جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بندررستمی

تنگستان | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز بندررستمی


اذان صبح: ٠٥:١١:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٢٨
اذان ظهر: ١١:٥١:٢٢
غروب آفتاب: ١٧:١٠:٠٠
اذان مغرب: ١٧:٢٧:٥٦
نیمه شب: ٢٣:١١:١٢

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندررستمی (شهرستان تنگستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر بندررستمی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر بندررستمی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بندررستمی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان‌ اف‌ كندی‌
هر برنامه، اقدام و مخاطرات و هزینه هایی در بر دارد، اما این مخاطرات و هزینه ها به مراتب از مخاطرات و هزینه های بلندمدت راحت نشستن و كاری نكردن كمتر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندررستمی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندررستمی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندررستمی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بندررستمی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندررستمی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بندررستمی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٢٩:١٠١٣:٠٣:٢٤١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٥:٣٣٠٠:٢١:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٢٨:١٦١٣:٠٣:١٥١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:١١٠٠:٢١:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٧:٢٢١٣:٠٣:٠٦١٩:٣٩:١٤١٩:٥٦:٤٩٠٠:٢١:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:١٧٠٦:٢٦:٣٠١٣:٠٢:٥٨١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٧:٢٧٠٠:٢١:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:١١٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠٢:٥٠١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:٠٥٠٠:٢٠:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٤:٤٧١٣:٠٢:٤٣١٩:٤١:٠٢١٩:٥٨:٤٣٠٠:٢٠:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٣:٥٨١٣:٠٢:٣٦١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٢٢٠٠:٢٠:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٣:٠٩١٣:٠٢:٣٠١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٠٠٠٠:٢٠:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٢:٢١١٣:٠٢:٢٤١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٠:٣٩٠٠:١٩:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢١:٣٤١٣:٠٢:١٩١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠١:١٧٠٠:١٩:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٠:٤٩١٣:٠٢:١٥١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠١:٥٦٠٠:١٩:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠٢:١١١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:٣٤٠٠:١٩:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٩:٢١١٣:٠٢:٠٧١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:١٣٠٠:١٩:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٨:٣٨١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٣:٥٢٠٠:١٩:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٤:٣١٠٠:١٨:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:١٣٠٦:١٧:١٧١٣:٠٢:٠١١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:٠٩٠٠:١٨:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٦:٣٨١٣:٠٢:٠٠١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٤٨٠٠:١٨:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٦:٠١١٣:٠١:٥٩١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٢٦٠٠:١٨:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٥:٢٤١٣:٠١:٥٩١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٠٥٠٠:١٨:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٤:٤٩١٣:٠٢:٠٠١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٧:٤٣٠٠:١٨:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٤:١٥١٣:٠٢:٠١١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٨:٢٢٠٠:١٨:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٣:٤٣١٣:٠٢:٠٣١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١٨:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٣:١١١٣:٠٢:٠٥١٩:٥١:١٨٢٠:٠٩:٣٨٠٠:١٨:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٢:٤١١٣:٠٢:٠٨١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:١٥٠٠:١٧:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٢:١٣١٣:٠٢:١٢١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٠:٥٣٠٠:١٧:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١١:٤٥١٣:٠٢:١٦١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٣٠٠٠:١٧:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١١:١٩١٣:٠٢:٢١١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:٠٧٠٠:١٧:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١٠:٥٥١٣:٠٢:٢٦١٩:٥٤:١٣٢٠:١٢:٤٣٠٠:١٧:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٠:٣١١٣:٠٢:٣١١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:٢٠٠٠:١٧:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندررستمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندررستمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندررستمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندررستمی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر بندررستمی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بندررستمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندررستمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر بندررستمی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر بندررستمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بندررستمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بندررستمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندررستمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندررستمی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بندررستمی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر بندررستمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندررستمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بندررستمی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١١:٠٢١١:٥٠:٠٠١٧:٢٨:٣٦١٧:٤٥:٣٨٢٣:١١:١٦
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٧٠٦:١١:٤١١١:٤٩:٥٢١٧:٢٧:٤٠١٧:٤٤:٤٤٢٣:١١:٠٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١٢:٢١١١:٤٩:٤٤١٧:٢٦:٤٦١٧:٤٣:٥١٢٣:١٠:٥٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٧٠٦:١٣:٠١١١:٤٩:٣٨١٧:٢٥:٥٢١٧:٤٢:٥٩٢٣:١٠:٤٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٣:٤٢١١:٤٩:٣٢١٧:٢٥:٠٠١٧:٤٢:٠٩٢٣:١٠:٣٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٨٠٦:١٤:٢٣١١:٤٩:٢٦١٧:٢٤:٠٩١٧:٤١:١٩٢٣:١٠:٣١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٤٠٦:١٥:٠٤١١:٤٩:٢٢١٧:٢٣:١٩١٧:٤٠:٣٠٢٣:١٠:٢٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٠٠٦:١٥:٤٦١١:٤٩:١٨١٧:٢٢:٣٠١٧:٣٩:٤٣٢٣:١٠:١٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٦٠٦:١٦:٢٨١١:٤٩:١٥١٧:٢١:٤٢١٧:٣٨:٥٧٢٣:١٠:١٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٣٠٦:١٧:١١١١:٤٩:١٣١٧:٢٠:٥٥١٧:٣٨:١٢٢٣:١٠:٠٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٩٠٦:١٧:٥٤١١:٤٩:١٢١٧:٢٠:٠٩١٧:٣٧:٢٨٢٣:١٠:٠٣
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٧٠٦:١٨:٣٧١١:٤٩:١١١٧:١٩:٢٥١٧:٣٦:٤٥٢٣:٠٩:٥٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٤٠٦:١٩:٢١١١:٤٩:١١١٧:١٨:٤٢١٧:٣٦:٠٤٢٣:٠٩:٥٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١١٠٦:٢٠:٠٥١١:٤٩:١٢١٧:١٨:٠٠١٧:٣٥:٢٤٢٣:٠٩:٥٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٠:٥٠١١:٤٩:١٤١٧:١٧:١٩١٧:٣٤:٤٥٢٣:٠٩:٥٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢١:٣٤١١:٤٩:١٧١٧:١٦:٤٠١٧:٣٤:٠٨٢٣:٠٩:٥٣
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٢:١٩١١:٤٩:٢٠١٧:١٦:٠٢١٧:٣٣:٣٢٢٣:٠٩:٥٣
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٢٣:٠٥١١:٤٩:٢٤١٧:١٥:٢٥١٧:٣٢:٥٧٢٣:٠٩:٥٤
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٣:٥١١١:٤٩:٢٩١٧:١٤:٥٠١٧:٣٢:٢٤٢٣:٠٩:٥٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٢٤:٣٧١١:٤٩:٣٥١٧:١٤:١٦١٧:٣١:٥٢٢٣:٠٩:٥٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤١٠٦:٢٥:٢٣١١:٤٩:٤٢١٧:١٣:٤٤١٧:٣١:٢٢٢٣:١٠:٠٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢١٠٦:٢٦:٠٩١١:٤٩:٥٠١٧:١٣:١٣١٧:٣٠:٥٣٢٣:١٠:٠٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٢٦:٥٦١١:٤٩:٥٨١٧:١٢:٤٣١٧:٣٠:٢٥٢٣:١٠:١٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٢٧:٤٣١١:٥٠:٠٨١٧:١٢:١٥١٧:٢٩:٥٩٢٣:١٠:١٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٢٨:٣٠١١:٥٠:١٨١٧:١١:٤٩١٧:٢٩:٣٥٢٣:١٠:٢٥
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٢٩:١٨١١:٥٠:٢٩١٧:١١:٢٤١٧:٢٩:١٢٢٣:١٠:٣٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤١٠٦:٣٠:٠٥١١:٥٠:٤١١٧:١١:٠١١٧:٢٨:٥٠٢٣:١٠:٤١
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٠:٥٣١١:٥٠:٥٤١٧:١٠:٣٩١٧:٢٨:٣١٢٣:١٠:٥١
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٢٠٦:٣١:٤١١١:٥١:٠٧١٧:١٠:١٩١٧:٢٨:١٢٢٣:١١:٠١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٤٣٠٦:٣٢:٢٨١١:٥١:٢٢١٧:١٠:٠٠١٧:٢٧:٥٦٢٣:١١:١٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بندررستمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بندررستمی شهر بندررستمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بندررستمی شهر بندررستمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندررستمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندررستمی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بندررستمی

رستمی، بندری است از توابع بخش دلوار در شهرستان تنگستان استان بوشهر ایران. این بندر از غرب به دریای خلیج فارس و از شرق به رشته کوه‌های مند ختم می‌شود. همچنین از شمال با روستای بربو و بوجیکدان از جنوب با روستای گهی همسایه است.

شهر بندررستمی در ویکیپدیا

شهر بندررستمی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندررستمی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندررستمی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندررستمی بر روی نقشه

شهر بندررستمی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندررستمی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندررستمی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندررستمی
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر بندررستمی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر بندررستمی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بندررستمی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندررستمی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندررستمی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بندررستمی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بندررستمی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ بندررستمی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندررستمی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بندررستمی
افق شرعی امروز فردا بندررستمی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بندررستمی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بندررستمی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندررستمی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو