جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بندانحرافی چشمه چنگی

رودبار | دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز بندانحرافی چشمه چنگی


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:٣٤
اذان ظهر: ١١:٤٨:٣٠
غروب آفتاب: ١٦:٣٩:٢١
اذان مغرب: ١٦:٥٩:٥٢
نیمه شب: ٢٣:٠٣:٢١

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بندانحرافی چشمه چنگی (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای بندانحرافی چشمه چنگی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بندانحرافی چشمه چنگی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بندانحرافی چشمه چنگی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرانسوا ولتر
آنهایی كه در زبان بازی مهارت به خرج می دهند، بیشتر، نیت پلید را در قلب خود می پرورانند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بندانحرافی چشمه چنگی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بندانحرافی چشمه چنگی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بندانحرافی چشمه چنگی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بندانحرافی چشمه چنگی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بندانحرافی چشمه چنگی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بندانحرافی چشمه چنگی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٨:١٩١٢:٥١:٤٣١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٤:٥٦٠٠:٠٥:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٧:٠٦١٢:٥١:٣٢١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٥:٥١٠٠:٠٤:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٥:٥٤١٢:٥١:٢٣١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٦:٤٦٠٠:٠٤:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٤:٤٣١٢:٥١:١٣١٩:٣٨:١٨١٩:٥٧:٤١٠٠:٠٤:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠٣:٣٣١٢:٥١:٠٥١٩:٣٩:١٠١٩:٥٨:٣٦٠٠:٠٣:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٢:٢٥١٢:٥٠:٥٧١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٩:٣١٠٠:٠٣:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠١:١٧١٢:٥٠:٤٩١٩:٤٠:٥٥٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٠٣:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠٠:١٠١٢:٥٠:٤٢١٩:٤١:٤٧٢٠:٠١:٢١٠٠:٠٣:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٤:١٨٠٥:٥٩:٠٥١٢:٥٠:٣٥١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٢:١٦٠٠:٠٢:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٥٨:٠٠١٢:٥٠:٢٩١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٣:١١٠٠:٠٢:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٦:٥٧١٢:٥٠:٢٣١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٠٢:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٥٥:٥٥١٢:٥٠:١٨١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٥:٠١٠٠:٠١:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٣٩٠٥:٥٤:٥٤١٢:٥٠:١٣١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٠١:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:١٧٠٥:٥٣:٥٥١٢:٥٠:٠٩١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٦:٥٠٠٠:٠١:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:٥٦٠٥:٥٢:٥٦١٢:٥٠:٠٦١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٧:٤٤٠٠:٠١:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٣٦٠٥:٥١:٥٩١٢:٥٠:٠٣١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٠٠:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:١٨٠٥:٥١:٠٤١٢:٥٠:٠١١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٠٠:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٠٠٠٥:٥٠:٠٩١٢:٤٩:٥٩١٩:٥٠:١٩٢٠:١٠:٢٦٠٠:٠٠:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٤٥٠٥:٤٩:١٦١٢:٤٩:٥٨١٩:٥١:١٠٢٠:١١:٢٠٠٠:٠٠:٢٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٤٨:٢٥١٢:٤٩:٥٨١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٢:١٣٠٠:٠٠:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:١٧٠٥:٤٧:٣٥١٢:٤٩:٥٨١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٣:٠٦٢٣:٥٩:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٤٦:٤٦١٢:٤٩:٥٨١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٣:٥٨٢٣:٥٩:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٥٦٠٥:٤٥:٥٩١٢:٥٠:٠٠١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٤:٥١٢٣:٥٩:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٤٥:١٤١٢:٥٠:٠٢١٩:٥٥:١٧٢٠:١٥:٤٢٢٣:٥٩:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٤١٠٥:٤٤:٣٠١٢:٥٠:٠٤١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٦:٣٤٢٣:٥٩:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٣٦٠٥:٤٣:٤٧١٢:٥٠:٠٧١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٧:٢٥٢٣:٥٩:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٣٣٠٥:٤٣:٠٧١٢:٥٠:١٠١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٨:١٥٢٣:٥٩:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:٣١٠٥:٤٢:٢٧١٢:٥٠:١٤١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٩:٠٥٢٣:٥٨:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٣٢٠٥:٤١:٥٠١٢:٥٠:١٩١٩:٥٩:١٣٢٠:١٩:٥٤٢٣:٥٨:٥٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:٣٤٠٥:٤١:١٤١٢:٥٠:٢٤١٩:٥٩:٥٩٢٠:٢٠:٤٣٢٣:٥٨:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندانحرافی چشمه چنگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندانحرافی چشمه چنگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندانحرافی چشمه چنگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندانحرافی چشمه چنگی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای بندانحرافی چشمه چنگی

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای بندانحرافی چشمه چنگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بندانحرافی چشمه چنگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای بندانحرافی چشمه چنگی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:١٤:٠٠٠٦:٤٣:٢٠١١:٤١:٢٣١٦:٣٩:١٢١٦:٥٩:١٦٢٢:٥٧:٠١
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:١٤:٥٠٠٦:٤٤:١٧١١:٤١:٤٤١٦:٣٨:٥٦١٦:٥٩:٠٢٢٢:٥٧:١٨
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:١٥:٣٩٠٦:٤٥:١٤١١:٤٢:٠٥١٦:٣٨:٤٣١٦:٥٨:٥١٢٢:٥٧:٣٦
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:١٦:٢٨٠٦:٤٦:١٠١١:٤٢:٢٧١٦:٣٨:٣١١٦:٥٨:٤١٢٢:٥٧:٥٤
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٧:٠٥١١:٤٢:٥٠١٦:٣٨:٢٢١٦:٥٨:٣٤٢٢:٥٨:١٣
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤٧:٥٩١١:٤٣:١٣١٦:٣٨:١٤١٦:٥٨:٢٨٢٢:٥٨:٣٣
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١٨:٥٢٠٦:٤٨:٥٣١١:٤٣:٣٧١٦:٣٨:٠٩١٦:٥٨:٢٥٢٢:٥٨:٥٤
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١٩:٣٩٠٦:٤٩:٤٦١١:٤٤:٠١١٦:٣٨:٠٥١٦:٥٨:٢٣٢٢:٥٩:١٥
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٥٠:٣٨١١:٤٤:٢٦١٦:٣٨:٠٤١٦:٥٨:٢٣٢٢:٥٩:٣٧
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢١:١٠٠٦:٥١:٢٨١١:٤٤:٥١١٦:٣٨:٠٥١٦:٥٨:٢٥٢٢:٥٩:٥٩
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢١:٥٤٠٦:٥٢:١٨١١:٤٥:١٧١٦:٣٨:٠٧١٦:٥٨:٢٩٢٣:٠٠:٢٣
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٥٣:٠٧١١:٤٥:٤٤١٦:٣٨:١٢١٦:٥٨:٣٥٢٣:٠٠:٤٧
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٢٣:٢١٠٦:٥٣:٥٥١١:٤٦:١١١٦:٣٨:١٨١٦:٥٨:٤٣٢٣:٠١:١١
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٥٤:٤١١١:٤٦:٣٨١٦:٣٨:٢٧١٦:٥٨:٥٣٢٣:٠١:٣٦
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٢٤:٤٥٠٦:٥٥:٢٦١١:٤٧:٠٥١٦:٣٨:٣٨١٦:٥٩:٠٥٢٣:٠٢:٠١
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٥٦:١٠١١:٤٧:٣٣١٦:٣٨:٥٠١٦:٥٩:١٩٢٣:٠٢:٢٧
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٥٦:٥٣١١:٤٨:٠٢١٦:٣٩:٠٥١٦:٥٩:٣٤٢٣:٠٢:٥٤
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٥٧:٣٤١١:٤٨:٣٠١٦:٣٩:٢١١٦:٥٩:٥٢٢٣:٠٣:٢١
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٢٧:٢١٠٦:٥٨:١٤١١:٤٨:٥٩١٦:٣٩:٤٠١٧:٠٠:١١٢٣:٠٣:٤٩
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٨:٥٣١١:٤٩:٢٨١٦:٤٠:٠٠١٧:٠٠:٣٢٢٣:٠٤:١٦
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢٨:٣٢٠٦:٥٩:٣٠١١:٤٩:٥٨١٦:٤٠:٢٣١٧:٠٠:٥٥٢٣:٠٤:٤٥
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢٩:٠٧٠٧:٠٠:٠٥١١:٥٠:٢٧١٦:٤٠:٤٧١٧:٠١:١٩٢٣:٠٥:١٣
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢٩:٤٠٠٧:٠٠:٣٩١١:٥٠:٥٧١٦:٤١:١٣١٧:٠١:٤٦٢٣:٠٥:٤٢
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٠:١٢٠٧:٠١:١٢١١:٥١:٢٧١٦:٤١:٤١١٧:٠٢:١٤٢٣:٠٦:١٢
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٠:٤٢٠٧:٠١:٤٣١١:٥١:٥٧١٦:٤٢:١١١٧:٠٢:٤٣٢٣:٠٦:٤١
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣١:١٢٠٧:٠٢:١٢١١:٥٢:٢٦١٦:٤٢:٤٢١٧:٠٣:١٥٢٣:٠٧:١١
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣١:٤٠٠٧:٠٢:٣٩١١:٥٢:٥٦١٦:٤٣:١٥١٧:٠٣:٤٨٢٣:٠٧:٤١
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٢:٠٧٠٧:٠٣:٠٥١١:٥٣:٢٦١٦:٤٣:٥٠١٧:٠٤:٢٢٢٣:٠٨:١١
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٢:٣٢٠٧:٠٣:٢٩١١:٥٣:٥٦١٦:٤٤:٢٧١٧:٠٤:٥٨٢٣:٠٨:٤١
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٣٢:٥٦٠٧:٠٣:٥١١١:٥٤:٢٦١٦:٤٥:٠٥١٧:٠٥:٣٦٢٣:٠٩:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای بندانحرافی چشمه چنگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بندانحرافی چشمه چنگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بندانحرافی چشمه چنگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بندانحرافی چشمه چنگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بندانحرافی چشمه چنگی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بندانحرافی چشمه چنگی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بندانحرافی چشمه چنگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بندانحرافی چشمه چنگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بندانحرافی چشمه چنگی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٧:٢٦١١:٣٩:٣٥١٦:٤١:٢٧١٧:٠١:١٦٢٢:٥٥:٣٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٣٨:٢٦١١:٣٩:٥١١٦:٤٠:٥٩١٧:٠٠:٥١٢٢:٥٥:٤٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٧٠٦:٣٩:٢٥١١:٤٠:٠٨١٦:٤٠:٣٤١٧:٠٠:٢٨٢٢:٥٦:٠١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٢٨٠٦:٤٠:٢٥١١:٤٠:٢٦١٦:٤٠:١٠١٧:٠٠:٠٧٢٢:٥٦:١٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:١٩٠٦:٤١:٢٣١١:٤٠:٤٤١٦:٣٩:٤٩١٦:٥٩:٤٨٢٢:٥٦:٢٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:١٠٠٦:٤٢:٢٢١١:٤١:٠٤١٦:٣٩:٢٩١٦:٥٩:٣١٢٢:٥٦:٤٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٠٠٦:٤٣:٢٠١١:٤١:٢٣١٦:٣٩:١٢١٦:٥٩:١٦٢٢:٥٧:٠١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٠٠٦:٤٤:١٧١١:٤١:٤٤١٦:٣٨:٥٦١٦:٥٩:٠٢٢٢:٥٧:١٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٩٠٦:٤٥:١٤١١:٤٢:٠٥١٦:٣٨:٤٣١٦:٥٨:٥١٢٢:٥٧:٣٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٨٠٦:٤٦:١٠١١:٤٢:٢٧١٦:٣٨:٣١١٦:٥٨:٤١٢٢:٥٧:٥٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٧:٠٥١١:٤٢:٥٠١٦:٣٨:٢٢١٦:٥٨:٣٤٢٢:٥٨:١٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤٧:٥٩١١:٤٣:١٣١٦:٣٨:١٤١٦:٥٨:٢٨٢٢:٥٨:٣٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٢٠٦:٤٨:٥٣١١:٤٣:٣٧١٦:٣٨:٠٩١٦:٥٨:٢٥٢٢:٥٨:٥٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٩٠٦:٤٩:٤٦١١:٤٤:٠١١٦:٣٨:٠٥١٦:٥٨:٢٣٢٢:٥٩:١٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٥٠:٣٨١١:٤٤:٢٦١٦:٣٨:٠٤١٦:٥٨:٢٣٢٢:٥٩:٣٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٠٠٦:٥١:٢٨١١:٤٤:٥١١٦:٣٨:٠٥١٦:٥٨:٢٥٢٢:٥٩:٥٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٤٠٦:٥٢:١٨١١:٤٥:١٧١٦:٣٨:٠٧١٦:٥٨:٢٩٢٣:٠٠:٢٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٥٣:٠٧١١:٤٥:٤٤١٦:٣٨:١٢١٦:٥٨:٣٥٢٣:٠٠:٤٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢١٠٦:٥٣:٥٥١١:٤٦:١١١٦:٣٨:١٨١٦:٥٨:٤٣٢٣:٠١:١١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٥٤:٤١١١:٤٦:٣٨١٦:٣٨:٢٧١٦:٥٨:٥٣٢٣:٠١:٣٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٥٠٦:٥٥:٢٦١١:٤٧:٠٥١٦:٣٨:٣٨١٦:٥٩:٠٥٢٣:٠٢:٠١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٥٠٦:٥٦:١٠١١:٤٧:٣٣١٦:٣٨:٥٠١٦:٥٩:١٩٢٣:٠٢:٢٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٥٠٦:٥٦:٥٣١١:٤٨:٠٢١٦:٣٩:٠٥١٦:٥٩:٣٤٢٣:٠٢:٥٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٥٧:٣٤١١:٤٨:٣٠١٦:٣٩:٢١١٦:٥٩:٥٢٢٣:٠٣:٢١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢١٠٦:٥٨:١٤١١:٤٨:٥٩١٦:٣٩:٤٠١٧:٠٠:١١٢٣:٠٣:٤٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٨:٥٣١١:٤٩:٢٨١٦:٤٠:٠٠١٧:٠٠:٣٢٢٣:٠٤:١٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٢٠٦:٥٩:٣٠١١:٤٩:٥٨١٦:٤٠:٢٣١٧:٠٠:٥٥٢٣:٠٤:٤٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٧٠٧:٠٠:٠٥١١:٥٠:٢٧١٦:٤٠:٤٧١٧:٠١:١٩٢٣:٠٥:١٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٠٠٧:٠٠:٣٩١١:٥٠:٥٧١٦:٤١:١٣١٧:٠١:٤٦٢٣:٠٥:٤٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٢٠٧:٠١:١٢١١:٥١:٢٧١٦:٤١:٤١١٧:٠٢:١٤٢٣:٠٦:١٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بندانحرافی چشمه چنگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بندانحرافی چشمه چنگی روستای بندانحرافی چشمه چنگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بندانحرافی چشمه چنگی روستای بندانحرافی چشمه چنگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بندانحرافی چشمه چنگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بندانحرافی چشمه چنگی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بندانحرافی چشمه چنگی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بندانحرافی چشمه چنگی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بندانحرافی چشمه چنگی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بندانحرافی چشمه چنگی

روستای بندانحرافی چشمه چنگی بر روی نقشه

روستای بندانحرافی چشمه چنگی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بندانحرافی چشمه چنگی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بندانحرافی چشمه چنگی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بندانحرافی چشمه چنگی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بندانحرافی چشمه چنگی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای بندانحرافی چشمه چنگی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بندانحرافی چشمه چنگی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بندانحرافی چشمه چنگی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بندانحرافی چشمه چنگی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بندانحرافی چشمه چنگی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ بندانحرافی چشمه چنگی دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ بندانحرافی چشمه چنگی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بندانحرافی چشمه چنگی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بندانحرافی چشمه چنگی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بندانحرافی چشمه چنگی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بندانحرافی چشمه چنگی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بندانحرافی چشمه چنگی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بندانحرافی چشمه چنگی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو