جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بندان

سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز بندان


اذان صبح: ٠٤:٢٨:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:٣٥
اذان ظهر: ١١:١٠:٣٨
غروب آفتاب: ١٦:٣٣:٢٧
اذان مغرب: ١٦:٥٠:٥٩
نیمه شب: ٢٢:٣١:١٥

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندان (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر بندان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر بندان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بندان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

توماس ادیسون
اگر هر كاری را كه توان انجامش را داریم بكنیم، براستی، خود را سرگشته خواهیم ساخت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بندان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بندان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:٣٩٠٥:٥١:١٦١٢:٢٢:٥٦١٨:٥٤:٥٨١٩:١٢:٠٦٢٣:٤٢:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٣٦٠٥:٥٠:٢٥١٢:٢٢:٤٦١٨:٥٥:٣٠١٩:١٢:٤١٢٣:٤٢:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٤٩:٣٥١٢:٢٢:٣٨١٨:٥٦:٠٢١٩:١٣:١٥٢٣:٤١:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٧:٣٢٠٥:٤٨:٤٦١٢:٢٢:٢٩١٨:٥٦:٣٤١٩:١٣:٤٩٢٣:٤١:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٦:٣١٠٥:٤٧:٥٨١٢:٢٢:٢٢١٨:٥٧:٠٧١٩:١٤:٢٤٢٣:٤١:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:٣١٠٥:٤٧:١١١٢:٢٢:١٤١٨:٥٧:٣٩١٩:١٤:٥٨٢٣:٤١:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٤٦:٢٥١٢:٢٢:٠٨١٨:٥٨:١٢١٩:١٥:٣٣٢٣:٤٠:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٤٥:٤٠١٢:٢٢:٠١١٨:٥٨:٤٥١٩:١٦:٠٨٢٣:٤٠:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٤٤:٥٥١٢:٢١:٥٦١٨:٥٩:١٧١٩:١٦:٤٣٢٣:٤٠:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢١:٤٠٠٥:٤٤:١٢١٢:٢١:٥١١٨:٥٩:٥٠١٩:١٧:١٨٢٣:٤٠:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٤٣:٣٠١٢:٢١:٤٦١٩:٠٠:٢٣١٩:١٧:٥٣٢٣:٤٠:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٥٠٠٥:٤٢:٤٨١٢:٢١:٤٢١٩:٠٠:٥٦١٩:١٨:٢٨٢٣:٣٩:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٢:٠٨١٢:٢١:٣٩١٩:٠١:٢٩١٩:١٩:٠٣٢٣:٣٩:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٠٥٠٥:٤١:٢٩١٢:٢١:٣٦١٩:٠٢:٠٣١٩:١٩:٣٨٢٣:٣٩:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:١٤٠٥:٤٠:٥١١٢:٢١:٣٤١٩:٠٢:٣٦١٩:٢٠:١٤٢٣:٣٩:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٠:١٤١٢:٢١:٣٢١٩:٠٣:٠٩١٩:٢٠:٤٩٢٣:٣٩:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٣٤٠٥:٣٩:٣٩١٢:٢١:٣١١٩:٠٣:٤٢١٩:٢١:٢٤٢٣:٣٩:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٤٧٠٥:٣٩:٠٤١٢:٢١:٣٠١٩:٠٤:١٥١٩:٢٢:٠٠٢٣:٣٩:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٠٠٠٥:٣٨:٣١١٢:٢١:٣٠١٩:٠٤:٤٩١٩:٢٢:٣٥٢٣:٣٩:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:١٥٠٥:٣٧:٥٨١٢:٢١:٣١١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٣:١٠٢٣:٣٨:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٣١٠٥:٣٧:٢٧١٢:٢١:٣٢١٩:٠٥:٥٥١٩:٢٣:٤٦٢٣:٣٨:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٤٨٠٥:٣٦:٥٨١٢:٢١:٣٤١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٤:٢١٢٣:٣٨:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:٠٧٠٥:٣٦:٢٩١٢:٢١:٣٧١٩:٠٧:٠١١٩:٢٤:٥٦٢٣:٣٨:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:٢٧٠٥:٣٦:٠٢١٢:٢١:٣٩١٩:٠٧:٣٤١٩:٢٥:٣١٢٣:٣٨:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٣٥:٣٦١٢:٢١:٤٣١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٦:٠٥٢٣:٣٨:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٩:١٢٠٥:٣٥:١١١٢:٢١:٤٧١٩:٠٨:٣٩١٩:٢٦:٤٠٢٣:٣٨:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٣٤:٤٨١٢:٢١:٥٢١٩:٠٩:١١١٩:٢٧:١٤٢٣:٣٨:٣٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٠٢٠٥:٣٤:٢٥١٢:٢١:٥٧١٩:٠٩:٤٣١٩:٢٧:٤٨٢٣:٣٨:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٣٤:٠٤١٢:٢٢:٠٢١٩:١٠:١٥١٩:٢٨:٢٢٢٣:٣٨:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر بندان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بندان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر بندان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر بندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بندان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر بندان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بندان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:١٨٠٥:٢٨:٣٥١١:٠٩:٣١١٦:٥٠:٠٧١٧:٠٦:٥١٢٢:٣١:٢٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٩٠٥:٢٩:١٠١١:٠٩:٢٣١٦:٤٩:١٦١٧:٠٦:٠١٢٢:٣١:١٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٠٠٥:٢٩:٤٦١١:٠٩:١٦١٦:٤٨:٢٥١٧:٠٥:١٢٢٢:٣١:٠٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٥١٠٥:٣٠:٢٢١١:٠٩:٠٩١٦:٤٧:٣٦١٧:٠٤:٢٤٢٢:٣٠:٥٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٣٠٥:٣٠:٥٩١١:٠٩:٠٣١٦:٤٦:٤٧١٧:٠٣:٣٦٢٢:٣٠:٥١
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٤٠٥:٣١:٣٦١١:٠٨:٥٨١٦:٤٦:٠٠١٧:٠٢:٥١٢٢:٣٠:٤٣
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٧٠٥:٣٢:١٤١١:٠٨:٥٣١٦:٤٥:١٣١٧:٠٢:٠٦٢٢:٣٠:٣٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٩٠٥:٣٢:٥٢١١:٠٨:٤٩١٦:٤٤:٢٨١٧:٠١:٢٢٢٢:٣٠:٣٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٢٠٥:٣٣:٣٠١١:٠٨:٤٧١٦:٤٣:٤٤١٧:٠٠:٣٩٢٢:٣٠:٢٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٥٠٥:٣٤:٠٩١١:٠٨:٤٤١٦:٤٣:٠١١٦:٥٩:٥٨٢٢:٣٠:١٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٨٠٥:٣٤:٤٨١١:٠٨:٤٣١٦:٤٢:١٩١٦:٥٩:١٨٢٢:٣٠:١٥
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:١٢٠٥:٣٥:٢٨١١:٠٨:٤٢١٦:٤١:٣٨١٦:٥٨:٣٩٢٢:٣٠:١٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٥٠٥:٣٦:٠٨١١:٠٨:٤٢١٦:٤٠:٥٨١٦:٥٨:٠١٢٢:٣٠:٠٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٠٠٥:٣٦:٤٩١١:٠٨:٤٣١٦:٤٠:٢٠١٦:٥٧:٢٤٢٢:٣٠:٠٧
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٤٠٥:٣٧:٣٠١١:٠٨:٤٥١٦:٣٩:٤٣١٦:٥٦:٤٩٢٢:٣٠:٠٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٣٨:١١١١:٠٨:٤٨١٦:٣٩:٠٧١٦:٥٦:١٥٢٢:٣٠:٠٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٤٠٥:٣٨:٥٢١١:٠٨:٥١١٦:٣٨:٣٢١٦:٥٥:٤٢٢٢:٣٠:٠٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٩٠٥:٣٩:٣٤١١:٠٨:٥٥١٦:٣٧:٥٩١٦:٥٥:١١٢٢:٣٠:٠٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٥٠٥:٤٠:١٧١١:٠٩:٠٠١٦:٣٧:٢٧١٦:٥٤:٤١٢٢:٣٠:٠٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٤٠:٥٩١١:٠٩:٠٦١٦:٣٦:٥٧١٦:٥٤:١٢٢٢:٣٠:١٢
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٤١:٤٢١١:٠٩:١٣١٦:٣٦:٢٨١٦:٥٣:٤٥٢٢:٣٠:١٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٤٢:٢٦١١:٠٩:٢١١٦:٣٦:٠٠١٦:٥٣:١٩٢٢:٣٠:٢٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٠٠٥:٤٣:٠٩١١:٠٩:٢٩١٦:٣٥:٣٤١٦:٥٢:٥٥٢٢:٣٠:٢٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٧٠٥:٤٣:٥٣١١:٠٩:٣٩١٦:٣٥:٠٩١٦:٥٢:٣٢٢٢:٣٠:٣١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٤٤:٣٧١١:٠٩:٤٩١٦:٣٤:٤٥١٦:٥٢:١٠٢٢:٣٠:٣٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣١٠٥:٤٥:٢١١١:١٠:٠٠١٦:٣٤:٢٤١٦:٥١:٥٠٢٢:٣٠:٤٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٤٦:٠٦١١:١٠:١٢١٦:٣٤:٠٣١٦:٥١:٣٢٢٢:٣٠:٥٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٤٦:٥٠١١:١٠:٢٤١٦:٣٣:٤٤١٦:٥١:١٤٢٢:٣١:٠٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٤٧:٣٥١١:١٠:٣٨١٦:٣٣:٢٧١٦:٥٠:٥٩٢٢:٣١:١٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٤٨:٢٠١١:١٠:٥٢١٦:٣٣:١١١٦:٥٠:٤٥٢٢:٣١:٢٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بندان شهر بندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بندان شهر بندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بندان

بندان (سرباز)، روستایی از توابع بخش سرباز شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان ایران است.

شهر بندان در ویکیپدیا

شهر بندان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندان بر روی نقشه

شهر بندان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر بندان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر بندان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بندان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندان رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بندان
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بندان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بندان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بندان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بندان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بندان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بندان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو