جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بندخاکی وفاییان

مراوه تپه | مراوه تپه | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز بندخاکی وفاییان


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:١٣
اذان ظهر: ١١:٤٠:٣٣
غروب آفتاب: ١٦:٢٧:٤٩
اذان مغرب: ١٦:٤٨:٤٦
نیمه شب: ٢٢:٥٤:٣٢

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بندخاکی وفاییان (شهرستان مراوه تپه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ روستای بندخاکی وفاییان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بندخاکی وفاییان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بندخاکی وفاییان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرانسوا ولتر
آنهایی كه در زبان بازی مهارت به خرج می دهند، بیشتر، نیت پلید را در قلب خود می پرورانند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بندخاکی وفاییان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بندخاکی وفاییان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بندخاکی وفاییان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بندخاکی وفاییان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بندخاکی وفاییان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بندخاکی وفاییان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٢٨٠٥:٥٨:٤٥١٢:٤٤:١٥١٩:٣٠:٢٢١٩:٥٠:٠٠٢٣:٥٦:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٥٧:٢٩١٢:٤٤:٠٥١٩:٣١:١٧١٩:٥٠:٥٩٢٣:٥٦:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢١:١٣٠٥:٥٦:١٤١٢:٤٣:٥٥١٩:٣٢:١٣١٩:٥١:٥٧٢٣:٥٥:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٣٧٠٥:٥٥:٠٠١٢:٤٣:٤٦١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٢:٥٦٢٣:٥٥:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٨:٠٢٠٥:٥٣:٤٧١٢:٤٣:٣٧١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٣:٥٤٢٣:٥٥:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٦:٢٧٠٥:٥٢:٣٥١٢:٤٣:٢٩١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٤:٥٣٢٣:٥٤:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٥٣٠٥:٥١:٢٤١٢:٤٣:٢١١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٥:٥١٢٣:٥٤:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:١٩٠٥:٥٠:١٤١٢:٤٣:١٤١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٦:٥٠٢٣:٥٤:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٤٧٠٥:٤٩:٠٥١٢:٤٣:٠٧١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٧:٤٨٢٣:٥٤:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:١٦٠٥:٤٧:٥٨١٢:٤٣:٠١١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٨:٤٦٢٣:٥٣:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٤٥٠٥:٤٦:٥١١٢:٤٢:٥٥١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٩:٤٤٢٣:٥٣:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:١٦٠٥:٤٥:٤٦١٢:٤٢:٥٠١٩:٤٠:٢٨٢٠:٠٠:٤٢٢٣:٥٣:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٤٧٠٥:٤٤:٤٢١٢:٤٢:٤٦١٩:٤١:٢٣٢٠:٠١:٤٠٢٣:٥٢:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٤٣:٤٠١٢:٤٢:٤٢١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٢:٣٨٢٣:٥٢:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٢:٥٤٠٥:٤٢:٣٨١٢:٤٢:٣٨١٩:٤٣:١١٢٠:٠٣:٣٥٢٣:٥٢:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠١:٢٩٠٥:٤١:٣٨١٢:٤٢:٣٥١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٤:٣٣٢٣:٥٢:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٠:٠٥٠٥:٤٠:٤٠١٢:٤٢:٣٣١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٥:٣٠٢٣:٥١:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٨:٤٣٠٥:٣٩:٤٣١٢:٤٢:٣١١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٦:٢٧٢٣:٥١:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٧:٢٢٠٥:٣٨:٤٧١٢:٤٢:٣٠١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٧:٢٣٢٣:٥١:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٦:٠٢٠٥:٣٧:٥٣١٢:٤٢:٣٠١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٨:١٩٢٣:٥١:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٤:٤٤٠٥:٣٧:٠٠١٢:٤٢:٣٠١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٩:١٥٢٣:٥٠:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٣:٢٧٠٥:٣٦:٠٩١٢:٤٢:٣٠١٩:٤٩:٢٢٢٠:١٠:١١٢٣:٥٠:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٢:١٢٠٥:٣٥:١٩١٢:٤٢:٣٢١٩:٥٠:١٤٢٠:١١:٠٦٢٣:٥٠:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٠:٥٩٠٥:٣٤:٣١١٢:٤٢:٣٤١٩:٥١:٠٥٢٠:١٢:٠٠٢٣:٥٠:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٩:٤٧٠٥:٣٣:٤٤١٢:٤٢:٣٦١٩:٥١:٥٦٢٠:١٢:٥٥٢٣:٥٠:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٨:٣٧٠٥:٣٢:٥٩١٢:٤٢:٣٩١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٣:٤٨٢٣:٥٠:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٧:٢٩٠٥:٣٢:١٦١٢:٤٢:٤٢١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٤:٤١٢٣:٥٠:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٦:٢٣٠٥:٣١:٣٤١٢:٤٢:٤٦١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٥:٣٤٢٣:٤٩:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٥:١٩٠٥:٣٠:٥٤١٢:٤٢:٥١١٩:٥٥:١٤٢٠:١٦:٢٥٢٣:٤٩:٤٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٤:١٦٠٥:٣٠:١٦١٢:٤٢:٥٦١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٧:١٦٢٣:٤٩:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندخاکی وفاییان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندخاکی وفاییان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندخاکی وفاییان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندخاکی وفاییان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای بندخاکی وفاییان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بندخاکی وفاییان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بندخاکی وفاییان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای بندخاکی وفاییان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای بندخاکی وفاییان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بندخاکی وفاییان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بندخاکی وفاییان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بندخاکی وفاییان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بندخاکی وفاییان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بندخاکی وفاییان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بندخاکی وفاییان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بندخاکی وفاییان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بندخاکی وفاییان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٣:٠٨١١:٣٢:٠٧١٦:٣٠:٤٧١٦:٥١:٠٢٢٢:٤٧:١٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٣٤:١٠١١:٣٢:٢٣١٦:٣٠:١٨١٦:٥٠:٣٥٢٢:٤٧:٣٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٥:١٢١١:٣٢:٤٠١٦:٢٩:٥٠١٦:٥٠:١٠٢٢:٤٧:٤٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٣٦:١٤١١:٣٢:٥٨١٦:٢٩:٢٤١٦:٤٩:٤٧٢٢:٤٧:٥٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٣٧:١٥١١:٣٣:١٦١٦:٢٩:٠٠١٦:٤٩:٢٥٢٢:٤٨:١٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٣٨:١٦١١:٣٣:٣٦١٦:٢٨:٣٩١٦:٤٩:٠٦٢٢:٤٨:٢٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٩:١٦١١:٣٣:٥٥١٦:٢٨:١٩١٦:٤٨:٤٩٢٢:٤٨:٤١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٤٠:١٥١١:٣٤:١٦١٦:٢٨:٠١١٦:٤٨:٣٣٢٢:٤٨:٥٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٤١:١٤١١:٣٤:٣٧١٦:٢٧:٤٦١٦:٤٨:٢٠٢٢:٤٩:١٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٥٠٦:٤٢:١٢١١:٣٤:٥٩١٦:٢٧:٣٢١٦:٤٨:٠٩٢٢:٤٩:٣٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٣٥٠٦:٤٣:٠٩١١:٣٥:٢٢١٦:٢٧:٢١١٦:٤٨:٠٠٢٢:٤٩:٥٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٤٠٦:٤٤:٠٥١١:٣٥:٤٥١٦:٢٧:١٢١٦:٤٧:٥٣٢٢:٥٠:١٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:١٣٠٦:٤٥:٠٠١١:٣٦:٠٩١٦:٢٧:٠٥١٦:٤٧:٤٧٢٢:٥٠:٣٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠١٠٦:٤٥:٥٥١١:٣٦:٣٣١٦:٢٧:٠٠١٦:٤٧:٤٤٢٢:٥٠:٥٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٨٠٦:٤٦:٤٨١١:٣٦:٥٨١٦:٢٦:٥٧١٦:٤٧:٤٣٢٢:٥١:١٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤٧:٤٠١١:٣٧:٢٣١٦:٢٦:٥٦١٦:٤٧:٤٤٢٢:٥١:٣٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤٨:٣٢١١:٣٧:٤٩١٦:٢٦:٥٧١٦:٤٧:٤٧٢٢:٥٢:٠١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤٩:٢٢١١:٣٨:١٦١٦:٢٧:٠١١٦:٤٧:٥٢٢٢:٥٢:٢٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٩٠٦:٥٠:١٠١١:٣٨:٤٢١٦:٢٧:٠٦١٦:٤٧:٥٩٢٢:٥٢:٤٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٢٠٦:٥٠:٥٨١١:٣٩:١٠١٦:٢٧:١٤١٦:٤٨:٠٧٢٢:٥٣:١٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٤٠٦:٥١:٤٤١١:٣٩:٣٧١٦:٢٧:٢٣١٦:٤٨:١٨٢٢:٥٣:٣٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٥٠٦:٥٢:٢٩١١:٤٠:٠٥١٦:٢٧:٣٥١٦:٤٨:٣١٢٢:٥٤:٠٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٥٣:١٣١١:٤٠:٣٣١٦:٢٧:٤٩١٦:٤٨:٤٦٢٢:٥٤:٣٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٥٠٦:٥٣:٥٥١١:٤١:٠٢١٦:٢٨:٠٥١٦:٤٩:٠٣٢٢:٥٤:٥٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٣٠٦:٥٤:٣٥١١:٤١:٣١١٦:٢٨:٢٣١٦:٤٩:٢١٢٢:٥٥:٢٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٥٥:١٤١١:٤٢:٠٠١٦:٢٨:٤٢١٦:٤٩:٤٢٢٢:٥٥:٥٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٥٠٦:٥٥:٥٢١١:٤٢:٢٩١٦:٢٩:٠٤١٦:٥٠:٠٤٢٢:٥٦:٢٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٠٠٦:٥٦:٢٨١١:٤٢:٥٩١٦:٢٩:٢٨١٦:٥٠:٢٩٢٢:٥٦:٥١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٣٠٦:٥٧:٠٢١١:٤٣:٢٩١٦:٢٩:٥٤١٦:٥٠:٥٥٢٢:٥٧:٢٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٥٠٦:٥٧:٣٥١١:٤٣:٥٩١٦:٣٠:٢٢١٦:٥١:٢٣٢٢:٥٧:٤٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بندخاکی وفاییان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بندخاکی وفاییان روستای بندخاکی وفاییان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بندخاکی وفاییان روستای بندخاکی وفاییان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بندخاکی وفاییان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بندخاکی وفاییان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بندخاکی وفاییان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بندخاکی وفاییان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بندخاکی وفاییان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بندخاکی وفاییان

روستای بندخاکی وفاییان بر روی نقشه

روستای بندخاکی وفاییان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بندخاکی وفاییان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بندخاکی وفاییان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بندخاکی وفاییان
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بندخاکی وفاییان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای بندخاکی وفاییان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بندخاکی وفاییان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بندخاکی وفاییان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بندخاکی وفاییان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بندخاکی وفاییان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بندخاکی وفاییان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندخاکی وفاییان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بندخاکی وفاییان
زمان پخش اذان زنده به افق بندخاکی وفاییان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بندخاکی وفاییان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بندخاکی وفاییان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بندخاکی وفاییان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بندخاکی وفاییان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو