جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بندردیر

دیر | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز بندردیر


اذان صبح: ٠٤:٣٨:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٤٥
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٣٦
اذان مغرب: ٢٠:١١:٠٨
نیمه شب: ٠٠:١٥:٠٦

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندردیر (شهرستان دیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر بندردیر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بندردیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندردیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
(در) دو وقت است كه درهای آسمان در آن دو وقت باز است و كم‌تر امكان دارد كه دعای، دعاكننده‌ای،‌ رد شود: به هنگام نماز و به هنگام صف‌آرایی (در جبهه‌ی جنگ) ‌در راه خداوند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندردیر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندردیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندردیر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بندردیر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندردیر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بندردیر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:١١٠٦:٣٨:٣٧١٣:٠٢:٣٣١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٣:٥٣٠٠:٢٢:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:٥٩٠٦:٣٧:٣٥١٣:٠٢:١٨١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٤:٢٧٠٠:٢٢:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٤٧٠٦:٣٦:٣٤١٣:٠٢:٠٤١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٥:٠٢٠٠:٢١:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٣٥٠٦:٣٥:٣٣١٣:٠١:٥٠١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٥:٣٦٠٠:٢١:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٢٤٠٦:٣٤:٣٣١٣:٠١:٣٧١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٦:١١٠٠:٢١:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:١٣٠٦:٣٣:٣٤١٣:٠١:٢٤١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٦:٤٦٠٠:٢٠:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٢:٣٥١٣:٠١:١١١٩:٣٠:١٢١٩:٤٧:٢١٠٠:٢٠:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣١:٣٧١٣:٠٠:٥٩١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٧:٥٧٠٠:٢٠:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٠:٤٠١٣:٠٠:٤٧١٩:٣١:١٩١٩:٤٨:٣٢٠٠:١٩:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٢٩:٤٣١٣:٠٠:٣٥١٩:٣١:٥٢١٩:٤٩:٠٨٠٠:١٩:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٢٨:٤٧١٣:٠٠:٢٥١٩:٣٢:٢٦١٩:٤٩:٤٣٠٠:١٩:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:١٩٠٦:٢٧:٥٢١٣:٠٠:١٤١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٠:١٩٠٠:١٩:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:١٢٠٦:٢٦:٥٨١٣:٠٠:٠٤١٩:٣٣:٣٤١٩:٥٠:٥٦٠٠:١٨:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٢٦:٠٥١٢:٥٩:٥٥١٩:٣٤:٠٨١٩:٥١:٣٢٠٠:١٨:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٥:١٢١٢:٥٩:٤٦١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:٠٨٠٠:١٨:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٥٦٠٦:٢٤:٢١١٢:٥٩:٣٧١٩:٣٥:١٧١٩:٥٢:٤٥٠٠:١٨:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٣:٣٠١٢:٥٩:٢٩١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٣:٢١٠٠:١٧:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٢:٤٠١٢:٥٩:٢٢١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٣:٥٨٠٠:١٧:٣٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢١:٥٢١٢:٥٩:١٥١٩:٣٧:٠١١٩:٥٤:٣٥٠٠:١٧:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢١:٠٤١٢:٥٩:٠٩١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٥:١٢٠٠:١٧:١٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٠:١٧١٢:٥٩:٠٣١٩:٣٨:١١١٩:٥٥:٥٠٠٠:١٦:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٩:٣٢١٢:٥٨:٥٨١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٦:٢٧٠٠:١٦:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٨:٤٧١٢:٥٨:٥٣١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:٠٤٠٠:١٦:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٨:٠٣١٢:٥٨:٤٩١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٧:٤٢٠٠:١٦:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٧:٢١١٢:٥٨:٤٦١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٢٠٠٠:١٦:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:٥٨٠٦:١٦:٤٠١٢:٥٨:٤٣١٩:٤١:٠٧١٩:٥٨:٥٧٠٠:١٦:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٦:٠٠١٢:٥٨:٤١١٩:٤١:٤٣١٩:٥٩:٣٥٠٠:١٥:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٥:٢١١٢:٥٨:٣٩١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:١٢٠٠:١٥:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٤:٤٣١٢:٥٨:٣٨١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠٠:٥٠٠٠:١٥:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بندردیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بندردیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بندردیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندردیر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بندردیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بندردیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندردیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بندردیر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر بندردیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بندردیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بندردیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندردیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندردیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بندردیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندردیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندردیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بندردیر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٩:٥١١٢:٥٨:٥٤١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٣١٠٠:١٤:٥٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٩:٢٦١٢:٥٨:٥٩١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٠٧٠٠:١٤:٥٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٩:٠٢١٢:٥٩:٠٤١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٧:٤٣٠٠:١٤:٥٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٨:٣٩١٢:٥٩:١٠١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:١٨٠٠:١٤:٥٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٨:١٨١٢:٥٩:١٦١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٥٣٠٠:١٤:٥٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٧:٥٨١٢:٥٩:٢٢١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:٢٧٠٠:١٤:٥٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠٧:٤٠١٢:٥٩:٢٩١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:٠١٠٠:١٥:٠٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٧:٢٣١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٣٥٠٠:١٥:٠٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٧:٠٧١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٠٨٠٠:١٥:٠٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٠٦:٥٢١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٤٠٠٠:١٥:٠٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٦:٣٩١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:١٢٠٠:١٥:١٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٦:٢٧١٣:٠٠:١١١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٤٣٠٠:١٥:١٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٦:١٦١٣:٠٠:٢١١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:١٤٠٠:١٥:٢٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٤٤٠٠:١٥:٢٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٠:٤١١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:١٣٠٠:١٥:٣٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٨٠٦:٠٥:٥٢١٣:٠٠:٥١١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٤١٠٠:١٥:٤٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠٥:٤٧١٣:٠١:٠٢١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٠٩٠٠:١٥:٤٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٥:٤٢١٣:٠١:١٣١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:٣٦٠٠:١٥:٥٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٥:٤٠١٣:٠١:٢٥١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٠٢٠٠:١٦:٠٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠١:٣٦١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:٢٧٠٠:١٦:١٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠١:٤٨١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٦:٥٢٠٠:١٦:٢٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٠٥:٣٩١٣:٠٢:٠٠١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:١٥٠٠:١٦:٣٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠٥:٤١١٣:٠٢:١٣١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٣٨٠٠:١٦:٤٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠٢:٢٥١٩:٥٩:١٠٢٠:١٧:٥٩٠٠:١٦:٥٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٢:٣٨١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٢٠٠٠:١٧:٠٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠٢:٥١١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٨:٤٠٠٠:١٧:١٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠٣:٠٤٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٨:٥٨٠٠:١٧:٣٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٢٠٦:٠٦:١١١٣:٠٣:١٧٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:١٦٠٠:١٧:٤٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠٣:٣٠٢٠:٠٠:٤١٢٠:١٩:٣٢٠٠:١٧:٥٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٩٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٣:٤٣٢٠:٠٠:٥٦٢٠:١٩:٤٧٠٠:١٨:٠٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٦:٤٢١٣:٠٣:٥٦٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٠:٠١٠٠:١٨:٢١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بندردیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بندردیر شهر بندردیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بندردیر شهر بندردیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندردیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندردیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بندردیر

بندر دَیّر مرکز شهرستان دیر در استان بوشهر ایران است. این شهر بین ۲۷ درجه و ۵۱ دقیقه عرض شمالی و ۶۱ درجه و ۵۸ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته‌است. فاصله آن تا تهران حدود ۱۳۰۰ کیلومتر می‌باشد. بندر دیر در قدیم حاکم‌نشین دشتی بوده‌است

شهر بندردیر در ویکیپدیا

شهر بندردیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندردیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندردیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندردیر بر روی نقشه

شهر بندردیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندردیر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندردیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندردیر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بندردیر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر بندردیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندردیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندردیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندردیر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بندردیر
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندردیر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بندردیر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بندردیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بندردیر دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بندردیر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بندردیر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بندردیر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندردیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو