جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بنت

نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز بنت

اذان صبح: ٠٤:٢٠:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٦:٥١
اذان ظهر: ١١:١٤:٤٣
غروب آفتاب: ١٦:٥٢:١٦
اذان مغرب: ١٧:٠٩:٠٣
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٦:٣٥

سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩
١٠ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٧ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بنت (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ آبان ٩٩ شهر بنت)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر بنت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بنت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام سجاد (ع)
هم نشینى با صالحان انسان را به سوى صلاح و خیر مى كشاند; و معاشرت و هم صحبت شدن با علماء، سبب افزایش شعور و بینش مى باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بنت

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بنت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بنت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بنت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بنت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بنت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٠٨:٣٧١٢:٣١:٠٩١٨:٥٤:٠٥١٩:١٠:٤٩٢٣:٥١:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٩:٢١٠٦:٠٧:٣٨١٢:٣٠:٥٤١٨:٥٤:٣٤١٩:١١:٢٠٢٣:٥١:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٨:١٣٠٦:٠٦:٤٠١٢:٣٠:٤٠١٨:٥٥:٠٤١٩:١١:٥١٢٣:٥١:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٠٥:٤٢١٢:٣٠:٢٦١٨:٥٥:٣٤١٩:١٢:٢٣٢٣:٥٠:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٥:٥٨٠٦:٠٤:٤٥١٢:٣٠:١٣١٨:٥٦:٠٤١٩:١٢:٥٤٢٣:٥٠:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٣:٤٩١٢:٣٠:٠٠١٨:٥٦:٣٤١٩:١٣:٢٦٢٣:٥٠:٠٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٣:٤٤٠٦:٠٢:٥٣١٢:٢٩:٤٧١٨:٥٧:٠٤١٩:١٣:٥٨٢٣:٤٩:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠١:٥٨١٢:٢٩:٣٥١٨:٥٧:٣٥١٩:١٤:٣٠٢٣:٤٩:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤١:٣٣٠٦:٠١:٠٤١٢:٢٩:٢٣١٨:٥٨:٠٥١٩:١٥:٠٣٢٣:٤٩:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٠:١٠١٢:٢٩:١٢١٨:٥٨:٣٦١٩:١٥:٣٥٢٣:٤٩:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٩:٢٣٠٥:٥٩:١٧١٢:٢٩:٠١١٨:٥٩:٠٧١٩:١٦:٠٨٢٣:٤٨:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:١٩٠٥:٥٨:٢٥١٢:٢٨:٥٠١٨:٥٩:٣٨١٩:١٦:٤١٢٣:٤٨:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:١٦٠٥:٥٧:٣٤١٢:٢٨:٤٠١٩:٠٠:٠٩١٩:١٧:١٤٢٣:٤٨:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:١٤٠٥:٥٦:٤٣١٢:٢٨:٣١١٩:٠٠:٤٠١٩:١٧:٤٧٢٣:٤٧:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:١٢٠٥:٥٥:٥٤١٢:٢٨:٢٢١٩:٠١:١٢١٩:١٨:٢١٢٣:٤٧:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:١١٠٥:٥٥:٠٥١٢:٢٨:١٣١٩:٠١:٤٣١٩:١٨:٥٤٢٣:٤٧:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:١١٠٥:٥٤:١٧١٢:٢٨:٠٥١٩:٠٢:١٥١٩:١٩:٢٨٢٣:٤٧:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:١١٠٥:٥٣:٣٠١٢:٢٧:٥٨١٩:٠٢:٤٧١٩:٢٠:٠٢٢٣:٤٧:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣١:١٢٠٥:٥٢:٤٤١٢:٢٧:٥١١٩:٠٣:١٩١٩:٢٠:٣٦٢٣:٤٦:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٠:١٥٠٥:٥١:٥٩١٢:٢٧:٤٥١٩:٠٣:٥١١٩:٢١:١١٢٣:٤٦:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٩:١٨٠٥:٥١:١٥١٢:٢٧:٣٩١٩:٠٤:٢٤١٩:٢١:٤٥٢٣:٤٦:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٠:٣٢١٢:٢٧:٣٤١٩:٠٤:٥٦١٩:٢٢:٢٠٢٣:٤٦:١٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٤٩:٥٠١٢:٢٧:٢٩١٩:٠٥:٢٩١٩:٢٢:٥٤٢٣:٤٦:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٤٩:١٠١٢:٢٧:٢٥١٩:٠٦:٠١١٩:٢٣:٢٩٢٣:٤٥:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٤٨:٣٠١٢:٢٧:٢٢١٩:٠٦:٣٤١٩:٢٤:٠٤٢٣:٤٥:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٤٧:٥١١٢:٢٧:١٩١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٤:٣٩٢٣:٤٥:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٤٧:١٣١٢:٢٧:١٧١٩:٠٧:٤٠١٩:٢٥:١٤٢٣:٤٥:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٤٦:٣٧١٢:٢٧:١٥١٩:٠٨:١٣١٩:٢٥:٤٩٢٣:٤٥:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٢٠٠٥:٤٦:٠١١٢:٢٧:١٤١٩:٠٨:٤٦١٩:٢٦:٢٤٢٣:٤٥:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بنت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بنت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بنت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بنت

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بنت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بنت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بنت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بنت

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بنت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بنت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بنت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بنت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بنت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بنت

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر بنت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بنت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بنت

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بنت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بنت شهر بنت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بنت شهر بنت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بنت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بنت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بنت

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر بنت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بنت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بنت

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٠٠٥:٣٣:٥٤١١:١٥:١٨١٦:٥٦:٢٢١٧:١٣:٠٢٢٢:٣٧:٢١
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٠٠٥:٣٤:٢٨١١:١٥:١٠١٦:٥٥:٣١١٧:١٢:١٣٢٢:٣٧:١١
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٠٠٥:٣٥:٠٣١١:١٥:٠٢١٦:٥٤:٤١١٧:١١:٢٤٢٢:٣٧:٠١
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:١٩:٢١٠٥:٣٥:٣٩١١:١٤:٥٥١٦:٥٣:٥١١٧:١٠:٣٦٢٢:٣٦:٥١
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٥:٣٦:١٤١١:١٤:٤٩١٦:٥٣:٠٣١٧:٠٩:٤٩٢٢:٣٦:٤٣
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٣٦:٥١١١:١٤:٤٣١٦:٥٢:١٦١٧:٠٩:٠٣٢٢:٣٦:٣٥
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٣٧:٢٨١١:١٤:٣٨١٦:٥١:٣٠١٧:٠٨:١٩٢٢:٣٦:٢٨
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٦٠٥:٣٨:٠٥١١:١٤:٣٤١٦:٥٠:٤٤١٧:٠٧:٣٥٢٢:٣٦:٢١
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٧٠٥:٣٨:٤٢١١:١٤:٣١١٦:٥٠:٠٠١٧:٠٦:٥٣٢٢:٣٦:١٥
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٣٩:٢٠١١:١٤:٢٨١٦:٤٩:١٧١٧:٠٦:١٢٢٢:٣٦:١٠
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٣٩:٥٩١١:١٤:٢٧١٦:٤٨:٣٦١٧:٠٥:٣١٢٢:٣٦:٠٥
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٤٠:٣٨١١:١٤:٢٦١٦:٤٧:٥٥١٧:٠٤:٥٣٢٢:٣٦:٠٢
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٤١:١٧١١:١٤:٢٥١٦:٤٧:١٦١٧:٠٤:١٥٢٢:٣٥:٥٩
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٤١:٥٧١١:١٤:٢٦١٦:٤٦:٣٧١٧:٠٣:٣٩٢٢:٣٥:٥٦
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٥٠٥:٤٢:٣٧١١:١٤:٢٨١٦:٤٦:٠١١٧:٠٣:٠٣٢٢:٣٥:٥٥
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٤٣:١٨١١:١٤:٣٠١٦:٤٥:٢٥١٧:٠٢:٣٠٢٢:٣٥:٥٤
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٤٣:٥٩١١:١٤:٣٣١٦:٤٤:٥١١٧:٠١:٥٧٢٢:٣٥:٥٥
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٩٠٥:٤٤:٤٠١١:١٤:٣٧١٦:٤٤:١٨١٧:٠١:٢٦٢٢:٣٥:٥٦
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٤٥:٢٢١١:١٤:٤٢١٦:٤٣:٤٦١٧:٠٠:٥٦٢٢:٣٥:٥٨
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٤٦:٠٤١١:١٤:٤٨١٦:٤٣:١٦١٧:٠٠:٢٨٢٢:٣٦:٠٠
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٥٠٥:٤٦:٤٧١١:١٤:٥٥١٦:٤٢:٤٧١٧:٠٠:٠١٢٢:٣٦:٠٤
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٥:٤٧:٢٩١١:١٥:٠٢١٦:٤٢:٢٠١٦:٥٩:٣٥٢٢:٣٦:٠٨
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٤٨:١٣١١:١٥:١١١٦:٤١:٥٤١٦:٥٩:١١٢٢:٣٦:١٤
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٤٠٥:٤٨:٥٦١١:١٥:٢٠١٦:٤١:٢٩١٦:٥٨:٤٨٢٢:٣٦:٢٠
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:١١٠٥:٤٩:٤٠١١:١٥:٣٠١٦:٤١:٠٦١٦:٥٨:٢٧٢٢:٣٦:٢٧
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٨٠٥:٥٠:٢٤١١:١٥:٤١١٦:٤٠:٤٤١٦:٥٨:٠٧٢٢:٣٦:٣٥
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٥٠٥:٥١:٠٨١١:١٥:٥٣١٦:٤٠:٢٤١٦:٥٧:٤٩٢٢:٣٦:٤٣
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٣٠٥:٥١:٥٢١١:١٦:٠٦١٦:٤٠:٠٥١٦:٥٧:٣٢٢٢:٣٦:٥٣
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٠٠٥:٥٢:٣٧١١:١٦:١٩١٦:٣٩:٤٨١٦:٥٧:١٧٢٢:٣٧:٠٣
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٨٠٥:٥٣:٢١١١:١٦:٣٣١٦:٣٩:٣٢١٦:٥٧:٠٣٢٢:٣٧:١٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بنت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بنت شهر بنت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بنت شهر بنت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بنت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بنت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بنت

شهر بنت مرکز بخش بنت از توابع شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان است که در ۸۵ کیلومتری شمال غرب نیکشهر و ۴۵ کیلومتری جنوب شهر فنوج، بین ۲۶ درجه و ۱۷ درجه عرض شمالی و ۵۹ درجه و ۱۳ درجه طول شرقی گرینویچ در ارتفاع ۴۰۰ متری از سطح دریا واقع شده

شهر بنت در ویکیپدیا

شهر بنت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بنت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بنت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بنت بر روی نقشه

شهر بنت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بنت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بنت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بنت
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر بنت + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر بنت + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بنت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بنت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بنت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بنت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بنت رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا بنت دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بنت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بنت دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ بنت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بنت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بنت دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بنت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بنت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بنت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو