جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بندر ترکمن

ترکمن | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز بندر ترکمن


اذان صبح: ٠٥:١٠:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:١١
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٤٢
غروب آفتاب: ١٩:٠٠:٣٧
اذان مغرب: ١٩:١٩:٠١
نیمه شب: ٠٠:٠٥:٤٩

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندر ترکمن (شهرستان ترکمن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر بندر ترکمن)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بندر ترکمن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بندر ترکمن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اریش سكال
عشق یعنی هرگز پشیمان نشدن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندر ترکمن

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندر ترکمن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر ترکمن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بندر ترکمن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر ترکمن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بندر ترکمن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٥:١٦١٢:٥١:٢٩١٩:٣٨:١٨١٩:٥٧:٤٦٠٠:٠٤:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٤:٠٤١٢:٥١:٢٠١٩:٣٩:١١١٩:٥٨:٤٢٠٠:٠٣:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٢:٥٣١٢:٥١:١١١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٩:٣٨٠٠:٠٣:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٧:١٢٠٦:٠١:٤٣١٢:٥١:٠٣١٩:٤٠:٥٧٢٠:٠٠:٣٥٠٠:٠٣:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:٤٢٠٦:٠٠:٣٤١٢:٥٠:٥٥١٩:٤١:٥٠٢٠:٠١:٣١٠٠:٠٣:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٤:١٢٠٥:٥٩:٢٦١٢:٥٠:٤٨١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٠٢:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٥٨:٢٠١٢:٥٠:٤١١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٠٢:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢١:١٥٠٥:٥٧:١٤١٢:٥٠:٣٥١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٤:١٩٠٠:٠٢:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٤٨٠٥:٥٦:١٠١٢:٥٠:٢٩١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٥:١٥٠٠:٠١:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٢٢٠٥:٥٥:٠٧١٢:٥٠:٢٤١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٦:١١٠٠:٠١:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:٥٧٠٥:٥٤:٠٥١٢:٥٠:٢٠١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٠١:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:٣٣٠٥:٥٣:٠٥١٢:٥٠:١٦١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٠١:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٤:١١٠٥:٥٢:٠٥١٢:٥٠:١٢١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٠٠:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٤٩٠٥:٥١:٠٧١٢:٥٠:٠٩١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٠٠:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:٢٩٠٥:٥٠:١١١٢:٥٠:٠٧١٩:٥٠:٣٥٢٠:١٠:٤٨٠٠:٠٠:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٠:١٠٠٥:٤٩:١٥١٢:٥٠:٠٦١٩:٥١:٢٧٢٠:١١:٤٢٠٠:٠٠:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٥٣٠٥:٤٨:٢٢١٢:٥٠:٠٤١٩:٥٢:١٨٢٠:١٢:٣٧٢٣:٥٩:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٤٧:٢٩١٢:٥٠:٠٤١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٣:٣١٢٣:٥٩:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٦:٢٢٠٥:٤٦:٣٨١٢:٥٠:٠٤١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٤:٢٥٢٣:٥٩:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٥:٠٩٠٥:٤٥:٤٩١٢:٥٠:٠٥١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٥:١٩٢٣:٥٩:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٤٥:٠١١٢:٥٠:٠٦١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٦:١٢٢٣:٥٩:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٤٤:١٥١٢:٥٠:٠٨١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٧:٠٥٢٣:٥٩:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠١:٣٩٠٥:٤٣:٣٠١٢:٥٠:١٠١٩:٥٧:١٨٢٠:١٧:٥٧٢٣:٥٨:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٠:٣٢٠٥:٤٢:٤٦١٢:٥٠:١٣١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٨:٤٩٢٣:٥٨:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٩:٢٧٠٥:٤٢:٠٥١٢:٥٠:١٧١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٩:٤٠٢٣:٥٨:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٨:٢٤٠٥:٤١:٢٥١٢:٥٠:٢١١٩:٥٩:٤٣٢٠:٢٠:٣١٢٣:٥٨:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٧:٢٣٠٥:٤٠:٤٦١٢:٥٠:٢٥٢٠:٠٠:٣٠٢٠:٢١:٢١٢٣:٥٨:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٦:٢٤٠٥:٤٠:٠٩١٢:٥٠:٣٠٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٢:١٠٢٣:٥٨:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٥:٢٧٠٥:٣٩:٣٤١٢:٥٠:٣٦٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢٢:٥٩٢٣:٥٨:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندر ترکمن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندر ترکمن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندر ترکمن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندر ترکمن

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر بندر ترکمن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بندر ترکمن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر ترکمن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر بندر ترکمن

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر بندر ترکمن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر بندر ترکمن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر بندر ترکمن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندر ترکمن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر ترکمن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بندر ترکمن

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر بندر ترکمن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر ترکمن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بندر ترکمن

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:١١٠٦:١٦:٤٨١٢:٥٦:٢٧١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٤:٣٦٠٠:١٠:٥٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٧:٣٧١٢:٥٦:١١١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٣:١٣٠٠:١٠:٤٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٨:٢٦١٢:٥٥:٥٥١٩:٣٢:٤٧١٩:٥١:٤٩٠٠:١٠:٤٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٩:١٥١٢:٥٥:٣٨١٩:٣١:٢٥١٩:٥٠:٢٤٠٠:١٠:٣٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٢٠:٠٤١٢:٥٥:٢١١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٨:٥٨٠٠:١٠:٢٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢٠:٥٣١٢:٥٥:٠٤١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٧:٣٢٠٠:١٠:١٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٩٠٦:٢١:٤٢١٢:٥٤:٤٦١٩:٢٧:١٤١٩:٤٦:٠٦٠٠:١٠:٠٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٢:٣١١٢:٥٤:٢٨١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٤:٣٩٠٠:٠٩:٥٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٣:٢٠١٢:٥٤:١٠١٩:٢٤:٢٤١٩:٤٣:١١٠٠:٠٩:٤٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢٤:٠٨١٢:٥٣:٥١١٩:٢٢:٥٧١٩:٤١:٤٣٠٠:٠٩:٣٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٤:٥٧١٢:٥٣:٣٢١٩:٢١:٣١١٩:٤٠:١٤٠٠:٠٩:٢٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٥:٤٥١٢:٥٣:١٣١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٨:٤٥٠٠:٠٩:٠٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١١٠٦:٢٦:٣٤١٢:٥٢:٥٣١٩:١٨:٣٦١٩:٣٧:١٦٠٠:٠٨:٥٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٧:٢٢١٢:٥٢:٣٣١٩:١٧:٠٨١٩:٣٥:٤٦٠٠:٠٨:٤١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٨:١٠١٢:٥٢:١٣١٩:١٥:٣٩١٩:٣٤:١٦٠٠:٠٨:٢٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٨:٥٨١٢:٥١:٥٣١٩:١٤:١٠١٩:٣٢:٤٥٠٠:٠٨:١٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٩:٤٧١٢:٥١:٣٢١٩:١٢:٤١١٩:٣١:١٤٠٠:٠٧:٥٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٦٠٦:٣٠:٣٥١٢:٥١:١١١٩:١١:١١١٩:٢٩:٤٣٠٠:٠٧:٤٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣١:٢٣١٢:٥٠:٥٠١٩:٠٩:٤٢١٩:٢٨:١٢٠٠:٠٧:٢٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٥٠٦:٣٢:١١١٢:٥٠:٢٩١٩:٠٨:١١١٩:٢٦:٤٠٠٠:٠٧:١٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٢:٥٩١٢:٥٠:٠٨١٩:٠٦:٤١١٩:٢٥:٠٩٠٠:٠٦:٥٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١١٠٦:٣٣:٤٧١٢:٤٩:٤٧١٩:٠٥:١٠١٩:٢٣:٣٧٠٠:٠٦:٤٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٤:٣٥١٢:٤٩:٢٥١٩:٠٣:٣٩١٩:٢٢:٠٥٠٠:٠٦:٢٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٥:٢٣١٢:٤٩:٠٤١٩:٠٢:٠٨١٩:٢٠:٣٣٠٠:٠٦:٠٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٦:١١١٢:٤٨:٤٢١٩:٠٠:٣٧١٩:١٩:٠١٠٠:٠٥:٤٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠١٠٦:٣٧:٠٠١٢:٤٨:٢١١٨:٥٩:٠٦١٩:١٧:٢٩٠٠:٠٥:٣٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٧:٤٨١٢:٤٧:٥٩١٨:٥٧:٣٥١٩:١٥:٥٧٠٠:٠٥:١٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٨:٣٦١٢:٤٧:٣٨١٨:٥٦:٠٣١٩:١٤:٢٥٠٠:٠٤:٥٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣٩:٢٥١٢:٤٧:١٦١٨:٥٤:٣٢١٩:١٢:٥٣٠٠:٠٤:٣٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٥٠٦:٤٠:١٤١٢:٤٦:٥٥١٨:٥٣:٠١١٩:١١:٢١٢٣:٣٤:٢٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٠٠٥:٤١:٠٣١١:٤٦:٣٤١٧:٥١:٣٠١٨:٠٩:٥٠٢٣:٠٤:٠٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بندر ترکمن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بندر ترکمن شهر بندر ترکمن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بندر ترکمن شهر بندر ترکمن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندر ترکمن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر ترکمن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بندر ترکمن

بندر ترکمن در غرب استان گلستان و مرکز شهرستان ترکمن است

شهر بندر ترکمن در ویکیپدیا

شهر بندر ترکمن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندر ترکمن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندر ترکمن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندر ترکمن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندر ترکمن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندر ترکمن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندر ترکمن
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بندر ترکمن + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر بندر ترکمن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بندر ترکمن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندر ترکمن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندر ترکمن رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق بندر ترکمن
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بندر ترکمن دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بندر ترکمن
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بندر ترکمن دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندر ترکمن
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بندر ترکمن دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بندر ترکمن دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بندر ترکمن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندر ترکمن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو