جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز بندرگلمانخانه


اذان صبح: ٠٥:٣٨:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٦:٤٤
اذان ظهر: ١٣:٣١:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:٥٦:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:١٥:٢٥
نیمه شب: ٠٠:٤٦:٢٦

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ شهر بندرگلمانخانه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر بندرگلمانخانه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بندرگلمانخانه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام لینكلن
مردم حق دارند در هر كجای دنیا كه باشند در برابر حكومتی كه نمی خواهند، به پا خیزند و آن را به زیر كشند تا حاكمیتی را كه خود سزاوار خویش می دانند، برپا كنند. این "حق" تنها نیرویی است كه می تواند همه جهان را آزاد كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندرگلمانخانه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندرگلمانخانه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بندرگلمانخانه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندرگلمانخانه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بندرگلمانخانه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:١٥٠٦:٤٠:٣٥١٣:٢٦:٥٥٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٣٩:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٣٩:٢١١٣:٢٦:٤٦٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٣٨:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٣٨:٠٧١٣:٢٦:٣٦٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٣٨:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٢٩٠٦:٣٦:٥٥١٣:٢٦:٢٨٢٠:١٦:٣٧٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٣٨:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٣٥:٤٣١٣:٢٦:١٩٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٣٧:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٣٤:٣٣١٣:٢٦:١٢٢٠:١٨:٢٦٢٠:٣٨:٢٠٠٠:٣٧:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٣٣:٢٣١٣:٢٦:٠٤٢٠:١٩:٢١٢٠:٣٩:١٨٠٠:٣٧:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١٧٠٦:٣٢:١٥١٣:٢٥:٥٨٢٠:٢٠:١٦٢٠:٤٠:١٦٠٠:٣٧:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٣١:٠٨١٣:٢٥:٥٢٢٠:٢١:١٠٢٠:٤١:١٤٠٠:٣٦:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:١٧٠٦:٣٠:٠٢١٣:٢٥:٤٦٢٠:٢٢:٠٥٢٠:٤٢:١١٠٠:٣٦:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٢٨:٥٧١٣:٢٥:٤١٢٠:٢٢:٥٩٢٠:٤٣:٠٩٠٠:٣٦:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢٧:٥٤١٣:٢٥:٣٦٢٠:٢٣:٥٣٢٠:٤٤:٠٦٠٠:٣٥:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢٦:٥٢١٣:٢٥:٣٢٢٠:٢٤:٤٧٢٠:٤٥:٠٤٠٠:٣٥:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٢٩٠٦:٢٥:٥١١٣:٢٥:٢٩٢٠:٢٥:٤٠٢٠:٤٦:٠١٠٠:٣٥:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٢٤:٥١١٣:٢٥:٢٦٢٠:٢٦:٣٤٢٠:٤٦:٥٨٠٠:٣٥:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٢٣:٥٣١٣:٢٥:٢٤٢٠:٢٧:٢٧٢٠:٤٧:٥٤٠٠:٣٤:٥٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٢٢:٥٧١٣:٢٥:٢٢٢٠:٢٨:٢٠٢٠:٤٨:٥١٠٠:٣٤:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٠٠٠٦:٢٢:٠١١٣:٢٥:٢١٢٠:٢٩:١٣٢٠:٤٩:٤٧٠٠:٣٤:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٤١٠٦:٢١:٠٨١٣:٢٥:٢١٢٠:٣٠:٠٥٢٠:٥٠:٤٢٠٠:٣٤:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٢٠:١٥١٣:٢٥:٢١٢٠:٣٠:٥٧٢٠:٥١:٣٨٠٠:٣٤:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٠٨٠٦:١٩:٢٤١٣:٢٥:٢٢٢٠:٣١:٤٩٢٠:٥٢:٣٣٠٠:٣٣:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٥٣٠٦:١٨:٣٥١٣:٢٥:٢٣٢٠:٣٢:٤٠٢٠:٥٣:٢٨٠٠:٣٣:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٤١٠٦:١٧:٤٧١٣:٢٥:٢٥٢٠:٣٣:٣١٢٠:٥٤:٢٢٠٠:٣٣:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٠٠٦:١٧:٠١١٣:٢٥:٢٧٢٠:٣٤:٢١٢٠:٥٥:١٦٠٠:٣٣:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٢١٠٦:١٦:١٧١٣:٢٥:٣٠٢٠:٣٥:١١٢٠:٥٦:٠٩٠٠:٣٣:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:١٣٠٦:١٥:٣٤١٣:٢٥:٣٤٢٠:٣٦:٠١٢٠:٥٧:٠١٠٠:٣٣:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٠٨٠٦:١٤:٥٢١٣:٢٥:٣٨٢٠:٣٦:٤٩٢٠:٥٧:٥٤٠٠:٣٢:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٠٤٠٦:١٤:١٣١٣:٢٥:٤٢٢٠:٣٧:٣٨٢٠:٥٨:٤٥٠٠:٣٢:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٠٢٠٦:١٣:٣٥١٣:٢٥:٤٧٢٠:٣٨:٢٥٢٠:٥٩:٣٦٠٠:٣٢:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندرگلمانخانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندرگلمانخانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندرگلمانخانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندرگلمانخانه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر بندرگلمانخانه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندرگلمانخانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندرگلمانخانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر بندرگلمانخانه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٦:٣٠٠٧:٢٣:١٢١٣:٣٤:٣٤١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:١١٠٠:٥٠:٤٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٤:٥٠٠٧:٢١:٤١١٣:٣٤:١٦١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٥٠:٢٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٣:١٠٠٧:٢٠:١٠١٣:٣٣:٥٨١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٤٩:٥٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥١:٣٠٠٧:١٨:٤٠١٣:٣٣:٤٠١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٤٩:٣٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٩:٤٩٠٧:١٧:١٠١٣:٣٣:٢٢١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٤٩:١١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٨:٠٩٠٧:١٥:٣٩١٣:٣٣:٠٥١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٤٨:٤٨
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٦:٢٧٠٧:١٤:٠٩١٣:٣٢:٤٧١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٤٥٠٠:٤٨:٢٤
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٤:٤٦٠٧:١٢:٤٠١٣:٣٢:٢٩١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٤١٠٠:٤٨:٠١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٣:٠٥٠٧:١١:١٠١٣:٣٢:١١١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٣٧٠٠:٤٧:٣٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤١:٢٣٠٧:٠٩:٤١١٣:٣١:٥٤١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٣٣٠٠:٤٧:١٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٩:٤١٠٧:٠٨:١٢١٣:٣١:٣٧١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٢٩٠٠:٤٦:٤٩
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٨:٠٠٠٧:٠٦:٤٤١٣:٣١:٢٠١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٢٥٠٠:٤٦:٢٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٦:١٨٠٧:٠٥:١٦١٣:٣١:٠٣١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٢١٠٠:٤٦:٠٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٤:٣٦٠٧:٠٣:٤٨١٣:٣٠:٤٦١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:١٧٠٠:٤٥:٣٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٢:٥٤٠٧:٠٢:٢١١٣:٣٠:٣٠١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:١٣٠٠:٤٥:١٤
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣١:١٢٠٧:٠٠:٥٥١٣:٣٠:١٣٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٩:٠٩٠٠:٤٤:٥٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٩:٢٨١٣:٢٩:٥٨٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٤٤:٢٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥٨:٠٣١٣:٢٩:٤٢٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢١:٠٣٠٠:٤٤:٠٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٥٦:٣٨١٣:٢٩:٢٧٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢١:٥٩٠٠:٤٣:٤٠
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٥٥:١٤١٣:٢٩:١٢٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٤٣:١٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٥٣:٥٠١٣:٢٨:٥٧٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٣:٥٣٠٠:٤٢:٥٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢١:٠٥٠٦:٥٢:٢٧١٣:٢٨:٤٣٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٤:٥١٠٠:٤٢:٣١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٩:٢٤٠٦:٥١:٠٥١٣:٢٨:٣٠٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٤٢:٠٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤٩:٤٣١٣:٢٨:١٦٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٤١:٤٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤٨:٢٢١٣:٢٨:٠٣٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٤٣٠٠:٤١:٢٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٤:٢٥٠٦:٤٧:٠٢١٣:٢٧:٥١٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٤١:٠١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٤٦٠٦:٤٥:٤٣١٣:٢٧:٣٩٢٠:١٠:١٢٢٠:٢٩:٣٨٠٠:٤٠:٤٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١١:٠٨٠٦:٤٤:٢٥١٣:٢٧:٢٧٢٠:١١:٠٧٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٤٠:١٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٤٣:٠٧١٣:٢٧:١٦٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:٣٤٠٠:٣٩:٥٧
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٤١:٥١١٣:٢٧:٠٥٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٣٩:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر بندرگلمانخانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر بندرگلمانخانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر بندرگلمانخانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندرگلمانخانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بندرگلمانخانه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندرگلمانخانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندرگلمانخانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بندرگلمانخانه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٢:١٧١٢:٣٦:٢٢١٨:٤١:٠٥١٨:٥٩:٣٧٠٠:٢٢:٥٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٤:٤٢٠٧:٣٠:٤٦١٣:٣٦:٠٤١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٥٢:٣٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:٠٤٠٧:٢٩:١٥١٣:٣٥:٤٦١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠١:٢٩٠٠:٥٢:١١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:٢٦٠٧:٢٧:٤٤١٣:٣٥:٢٩١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٢:٢٤٠٠:٥١:٤٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٤٨٠٧:٢٦:١٣١٣:٣٥:١١١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٥١:٢٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٠٩٠٧:٢٤:٤٣١٣:٣٤:٥٣١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:١٦٠٠:٥١:٠٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٣٠٠٧:٢٣:١٢١٣:٣٤:٣٤١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:١١٠٠:٥٠:٤٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٥٠٠٧:٢١:٤١١٣:٣٤:١٦١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٥٠:٢٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:١٠٠٧:٢٠:١٠١٣:٣٣:٥٨١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٤٩:٥٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٣٠٠٧:١٨:٤٠١٣:٣٣:٤٠١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٤٩:٣٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٤٩٠٧:١٧:١٠١٣:٣٣:٢٢١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٤٩:١١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٠٩٠٧:١٥:٣٩١٣:٣٣:٠٥١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٤٨:٤٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٢٧٠٧:١٤:٠٩١٣:٣٢:٤٧١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٤٥٠٠:٤٨:٢٤
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٦٠٧:١٢:٤٠١٣:٣٢:٢٩١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٤١٠٠:٤٨:٠١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٥٠٧:١١:١٠١٣:٣٢:١١١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٣٧٠٠:٤٧:٣٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٣٠٧:٠٩:٤١١٣:٣١:٥٤١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٣٣٠٠:٤٧:١٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤١٠٧:٠٨:١٢١٣:٣١:٣٧١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٢٩٠٠:٤٦:٤٩
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٠٠٧:٠٦:٤٤١٣:٣١:٢٠١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٥:٢٥٠٠:٤٦:٢٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٨٠٧:٠٥:١٦١٣:٣١:٠٣١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٢١٠٠:٤٦:٠٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٦٠٧:٠٣:٤٨١٣:٣٠:٤٦١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:١٧٠٠:٤٥:٣٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٤٠٧:٠٢:٢١١٣:٣٠:٣٠١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:١٣٠٠:٤٥:١٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:١٢٠٧:٠٠:٥٥١٣:٣٠:١٣٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٩:٠٩٠٠:٤٤:٥٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٩:٢٨١٣:٢٩:٥٨٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٤٤:٢٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥٨:٠٣١٣:٢٩:٤٢٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢١:٠٣٠٠:٤٤:٠٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٥٦:٣٨١٣:٢٩:٢٧٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢١:٥٩٠٠:٤٣:٤٠
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٥٥:١٤١٣:٢٩:١٢٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٤٣:١٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٥٣:٥٠١٣:٢٨:٥٧٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٣:٥٣٠٠:٤٢:٥٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٥٠٦:٥٢:٢٧١٣:٢٨:٤٣٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٤:٥١٠٠:٤٢:٣١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٤٠٦:٥١:٠٥١٣:٢٨:٣٠٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٤٢:٠٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤٩:٤٣١٣:٢٨:١٦٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٤١:٤٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤٨:٢٢١٣:٢٨:٠٣٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٤٣٠٠:٤١:٢٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بندرگلمانخانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بندرگلمانخانه شهر بندرگلمانخانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بندرگلمانخانه شهر بندرگلمانخانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندرگلمانخانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بندرگلمانخانه

گلمانخانه، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان ارومیه و در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران

شهر بندرگلمانخانه در ویکیپدیا

شهر بندرگلمانخانه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندرگلمانخانه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندرگلمانخانه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندرگلمانخانه بر روی نقشه

شهر بندرگلمانخانه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندرگلمانخانه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر بندرگلمانخانه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر بندرگلمانخانه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بندرگلمانخانه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بندرگلمانخانه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بندرگلمانخانه
جدول اوقات شرعی امروز فردا بندرگلمانخانه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بندرگلمانخانه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بندرگلمانخانه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بندرگلمانخانه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بندرگلمانخانه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق بندرگلمانخانه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو