جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز بندرگلمانخانه

اذان صبح: ٠٥:١٧:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:١٠
اذان ظهر: ١٢:١٣:٣٤
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٢٧
اذان مغرب: ١٨:٠٢:٢١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٠:٤٦

چهارشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٩
٠٤ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مهر ٩٩ شهر بندرگلمانخانه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بندرگلمانخانه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندرگلمانخانه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آندره میتوس
بهترین راه شاد زیستن، انجام كار برای دیگران است. ما حتی از لحظه تصمیم به شاد كردن دیگران احساس بهتری خواهیم داشت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندرگلمانخانه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندرگلمانخانه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بندرگلمانخانه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندرگلمانخانه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بندرگلمانخانه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٥١٠٦:٥٥:٣٤١٣:٢٩:١٦٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:٤٣٠٠:٤٣:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:١٠٠٦:٥٤:١٠١٣:٢٩:٠١٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٤٢:٥٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٢٩٠٦:٥٢:٤٧١٣:٢٨:٤٧٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٤٢:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٤٨٠٦:٥١:٢٥١٣:٢٨:٣٣٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:٣٤٠٠:٤٢:١٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٠٨٠٦:٥٠:٠٣١٣:٢٨:٢٠٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٣٢٠٠:٤١:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٢٨٠٦:٤٨:٤٢١٣:٢٨:٠٧٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٤١:٢٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٤٩٠٦:٤٧:٢٢١٣:٢٧:٥٤٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٨:٢٧٠٠:٤١:٠٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:١٠٠٦:٤٦:٠٢١٣:٢٧:٤٢٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٩:٢٤٠٠:٤٠:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٣١٠٦:٤٤:٤٤١٣:٢٧:٣٠٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٤٠:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٤٣:٢٦١٣:٢٧:١٨٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:١٩٠٠:٤٠:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:١٥٠٦:٤٢:٠٩١٣:٢٧:٠٨٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:١٧٠٠:٣٩:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٤٠:٥٣١٣:٢٦:٥٧٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٣:١٥٠٠:٣٩:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٣٩:٣٨١٣:٢٦:٤٧٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٤:١٣٠٠:٣٨:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٣٨:٢٤١٣:٢٦:٣٨٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٥:١١٠٠:٣٨:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٥١٠٦:٣٧:١١١٣:٢٦:٢٩٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٣٨:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٧٠٦:٣٥:٥٩١٣:٢٦:٢٠٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٣٨:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٣٤:٤٨١٣:٢٦:١٢٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٣٧:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:١٠٠٦:٣٣:٣٩١٣:٢٦:٠٥٢٠:١٩:٠٦٢٠:٣٩:٠٢٠٠:٣٧:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٣٢:٣٠١٣:٢٥:٥٨٢٠:٢٠:٠١٢٠:٤٠:٠٠٠٠:٣٧:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٣١:٢٣١٣:٢٥:٥٢٢٠:٢٠:٥٥٢٠:٤٠:٥٨٠٠:٣٦:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٣٠:١٧١٣:٢٥:٤٦٢٠:٢١:٥٠٢٠:٤١:٥٦٠٠:٣٦:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢٩:١٢١٣:٢٥:٤١٢٠:٢٢:٤٤٢٠:٤٢:٥٤٠٠:٣٦:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٤١٠٦:٢٨:٠٨١٣:٢٥:٣٦٢٠:٢٣:٣٨٢٠:٤٣:٥١٠٠:٣٥:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:١٤٠٦:٢٧:٠٦١٣:٢٥:٣٢٢٠:٢٤:٣٣٢٠:٤٤:٤٩٠٠:٣٥:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٢٦:٠٥١٣:٢٥:٢٩٢٠:٢٥:٢٦٢٠:٤٥:٤٦٠٠:٣٥:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٢٥:٠٥١٣:٢٥:٢٦٢٠:٢٦:٢٠٢٠:٤٦:٤٣٠٠:٣٥:١١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٠١٠٦:٢٤:٠٧١٣:٢٥:٢٤٢٠:٢٧:١٤٢٠:٤٧:٤٠٠٠:٣٤:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٢٣:١٠١٣:٢٥:٢٢٢٠:٢٨:٠٧٢٠:٤٨:٣٧٠٠:٣٤:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:١٩٠٦:٢٢:١٤١٣:٢٥:٢١٢٠:٢٩:٠٠٢٠:٤٩:٣٣٠٠:٣٤:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندرگلمانخانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندرگلمانخانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندرگلمانخانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندرگلمانخانه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بندرگلمانخانه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بندرگلمانخانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندرگلمانخانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بندرگلمانخانه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بندرگلمانخانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بندرگلمانخانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بندرگلمانخانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندرگلمانخانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بندرگلمانخانه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر بندرگلمانخانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندرگلمانخانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بندرگلمانخانه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بندرگلمانخانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بندرگلمانخانه شهر بندرگلمانخانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بندرگلمانخانه شهر بندرگلمانخانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بندرگلمانخانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بندرگلمانخانه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندرگلمانخانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندرگلمانخانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بندرگلمانخانه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٦٠٦:١٦:٥٦١٢:٢١:٣٥١٨:٢٥:٣٨١٨:٤٤:٠٩٢٣:٣٨:٤١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٧:٤٧١٢:٢١:١٤١٨:٢٤:٠٥١٨:٤٢:٣٦٢٣:٣٨:٢٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٨:٣٨١٢:٢٠:٥٣١٨:٢٢:٣٣١٨:٤١:٠٣٢٣:٣٨:٠٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٩:٢٩١٢:٢٠:٣٣١٨:٢١:٠٠١٨:٣٩:٣٠٢٣:٣٧:٤٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٠:٢١١٢:٢٠:١٢١٨:١٩:٢٨١٨:٣٧:٥٧٢٣:٣٧:٢٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٢١:١٢١٢:١٩:٥٢١٨:١٧:٥٥١٨:٣٦:٢٥٢٣:٣٧:٠٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٢:٠٤١٢:١٩:٣١١٨:١٦:٢٣١٨:٣٤:٥٣٢٣:٣٦:٥١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٢:٥٦١٢:١٩:١١١٨:١٤:٥٢١٨:٣٣:٢٢٢٣:٣٦:٣٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٣:٤٨١٢:١٨:٥٢١٨:١٣:٢٠١٨:٣١:٥١٢٣:٣٦:١٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٤:٤٠١٢:١٨:٣٢١٨:١١:٤٩١٨:٣٠:٢٠٢٣:٣٥:٥٦
١١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٥:٣٣١٢:١٨:١٣١٨:١٠:١٨١٨:٢٨:٥٠٢٣:٣٥:٣٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٦:٢٦١٢:١٧:٥٤١٨:٠٨:٤٨١٨:٢٧:٢٠٢٣:٣٥:٢٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٧:١٩١٢:١٧:٣٦١٨:٠٧:١٨١٨:٢٥:٥١٢٣:٣٥:٠٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٨:١٢١٢:١٧:١٨١٨:٠٥:٤٩١٨:٢٤:٢٢٢٣:٣٤:٤٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤١٠٦:٢٩:٠٦١٢:١٧:٠٠١٨:٠٤:٢٠١٨:٢٢:٥٤٢٣:٣٤:٢٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٣٠:٠٠١٢:١٦:٤٣١٨:٠٢:٥١١٨:٢١:٢٦٢٣:٣٤:١٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٠:٥٤١٢:١٦:٢٦١٨:٠١:٢٤١٨:١٩:٥٩٢٣:٣٣:٥٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣١:٤٨١٢:١٦:٠٩١٧:٥٩:٥٦١٨:١٨:٣٣٢٣:٣٣:٣٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣٢:٤٣١٢:١٥:٥٣١٧:٥٨:٣٠١٨:١٧:٠٧٢٣:٣٣:٢١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٣:٣٨١٢:١٥:٣٨١٧:٥٧:٠٤١٨:١٥:٤٢٢٣:٣٣:٠٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٣٤:٣٤١٢:١٥:٢٣١٧:٥٥:٣٨١٨:١٤:١٨٢٣:٣٢:٤٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٥:٣٠١٢:١٥:٠٨١٧:٥٤:١٤١٨:١٢:٥٥٢٣:٣٢:٣٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٦:٢٦١٢:١٤:٥٥١٧:٥٢:٥٠١٨:١١:٣٣٢٣:٣٢:١٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٤٧٠٦:٣٧:٢٣١٢:١٤:٤١١٧:٥١:٢٧١٨:١٠:١١٢٣:٣٢:٠٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٤١٠٦:٣٨:٢٠١٢:١٤:٢٩١٧:٥٠:٠٥١٨:٠٨:٥٠٢٣:٣١:٥٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٦٠٦:٣٩:١٧١٢:١٤:١٦١٧:٤٨:٤٣١٨:٠٧:٣٠٢٣:٣١:٣٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤٠:١٥١٢:١٤:٠٥١٧:٤٧:٢٣١٨:٠٦:١١٢٣:٣١:٢٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤١:١٣١٢:١٣:٥٤١٧:٤٦:٠٣١٨:٠٤:٥٤٢٣:٣١:١٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٢:١١١٢:١٣:٤٤١٧:٤٤:٤٤١٨:٠٣:٣٧٢٣:٣٠:٥٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٣:١٠١٢:١٣:٣٤١٧:٤٣:٢٧١٨:٠٢:٢١٢٣:٣٠:٤٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بندرگلمانخانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بندرگلمانخانه شهر بندرگلمانخانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بندرگلمانخانه شهر بندرگلمانخانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندرگلمانخانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بندرگلمانخانه

گلمانخانه، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان ارومیه و در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران

شهر بندرگلمانخانه در ویکیپدیا

شهر بندرگلمانخانه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندرگلمانخانه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندرگلمانخانه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندرگلمانخانه بر روی نقشه

شهر بندرگلمانخانه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندرگلمانخانه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بندرگلمانخانه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر بندرگلمانخانه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بندرگلمانخانه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندرگلمانخانه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بندرگلمانخانه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بندرگلمانخانه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بندرگلمانخانه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندرگلمانخانه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بندرگلمانخانه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بندرگلمانخانه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بندرگلمانخانه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بندرگلمانخانه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بندرگلمانخانه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو