جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بندرچارک

بندرلنگه | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز بندرچارک

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٤٥
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:٢٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٤٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٣:٣٠

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندرچارک (شهرستان بندرلنگه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ شهر بندرچارک)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بندرچارک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندرچارک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
همه ی چیزهایی كه از دید ما ناپدید می شوند، در درون ما هم ناپدید می شوند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندرچارک

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندرچارک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندرچارک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بندرچارک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندرچارک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بندرچارک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٤٥٠٦:٣٠:١٤١٢:٥٣:١١١٩:١٦:٣٢١٩:٣٣:٢٠٠٠:١٣:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٣٥٠٦:٢٩:١٥١٢:٥٢:٥٧١٩:١٧:٠٢١٩:٣٣:٥٢٠٠:١٣:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٢٨:١٦١٢:٥٢:٤٢١٩:١٧:٣٣١٩:٣٤:٢٥٠٠:١٢:٥٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:١٧٠٦:٢٧:١٧١٢:٥٢:٢٩١٩:١٨:٠٤١٩:٣٤:٥٧٠٠:١٢:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٢٦:١٩١٢:٥٢:١٥١٩:١٨:٣٥١٩:٣٥:٣٠٠٠:١٢:١٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٢٥:٢٢١٢:٥٢:٠٢١٩:١٩:٠٦١٩:٣٦:٠٢٠٠:١١:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٢٤:٢٥١٢:٥١:٤٩١٩:١٩:٣٧١٩:٣٦:٣٥٠٠:١١:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٢٣:٣٠١٢:٥١:٣٧١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٧:٠٨٠٠:١١:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٢:٣٤١٢:٥١:٢٥١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٧:٤٢٠٠:١١:٠٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢١:٤٠١٢:٥١:١٤١٩:٢١:١١١٩:٣٨:١٥٠٠:١٠:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٠:٤٦١٢:٥١:٠٣١٩:٢١:٤٣١٩:٣٨:٤٩٠٠:١٠:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٢٣٠٦:١٩:٥٣١٢:٥٠:٥٣١٩:٢٢:١٥١٩:٣٩:٢٣٠٠:١٠:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:١٨٠٦:١٩:٠١١٢:٥٠:٤٣١٩:٢٢:٤٧١٩:٣٩:٥٦٠٠:١٠:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٥٠٦:١٨:١٠١٢:٥٠:٣٣١٩:٢٣:١٩١٩:٤٠:٣١٠٠:٠٩:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٧:١٩١٢:٥٠:٢٤١٩:٢٣:٥١١٩:٤١:٠٥٠٠:٠٩:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٠٠٦:١٦:٣٠١٢:٥٠:١٦١٩:٢٤:٢٤١٩:٤١:٣٩٠٠:٠٩:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٥:٤١١٢:٥٠:٠٨١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٢:١٤٠٠:٠٩:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٤:٥٣١٢:٥٠:٠٠١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٢:٤٩٠٠:٠٨:٤٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٤:٠٧١٢:٤٩:٥٣١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٣:٢٤٠٠:٠٨:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:١٠٠٦:١٣:٢١١٢:٤٩:٤٧١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٣:٥٩٠٠:٠٨:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٢:٣٦١٢:٤٩:٤١١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٤:٣٤٠٠:٠٨:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:١٥٠٦:١١:٥٢١٢:٤٩:٣٦١٩:٢٧:٤١١٩:٤٥:١٠٠٠:٠٨:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١٩٠٦:١١:١٠١٢:٤٩:٣٢١٩:٢٨:١٤١٩:٤٥:٤٥٠٠:٠٧:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١٠:٢٨١٢:٤٩:٢٨١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٦:٢١٠٠:٠٧:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٣٠٠٦:٠٩:٤٨١٢:٤٩:٢٤١٩:٢٩:٢١١٩:٤٦:٥٦٠٠:٠٧:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٠٩:٠٨١٢:٤٩:٢١١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٧:٣٢٠٠:٠٧:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٠٨:٣٠١٢:٤٩:١٩١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٨:٠٨٠٠:٠٧:١٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٠٧:٥٣١٢:٤٩:١٨١٩:٣١:٠٢١٩:٤٨:٤٣٠٠:٠٧:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٧:١٦١٢:٤٩:١٦١٩:٣١:٣٦١٩:٤٩:١٩٠٠:٠٦:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندرچارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندرچارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندرچارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندرچارک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بندرچارک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بندرچارک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندرچارک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بندرچارک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر بندرچارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بندرچارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بندرچارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندرچارک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندرچارک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بندرچارک

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر بندرچارک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندرچارک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بندرچارک

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بندرچارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بندرچارک شهر بندرچارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بندرچارک شهر بندرچارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بندرچارک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندرچارک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بندرچارک

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندرچارک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندرچارک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بندرچارک

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٠:٠٧١٢:٥٤:٤٨١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٠٩:٥٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٠:٢١١٢:٥٥:٠١١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:١٦٠٠:١٠:١٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٠:٣٥١٢:٥٥:١٤١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٢٦٠٠:١٠:٢٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٣٠٦:٠٠:٥١١٢:٥٥:٢٧١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٣٦٠٠:١٠:٤١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠١:٠٨١٢:٥٥:٣٩١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٤٤٠٠:١٠:٥٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠١:٢٥١٢:٥٥:٥٢١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٥٠٠٠:١١:٠٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠١:٤٤١٢:٥٦:٠٥١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٨:٥٦٠٠:١١:٢٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٥٠٦:٠٢:٠٣١٢:٥٦:١٧١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١١:٣٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٢:٢٣١٢:٥٦:٢٩١٩:٥٠:٣٠٢٠:٠٩:٠٣٠٠:١١:٥٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٢:٤٣١٢:٥٦:٤١١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:٠٥٠٠:١٢:٠٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٣:٠٥١٢:٥٦:٥٢١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٠٥٠٠:١٢:٢١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٣:٢٧١٢:٥٧:٠٣١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:٠٤٠٠:١٢:٣٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٣:٥٠١٢:٥٧:١٤١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:٠١٠٠:١٢:٤٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٤:١٣١٢:٥٧:٢٥١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٥٧٠٠:١٣:٠٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٤:٣٧١٢:٥٧:٣٥١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٨:٥٢٠٠:١٣:١٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٨٠٦:٠٥:٠٢١٢:٥٧:٤٥١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٨:٤٥٠٠:١٣:٣٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٥:٢٧١٢:٥٧:٥٥١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٣٨٠٠:١٣:٤٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠٥:٥٣١٢:٥٨:٠٤١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:٢٨٠٠:١٣:٥٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٦:١٩١٢:٥٨:١٣١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:١٨٠٠:١٤:١٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٠٦:٤٦١٢:٥٨:٢١١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٠٦٠٠:١٤:٢٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٧:١٣١٢:٥٨:٢٩١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٧:٥٢٠٠:١٤:٣٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٠٧:٤١١٢:٥٨:٣٧١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٣٧٠٠:١٤:٤٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٨:٠٩١٢:٥٨:٤٤١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:٢١٠٠:١٥:٠٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٥٠٦:٠٨:٣٨١٢:٥٨:٥٠١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٠٤٠٠:١٥:١٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠٩:٠٧١٢:٥٨:٥٦١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٦:٤٥٠٠:١٥:٢٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٩:٣٦١٢:٥٩:٠٢١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٢٥٠٠:١٥:٣٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٠:٠٦١٢:٥٩:٠٧١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٠٣٠٠:١٥:٤٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٠:٣٦١٢:٥٩:١٢١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٥:٤٠٠٠:١٥:٥٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٨٠٦:١١:٠٦١٢:٥٩:١٦١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:١٦٠٠:١٦:٠٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١١:٣٦١٢:٥٩:١٩١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٤:٥٠٠٠:١٦:١٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٢:٠٦١٢:٥٩:٢٢١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٤:٢٣٠٠:١٦:٢٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بندرچارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بندرچارک شهر بندرچارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بندرچارک شهر بندرچارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندرچارک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندرچارک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بندرچارک

شهر بندرچارک مرکز بخش شیبکوه شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان ایران است. شهر چارک را «بندر چارک» نیز می‌نامند. در لغت‌نامه دهخدا راجع به پیشینه تاریخی بندر چارک می‌خوانیم، بندری از دهستان چارکی بخش لنگه است که در شهرستان لار واقع است

شهر بندرچارک در ویکیپدیا

شهر بندرچارک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندرچارک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندرچارک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندرچارک بر روی نقشه

شهر بندرچارک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندرچارک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندرچارک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندرچارک
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بندرچارک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر بندرچارک + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بندرچارک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندرچارک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بندرچارک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندرچارک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندرچارک رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق بندرچارک
جدول اوقات شرعی امروز فردا بندرچارک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بندرچارک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بندرچارک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بندرچارک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بندرچارک
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بندرچارک دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بندرچارک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندرچارک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو