جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بندان

سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز بندان

اذان صبح: ٠٤:١٥:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٢:٤٣
اذان ظهر: ١١:٠٨:٥١
غروب آفتاب: ١٦:٤٤:٣٩
اذان مغرب: ١٧:٠١:٣٣
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٠:٣٢

پنج شنبه ٠٨ آبان ١٣٩٩
١٢ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٩ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندان (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ آبان ٩٩ شهر بندان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر بندان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله به روایت اهل سنت (21 سال قبل از هجرت)
شهادت محمدحسین فهمیده(بسیجی 13 ساله)
روز نوجوان و بسیج دانش آموزی
روز جهانی بزرگداشت کورش کبیر

حضرت محمد (ص)
هرکس آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندان

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بندان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بندان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٤:١٦٠٦:٠٢:٣٨١٢:٢٥:٢٦١٨:٤٨:٣٨١٩:٠٥:٢٥٢٣:٤٥:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠١:٣٨١٢:٢٥:١١١٨:٤٩:٠٨١٩:٠٥:٥٦٢٣:٤٥:٣٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٠:٤٠١٢:٢٤:٥٧١٨:٤٩:٣٨١٩:٠٦:٢٨٢٣:٤٥:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٠:٤٩٠٥:٥٩:٤١١٢:٢٤:٤٣١٨:٥٠:٠٩١٩:٠٧:٠٠٢٣:٤٤:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٩:٤١٠٥:٥٨:٤٤١٢:٢٤:٣٠١٨:٥٠:٣٩١٩:٠٧:٣٣٢٣:٤٤:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٨:٣٣٠٥:٥٧:٤٧١٢:٢٤:١٧١٨:٥١:١٠١٩:٠٨:٠٥٢٣:٤٤:١٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٧:٢٦٠٥:٥٦:٥٠١٢:٢٤:٠٤١٨:٥١:٤١١٩:٠٨:٣٨٢٣:٤٤:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٦:١٩٠٥:٥٥:٥٥١٢:٢٣:٥٢١٨:٥٢:١٢١٩:٠٩:١١٢٣:٤٣:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٥:١٣٠٥:٥٥:٠٠١٢:٢٣:٤٠١٨:٥٢:٤٣١٩:٠٩:٤٤٢٣:٤٣:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٤:٠٧٠٥:٥٤:٠٦١٢:٢٣:٢٩١٨:٥٣:١٤١٩:١٠:١٧٢٣:٤٣:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٣:٠٢٠٥:٥٣:١٢١٢:٢٣:١٨١٨:٥٣:٤٦١٩:١٠:٥٠٢٣:٤٢:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٥٧٠٥:٥٢:٢٠١٢:٢٣:٠٧١٨:٥٤:١٧١٩:١١:٢٤٢٣:٤٢:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:٥٣٠٥:٥١:٢٨١٢:٢٢:٥٧١٨:٥٤:٤٩١٩:١١:٥٧٢٣:٤٢:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٥٠٠٥:٥٠:٣٧١٢:٢٢:٤٨١٨:٥٥:٢١١٩:١٢:٣١٢٣:٤٢:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٤٩:٤٦١٢:٢٢:٣٩١٨:٥٥:٥٣١٩:١٣:٠٥٢٣:٤١:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٤٨:٥٧١٢:٢٢:٣٠١٨:٥٦:٢٥١٩:١٣:٣٩٢٣:٤١:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٤٨:٠٩١٢:٢٢:٢٢١٨:٥٦:٥٧١٩:١٤:١٤٢٣:٤١:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٤٧:٢١١٢:٢٢:١٥١٨:٥٧:٣٠١٩:١٤:٤٨٢٣:٤١:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٤٦:٣٥١٢:٢٢:٠٨١٨:٥٨:٠٢١٩:١٥:٢٣٢٣:٤٠:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٤٥:٤٩١٢:٢٢:٠٢١٨:٥٨:٣٥١٩:١٥:٥٨٢٣:٤٠:٤٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٤٥:٠٥١٢:٢١:٥٦١٨:٥٩:٠٨١٩:١٦:٣٣٢٣:٤٠:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢١:٥٣٠٥:٤٤:٢١١٢:٢١:٥١١٨:٥٩:٤١١٩:١٧:٠٨٢٣:٤٠:١٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٤٣:٣٩١٢:٢١:٤٦١٩:٠٠:١٤١٩:١٧:٤٣٢٣:٤٠:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٤٢:٥٧١٢:٢١:٤٢١٩:٠٠:٤٧١٩:١٨:١٨٢٣:٣٩:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٩:٠٩٠٥:٤٢:١٧١٢:٢١:٣٩١٩:٠١:٢١١٩:١٨:٥٤٢٣:٣٩:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٨:١٧٠٥:٤١:٣٨١٢:٢١:٣٦١٩:٠١:٥٤١٩:١٩:٢٩٢٣:٣٩:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٢٥٠٥:٤١:٠٠١٢:٢١:٣٤١٩:٠٢:٢٧١٩:٢٠:٠٥٢٣:٣٩:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٦:٣٥٠٥:٤٠:٢٣١٢:٢١:٣٢١٩:٠٣:٠١١٩:٢٠:٤٠٢٣:٣٩:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٤٦٠٥:٣٩:٤٧١٢:٢١:٣١١٩:٠٣:٣٤١٩:٢١:١٦٢٣:٣٩:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بندان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بندان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بندان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بندان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر بندان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بندان

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بندان شهر بندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بندان شهر بندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بندان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بندان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بندان

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:١٢:١٢٠٥:٢٨:٢٨١١:٠٩:٣٥١٦:٥٠:٢١١٧:٠٧:٠٤٢٢:٣١:٣٢
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٣٠٥:٢٩:٠٣١١:٠٩:٢٧١٦:٤٩:٢٩١٧:٠٦:١٤٢٢:٣١:٢٢
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:١٣:١٤٠٥:٢٩:٣٩١١:٠٩:١٩١٦:٤٨:٣٨١٧:٠٥:٢٤٢٢:٣١:١٢
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٥٠٥:٣٠:١٥١١:٠٩:١٢١٦:٤٧:٤٩١٧:٠٤:٣٦٢٢:٣١:٠٢
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:١٤:١٦٠٥:٣٠:٥١١١:٠٩:٠٥١٦:٤٧:٠٠١٧:٠٣:٤٩٢٢:٣٠:٥٤
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٨٠٥:٣١:٢٨١١:٠٩:٠٠١٦:٤٦:١٢١٧:٠٣:٠٢٢٢:٣٠:٤٦
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٠٠٥:٣٢:٠٥١١:٠٨:٥٥١٦:٤٥:٢٥١٧:٠٢:١٧٢٢:٣٠:٣٨
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٢٠٥:٣٢:٤٣١١:٠٨:٥١١٦:٤٤:٣٩١٧:٠١:٣٣٢٢:٣٠:٣٢
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٤٠٥:٣٣:٢١١١:٠٨:٤٨١٦:٤٣:٥٥١٧:٠٠:٥٠٢٢:٣٠:٢٦
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٧٠٥:٣٤:٠٠١١:٠٨:٤٥١٦:٤٣:١١١٧:٠٠:٠٨٢٢:٣٠:٢١
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٠٠٥:٣٤:٣٩١١:٠٨:٤٣١٦:٤٢:٢٩١٦:٥٩:٢٧٢٢:٣٠:١٦
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٤٠٥:٣٥:١٩١١:٠٨:٤٢١٦:٤١:٤٨١٦:٥٨:٤٨٢٢:٣٠:١٢
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٧٠٥:٣٥:٥٨١١:٠٨:٤٢١٦:٤١:٠٨١٦:٥٨:١٠٢٢:٣٠:٠٩
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:١٩:١١٠٥:٣٦:٣٩١١:٠٨:٤٣١٦:٤٠:٢٩١٦:٥٧:٣٣٢٢:٣٠:٠٧
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٦٠٥:٣٧:٢٠١١:٠٨:٤٤١٦:٣٩:٥١١٦:٥٦:٥٧٢٢:٣٠:٠٦
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٣٨:٠١١١:٠٨:٤٧١٦:٣٩:١٥١٦:٥٦:٢٣٢٢:٣٠:٠٥
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٣٨:٤٢١١:٠٨:٥٠١٦:٣٨:٤١١٦:٥٥:٥٠٢٢:٣٠:٠٥
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٣٩:٢٤١١:٠٨:٥٤١٦:٣٨:٠٧١٦:٥٥:١٨٢٢:٣٠:٠٦
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٤٠:٠٦١١:٠٨:٥٩١٦:٣٧:٣٥١٦:٥٤:٤٨٢٢:٣٠:٠٨
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٤٠:٤٩١١:٠٩:٠٥١٦:٣٧:٠٤١٦:٥٤:١٩٢٢:٣٠:١١
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٨٠٥:٤١:٣٢١١:٠٩:١٢١٦:٣٦:٣٥١٦:٥٣:٥٢٢٢:٣٠:١٥
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٤٢:١٦١١:٠٩:١٩١٦:٣٦:٠٧١٦:٥٣:٢٥٢٢:٣٠:١٩
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣١٠٥:٤٢:٥٩١١:٠٩:٢٨١٦:٣٥:٤٠١٦:٥٣:٠١٢٢:٣٠:٢٤
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٤٣:٤٣١١:٠٩:٣٧١٦:٣٥:١٥١٦:٥٢:٣٨٢٢:٣٠:٣٠
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٤٤:٢٧١١:٠٩:٤٧١٦:٣٤:٥٢١٦:٥٢:١٦٢٢:٣٠:٣٧
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٤٥:١٢١١:٠٩:٥٨١٦:٣٤:٣٠١٦:٥١:٥٦٢٢:٣٠:٤٥
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠١٠٥:٤٥:٥٦١١:١٠:١٠١٦:٣٤:٠٩١٦:٥١:٣٧٢٢:٣٠:٥٤
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٤٦:٤١١١:١٠:٢٢١٦:٣٣:٥٠١٦:٥١:١٩٢٢:٣١:٠٣
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٧٠٥:٤٧:٢٦١١:١٠:٣٦١٦:٣٣:٣٢١٦:٥١:٠٤٢٢:٣١:١٤
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٤٨:١١١١:١٠:٥٠١٦:٣٣:١٦١٦:٥٠:٤٩٢٢:٣١:٢٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بندان شهر بندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بندان شهر بندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بندان

بندان (سرباز)، روستایی از توابع بخش سرباز شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان ایران است.

شهر بندان در ویکیپدیا

شهر بندان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندان بر روی نقشه

شهر بندان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندان
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر بندان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر بندان + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بندان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بندان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندان رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بندان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بندان
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ بندان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بندان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بندان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بندان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بندان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو