جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بنت

نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز بنت


اذان صبح: ٠٤:٣٣:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٤٦
اذان ظهر: ١١:١٦:٢١
غروب آفتاب: ١٦:٣٩:٤٣
اذان مغرب: ١٦:٥٧:١٢
نیمه شب: ٢٢:٣٧:٠٤

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بنت (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر بنت)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر بنت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بنت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژان پل سارتر
مسئله تنها این نیست كه چیزها ناپدید می شوند، بلكه پس از آن، یادشان نیز نابود می شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بنت

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بنت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بنت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بنت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بنت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بنت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٠٢٠٥:٥٧:٢٢١٢:٢٨:٣٩١٩:٠٠:١٧١٩:١٧:٢٣٢٣:٤٨:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٥٩٠٥:٥٦:٣٢١٢:٢٨:٢٩١٩:٠٠:٤٩١٩:١٧:٥٧٢٣:٤٧:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٥٨٠٥:٥٥:٤٣١٢:٢٨:٢١١٩:٠١:٢١١٩:١٨:٣٠٢٣:٤٧:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٥٧٠٥:٥٤:٥٤١٢:٢٨:١٣١٩:٠١:٥٢١٩:١٩:٠٤٢٣:٤٧:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٥٧٠٥:٥٤:٠٧١٢:٢٨:٠٥١٩:٠٢:٢٤١٩:١٩:٣٨٢٣:٤٧:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٥٨٠٥:٥٣:٢٠١٢:٢٧:٥٨١٩:٠٢:٥٦١٩:٢٠:١٢٢٣:٤٦:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٠٠٠٥:٥٢:٣٥١٢:٢٧:٥١١٩:٠٣:٢٨١٩:٢٠:٤٦٢٣:٤٦:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٠٢٠٥:٥١:٥٠١٢:٢٧:٤٥١٩:٠٤:٠١١٩:٢١:٢٠٢٣:٤٦:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥١:٠٦١٢:٢٧:٣٩١٩:٠٤:٣٣١٩:٢١:٥٥٢٣:٤٦:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٠:٢٣١٢:٢٧:٣٤١٩:٠٥:٠٥١٩:٢٢:٢٩٢٣:٤٦:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:١٥٠٥:٤٩:٤١١٢:٢٧:٢٩١٩:٠٥:٣٨١٩:٢٣:٠٤٢٣:٤٥:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢١٠٥:٤٩:٠١١٢:٢٧:٢٥١٩:٠٦:١٠١٩:٢٣:٣٨٢٣:٤٥:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٤٨:٢١١٢:٢٧:٢٢١٩:٠٦:٤٣١٩:٢٤:١٣٢٣:٤٥:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٣٧٠٥:٤٧:٤٢١٢:٢٧:١٩١٩:٠٧:١٥١٩:٢٤:٤٨٢٣:٤٥:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٤٧:٠٥١٢:٢٧:١٧١٩:٠٧:٤٨١٩:٢٥:٢٣٢٣:٤٥:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٤٦:٢٩١٢:٢٧:١٥١٩:٠٨:٢١١٩:٢٥:٥٨٢٣:٤٥:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٤٥:٥٣١٢:٢٧:١٤١٩:٠٨:٥٤١٩:٢٦:٣٢٢٣:٤٥:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٢٢٠٥:٤٥:١٩١٢:٢٧:١٤١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٧:٠٧٢٣:٤٥:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤٤:٤٦١٢:٢٧:١٤١٩:٠٩:٥٩١٩:٢٧:٤٢٢٣:٤٤:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٤:١٥١٢:٢٧:١٤١٩:١٠:٣٢١٩:٢٨:١٧٢٣:٤٤:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٠٨٠٥:٤٣:٤٤١٢:٢٧:١٦١٩:١١:٠٤١٩:٢٨:٥٢٢٣:٤٤:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٢٦٠٥:٤٣:١٥١٢:٢٧:١٧١٩:١١:٣٧١٩:٢٩:٢٦٢٣:٤٤:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٤٥٠٥:٤٢:٤٧١٢:٢٧:٢٠١٩:١٢:١٠١٩:٣٠:٠١٢٣:٤٤:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٠٦٠٥:٤٢:٢٠١٢:٢٧:٢٣١٩:١٢:٤٢١٩:٣٠:٣٥٢٣:٤٤:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٢٨٠٥:٤١:٥٤١٢:٢٧:٢٦١٩:١٣:١٤١٩:٣١:١٠٢٣:٤٤:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٥١٠٥:٤١:٣٠١٢:٢٧:٣٠١٩:١٣:٤٦١٩:٣١:٤٤٢٣:٤٤:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:١٦٠٥:٤١:٠٧١٢:٢٧:٣٥١٩:١٤:١٨١٩:٣٢:١٧٢٣:٤٤:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٤٣٠٥:٤٠:٤٥١٢:٢٧:٤٠١٩:١٤:٥٠١٩:٣٢:٥١٢٣:٤٤:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٤:١١٠٥:٤٠:٢٤١٢:٢٧:٤٦١٩:١٥:٢١١٩:٣٣:٢٤٢٣:٤٤:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بنت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بنت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بنت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بنت

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر بنت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بنت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بنت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر بنت

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر بنت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بنت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بنت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بنت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بنت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بنت

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر بنت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بنت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بنت

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٥٠٥:٣٤:٠٠١١:١٥:١٥١٦:٥٦:٠٩١٧:١٢:٤٩٢٢:٣٧:١٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٦٠٥:٣٤:٣٥١١:١٥:٠٦١٦:٥٥:١٨١٧:١٢:٠٠٢٢:٣٧:٠٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٦٠٥:٣٥:١٠١١:١٤:٥٩١٦:٥٤:٢٨١٧:١١:١١٢٢:٣٦:٥٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٧٠٥:٣٥:٤٦١١:١٤:٥٢١٦:٥٣:٣٩١٧:١٠:٢٤٢٢:٣٦:٤٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٨٠٥:٣٦:٢٢١١:١٤:٤٦١٦:٥٢:٥١١٧:٠٩:٣٧٢٢:٣٦:٤٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٣٦:٥٨١١:١٤:٤١١٦:٥٢:٠٤١٧:٠٨:٥٢٢٢:٣٦:٣٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٠١٠٥:٣٧:٣٥١١:١٤:٣٦١٦:٥١:١٨١٧:٠٨:٠٨٢٢:٣٦:٢٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٢٠٥:٣٨:١٣١١:١٤:٣٣١٦:٥٠:٣٣١٧:٠٧:٢٤٢٢:٣٦:١٩
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٣٨:٥١١١:١٤:٣٠١٦:٤٩:٥٠١٧:٠٦:٤٢٢٢:٣٦:١٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٣٩:٢٩١١:١٤:٢٧١٦:٤٩:٠٧١٧:٠٦:٠٢٢٢:٣٦:٠٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٠٠٥:٤٠:٠٨١١:١٤:٢٦١٦:٤٨:٢٦١٧:٠٥:٢٢٢٢:٣٦:٠٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٤٠:٤٧١١:١٤:٢٥١٦:٤٧:٤٥١٧:٠٤:٤٣٢٢:٣٦:٠١
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٦٠٥:٤١:٢٧١١:١٤:٢٦١٦:٤٧:٠٦١٧:٠٤:٠٦٢٢:٣٥:٥٨
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٠٠٥:٤٢:٠٧١١:١٤:٢٧١٦:٤٦:٢٩١٧:٠٣:٣٠٢٢:٣٥:٥٦
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٤٢:٤٧١١:١٤:٢٨١٦:٤٥:٥٢١٧:٠٢:٥٥٢٢:٣٥:٥٥
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٤٣:٢٨١١:١٤:٣١١٦:٤٥:١٧١٧:٠٢:٢٢٢٢:٣٥:٥٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٤٤:٠٩١١:١٤:٣٤١٦:٤٤:٤٣١٧:٠١:٥٠٢٢:٣٥:٥٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٤٤:٥٠١١:١٤:٣٩١٦:٤٤:١٠١٧:٠١:١٩٢٢:٣٥:٥٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٤٥:٣٢١١:١٤:٤٤١٦:٤٣:٣٩١٧:٠٠:٤٩٢٢:٣٥:٥٨
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٨٠٥:٤٦:١٤١١:١٤:٥٠١٦:٤٣:٠٩١٧:٠٠:٢١٢٢:٣٦:٠١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٤٦:٥٧١١:١٤:٥٦١٦:٤٢:٤٠١٦:٥٩:٥٤٢٢:٣٦:٠٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٩٠٥:٤٧:٣٩١١:١٥:٠٤١٦:٤٢:١٣١٦:٥٩:٢٩٢٢:٣٦:٠٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٦٠٥:٤٨:٢٢١١:١٥:١٢١٦:٤١:٤٧١٦:٥٩:٠٥٢٢:٣٦:١٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٢٠٥:٤٩:٠٦١١:١٥:٢٢١٦:٤١:٢٣١٦:٥٨:٤٢٢٢:٣٦:٢١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:١٩٠٥:٤٩:٤٩١١:١٥:٣٢١٦:٤١:٠٠١٦:٥٨:٢١٢٢:٣٦:٢٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٦٠٥:٥٠:٣٣١١:١٥:٤٣١٦:٤٠:٣٨١٦:٥٨:٠٢٢٢:٣٦:٣٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٣٠٥:٥١:١٧١١:١٥:٥٥١٦:٤٠:١٨١٦:٥٧:٤٤٢٢:٣٦:٤٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٠٠٥:٥٢:٠١١١:١٦:٠٨١٦:٤٠:٠٠١٦:٥٧:٢٧٢٢:٣٦:٥٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٨٠٥:٥٢:٤٦١١:١٦:٢١١٦:٣٩:٤٣١٦:٥٧:١٢٢٢:٣٧:٠٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٦٠٥:٥٣:٣٠١١:١٦:٣٦١٦:٣٩:٢٨١٦:٥٦:٥٨٢٢:٣٧:١٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بنت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بنت شهر بنت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بنت شهر بنت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بنت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بنت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بنت

شهر بنت مرکز بخش بنت از توابع شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان است که در ۸۵ کیلومتری شمال غرب نیکشهر و ۴۵ کیلومتری جنوب شهر فنوج، بین ۲۶ درجه و ۱۷ درجه عرض شمالی و ۵۹ درجه و ۱۳ درجه طول شرقی گرینویچ در ارتفاع ۴۰۰ متری از سطح دریا واقع شده

شهر بنت در ویکیپدیا

شهر بنت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بنت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بنت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بنت بر روی نقشه

شهر بنت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بنت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بنت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بنت
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر بنت + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر بنت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بنت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بنت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بنت رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ بنت دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بنت دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بنت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا بنت دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بنت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بنت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بنت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق بنت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بنت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو