جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بندر آق گنبد

اسکو | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز بندر آق گنبد

اذان صبح: ٠٤:٢١:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٤١
اذان ظهر: ١٣:٣٣:٠٩
غروب آفتاب: ٢٠:٥٣:٢٣
اذان مغرب: ٢١:١٥:١٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٨:٠٢

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندر آق گنبد (شهرستان اسکو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ شهر بندر آق گنبد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بندر آق گنبد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندر آق گنبد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رندل جرل
یكی از روشن ترین راستی‌ها درباره‌ی دیدگاه افراد بزرگسال نسبت به كودك، این است كه كودكی را فراموش كرده‌اند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندر آق گنبد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندر آق گنبد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر آق گنبد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بندر آق گنبد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر آق گنبد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بندر آق گنبد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٥٤:٤٠١٣:٢٨:٣٥٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:١٩٠٠:٤٢:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٥٦٠٦:٥٣:١٥١٣:٢٨:٢٠٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:١٧٠٠:٤٢:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:١٥٠٦:٥١:٥٢١٣:٢٨:٠٦٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:١٤٠٠:٤١:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٣٤٠٦:٥٠:٢٩١٣:٢٧:٥٢٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٥:١٢٠٠:٤١:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٥٣٠٦:٤٩:٠٦١٣:٢٧:٣٩٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٦:١٠٠٠:٤١:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:١٢٠٦:٤٧:٤٥١٣:٢٧:٢٦٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٤٠:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٣٢٠٦:٤٦:٢٤١٣:٢٧:١٣٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٨:٠٦٠٠:٤٠:١٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٥٢٠٦:٤٥:٠٤١٣:٢٧:٠١٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٣٩:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:١٣٠٦:٤٣:٤٥١٣:٢٦:٤٩٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٣٩:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٤٢:٢٧١٣:٢٦:٣٨٢٠:١١:٢٦٢٠:٣١:٠١٠٠:٣٩:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٤١:١٠١٣:٢٦:٢٧٢٠:١٢:٢١٢٠:٣١:٥٩٠٠:٣٨:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:١٨٠٦:٣٩:٥٣١٣:٢٦:١٦٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٢:٥٧٠٠:٣٨:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٨:٣٨١٣:٢٦:٠٦٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٣:٥٦٠٠:٣٨:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٣٧:٢٣١٣:٢٥:٥٧٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٤:٥٤٠٠:٣٧:٤٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٣٦:١٠١٣:٢٥:٤٨٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٣٧:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٣٤:٥٧١٣:٢٥:٣٩٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٦:٥١٠٠:٣٧:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:١٩٠٦:٣٣:٤٦١٣:٢٥:٣١٢٠:١٧:٥٣٢٠:٣٧:٤٩٠٠:٣٦:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٣٢:٣٦١٣:٢٥:٢٤٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٨:٤٨٠٠:٣٦:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:١٢٠٦:٣١:٢٧١٣:٢٥:١٧٢٠:١٩:٤٣٢٠:٣٩:٤٦٠٠:٣٦:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٤١٠٦:٣٠:١٩١٣:٢٥:١١٢٠:٢٠:٣٨٢٠:٤٠:٤٤٠٠:٣٥:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:١٠٠٦:٢٩:١٣١٣:٢٥:٠٥٢٠:٢١:٣٣٢٠:٤١:٤٣٠٠:٣٥:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٤٠٠٦:٢٨:٠٧١٣:٢٥:٠٠٢٠:٢٢:٢٨٢٠:٤٢:٤١٠٠:٣٥:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١٢٠٦:٢٧:٠٣١٣:٢٤:٥٦٢٠:٢٣:٢٢٢٠:٤٣:٣٩٠٠:٣٥:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٢٦:٠٠١٣:٢٤:٥٢٢٠:٢٤:١٧٢٠:٤٤:٣٧٠٠:٣٤:٤٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٨٠٦:٢٤:٥٩١٣:٢٤:٤٨٢٠:٢٥:١١٢٠:٤٥:٣٥٠٠:٣٤:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٥٢٠٦:٢٣:٥٩١٣:٢٤:٤٥٢٠:٢٦:٠٥٢٠:٤٦:٣٢٠٠:٣٤:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٢٣:٠٠١٣:٢٤:٤٣٢٠:٢٦:٥٩٢٠:٤٧:٣٠٠٠:٣٤:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٦٠٦:٢٢:٠٣١٣:٢٤:٤٢٢٠:٢٧:٥٣٢٠:٤٨:٢٧٠٠:٣٣:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٥٠٦:٢١:٠٧١٣:٢٤:٤٠٢٠:٢٨:٤٦٢٠:٤٩:٢٤٠٠:٣٣:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندر آق گنبد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندر آق گنبد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندر آق گنبد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندر آق گنبد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بندر آق گنبد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بندر آق گنبد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر آق گنبد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بندر آق گنبد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر بندر آق گنبد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بندر آق گنبد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بندر آق گنبد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندر آق گنبد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر آق گنبد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بندر آق گنبد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر بندر آق گنبد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر آق گنبد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بندر آق گنبد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بندر آق گنبد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بندر آق گنبد شهر بندر آق گنبد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بندر آق گنبد شهر بندر آق گنبد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بندر آق گنبد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر آق گنبد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بندر آق گنبد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندر آق گنبد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر آق گنبد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بندر آق گنبد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٤٠٦:٠٦:٣٦١٣:٣٠:١٢٢٠:٥٣:٤٧٢١:١٥:٥١٠٠:٣٣:٥٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٩٠٦:٠٦:٥٠١٣:٣٠:٢٥٢٠:٥٣:٥٨٢١:١٦:٠٢٠٠:٣٤:٠٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٦٠٦:٠٧:٠٦١٣:٣٠:٣٨٢٠:٥٤:٠٧٢١:١٦:١١٠٠:٣٤:٢٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٦٠٦:٠٧:٢٤١٣:٣٠:٥١٢٠:٥٤:١٥٢١:١٦:١٨٠٠:٣٤:٣٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٩٠٦:٠٧:٤٢١٣:٣١:٠٤٢٠:٥٤:٢١٢١:١٦:٢٣٠٠:٣٤:٥٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٤٠٦:٠٨:٠٣١٣:٣١:١٦٢٠:٥٤:٢٤٢١:١٦:٢٦٠٠:٣٥:٠٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٢٠٦:٠٨:٢٥١٣:٣١:٢٩٢٠:٥٤:٢٧٢١:١٦:٢٧٠٠:٣٥:٢٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٣٠٦:٠٨:٤٨١٣:٣١:٤١٢٠:٥٤:٢٧٢١:١٦:٢٧٠٠:٣٥:٤١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٦٠٦:٠٩:١٢١٣:٣١:٥٣٢٠:٥٤:٢٥٢١:١٦:٢٤٠٠:٣٥:٥٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣١٠٦:٠٩:٣٨١٣:٣٢:٠٥٢٠:٥٤:٢٢٢١:١٦:١٩٠٠:٣٦:١٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٩٠٦:١٠:٠٦١٣:٣٢:١٦٢٠:٥٤:١٧٢١:١٦:١٣٠٠:٣٦:٣٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٩٠٦:١٠:٣٤١٣:٣٢:٢٨٢٠:٥٤:١٠٢١:١٦:٠٤٠٠:٣٦:٥٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣١٠٦:١١:٠٤١٣:٣٢:٣٩٢٠:٥٤:٠١٢١:١٥:٥٤٠٠:٣٧:٠٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٥٠٦:١١:٣٥١٣:٣٢:٤٩٢٠:٥٣:٥٠٢١:١٥:٤١٠٠:٣٧:٢٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٢٠٦:١٢:٠٧١٣:٣٢:٥٩٢٠:٥٣:٣٧٢١:١٥:٢٦٠٠:٣٧:٤٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٠٠٦:١٢:٤١١٣:٣٣:٠٩٢٠:٥٣:٢٣٢١:١٥:١٠٠٠:٣٨:٠٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤١٠٦:١٣:١٥١٣:٣٣:١٩٢٠:٥٣:٠٧٢١:١٤:٥١٠٠:٣٨:٢٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٣٠٦:١٣:٥١١٣:٣٣:٢٨٢٠:٥٢:٤٩٢١:١٤:٣١٠٠:٣٨:٣٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٧٠٦:١٤:٢٨١٣:٣٣:٣٧٢٠:٥٢:٢٩٢١:١٤:٠٩٠٠:٣٨:٥٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٣٠٦:١٥:٠٥١٣:٣٣:٤٥٢٠:٥٢:٠٧٢١:١٣:٤٥٠٠:٣٩:١٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢١٠٦:١٥:٤٤١٣:٣٣:٥٣٢٠:٥١:٤٣٢١:١٣:١٨٠٠:٣٩:٣٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٠٠٦:١٦:٢٣١٣:٣٤:٠١٢٠:٥١:١٨٢١:١٢:٥٠٠٠:٣٩:٤٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢١٠٦:١٧:٠٤١٣:٣٤:٠٨٢٠:٥٠:٥١٢١:١٢:٢٠٠٠:٤٠:٠٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٣٠٦:١٧:٤٥١٣:٣٤:١٤٢٠:٥٠:٢٢٢١:١١:٤٩٠٠:٤٠:٢٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٧٠٦:١٨:٢٨١٣:٣٤:٢٠٢٠:٤٩:٥١٢١:١١:١٥٠٠:٤٠:٤١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٢٠٦:١٩:١١١٣:٣٤:٢٦٢٠:٤٩:١٨٢١:١٠:٤٠٠٠:٤٠:٥٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٨٠٦:١٩:٥٤١٣:٣٤:٣١٢٠:٤٨:٤٤٢١:١٠:٠٢٠٠:٤١:١٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٢٠:٣٩١٣:٣٤:٣٦٢٠:٤٨:٠٨٢١:٠٩:٢٣٠٠:٤١:٣١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٢١:٢٤١٣:٣٤:٤٠٢٠:٤٧:٣٠٢١:٠٨:٤٢٠٠:٤١:٤٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٢٢:١٠١٣:٣٤:٤٣٢٠:٤٦:٥١٢١:٠٨:٠٠٠٠:٤٢:٠٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٣٠٦:٢٢:٥٦١٣:٣٤:٤٦٢٠:٤٦:١٠٢١:٠٧:١٥٠٠:٤٢:١٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بندر آق گنبد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بندر آق گنبد شهر بندر آق گنبد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بندر آق گنبد شهر بندر آق گنبد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندر آق گنبد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر آق گنبد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بندر آق گنبد

آق‌گنبد یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان جزیره بخش ایلخچی شهرستان اسکو واقع شده‌است. قلعه هلاکو خان بر فراز کوهی در این روستا قرار دارد

شهر بندر آق گنبد در ویکیپدیا

شهر بندر آق گنبد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندر آق گنبد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندر آق گنبد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندر آق گنبد بر روی نقشه

شهر بندر آق گنبد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندر آق گنبد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندر آق گنبد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندر آق گنبد
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بندر آق گنبد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر بندر آق گنبد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بندر آق گنبد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندر آق گنبد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بندر آق گنبد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندر آق گنبد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندر آق گنبد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق بندر آق گنبد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بندر آق گنبد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بندر آق گنبد
جدول اوقات شرعی امروز فردا بندر آق گنبد دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بندر آق گنبد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بندر آق گنبد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بندر آق گنبد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بندر آق گنبد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندر آق گنبد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو