جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بندبست بالا

هرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بندبست بالا


اذان صبح: ٠٤:٤١:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠٨
اذان ظهر: ١١:٤٢:١١
غروب آفتاب: ١٧:٢٥:٥٠
اذان مغرب: ١٧:٤٢:٤١
نیمه شب: ٢٣:٠٣:٤٤

پنج شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٨
١٨ صفر ١٤٤١ قمری
١٧ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بندبست بالا (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ مهر ٩٨ روستای بندبست بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای بندبست بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بندبست بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت سلمان فارسی

امام علی (ع)
هر كسی سستی را اطاعت كند، حقوق را ضایع سازد و هر كس سخن‌چین را اطاعت نماید، دوست را تباه كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بندبست بالا

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بندبست بالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بندبست بالا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بندبست بالا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بندبست بالا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بندبست بالا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢١:٣٧١٢:٥٤:٤١١٩:٢٨:١١١٩:٤٥:٣٥٠٠:١٣:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٢٠:٤٢١٢:٥٤:٣٢١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٦:١٢٠٠:١٣:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٩:٤٨١٢:٥٤:٢٢١٩:٢٩:٢١١٩:٤٦:٥٠٠٠:١٢:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٨:٥٥١٢:٥٤:١٤١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٧:٢٧٠٠:١٢:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٨:٠٣١٢:٥٤:٠٥١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:٠٥٠٠:١٢:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٧:١٢١٢:٥٣:٥٨١٩:٣١:٠٧١٩:٤٨:٤٢٠٠:١٢:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٦:٢٢١٢:٥٣:٥٠١٩:٣١:٤٣١٩:٤٩:٢٠٠٠:١١:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٥:٣٣١٢:٥٣:٤٤١٩:٣٢:١٨١٩:٤٩:٥٨٠٠:١١:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٤:٤٤١٢:٥٣:٣٨١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٠:٣٦٠٠:١١:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٣:٥٧١٢:٥٣:٣٢١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:١٤٠٠:١١:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٥٤٠٦:١٣:١١١٢:٥٣:٢٧١٩:٣٤:٠٥١٩:٥١:٥٢٠٠:١١:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٢:٢٦١٢:٥٣:٢٢١٩:٣٤:٤١١٩:٥٢:٣٠٠٠:١٠:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١١:٤٢١٢:٥٣:١٨١٩:٣٥:١٧١٩:٥٣:٠٨٠٠:١٠:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٠:٥٩١٢:٥٣:١٥١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٣:٤٦٠٠:١٠:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٠:١٧١٢:٥٣:١٢١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:٢٤٠٠:١٠:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٠٩:٣٦١٢:٥٣:١٠١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٥:٠٢٠٠:١٠:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٣:٠٨١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:٤١٠٠:١٠:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٨:١٨١٢:٥٣:٠٧١٩:٣٨:١٦١٩:٥٦:١٩٠٠:٠٩:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٧:٤١١٢:٥٣:٠٧١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٦:٥٧٠٠:٠٩:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠٧:٠٥١٢:٥٣:٠٧١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٣٥٠٠:٠٩:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٦:٣١١٢:٥٣:٠٧١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٨:١٣٠٠:٠٩:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٥:٥٧١٢:٥٣:٠٩١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٥٠٠٠:٠٩:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٥:٢٥١٢:٥٣:١٠١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:٢٨٠٠:٠٩:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٤:٥٤١٢:٥٣:١٣١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٠٩:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٤:٢٥١٢:٥٣:١٦١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٠٩:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٣:٥٦١٢:٥٣:١٩١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠١:٢٠٠٠:٠٩:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٠٣:٢٩١٢:٥٣:٢٣١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠١:٥٧٠٠:٠٩:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٣:٠٤١٢:٥٣:٢٨١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٣٣٠٠:٠٩:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٢:٣٩١٢:٥٣:٣٣١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٠٩:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندبست بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندبست بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندبست بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندبست بالا

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای بندبست بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بندبست بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بندبست بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای بندبست بالا

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای بندبست بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای بندبست بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای بندبست بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بندبست بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بندبست بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای بندبست بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بندبست بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بندبست بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای بندبست بالا

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٤٥:٢٢١١:٤٩:١٥١٧:٥٢:٤٣١٨:٠٩:٢٢٢٣:١٠:٤٨
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٤٥:٥١١١:٤٨:٥٤١٧:٥١:٣٢١٨:٠٨:١١٢٣:١٠:٢٩
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٤٦:٢١١١:٤٨:٣٤١٧:٥٠:٢١١٨:٠٧:٠٠٢٣:١٠:٠٩
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٤٦:٥٠١١:٤٨:١٣١٧:٤٩:١١١٨:٠٥:٤٩٢٣:٠٩:٥٠
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٤٧:٢٠١١:٤٧:٥٢١٧:٤٨:٠٠١٨:٠٤:٣٨٢٣:٠٩:٣٠
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠١٠٥:٤٧:٥٠١١:٤٧:٣٢١٧:٤٦:٥٠١٨:٠٣:٢٨٢٣:٠٩:١١
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٣٠٥:٤٨:٢٠١١:٤٧:١٢١٧:٤٥:٣٩١٨:٠٢:١٨٢٣:٠٨:٥٢
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٥٠٥:٤٨:٥٠١١:٤٦:٥٢١٧:٤٤:٣٠١٨:٠١:٠٨٢٣:٠٨:٣٣
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٤٩:٢١١١:٤٦:٣٣١٧:٤٣:٢٠١٧:٥٩:٥٩٢٣:٠٨:١٤
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٨٠٥:٤٩:٥٢١١:٤٦:١٤١٧:٤٢:١١١٧:٥٨:٥٠٢٣:٠٧:٥٥
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٠٠٥:٥٠:٢٣١١:٤٥:٥٥١٧:٤١:٠٢١٧:٥٧:٤٢٢٣:٠٧:٣٧
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١١٠٥:٥٠:٥٤١١:٤٥:٣٦١٧:٣٩:٥٣١٧:٥٦:٣٤٢٣:٠٧:١٨
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٣٠٥:٥١:٢٥١١:٤٥:١٨١٧:٣٨:٤٥١٧:٥٥:٢٦٢٣:٠٧:٠٠
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٤٠٥:٥١:٥٧١١:٤٥:٠٠١٧:٣٧:٣٨١٧:٥٤:١٩٢٣:٠٦:٤٢
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٦٠٥:٥٢:٢٩١١:٤٤:٤٢١٧:٣٦:٣٠١٧:٥٣:١٢٢٣:٠٦:٢٤
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٨٠٥:٥٣:٠٢١١:٤٤:٢٥١٧:٣٥:٢٤١٧:٥٢:٠٦٢٣:٠٦:٠٦
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٩٠٥:٥٣:٣٤١١:٤٤:٠٨١٧:٣٤:١٧١٧:٥١:٠١٢٣:٠٥:٤٩
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢١٠٥:٥٤:٠٧١١:٤٣:٥٢١٧:٣٣:١٢١٧:٤٩:٥٦٢٣:٠٥:٣٢
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٣٠٥:٥٤:٤١١١:٤٣:٣٦١٧:٣٢:٠٧١٧:٤٨:٥٢٢٣:٠٥:١٦
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٤٠٥:٥٥:١٤١١:٤٣:٢٠١٧:٣١:٠٢١٧:٤٧:٤٨٢٣:٠٤:٥٩
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٦٠٥:٥٥:٤٨١١:٤٣:٠٥١٧:٢٩:٥٨١٧:٤٦:٤٥٢٣:٠٤:٤٣
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٨٠٥:٥٦:٢٣١١:٤٢:٥١١٧:٢٨:٥٥١٧:٤٥:٤٣٢٣:٠٤:٢٨
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠١٠٥:٥٦:٥٨١١:٤٢:٣٧١٧:٢٧:٥٣١٧:٤٤:٤٢٢٣:٠٤:١٣
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٣٠٥:٥٧:٣٣١١:٤٢:٢٤١٧:٢٦:٥١١٧:٤٣:٤١٢٣:٠٣:٥٨
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٥٠٥:٥٨:٠٨١١:٤٢:١١١٧:٢٥:٥٠١٧:٤٢:٤١٢٣:٠٣:٤٤
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٨٠٥:٥٨:٤٤١١:٤١:٥٩١٧:٢٤:٥٠١٧:٤١:٤٢٢٣:٠٣:٣٠
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١١٠٥:٥٩:٢١١١:٤١:٤٧١٧:٢٣:٥١١٧:٤٠:٤٤٢٣:٠٣:١٧
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٤٠٥:٥٩:٥٨١١:٤١:٣٦١٧:٢٢:٥٢١٧:٣٩:٤٧٢٣:٠٣:٠٥
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٠:٣٥١١:٤١:٢٦١٧:٢١:٥٤١٧:٣٨:٥١٢٣:٠٢:٥٣
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥١٠٦:٠١:١٣١١:٤١:١٦١٧:٢٠:٥٨١٧:٣٧:٥٥٢٣:٠٢:٤١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بندبست بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای بندبست بالا روستای بندبست بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای بندبست بالا روستای بندبست بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بندبست بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بندبست بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بندبست بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بندبست بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بندبست بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بندبست بالا

روستای بندبست بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بندبست بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بندبست بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بندبست بالا
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای بندبست بالا + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای بندبست بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بندبست بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بندبست بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بندبست بالا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بندبست بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بندبست بالا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندبست بالا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بندبست بالا
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ بندبست بالا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بندبست بالا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بندبست بالا
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ بندبست بالا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بندبست بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو