جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بندرلنگه

بندرلنگه | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز بندرلنگه

اذان صبح: ٠٤:٥٧:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:١٦
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٣٥
غروب آفتاب: ١٧:٥٢:١٦
اذان مغرب: ١٨:٠٨:٤٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:٣٠

سه شنبه ١٢ اسفند ١٣٩٩
١٨ رجب ١٤٤٢ قمری
٠٢ مارس ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندرلنگه (شهرستان بندرلنگه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ اسفند ٩٩ شهر بندرلنگه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٩ شهر بندرلنگه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندرلنگه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
بهترین (‌عمل)‌ دین شما آن است كه ساده‌تر باشد. (‌دین اسلام، دین سخت نیست تا احكامش نیز مشكل باشد.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندرلنگه

اوقات شرعی اسفند ٩٩ | اوقات شرعی مارس ٢١ | اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندرلنگه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندرلنگه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بندرلنگه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندرلنگه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بندرلنگه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٢٧:٥٧١٢:٥٠:٤٥١٩:١٣:٥٦١٩:٣٠:٤٢٠٠:١١:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٢٦:٥٨١٢:٥٠:٣٠١٩:١٤:٢٦١٩:٣١:١٤٠٠:١٠:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:١٩٠٦:٢٥:٥٩١٢:٥٠:١٦١٩:١٤:٥٦١٩:٣١:٤٦٠٠:١٠:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٥:٠١١٢:٥٠:٠٢١٩:١٥:٢٧١٩:٣٢:١٨٠٠:١٠:١٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٢٤:٠٤١٢:٤٩:٤٩١٩:١٥:٥٧١٩:٣٢:٥٠٠٠:٠٩:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٢٣:٠٧١٢:٤٩:٣٦١٩:١٦:٢٨١٩:٣٣:٢٣٠٠:٠٩:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٢:١١١٢:٤٩:٢٣١٩:١٦:٥٩١٩:٣٣:٥٥٠٠:٠٩:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٤١٠٦:٢١:١٥١٢:٤٩:١١١٩:١٧:٣٠١٩:٣٤:٢٨٠٠:٠٩:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٠:٢٠١٢:٤٨:٥٩١٩:١٨:٠١١٩:٣٥:٠١٠٠:٠٨:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٢٩٠٦:١٩:٢٦١٢:٤٨:٤٨١٩:١٨:٣٢١٩:٣٥:٣٤٠٠:٠٨:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٢٤٠٦:١٨:٣٣١٢:٤٨:٣٧١٩:١٩:٠٣١٩:٣٦:٠٧٠٠:٠٨:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٩٠٦:١٧:٤٠١٢:٤٨:٢٦١٩:١٩:٣٥١٩:٣٦:٤١٠٠:٠٧:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٦:٤٨١٢:٤٨:١٦١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٧:١٥٠٠:٠٧:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٥:٥٧١٢:٤٨:٠٧١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٧:٤٨٠٠:٠٧:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٥:٠٧١٢:٤٧:٥٨١٩:٢١:١٠١٩:٣٨:٢٢٠٠:٠٧:٠٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٤:١٨١٢:٤٧:٤٩١٩:٢١:٤٢١٩:٣٨:٥٦٠٠:٠٦:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٣:٣٠١٢:٤٧:٤١١٩:٢٢:١٥١٩:٣٩:٣١٠٠:٠٦:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٢:٤٢١٢:٤٧:٣٤١٩:٢٢:٤٧١٩:٤٠:٠٥٠٠:٠٦:٢٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١١:٥٦١٢:٤٧:٢٧١٩:٢٣:٢٠١٩:٤٠:٤٠٠٠:٠٦:١٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١١:١٠١٢:٤٧:٢١١٩:٢٣:٥٢١٩:٤١:١٥٠٠:٠٦:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٠:٢٦١٢:٤٧:١٥١٩:٢٤:٢٥١٩:٤١:٥٠٠٠:٠٥:٥٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٦٠٦:٠٩:٤٢١٢:٤٧:١٠١٩:٢٤:٥٨١٩:٤٢:٢٥٠٠:٠٥:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٠٩:٠٠١٢:٤٧:٠٥١٩:٢٥:٣١١٩:٤٣:٠٠٠٠:٠٥:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٠٨:١٩١٢:٤٧:٠١١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٣:٣٥٠٠:٠٥:١٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٧:٣٨١٢:٤٦:٥٨١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٤:١٠٠٠:٠٥:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٦:٥٩١٢:٤٦:٥٥١٩:٢٧:١١١٩:٤٤:٤٦٠٠:٠٥:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٠٦:٢١١٢:٤٦:٥٣١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٥:٢١٠٠:٠٤:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٥:٤٤١٢:٤٦:٥١١٩:٢٨:١٧١٩:٤٥:٥٧٠٠:٠٤:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٥:٠٨١٢:٤٦:٥٠١٩:٢٨:٥١١٩:٤٦:٣٢٠٠:٠٤:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندرلنگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندرلنگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندرلنگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندرلنگه

اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ قمری شهر بندرلنگه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بندرلنگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندرلنگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ قمری شهر بندرلنگه

شعبان
رجب ١٤٤٢ هـ.ق
جمادی الثانی

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بندرلنگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤٢ هـ.ق شهر بندرلنگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤٢ هـ.ق شهر بندرلنگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندرلنگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندرلنگه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ میلادی شهر بندرلنگه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ م شهر بندرلنگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندرلنگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ میلادی شهر بندرلنگه

آوریل
مارس ٢٠٢١ م
فوریه

دانلود اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ شهر بندرلنگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ میلادی شهر بندرلنگه شهر بندرلنگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ میلادی شهر بندرلنگه شهر بندرلنگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بندرلنگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندرلنگه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ شمسی شهر بندرلنگه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندرلنگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندرلنگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ شمسی شهر بندرلنگه

فروردین
اسفند ١٣٩٩ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٢٣:١٦١٢:٠٤:١٧١٧:٤٥:٣٩١٨:٠٢:٢١٢٣:٢٥:٥٩
٠٢ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٩٠٦:٢٢:٢٦١٢:٠٤:١١١٧:٤٦:١٧١٨:٠٢:٥٨٢٣:٢٥:٥٤
٠٣ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٢١:٣٤١٢:٠٤:٠٤١٧:٤٦:٥٥١٨:٠٣:٣٥٢٣:٢٥:٤٩
٠٤ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٠:٤٢١٢:٠٣:٥٦١٧:٤٧:٣٢١٨:٠٤:١١٢٣:٢٥:٤٣
٠٥ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٤٠٦:١٩:٤٩١٢:٠٣:٤٨١٧:٤٨:٠٩١٨:٠٤:٤٧٢٣:٢٥:٣٦
٠٦ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٤٠٦:١٨:٥٥١٢:٠٣:٣٩١٧:٤٨:٤٥١٨:٠٥:٢٢٢٣:٢٥:٢٩
٠٧ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٣٠٦:١٨:٠٠١٢:٠٣:٣٠١٧:٤٩:٢١١٨:٠٥:٥٧٢٣:٢٥:٢١
٠٨ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٠٠٦:١٧:٠٥١٢:٠٣:٢٠١٧:٤٩:٥٧١٨:٠٦:٣١٢٣:٢٥:١٢
٠٩ اسفند ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٧٠٦:١٦:٠٩١٢:٠٣:٠٩١٧:٥٠:٣٢١٨:٠٧:٠٦٢٣:٢٥:٠٣
١٠ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٣٠٦:١٥:١٢١٢:٠٢:٥٨١٧:٥١:٠٧١٨:٠٧:٤٠٢٣:٢٤:٥٢
١١ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٨٠٦:١٤:١٤١٢:٠٢:٤٧١٧:٥١:٤٢١٨:٠٨:١٣٢٣:٢٤:٤٢
١٢ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٢٠٦:١٣:١٦١٢:٠٢:٣٥١٧:٥٢:١٦١٨:٠٨:٤٧٢٣:٢٤:٣٠
١٣ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٥٠٦:١٢:١٧١٢:٠٢:٢٢١٧:٥٢:٥٠١٨:٠٩:٢٠٢٣:٢٤:١٨
١٤ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٧٠٦:١١:١٨١٢:٠٢:٠٩١٧:٥٣:٢٣١٨:٠٩:٥٢٢٣:٢٤:٠٦
١٥ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٨٠٦:١٠:١٨١٢:٠١:٥٦١٧:٥٣:٥٧١٨:١٠:٢٥٢٣:٢٣:٥٣
١٦ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٠٩:١٧١٢:٠١:٤٢١٧:٥٤:٣٠١٨:١٠:٥٧٢٣:٢٣:٣٩
١٧ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٠٨:١٦١٢:٠١:٢٨١٧:٥٥:٠٢١٨:١١:٢٩٢٣:٢٣:٢٥
١٨ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٨٠٦:٠٧:١٥١٢:٠١:١٣١٧:٥٥:٣٥١٨:١٢:٠١٢٣:٢٣:١١
١٩ اسفند ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٠٦:١٣١٢:٠٠:٥٨١٧:٥٦:٠٧١٨:١٢:٣٣٢٣:٢٢:٥٦
٢٠ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٥٠٦:٠٥:١١١٢:٠٠:٤٣١٧:٥٦:٣٩١٨:١٣:٠٤٢٣:٢٢:٤٠
٢١ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٢٠٦:٠٤:٠٨١٢:٠٠:٢٧١٧:٥٧:١٠١٨:١٣:٣٥٢٣:٢٢:٢٤
٢٢ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٨٠٦:٠٣:٠٥١٢:٠٠:١٢١٧:٥٧:٤٢١٨:١٤:٠٦٢٣:٢٢:٠٨
٢٣ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٠٢:٠٢١١:٥٩:٥٥١٧:٥٨:١٣١٨:١٤:٣٧٢٣:٢١:٥١
٢٤ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٠٠:٥٨١١:٥٩:٣٩١٧:٥٨:٤٤١٨:١٥:٠٨٢٣:٢١:٣٤
٢٥ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٤٠٥:٥٩:٥٤١١:٥٩:٢٢١٧:٥٩:١٤١٨:١٥:٣٨٢٣:٢١:١٦
٢٦ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٩٠٥:٥٨:٥٠١١:٥٩:٠٥١٧:٥٩:٤٥١٨:١٦:٠٩٢٣:٢٠:٥٨
٢٧ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٢٠٥:٥٧:٤٥١١:٥٨:٤٨١٨:٠٠:١٥١٨:١٦:٣٩٢٣:٢٠:٤٠
٢٨ اسفند ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٥٠٥:٥٦:٤١١١:٥٨:٣١١٨:٠٠:٤٥١٨:١٧:٠٩٢٣:٢٠:٢٢
٢٩ اسفند ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٨٠٥:٥٥:٣٦١١:٥٨:١٣١٨:٠١:١٥١٨:١٧:٣٩٢٣:٢٠:٠٣
٣٠ اسفند ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٠٠٥:٥٤:٣١١١:٥٧:٥٦١٨:٠١:٤٥١٨:١٨:٠٩٢٣:١٩:٤٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بندرلنگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ شمسی شهر بندرلنگه شهر بندرلنگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٩ شمسی شهر بندرلنگه شهر بندرلنگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندرلنگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندرلنگه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بندرلنگه

بندرلنگه یکی از شهرهای استان هرمزگان در جنوب ایران است. این شهر مرکز شهرستان بندرلنگه و یکی از بنادر مهم جنوب کشور است. بر اساس اطلاعات موجود در ۵۴ درجه و ۳۰ دقیقه طول شرقی و در ۲۶ درجه و ۱۸ دقیقه عرض شمالی از نصف‌النهار مبدأ واقع شده‌است

شهر بندرلنگه در ویکیپدیا

شهر بندرلنگه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندرلنگه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندرلنگه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندرلنگه بر روی نقشه

شهر بندرلنگه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندرلنگه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندرلنگه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندرلنگه
اوقات شرعی اسفند ٩٩ شهر بندرلنگه + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤٢ شهر بندرلنگه + دانلود
اوقات شرعی مارس ٢٠٢١ شهر بندرلنگه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندرلنگه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بندرلنگه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندرلنگه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندرلنگه رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق بندرلنگه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بندرلنگه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بندرلنگه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا بندرلنگه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بندرلنگه
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندرلنگه
افق شرعی امروز فردا بندرلنگه دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٩ / ١٣٩٩ بندرلنگه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندرلنگه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو