جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بندر خمیر

بندرعباس | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز بندر خمیر

اذان صبح: ٠٥:٠١:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٥٨
غروب آفتاب: ١٩:١٣:٣١
اذان مغرب: ١٩:٣٠:٢٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٦:٥٥

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندر خمیر (شهرستان بندرعباس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ شهر بندر خمیر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ شهر بندر خمیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندر خمیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

حضرت محمد (ص)
هیچ گناه كبیره‌ای با استغفار كبیره نمی‌ماند و گناهی كه با اصرار انجام شود، صغیره نیست. (استغفار گناه كبیره را نیز از بین می‌برد ولی اگر كسی گناه صغیره را به خاطر صغیره بودنش زیاد انجام دهد، تبدیل به كبیره خواهد شد.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندر خمیر

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندر خمیر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر خمیر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بندر خمیر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر خمیر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بندر خمیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٢٤:٤٦١٢:٤٧:٥٤١٩:١١:٢٧١٩:٢٨:١٧٠٠:٠٨:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٢٣:٤٦١٢:٤٧:٤٠١٩:١١:٥٨١٩:٢٨:٥٠٠٠:٠٧:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٢٢:٤٧١٢:٤٧:٢٦١٩:١٢:٢٩١٩:٢٩:٢٢٠٠:٠٧:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢١:٤٨١٢:٤٧:١٢١٩:١٣:٠٠١٩:٢٩:٥٥٠٠:٠٧:١٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٠:٤٩١٢:٤٦:٥٨١٩:١٣:٣١١٩:٣٠:٢٨٠٠:٠٦:٥٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:١٩٠٦:١٩:٥٢١٢:٤٦:٤٥١٩:١٤:٠٣١٩:٣١:٠٢٠٠:٠٦:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:١١٠٦:١٨:٥٥١٢:٤٦:٣٣١٩:١٤:٣٤١٩:٣١:٣٥٠٠:٠٦:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٠٣٠٦:١٧:٥٨١٢:٤٦:٢٠١٩:١٥:٠٦١٩:٣٢:٠٨٠٠:٠٦:٠١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٥٦٠٦:١٧:٠٣١٢:٤٦:٠٩١٩:١٥:٣٨١٩:٣٢:٤٢٠٠:٠٥:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٤٩٠٦:١٦:٠٨١٢:٤٥:٥٧١٩:١٦:١٠١٩:٣٣:١٦٠٠:٠٥:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٤٣٠٦:١٥:١٤١٢:٤٥:٤٦١٩:١٦:٤٢١٩:٣٣:٥٠٠٠:٠٥:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٤:٢٠١٢:٤٥:٣٦١٩:١٧:١٤١٩:٣٤:٢٤٠٠:٠٤:٥٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٣:٢٨١٢:٤٥:٢٦١٩:١٧:٤٧١٩:٣٤:٥٩٠٠:٠٤:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٢:٣٦١٢:٤٥:١٦١٩:١٨:١٩١٩:٣٥:٣٣٠٠:٠٤:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١١:٤٥١٢:٤٥:٠٧١٩:١٨:٥٢١٩:٣٦:٠٨٠٠:٠٤:٠٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٠:٥٥١٢:٤٤:٥٩١٩:١٩:٢٥١٩:٣٦:٤٣٠٠:٠٣:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٠:٠٦١٢:٤٤:٥١١٩:١٩:٥٨١٩:٣٧:١٨٠٠:٠٣:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٠٩:١٨١٢:٤٤:٤٣١٩:٢٠:٣١١٩:٣٧:٥٣٠٠:٠٣:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٠٨:٣١١٢:٤٤:٣٧١٩:٢١:٠٤١٩:٣٨:٢٨٠٠:٠٣:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٢١٠٦:٠٧:٤٥١٢:٤٤:٣٠١٩:٢١:٣٧١٩:٣٩:٠٤٠٠:٠٣:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٧:٠٠١٢:٤٤:٢٥١٩:٢٢:١١١٩:٣٩:٤٠٠٠:٠٢:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٠٦:١٦١٢:٤٤:١٩١٩:٢٢:٤٤١٩:٤٠:١٥٠٠:٠٢:٣٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٥:٣٣١٢:٤٤:١٥١٩:٢٣:١٨١٩:٤٠:٥١٠٠:٠٢:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٣٣٠٦:٠٤:٥١١٢:٤٤:١١١٩:٢٣:٥٢١٩:٤١:٢٧٠٠:٠٢:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٤:١٠١٢:٤٤:٠٧١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٢:٠٣٠٠:٠٢:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٤٥٠٦:٠٣:٣٠١٢:٤٤:٠٥١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٢:٣٩٠٠:٠١:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٥٣٠٦:٠٢:٥١١٢:٤٤:٠٢١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٣:١٥٠٠:٠١:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٠٢٠٦:٠٢:١٤١٢:٤٤:٠١١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٣:٥١٠٠:٠١:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠١:٣٧١٢:٤٤:٠٠١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٤:٢٨٠٠:٠١:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندر خمیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندر خمیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندر خمیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندر خمیر

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری شهر بندر خمیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بندر خمیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر خمیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری شهر بندر خمیر

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بندر خمیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق شهر بندر خمیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق شهر بندر خمیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندر خمیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر خمیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی شهر بندر خمیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م شهر بندر خمیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر خمیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی شهر بندر خمیر

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ شهر بندر خمیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی شهر بندر خمیر شهر بندر خمیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی شهر بندر خمیر شهر بندر خمیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بندر خمیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر خمیر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی شهر بندر خمیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش شهر بندر خمیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر خمیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی شهر بندر خمیر

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٣٤:٣٤٠٥:٥٠:٣٤١١:٥٤:٤٨١٧:٥٩:٢٥١٨:١٥:٥٤٢٣:٤٦:٢٥
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٢٤٠٦:٤٩:٢٨١٢:٥٤:٣٠١٨:٥٩:٥٦١٩:١٦:٢٤٠٠:١٦:٠٥
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:١٥٠٦:٤٨:٢٢١٢:٥٤:١٢١٩:٠٠:٢٦١٩:١٦:٥٥٠٠:١٥:٤٥
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٠٤٠٦:٤٧:١٦١٢:٥٣:٥٤١٩:٠٠:٥٦١٩:١٧:٢٥٠٠:١٥:٢٥
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٥٤٠٦:٤٦:١٠١٢:٥٣:٣٥١٩:٠١:٢٦١٩:١٧:٥٥٠٠:١٥:٠٥
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:٤٣٠٦:٤٥:٠٣١٢:٥٣:١٧١٩:٠١:٥٦١٩:١٨:٢٦٠٠:١٤:٤٤
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٣٢٠٦:٤٣:٥٧١٢:٥٢:٥٩١٩:٠٢:٢٥١٩:١٨:٥٦٠٠:١٤:٢٣
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٢١٠٦:٤٢:٥١١٢:٥٢:٤١١٩:٠٢:٥٥١٩:١٩:٢٦٠٠:١٤:٠٢
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:١٠٠٦:٤١:٤٥١٢:٥٢:٢٣١٩:٠٣:٢٥١٩:١٩:٥٧٠٠:١٣:٤١
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٤٠:٣٩١٢:٥٢:٠٥١٩:٠٣:٥٤١٩:٢٠:٢٧٠٠:١٣:٢٠
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٣٩:٣٤١٢:٥١:٤٧١٩:٠٤:٢٤١٩:٢٠:٥٨٠٠:١٢:٥٩
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٣٥٠٦:٣٨:٢٨١٢:٥١:٢٩١٩:٠٤:٥٤١٩:٢١:٢٨٠٠:١٢:٣٨
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٢٣٠٦:٣٧:٢٣١٢:٥١:١١١٩:٠٥:٢٤١٩:٢١:٥٩٠٠:١٢:١٧
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:١١٠٦:٣٦:١٨١٢:٥٠:٥٣١٩:٠٥:٥٣١٩:٢٢:٣٠٠٠:١١:٥٦
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٥٩٠٦:٣٥:١٣١٢:٥٠:٣٦١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٣:٠١٠٠:١١:٣٥
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٤٧٠٦:٣٤:٠٩١٢:٥٠:١٩١٩:٠٦:٥٣١٩:٢٣:٣٢٠٠:١١:١٤
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٣٥٠٦:٣٣:٠٥١٢:٥٠:٠١١٩:٠٧:٢٣١٩:٢٤:٠٣٠٠:١٠:٥٣
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٢٣٠٦:٣٢:٠١١٢:٤٩:٤٥١٩:٠٧:٥٣١٩:٢٤:٣٤٠٠:١٠:٣٢
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:١٢٠٦:٣٠:٥٧١٢:٤٩:٢٨١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٥:٠٥٠٠:١٠:١٢
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٠٠٠٦:٢٩:٥٤١٢:٤٩:١٢١٩:٠٨:٥٤١٩:٢٥:٣٧٠٠:٠٩:٥١
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٤٩٠٦:٢٨:٥٢١٢:٤٨:٥٦١٩:٠٩:٢٤١٩:٢٦:٠٩٠٠:٠٩:٣١
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٢٧:٥٠١٢:٤٨:٤٠١٩:٠٩:٥٤١٩:٢٦:٤١٠٠:٠٩:١١
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٢٦:٤٨١٢:٤٨:٢٤١٩:١٠:٢٥١٩:٢٧:١٣٠٠:٠٨:٥١
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٧:١٦٠٦:٢٥:٤٧١٢:٤٨:٠٩١٩:١٠:٥٦١٩:٢٧:٤٥٠٠:٠٨:٣١
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٢٤:٤٦١٢:٤٧:٥٤١٩:١١:٢٧١٩:٢٨:١٧٠٠:٠٨:١١
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٢٣:٤٦١٢:٤٧:٤٠١٩:١١:٥٨١٩:٢٨:٥٠٠٠:٠٧:٥٢
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٢٢:٤٧١٢:٤٧:٢٦١٩:١٢:٢٩١٩:٢٩:٢٢٠٠:٠٧:٣٣
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢١:٤٨١٢:٤٧:١٢١٩:١٣:٠٠١٩:٢٩:٥٥٠٠:٠٧:١٤
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٠:٤٩١٢:٤٦:٥٨١٩:١٣:٣١١٩:٣٠:٢٨٠٠:٠٦:٥٥
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٠:١٩٠٦:١٩:٥٢١٢:٤٦:٤٥١٩:١٤:٠٣١٩:٣١:٠٢٠٠:٠٦:٣٧
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٥٩:١١٠٦:١٨:٥٥١٢:٤٦:٣٣١٩:١٤:٣٤١٩:٣١:٣٥٠٠:٠٦:١٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ شهر بندر خمیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی شهر بندر خمیر شهر بندر خمیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی شهر بندر خمیر شهر بندر خمیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندر خمیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر خمیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بندر خمیر

بندر خَمیر یکی از شهرهای استان هرمزگان در جنوب ایران است. این شهر در فاصله ۹۵ کیلومتری جنوب غربی بندرعباس و ۱۱۰ کیلومتری شرق بندرلنگه واقع شده و مرکز شهرستان خمیر است

شهر بندر خمیر در ویکیپدیا

شهر بندر خمیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندر خمیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندر خمیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندر خمیر بر روی نقشه

شهر بندر خمیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندر خمیر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندر خمیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندر خمیر
اوقات شرعی فروردین ٠٠ شهر بندر خمیر + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ شهر بندر خمیر + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ شهر بندر خمیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندر خمیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بندر خمیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندر خمیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندر خمیر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بندر خمیر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بندر خمیر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندر خمیر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بندر خمیر دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ بندر خمیر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بندر خمیر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بندر خمیر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بندر خمیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندر خمیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو