جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بندان

سرباز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز بندان


اذان صبح: ٠٤:٠٢:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٢٤:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:١٦:٥٦
اذان مغرب: ١٩:٣٥:٢٣
نیمه شب: ٢٣:٣٩:٤١

یکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩
١٥ شوال ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بندان (شهرستان سرباز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ خرداد ٩٩ شهر بندان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بندان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویلیام تن
عقل بی عاطفه خطرناك است و عاطفه بدون عقل، قابل اعتماد نیست. آدم كامل آن است كه هم عقل دارد و هم عاطفه.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بندان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بندان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بندان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بندان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بندان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٤:١٦٠٦:٠٢:٣٨١٢:٢٥:٢٦١٨:٤٨:٣٨١٩:٠٥:٢٥٢٣:٤٥:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠١:٣٨١٢:٢٥:١١١٨:٤٩:٠٨١٩:٠٥:٥٦٢٣:٤٥:٣٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٠:٤٠١٢:٢٤:٥٧١٨:٤٩:٣٨١٩:٠٦:٢٨٢٣:٤٥:١٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٠:٤٩٠٥:٥٩:٤١١٢:٢٤:٤٣١٨:٥٠:٠٩١٩:٠٧:٠٠٢٣:٤٤:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٩:٤١٠٥:٥٨:٤٤١٢:٢٤:٣٠١٨:٥٠:٣٩١٩:٠٧:٣٣٢٣:٤٤:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٨:٣٣٠٥:٥٧:٤٧١٢:٢٤:١٧١٨:٥١:١٠١٩:٠٨:٠٥٢٣:٤٤:١٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٧:٢٦٠٥:٥٦:٥٠١٢:٢٤:٠٤١٨:٥١:٤١١٩:٠٨:٣٨٢٣:٤٤:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٦:١٩٠٥:٥٥:٥٥١٢:٢٣:٥٢١٨:٥٢:١٢١٩:٠٩:١١٢٣:٤٣:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٥:١٣٠٥:٥٥:٠٠١٢:٢٣:٤٠١٨:٥٢:٤٣١٩:٠٩:٤٤٢٣:٤٣:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٤:٠٧٠٥:٥٤:٠٦١٢:٢٣:٢٩١٨:٥٣:١٤١٩:١٠:١٧٢٣:٤٣:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٣:٠٢٠٥:٥٣:١٢١٢:٢٣:١٨١٨:٥٣:٤٦١٩:١٠:٥٠٢٣:٤٢:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٥٧٠٥:٥٢:٢٠١٢:٢٣:٠٧١٨:٥٤:١٧١٩:١١:٢٤٢٣:٤٢:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:٥٣٠٥:٥١:٢٨١٢:٢٢:٥٧١٨:٥٤:٤٩١٩:١١:٥٧٢٣:٤٢:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٥٠٠٥:٥٠:٣٧١٢:٢٢:٤٨١٨:٥٥:٢١١٩:١٢:٣١٢٣:٤٢:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٤٩:٤٦١٢:٢٢:٣٩١٨:٥٥:٥٣١٩:١٣:٠٥٢٣:٤١:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٤٨:٥٧١٢:٢٢:٣٠١٨:٥٦:٢٥١٩:١٣:٣٩٢٣:٤١:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٤٨:٠٩١٢:٢٢:٢٢١٨:٥٦:٥٧١٩:١٤:١٤٢٣:٤١:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٤٧:٢١١٢:٢٢:١٥١٨:٥٧:٣٠١٩:١٤:٤٨٢٣:٤١:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٤٦:٣٥١٢:٢٢:٠٨١٨:٥٨:٠٢١٩:١٥:٢٣٢٣:٤٠:٥٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٤٥:٤٩١٢:٢٢:٠٢١٨:٥٨:٣٥١٩:١٥:٥٨٢٣:٤٠:٤٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٤٥:٠٥١٢:٢١:٥٦١٨:٥٩:٠٨١٩:١٦:٣٣٢٣:٤٠:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢١:٥٣٠٥:٤٤:٢١١٢:٢١:٥١١٨:٥٩:٤١١٩:١٧:٠٨٢٣:٤٠:١٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٤٣:٣٩١٢:٢١:٤٦١٩:٠٠:١٤١٩:١٧:٤٣٢٣:٤٠:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٤٢:٥٧١٢:٢١:٤٢١٩:٠٠:٤٧١٩:١٨:١٨٢٣:٣٩:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٩:٠٩٠٥:٤٢:١٧١٢:٢١:٣٩١٩:٠١:٢١١٩:١٨:٥٤٢٣:٣٩:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٨:١٧٠٥:٤١:٣٨١٢:٢١:٣٦١٩:٠١:٥٤١٩:١٩:٢٩٢٣:٣٩:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٢٥٠٥:٤١:٠٠١٢:٢١:٣٤١٩:٠٢:٢٧١٩:٢٠:٠٥٢٣:٣٩:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٦:٣٥٠٥:٤٠:٢٣١٢:٢١:٣٢١٩:٠٣:٠١١٩:٢٠:٤٠٢٣:٣٩:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٤٦٠٥:٣٩:٤٧١٢:٢١:٣١١٩:٠٣:٣٤١٩:٢١:١٦٢٣:٣٩:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بندان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بندان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بندان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر بندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بندان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بندان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر بندان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بندان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بندان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٢٠٥:٣٥:١١١٢:٢١:٤٧١٩:٠٨:٣٩١٩:٢٦:٤٠٢٣:٣٨:٣٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٣٤:٤٨١٢:٢١:٥٢١٩:٠٩:١١١٩:٢٧:١٤٢٣:٣٨:٣٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٢٠٥:٣٤:٢٥١٢:٢١:٥٧١٩:٠٩:٤٣١٩:٢٧:٤٨٢٣:٣٨:٣٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٣٤:٠٤١٢:٢٢:٠٢١٩:١٠:١٥١٩:٢٨:٢٢٢٣:٣٨:٣٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٨٠٥:٣٣:٤٥١٢:٢٢:٠٨١٩:١٠:٤٧١٩:٢٨:٥٥٢٣:٣٨:٣٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٨٠٥:٣٣:٢٦١٢:٢٢:١٥١٩:١١:١٨١٩:٢٩:٢٨٢٣:٣٨:٣٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٠٠٥:٣٣:٠٩١٢:٢٢:٢٢١٩:١١:٤٩١٩:٣٠:٠٠٢٣:٣٨:٤١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٣٠٥:٣٢:٥٣١٢:٢٢:٣٠١٩:١٢:١٩١٩:٣٠:٣٣٢٣:٣٨:٤٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٣٢:٣٨١٢:٢٢:٣٨١٩:١٢:٤٩١٩:٣١:٠٤٢٣:٣٨:٤٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٥٠٥:٣٢:٢٥١٢:٢٢:٤٦١٩:١٣:١٩١٩:٣١:٣٥٢٣:٣٨:٥١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٣٢:١٣١٢:٢٢:٥٥١٩:١٣:٤٨١٩:٣٢:٠٦٢٣:٣٨:٥٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٣٠٥:٣٢:٠٢١٢:٢٣:٠٤١٩:١٤:١٦١٩:٣٢:٣٦٢٣:٣٩:٠٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٤٠٥:٣١:٥٢١٢:٢٣:١٣١٩:١٤:٤٤١٩:٣٣:٠٦٢٣:٣٩:٠٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٧٠٥:٣١:٤٤١٢:٢٣:٢٣١٩:١٥:١٢١٩:٣٣:٣٤٢٣:٣٩:١٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:١١٠٥:٣١:٣٧١٢:٢٣:٣٣١٩:١٥:٣٩١٩:٣٤:٠٣٢٣:٣٩:١٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٨٠٥:٣١:٣١١٢:٢٣:٤٤١٩:١٦:٠٥١٩:٣٤:٣٠٢٣:٣٩:٢٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٥٠٥:٣١:٢٧١٢:٢٣:٥٤١٩:١٦:٣١١٩:٣٤:٥٧٢٣:٣٩:٣٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٥٠٥:٣١:٢٣١٢:٢٤:٠٦١٩:١٦:٥٦١٩:٣٥:٢٣٢٣:٣٩:٤١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٣١:٢١١٢:٢٤:١٧١٩:١٧:٢٠١٩:٣٥:٤٨٢٣:٣٩:٥٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٩٠٥:٣١:٢٠١٢:٢٤:٢٩١٩:١٧:٤٤١٩:٣٦:١٣٢٣:٣٩:٥٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٤٠٥:٣١:٢١١٢:٢٤:٤١١٩:١٨:٠٧١٩:٣٦:٣٧٢٣:٤٠:٠٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٠٠٥:٣١:٢٢١٢:٢٤:٥٣١٩:١٨:٢٩١٩:٣٧:٠٠٢٣:٤٠:١٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٨٠٥:٣١:٢٥١٢:٢٥:٠٥١٩:١٨:٥٠١٩:٣٧:٢٢٢٣:٤٠:٢٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٨٠٥:٣١:٢٩١٢:٢٥:١٨١٩:١٩:١١١٩:٣٧:٤٣٢٣:٤٠:٤٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٩٠٥:٣١:٣٤١٢:٢٥:٣٠١٩:١٩:٣٠١٩:٣٨:٠٣٢٣:٤٠:٥١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٢٠٥:٣١:٤٠١٢:٢٥:٤٣١٩:١٩:٤٩١٩:٣٨:٢٢٢٣:٤١:٠٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٦٠٥:٣١:٤٨١٢:٢٥:٥٦١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٨:٤٠٢٣:٤١:١٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٣٠٥:٣١:٥٦١٢:٢٦:٠٩١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٨:٥٨٢٣:٤١:٢٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٠٠٥:٣٢:٠٦١٢:٢٦:٢٢١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٩:١٤٢٣:٤١:٤٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٠٠٥:٣٢:١٧١٢:٢٦:٣٥١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٩:٢٩٢٣:٤١:٥٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥١٠٥:٣٢:٢٩١٢:٢٦:٤٩١٩:٢١:٠٩١٩:٣٩:٤٣٢٣:٤٢:٠٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بندان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بندان شهر بندان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بندان شهر بندان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بندان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بندان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بندان

بندان (سرباز)، روستایی از توابع بخش سرباز شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان ایران است.

شهر بندان در ویکیپدیا

شهر بندان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بندان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بندان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بندان بر روی نقشه

شهر بندان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بندان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بندان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بندان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بندان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر بندان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بندان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بندان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بندان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق بندان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بندان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بندان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بندان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بندان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق بندان
جدول اوقات شرعی امروز فردا بندان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بندان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بندان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو