جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بندر ترکمن

ترکمن | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز بندر ترکمن

اذان صبح: ٠٤:٤٥:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٥٣
اذان ظهر: ١١:٣٧:٤٥
غروب آفتاب: ١٧:٠٤:٠٩
اذان مغرب: ١٧:٢٢:٥٩
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٥:١٢

یکشنبه ٠٤ آبان ١٣٩٩
٠٨ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٥ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندر ترکمن (شهرستان ترکمن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ آبان ٩٩ شهر بندر ترکمن)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر بندر ترکمن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندر ترکمن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسنعسکری علیه السلام (230 ه ق)
اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی (رحمة االلهعلیه) علیه پذیرش کاپیتولاسیون (1343 هـ ش)

امام حسن عسکری(ع)
دوستی نیكان به نیكان، ثوابست برای نیكان. و دوستی بدان به نیكان، فضیلت است برای نیكان. و دشمنی بدان با نیكان، زینت است برای نیكان. و دشمنی نیكان با بدان، رسوایی است برای بدان.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندر ترکمن

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندر ترکمن در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر ترکمن ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بندر ترکمن (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر ترکمن ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بندر ترکمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢١:٠٧١٢:٥٣:٥٩١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٦:٢٣٠٠:٠٨:٣٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٩:٤٥١٢:٥٣:٤٥١٩:٢٨:٢١١٩:٤٧:١٨٠٠:٠٨:١٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٨:١١٠٦:١٨:٢٤١٢:٥٣:٣٠١٩:٢٩:١٣١٩:٤٨:١٤٠٠:٠٧:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٧:٠٣١٢:٥٣:١٧١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٩:٠٩٠٠:٠٧:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٥:٤٣١٢:٥٣:٠٣١٩:٣٠:٥٩١٩:٥٠:٠٥٠٠:٠٧:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٤:٢٤١٢:٥٢:٥٠١٩:٣١:٥٢١٩:٥١:٠٠٠٠:٠٦:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٣:٠٦١٢:٥٢:٣٧١٩:٣٢:٤٥١٩:٥١:٥٦٠٠:٠٦:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١١:٤٨١٢:٥٢:٢٥١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٢:٥٢٠٠:٠٦:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٠:٣١١٢:٥٢:١٣١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٣:٤٧٠٠:٠٥:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٩:١٥١٢:٥٢:٠٢١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٤:٤٣٠٠:٠٥:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٨:٠٠١٢:٥١:٥١١٩:٣٦:١٨١٩:٥٥:٣٩٠٠:٠٥:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٦:٤٦١٢:٥١:٤٠١٩:٣٧:١١١٩:٥٦:٣٥٠٠:٠٤:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٥:٣٣١٢:٥١:٣٠١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٧:٣١٠٠:٠٤:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٤:٢٠١٢:٥١:٢١١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٨:٢٧٠٠:٠٤:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٣:٠٩١٢:٥١:١٢١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٩:٢٣٠٠:٠٣:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٣٣٠٦:٠١:٥٩١٢:٥١:٠٤١٩:٤٠:٤٣٢٠:٠٠:١٩٠٠:٠٣:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠٠:٥٠١٢:٥٠:٥٦١٩:٤١:٣٦٢٠:٠١:١٦٠٠:٠٣:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥٠:٤٨١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٢:١٢٠٠:٠٢:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٥٨:٣٥١٢:٥٠:٤١١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٠٢:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٧:٢٩١٢:٥٠:٣٥١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٠٢:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٥٦:٢٤١٢:٥٠:٢٩١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٠١:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٥:٢١١٢:٥٠:٢٤١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٠١:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٧:١٧٠٥:٥٤:١٩١٢:٥٠:٢٠١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٠١:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٥:٥٣٠٥:٥٣:١٨١٢:٥٠:١٦١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٠١:٠٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٤:٣٠٠٥:٥٢:١٩١٢:٥٠:١٢١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٠٠:٥٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٣:٠٨٠٥:٥١:٢١١٢:٥٠:٠٩١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٠٠:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١١:٤٨٠٥:٥٠:٢٤١٢:٥٠:٠٧١٩:٥٠:٢٢٢٠:١٠:٣٤٠٠:٠٠:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٠:٢٩٠٥:٤٩:٢٨١٢:٥٠:٠٦١٩:٥١:١٤٢٠:١١:٢٩٠٠:٠٠:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:١١٠٥:٤٨:٣٤١٢:٥٠:٠٤١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٢:٢٤٢٤:٠٠:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندر ترکمن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندر ترکمن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندر ترکمن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندر ترکمن

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بندر ترکمن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بندر ترکمن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر ترکمن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بندر ترکمن

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بندر ترکمن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بندر ترکمن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بندر ترکمن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندر ترکمن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر ترکمن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بندر ترکمن

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر بندر ترکمن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر ترکمن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بندر ترکمن

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بندر ترکمن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بندر ترکمن شهر بندر ترکمن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بندر ترکمن شهر بندر ترکمن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بندر ترکمن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر ترکمن برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بندر ترکمن

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندر ترکمن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر ترکمن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بندر ترکمن

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٠٧:٥٩١١:٣٨:٠٨١٧:٠٧:٤٧١٧:٢٦:٣٢٢٢:٥٥:٤٣
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٨:٥٦١١:٣٨:٠٠١٧:٠٦:٣٣١٧:٢٥:٢٠٢٢:٥٥:٣٢
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٠٩:٥٤١١:٣٧:٥٢١٧:٠٥:٢٠١٧:٢٤:٠٩٢٢:٥٥:٢٢
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٠:٥٣١١:٣٧:٤٥١٧:٠٤:٠٩١٧:٢٢:٥٩٢٢:٥٥:١٢
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٥٠٦:١١:٥١١١:٣٧:٣٩١٧:٠٢:٥٨١٧:٢١:٥١٢٢:٥٥:٠٣
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٢:٥٠١١:٣٧:٣٣١٧:٠١:٤٨١٧:٢٠:٤٣٢٢:٥٤:٥٤
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠١٠٦:١٣:٤٩١١:٣٧:٢٩١٧:٠٠:٤٠١٧:١٩:٣٧٢٢:٥٤:٤٧
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١٤:٤٨١١:٣٧:٢٤١٦:٥٩:٣٢١٧:١٨:٣٢٢٢:٥٤:٣٩
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٥:٤٨١١:٣٧:٢١١٦:٥٨:٢٦١٧:١٧:٢٨٢٢:٥٤:٣٣
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٦:٤٨١١:٣٧:١٩١٦:٥٧:٢٢١٧:١٦:٢٦٢٢:٥٤:٢٧
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٧:٤٨١١:٣٧:١٧١٦:٥٦:١٨١٧:١٥:٢٤٢٢:٥٤:٢٢
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٨:٤٩١١:٣٧:١٦١٦:٥٥:١٦١٧:١٤:٢٥٢٢:٥٤:١٧
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٩٠٦:١٩:٥٠١١:٣٧:١٦١٦:٥٤:١٥١٧:١٣:٢٧٢٢:٥٤:١٤
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٠:٥١١١:٣٧:١٧١٦:٥٣:١٦١٧:١٢:٣٠٢٢:٥٤:١١
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢١:٥٢١١:٣٧:١٨١٦:٥٢:١٨١٧:١١:٣٤٢٢:٥٤:٠٩
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٢:٥٣١١:٣٧:٢١١٦:٥١:٢٢١٧:١٠:٤١٢٢:٥٤:٠٧
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٣:٥٥١١:٣٧:٢٤١٦:٥٠:٢٧١٧:٠٩:٤٨٢٢:٥٤:٠٧
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٤:٥٧١١:٣٧:٢٨١٦:٤٩:٣٤١٧:٠٨:٥٨٢٢:٥٤:٠٧
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٥:٥٩١١:٣٧:٣٣١٦:٤٨:٤٢١٧:٠٨:٠٩٢٢:٥٤:٠٨
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٧:٠١١١:٣٧:٣٩١٦:٤٧:٥٢١٧:٠٧:٢١٢٢:٥٤:١٠
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٨:٠٣١١:٣٧:٤٥١٦:٤٧:٠٤١٧:٠٦:٣٦٢٢:٥٤:١٢
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٩:٠٥١١:٣٧:٥٣١٦:٤٦:١٧١٧:٠٥:٥١٢٢:٥٤:١٦
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٤٠٦:٣٠:٠٨١١:٣٨:٠١١٦:٤٥:٣٢١٧:٠٥:٠٩٢٢:٥٤:٢٠
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٣١:١٠١١:٣٨:١١١٦:٤٤:٤٩١٧:٠٤:٢٨٢٢:٥٤:٢٥
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠١٠٦:٣٢:١٢١١:٣٨:٢١١٦:٤٤:٠٨١٧:٠٣:٥٠٢٢:٥٤:٣١
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٣٣:١٥١١:٣٨:٣٢١٦:٤٣:٢٨١٧:٠٣:١٢٢٢:٥٤:٣٨
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣٤:١٧١١:٣٨:٤٤١٦:٤٢:٥٠١٧:٠٢:٣٧٢٢:٥٤:٤٥
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٥:١٨١١:٣٨:٥٦١٦:٤٢:١٤١٧:٠٢:٠٤٢٢:٥٤:٥٤
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٣٦:٢٠١١:٣٩:١٠١٦:٤١:٣٩١٧:٠١:٣٢٢٢:٥٥:٠٣
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٧:٢٢١١:٣٩:٢٤١٦:٤١:٠٧١٧:٠١:٠٢٢٢:٥٥:١٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بندر ترکمن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بندر ترکمن شهر بندر ترکمن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بندر ترکمن شهر بندر ترکمن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندر ترکمن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر ترکمن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بندر ترکمن

بندر ترکمن در غرب استان گلستان و مرکز شهرستان ترکمن است

شهر بندر ترکمن در ویکیپدیا

شهر بندر ترکمن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندر ترکمن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندر ترکمن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندر ترکمن بر روی نقشه

شهر بندر ترکمن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندر ترکمن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندر ترکمن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندر ترکمن
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر بندر ترکمن + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر بندر ترکمن + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بندر ترکمن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندر ترکمن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بندر ترکمن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندر ترکمن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندر ترکمن رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بندر ترکمن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بندر ترکمن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بندر ترکمن
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بندر ترکمن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بندر ترکمن
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندر ترکمن
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ بندر ترکمن دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بندر ترکمن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندر ترکمن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو