جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بندرامام

بندرماهشهر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز بندرامام

اذان صبح: ٠٤:٤٧:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٥٢
غروب آفتاب: ١٨:٠١:١٣
اذان مغرب: ١٨:١٨:١٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:٤٣

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندرامام (شهرستان بندرماهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر بندرامام)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بندرامام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندرامام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

امام مهدی (عج)
ما در رعايت حال شما كوتاهى نمى‌كنيم و ياد شما را از خاطر نبرده ‌يم، كه اگر جز اين بود گرفتارى‌ها به شما روى مى‌آورد و دشمنان، شما را ريشه كن مى‌كردند. از خدا بترسيد و ما را پشتيبانى كنيد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندرامام

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندرامام در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندرامام ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بندرامام (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندرامام ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بندرامام
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٤٦:٣١١٣:١٣:٤٢١٩:٤١:٢٢١٩:٥٨:٥١٠٠:٣٢:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٤٥:٢٤١٣:١٣:٢٨١٩:٤٢:٠٠١٩:٥٩:٣١٠٠:٣١:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٥٠٠٦:٤٤:١٨١٣:١٣:١٤١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:١١٠٠:٣١:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٣:١٣١٣:١٣:٠١١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٠:٥١٠٠:٣١:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٢:٠٨١٣:١٢:٤٧١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠١:٣٢٠٠:٣٠:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٥٨٠٦:٤١:٠٤١٣:١٢:٣٥١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:١٢٠٠:٣٠:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٠:٠١١٣:١٢:٢٣١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٣٠:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٢٥٠٦:٣٨:٥٨١٣:١٢:١١١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٣:٣٤٠٠:٣٠:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:١٠٠٦:٣٧:٥٦١٣:١١:٥٩١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٤:١٥٠٠:٢٩:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٦:٥٦١٣:١١:٤٨١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٢٩:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٤٠٠٦:٣٥:٥٥١٣:١١:٣٨١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٢٩:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٤:٥٦١٣:١١:٢٨١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٦:١٨٠٠:٢٨:٥٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣٣:٥٨١٣:١١:١٨١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٠٠٠٠:٢٨:٣٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٣:٠٠١٣:١١:٠٩١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٧:٤١٠٠:٢٨:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٢:٠٤١٣:١١:٠١١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٢٨:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣١:٠٨١٣:١٠:٥٣١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٢٧:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٣٠:١٤١٣:١٠:٤٦١٩:٥١:٤٣٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٢٧:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٩:٢٠١٣:١٠:٣٩١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٠:٢٩٠٠:٢٧:١٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٨:٢٨١٣:١٠:٣٣١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:١١٠٠:٢٧:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٧:٣٧١٣:١٠:٢٧١٩:٥٣:٤٢٢٠:١١:٥٣٠٠:٢٦:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٦:٤٦١٣:١٠:٢٢١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٢:٣٥٠٠:٢٦:٣٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٥:٥٧١٣:١٠:١٧١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٣:١٧٠٠:٢٦:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٥:٠٩١٣:١٠:١٣١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٠٠٠٠:٢٦:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٤:٢٢١٣:١٠:١٠١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٤:٤٢٠٠:٢٦:٠٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٣:٣٦١٣:١٠:٠٧١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٢٤٠٠:٢٥:٥٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٢:٥٢١٣:١٠:٠٥١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:٠٦٠٠:٢٥:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٢:٠٩١٣:١٠:٠٣١٩:٥٨:٢١٢٠:١٦:٤٩٠٠:٢٥:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢١:٢٧١٣:١٠:٠٢١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٧:٣١٠٠:٢٥:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٥١:٥٢٠٦:٢٠:٤٦١٣:١٠:٠٢١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:١٢٠٠:٢٥:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندرامام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندرامام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندرامام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندرامام

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بندرامام

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بندرامام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندرامام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بندرامام

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بندرامام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بندرامام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بندرامام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندرامام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندرامام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بندرامام

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر بندرامام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندرامام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بندرامام

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بندرامام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بندرامام شهر بندرامام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بندرامام شهر بندرامام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بندرامام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندرامام برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بندرامام

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندرامام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندرامام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بندرامام

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٢:٠٥١٢:٠٦:١٦١٨:١٠:٠٠١٨:٢٧:٠١٢٣:٢٦:٥٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٠٢:٣٩١٢:٠٥:٥٥١٨:٠٨:٤٥١٨:٢٥:٤٥٢٣:٢٦:٣٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٠٣:١٢١٢:٠٥:٣٥١٨:٠٧:٢٩١٨:٢٤:٢٩٢٣:٢٦:١٩
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٠٣:٤٧١٢:٠٥:١٤١٨:٠٦:١٣١٨:٢٣:١٣٢٣:٢٦:٠٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٠٤:٢١١٢:٠٤:٥٣١٨:٠٤:٥٨١٨:٢١:٥٨٢٣:٢٥:٤١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٣٠٦:٠٤:٥٥١٢:٠٤:٣٣١٨:٠٣:٤٣١٨:٢٠:٤٣٢٣:٢٥:٢١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٠٠٦:٠٥:٣٠١٢:٠٤:١٢١٨:٠٢:٢٨١٨:١٩:٢٨٢٣:٢٥:٠٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٠٦:٠٥١٢:٠٣:٥٢١٨:٠١:١٣١٨:١٨:١٣٢٣:٢٤:٤٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٣٠٦:٠٦:٤٠١٢:٠٣:٣٣١٧:٥٩:٥٩١٨:١٦:٥٩٢٣:٢٤:٢٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٠٠٦:٠٧:١٥١٢:٠٣:١٣١٧:٥٨:٤٥١٨:١٥:٤٥٢٣:٢٤:٠٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٠٧:٥٠١٢:٠٢:٥٤١٧:٥٧:٣١١٨:١٤:٣٢٢٣:٢٣:٤٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٠٨:٢٦١٢:٠٢:٣٥١٧:٥٦:١٨١٨:١٣:١٩٢٣:٢٣:٢٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٠٩:٠٢١٢:٠٢:١٧١٧:٥٥:٠٥١٨:١٢:٠٧٢٣:٢٣:١٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٥٠٦:٠٩:٣٨١٢:٠١:٥٩١٧:٥٣:٥٢١٨:١٠:٥٥٢٣:٢٢:٥٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٠:١٥١٢:٠١:٤١١٧:٥٢:٤٠١٨:٠٩:٤٤٢٣:٢٢:٣٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٠:٥٢١٢:٠١:٢٤١٧:٥١:٢٩١٨:٠٨:٣٣٢٣:٢٢:١٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١١:٢٩١٢:٠١:٠٧١٧:٥٠:١٨١٨:٠٧:٢٣٢٣:٢١:٥٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٢:٠٧١٢:٠٠:٥٠١٧:٤٩:٠٧١٨:٠٦:١٣٢٣:٢١:٤٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٨٠٦:١٢:٤٥١٢:٠٠:٣٤١٧:٤٧:٥٨١٨:٠٥:٠٤٢٣:٢١:٢٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٣:٢٣١٢:٠٠:١٩١٧:٤٦:٤٩١٨:٠٣:٥٦٢٣:٢١:١٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣١٠٦:١٤:٠٢١٢:٠٠:٠٤١٧:٤٥:٤٠١٨:٠٢:٤٩٢٣:٢٠:٥٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٨٠٦:١٤:٤١١١:٥٩:٤٩١٧:٤٤:٣٢١٨:٠١:٤٢٢٣:٢٠:٣٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٥٠٦:١٥:٢٠١١:٥٩:٣٦١٧:٤٣:٢٥١٨:٠٠:٣٦٢٣:٢٠:٢٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٢٠٦:١٦:٠٠١١:٥٩:٢٢١٧:٤٢:١٩١٧:٥٩:٣١٢٣:٢٠:٠٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٩٠٦:١٦:٤٠١١:٥٩:٠٩١٧:٤١:١٣١٧:٥٨:٢٦٢٣:١٩:٥٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٦٠٦:١٧:٢١١١:٥٨:٥٧١٧:٤٠:٠٩١٧:٥٧:٢٣٢٣:١٩:٤١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٤٠٦:١٨:٠٢١١:٥٨:٤٦١٧:٣٩:٠٥١٧:٥٦:٢٠٢٣:١٩:٢٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٢٠٦:١٨:٤٤١١:٥٨:٣٥١٧:٣٨:٠١١٧:٥٥:١٨٢٣:١٩:١٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٩٠٦:١٩:٢٥١١:٥٨:٢٤١٧:٣٦:٥٩١٧:٥٤:١٨٢٣:١٩:٠٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٠:٠٨١١:٥٨:١٥١٧:٣٥:٥٨١٧:٥٣:١٨٢٣:١٨:٥٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بندرامام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بندرامام شهر بندرامام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بندرامام شهر بندرامام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندرامام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندرامام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بندرامام

بندر امام خمینی نام یکی از بندرهای استان خوزستان ایران در خلیج فارس است. این بندر با داشتن ۳۸ اسکله فعال به طول ۷ کیلومتر، بزرگ‌ترین بندر فعال ایران است. اداره کل بنادر و دریانوردی و اداره گمرک استان خوزستان در این شهر واقع شده‌است

شهر بندرامام در ویکیپدیا

شهر بندرامام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندرامام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندرامام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندرامام بر روی نقشه

شهر بندرامام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندرامام

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندرامام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندرامام
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بندرامام + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر بندرامام + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بندرامام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندرامام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بندرامام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندرامام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندرامام رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بندرامام ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بندرامام
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بندرامام دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بندرامام
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بندرامام
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ بندرامام دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بندرامام ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بندرامام ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندرامام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو