جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بندر انزلی

بندرانزلی | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز بندر انزلی

اذان صبح: ٠٤:٠٤:٤١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٢٥
اذان ظهر: ١٣:١٦:١٨
غروب آفتاب: ٢٠:٣٧:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:٥٨:٤٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢١:١١

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندر انزلی (شهرستان بندرانزلی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ شهر بندر انزلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بندر انزلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندر انزلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

؟
خوشبختی به كسانی روی می آورد كه برای خوشبخت كردن دیگران می كوشند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندر انزلی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندر انزلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر انزلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بندر انزلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر انزلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بندر انزلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٨:٥٤١٣:١٢:٢٥١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٢٦:٣٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣٧:٣٠١٣:١٢:١١١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٢٦:١٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٣٦:٠٨١٣:١١:٥٧١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٢٥:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣٤:٤٦١٣:١١:٤٣١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٣٠٠٠:٢٥:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠١:٤٣٠٦:٣٣:٢٤١٣:١١:٢٩١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٢٥:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٣٢:٠٤١٣:١١:١٦١٩:٥١:٠٦٢٠:١٠:٢٤٠٠:٢٤:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٣٠:٤٤١٣:١١:٠٤١٩:٥٢:٠١٢٠:١١:٢١٠٠:٢٤:٢٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٩:٢٥١٣:١٠:٥١١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٢:١٨٠٠:٢٤:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٢٨:٠٦١٣:١٠:٤٠١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٣:١٦٠٠:٢٣:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٦:٤٩١٣:١٠:٢٨١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٤:١٣٠٠:٢٣:١٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥١:٥٣٠٦:٢٥:٣٢١٣:١٠:١٧١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٥:١٠٠٠:٢٢:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٤:١٧١٣:١٠:٠٧١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٦:٠٨٠٠:٢٢:٣٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٤١٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٧:٠٥٠٠:٢٢:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٢١:٤٩١٣:٠٩:٤٧١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٨:٠٣٠٠:٢١:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٣١٠٦:٢٠:٣٦١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٩:١٧٢٠:١٩:٠٠٠٠:٢١:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:٥٨٠٠:٢١:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١٨:١٤١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٢٠:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٧:٠٤١٣:٠٩:١٤٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢١:٥٣٠٠:٢٠:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٢١٠٦:١٥:٥٦١٣:٠٩:٠٨٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٢:٥١٠٠:٢٠:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١٤:٤٩١٣:٠٩:٠١٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٣:٤٨٠٠:٢٠:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٢١٠٦:١٣:٤٣١٣:٠٨:٥٦٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:٤٦٠٠:١٩:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٥٢٠٦:١٢:٣٩١٣:٠٨:٥١٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:٤٣٠٠:١٩:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٢٥٠٦:١١:٣٥١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٦:٤٠٠٠:١٩:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣١:٥٩٠٦:١٠:٣٣١٣:٠٨:٤٢٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٧:٣٧٠٠:١٨:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠٨:٣٩٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٨:٣٤٠٠:١٨:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٨:٣٦٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٩:٣١٠٠:١٨:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٤٧٠٦:٠٧:٣٥١٣:٠٨:٣٤٢٠:١٠:٠٤٢٠:٣٠:٢٨٠٠:١٨:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٢٦٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٨:٣٢٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣١:٢٤٠٠:١٨:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٨:٣١٢٠:١١:٥٠٢٠:٣٢:٢٠٠٠:١٧:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندر انزلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندر انزلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندر انزلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندر انزلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بندر انزلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بندر انزلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر انزلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بندر انزلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر بندر انزلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بندر انزلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بندر انزلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندر انزلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر انزلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بندر انزلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر بندر انزلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر انزلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بندر انزلی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بندر انزلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بندر انزلی شهر بندر انزلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بندر انزلی شهر بندر انزلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بندر انزلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر انزلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بندر انزلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندر انزلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر انزلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بندر انزلی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٠٠٥:٥١:٢٨١٣:١٤:٠٢٢٠:٣٦:٣٦٢٠:٥٨:٣١٠٠:١٨:١٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٤٠٥:٥١:٤٢١٣:١٤:١٥٢٠:٣٦:٤٧٢٠:٥٨:٤٢٠٠:١٨:٢٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٢٠٥:٥١:٥٨١٣:١٤:٢٨٢٠:٣٦:٥٦٢٠:٥٨:٥١٠٠:١٨:٤٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٢٠٥:٥٢:١٥١٣:١٤:٤١٢٠:٣٧:٠٤٢٠:٥٨:٥٨٠٠:١٨:٥٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٤٠٥:٥٢:٣٤١٣:١٤:٥٤٢٠:٣٧:٠٩٢٠:٥٩:٠٣٠٠:١٩:١٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٠٠٥:٥٢:٥٤١٣:١٥:٠٧٢٠:٣٧:١٤٢٠:٥٩:٠٧٠٠:١٩:٣٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٧٠٥:٥٣:١٦١٣:١٥:١٩٢٠:٣٧:١٦٢٠:٥٩:٠٨٠٠:١٩:٤٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٧٠٥:٥٣:٣٩١٣:١٥:٣١٢٠:٣٧:١٦٢٠:٥٩:٠٧٠٠:٢٠:٠٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٠٠٥:٥٤:٠٤١٣:١٥:٤٣٢٠:٣٧:١٥٢٠:٥٩:٠٥٠٠:٢٠:٢٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٥٤:٢٩١٣:١٥:٥٥٢٠:٣٧:١٢٢٠:٥٩:٠١٠٠:٢٠:٣٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٢٠٥:٥٤:٥٦١٣:١٦:٠٧٢٠:٣٧:٠٧٢٠:٥٨:٥٤٠٠:٢٠:٥٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤١٠٥:٥٥:٢٥١٣:١٦:١٨٢٠:٣٧:٠٠٢٠:٥٨:٤٦٠٠:٢١:١١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٢٠٥:٥٥:٥٤١٣:١٦:٢٩٢٠:٣٦:٥١٢٠:٥٨:٣٦٠٠:٢١:٢٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٦٠٥:٥٦:٢٥١٣:١٦:٣٩٢٠:٣٦:٤١٢٠:٥٨:٢٣٠٠:٢١:٤٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٢٠٥:٥٦:٥٧١٣:١٦:٥٠٢٠:٣٦:٢٩٢٠:٥٨:٠٩٠٠:٢٢:٠٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٠٠٥:٥٧:٣٠١٣:١٧:٠٠٢٠:٣٦:١٥٢٠:٥٧:٥٣٠٠:٢٢:٢٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٥٨:٠٤١٣:١٧:٠٩٢٠:٣٥:٥٩٢٠:٥٧:٣٥٠٠:٢٢:٤٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢١٠٥:٥٨:٣٩١٣:١٧:١٨٢٠:٣٥:٤١٢٠:٥٧:١٥٠٠:٢٢:٥٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٤٠٥:٥٩:١٦١٣:١٧:٢٧٢٠:٣٥:٢١٢٠:٥٦:٥٣٠٠:٢٣:١٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٩٠٥:٥٩:٥٣١٣:١٧:٣٦٢٠:٣٥:٠٠٢٠:٥٦:٣٠٠٠:٢٣:٣٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٥٠٦:٠٠:٣١١٣:١٧:٤٤٢٠:٣٤:٣٧٢٠:٥٦:٠٤٠٠:٢٣:٥٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٤٠٦:٠١:١٠١٣:١٧:٥١٢٠:٣٤:١٢٢٠:٥٥:٣٦٠٠:٢٤:٠٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٣٠٦:٠١:٥٠١٣:١٧:٥٨٢٠:٣٣:٤٥٢٠:٥٥:٠٧٠٠:٢٤:٢٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٥٠٦:٠٢:٣١١٣:١٨:٠٥٢٠:٣٣:١٧٢٠:٥٤:٣٦٠٠:٢٤:٤٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٧٠٦:٠٣:١٣١٣:١٨:١١٢٠:٣٢:٤٦٢٠:٥٤:٠٣٠٠:٢٤:٥٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١١٠٦:٠٣:٥٥١٣:١٨:١٦٢٠:٣٢:١٤٢٠:٥٣:٢٨٠٠:٢٥:١٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٦٠٦:٠٤:٣٩١٣:١٨:٢١٢٠:٣١:٤١٢٠:٥٢:٥١٠٠:٢٥:٣١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٢٠٦:٠٥:٢٣١٣:١٨:٢٦٢٠:٣١:٠٥٢٠:٥٢:١٣٠٠:٢٥:٤٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٩٠٦:٠٦:٠٧١٣:١٨:٣٠٢٠:٣٠:٢٨٢٠:٥١:٣٣٠٠:٢٦:٠٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٦:٠٦:٥٣١٣:١٨:٣٤٢٠:٢٩:٤٩٢٠:٥٠:٥١٠٠:٢٦:١٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٦٠٦:٠٧:٣٨١٣:١٨:٣٧٢٠:٢٩:٠٩٢٠:٥٠:٠٧٠٠:٢٦:٣٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بندر انزلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بندر انزلی شهر بندر انزلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بندر انزلی شهر بندر انزلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندر انزلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر انزلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بندر انزلی

بندر اَنزَلی یکی از مهمترین شهرهای گردشگری، از مراکز مهم اقتصادی و یکی از قطب‌های ورزشی در ایران است، و بخش مرکزی شهرستان انزلی محسوب می‌شود. مردم انزلی زبان گیلکی سخن می‌گویند

شهر بندر انزلی در ویکیپدیا

شهر بندر انزلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندر انزلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندر انزلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندر انزلی بر روی نقشه

شهر بندر انزلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندر انزلی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندر انزلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندر انزلی
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بندر انزلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر بندر انزلی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بندر انزلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندر انزلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بندر انزلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندر انزلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندر انزلی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بندر انزلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بندر انزلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بندر انزلی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بندر انزلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بندر انزلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق بندر انزلی
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندر انزلی
زمان پخش اذان زنده به افق بندر انزلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندر انزلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو