جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بنجار

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز بنجار


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٣٥
اذان ظهر: ١١:٣٤:٣٤
غروب آفتاب: ١٦:٤٧:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٠٦:١٧
نیمه شب: ٢٢:٥٣:٠٦

دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
٢٤ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بنجار (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ دی ٩٨ شهر بنجار)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر بنجار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بنجار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
هیچ یك از امور بشری ارزش تشویش ندارند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بنجار

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بنجار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بنجار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بنجار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بنجار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بنجار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢١:١٧٠٥:٤٦:٠١١٢:٢١:٥٢١٨:٥٨:١٠١٩:١٦:٠٥٢٣:٣٩:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٠١٠٥:٤٥:٠٠١٢:٢١:٤١١٨:٥٨:٥٠١٩:١٦:٤٧٢٣:٣٨:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٤٦٠٥:٤٤:٠٠١٢:٢١:٣٢١٨:٥٩:٣١١٩:١٧:٣٠٢٣:٣٨:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٣٢٠٥:٤٣:٠١١٢:٢١:٢٢١٩:٠٠:١١١٩:١٨:١٣٢٣:٣٨:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:١٨٠٥:٤٢:٠٣١٢:٢١:١٤١٩:٠٠:٥٢١٩:١٨:٥٦٢٣:٣٧:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٠٦٠٥:٤١:٠٥١٢:٢١:٠٥١٩:٠١:٣٢١٩:١٩:٣٩٢٣:٣٧:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٥٤٠٥:٤٠:٠٩١٢:٢٠:٥٨١٩:٠٢:١٣١٩:٢٠:٢٢٢٣:٣٧:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٤٣٠٥:٣٩:١٣١٢:٢٠:٥٠١٩:٠٢:٥٤١٩:٢١:٠٦٢٣:٣٧:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٣٢٠٥:٣٨:١٩١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٣:٣٥١٩:٢١:٤٩٢٣:٣٦:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٢٣٠٥:٣٧:٢٦١٢:٢٠:٣٧١٩:٠٤:١٥١٩:٢٢:٣٢٢٣:٣٦:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:١٤٠٥:٣٦:٣٣١٢:٢٠:٣٢١٩:٠٤:٥٦١٩:٢٣:١٥٢٣:٣٦:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٣٥:٤٢١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٣:٥٨٢٣:٣٦:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٠١٠٥:٣٤:٥٢١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٦:١٨١٩:٢٤:٤٢٢٣:٣٦:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٥٥٠٥:٣٤:٠٣١٢:٢٠:١٨١٩:٠٦:٥٨١٩:٢٥:٢٥٢٣:٣٥:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٥١٠٥:٣٣:١٥١٢:٢٠:١٥١٩:٠٧:٣٩١٩:٢٦:٠٨٢٣:٣٥:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٤٨٠٥:٣٢:٢٩١٢:٢٠:١٢١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٦:٥١٢٣:٣٥:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٣١:٤٣١٢:٢٠:١٠١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٧:٣٤٢٣:٣٥:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٤٥٠٥:٣٠:٥٩١٢:٢٠:٠٨١٩:٠٩:٤١١٩:٢٨:١٧٢٣:٣٥:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٤٦٠٥:٣٠:١٦١٢:٢٠:٠٧١٩:١٠:٢١١٩:٢٩:٠٠٢٣:٣٥:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٤٨٠٥:٢٩:٣٤١٢:٢٠:٠٦١٩:١١:٠٢١٩:٢٩:٤٣٢٣:٣٤:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٥١٠٥:٢٨:٥٤١٢:٢٠:٠٦١٩:١١:٤٢١٩:٣٠:٢٦٢٣:٣٤:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٥٥٠٥:٢٨:١٥١٢:٢٠:٠٧١٩:١٢:٢٢١٩:٣١:٠٨٢٣:٣٤:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٠١٠٥:٢٧:٣٧١٢:٢٠:٠٨١٩:١٣:٠١١٩:٣١:٥١٢٣:٣٤:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٠٩٠٥:٢٧:٠١١٢:٢٠:١٠١٩:١٣:٤١١٩:٣٢:٣٣٢٣:٣٤:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:١٨٠٥:٢٦:٢٦١٢:٢٠:١٣١٩:١٤:٢٠١٩:٣٣:١٤٢٣:٣٤:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٢٨٠٥:٢٥:٥٢١٢:٢٠:١٥١٩:١٥:٠٠١٩:٣٣:٥٦٢٣:٣٤:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٤٠٠٥:٢٥:٢٠١٢:٢٠:١٩١٩:١٥:٣٨١٩:٣٤:٣٧٢٣:٣٤:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٥٤٠٥:٢٤:٤٩١٢:٢٠:٢٣١٩:١٦:١٧١٩:٣٥:١٨٢٣:٣٤:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٠٩٠٥:٢٤:١٩١٢:٢٠:٢٨١٩:١٦:٥٥١٩:٣٥:٥٨٢٣:٣٤:١٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٢٦٠٥:٢٣:٥١١٢:٢٠:٣٣١٩:١٧:٣٣١٩:٣٦:٣٨٢٣:٣٤:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بنجار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بنجار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بنجار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بنجار

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر بنجار

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر بنجار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بنجار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر بنجار

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٠:٤٠١١:٢٥:٠٤١٦:٢٩:٣١١٦:٤٨:٣٢٢٢:٤٢:٤٨
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢١:٠٠١١:٢٥:٣٣١٦:٣٠:١٠١٦:٤٩:١٠٢٢:٤٣:١٨
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢١:٢٠١١:٢٦:٠٢١٦:٣٠:٥٠١٦:٤٩:٤٩٢٢:٤٣:٤٨
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢١:٣٧١١:٢٦:٣١١٦:٣١:٣١١٦:٥٠:٢٩٢٢:٤٤:١٨
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢١:٥٣١١:٢٧:٠٠١٦:٣٢:١٣١٦:٥١:١٠٢٢:٤٤:٤٨
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٢:٠٧١١:٢٧:٢٨١٦:٣٢:٥٦١٦:٥١:٥٢٢٢:٤٥:١٨
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٢:٢٠١١:٢٧:٥٦١٦:٣٣:٤٠١٦:٥٢:٣٥٢٢:٤٥:٤٧
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٢:٣١١١:٢٨:٢٤١٦:٣٤:٢٤١٦:٥٣:١٩٢٢:٤٦:١٧
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٢:٤٠١١:٢٨:٥١١٦:٣٥:١٠١٦:٥٤:٠٣٢٢:٤٦:٤٦
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٢:٤٨١١:٢٩:١٨١٦:٣٥:٥٦١٦:٥٤:٤٩٢٢:٤٧:١٤
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٢:٥٤١١:٢٩:٤٤١٦:٣٦:٤٤١٦:٥٥:٣٤٢٢:٤٧:٤٢
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٢:٥٨١١:٣٠:١٠١٦:٣٧:٣٢١٦:٥٦:٢١٢٢:٤٨:١٠
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٣:٠٠١١:٣٠:٣٥١٦:٣٨:٢٠١٦:٥٧:٠٨٢٢:٤٨:٣٨
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٣:٠١١١:٣١:٠٠١٦:٣٩:٠٩١٦:٥٧:٥٦٢٢:٤٩:٠٥
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٣:٠٠١١:٣١:٢٤١٦:٣٩:٥٩١٦:٥٨:٤٤٢٢:٤٩:٣١
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٢:٥٨١١:٣١:٤٨١٦:٤٠:٥٠١٦:٥٩:٣٣٢٢:٤٩:٥٧
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٢:٥٣١١:٣٢:١١١٦:٤١:٤١١٧:٠٠:٢٢٢٢:٥٠:٢٣
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٢:٤٧١١:٣٢:٣٣١٦:٤٢:٣٢١٧:٠١:١٢٢٢:٥٠:٤٨
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٢:٣٩١١:٣٢:٥٥١٦:٤٣:٢٤١٧:٠٢:٠٢٢٢:٥١:١٢
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٢:٣٠١١:٣٣:١٦١٦:٤٤:١٦١٧:٠٢:٥٢٢٢:٥١:٣٦
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٢:١٩١١:٣٣:٣٧١٦:٤٥:٠٩١٧:٠٣:٤٣٢٢:٥٢:٠٠
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٢:٠٦١١:٣٣:٥٦١٦:٤٦:٠٢١٧:٠٤:٣٤٢٢:٥٢:٢٣
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢١:٥١١١:٣٤:١٥١٦:٤٦:٥٥١٧:٠٥:٢٥٢٢:٥٢:٤٥
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢١:٣٥١١:٣٤:٣٤١٦:٤٧:٤٨١٧:٠٦:١٧٢٢:٥٣:٠٦
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢١:١٧١١:٣٤:٥٢١٦:٤٨:٤٢١٧:٠٧:٠٩٢٢:٥٣:٢٧
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٠:٥٧١١:٣٥:٠٨١٦:٤٩:٣٦١٧:٠٨:٠٠٢٢:٥٣:٤٧
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٠:٣٦١١:٣٥:٢٥١٦:٥٠:٣٠١٧:٠٨:٥٢٢٢:٥٤:٠٦
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٠:١٣١١:٣٥:٤٠١٦:٥١:٢٤١٧:٠٩:٤٤٢٢:٥٤:٢٥
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٩:٤٩١١:٣٥:٥٥١٦:٥٢:١٨١٧:١٠:٣٦٢٢:٥٤:٤٣
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٤:٥٧:٠٧٠٦:١٩:٢٣١١:٣٦:٠٩١٦:٥٣:١٢١٧:١١:٢٨٢٢:٥٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر بنجار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بنجار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بنجار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بنجار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بنجار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر بنجار

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر بنجار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بنجار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر بنجار

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٨:٠٥١١:٢٢:٠٥١٦:٢٦:٠٥١٦:٤٥:٠٧٢٢:٣٩:٤٨
٠٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٨:٣٤١١:٢٢:٣٥١٦:٢٦:٣٦١٦:٤٥:٣٨٢٢:٤٠:١٧
٠٣ دی ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٩:٠٢١١:٢٣:٠٤١٦:٢٧:٠٨١٦:٤٦:١٠٢٢:٤٠:٤٧
٠٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٩:٢٩١١:٢٣:٣٤١٦:٢٧:٤٢١٦:٤٦:٤٤٢٢:٤١:١٨
٠٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٣٠٦:١٩:٥٤١١:٢٤:٠٤١٦:٢٨:١٧١٦:٤٧:١٩٢٢:٤١:٤٨
٠٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٠:١٨١١:٢٤:٣٤١٦:٢٨:٥٤١٦:٤٧:٥٥٢٢:٤٢:١٨
٠٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٠:٤٠١١:٢٥:٠٤١٦:٢٩:٣١١٦:٤٨:٣٢٢٢:٤٢:٤٨
٠٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢١:٠٠١١:٢٥:٣٣١٦:٣٠:١٠١٦:٤٩:١٠٢٢:٤٣:١٨
٠٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢١:٢٠١١:٢٦:٠٢١٦:٣٠:٥٠١٦:٤٩:٤٩٢٢:٤٣:٤٨
١٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢١:٣٧١١:٢٦:٣١١٦:٣١:٣١١٦:٥٠:٢٩٢٢:٤٤:١٨
١١ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢١:٥٣١١:٢٧:٠٠١٦:٣٢:١٣١٦:٥١:١٠٢٢:٤٤:٤٨
١٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٢:٠٧١١:٢٧:٢٨١٦:٣٢:٥٦١٦:٥١:٥٢٢٢:٤٥:١٨
١٣ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٢:٢٠١١:٢٧:٥٦١٦:٣٣:٤٠١٦:٥٢:٣٥٢٢:٤٥:٤٧
١٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٢:٣١١١:٢٨:٢٤١٦:٣٤:٢٤١٦:٥٣:١٩٢٢:٤٦:١٧
١٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٢:٤٠١١:٢٨:٥١١٦:٣٥:١٠١٦:٥٤:٠٣٢٢:٤٦:٤٦
١٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٢:٤٨١١:٢٩:١٨١٦:٣٥:٥٦١٦:٥٤:٤٩٢٢:٤٧:١٤
١٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٢:٥٤١١:٢٩:٤٤١٦:٣٦:٤٤١٦:٥٥:٣٤٢٢:٤٧:٤٢
١٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٢:٥٨١١:٣٠:١٠١٦:٣٧:٣٢١٦:٥٦:٢١٢٢:٤٨:١٠
١٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٣:٠٠١١:٣٠:٣٥١٦:٣٨:٢٠١٦:٥٧:٠٨٢٢:٤٨:٣٨
٢٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٣:٠١١١:٣١:٠٠١٦:٣٩:٠٩١٦:٥٧:٥٦٢٢:٤٩:٠٥
٢١ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٣:٠٠١١:٣١:٢٤١٦:٣٩:٥٩١٦:٥٨:٤٤٢٢:٤٩:٣١
٢٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٢:٥٨١١:٣١:٤٨١٦:٤٠:٥٠١٦:٥٩:٣٣٢٢:٤٩:٥٧
٢٣ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٢:٥٣١١:٣٢:١١١٦:٤١:٤١١٧:٠٠:٢٢٢٢:٥٠:٢٣
٢٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٢:٤٧١١:٣٢:٣٣١٦:٤٢:٣٢١٧:٠١:١٢٢٢:٥٠:٤٨
٢٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٢:٣٩١١:٣٢:٥٥١٦:٤٣:٢٤١٧:٠٢:٠٢٢٢:٥١:١٢
٢٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٢:٣٠١١:٣٣:١٦١٦:٤٤:١٦١٧:٠٢:٥٢٢٢:٥١:٣٦
٢٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٢:١٩١١:٣٣:٣٧١٦:٤٥:٠٩١٧:٠٣:٤٣٢٢:٥٢:٠٠
٢٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥١٠٦:٢٢:٠٦١١:٣٣:٥٦١٦:٤٦:٠٢١٧:٠٤:٣٤٢٢:٥٢:٢٣
٢٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢١:٥١١١:٣٤:١٥١٦:٤٦:٥٥١٧:٠٥:٢٥٢٢:٥٢:٤٥
٣٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢١:٣٥١١:٣٤:٣٤١٦:٤٧:٤٨١٧:٠٦:١٧٢٢:٥٣:٠٦

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بنجار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر بنجار شهر بنجار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر بنجار شهر بنجار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بنجار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بنجار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بنجار

بُنجار یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان در نزدیکی زابل ایران است. این شهر در حدود ۱٫۵ کیلومتری شرق زابل و در منطقه‌ای دشت قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا ۴۷۵متر و آب و هوای آن گرم و خشک است

شهر بنجار در ویکیپدیا

شهر بنجار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بنجار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بنجار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بنجار بر روی نقشه

شهر بنجار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بنجار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بنجار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بنجار
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر بنجار + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر بنجار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بنجار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بنجار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بنجار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بنجار دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بنجار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بنجار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بنجار
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بنجار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ بنجار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بنجار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بنجار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بنجار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو