جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بندخاکی وفاییان

مراوه تپه | مراوه تپه | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز بندخاکی وفاییان

اذان صبح: ٠٣:٣٨:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٣٩
غروب آفتاب: ٢٠:١١:٣٨
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٢٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٥:١٧

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بندخاکی وفاییان (شهرستان مراوه تپه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ روستای بندخاکی وفاییان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بندخاکی وفاییان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بندخاکی وفاییان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

میلان كوندرا
آدمی كه كتاب می نویسد، یا همه چیز است یا هیچ و چون هرگز همه چیز به هیچ كس داده نمی شود، هریك از ما كه كتاب می نویسیم، هیچیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بندخاکی وفاییان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بندخاکی وفاییان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بندخاکی وفاییان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بندخاکی وفاییان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بندخاکی وفاییان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بندخاکی وفاییان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤١:٣٣٠٦:١٢:٣٣١٢:٤٦:٢٥١٩:٢٠:٥٥١٩:٤٠:٠٦٠٠:٠٠:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٩:٥٢٠٦:١١:٠٩١٢:٤٦:١٠١٩:٢١:٥٠١٩:٤١:٠٣٠٠:٠٠:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٩:٤٥١٢:٤٥:٥٦١٩:٢٢:٤٦١٩:٤٢:٠١٢٣:٥٩:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٨:٢٢١٢:٤٥:٤٢١٩:٢٣:٤١١٩:٤٢:٥٩٢٣:٥٩:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٧:٠٠١٢:٤٥:٢٩١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٣:٥٧٢٣:٥٨:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٣:٠٨٠٦:٠٥:٣٨١٢:٤٥:١٦١٩:٢٥:٣١١٩:٤٤:٥٥٢٣:٥٨:٢٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣١:٢٧٠٦:٠٤:١٨١٢:٤٥:٠٣١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٥:٥٣٢٣:٥٨:٠٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٢:٥٨١٢:٤٤:٥١١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٦:٥١٢٣:٥٧:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠١:٣٩١٢:٤٤:٣٩١٩:٢٨:١٧١٩:٤٧:٤٩٢٣:٥٧:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٦:٢٩٠٦:٠٠:٢٠١٢:٤٤:٢٨١٩:٢٩:١٣١٩:٤٨:٤٧٢٣:٥٧:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٤:٥١٠٥:٥٩:٠٣١٢:٤٤:١٧١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٩:٤٥٢٣:٥٦:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٣:١٣٠٥:٥٧:٤٧١٢:٤٤:٠٦١٩:٣١:٠٣١٩:٥٠:٤٤٢٣:٥٦:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٦:٣١١٢:٤٣:٥٦١٩:٣١:٥٨١٩:٥١:٤٢٢٣:٥٥:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٥٥:١٧١٢:٤٣:٤٧١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٢:٤٠٢٣:٥٥:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٢٤٠٥:٥٤:٠٣١٢:٤٣:٣٨١٩:٣٣:٤٩١٩:٥٣:٣٩٢٣:٥٥:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٤٩٠٥:٥٢:٥١١٢:٤٣:٢٩١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٤:٣٧٢٣:٥٤:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٥:١٤٠٥:٥١:٤٠١٢:٤٣:٢١١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٥:٣٥٢٣:٥٤:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:٤١٠٥:٥٠:٣٠١٢:٤٣:١٤١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٦:٣٤٢٣:٥٤:٢١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:٠٨٠٥:٤٩:٢١١٢:٤٣:٠٧١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٧:٣٢٢٣:٥٤:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٣٧٠٥:٤٨:١٣١٢:٤٣:٠١١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٨:٣١٢٣:٥٣:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٤٧:٠٦١٢:٤٢:٥٥١٩:٣٩:١٩١٩:٥٩:٢٩٢٣:٥٣:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٤٦:٠١١٢:٤٢:٥٠١٩:٤٠:١٤٢٠:٠٠:٢٧٢٣:٥٣:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٠٨٠٥:٤٤:٥٧١٢:٤٢:٤٥١٩:٤١:٠٩٢٠:٠١:٢٥٢٣:٥٢:٥٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٤٠٠٥:٤٣:٥٤١٢:٤٢:٤١١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٢:٢٣٢٣:٥٢:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٣:١٤٠٥:٤٢:٥٢١٢:٤٢:٣٨١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠٣:٢١٢٣:٥٢:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠١:٤٩٠٥:٤١:٥٢١٢:٤٢:٣٥١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٤:١٨٢٣:٥٢:٠٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:٢٥٠٥:٤٠:٥٣١٢:٤٢:٣٣١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٥:١٦٢٣:٥١:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٩:٠٢٠٥:٣٩:٥٦١٢:٤٢:٣١١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٦:١٣٢٣:٥١:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:٤١٠٥:٣٩:٠٠١٢:٤٢:٣٠١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٧:٠٩٢٣:٥١:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بندخاکی وفاییان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بندخاکی وفاییان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بندخاکی وفاییان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندخاکی وفاییان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بندخاکی وفاییان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بندخاکی وفاییان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بندخاکی وفاییان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بندخاکی وفاییان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای بندخاکی وفاییان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بندخاکی وفاییان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بندخاکی وفاییان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بندخاکی وفاییان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بندخاکی وفاییان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بندخاکی وفاییان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای بندخاکی وفاییان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بندخاکی وفاییان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بندخاکی وفاییان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بندخاکی وفاییان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بندخاکی وفاییان روستای بندخاکی وفاییان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بندخاکی وفاییان روستای بندخاکی وفاییان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بندخاکی وفاییان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بندخاکی وفاییان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بندخاکی وفاییان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندخاکی وفاییان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بندخاکی وفاییان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بندخاکی وفاییان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٣٩٠٥:٢٤:٢٨١٢:٤٨:٠١٢٠:١١:٣٤٢٠:٣٣:٣٨٢٣:٥١:٤٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٥٣٠٥:٢٤:٤٣١٢:٤٨:١٤٢٠:١١:٤٥٢٠:٣٣:٤٨٢٣:٥١:٥٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:١١٠٥:٢٤:٥٨١٢:٤٨:٢٧٢٠:١١:٥٤٢٠:٣٣:٥٧٢٣:٥٢:١٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣١٠٥:٢٥:١٦١٢:٤٨:٤٠٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣٤:٠٤٢٣:٥٢:٢٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٤٠٥:٢٥:٣٤١٢:٤٨:٥٣٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣٤:١٠٢٣:٥٢:٤٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:١٩٠٥:٢٥:٥٥١٢:٤٩:٠٦٢٠:١٢:١١٢٠:٣٤:١٣٢٣:٥٢:٥٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٤٧٠٥:٢٦:١٦١٢:٤٩:١٨٢٠:١٢:١٤٢٠:٣٤:١٤٢٣:٥٣:١٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:١٧٠٥:٢٦:٤٠١٢:٤٩:٣١٢٠:١٢:١٤٢٠:٣٤:١٣٢٣:٥٣:٣٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٥٠٠٥:٢٧:٠٤١٢:٤٩:٤٣٢٠:١٢:١٣٢٠:٣٤:١١٢٣:٥٣:٤٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٢٥٠٥:٢٧:٣٠١٢:٤٩:٥٤٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣٤:٠٦٢٣:٥٤:٠٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٠٣٠٥:٢٧:٥٧١٢:٥٠:٠٦٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣٤:٠٠٢٣:٥٤:٢٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٤٣٠٥:٢٨:٢٦١٢:٥٠:١٧٢٠:١١:٥٧٢٠:٣٣:٥١٢٣:٥٤:٤١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٢٥٠٥:٢٨:٥٦١٢:٥٠:٢٨٢٠:١١:٤٨٢٠:٣٣:٤١٢٣:٥٤:٥٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠٩٠٥:٢٩:٢٧١٢:٥٠:٣٩٢٠:١١:٣٨٢٠:٣٣:٢٨٢٣:٥٥:١٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٥٦٠٥:٢٩:٥٩١٢:٥٠:٤٩٢٠:١١:٢٥٢٠:٣٣:١٤٢٣:٥٥:٣٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤٤٠٥:٣٠:٣٢١٢:٥٠:٥٩٢٠:١١:١١٢٠:٣٢:٥٧٢٣:٥٥:٥٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣٤٠٥:٣١:٠٧١٢:٥١:٠٨٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٢:٣٩٢٣:٥٦:١٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٢٧٠٥:٣١:٤٢١٢:٥١:١٨٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٢:١٩٢٣:٥٦:٢٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢١٠٥:٣٢:١٩١٢:٥١:٢٦٢٠:١٠:١٦٢٠:٣١:٥٦٢٣:٥٦:٤٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٧٠٥:٣٢:٥٦١٢:٥١:٣٥٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٣١:٣٢٢٣:٥٧:٠٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٤٠٥:٣٣:٣٥١٢:٥١:٤٣٢٠:٠٩:٣١٢٠:٣١:٠٦٢٣:٥٧:٢٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٣٠٥:٣٤:١٥١٢:٥١:٥٠٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٣٠:٣٨٢٣:٥٧:٤٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٤٠٥:٣٤:٥٥١٢:٥١:٥٧٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٣٠:٠٨٢٣:٥٧:٥٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٦٠٥:٣٥:٣٦١٢:٥٢:٠٤٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٩:٣٧٢٣:٥٨:١٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٠٠٥:٣٦:١٩١٢:٥٢:١٠٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٩:٠٣٢٣:٥٨:٣٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٤٠٥:٣٧:٠٢١٢:٥٢:١٦٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٨:٢٨٢٣:٥٨:٤٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٠٠٥:٣٧:٤٥١٢:٥٢:٢١٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٧:٥٠٢٣:٥٩:٠٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٨٠٥:٣٨:٣٠١٢:٥٢:٢٥٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٧:١١٢٣:٥٩:٢١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٦٠٥:٣٩:١٥١٢:٥٢:٢٩٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٦:٣١٢٣:٥٩:٣٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٥٠٥:٤٠:٠١١٢:٥٢:٣٣٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٥:٤٨٢٣:٥٩:٥٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٥٠٥:٤٠:٤٧١٢:٥٢:٣٦٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٠٠:٠٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بندخاکی وفاییان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بندخاکی وفاییان روستای بندخاکی وفاییان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بندخاکی وفاییان روستای بندخاکی وفاییان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بندخاکی وفاییان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بندخاکی وفاییان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بندخاکی وفاییان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بندخاکی وفاییان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بندخاکی وفاییان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بندخاکی وفاییان

روستای بندخاکی وفاییان بر روی نقشه

روستای بندخاکی وفاییان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بندخاکی وفاییان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بندخاکی وفاییان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بندخاکی وفاییان
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بندخاکی وفاییان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای بندخاکی وفاییان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بندخاکی وفاییان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بندخاکی وفاییان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بندخاکی وفاییان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بندخاکی وفاییان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بندخاکی وفاییان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بندخاکی وفاییان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بندخاکی وفاییان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بندخاکی وفاییان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بندخاکی وفاییان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بندخاکی وفاییان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بندخاکی وفاییان
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندخاکی وفاییان
جدول اوقات شرعی امروز فردا بندخاکی وفاییان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بندخاکی وفاییان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو