جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بندرلنگه

بندرلنگه | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز بندرلنگه


اذان صبح: ٠٤:٢٨:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٥١:٥٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٤٨
نیمه شب: ٠٠:٠٧:١٧

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندرلنگه (شهرستان بندرلنگه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر بندرلنگه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر بندرلنگه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بندرلنگه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بریگام یانگ
ما هرگز نباید به خودمان اجازه‌ی انجام كارهایی را بدهیم كه هیچ‌گاه دوست نداریم فرزندانمان انجام بدهند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندرلنگه

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندرلنگه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندرلنگه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بندرلنگه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندرلنگه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بندرلنگه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٤٠٦:١٧:٢٨١٢:٤٨:٢٤١٩:١٩:٤٣١٩:٣٦:٥٠٠٠:٠٧:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٠١٠٦:١٦:٣٧١٢:٤٨:١٥١٩:٢٠:١٥١٩:٣٧:٢٤٠٠:٠٧:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٥٨٠٦:١٥:٤٦١٢:٤٨:٠٥١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٧:٥٨٠٠:٠٧:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١٤:٥٦١٢:٤٧:٥٧١٩:٢١:١٩١٩:٣٨:٣٢٠٠:٠٧:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٤:٠٧١٢:٤٧:٤٨١٩:٢١:٥٢١٩:٣٩:٠٦٠٠:٠٦:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٣:١٩١٢:٤٧:٤١١٩:٢٢:٢٤١٩:٣٩:٤١٠٠:٠٦:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٢:٣٢١٢:٤٧:٣٣١٩:٢٢:٥٦١٩:٤٠:١٥٠٠:٠٦:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١١:٤٦١٢:٤٧:٢٧١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٠:٥٠٠٠:٠٦:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١١:٠١١٢:٤٧:٢١١٩:٢٤:٠٢١٩:٤١:٢٥٠٠:٠٦:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٠:١٦١٢:٤٧:١٥١٩:٢٤:٣٤١٩:٤١:٥٩٠٠:٠٥:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٠٩:٣٣١٢:٤٧:١٠١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:٣٤٠٠:٠٥:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠٨:٥١١٢:٤٧:٠٥١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٣:٠٩٠٠:٠٥:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٨:١٠١٢:٤٧:٠١١٩:٢٦:١٣١٩:٤٣:٤٥٠٠:٠٥:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٧:٣٠١٢:٤٦:٥٨١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٤:٢٠٠٠:٠٥:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٠٦:٥١١٢:٤٦:٥٥١٩:٢٧:١٩١٩:٤٤:٥٥٠٠:٠٤:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٦:١٣١٢:٤٦:٥٣١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٥:٣٠٠٠:٠٤:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٥:٣٦١٢:٤٦:٥١١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٦:٠٦٠٠:٠٤:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٥:٠٠١٢:٤٦:٥٠١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٦:٤١٠٠:٠٤:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٤:٢٦١٢:٤٦:٥٠١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٧:١٦٠٠:٠٤:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٣:٥٢١٢:٤٦:٥٠١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٧:٥١٠٠:٠٤:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٣:٢٠١٢:٤٦:٥٠١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٨:٢٧٠٠:٠٤:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٠٢:٤٩١٢:٤٦:٥٢١٩:٣١:١١١٩:٤٩:٠٢٠٠:٠٤:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٢:٢٠١٢:٤٦:٥٣١٩:٣١:٤٤١٩:٤٩:٣٧٠٠:٠٤:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٣١٠٦:٠١:٥١١٢:٤٦:٥٦١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:١٢٠٠:٠٤:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠١:٢٤١٢:٤٦:٥٩١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٠:٤٧٠٠:٠٤:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٠:٥٨١٢:٤٧:٠٢١٩:٣٣:٢٣١٩:٥١:٢١٠٠:٠٣:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٠:٣٣١٢:٤٧:٠٦١٩:٣٣:٥٥١٩:٥١:٥٦٠٠:٠٣:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٠:١٠١٢:٤٧:١١١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٢:٣٠٠٠:٠٣:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٢٦٠٥:٥٩:٤٨١٢:٤٧:١٦١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٠٤٠٠:٠٣:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندرلنگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندرلنگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندرلنگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندرلنگه

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر بندرلنگه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بندرلنگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندرلنگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر بندرلنگه

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر بندرلنگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر بندرلنگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر بندرلنگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندرلنگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندرلنگه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بندرلنگه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر بندرلنگه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندرلنگه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بندرلنگه

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٠:٢٨١٢:٤٧:٠٧١٩:٣٤:٠٣١٩:٥٢:٠٤٠٠:٠٣:٥٧
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٠:٠٤١٢:٤٧:١٢١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٣٨٠٠:٠٣:٥٦
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٨٠٥:٥٩:٤٢١٢:٤٧:١٧١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:١٢٠٠:٠٣:٥٦
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٦٠٥:٥٩:٢٢١٢:٤٧:٢٣١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٤٥٠٠:٠٣:٥٧
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٩:٠٢١٢:٤٧:٢٩١٩:٣٦:١٠١٩:٥٤:١٨٠٠:٠٣:٥٨
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٥٠٥:٥٨:٤٤١٢:٤٧:٣٦١٩:٣٦:٤١١٩:٥٤:٥١٠٠:٠٣:٥٩
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١٨٠٥:٥٨:٢٧١٢:٤٧:٤٣١٩:٣٧:١١١٩:٥٥:٢٣٠٠:٠٤:٠١
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥١٠٥:٥٨:١٢١٢:٤٧:٥٠١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٥:٥٥٠٠:٠٤:٠٤
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٧٠٥:٥٧:٥٧١٢:٤٧:٥٨١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:٢٧٠٠:٠٤:٠٨
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٧:٤٤١٢:٤٨:٠٧١٩:٣٨:٤١١٩:٥٦:٥٨٠٠:٠٤:١٢
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٢٠٥:٥٧:٣٣١٢:٤٨:١٦١٩:٣٩:١٠١٩:٥٧:٢٩٠٠:٠٤:١٧
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٣٠٥:٥٧:٢٢١٢:٤٨:٢٥١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٧:٥٩٠٠:٠٤:٢٢
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٧:١٣١٢:٤٨:٣٥١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٨:٢٨٠٠:٠٤:٢٨
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٥٧:٠٥١٢:٤٨:٤٥١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:٥٧٠٠:٠٤:٣٤
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٦:٥٩١٢:٤٨:٥٥١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:٢٥٠٠:٠٤:٤١
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٦:٥٤١٢:٤٩:٠٦١٩:٤١:٢٨١٩:٥٩:٥٣٠٠:٠٤:٤٨
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٥٦:٥٠١٢:٤٩:١٧١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٠:١٩٠٠:٠٤:٥٦
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٩٠٥:٥٦:٤٧١٢:٤٩:٢٩١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٤٥٠٠:٠٥:٠٥
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥١٠٥:٥٦:٤٥١٢:٤٩:٤٠١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠١:١١٠٠:٠٥:١٣
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥٦:٤٥١٢:٤٩:٥٢١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠١:٣٥٠٠:٠٥:٢٣
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٥٦:٤٥١٢:٥٠:٠٤١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٥٩٠٠:٠٥:٣٢
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٦٠٥:٥٦:٤٧١٢:٥٠:١٦١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:٢١٠٠:٠٥:٤٣
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥٦:٥٠١٢:٥٠:٢٩١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٠٥:٥٣
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥٦:٥٥١٢:٥٠:٤١١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٣:٠٤٠٠:٠٦:٠٤
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٦٠٥:٥٧:٠٠١٢:٥٠:٥٤١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:٢٤٠٠:٠٦:١٥
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٧:٠٧١٢:٥١:٠٧١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٠٦:٢٧
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥٧:١٤١٢:٥١:١٩١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٠٦:٣٩
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥١٠٥:٥٧:٢٣١٢:٥١:٣٢١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٤:١٧٠٠:٠٦:٥١
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٩٠٥:٥٧:٣٣١٢:٥١:٤٥١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٣٣٠٠:٠٧:٠٤
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٥٧:٤٣١٢:٥١:٥٨١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٠٧:١٧
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٧:٥٥١٢:٥٢:١١١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٥:٠١٠٠:٠٧:٣٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بندرلنگه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بندرلنگه شهر بندرلنگه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بندرلنگه شهر بندرلنگه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندرلنگه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندرلنگه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر بندرلنگه

بندرلنگه یکی از شهرهای استان هرمزگان در جنوب ایران است. این شهر مرکز شهرستان بندرلنگه و یکی از بنادر مهم جنوب کشور است. بر اساس اطلاعات موجود در ۵۴ درجه و ۳۰ دقیقه طول شرقی و در ۲۶ درجه و ۱۸ دقیقه عرض شمالی از نصف‌النهار مبدأ واقع شده‌است

شهر بندرلنگه در ویکیپدیا

شهر بندرلنگه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندرلنگه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندرلنگه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندرلنگه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندرلنگه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندرلنگه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندرلنگه
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر بندرلنگه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر بندرلنگه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بندرلنگه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندرلنگه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندرلنگه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بندرلنگه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بندرلنگه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بندرلنگه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بندرلنگه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بندرلنگه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بندرلنگه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق بندرلنگه
جدول اوقات شرعی امروز فردا بندرلنگه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندرلنگه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو