جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بندر آق گنبد

اسکو | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز بندر آق گنبد


اذان صبح: ٠٤:١٣:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٥٢
اذان ظهر: ١٣:٢٩:١٠
غروب آفتاب: ٢٠:٥٢:٣٣
اذان مغرب: ٢١:١٤:٣٦
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٥٣

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندر آق گنبد (شهرستان اسکو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر بندر آق گنبد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر بندر آق گنبد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بندر آق گنبد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام لینكلن
چنانچه می خواهی منش كسی را بسنجی، به او قدرت بده.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندر آق گنبد

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندر آق گنبد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر آق گنبد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بندر آق گنبد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندر آق گنبد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بندر آق گنبد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٩:٣٥١٣:٢٦:١٤٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:١٢٠٠:٣٨:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٨:٢٠١٣:٢٦:٠٥٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٤:١١٠٠:٣٨:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٤١٠٦:٣٧:٠٦١٣:٢٥:٥٦٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٣٧:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٣٥:٥٣١٣:٢٥:٤٧٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٣٧:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٣١٠٦:٣٤:٤١١٣:٢٥:٣٩٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٣٧:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٣٣:٣٠١٣:٢٥:٣١٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٣٦:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٣٢:٢٠١٣:٢٥:٢٤٢٠:١٩:٠٣٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٣٦:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٥١٠٦:٣١:١٢١٣:٢٥:١٧٢٠:١٩:٥٨٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٣٦:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٣٠:٠٤١٣:٢٥:١١٢٠:٢٠:٥٣٢٠:٤١:٠٠٠٠:٣٥:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٢٨:٥٨١٣:٢٥:٠٥٢٠:٢١:٤٧٢٠:٤١:٥٨٠٠:٣٥:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٢٧:٥٣١٣:٢٥:٠٠٢٠:٢٢:٤٢٢٠:٤٢:٥٦٠٠:٣٥:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥١٠٦:٢٦:٤٩١٣:٢٤:٥٦٢٠:٢٣:٣٧٢٠:٤٣:٥٤٠٠:٣٥:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٢٥:٤٦١٣:٢٤:٥٢٢٠:٢٤:٣١٢٠:٤٤:٥٢٠٠:٣٤:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٢٤:٤٥١٣:٢٤:٤٨٢٠:٢٥:٢٥٢٠:٤٥:٥٠٠٠:٣٤:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٢٣:٤٥١٣:٢٤:٤٥٢٠:٢٦:١٩٢٠:٤٦:٤٧٠٠:٣٤:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٢٢:٤٦١٣:٢٤:٤٣٢٠:٢٧:١٢٢٠:٤٧:٤٤٠٠:٣٣:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٤٧٠٦:٢١:٤٩١٣:٢٤:٤١٢٠:٢٨:٠٦٢٠:٤٨:٤١٠٠:٣٣:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٢٠:٥٤١٣:٢٤:٤٠٢٠:٢٨:٥٩٢٠:٤٩:٣٧٠٠:٣٣:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٠٦٠٦:١٩:٥٩١٣:٢٤:٤٠٢٠:٢٩:٥٢٢٠:٥٠:٣٤٠٠:٣٣:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٤٨٠٦:١٩:٠٧١٣:٢٤:٤٠٢٠:٣٠:٤٤٢٠:٥١:٢٩٠٠:٣٣:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٣١٠٦:١٨:١٥١٣:٢٤:٤١٢٠:٣١:٣٦٢٠:٥٢:٢٥٠٠:٣٢:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:١٦٠٦:١٧:٢٦١٣:٢٤:٤٢٢٠:٣٢:٢٨٢٠:٥٣:٢٠٠٠:٣٢:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٠٣٠٦:١٦:٣٨١٣:٢٤:٤٤٢٠:٣٣:١٩٢٠:٥٤:١٥٠٠:٣٢:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٥١٠٦:١٥:٥١١٣:٢٤:٤٦٢٠:٣٤:١٠٢٠:٥٥:٠٩٠٠:٣٢:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٤١٠٦:١٥:٠٦١٣:٢٤:٤٩٢٠:٣٥:٠٠٢٠:٥٦:٠٣٠٠:٣٢:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٣٣٠٦:١٤:٢٣١٣:٢٤:٥٣٢٠:٣٥:٥٠٢٠:٥٦:٥٦٠٠:٣٢:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٢٧٠٦:١٣:٤١١٣:٢٤:٥٧٢٠:٣٦:٣٩٢٠:٥٧:٤٨٠٠:٣٢:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٢٢٠٦:١٣:٠١١٣:٢٥:٠١٢٠:٣٧:٢٨٢٠:٥٨:٤٠٠٠:٣١:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٢٠٠٦:١٢:٢٣١٣:٢٥:٠٧٢٠:٣٨:١٦٢٠:٥٩:٣١٠٠:٣١:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندر آق گنبد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندر آق گنبد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندر آق گنبد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندر آق گنبد

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر بندر آق گنبد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بندر آق گنبد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر آق گنبد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر بندر آق گنبد

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر بندر آق گنبد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر بندر آق گنبد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر بندر آق گنبد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندر آق گنبد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر آق گنبد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بندر آق گنبد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر بندر آق گنبد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندر آق گنبد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بندر آق گنبد

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١١٠٦:١٣:٣٢١٣:٢٤:٥٨٢٠:٣٦:٥١٢٠:٥٨:٠٠٠٠:٣١:٥٩
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٧٠٦:١٢:٥٢١٣:٢٥:٠٣٢٠:٣٧:٣٩٢٠:٥٨:٥٢٠٠:٣١:٥٢
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٥٠٦:١٢:١٤١٣:٢٥:٠٨٢٠:٣٨:٢٧٢٠:٥٩:٤٣٠٠:٣١:٤٦
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٥٠٦:١١:٣٧١٣:٢٥:١٣٢٠:٣٩:١٤٢١:٠٠:٣٣٠٠:٣١:٤١
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٧٠٦:١١:٠٣١٣:٢٥:١٩٢٠:٤٠:٠٠٢١:٠١:٢٢٠٠:٣١:٣٦
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:١١٠٦:١٠:٣٠١٣:٢٥:٢٦٢٠:٤٠:٤٦٢١:٠٢:١٠٠٠:٣١:٣٢
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٨٠٦:٠٩:٥٩١٣:٢٥:٣٣٢٠:٤١:٣٠٢١:٠٢:٥٨٠٠:٣١:٢٨
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٦٠٦:٠٩:٣٠١٣:٢٥:٤١٢٠:٤٢:١٤٢١:٠٣:٤٤٠٠:٣١:٢٦
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٧٠٦:٠٩:٠٢١٣:٢٥:٤٩٢٠:٤٢:٥٧٢١:٠٤:٣٠٠٠:٣١:٢٤
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٥١٠٦:٠٨:٣٦١٣:٢٥:٥٨٢٠:٤٣:٣٩٢١:٠٥:١٥٠٠:٣١:٢٣
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٦٠٦:٠٨:١٢١٣:٢٦:٠٦٢٠:٤٤:٢٠٢١:٠٥:٥٨٠٠:٣١:٢٢
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٥٠٦:٠٧:٥٠١٣:٢٦:١٦٢٠:٤٥:٠٠٢١:٠٦:٤١٠٠:٣١:٢٣
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٥٠٦:٠٧:٣٠١٣:٢٦:٢٦٢٠:٤٥:٣٩٢١:٠٧:٢٢٠٠:٣١:٢٤
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٨٠٦:٠٧:١١١٣:٢٦:٣٦٢٠:٤٦:١٧٢١:٠٨:٠٢٠٠:٣١:٢٦
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٤٠٦:٠٦:٥٤١٣:٢٦:٤٦٢٠:٤٦:٥٤٢١:٠٨:٤١٠٠:٣١:٢٨
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٢٠٦:٠٦:٣٩١٣:٢٦:٥٧٢٠:٤٧:٢٩٢١:٠٩:١٩٠٠:٣١:٣١
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٣٠٦:٠٦:٢٦١٣:٢٧:٠٨٢٠:٤٨:٠٤٢١:٠٩:٥٥٠٠:٣١:٣٥
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٧٠٦:٠٦:١٥١٣:٢٧:١٩٢٠:٤٨:٣٧٢١:١٠:٣٠٠٠:٣١:٤٠
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٣٠٦:٠٦:٠٥١٣:٢٧:٣١٢٠:٤٩:٠٩٢١:١١:٠٣٠٠:٣١:٤٦
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٢٠٦:٠٥:٥٧١٣:٢٧:٤٣٢٠:٤٩:٣٩٢١:١١:٣٦٠٠:٣١:٥٢
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٤٠٦:٠٥:٥١١٣:٢٧:٥٥٢٠:٥٠:٠٨٢١:١٢:٠٦٠٠:٣١:٥٨
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٩٠٦:٠٥:٤٧١٣:٢٨:٠٧٢٠:٥٠:٣٦٢١:١٢:٣٥٠٠:٣٢:٠٦
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٦٠٦:٠٥:٤٥١٣:٢٨:١٩٢٠:٥١:٠٢٢١:١٣:٠٢٠٠:٣٢:١٤
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٦٠٦:٠٥:٤٤١٣:٢٨:٣٢٢٠:٥١:٢٧٢١:١٣:٢٨٠٠:٣٢:٢٣
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:١٩٠٦:٠٥:٤٥١٣:٢٨:٤٥٢٠:٥١:٥١٢١:١٣:٥٢٠٠:٣٢:٣٢
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:١٤٠٦:٠٥:٤٨١٣:٢٨:٥٧٢٠:٥٢:١٢٢١:١٤:١٥٠٠:٣٢:٤٣
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:١٣٠٦:٠٥:٥٢١٣:٢٩:١٠٢٠:٥٢:٣٣٢١:١٤:٣٦٠٠:٣٢:٥٣
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:١٤٠٦:٠٥:٥٨١٣:٢٩:٢٣٢٠:٥٢:٥١٢١:١٤:٥٥٠٠:٣٣:٠٥
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:١٨٠٦:٠٦:٠٦١٣:٢٩:٣٦٢٠:٥٣:٠٨٢١:١٥:١٢٠٠:٣٣:١٧
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٥٠٦:٠٦:١٦١٣:٢٩:٤٩٢٠:٥٣:٢٤٢١:١٥:٢٨٠٠:٣٣:٢٩
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٥٠٦:٠٦:٢٧١٣:٣٠:٠٢٢٠:٥٣:٣٧٢١:١٥:٤٢٠٠:٣٣:٤٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بندر آق گنبد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بندر آق گنبد شهر بندر آق گنبد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بندر آق گنبد شهر بندر آق گنبد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندر آق گنبد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندر آق گنبد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر بندر آق گنبد

آق‌گنبد یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان جزیره بخش ایلخچی شهرستان اسکو واقع شده‌است. قلعه هلاکو خان بر فراز کوهی در این روستا قرار دارد

شهر بندر آق گنبد در ویکیپدیا

شهر بندر آق گنبد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندر آق گنبد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندر آق گنبد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندر آق گنبد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندر آق گنبد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندر آق گنبد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندر آق گنبد
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر بندر آق گنبد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر بندر آق گنبد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بندر آق گنبد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندر آق گنبد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندر آق گنبد رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بندر آق گنبد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بندر آق گنبد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق بندر آق گنبد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بندر آق گنبد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بندر آق گنبد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بندر آق گنبد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بندر آق گنبد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بندر آق گنبد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندر آق گنبد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو