جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بندانحرافی چشمه چنگی

رودبار | دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز بندانحرافی چشمه چنگی

اذان صبح: ٠٣:٥٣:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٠٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٢٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٤:٤١

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بندانحرافی چشمه چنگی (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ روستای بندانحرافی چشمه چنگی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بندانحرافی چشمه چنگی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بندانحرافی چشمه چنگی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

امام علی (ع)
برای خداوند سبحان و متعال، هیچ چیزی از آن‌چه كه بندگان در شب و روزهای‌شان در آن اختلاف دارند، پنهان نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بندانحرافی چشمه چنگی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بندانحرافی چشمه چنگی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بندانحرافی چشمه چنگی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بندانحرافی چشمه چنگی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بندانحرافی چشمه چنگی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بندانحرافی چشمه چنگی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢١:٣٢١٢:٥٣:٥٣١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٥:٣٨٠٠:٠٨:٥٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢٠:١١١٢:٥٣:٣٨١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٦:٣٢٠٠:٠٨:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٨:٥١١٢:٥٣:٢٤١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٧:٢٦٠٠:٠٨:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١٧:٣١١٢:٥٣:١٠١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٨:٢٠٠٠:٠٧:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٦:١٣١٢:٥٢:٥٧١٩:٣٠:١٧١٩:٤٩:١٥٠٠:٠٧:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٤:٥٤١٢:٥٢:٤٤١٩:٣١:٠٩١٩:٥٠:٠٩٠٠:٠٧:٠٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٣:٣٧١٢:٥٢:٣١١٩:٣٢:٠١١٩:٥١:٠٣٠٠:٠٦:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤١:٢١٠٦:١٢:٢١١٢:٥٢:١٩١٩:٣٢:٥٣١٩:٥١:٥٨٠٠:٠٦:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١١:٠٥١٢:٥٢:٠٧١٩:٣٣:٤٥١٩:٥٢:٥٣٠٠:٠٥:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٨:١٣٠٦:٠٩:٥٠١٢:٥١:٥٦١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٣:٤٧٠٠:٠٥:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٨:٣٦١٢:٥١:٤٥١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٤:٤٢٠٠:٠٥:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠٧:٢٣١٢:٥١:٣٤١٩:٣٦:٢١١٩:٥٥:٣٧٠٠:٠٤:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٦:١١١٢:٥١:٢٤١٩:٣٧:١٢١٩:٥٦:٣٢٠٠:٠٤:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٥:٠٠١٢:٥١:١٥١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٧:٢٧٠٠:٠٤:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٣:٤٩١٢:٥١:٠٦١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٨:٢٢٠٠:٠٤:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٩:١٦٠٠:٠٣:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠١:٣٢١٢:٥٠:٤٩١٩:٤٠:٤٠٢٠:٠٠:١١٠٠:٠٣:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٦:٠٥٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥٠:٤٢١٩:٤١:٣٢٢٠:٠١:٠٦٠٠:٠٣:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٥٩:١٩١٢:٥٠:٣٥١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٢:٠١٠٠:٠٢:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٣:١١٠٥:٥٨:١٥١٢:٥٠:٢٩١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٠٢:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢١:٤٦٠٥:٥٧:١١١٢:٥٠:٢٣١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٣:٥١٠٠:٠٢:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٠:٢١٠٥:٥٦:٠٩١٢:٥٠:١٨١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٠١:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٨:٥٨٠٥:٥٥:٠٨١٢:٥٠:١٣١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٥:٤١٠٠:٠١:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٧:٣٦٠٥:٥٤:٠٨١٢:٥٠:٠٩١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٠١:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٦:١٥٠٥:٥٣:٠٩١٢:٥٠:٠٦١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٠١:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٤:٥٥٠٥:٥٢:١٢١٢:٥٠:٠٣١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٠١:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٣٦٠٥:٥١:١٦١٢:٥٠:٠١١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٩:١٩٠٠:٠٠:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٢:١٩٠٥:٥٠:٢٢١٢:٤٩:٥٩١٩:٥٠:٠٧٢٠:١٠:١٣٠٠:٠٠:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١١:٠٢٠٥:٤٩:٢٩١٢:٤٩:٥٨١٩:٥٠:٥٨٢٠:١١:٠٧٠٠:٠٠:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بندانحرافی چشمه چنگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بندانحرافی چشمه چنگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بندانحرافی چشمه چنگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بندانحرافی چشمه چنگی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بندانحرافی چشمه چنگی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بندانحرافی چشمه چنگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بندانحرافی چشمه چنگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بندانحرافی چشمه چنگی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای بندانحرافی چشمه چنگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بندانحرافی چشمه چنگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بندانحرافی چشمه چنگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بندانحرافی چشمه چنگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بندانحرافی چشمه چنگی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بندانحرافی چشمه چنگی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای بندانحرافی چشمه چنگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بندانحرافی چشمه چنگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بندانحرافی چشمه چنگی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بندانحرافی چشمه چنگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بندانحرافی چشمه چنگی روستای بندانحرافی چشمه چنگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بندانحرافی چشمه چنگی روستای بندانحرافی چشمه چنگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بندانحرافی چشمه چنگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بندانحرافی چشمه چنگی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بندانحرافی چشمه چنگی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بندانحرافی چشمه چنگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بندانحرافی چشمه چنگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بندانحرافی چشمه چنگی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٨٠٥:٣٦:٠١١٢:٥٥:٢٩٢٠:١٤:٥٧٢٠:٣٦:٢٦٠٠:٠١:١٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٢٠٥:٣٦:١٥١٢:٥٥:٤٢٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٠١:٢٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٩٠٥:٣٦:٣١١٢:٥٥:٥٥٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٠١:٤٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٩٠٥:٣٦:٤٨١٢:٥٦:٠٨٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٦:٥٤٠٠:٠١:٥٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣١٠٥:٣٧:٠٧١٢:٥٦:٢١٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٧:٠٠٠٠:٠٢:١٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥٥٠٥:٣٧:٢٦١٢:٥٦:٣٤٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٠٢:٢٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٢٠٥:٣٧:٤٨١٢:٥٦:٤٦٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٧:٠٥٠٠:٠٢:٤٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥١٠٥:٣٨:١٠١٢:٥٦:٥٩٢٠:١٥:٤٠٢٠:٣٧:٠٥٠٠:٠٣:٠١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٢٠٥:٣٨:٣٤١٢:٥٧:١١٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٠٣:١٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٦٠٥:٣٨:٥٩١٢:٥٧:٢٢٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٧:٠٠٠٠:٠٣:٣٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٣١٠٥:٣٩:٢٦١٢:٥٧:٣٤٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٦:٥٤٠٠:٠٣:٥١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٩٠٥:٣٩:٥٣١٢:٥٧:٤٥٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٠٤:٠٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٨٠٥:٤٠:٢٢١٢:٥٧:٥٦٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٠٤:٢٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٠٠٥:٤٠:٥٢١٢:٥٨:٠٧٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٦:٢٦٠٠:٠٤:٤١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٤٠٥:٤١:٢٣١٢:٥٨:١٧٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٦:١٣٠٠:٠٤:٥٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٩٠٥:٤١:٥٥١٢:٥٨:٢٧٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٠٥:١٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٦٠٥:٤٢:٢٨١٢:٥٨:٣٦٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٥:٤١٠٠:٠٥:٣٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٥٠٥:٤٣:٠٢١٢:٥٨:٤٦٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٥:٢٣٠٠:٠٥:٥٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٦٠٥:٤٣:٣٨١٢:٥٨:٥٤٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٠٦:٠٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٨٠٥:٤٤:١٤١٢:٥٩:٠٣٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٤:٤٠٠٠:٠٦:٢٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٢٠٥:٤٤:٥١١٢:٥٩:١١٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٤:١٦٠٠:٠٦:٤٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٧٠٥:٤٥:٢٨١٢:٥٩:١٨٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٠٦:٥٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٤٠٥:٤٦:٠٧١٢:٥٩:٢٥٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٠٧:١٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٢٠٥:٤٦:٤٧١٢:٥٩:٣٢٢٠:١١:٥٧٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٠٧:٢٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠١٠٥:٤٧:٢٧١٢:٥٩:٣٨٢٠:١١:٢٨٢٠:٣٢:٢١٠٠:٠٧:٤٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٢٠٥:٤٨:٠٨١٢:٥٩:٤٤٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣١:٤٨٠٠:٠٨:٠١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٤٨:٥٠١٢:٥٩:٤٩٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣١:١٣٠٠:٠٨:١٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٦٠٥:٤٩:٣٢١٢:٥٩:٥٣٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٠٨:٣١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٠٠٥:٥٠:١٥١٢:٥٩:٥٧٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٩:٥٨٠٠:٠٨:٤٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٤٠٥:٥٠:٥٨١٣:٠٠:٠١٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٩:١٨٠٠:٠٨:٥٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٠٠٥:٥١:٤٣١٣:٠٠:٠٤٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٠٩:١٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بندانحرافی چشمه چنگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بندانحرافی چشمه چنگی روستای بندانحرافی چشمه چنگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بندانحرافی چشمه چنگی روستای بندانحرافی چشمه چنگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بندانحرافی چشمه چنگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بندانحرافی چشمه چنگی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بندانحرافی چشمه چنگی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بندانحرافی چشمه چنگی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بندانحرافی چشمه چنگی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بندانحرافی چشمه چنگی

روستای بندانحرافی چشمه چنگی بر روی نقشه

روستای بندانحرافی چشمه چنگی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بندانحرافی چشمه چنگی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بندانحرافی چشمه چنگی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بندانحرافی چشمه چنگی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بندانحرافی چشمه چنگی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای بندانحرافی چشمه چنگی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بندانحرافی چشمه چنگی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بندانحرافی چشمه چنگی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بندانحرافی چشمه چنگی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بندانحرافی چشمه چنگی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بندانحرافی چشمه چنگی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بندانحرافی چشمه چنگی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بندانحرافی چشمه چنگی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بندانحرافی چشمه چنگی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق بندانحرافی چشمه چنگی
جدول اوقات شرعی امروز فردا بندانحرافی چشمه چنگی دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بندانحرافی چشمه چنگی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بندانحرافی چشمه چنگی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بندانحرافی چشمه چنگی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بندانحرافی چشمه چنگی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو