جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بندرتنگ

کهیر | کنارک | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز بندرتنگ


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٤٥
اذان ظهر: ١١:٤٣:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:٢٩:٤٧
اذان مغرب: ١٧:٤٦:١٣
نیمه شب: ٢٣:٠٥:٤٩

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بندرتنگ (شهرستان کنارک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ روستای بندرتنگ)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای بندرتنگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بندرتنگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
سخن نيك را از هر كسي ، هر چند به آن عمل نكند ، فرا گيريد .

اوقات شرعی ماه جاری روستای بندرتنگ

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بندرتنگ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بندرتنگ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بندرتنگ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بندرتنگ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بندرتنگ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٣٣٠٥:٥٩:٤٣١٢:٢٨:٣٣١٨:٥٧:٤٤١٩:١٤:٣٧٢٣:٤٨:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٣٢٠٥:٥٨:٥٣١٢:٢٨:٢٢١٨:٥٨:١٣١٩:١٥:٠٨٢٣:٤٨:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٣١٠٥:٥٨:٠٤١٢:٢٨:١٣١٨:٥٨:٤٣١٩:١٥:٤٠٢٣:٤٨:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٣١٠٥:٥٧:١٥١٢:٢٨:٠٣١٨:٥٩:١٣١٩:١٦:١١٢٣:٤٧:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٣١٠٥:٥٦:٢٨١٢:٢٧:٥٥١٨:٥٩:٤٣١٩:١٦:٤٣٢٣:٤٧:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٣٢٠٥:٥٥:٤١١٢:٢٧:٤٦١٩:٠٠:١٣١٩:١٧:١٥٢٣:٤٧:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٣٥٠٥:٥٤:٥٥١٢:٢٧:٣٩١٩:٠٠:٤٣١٩:١٧:٤٨٢٣:٤٧:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٣٧٠٥:٥٤:١٠١٢:٢٧:٣١١٩:٠١:١٤١٩:١٨:٢٠٢٣:٤٦:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٤١٠٥:٥٣:٢٦١٢:٢٧:٢٥١٩:٠١:٤٤١٩:١٨:٥٣٢٣:٤٦:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥٢:٤٣١٢:٢٧:١٩١٩:٠٢:١٥١٩:١٩:٢٥٢٣:٤٦:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٥١٠٥:٥٢:٠٠١٢:٢٧:١٣١٩:٠٢:٤٥١٩:١٩:٥٨٢٣:٤٦:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٥١:١٩١٢:٢٧:٠٨١٩:٠٣:١٦١٩:٢٠:٣١٢٣:٤٦:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٥٠:٣٩١٢:٢٧:٠٣١٩:٠٣:٤٧١٩:٢١:٠٤٢٣:٤٦:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:١٣٠٥:٤٩:٥٩١٢:٢٦:٥٩١٩:٠٤:١٨١٩:٢١:٣٧٢٣:٤٥:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٢٢٠٥:٤٩:٢١١٢:٢٦:٥٦١٩:٠٤:٤٩١٩:٢٢:١٠٢٣:٤٥:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٤٨:٤٤١٢:٢٦:٥٣١٩:٠٥:٢١١٩:٢٢:٤٤٢٣:٤٥:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٤٨:٠٨١٢:٢٦:٥١١٩:٠٥:٥٢١٩:٢٣:١٧٢٣:٤٥:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٤٧:٣٣١٢:٢٦:٤٩١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٣:٥٠٢٣:٤٥:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:١٠٠٥:٤٦:٥٩١٢:٢٦:٤٨١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٤:٢٤٢٣:٤٥:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٤٦:٢٦١٢:٢٦:٤٧١٩:٠٧:٢٦١٩:٢٤:٥٧٢٣:٤٥:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٤١٠٥:٤٥:٥٥١٢:٢٦:٤٨١٩:٠٧:٥٨١٩:٢٥:٣١٢٣:٤٤:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٥٨٠٥:٤٥:٢٤١٢:٢٦:٤٨١٩:٠٨:٢٩١٩:٢٦:٠٤٢٣:٤٤:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:١٦٠٥:٤٤:٥٥١٢:٢٦:٤٩١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٦:٣٨٢٣:٤٤:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤٤:٢٧١٢:٢٦:٥١١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٧:١١٢٣:٤٤:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٤:٠٠١٢:٢٦:٥٤١٩:١٠:٠٣١٩:٢٧:٤٤٢٣:٤٤:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٢٠٠٥:٤٣:٣٥١٢:٢٦:٥٧١٩:١٠:٣٤١٩:٢٨:١٧٢٣:٤٤:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٤٣٠٥:٤٣:١٠١٢:٢٧:٠٠١٩:١١:٠٥١٩:٢٨:٥٠٢٣:٤٤:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٠٨٠٥:٤٢:٤٧١٢:٢٧:٠٤١٩:١١:٣٦١٩:٢٩:٢٣٢٣:٤٤:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٣٥٠٥:٤٢:٢٥١٢:٢٧:٠٩١٩:١٢:٠٧١٩:٢٩:٥٦٢٣:٤٤:٣٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٠٣٠٥:٤٢:٠٤١٢:٢٧:١٤١٩:١٢:٣٨١٩:٣٠:٢٨٢٣:٤٤:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندرتنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندرتنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندرتنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندرتنگ

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای بندرتنگ

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندرتنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بندرتنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای بندرتنگ

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٤:٤٢:٣٩٠٥:٥٧:٤٥١١:٤٣:٣٦١٧:٢٩:٤٧١٧:٤٦:١٣٢٣:٠٥:٤٩
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٤:٤١:٥٠٠٥:٥٦:٥٢١١:٤٣:٢٦١٧:٣٠:٢١١٧:٤٦:٤٦٢٣:٠٥:٤١
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٤:٤١:٠٠٠٥:٥٥:٥٩١١:٤٣:١٦١٧:٣٠:٥٤١٧:٤٧:١٨٢٣:٠٥:٣٢
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٤:٤٠:٠٩٠٥:٥٥:٠٥١١:٤٣:٠٦١٧:٣١:٢٧١٧:٤٧:٥٠٢٣:٠٥:٢٢
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٤:٣٩:١٨٠٥:٥٤:١١١١:٤٢:٥٥١٧:٣٢:٠٠١٧:٤٨:٢٢٢٣:٠٥:١٢
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٤:٣٨:٢٥٠٥:٥٣:١٦١١:٤٢:٤٣١٧:٣٢:٣٢١٧:٤٨:٥٣٢٣:٠٥:٠١
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٣٧:٣١٠٥:٥٢:٢٠١١:٤٢:٣١١٧:٣٣:٠٤١٧:٤٩:٢٤٢٣:٠٤:٥٠
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٣٦:٣٧٠٥:٥١:٢٣١١:٤٢:١٨١٧:٣٣:٣٥١٧:٤٩:٥٥٢٣:٠٤:٣٨
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٣٥:٤١٠٥:٥٠:٢٦١١:٤٢:٠٥١٧:٣٤:٠٦١٧:٥٠:٢٥٢٣:٠٤:٢٦
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٣٤:٤٥٠٥:٤٩:٢٨١١:٤١:٥٢١٧:٣٤:٣٧١٧:٥٠:٥٥٢٣:٠٤:١٢
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٣٣:٤٨٠٥:٤٨:٣٠١١:٤١:٣٨١٧:٣٥:٠٧١٧:٥١:٢٥٢٣:٠٣:٥٩
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٣٢:٥٠٠٥:٤٧:٣٢١١:٤١:٢٤١٧:٣٥:٣٧١٧:٥١:٥٤٢٣:٠٣:٤٤
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٣١:٥٢٠٥:٤٦:٣٢١١:٤١:٠٩١٧:٣٦:٠٧١٧:٥٢:٢٣٢٣:٠٣:٣٠
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٤٥:٣٣١١:٤٠:٥٤١٧:٣٦:٣٧١٧:٥٢:٥٢٢٣:٠٣:١٤
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٢٩:٥٢٠٥:٤٤:٣٣١١:٤٠:٣٨١٧:٣٧:٠٦١٧:٥٣:٢١٢٣:٠٢:٥٩
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٤٣:٣٢١١:٤٠:٢٢١٧:٣٧:٣٥١٧:٥٣:٥٠٢٣:٠٢:٤٣
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٢٧:٥١٠٥:٤٢:٣١١١:٤٠:٠٦١٧:٣٨:٠٣١٧:٥٤:١٨٢٣:٠٢:٢٦
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٤١:٣٠١١:٣٩:٥٠١٧:٣٨:٣٢١٧:٥٤:٤٦٢٣:٠٢:٠٩
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٤٠:٢٩١١:٣٩:٣٣١٧:٣٩:٠٠١٧:٥٥:١٤٢٣:٠١:٥٢
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٣٩:٢٧١١:٣٩:١٦١٧:٣٩:٢٨١٧:٥٥:٤٢٢٣:٠١:٣٤
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٢٣:٤٠٠٥:٣٨:٢٥١١:٣٨:٥٩١٧:٣٩:٥٦١٧:٥٦:١٠٢٣:٠١:١٦
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٣٧:٢٣١١:٣٨:٤٢١٧:٤٠:٢٤١٧:٥٦:٣٨٢٣:٠٠:٥٨
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٢١:٣٢٠٥:٣٦:٢١١١:٣٨:٢٥١٧:٤٠:٥١١٧:٥٧:٠٥٢٣:٠٠:٣٩
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٣٥:١٩١١:٣٨:٠٧١٧:٤١:١٩١٧:٥٧:٣٣٢٣:٠٠:٢٠
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:١٩:٢٢٠٥:٣٤:١٦١١:٣٧:٥٠١٧:٤١:٤٦١٧:٥٨:٠٠٢٣:٣٠:٠١
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:١٨:١٧٠٦:٣٣:١٣١٢:٣٧:٣٢١٨:٤٢:١٣١٨:٥٨:٢٨٢٣:٥٩:٤٢
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:١٧:١١٠٦:٣٢:١١١٢:٣٧:١٤١٨:٤٢:٤٠١٨:٥٨:٥٥٢٣:٥٩:٢٢
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:١٦:٠٥٠٦:٣١:٠٨١٢:٣٦:٥٦١٨:٤٣:٠٧١٨:٥٩:٢٢٢٣:٥٩:٠٣
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:١٤:٥٨٠٦:٣٠:٠٥١٢:٣٦:٣٨١٨:٤٣:٣٤١٨:٥٩:٥٠٢٣:٥٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای بندرتنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای بندرتنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای بندرتنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بندرتنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بندرتنگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بندرتنگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای بندرتنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بندرتنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بندرتنگ

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٩٠٦:٠١:٥٥١١:٤٤:١٣١٧:٢٦:٥٢١٧:٤٣:٢٤٢٣:٠٦:١٩
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٠١:٠٧١١:٤٤:٠٧١٧:٢٧:٢٨١٧:٤٣:٥٨٢٣:٠٦:١٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠١٠٦:٠٠:١٧١١:٤٤:٠٠١٧:٢٨:٠٣١٧:٤٤:٣٣٢٣:٠٦:٠٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٥٠٥:٥٩:٢٧١١:٤٣:٥٣١٧:٢٨:٣٨١٧:٤٥:٠٦٢٣:٠٦:٠٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٨٠٥:٥٨:٣٧١١:٤٣:٤٤١٧:٢٩:١٣١٧:٤٥:٤٠٢٣:٠٥:٥٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٩٠٥:٥٧:٤٥١١:٤٣:٣٦١٧:٢٩:٤٧١٧:٤٦:١٣٢٣:٠٥:٤٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٠٠٥:٥٦:٥٢١١:٤٣:٢٦١٧:٣٠:٢١١٧:٤٦:٤٦٢٣:٠٥:٤١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٠٠٥:٥٥:٥٩١١:٤٣:١٦١٧:٣٠:٥٤١٧:٤٧:١٨٢٣:٠٥:٣٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٩٠٥:٥٥:٠٥١١:٤٣:٠٦١٧:٣١:٢٧١٧:٤٧:٥٠٢٣:٠٥:٢٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٨٠٥:٥٤:١١١١:٤٢:٥٥١٧:٣٢:٠٠١٧:٤٨:٢٢٢٣:٠٥:١٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٥٠٥:٥٣:١٦١١:٤٢:٤٣١٧:٣٢:٣٢١٧:٤٨:٥٣٢٣:٠٥:٠١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣١٠٥:٥٢:٢٠١١:٤٢:٣١١٧:٣٣:٠٤١٧:٤٩:٢٤٢٣:٠٤:٥٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٧٠٥:٥١:٢٣١١:٤٢:١٨١٧:٣٣:٣٥١٧:٤٩:٥٥٢٣:٠٤:٣٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤١٠٥:٥٠:٢٦١١:٤٢:٠٥١٧:٣٤:٠٦١٧:٥٠:٢٥٢٣:٠٤:٢٦
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٥٠٥:٤٩:٢٨١١:٤١:٥٢١٧:٣٤:٣٧١٧:٥٠:٥٥٢٣:٠٤:١٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٨٠٥:٤٨:٣٠١١:٤١:٣٨١٧:٣٥:٠٧١٧:٥١:٢٥٢٣:٠٣:٥٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٠٠٥:٤٧:٣٢١١:٤١:٢٤١٧:٣٥:٣٧١٧:٥١:٥٤٢٣:٠٣:٤٤
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٢٠٥:٤٦:٣٢١١:٤١:٠٩١٧:٣٦:٠٧١٧:٥٢:٢٣٢٣:٠٣:٣٠
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٤٥:٣٣١١:٤٠:٥٤١٧:٣٦:٣٧١٧:٥٢:٥٢٢٣:٠٣:١٤
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٢٠٥:٤٤:٣٣١١:٤٠:٣٨١٧:٣٧:٠٦١٧:٥٣:٢١٢٣:٠٢:٥٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٤٣:٣٢١١:٤٠:٢٢١٧:٣٧:٣٥١٧:٥٣:٥٠٢٣:٠٢:٤٣
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥١٠٥:٤٢:٣١١١:٤٠:٠٦١٧:٣٨:٠٣١٧:٥٤:١٨٢٣:٠٢:٢٦
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٤١:٣٠١١:٣٩:٥٠١٧:٣٨:٣٢١٧:٥٤:٤٦٢٣:٠٢:٠٩
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٧٠٥:٤٠:٢٩١١:٣٩:٣٣١٧:٣٩:٠٠١٧:٥٥:١٤٢٣:٠١:٥٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٣٩:٢٧١١:٣٩:١٦١٧:٣٩:٢٨١٧:٥٥:٤٢٢٣:٠١:٣٤
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٠٠٥:٣٨:٢٥١١:٣٨:٥٩١٧:٣٩:٥٦١٧:٥٦:١٠٢٣:٠١:١٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٣٧:٢٣١١:٣٨:٤٢١٧:٤٠:٢٤١٧:٥٦:٣٨٢٣:٠٠:٥٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٢٠٥:٣٦:٢١١١:٣٨:٢٥١٧:٤٠:٥١١٧:٥٧:٠٥٢٣:٠٠:٣٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٣٥:١٩١١:٣٨:٠٧١٧:٤١:١٩١٧:٥٧:٣٣٢٣:٠٠:٢٠

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بندرتنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بندرتنگ روستای بندرتنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بندرتنگ روستای بندرتنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بندرتنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بندرتنگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بندرتنگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بندرتنگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بندرتنگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بندرتنگ

روستای بندرتنگ بر روی نقشه

روستای بندرتنگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بندرتنگ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بندرتنگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بندرتنگ
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای بندرتنگ + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای بندرتنگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بندرتنگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بندرتنگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بندرتنگ رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بندرتنگ
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندرتنگ
زمان پخش اذان مستقیم به افق بندرتنگ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بندرتنگ
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ بندرتنگ دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بندرتنگ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بندرتنگ
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بندرتنگ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بندرتنگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو