جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بندررستمی

تنگستان | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز بندررستمی

اذان صبح: ٠٤:٤٠:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٠٠
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٤٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٢٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٢٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٤:٠١

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندررستمی (شهرستان تنگستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ شهر بندررستمی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بندررستمی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندررستمی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

حضرت محمد (ص)
هر کس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده گیرد و در کار آن‌ها مانند کار خود دلسوزی نکند، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندررستمی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندررستمی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندررستمی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بندررستمی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندررستمی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بندررستمی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:١٤٠٦:٤١:١٩١٣:٠٥:٥٤١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٨:٠٢٠٠:٢٥:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٤٠:١٦١٣:٠٥:٤٠١٩:٣١:٢٩١٩:٤٨:٣٨٠٠:٢٥:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٤٦٠٦:٣٩:١٣١٣:٠٥:٢٥١٩:٣٢:٠٤١٩:٤٩:١٤٠٠:٢٤:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٣٣٠٦:٣٨:١١١٣:٠٥:١٢١٩:٣٢:٣٨١٩:٤٩:٥٠٠٠:٢٤:٢٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٢٠٠٦:٣٧:٠٩١٣:٠٤:٥٨١٩:٣٣:١٣١٩:٥٠:٢٦٠٠:٢٤:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٠٧٠٦:٣٦:٠٩١٣:٠٤:٤٥١٩:٣٣:٤٧١٩:٥١:٠٣٠٠:٢٣:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٥٥٠٦:٣٥:٠٨١٣:٠٤:٣٢١٩:٣٤:٢٢١٩:٥١:٤٠٠٠:٢٣:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٤٤٠٦:٣٤:٠٩١٣:٠٤:٢٠١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٢:١٦٠٠:٢٣:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٣:١٠١٣:٠٤:٠٨١٩:٣٥:٣٢١٩:٥٢:٥٣٠٠:٢٢:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٢:١٢١٣:٠٣:٥٧١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٣:٣٠٠٠:٢٢:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣١:١٥١٣:٠٣:٤٦١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٠٨٠٠:٢٢:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٠:١٩١٣:٠٣:٣٦١٩:٣٧:١٨١٩:٥٤:٤٥٠٠:٢٢:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٢٩:٢٣١٣:٠٣:٢٦١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٥:٢٣٠٠:٢١:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٢٨:٢٨١٣:٠٣:١٦١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٠٠٠٠:٢١:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٧:٣٤١٣:٠٣:٠٧١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٦:٣٨٠٠:٢١:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٦:٤١١٣:٠٢:٥٩١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:١٦٠٠:٢١:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٥:٤٩١٣:٠٢:٥١١٩:٤٠:١٦١٩:٥٧:٥٤٠٠:٢٠:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٢١٠٦:٢٤:٥٨١٣:٠٢:٤٣١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٨:٣٢٠٠:٢٠:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٤:٠٨١٣:٠٢:٣٦١٩:٤١:٢٨١٩:٥٩:١١٠٠:٢٠:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٣:١٩١٣:٠٢:٣٠١٩:٤٢:٠٤١٩:٥٩:٤٩٠٠:٢٠:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٢:٣١١٣:٠٢:٢٤١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٠:٢٨٠٠:١٩:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:١١٠٦:٢١:٤٥١٣:٠٢:١٩١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:٠٧٠٠:١٩:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٠:٥٩١٣:٠٢:١٥١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠١:٤٥٠٠:١٩:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٠:١٤١٣:٠٢:١١١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:٢٤٠٠:١٩:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:١٩:٣٠١٣:٠٢:٠٧١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٠٣٠٠:١٩:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٨:٤٨١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٣:٤٢٠٠:١٩:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٨:٠٧١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٨:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٧:٢٦١٣:٠٢:٠١١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٥:٠٠٠٠:١٨:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٦:٤٧١٣:٠٢:٠٠١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٥:٣٨٠٠:١٨:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندررستمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندررستمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندررستمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندررستمی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بندررستمی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بندررستمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندررستمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بندررستمی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر بندررستمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بندررستمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بندررستمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندررستمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندررستمی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بندررستمی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر بندررستمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندررستمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بندررستمی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بندررستمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بندررستمی شهر بندررستمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بندررستمی شهر بندررستمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بندررستمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندررستمی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بندررستمی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندررستمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندررستمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بندررستمی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٨:٣٤١٣:٠٧:٣١٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٢١:٢٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٨:٤٨١٣:٠٧:٤٤٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٤١٠٠:٢١:٣٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠٩:٠٣١٣:٠٧:٥٧٢٠:٠٦:٤٩٢٠:٢٥:٥١٠٠:٢١:٥١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٩:١٩١٣:٠٨:١٠٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٦:٠٠٠٠:٢٢:٠٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٩:٣٦١٣:٠٨:٢٣٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٢٢:٢٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٨:٣٥٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:١٤٠٠:٢٢:٣٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٥٠٦:١٠:١٣١٣:٠٨:٤٨٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٦:١٩٠٠:٢٢:٤٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٠:٣٢١٣:٠٩:٠٠٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٢٣:٠٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٣٠٦:١٠:٥٣١٣:٠٩:١٢٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٢٣:١٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٩٠٦:١١:١٤١٣:٠٩:٢٤٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٢٣:٣٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١١:٣٧١٣:٠٩:٣٥٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٢٣:٤٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٢:٠٠١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٢٤:٠١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٢:٢٣١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٦:١٨٠٠:٢٤:١٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٧٠٦:١٢:٤٨١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٦:١٣٠٠:٢٤:٣٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٣:١٣١٣:١٠:١٩٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٢٤:٤٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٤٠٦:١٣:٣٩١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٢٤:٥٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١٤:٠٦١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٢٥:١٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٤:٣٣١٣:١٠:٤٧٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٢٥:٢٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١٥:٠١١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٥:٢٦٠٠:٢٥:٤٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٥:٢٩١٣:١١:٠٤٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:١٢٠٠:٢٥:٥٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٥:٥٨١٣:١١:١٢٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٢٦:٠٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٦:٢٨١٣:١١:٢٠٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٢٦:١٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٦:٥٨١٣:١١:٢٧٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٢٦:٣٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٧:٢٨١٣:١١:٣٣٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٢٦:٤٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٧:٥٩١٣:١١:٤٠٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٢٦:٥٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٨:٣٠١٣:١١:٤٥٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:١٩٠٠:٢٧:٠٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٩:٠٢١٣:١١:٥٠٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٢٧:١٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٩:٣٤١٣:١١:٥٥٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٢:٣٠٠٠:٢٧:٢٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢٠:٠٦١٣:١١:٥٩٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٢٧:٤٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢٠:٣٩١٣:١٢:٠٢٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢١:٣٦٠٠:٢٧:٥٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٠٠٦:٢١:١١١٣:١٢:٠٥٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢١:٠٦٠٠:٢٧:٥٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بندررستمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بندررستمی شهر بندررستمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بندررستمی شهر بندررستمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندررستمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندررستمی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بندررستمی

رستمی، بندری است از توابع بخش دلوار در شهرستان تنگستان استان بوشهر ایران. این بندر از غرب به دریای خلیج فارس و از شرق به رشته کوه‌های مند ختم می‌شود. همچنین از شمال با روستای بربو و بوجیکدان از جنوب با روستای گهی همسایه است.

شهر بندررستمی در ویکیپدیا

شهر بندررستمی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندررستمی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندررستمی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندررستمی بر روی نقشه

شهر بندررستمی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندررستمی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندررستمی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندررستمی
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بندررستمی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر بندررستمی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بندررستمی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندررستمی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بندررستمی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندررستمی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندررستمی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بندررستمی
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بندررستمی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بندررستمی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بندررستمی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بندررستمی
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بندررستمی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندررستمی
جدول اوقات شرعی امروز فردا بندررستمی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندررستمی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو