جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بنداخوند

باغستان | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز بنداخوند


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:١٤
اذان ظهر: ١١:٣٠:٢٣
غروب آفتاب: ١٦:٢٨:٢٦
اذان مغرب: ١٦:٤٨:٠٨
نیمه شب: ٢٢:٤٦:٤٨

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بنداخوند (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای بنداخوند)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بنداخوند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بنداخوند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
ناخدایی كه نمی داند مقصدش كجاست، هر بادی برایش باد مخالف است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بنداخوند

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بنداخوند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنداخوند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بنداخوند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنداخوند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بنداخوند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٣١٠٥:٥٤:٠٩١٢:٣٤:٥١١٩:١٦:٠٤١٩:٣٤:٤١٢٣:٥٠:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٥٣:٠٢١٢:٣٤:٤١١٩:١٦:٥١١٩:٣٥:٣١٢٣:٤٩:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٥١:٥٧١٢:٣٤:٣٢١٩:١٧:٣٧١٩:٣٦:٢٠٢٣:٤٩:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٠:٥٣١٢:٣٤:٢٣١٩:١٨:٢٤١٩:٣٧:٠٩٢٣:٤٩:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٠:٠١٠٥:٤٩:٥٠١٢:٣٤:١٥١٩:١٩:١١١٩:٣٧:٥٨٢٣:٤٨:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:٤١٠٥:٤٨:٤٧١٢:٣٤:٠٧١٩:١٩:٥٧١٩:٣٨:٤٨٢٣:٤٨:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٧:٢١٠٥:٤٧:٤٦١٢:٣٤:٠٠١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٩:٣٧٢٣:٤٨:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٦:٠٢٠٥:٤٦:٤٦١٢:٣٣:٥٣١٩:٢١:٣٠١٩:٤٠:٢٦٢٣:٤٨:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٤:٤٤٠٥:٤٥:٤٧١٢:٣٣:٤٧١٩:٢٢:١٧١٩:٤١:١٥٢٣:٤٧:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٣:٢٨٠٥:٤٤:٤٩١٢:٣٣:٤١١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٢:٠٥٢٣:٤٧:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٢:١٢٠٥:٤٣:٥٢١٢:٣٣:٣٦١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٢:٥٤٢٣:٤٧:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٠:٥٧٠٥:٤٢:٥٦١٢:٣٣:٣٢١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٣:٤٣٢٣:٤٧:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٤٢:٠٢١٢:٣٣:٢٨١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٤:٣٢٢٣:٤٦:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٨:٣١٠٥:٤١:٠٩١٢:٣٣:٢٤١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٥:٢١٢٣:٤٦:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:١٩٠٥:٤٠:١٧١٢:٣٣:٢١١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٦:١٠٢٣:٤٦:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٣٩:٢٦١٢:٣٣:١٩١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٦:٥٨٢٣:٤٦:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٠٠٠٥:٣٨:٣٧١٢:٣٣:١٧١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٧:٤٧٢٣:٤٦:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٣٧:٤٨١٢:٣٣:١٦١٩:٢٩:١١١٩:٤٨:٣٥٢٣:٤٥:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٣٧:٠٢١٢:٣٣:١٦١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٩:٢٣٢٣:٤٥:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠١:٤٢٠٥:٣٦:١٦١٢:٣٣:١٦١٩:٣٠:٤١١٩:٥٠:١١٢٣:٤٥:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٠:٣٨٠٥:٣٥:٣٢١٢:٣٣:١٧١٩:٣١:٢٦١٩:٥٠:٥٩٢٣:٤٥:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٩:٣٧٠٥:٣٤:٥٠١٢:٣٣:١٨١٩:٣٢:١١١٩:٥١:٤٦٢٣:٤٥:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٨:٣٦٠٥:٣٤:٠٩١٢:٣٣:٢٠١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٢:٣٣٢٣:٤٥:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٧:٣٨٠٥:٣٣:٢٩١٢:٣٣:٢٢١٩:٣٣:٣٩١٩:٥٣:٢٠٢٣:٤٥:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:٤٠٠٥:٣٢:٥١١٢:٣٣:٢٥١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٤:٠٦٢٣:٤٥:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:٤٥٠٥:٣٢:١٤١٢:٣٣:٢٨١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٤:٥٢٢٣:٤٤:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:٥١٠٥:٣١:٣٩١٢:٣٣:٣٣١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٥:٣٨٢٣:٤٤:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٥٩٠٥:٣١:٠٥١٢:٣٣:٣٧١٩:٣٦:٣١١٩:٥٦:٢٣٢٣:٤٤:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٣:٠٩٠٥:٣٠:٣٣١٢:٣٣:٤٢١٩:٣٧:١٣١٩:٥٧:٠٧٢٣:٤٤:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنداخوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنداخوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنداخوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بنداخوند

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای بنداخوند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بنداخوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنداخوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای بنداخوند

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای بنداخوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بنداخوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بنداخوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بنداخوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنداخوند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بنداخوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بنداخوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنداخوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بنداخوند

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٥:١٤١١:٢٢:٥٣١٦:٣٠:١٦١٦:٤٩:٢٤٢٢:٤٠:١٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٦:٠٩١١:٢٣:٠٩١٦:٢٩:٥٣١٦:٤٩:٠٣٢٢:٤٠:٢٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٧:٠٥١١:٢٣:٢٦١٦:٢٩:٣١١٦:٤٨:٤٤٢٢:٤٠:٤٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٨:٠٠١١:٢٣:٤٤١٦:٢٩:١٢١٦:٤٨:٢٧٢٢:٤٠:٥٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٢٠٦:١٨:٥٥١١:٢٤:٠٢١٦:٢٨:٥٤١٦:٤٨:١١٢٢:٤١:١٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٩٠٦:١٩:٥٠١١:٢٤:٢١١٦:٢٨:٣٨١٦:٤٧:٥٧٢٢:٤١:٢٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢٠:٤٤١١:٢٤:٤١١٦:٢٨:٢٤١٦:٤٧:٤٥٢٢:٤١:٤٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢١:٣٨١١:٢٥:٠٢١٦:٢٨:١٢١٦:٤٧:٣٥٢٢:٤٢:٠١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٢:٣١١١:٢٥:٢٣١٦:٢٨:٠٢١٦:٤٧:٢٧٢٢:٤٢:١٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٣:٢٤١١:٢٥:٤٥١٦:٢٧:٥٤١٦:٤٧:٢٠٢٢:٤٢:٣٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٤:١٦١١:٢٦:٠٨١٦:٢٧:٤٧١٦:٤٧:١٦٢٢:٤٢:٥٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٥:٠٨١١:٢٦:٣١١٦:٢٧:٤٣١٦:٤٧:١٣٢٢:٤٣:١٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٥:٥٩١١:٢٦:٥٥١٦:٢٧:٤٠١٦:٤٧:١٢٢٢:٤٣:٣٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٦:٤٩١١:٢٧:١٩١٦:٢٧:٣٩١٦:٤٧:١٣٢٢:٤٤:٠٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٧:٣٨١١:٢٧:٤٤١٦:٢٧:٤٠١٦:٤٧:١٥٢٢:٤٤:٢٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٨:٢٦١١:٢٨:٠٩١٦:٢٧:٤٣١٦:٤٧:٢٠٢٢:٤٤:٤٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٩:١٤١١:٢٨:٣٥١٦:٢٧:٤٨١٦:٤٧:٢٦٢٢:٤٥:٠٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٣٠:٠٠١١:٢٩:٠٢١٦:٢٧:٥٥١٦:٤٧:٣٤٢٢:٤٥:٣٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٣٠:٤٦١١:٢٩:٢٨١٦:٢٨:٠٣١٦:٤٧:٤٤٢٢:٤٥:٥٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٣١:٣١١١:٢٩:٥٦١٦:٢٨:١٤١٦:٤٧:٥٥٢٢:٤٦:٢٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٣٢:١٤١١:٣٠:٢٣١٦:٢٨:٢٦١٦:٤٨:٠٨٢٢:٤٦:٤٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣٢:٥٦١١:٣٠:٥١١٦:٢٨:٤٠١٦:٤٨:٢٣٢٢:٤٧:١٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣٣:٣٨١١:٣١:١٩١٦:٢٨:٥٦١٦:٤٨:٤٠٢٢:٤٧:٤١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٤:١٨١١:٣١:٤٨١٦:٢٩:١٤١٦:٤٨:٥٩٢٢:٤٨:٠٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٤:٥٧١١:٣٢:١٧١٦:٢٩:٣٣١٦:٤٩:١٩٢٢:٤٨:٣٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٥:٣٤١١:٣٢:٤٦١٦:٢٩:٥٥١٦:٤٩:٤٠٢٢:٤٩:٠٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٦:١١١١:٣٣:١٥١٦:٣٠:١٨١٦:٥٠:٠٤٢٢:٤٩:٣٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٦:٤٦١١:٣٣:٤٥١٦:٣٠:٤٢١٦:٥٠:٢٩٢٢:٥٠:٠٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٧:١٩١١:٣٤:١٥١٦:٣١:٠٩١٦:٥٠:٥٦٢٢:٥٠:٣٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٧:٥٢١١:٣٤:٤٤١٦:٣١:٣٧١٦:٥١:٢٤٢٢:٥٠:٥٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بنداخوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بنداخوند روستای بنداخوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بنداخوند روستای بنداخوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بنداخوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنداخوند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بنداخوند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بنداخوند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بنداخوند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بنداخوند

روستای بنداخوند بر روی نقشه

روستای بنداخوند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بنداخوند

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بنداخوند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بنداخوند
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بنداخوند + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای بنداخوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بنداخوند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بنداخوند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بنداخوند رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق بنداخوند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بنداخوند
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بنداخوند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بنداخوند
زمان پخش اذان آنلاین به افق بنداخوند
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بنداخوند دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بنداخوند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق بنداخوند

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بنداخوند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو