جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بندرچارک

بندرلنگه | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز بندرچارک


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:١٦
اذان ظهر: ١٢:٥٣:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:١٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٥٤
نیمه شب: ٠٠:٠٨:٥٨

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندرچارک (شهرستان بندرلنگه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر بندرچارک)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر بندرچارک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بندرچارک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
شعر، مانند سخن گفتن است، اگر خوب باشد،‌ سخن خوب و اگر بد باشد،‌ سخن بد، محسوب می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندرچارک

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندرچارک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندرچارک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بندرچارک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندرچارک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بندرچارک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠٨٠٦:١٩:٤١١٢:٥٠:٥١١٩:٢٢:٢٣١٩:٣٩:٣٢٠٠:١٠:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٠٤٠٦:١٨:٤٩١٢:٥٠:٤١١٩:٢٢:٥٥١٩:٤٠:٠٦٠٠:٠٩:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٠٠٠٦:١٧:٥٨١٢:٥٠:٣٢١٩:٢٣:٢٨١٩:٤٠:٤٠٠٠:٠٩:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥٨٠٦:١٧:٠٨١٢:٥٠:٢٣١٩:٢٤:٠٠١٩:٤١:١٥٠٠:٠٩:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٦:١٩١٢:٥٠:١٥١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٤٩٠٠:٠٩:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٥:٣١١٢:٥٠:٠٧١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٢:٢٤٠٠:٠٩:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٤:٤٣١٢:٥٠:٠٠١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٢:٥٩٠٠:٠٨:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٣:٥٧١٢:٤٩:٥٣١٩:٢٦:١١١٩:٤٣:٣٤٠٠:٠٨:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١٣:١١١٢:٤٩:٤٧١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٤:٠٩٠٠:٠٨:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٢:٢٧١٢:٤٩:٤١١٩:٢٧:١٧١٩:٤٤:٤٤٠٠:٠٨:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١١:٤٣١٢:٤٩:٣٦١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٥:١٩٠٠:٠٧:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١١:٠١١٢:٤٩:٣٢١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٥:٥٥٠٠:٠٧:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٠:١٩١٢:٤٩:٢٨١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٦:٣٠٠٠:٠٧:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:١٨٠٦:٠٩:٣٩١٢:٤٩:٢٤١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٧:٠٦٠٠:٠٧:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٨:٥٩١٢:٤٩:٢١١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٧:٤١٠٠:٠٧:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٠٨:٢١١٢:٤٩:١٩١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٨:١٧٠٠:٠٧:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٧:٤٤١٢:٤٩:١٨١٩:٣١:١٠١٩:٤٨:٥٢٠٠:٠٧:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠٧:٠٨١٢:٤٩:١٦١٩:٣١:٤٤١٩:٤٩:٢٨٠٠:٠٦:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٠٦:٣٣١٢:٤٩:١٦١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:٠٤٠٠:٠٦:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:١٩٠٦:٠٦:٠٠١٢:٤٩:١٦١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٣٩٠٠:٠٦:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٠٥:٢٧١٢:٤٩:١٧١٩:٣٣:٢٤١٩:٥١:١٥٠٠:٠٦:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٤:٥٦١٢:٤٩:١٨١٩:٣٣:٥٨١٩:٥١:٥٠٠٠:٠٦:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٤:٢٦١٢:٤٩:٢٠١٩:٣٤:٣١١٩:٥٢:٢٥٠٠:٠٦:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٠٣:٥٨١٢:٤٩:٢٢١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٣:٠١٠٠:٠٦:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٠٣:٣٠١٢:٤٩:٢٥١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:٣٦٠٠:٠٦:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٣:٠٤١٢:٤٩:٢٩١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:١١٠٠:٠٦:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٢:٣٩١٢:٤٩:٣٣١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:٤٥٠٠:٠٦:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٠٢:١٥١٢:٤٩:٣٧١٩:٣٧:١٥١٩:٥٥:٢٠٠٠:٠٦:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠١:٥٣١٢:٤٩:٤٢١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٥:٥٤٠٠:٠٦:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندرچارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندرچارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندرچارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندرچارک

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر بندرچارک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بندرچارک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندرچارک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر بندرچارک

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر بندرچارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر بندرچارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر بندرچارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندرچارک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندرچارک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بندرچارک

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر بندرچارک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندرچارک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بندرچارک

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٢:٣٣١٢:٤٩:٣٤١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٤:٥٣٠٠:٠٦:١٧
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٢:١٠١٢:٤٩:٣٨١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:٢٨٠٠:٠٦:١٧
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠١:٤٨١٢:٤٩:٤٤١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٦:٠٢٠٠:٠٦:١٦
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠١:٢٧١٢:٤٩:٤٩١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٣٥٠٠:٠٦:١٦
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠١:٠٧١٢:٤٩:٥٥١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:٠٩٠٠:٠٦:١٧
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٠:٤٩١٢:٥٠:٠٢١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:٤٢٠٠:٠٦:١٩
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٠:٣١١٢:٥٠:٠٩١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:١٤٠٠:٠٦:٢١
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٠:١٦١٢:٥٠:١٧١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٤٦٠٠:٠٦:٢٤
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٨٠٦:٠٠:٠١١٢:٥٠:٢٥١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:١٨٠٠:٠٦:٢٧
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٤٠٥:٥٩:٤٨١٢:٥٠:٣٣١٩:٤١:٣٠١٩:٥٩:٤٩٠٠:٠٦:٣٢
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٣٠٥:٥٩:٣٦١٢:٥٠:٤٢١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٠٦:٣٦
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١٣٠٥:٥٩:٢٦١٢:٥٠:٥٢١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٠٦:٤١
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٩:١٧١٢:٥١:٠١١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠١:٢٠٠٠:٠٦:٤٧
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٨٠٥:٥٩:٠٩١٢:٥١:١١١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٤٩٠٠:٠٦:٥٣
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٥٩:٠٢١٢:٥١:٢٢١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:١٧٠٠:٠٧:٠٠
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٨:٥٦١٢:٥١:٣٣١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٤٥٠٠:٠٧:٠٨
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٥٨:٥٢١٢:٥١:٤٤١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:١٢٠٠:٠٧:١٦
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٥٨:٤٩١٢:٥١:٥٥١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٠٧:٢٤
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٥٨:٤٨١٢:٥٢:٠٧١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٤:٠٣٠٠:٠٧:٣٣
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٥٨:٤٧١٢:٥٢:١٨١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٢٨٠٠:٠٧:٤٢
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٥٨:٤٨١٢:٥٢:٣١١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٥١٠٠:٠٧:٥٢
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٨:٥٠١٢:٥٢:٤٣١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:١٤٠٠:٠٨:٠٢
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٣٠٥:٥٨:٥٣١٢:٥٢:٥٥١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٠٨:١٢
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٥٨:٥٧١٢:٥٣:٠٨١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٠٨:٢٣
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٩:٠٢١٢:٥٣:٢٠١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٦:١٧٠٠:٠٨:٣٥
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٥٩:٠٩١٢:٥٣:٣٣١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٠٨:٤٦
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥٩:١٦١٢:٥٣:٤٦١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٠٨:٥٨
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٥٩:٢٥١٢:٥٣:٥٩١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:١٠٠٠:٠٩:١١
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٧٠٥:٥٩:٣٥١٢:٥٤:١٢١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٠٩:٢٣
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٦٠٥:٥٩:٤٥١٢:٥٤:٢٥١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:٤١٠٠:٠٩:٣٦
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٧٠٥:٥٩:٥٧١٢:٥٤:٣٨١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٠٩:٤٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بندرچارک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بندرچارک شهر بندرچارک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بندرچارک شهر بندرچارک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندرچارک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندرچارک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر بندرچارک

شهر بندرچارک مرکز بخش شیبکوه شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان ایران است. شهر چارک را «بندر چارک» نیز می‌نامند. در لغت‌نامه دهخدا راجع به پیشینه تاریخی بندر چارک می‌خوانیم، بندری از دهستان چارکی بخش لنگه است که در شهرستان لار واقع است

شهر بندرچارک در ویکیپدیا

شهر بندرچارک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندرچارک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندرچارک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندرچارک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندرچارک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندرچارک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندرچارک
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر بندرچارک + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر بندرچارک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بندرچارک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندرچارک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندرچارک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بندرچارک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بندرچارک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بندرچارک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندرچارک
افق شرعی امروز فردا بندرچارک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بندرچارک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بندرچارک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بندرچارک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندرچارک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو