جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز بندرگلمانخانه


اذان صبح: ٠٦:٠٩:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٩:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٥٥
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:١١
اذان مغرب: ١٨:٠٣:١٤
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٠٩

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر بندرگلمانخانه)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر بندرگلمانخانه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بندرگلمانخانه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل فرانسوی
كسی كه وجدانش پاك باشد، زود خوابش می برد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندرگلمانخانه

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندرگلمانخانه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بندرگلمانخانه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندرگلمانخانه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بندرگلمانخانه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٤١:٥١١٣:٢٧:٠٥٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٣٩:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:١٥٠٦:٤٠:٣٥١٣:٢٦:٥٥٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٣٩:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٣٩:٢١١٣:٢٦:٤٦٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٣٨:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٣٨:٠٧١٣:٢٦:٣٦٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٣٨:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٢٩٠٦:٣٦:٥٥١٣:٢٦:٢٨٢٠:١٦:٣٧٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٣٨:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٣٥:٤٣١٣:٢٦:١٩٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٣٧:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٣٤:٣٣١٣:٢٦:١٢٢٠:١٨:٢٦٢٠:٣٨:٢٠٠٠:٣٧:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٣٣:٢٣١٣:٢٦:٠٤٢٠:١٩:٢١٢٠:٣٩:١٨٠٠:٣٧:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١٧٠٦:٣٢:١٥١٣:٢٥:٥٨٢٠:٢٠:١٦٢٠:٤٠:١٦٠٠:٣٧:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٣١:٠٨١٣:٢٥:٥٢٢٠:٢١:١٠٢٠:٤١:١٤٠٠:٣٦:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:١٧٠٦:٣٠:٠٢١٣:٢٥:٤٦٢٠:٢٢:٠٥٢٠:٤٢:١١٠٠:٣٦:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٢٨:٥٧١٣:٢٥:٤١٢٠:٢٢:٥٩٢٠:٤٣:٠٩٠٠:٣٦:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٢١٠٦:٢٧:٥٤١٣:٢٥:٣٦٢٠:٢٣:٥٣٢٠:٤٤:٠٦٠٠:٣٥:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢٦:٥٢١٣:٢٥:٣٢٢٠:٢٤:٤٧٢٠:٤٥:٠٤٠٠:٣٥:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٢٩٠٦:٢٥:٥١١٣:٢٥:٢٩٢٠:٢٥:٤٠٢٠:٤٦:٠١٠٠:٣٥:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٢٤:٥١١٣:٢٥:٢٦٢٠:٢٦:٣٤٢٠:٤٦:٥٨٠٠:٣٥:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٢٣:٥٣١٣:٢٥:٢٤٢٠:٢٧:٢٧٢٠:٤٧:٥٤٠٠:٣٤:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٢٢:٥٧١٣:٢٥:٢٢٢٠:٢٨:٢٠٢٠:٤٨:٥١٠٠:٣٤:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٠٠٠٦:٢٢:٠١١٣:٢٥:٢١٢٠:٢٩:١٣٢٠:٤٩:٤٧٠٠:٣٤:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٤١٠٦:٢١:٠٨١٣:٢٥:٢١٢٠:٣٠:٠٥٢٠:٥٠:٤٢٠٠:٣٤:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٢٠:١٥١٣:٢٥:٢١٢٠:٣٠:٥٧٢٠:٥١:٣٨٠٠:٣٤:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٠٨٠٦:١٩:٢٤١٣:٢٥:٢٢٢٠:٣١:٤٩٢٠:٥٢:٣٣٠٠:٣٣:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٥٣٠٦:١٨:٣٥١٣:٢٥:٢٣٢٠:٣٢:٤٠٢٠:٥٣:٢٨٠٠:٣٣:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٤١٠٦:١٧:٤٧١٣:٢٥:٢٥٢٠:٣٣:٣١٢٠:٥٤:٢٢٠٠:٣٣:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٠٠٦:١٧:٠١١٣:٢٥:٢٧٢٠:٣٤:٢١٢٠:٥٥:١٦٠٠:٣٣:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٢١٠٦:١٦:١٧١٣:٢٥:٣٠٢٠:٣٥:١١٢٠:٥٦:٠٩٠٠:٣٣:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:١٣٠٦:١٥:٣٤١٣:٢٥:٣٤٢٠:٣٦:٠١٢٠:٥٧:٠١٠٠:٣٣:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٠٨٠٦:١٤:٥٢١٣:٢٥:٣٨٢٠:٣٦:٤٩٢٠:٥٧:٥٤٠٠:٣٢:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٠٤٠٦:١٤:١٣١٣:٢٥:٤٢٢٠:٣٧:٣٨٢٠:٥٨:٤٥٠٠:٣٢:٥٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٠٢٠٦:١٣:٣٥١٣:٢٥:٤٧٢٠:٣٨:٢٥٢٠:٥٩:٣٦٠٠:٣٢:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندرگلمانخانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندرگلمانخانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندرگلمانخانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندرگلمانخانه

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر بندرگلمانخانه

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر بندرگلمانخانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندرگلمانخانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر بندرگلمانخانه

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:١٠:٢٦٠٧:٤٢:٥٣١٢:٣٠:١٩١٧:١٧:٥١١٧:٣٨:٤٥٢٣:٤٤:١٩
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:١٠:٤٧٠٧:٤٣:١٠١٢:٣٠:٤٩١٧:١٨:٣٢١٧:٣٩:٢٦٢٣:٤٤:٤٩
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:١١:٠٦٠٧:٤٣:٢٦١٢:٣١:١٨١٧:١٩:١٦١٧:٤٠:٠٩٢٣:٤٥:١٩
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:١١:٢٣٠٧:٤٣:٤٠١٢:٣١:٤٧١٧:٢٠:٠٠١٧:٤٠:٥٢٢٣:٤٥:٥٠
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:١١:٣٩٠٧:٤٣:٥٢١٢:٣٢:١٦١٧:٢٠:٤٧١٧:٤١:٣٧٢٣:٤٦:٢٠
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:١١:٥٣٠٧:٤٤:٠٢١٢:٣٢:٤٤١٧:٢١:٣٤١٧:٤٢:٢٤٢٣:٤٦:٥٠
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:١٢:٠٥٠٧:٤٤:١٠١٢:٣٣:١٢١٧:٢٢:٢٣١٧:٤٣:١١٢٣:٤٧:١٩
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:١٢:١٦٠٧:٤٤:١٥١٢:٣٣:٤٠١٧:٢٣:١٣١٧:٤٤:٠٠٢٣:٤٧:٤٩
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:١٢:٢٥٠٧:٤٤:١٩١٢:٣٤:٠٧١٧:٢٤:٠٥١٧:٤٤:٥٠٢٣:٤٨:١٨
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:١٢:٣٢٠٧:٤٤:٢٠١٢:٣٤:٣٣١٧:٢٤:٥٧١٧:٤٥:٤١٢٣:٤٨:٤٧
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:١٢:٣٧٠٧:٤٤:٢٠١٢:٣٥:٠٠١٧:٢٥:٥١١٧:٤٦:٣٣٢٣:٤٩:١٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:١٢:٤١٠٧:٤٤:١٧١٢:٣٥:٢٦١٧:٢٦:٤٦١٧:٤٧:٢٦٢٣:٤٩:٤٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:١٢:٤٣٠٧:٤٤:١٣١٢:٣٥:٥١١٧:٢٧:٤١١٧:٤٨:٢٠٢٣:٥٠:١٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:١٢:٤٣٠٧:٤٤:٠٦١٢:٣٦:١٥١٧:٢٨:٣٨١٧:٤٩:١٤٢٣:٥٠:٤٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:١٢:٤١٠٧:٤٣:٥٧١٢:٣٦:٤٠١٧:٢٩:٣٦١٧:٥٠:١٠٢٣:٥١:٠٧
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:١٢:٣٨٠٧:٤٣:٤٦١٢:٣٧:٠٣١٧:٣٠:٣٥١٧:٥١:٠٧٢٣:٥١:٣٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:١٢:٣٢٠٧:٤٣:٣٣١٢:٣٧:٢٦١٧:٣١:٣٤١٧:٥٢:٠٤٢٣:٥٢:٠٠
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:١٢:٢٥٠٧:٤٣:١٨١٢:٣٧:٤٩١٧:٣٢:٣٤١٧:٥٣:٠٢٢٣:٥٢:٢٥
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:١٢:١٦٠٧:٤٣:٠٢١٢:٣٨:١٠١٧:٣٣:٣٥١٧:٥٤:٠١٢٣:٥٢:٥٠
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:١٢:٠٥٠٧:٤٢:٤٣١٢:٣٨:٣١١٧:٣٤:٣٧١٧:٥٥:٠٠٢٣:٥٣:١٥
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:١١:٥٣٠٧:٤٢:٢٢١٢:٣٨:٥٢١٧:٣٥:٤٠١٧:٥٦:٠٠٢٣:٥٣:٣٩
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:١١:٣٨٠٧:٤١:٥٩١٢:٣٩:١٢١٧:٣٦:٤٣١٧:٥٧:٠١٢٣:٥٤:٠٢
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:١١:٢٢٠٧:٤١:٣٤١٢:٣٩:٣١١٧:٣٧:٤٦١٧:٥٨:٠٢٢٣:٥٤:٢٥
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:١١:٠٤٠٧:٤١:٠٧١٢:٣٩:٤٩١٧:٣٨:٥٠١٧:٥٩:٠٣٢٣:٥٤:٤٧
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:١٠:٤٤٠٧:٤٠:٣٨١٢:٤٠:٠٧١٧:٣٩:٥٥١٨:٠٠:٠٥٢٣:٥٥:٠٩
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:١٠:٢٢٠٧:٤٠:٠٧١٢:٤٠:٢٤١٧:٤١:٠٠١٨:٠١:٠٨٢٣:٥٥:٢٩
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:٠٩:٥٩٠٧:٣٩:٣٥١٢:٤٠:٤٠١٧:٤٢:٠٥١٨:٠٢:١٠٢٣:٥٥:٤٩
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:٠٩:٣٣٠٧:٣٩:٠٠١٢:٤٠:٥٥١٧:٤٣:١١١٨:٠٣:١٤٢٣:٥٦:٠٩
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:٠٩:٠٦٠٧:٣٨:٢٤١٢:٤١:١٠١٧:٤٤:١٧١٨:٠٤:١٧٢٣:٥٦:٢٧
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:٠٨:٣٧٠٧:٣٧:٤٦١٢:٤١:٢٤١٧:٤٥:٢٣١٨:٠٥:٢٠٢٣:٥٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر بندرگلمانخانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بندرگلمانخانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بندرگلمانخانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندرگلمانخانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر بندرگلمانخانه

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر بندرگلمانخانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندرگلمانخانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر بندرگلمانخانه

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٤٤٠٧:٤٠:٣٨١٢:٤٠:٠٧١٧:٣٩:٥٥١٨:٠٠:٠٥٢٣:٥٥:٠٩
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٢٢٠٧:٤٠:٠٧١٢:٤٠:٢٤١٧:٤١:٠٠١٨:٠١:٠٨٢٣:٥٥:٢٩
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:٥٩٠٧:٣٩:٣٥١٢:٤٠:٤٠١٧:٤٢:٠٥١٨:٠٢:١٠٢٣:٥٥:٤٩
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:٣٣٠٧:٣٩:٠٠١٢:٤٠:٥٥١٧:٤٣:١١١٨:٠٣:١٤٢٣:٥٦:٠٩
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:٠٦٠٧:٣٨:٢٤١٢:٤١:١٠١٧:٤٤:١٧١٨:٠٤:١٧٢٣:٥٦:٢٧
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:٣٧٠٧:٣٧:٤٦١٢:٤١:٢٤١٧:٤٥:٢٣١٨:٠٥:٢٠٢٣:٥٦:٤٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:٠٦٠٧:٣٧:٠٦١٢:٤١:٣٧١٧:٤٦:٣٠١٨:٠٦:٢٤٢٣:٥٧:٠٢
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٧:٣٤٠٧:٣٦:٢٤١٢:٤١:٤٩١٧:٤٧:٣٦١٨:٠٧:٢٨٢٣:٥٧:١٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:٥٩٠٧:٣٥:٤١١٢:٤٢:٠٠١٧:٤٨:٤٣١٨:٠٨:٣٢٢٣:٥٧:٣٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:٢٣٠٧:٣٤:٥٦١٢:٤٢:١١١٧:٤٩:٥٠١٨:٠٩:٣٦٢٣:٥٧:٤٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:٤٥٠٧:٣٤:٠٩١٢:٤٢:٢٠١٧:٥٠:٥٧١٨:١٠:٤٠٢٣:٥٨:٠١
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:٠٥٠٧:٣٣:٢٠١٢:٤٢:٢٩١٧:٥٢:٠٣١٨:١١:٤٤٢٣:٥٨:١٤
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٤:٢٤٠٧:٣٢:٣٠١٢:٤٢:٣٧١٧:٥٣:١٠١٨:١٢:٤٨٢٣:٥٨:٢٥
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٤١٠٧:٣١:٣٨١٢:٤٢:٤٤١٧:٥٤:١٧١٨:١٣:٥٢٢٣:٥٨:٣٦
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٥٦٠٧:٣٠:٤٤١٢:٤٢:٥١١٧:٥٥:٢٣١٨:١٤:٥٦٢٣:٥٨:٤٦
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٠٩٠٧:٢٩:٤٩١٢:٤٢:٥٦١٧:٥٦:٣٠١٨:١٦:٠٠٢٣:٥٨:٥٦
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٢١٠٧:٢٨:٥٣١٢:٤٣:٠١١٧:٥٧:٣٦١٨:١٧:٠٤٢٣:٥٩:٠٤
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٣١٠٧:٢٧:٥٥١٢:٤٣:٠٥١٧:٥٨:٤٢١٨:١٨:٠٧٢٣:٥٩:١١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٤٠٠٧:٢٦:٥٥١٢:٤٣:٠٨١٧:٥٩:٤٨١٨:١٩:١١٢٣:٥٩:١٨
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤٧٠٧:٢٥:٥٤١٢:٤٣:١٠١٨:٠٠:٥٤١٨:٢٠:١٤٢٣:٥٩:٢٣
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٢٠٧:٢٤:٥٢١٢:٤٣:١٢١٨:٠٢:٠٠١٨:٢١:١٧٢٣:٥٩:٢٨
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٦٠٧:٢٣:٤٨١٢:٤٣:١٢١٨:٠٣:٠٥١٨:٢٢:٢١٢٣:٥٩:٣٢
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٩٠٧:٢٢:٤٣١٢:٤٣:١٢١٨:٠٤:١١١٨:٢٣:٢٣٢٣:٥٩:٣٥
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٩٠٧:٢١:٣٧١٢:٤٣:١٢١٨:٠٥:١٦١٨:٢٤:٢٦٢٣:٥٩:٣٧
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٩٠٧:٢٠:٢٩١٢:٤٣:١٠١٨:٠٦:٢٠١٨:٢٥:٢٩٢٣:٥٩:٣٩
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٧٠٧:١٩:٢١١٢:٤٣:٠٨١٨:٠٧:٢٥١٨:٢٦:٣١٢٣:٥٩:٣٩
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٣٠٧:١٨:١١١٢:٤٣:٠٥١٨:٠٨:٢٩١٨:٢٧:٣٣٢٣:٥٩:٣٩
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٨٠٧:١٧:٠٠١٢:٤٣:٠١١٨:٠٩:٣٣١٨:٢٨:٣٥٢٣:٥٩:٣٨
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٢٠٧:١٥:٤٨١٢:٤٢:٥٧١٨:١٠:٣٧١٨:٢٩:٣٧٢٣:٥٩:٣٦
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٤٠٧:١٤:٣٥١٢:٤٢:٥٢١٨:١١:٤٠١٨:٣٠:٣٨٢٣:٥٩:٣٣

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بندرگلمانخانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر بندرگلمانخانه شهر بندرگلمانخانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر بندرگلمانخانه شهر بندرگلمانخانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندرگلمانخانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بندرگلمانخانه

گلمانخانه، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان ارومیه و در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران

شهر بندرگلمانخانه در ویکیپدیا

شهر بندرگلمانخانه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندرگلمانخانه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندرگلمانخانه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندرگلمانخانه بر روی نقشه

شهر بندرگلمانخانه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندرگلمانخانه
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر بندرگلمانخانه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر بندرگلمانخانه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بندرگلمانخانه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بندرگلمانخانه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ بندرگلمانخانه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بندرگلمانخانه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا بندرگلمانخانه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بندرگلمانخانه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بندرگلمانخانه
زمان پخش اذان زنده به افق بندرگلمانخانه
افق شرعی امروز فردا بندرگلمانخانه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندرگلمانخانه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو