جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بندر ترکمن

ترکمن | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز بندر ترکمن


اذان صبح: ٠٥:١٠:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٢٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٩:١٧
اذان مغرب: ١٧:٥٨:٠٠
نیمه شب: ٢٣:٢٤:٣٣

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندر ترکمن (شهرستان ترکمن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ شهر بندر ترکمن)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر بندر ترکمن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بندر ترکمن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جین آنوئیل
هر چه را دوست بداری، زیباست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندر ترکمن

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندر ترکمن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر ترکمن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بندر ترکمن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر ترکمن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بندر ترکمن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠٧:٤٢١٢:٥١:٤٩١٩:٣٦:٣١١٩:٥٥:٥٣٠٠:٠٤:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠٦:٢٩١٢:٥١:٣٩١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٦:٥٠٠٠:٠٤:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٥:١٦١٢:٥١:٢٩١٩:٣٨:١٨١٩:٥٧:٤٦٠٠:٠٤:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٤:٠٤١٢:٥١:٢٠١٩:٣٩:١١١٩:٥٨:٤٢٠٠:٠٣:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٢:٥٣١٢:٥١:١١١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٩:٣٨٠٠:٠٣:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٧:١٢٠٦:٠١:٤٣١٢:٥١:٠٣١٩:٤٠:٥٧٢٠:٠٠:٣٥٠٠:٠٣:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:٤٢٠٦:٠٠:٣٤١٢:٥٠:٥٥١٩:٤١:٥٠٢٠:٠١:٣١٠٠:٠٣:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٤:١٢٠٥:٥٩:٢٦١٢:٥٠:٤٨١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٠٢:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٥٨:٢٠١٢:٥٠:٤١١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٠٢:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢١:١٥٠٥:٥٧:١٤١٢:٥٠:٣٥١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٤:١٩٠٠:٠٢:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٤٨٠٥:٥٦:١٠١٢:٥٠:٢٩١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٥:١٥٠٠:٠١:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٢٢٠٥:٥٥:٠٧١٢:٥٠:٢٤١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٦:١١٠٠:٠١:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:٥٧٠٥:٥٤:٠٥١٢:٥٠:٢٠١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٠١:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:٣٣٠٥:٥٣:٠٥١٢:٥٠:١٦١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٠١:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٤:١١٠٥:٥٢:٠٥١٢:٥٠:١٢١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٠٠:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٤٩٠٥:٥١:٠٧١٢:٥٠:٠٩١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٠٠:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:٢٩٠٥:٥٠:١١١٢:٥٠:٠٧١٩:٥٠:٣٥٢٠:١٠:٤٨٠٠:٠٠:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٠:١٠٠٥:٤٩:١٥١٢:٥٠:٠٦١٩:٥١:٢٧٢٠:١١:٤٢٠٠:٠٠:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٥٣٠٥:٤٨:٢٢١٢:٥٠:٠٤١٩:٥٢:١٨٢٠:١٢:٣٧٢٣:٥٩:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٤٧:٢٩١٢:٥٠:٠٤١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٣:٣١٢٣:٥٩:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٦:٢٢٠٥:٤٦:٣٨١٢:٥٠:٠٤١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٤:٢٥٢٣:٥٩:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٥:٠٩٠٥:٤٥:٤٩١٢:٥٠:٠٥١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٥:١٩٢٣:٥٩:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٤٥:٠١١٢:٥٠:٠٦١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٦:١٢٢٣:٥٩:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٤٤:١٥١٢:٥٠:٠٨١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٧:٠٥٢٣:٥٩:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠١:٣٩٠٥:٤٣:٣٠١٢:٥٠:١٠١٩:٥٧:١٨٢٠:١٧:٥٧٢٣:٥٨:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٠:٣٢٠٥:٤٢:٤٦١٢:٥٠:١٣١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٨:٤٩٢٣:٥٨:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٩:٢٧٠٥:٤٢:٠٥١٢:٥٠:١٧١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٩:٤٠٢٣:٥٨:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٨:٢٤٠٥:٤١:٢٥١٢:٥٠:٢١١٩:٥٩:٤٣٢٠:٢٠:٣١٢٣:٥٨:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٧:٢٣٠٥:٤٠:٤٦١٢:٥٠:٢٥٢٠:٠٠:٣٠٢٠:٢١:٢١٢٣:٥٨:٢٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٦:٢٤٠٥:٤٠:٠٩١٢:٥٠:٣٠٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٢:١٠٢٣:٥٨:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندر ترکمن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندر ترکمن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندر ترکمن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندر ترکمن

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر بندر ترکمن

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر بندر ترکمن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر ترکمن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر بندر ترکمن

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٣٢:١١٠٧:٠٠:١٨١٢:٠٦:١٩١٧:١٢:٤٣١٧:٣٢:٢٤٢٣:٢٢:١١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٩:٣٨١٢:٠٦:٣٢١٧:١٣:٤٨١٧:٣٣:٢٧٢٣:٢٢:٢٧
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٨:٥٦١٢:٠٦:٤٣١٧:١٤:٥٣١٧:٣٤:٢٩٢٣:٢٢:٤٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٣٠:٣٢٠٦:٥٨:١٣١٢:٠٦:٥٤١٧:١٥:٥٨١٧:٣٥:٣٢٢٣:٢٢:٥٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٩:٥٥٠٦:٥٧:٢٧١٢:٠٧:٠٣١٧:١٧:٠٣١٧:٣٦:٣٤٢٣:٢٣:١٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٩:١٧٠٦:٥٦:٤٠١٢:٠٧:١٢١٧:١٨:٠٩١٧:٣٧:٣٧٢٣:٢٣:٢٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٨:٣٧٠٦:٥٥:٥١١٢:٠٧:٢٠١٧:١٩:١٤١٧:٣٨:٣٩٢٣:٢٣:٣٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٥٥:٠١١٢:٠٧:٢٧١٧:٢٠:١٩١٧:٣٩:٤٢٢٣:٢٣:٤٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥٤:٠٩١٢:٠٧:٣٤١٧:٢١:٢٤١٧:٤٠:٤٤٢٣:٢٣:٥٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٦:٢٧٠٦:٥٣:١٦١٢:٠٧:٣٩١٧:٢٢:٢٩١٧:٤١:٤٧٢٣:٢٤:٠٤
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٥٢:٢١١٢:٠٧:٤٤١٧:٢٣:٣٣١٧:٤٢:٤٩٢٣:٢٤:١٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٤:٥٢٠٦:٥١:٢٥١٢:٠٧:٤٨١٧:٢٤:٣٨١٧:٤٣:٥١٢٣:٢٤:٢٠
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٥٠:٢٧١٢:٠٧:٥١١٧:٢٥:٤٢١٧:٤٤:٥٣٢٣:٢٤:٢٦
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٣:١١٠٦:٤٩:٢٨١٢:٠٧:٥٣١٧:٢٦:٤٦١٧:٤٥:٥٥٢٣:٢٤:٣٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٢:١٨٠٦:٤٨:٢٧١٢:٠٧:٥٥١٧:٢٧:٥٠١٧:٤٦:٥٦٢٣:٢٤:٣٧
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٧:٢٥١٢:٠٧:٥٦١٧:٢٨:٥٤١٧:٤٧:٥٧٢٣:٢٤:٤٠
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٤٦:٢٢١٢:٠٧:٥٦١٧:٢٩:٥٧١٧:٤٨:٥٩٢٣:٢٤:٤٣
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:١٩:٢٩٠٦:٤٥:١٨١٢:٠٧:٥٥١٧:٣١:٠١١٧:٥٠:٠٠٢٣:٢٤:٤٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٤:١٢١٢:٠٧:٥٣١٧:٣٢:٠٤١٧:٥١:٠١٢٣:٢٤:٤٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٣:٠٥١٢:٠٧:٥١١٧:٣٣:٠٦١٧:٥٢:٠١٢٣:٢٤:٤٧
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٦:٢٨٠٦:٤١:٥٧١٢:٠٧:٤٨١٧:٣٤:٠٩١٧:٥٣:٠٢٢٣:٢٤:٤٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٥:٢٥٠٦:٤٠:٤٨١٢:٠٧:٤٥١٧:٣٥:١١١٧:٥٤:٠٢٢٣:٢٤:٤٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٤:٢١٠٦:٣٩:٣٨١٢:٠٧:٤٠١٧:٣٦:١٣١٧:٥٥:٠٢٢٣:٢٤:٤٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٣:١٥٠٦:٣٨:٢٦١٢:٠٧:٣٥١٧:٣٧:١٥١٧:٥٦:٠١٢٣:٢٤:٤١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٧:١٤١٢:٠٧:٣٠١٧:٣٨:١٦١٧:٥٧:٠١٢٣:٢٤:٣٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٦:٠٠١٢:٠٧:٢٣١٧:٣٩:١٧١٧:٥٨:٠٠٢٣:٢٤:٣٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٤:٤٦١٢:٠٧:١٦١٧:٤٠:١٨١٧:٥٨:٥٩٢٣:٢٤:٢٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٣:٣١١٢:٠٧:٠٩١٧:٤١:١٨١٧:٥٩:٥٨٢٣:٢٤:٢٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٢:١٥١٢:٠٧:٠١١٧:٤٢:١٩١٨:٠٠:٥٦٢٣:٢٤:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر بندر ترکمن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر بندر ترکمن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر بندر ترکمن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندر ترکمن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر ترکمن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بندر ترکمن

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر بندر ترکمن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر ترکمن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بندر ترکمن

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٧:١٤١٢:٠٧:٣٠١٧:٣٨:١٦١٧:٥٧:٠١٢٣:٢٤:٣٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٦:٠٠١٢:٠٧:٢٣١٧:٣٩:١٧١٧:٥٨:٠٠٢٣:٢٤:٣٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٤:٤٦١٢:٠٧:١٦١٧:٤٠:١٨١٧:٥٨:٥٩٢٣:٢٤:٢٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٣:٣١١٢:٠٧:٠٩١٧:٤١:١٨١٧:٥٩:٥٨٢٣:٢٤:٢٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٢:١٥١٢:٠٧:٠١١٧:٤٢:١٩١٨:٠٠:٥٦٢٣:٢٤:١٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٠:٥٨١٢:٠٦:٥٢١٧:٤٣:١٨١٨:٠١:٥٥٢٣:٢٤:٠٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٢٩:٤٠١٢:٠٦:٤٣١٧:٤٤:١٨١٨:٠٢:٥٣٢٣:٢٤:٠٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٨:٢١١٢:٠٦:٣٣١٧:٤٥:١٧١٨:٠٣:٥٠٢٣:٢٣:٥١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٧:٠١١٢:٠٦:٢٢١٧:٤٦:١٦١٨:٠٤:٤٨٢٣:٢٣:٤٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٥:٤١١٢:٠٦:١١١٧:٤٧:١٤١٨:٠٥:٤٥٢٣:٢٣:٣١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٤:٢٠١٢:٠٥:٥٩١٧:٤٨:١٢١٨:٠٦:٤٢٢٣:٢٣:٢٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٢:٥٨١٢:٠٥:٤٧١٧:٤٩:١٠١٨:٠٧:٣٨٢٣:٢٣:٠٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢١:٣٦١٢:٠٥:٣٥١٧:٥٠:٠٧١٨:٠٨:٣٥٢٣:٢٢:٥٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٠:١٣١٢:٠٥:٢٢١٧:٥١:٠٤١٨:٠٩:٣١٢٣:٢٢:٤٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٨:٤٩١٢:٠٥:٠٨١٧:٥٢:٠١١٨:١٠:٢٧٢٣:٢٢:٢٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١٧:٢٥١٢:٠٤:٥٤١٧:٥٢:٥٧١٨:١١:٢٢٢٣:٢٢:١٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٦:٠٠١٢:٠٤:٤٠١٧:٥٣:٥٤١٨:١٢:١٨٢٣:٢٢:٠٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٤:٣٥١٢:٠٤:٢٥١٧:٥٤:٥٠١٨:١٣:١٣٢٣:٢١:٤٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٣:٠٩١٢:٠٤:١٠١٧:٥٥:٤٥١٨:١٤:٠٨٢٣:٢١:٢٩
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٣٠٦:١١:٤٣١٢:٠٣:٥٤١٧:٥٦:٤٠١٨:١٥:٠٣٢٣:٢١:١٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٠:١٦١٢:٠٣:٣٩١٧:٥٧:٣٦١٨:١٥:٥٨٢٣:٢٠:٥٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٥٠٦:٠٨:٤٩١٢:٠٣:٢٢١٧:٥٨:٣٠١٨:١٦:٥٢٢٣:٢٠:٣٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٦٠٦:٠٧:٢٢١٢:٠٣:٠٦١٧:٥٩:٢٥١٨:١٧:٤٧٢٣:٢٠:٢٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:١٥٠٦:٠٥:٥٤١٢:٠٢:٤٩١٨:٠٠:٢٠١٨:١٨:٤١٢٣:٢٠:٠٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠٤:٢٧١٢:٠٢:٣٣١٨:٠١:١٤١٨:١٩:٣٥٢٣:١٩:٤٣
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٢٠٦:٠٢:٥٩١٢:٠٢:١٦١٨:٠٢:٠٨١٨:٢٠:٢٩٢٣:١٩:٢٤
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠١:٣٠١٢:٠١:٥٨١٨:٠٣:٠٢١٨:٢١:٢٣٢٣:١٩:٠٤
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٠:٠٢١٢:٠١:٤١١٨:٠٣:٥٦١٨:٢٢:١٧٢٣:١٨:٤٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٢٠٥:٥٨:٣٣١٢:٠١:٢٣١٨:٠٤:٥٠١٨:٢٣:١١٢٣:١٨:٢٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بندر ترکمن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بندر ترکمن شهر بندر ترکمن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بندر ترکمن شهر بندر ترکمن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندر ترکمن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر ترکمن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بندر ترکمن

بندر ترکمن در غرب استان گلستان و مرکز شهرستان ترکمن است

شهر بندر ترکمن در ویکیپدیا

شهر بندر ترکمن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندر ترکمن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندر ترکمن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندر ترکمن بر روی نقشه

شهر بندر ترکمن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندر ترکمن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندر ترکمن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندر ترکمن
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر بندر ترکمن + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر بندر ترکمن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بندر ترکمن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندر ترکمن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندر ترکمن رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بندر ترکمن
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بندر ترکمن دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بندر ترکمن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندر ترکمن
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بندر ترکمن
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بندر ترکمن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بندر ترکمن
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بندر ترکمن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندر ترکمن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو