جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بندر انزلی

بندرانزلی | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز بندر انزلی


اذان صبح: ٠٥:١٩:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٥٤
اذان ظهر: ١١:٥٦:١٣
غروب آفتاب: ١٧:٠٤:٠٩
اذان مغرب: ١٧:٢٣:٥١
نیمه شب: ٢٣:١٢:١٨

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندر انزلی (شهرستان بندرانزلی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر بندر انزلی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر بندر انزلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بندر انزلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
مردم به این دلیل عشق می ورزند كه غمگین اند؛ به این دلیل در جست و جوی دیگری اند كه تنها هستند و عشق فقط زمانی امكان پذیر است كه تو تنها نباشی، بلكه در یگانگی باشی؛ با خودت قهر نباشی، بلكه با خودت در شیفتگی و سرمستی باشی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندر انزلی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندر انزلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر انزلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بندر انزلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر انزلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بندر انزلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١٨٠٦:٢٢:٤٥١٣:٠٩:٥٥١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٧:٢٠٠٠:٢٢:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٢١:٣٢١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٨:١٨٠٠:٢١:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٢٠:١٩١٣:٠٩:٣٧١٩:٥٩:٣١٢٠:١٩:١٦٠٠:٢١:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٩:٠٨١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٠:٢٦٢٠:٢٠:١٣٠٠:٢١:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٧:٥٨١٣:٠٩:٢١٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢١:١١٠٠:٢٠:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٩:١٤٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٢٠:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٠٠٠٦:١٥:٤١١٣:٠٩:٠٧٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٢٠:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٩:٠١٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٢٠:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٠٠٠٦:١٣:٢٩١٣:٠٨:٥٦٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٥:٠١٠٠:١٩:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣٢٠٦:١٢:٢٤١٣:٠٨:٥١٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٥:٥٨٠٠:١٩:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٠٥٠٦:١١:٢١١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:٥٥٠٠:١٩:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣٩٠٦:١٠:١٩١٣:٠٨:٤٢٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٧:٥٢٠٠:١٨:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٩:١٩١٣:٠٨:٣٩٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٨:٤٩٠٠:١٨:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٨:٣٦٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٩:٤٦٠٠:١٨:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠٧:٢٢١٣:٠٨:٣٤٢٠:١٠:١٧٢٠:٣٠:٤٢٠٠:١٨:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠٦:٢٥١٣:٠٨:٣٢٢٠:١١:١٠٢٠:٣١:٣٨٠٠:١٧:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٤٧٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٨:٣١٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣٢:٣٤٠٠:١٧:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٢٩٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠٨:٣٠٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٣:٢٩٠٠:١٧:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:١٢٠٦:٠٣:٤٥١٣:٠٨:٣٠٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٤:٢٤٠٠:١٧:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٥٧٠٦:٠٢:٥٤١٣:٠٨:٣١٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٥:١٩٠٠:١٧:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٤٣٠٦:٠٢:٠٥١٣:٠٨:٣٢٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٦:١٤٠٠:١٧:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٣١٠٦:٠١:١٨١٣:٠٨:٣٤٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٧:٠٧٠٠:١٦:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٢١٠٦:٠٠:٣٢١٣:٠٨:٣٧٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٨:٠١٠٠:١٦:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:١٢٠٥:٥٩:٤٧١٣:٠٨:٤٠٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٨:٥٤٠٠:١٦:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٠٥٠٥:٥٩:٠٥١٣:٠٨:٤٣٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٩:٤٦٠٠:١٦:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٠٠٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٨:٤٧٢٠:١٩:٣٧٢٠:٤٠:٣٨٠٠:١٦:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٥٧٠٥:٥٧:٤٤١٣:٠٨:٥٢٢٠:٢٠:٢٥٢٠:٤١:٢٩٠٠:١٦:١٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٥٦٠٥:٥٧:٠٦١٣:٠٨:٥٧٢٠:٢١:١٢٢٠:٤٢:٢٠٠٠:١٦:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٠:٥٦٠٥:٥٦:٣٠١٣:٠٩:٠٣٢٠:٢١:٥٩٢٠:٤٣:٠٩٠٠:١٥:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندر انزلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندر انزلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندر انزلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندر انزلی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر بندر انزلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بندر انزلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر انزلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر بندر انزلی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر بندر انزلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بندر انزلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بندر انزلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندر انزلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر انزلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بندر انزلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر بندر انزلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر انزلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بندر انزلی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٧:٢٠١١:٥٦:٣١١٧:٢٥:١١١٧:٤٤:٠٦٢٣:١٣:٤٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٨:١٩١١:٥٦:٢٣١٧:٢٣:٥٦١٧:٤٢:٥٢٢٣:١٣:٣٥
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٩:١٩١١:٥٦:١٦١٧:٢٢:٤٢١٧:٤١:٤٠٢٣:١٣:٢٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٠:١٩١١:٥٦:٠٩١٧:٢١:٢٩١٧:٤٠:٢٩٢٣:١٣:١٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٣١:١٩١١:٥٦:٠٣١٧:٢٠:١٧١٧:٣٩:٢٠٢٣:١٣:٠٧
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٢:١٩١١:٥٥:٥٨١٧:١٩:٠٧١٧:٣٨:١١٢٣:١٢:٥٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٣:٢٠١١:٥٥:٥٣١٧:١٧:٥٧١٧:٣٧:٠٤٢٣:١٢:٥١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٤:٢١١١:٥٥:٤٩١٧:١٦:٤٩١٧:٣٥:٥٨٢٣:١٢:٤٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٥:٢٢١١:٥٥:٤٦١٧:١٥:٤٢١٧:٣٤:٥٤٢٣:١٢:٣٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٦:٢٤١١:٥٥:٤٤١٧:١٤:٣٦١٧:٣٣:٥٠٢٣:١٢:٣٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٧:٢٦١١:٥٥:٤٣١٧:١٣:٣٢١٧:٣٢:٤٨٢٣:١٢:٢٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٨:٢٨١١:٥٥:٤٢١٧:١٢:٢٩١٧:٣١:٤٨٢٣:١٢:٢٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٩:٣٠١١:٥٥:٤٢١٧:١١:٢٧١٧:٣٠:٤٩٢٣:١٢:١٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١٢٠٦:٤٠:٣٣١١:٥٥:٤٣١٧:١٠:٢٧١٧:٢٩:٥١٢٣:١٢:١٧
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٦٠٦:٤١:٣٦١١:٥٥:٤٥١٧:٠٩:٢٩١٧:٢٨:٥٥٢٣:١٢:١٥
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠١٠٦:٤٢:٣٨١١:٥٥:٤٨١٧:٠٨:٣١١٧:٢٨:٠٠٢٣:١٢:١٣
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٣:٤١١١:٥٥:٥١١٧:٠٧:٣٦١٧:٢٧:٠٧٢٣:١٢:١٣
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٠٠٦:٤٤:٤٤١١:٥٥:٥٦١٧:٠٦:٤١١٧:٢٦:١٦٢٣:١٢:١٣
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤٥:٤٨١١:٥٦:٠١١٧:٠٥:٤٩١٧:٢٥:٢٦٢٣:١٢:١٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤٦:٥١١١:٥٦:٠٧١٧:٠٤:٥٨١٧:٢٤:٣٧٢٣:١٢:١٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٤٠٦:٤٧:٥٤١١:٥٦:١٣١٧:٠٤:٠٩١٧:٢٣:٥١٢٣:١٢:١٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٤٨:٥٨١١:٥٦:٢١١٧:٠٣:٢١١٧:٢٣:٠٦٢٣:١٢:٢٢
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٣٠٦:٥٠:٠١١١:٥٦:٣٠١٧:٠٢:٣٥١٧:٢٢:٢٣٢٣:١٢:٢٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٧٠٦:٥١:٠٤١١:٥٦:٣٩١٧:٠١:٥١١٧:٢١:٤١٢٣:١٢:٣١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٢٠٦:٥٢:٠٧١١:٥٦:٤٩١٧:٠١:٠٩١٧:٢١:٠٢٢٣:١٢:٣٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٦٠٦:٥٣:١١١١:٥٧:٠٠١٧:٠٠:٢٨١٧:٢٠:٢٤٢٣:١٢:٤٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٥٤:١٤١١:٥٧:١٢١٦:٥٩:٤٩١٧:١٩:٤٨٢٣:١٢:٥٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٤٠٦:٥٥:١٧١١:٥٧:٢٥١٦:٥٩:١٢١٧:١٩:١٣٢٣:١٣:٠٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٨٠٦:٥٦:١٩١١:٥٧:٣٨١٦:٥٨:٣٧١٧:١٨:٤١٢٣:١٣:١٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥٧:٢٢١١:٥٧:٥٣١٦:٥٨:٠٤١٧:١٨:١١٢٣:١٣:٢٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بندر انزلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بندر انزلی شهر بندر انزلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بندر انزلی شهر بندر انزلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندر انزلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر انزلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بندر انزلی

بندر اَنزَلی یکی از مهمترین شهرهای گردشگری، از مراکز مهم اقتصادی و یکی از قطب‌های ورزشی در ایران است، و بخش مرکزی شهرستان انزلی محسوب می‌شود. مردم انزلی زبان گیلکی سخن می‌گویند

شهر بندر انزلی در ویکیپدیا

شهر بندر انزلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندر انزلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندر انزلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندر انزلی بر روی نقشه

شهر بندر انزلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندر انزلی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندر انزلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندر انزلی
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر بندر انزلی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر بندر انزلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بندر انزلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندر انزلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندر انزلی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بندر انزلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بندر انزلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بندر انزلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندر انزلی
زمان پخش اذان زنده به افق بندر انزلی
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ بندر انزلی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بندر انزلی
جدول اوقات شرعی امروز فردا بندر انزلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندر انزلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو