جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بنداخوند

باغستان | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز بنداخوند

اذان صبح: ٠٣:٥٩:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٧:٤١
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٠٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٠٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٤:٠١

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بنداخوند (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای بنداخوند)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بنداخوند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بنداخوند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

آبراهام مازلو
آدمی نمی‌تواند دست به گزینش خردمندانه بزند، مگر اینكه جرأت داشته باشد در دمادم زندگی به ندای درونی خود، به خویشتن خود، گوش فرا دهد و خونسردانه بگوید: "نه، من چنین و چنان را دوست ندارم."

اوقات شرعی ماه جاری روستای بنداخوند

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بنداخوند در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنداخوند ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بنداخوند (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بنداخوند ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بنداخوند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٧:٢٩١٢:٣٧:١١١٩:٠٧:٢٦١٩:٢٥:٣٧٢٣:٥٣:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٦:١٤١٢:٣٦:٥٧١٩:٠٨:١٢١٩:٢٦:٢٥٢٣:٥٣:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٤٩٠٦:٠٥:٠٠١٢:٣٦:٤٢١٩:٠٨:٥٧١٩:٢٧:١٣٢٣:٥٣:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٢١٠٦:٠٣:٤٦١٢:٣٦:٢٩١٩:٠٩:٤٣١٩:٢٨:٠١٢٣:٥٢:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٠٢:٣٣١٢:٣٦:١٥١٩:١٠:٢٩١٩:٢٨:٤٩٢٣:٥٢:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠١:٢١١٢:٣٦:٠٢١٩:١١:١٥١٩:٢٩:٣٧٢٣:٥٢:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٠:١٠١٢:٣٥:٤٩١٩:١٢:٠١١٩:٣٠:٢٦٢٣:٥١:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٨:٥٩١٢:٣٥:٣٧١٩:١٢:٤٧١٩:٣١:١٤٢٣:٥١:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٠:٠٥٠٥:٥٧:٤٩١٢:٣٥:٢٥١٩:١٣:٣٤١٩:٣٢:٠٣٢٣:٥١:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥٦:٤٠١٢:٣٥:١٤١٩:١٤:٢٠١٩:٣٢:٥١٢٣:٥٠:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٧:١٥٠٥:٥٥:٣٢١٢:٣٥:٠٣١٩:١٥:٠٦١٩:٣٣:٤٠٢٣:٥٠:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥٤:٢٤١٢:٣٤:٥٢١٩:١٥:٥٢١٩:٣٤:٢٩٢٣:٥٠:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٥٣:١٨١٢:٣٤:٤٢١٩:١٦:٣٩١٩:٣٥:١٨٢٣:٤٩:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٥٢:١٢١٢:٣٤:٣٣١٩:١٧:٢٥١٩:٣٦:٠٧٢٣:٤٩:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٤١٠٥:٥١:٠٧١٢:٣٤:٢٤١٩:١٨:١١١٩:٣٦:٥٦٢٣:٤٩:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٥٠:٠٤١٢:٣٤:١٥١٩:١٨:٥٨١٩:٣٧:٤٥٢٣:٤٨:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٨:٥٩٠٥:٤٩:٠١١٢:٣٤:٠٨١٩:١٩:٤٤١٩:٣٨:٣٤٢٣:٤٨:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٧:٣٩٠٥:٤٨:٠٠١٢:٣٤:٠٠١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:٢٣٢٣:٤٨:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٦:٢٠٠٥:٤٦:٥٩١٢:٣٣:٥٣١٩:٢١:١٧١٩:٤٠:١٣٢٣:٤٨:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٥:٠٢٠٥:٤٦:٠٠١٢:٣٣:٤٧١٩:٢٢:٠٤١٩:٤١:٠٢٢٣:٤٧:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٣:٤٥٠٥:٤٥:٠٢١٢:٣٣:٤١١٩:٢٢:٥٠١٩:٤١:٥١٢٣:٤٧:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٢:٢٩٠٥:٤٤:٠٥١٢:٣٣:٣٦١٩:٢٣:٣٧١٩:٤٢:٤١٢٣:٤٧:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١١:١٤٠٥:٤٣:٠٩١٢:٣٣:٣٢١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٣:٣٠٢٣:٤٧:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٠:٠٠٠٥:٤٢:١٤١٢:٣٣:٢٨١٩:٢٥:١٠١٩:٤٤:١٩٢٣:٤٦:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٤١:٢١١٢:٣٣:٢٤١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٥:٠٨٢٣:٤٦:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٤٠:٢٨١٢:٣٣:٢١١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٥:٥٧٢٣:٤٦:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٢٥٠٥:٣٩:٣٨١٢:٣٣:١٩١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٦:٤٦٢٣:٤٦:٢٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٥:١٦٠٥:٣٨:٤٨١٢:٣٣:١٧١٩:٢٨:١٤١٩:٤٧:٣٥٢٣:٤٦:١١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٣٨:٠٠١٢:٣٣:١٦١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٨:٢٣٢٣:٤٦:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بنداخوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بنداخوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بنداخوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بنداخوند

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بنداخوند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بنداخوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنداخوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بنداخوند

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای بنداخوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بنداخوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بنداخوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بنداخوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنداخوند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بنداخوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای بنداخوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنداخوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بنداخوند

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بنداخوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بنداخوند روستای بنداخوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بنداخوند روستای بنداخوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بنداخوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنداخوند برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بنداخوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بنداخوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بنداخوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بنداخوند

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٤٠٥:٢٦:٢٠١٢:٣٨:٤٧١٩:٥١:١٤٢٠:١١:٤٩٢٣:٤٧:٤٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٩٠٥:٢٦:٣٤١٢:٣٩:٠٠١٩:٥١:٢٦٢٠:١٢:٠٠٢٣:٤٧:٥٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٥٠٥:٢٦:٤٩١٢:٣٩:١٣١٩:٥١:٣٦٢٠:١٢:٠٩٢٣:٤٨:١٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٤٠٥:٢٧:٠٦١٢:٣٩:٢٦١٩:٥١:٤٤٢٠:١٢:١٧٢٣:٤٨:٢٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٥٠٥:٢٧:٢٤١٢:٣٩:٣٩١٩:٥١:٥١٢٠:١٢:٢٤٢٣:٤٨:٣٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٨٠٥:٢٧:٤٣١٢:٣٩:٥٢١٩:٥١:٥٦٢٠:١٢:٢٨٢٣:٤٨:٥٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٢٠٥:٢٨:٠٣١٢:٤٠:٠٤١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٢:٣١٢٣:٤٩:١٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٩٠٥:٢٨:٢٥١٢:٤٠:١٧١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٢:٣٣٢٣:٤٩:٢٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٨٠٥:٢٨:٤٨١٢:٤٠:٢٩١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٢:٣٢٢٣:٤٩:٤١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٩٠٥:٢٩:١٢١٢:٤٠:٤٠١٩:٥٢:٠١٢٠:١٢:٣٠٢٣:٤٩:٥٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥١٠٥:٢٩:٣٧١٢:٤٠:٥٢١٩:٥١:٥٩٢٠:١٢:٢٦٢٣:٥٠:١٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٥٠٥:٣٠:٠٣١٢:٤١:٠٣١٩:٥١:٥٤٢٠:١٢:٢١٢٣:٥٠:٢٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠١٠٥:٣٠:٣٠١٢:٤١:١٤١٩:٥١:٤٨٢٠:١٢:١٣٢٣:٥٠:٤٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٩٠٥:٣٠:٥٨١٢:٤١:٢٥١٩:٥١:٤١٢٠:١٢:٠٤٢٣:٥١:٠٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٨٠٥:٣١:٢٧١٢:٤١:٣٥١٩:٥١:٣٢٢٠:١١:٥٤٢٣:٥١:١٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٩٠٥:٣١:٥٧١٢:٤١:٤٥١٩:٥١:٢١٢٠:١١:٤١٢٣:٥١:٣١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٢٠٥:٣٢:٢٧١٢:٤١:٥٤١٩:٥١:٠٨٢٠:١١:٢٧٢٣:٥١:٤٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٦٠٥:٣٢:٥٩١٢:٤٢:٠٤١٩:٥٠:٥٤٢٠:١١:١١٢٣:٥٢:٠٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:١١٠٥:٣٣:٣٢١٢:٤٢:١٢١٩:٥٠:٣٨٢٠:١٠:٥٣٢٣:٥٢:١٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٨٠٥:٣٤:٠٥١٢:٤٢:٢١١٩:٥٠:٢١٢٠:١٠:٣٤٢٣:٥٢:٣٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٦٠٥:٣٤:٣٩١٢:٤٢:٢٩١٩:٥٠:٠٢٢٠:١٠:١٣٢٣:٥٢:٤٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٥٠٥:٣٥:١٤١٢:٤٢:٣٦١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٩:٥٠٢٣:٥٣:٠٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٦٠٥:٣٥:٥٠١٢:٤٢:٤٣١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٩:٢٦٢٣:٥٣:١٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٧٠٥:٣٦:٢٦١٢:٤٢:٥٠١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٩:٠٠٢٣:٥٣:٣٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٠٠٥:٣٧:٠٣١٢:٤٢:٥٦١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٨:٣٢٢٣:٥٣:٤٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٣٧:٤١١٢:٤٣:٠٢١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٨:٠٣٢٣:٥٤:٠١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٩٠٥:٣٨:١٩١٢:٤٣:٠٧١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٧:٣٢٢٣:٥٤:١٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٥٠٥:٣٨:٥٨١٢:٤٣:١١١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٦:٥٩٢٣:٥٤:٢٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥١٠٥:٣٩:٣٧١٢:٤٣:١٥١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٦:٢٥٢٣:٥٤:٤١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٤٠:١٧١٢:٤٣:١٩١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٥:٤٩٢٣:٥٤:٥٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٦٠٥:٤٠:٥٧١٢:٤٣:٢٢١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٥:١٢٢٣:٥٥:٠٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بنداخوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بنداخوند روستای بنداخوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بنداخوند روستای بنداخوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بنداخوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بنداخوند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بنداخوند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بنداخوند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بنداخوند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بنداخوند

روستای بنداخوند بر روی نقشه

روستای بنداخوند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بنداخوند

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بنداخوند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بنداخوند
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بنداخوند + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای بنداخوند + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بنداخوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بنداخوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بنداخوند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بنداخوند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بنداخوند رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق بنداخوند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بنداخوند
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بنداخوند دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بنداخوند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق بنداخوند
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بنداخوند دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بنداخوند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بنداخوند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بنداخوند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو