جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بندبست بالا

هرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بندبست بالا

اذان صبح: ٠٤:٣٨:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:١٥
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٢٧
غروب آفتاب: ١٩:٥٦:٢٧
اذان مغرب: ٢٠:١٥:٠٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:٣٩

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بندبست بالا (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای بندبست بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بندبست بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بندبست بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد تمپلر
رویاها باشكوه اند، ولی واقعیت هم خوب است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بندبست بالا

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بندبست بالا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بندبست بالا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بندبست بالا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بندبست بالا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بندبست بالا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٢:٤٣١٢:٥٧:٠٢١٩:٢١:٤٦١٩:٣٨:٤٩٠٠:١٦:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٤٢٠٦:٣١:٤١١٢:٥٦:٤٧١٩:٢٢:١٩١٩:٣٩:٢٥٠٠:١٦:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣٠:٣٩١٢:٥٦:٣٣١٩:٢٢:٥٣١٩:٤٠:٠٠٠٠:١٦:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:١٦٠٦:٢٩:٣٧١٢:٥٦:١٩١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٠:٣٦٠٠:١٥:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٢٨:٣٦١٢:٥٦:٠٦١٩:٢٤:٠١١٩:٤١:١١٠٠:١٥:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٢٧:٣٦١٢:٥٥:٥٣١٩:٢٤:٣٥١٩:٤١:٤٧٠٠:١٥:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٤١٠٦:٢٦:٣٦١٢:٥٥:٤٠١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٢:٢٣٠٠:١٤:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٢٥:٣٧١٢:٥٥:٢٨١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٢:٥٩٠٠:١٤:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٤:٣٩١٢:٥٥:١٦١٩:٢٦:١٨١٩:٤٣:٣٦٠٠:١٤:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٢٣:٤٢١٢:٥٥:٠٥١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٤:١٢٠٠:١٣:٥٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٢:٤٥١٢:٥٤:٥٤١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٤:٤٩٠٠:١٣:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢١:٤٩١٢:٥٤:٤٣١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٥:٢٦٠٠:١٣:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٠:٥٤١٢:٥٤:٣٣١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٦:٠٢٠٠:١٣:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٠:٠٠١٢:٥٤:٢٤١٩:٢٩:١١١٩:٤٦:٤٠٠٠:١٢:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:١٩:٠٧١٢:٥٤:١٥١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٧:١٧٠٠:١٢:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٨:١٥١٢:٥٤:٠٦١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٧:٥٤٠٠:١٢:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٧:٢٣١٢:٥٣:٥٨١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٨:٣٢٠٠:١٢:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٥٠٦:١٦:٣٣١٢:٥٣:٥١١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:٠٩٠٠:١١:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١١٠٦:١٥:٤٣١٢:٥٣:٤٤١٩:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٤٧٠٠:١١:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٤:٥٥١٢:٥٣:٣٨١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:٢٥٠٠:١١:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٤:٠٧١٢:٥٣:٣٢١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:٠٣٠٠:١١:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٣:٢١١٢:٥٣:٢٧١٩:٣٣:٥٥١٩:٥١:٤١٠٠:١١:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٢:٣٦١٢:٥٣:٢٢١٩:٣٤:٣١١٩:٥٢:١٩٠٠:١٠:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١١:٥١١٢:٥٣:١٨١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٢:٥٨٠٠:١٠:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:١١:٠٨١٢:٥٣:١٥١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٣:٣٦٠٠:١٠:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٠:٢٦١٢:٥٣:١٢١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٤:١٤٠٠:١٠:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٩:٤٥١٢:٥٣:١٠١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٤:٥٣٠٠:١٠:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٠٩:٠٦١٢:٥٣:٠٨١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٥:٣١٠٠:١٠:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٠٨:٢٧١٢:٥٣:٠٧١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٦:٠٩٠٠:٠٩:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بندبست بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بندبست بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بندبست بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندبست بالا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بندبست بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بندبست بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بندبست بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بندبست بالا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای بندبست بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بندبست بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بندبست بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بندبست بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بندبست بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بندبست بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای بندبست بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بندبست بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بندبست بالا

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بندبست بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بندبست بالا روستای بندبست بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بندبست بالا روستای بندبست بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بندبست بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بندبست بالا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بندبست بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندبست بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بندبست بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بندبست بالا

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٠:٢٤١٢:٥٨:٣٨١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:٤٩٠٠:١٢:٤٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٨٠٦:٠٠:٣٨١٢:٥٨:٥١١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:٠١٠٠:١٢:٥٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٠:٥٣١٢:٥٩:٠٤١٩:٥٧:١٤٢٠:١٦:١١٠٠:١٣:١٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١١٠٦:٠١:٠٩١٢:٥٩:١٧١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٢٠٠٠:١٣:٢٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠١:٢٦١٢:٥٩:٣٠١٩:٥٧:٣١٢٠:١٦:٢٨٠٠:١٣:٤١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠١:٤٤١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٣٤٠٠:١٣:٥٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠٢:٠٣١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٣٩٠٠:١٤:١٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٦:٤٣٠٠:١٤:٢٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٢:٤٣١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:٤٥٠٠:١٤:٣٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠٣:٠٤١٣:٠٠:٣١١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٦:٤٦٠٠:١٤:٥٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٣:٢٦١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٦:٤٥٠٠:١٥:٠٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٢٠٦:٠٣:٤٩١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٦:٤٣٠٠:١٥:٢٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٤:١٣١٣:٠١:٠٥١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٤٠٠٠:١٥:٣٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠١:١٦١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٣٥٠٠:١٥:٥١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠١:٢٦١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:٢٩٠٠:١٦:٠٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠١:٣٦١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:٢١٠٠:١٦:١٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٥:٥٤١٣:٠١:٤٥١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٦:١٢٠٠:١٦:٣٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٦:٢١١٣:٠١:٥٥١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٠١٠٠:١٦:٤٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٦:٤٩١٣:٠٢:٠٣١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٥:٤٩٠٠:١٧:٠٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٧:١٧١٣:٠٢:١٢١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٥:٣٥٠٠:١٧:١٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٧:٤٦١٣:٠٢:٢٠١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:٢١٠٠:١٧:٢٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٨:١٥١٣:٠٢:٢٧١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٧:٣٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥١٠٦:٠٨:٤٤١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٦:١١٢٠:١٤:٤٦٠٠:١٧:٥١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٩:١٥١٣:٠٢:٤١١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٢٧٠٠:١٨:٠٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٤٠٦:٠٩:٤٥١٣:٠٢:٤٧١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٠٧٠٠:١٨:١٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٠:١٦١٣:٠٢:٥٣١٩:٥٥:١٤٢٠:١٣:٤٥٠٠:١٨:٢٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٠:٤٧١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٢١٠٠:١٨:٣٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١١:١٩١٣:٠٣:٠٢١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٢:٥٦٠٠:١٨:٤٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١١:٥١١٣:٠٣:٠٦١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٣٠٠٠:١٨:٥٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٢:٢٣١٣:٠٣:١٠١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٢:٠٣٠٠:١٩:٠٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٣:١٣١٩:٥٣:١٣٢٠:١١:٣٤٠٠:١٩:١٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بندبست بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بندبست بالا روستای بندبست بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بندبست بالا روستای بندبست بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بندبست بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بندبست بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بندبست بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بندبست بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بندبست بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بندبست بالا

روستای بندبست بالا بر روی نقشه

روستای بندبست بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بندبست بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بندبست بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بندبست بالا
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بندبست بالا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای بندبست بالا + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بندبست بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بندبست بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بندبست بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بندبست بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بندبست بالا رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا بندبست بالا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بندبست بالا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بندبست بالا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بندبست بالا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بندبست بالا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بندبست بالا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بندبست بالا
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بندبست بالا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بندبست بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو