جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بناسردره

پایین طالقان | طالقان | البرز | ایران

اوقات شرعی امروز بناسردره


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٢١:١٣
غروب آفتاب: ١٧:٥٨:١٥
اذان مغرب: ١٨:١٦:٤٢
نیمه شب: ٢٣:٣٨:٥٠

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بناسردره (شهرستان طالقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ روستای بناسردره)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای بناسردره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بناسردره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
نهايت كمال ، فهم در دين و صبر بر مصيبت ، و اندازه گيري در خرج زندگاني است .

اوقات شرعی ماه جاری روستای بناسردره

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بناسردره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بناسردره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بناسردره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بناسردره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بناسردره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥١:١٢٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠٦:١٠١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٩:٠٧٠٠:١٩:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٤٠٠٦:٢١:٤٦١٣:٠٥:٥٩١٩:٥٠:٤٧٢٠:١٠:٠٢٠٠:١٩:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٥:٥٠١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٥٦٠٠:١٩:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٥:٤٠١٩:٥٢:٣١٢٠:١١:٥١٠٠:١٨:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٨:١٥١٣:٠٥:٣٢١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٢:٤٦٠٠:١٨:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٧:٠٦١٣:٠٥:٢٣١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:٤١٠٠:١٨:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٥:٥٩١٣:٠٥:١٦١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٧:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٤:٥٣١٣:٠٥:٠٨١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٥:٣٠٠٠:١٧:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٣:٤٧١٣:٠٥:٠٢١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٦:٢٥٠٠:١٧:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٥١٠٦:١٢:٤٣١٣:٠٤:٥٦١٩:٥٧:٤١٢٠:١٧:١٩٠٠:١٧:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٢٦٠٦:١١:٤١١٣:٠٤:٥٠١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٨:١٤٠٠:١٦:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٠٢٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٤:٤٥١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٩:٠٨٠٠:١٦:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٤:٤٠٢٠:٠٠:١٤٢٠:٢٠:٠٢٠٠:١٦:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:١٨٠٦:٠٨:٣٩١٣:٠٤:٣٦٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٥٦٠٠:١٦:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٧:٤١١٣:٠٤:٣٣٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢١:٥٠٠٠:١٥:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٦:٤٤١٣:٠٤:٣٠٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:٤٤٠٠:١٥:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٣:٣٨٠٠:١٥:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠٤:٢٦٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٤:٣١٠٠:١٥:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٤٩٠٦:٠٤:٠٣١٣:٠٤:٢٥٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٥:٢٤٠٠:١٤:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٣٥٠٦:٠٣:١١١٣:٠٤:٢٥٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٦:١٧٠٠:١٤:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٢٢٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠٤:٢٥٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٧:١٠٠٠:١٤:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:١٢٠٦:٠١:٣٤١٣:٠٤:٢٥٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٨:٠٢٠٠:١٤:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٠٢٠٦:٠٠:٤٧١٣:٠٤:٢٧٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٨:٥٤٠٠:١٤:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٥٤٠٦:٠٠:٠٢١٣:٠٤:٢٩٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٩:٤٦٠٠:١٤:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٤٨٠٥:٥٩:١٨١٣:٠٤:٣١٢٠:١٠:١١٢٠:٣٠:٣٧٠٠:١٣:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٤٤٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٤:٣٤٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣١:٢٧٠٠:١٣:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٤١٠٥:٥٧:٥٥١٣:٠٤:٣٧٢٠:١١:٤٥٢٠:٣٢:١٧٠٠:١٣:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٤٠٠٥:٥٧:١٦١٣:٠٤:٤١٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٣:٠٧٠٠:١٣:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٤١٠٥:٥٦:٣٩١٣:٠٤:٤٦٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:٥٦٠٠:١٣:٣١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٤٤٠٥:٥٦:٠٣١٣:٠٤:٥١٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٤:٤٤٠٠:١٣:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بناسردره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بناسردره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بناسردره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بناسردره

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای بناسردره

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای بناسردره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بناسردره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای بناسردره

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٤٤:٤٢١٢:٢١:١٣١٧:٥٨:١٥١٨:١٦:٤٢٢٣:٣٨:٥٠
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:١٩:٢٤٠٦:٤٣:٢٥١٢:٢١:٠٣١٧:٥٩:١٣١٨:١٧:٣٨٢٣:٣٨:٤١
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٢:٠٨١٢:٢٠:٥٣١٨:٠٠:١٠١٨:١٨:٣٥٢٣:٣٨:٣٣
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٠:٥٠١٢:٢٠:٤٣١٨:٠١:٠٧١٨:١٩:٣٠٢٣:٣٨:٢٣
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:١٥:٣٨٠٦:٣٩:٣١١٢:٢٠:٣٢١٨:٠٢:٠٤١٨:٢٠:٢٦٢٣:٣٨:١٣
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١٤:٢١٠٦:٣٨:١٢١٢:٢٠:٢٠١٨:٠٣:٠١١٨:٢١:٢١٢٣:٣٨:٠٢
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١٣:٠٢٠٦:٣٦:٥١١٢:٢٠:٠٨١٨:٠٣:٥٧١٨:٢٢:١٦٢٣:٣٧:٥٠
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١١:٤٣٠٦:٣٥:٣١١٢:١٩:٥٥١٨:٠٤:٥٣١٨:٢٣:١١٢٣:٣٧:٣٨
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٤:٠٩١٢:١٩:٤٢١٨:٠٥:٤٨١٨:٢٤:٠٦٢٣:٣٧:٢٥
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٠٩:٠١٠٦:٣٢:٤٧١٢:١٩:٢٩١٨:٠٦:٤٣١٨:٢٥:٠٠٢٣:٣٧:١١
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣١:٢٤١٢:١٩:١٥١٨:٠٧:٣٨١٨:٢٥:٥٤٢٣:٣٦:٥٧
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٠:٠١١٢:١٩:٠٠١٨:٠٨:٣٣١٨:٢٦:٤٨٢٣:٣٦:٤٢
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٠٤:٥١٠٦:٢٨:٣٨١٢:١٨:٤٦١٨:٠٩:٢٧١٨:٢٧:٤٢٢٣:٣٦:٢٧
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٧:١٣١٢:١٨:٣٠١٨:١٠:٢١١٨:٢٨:٣٥٢٣:٣٦:١١
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٥:٤٩١٢:١٨:١٥١٨:١١:١٥١٨:٢٩:٢٨٢٣:٣٥:٥٤
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٤:٢٤١٢:١٧:٥٩١٨:١٢:٠٨١٨:٣٠:٢٢٢٣:٣٥:٣٧
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٢:٥٨١٢:١٧:٤٣١٨:١٣:٠٢١٨:٣١:١٥٢٣:٣٥:٢٠
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢١:٣٣١٢:١٧:٢٧١٨:١٣:٥٥١٨:٣٢:٠٧٢٣:٣٥:٠٢
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٠:٠٧١٢:١٧:١٠١٨:١٤:٤٨١٨:٣٣:٠٠٢٣:٣٤:٤٤
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٨:٤٠١٢:١٦:٥٣١٨:١٥:٤١١٨:٣٣:٥٣٢٣:٣٤:٢٥
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٧:١٤١٢:١٦:٣٦١٨:١٦:٣٣١٨:٣٤:٤٥٢٣:٣٤:٠٦
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٥:٤٧١٢:١٦:١٩١٨:١٧:٢٥١٨:٣٥:٣٨٢٣:٣٣:٤٦
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٤:٢٠١٢:١٦:٠١١٨:١٨:١٨١٨:٣٦:٣٠٢٣:٣٣:٢٦
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٢:٥٣١٢:١٥:٤٤١٨:١٩:١٠١٨:٣٧:٢٣٢٣:٣٣:٠٦
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١١:٢٦١٢:١٥:٢٦١٨:٢٠:٠٢١٨:٣٨:١٥٠٠:٠٢:٤٦
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٤٥:٣٠٠٧:٠٩:٥٩١٣:١٥:٠٩١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٩:٠٧٠٠:٣٢:٢٥
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٤٣:٥٦٠٧:٠٨:٣١١٣:١٤:٥١١٩:٢١:٤٥١٩:٣٩:٥٩٠٠:٣٢:٠٤
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٤٢:٢٣٠٧:٠٧:٠٤١٣:١٤:٣٣١٩:٢٢:٣٧١٩:٤٠:٥١٠٠:٣١:٤٣
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤٠:٤٨٠٧:٠٥:٣٧١٣:١٤:١٥١٩:٢٣:٢٨١٩:٤١:٤٤٠٠:٣١:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای بناسردره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای بناسردره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای بناسردره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بناسردره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بناسردره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بناسردره

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای بناسردره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بناسردره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بناسردره

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥٠:٥٠١٢:٢١:٥٠١٧:٥٣:٢١١٨:١١:٥٦٢٣:٣٩:١٩
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٨٠٦:٤٩:٣٨١٢:٢١:٤٤١٧:٥٤:٢٠١٨:١٢:٥٤٢٣:٣٩:١٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٤٨:٢٥١٢:٢١:٣٧١٧:٥٥:١٩١٨:١٣:٥١٢٣:٣٩:١٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٠٠٦:٤٧:١٢١٢:٢١:٣٠١٧:٥٦:١٨١٨:١٤:٤٨٢٣:٣٩:٠٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٩٠٦:٤٥:٥٧١٢:٢١:٢١١٧:٥٧:١٧١٨:١٥:٤٥٢٣:٣٨:٥٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٤٤:٤٢١٢:٢١:١٣١٧:٥٨:١٥١٨:١٦:٤٢٢٣:٣٨:٥٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٤٠٦:٤٣:٢٥١٢:٢١:٠٣١٧:٥٩:١٣١٨:١٧:٣٨٢٣:٣٨:٤١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٢:٠٨١٢:٢٠:٥٣١٨:٠٠:١٠١٨:١٨:٣٥٢٣:٣٨:٣٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٠:٥٠١٢:٢٠:٤٣١٨:٠١:٠٧١٨:١٩:٣٠٢٣:٣٨:٢٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٨٠٦:٣٩:٣١١٢:٢٠:٣٢١٨:٠٢:٠٤١٨:٢٠:٢٦٢٣:٣٨:١٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٢١٠٦:٣٨:١٢١٢:٢٠:٢٠١٨:٠٣:٠١١٨:٢١:٢١٢٣:٣٨:٠٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٢٠٦:٣٦:٥١١٢:٢٠:٠٨١٨:٠٣:٥٧١٨:٢٢:١٦٢٣:٣٧:٥٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٤٣٠٦:٣٥:٣١١٢:١٩:٥٥١٨:٠٤:٥٣١٨:٢٣:١١٢٣:٣٧:٣٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٤:٠٩١٢:١٩:٤٢١٨:٠٥:٤٨١٨:٢٤:٠٦٢٣:٣٧:٢٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠١٠٦:٣٢:٤٧١٢:١٩:٢٩١٨:٠٦:٤٣١٨:٢٥:٠٠٢٣:٣٧:١١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣١:٢٤١٢:١٩:١٥١٨:٠٧:٣٨١٨:٢٥:٥٤٢٣:٣٦:٥٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٠:٠١١٢:١٩:٠٠١٨:٠٨:٣٣١٨:٢٦:٤٨٢٣:٣٦:٤٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥١٠٦:٢٨:٣٨١٢:١٨:٤٦١٨:٠٩:٢٧١٨:٢٧:٤٢٢٣:٣٦:٢٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٧:١٣١٢:١٨:٣٠١٨:١٠:٢١١٨:٢٨:٣٥٢٣:٣٦:١١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٥:٤٩١٢:١٨:١٥١٨:١١:١٥١٨:٢٩:٢٨٢٣:٣٥:٥٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٤:٢٤١٢:١٧:٥٩١٨:١٢:٠٨١٨:٣٠:٢٢٢٣:٣٥:٣٧
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٢:٥٨١٢:١٧:٤٣١٨:١٣:٠٢١٨:٣١:١٥٢٣:٣٥:٢٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢١:٣٣١٢:١٧:٢٧١٨:١٣:٥٥١٨:٣٢:٠٧٢٣:٣٥:٠٢
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٠:٠٧١٢:١٧:١٠١٨:١٤:٤٨١٨:٣٣:٠٠٢٣:٣٤:٤٤
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٨:٤٠١٢:١٦:٥٣١٨:١٥:٤١١٨:٣٣:٥٣٢٣:٣٤:٢٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٧:١٤١٢:١٦:٣٦١٨:١٦:٣٣١٨:٣٤:٤٥٢٣:٣٤:٠٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٥:٤٧١٢:١٦:١٩١٨:١٧:٢٥١٨:٣٥:٣٨٢٣:٣٣:٤٦
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٤:٢٠١٢:١٦:٠١١٨:١٨:١٨١٨:٣٦:٣٠٢٣:٣٣:٢٦
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٢:٥٣١٢:١٥:٤٤١٨:١٩:١٠١٨:٣٧:٢٣٢٣:٣٣:٠٦

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بناسردره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بناسردره روستای بناسردره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بناسردره روستای بناسردره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بناسردره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بناسردره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بناسردره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بناسردره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بناسردره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بناسردره

روستای بناسردره بر روی نقشه

روستای بناسردره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بناسردره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بناسردره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بناسردره
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای بناسردره + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای بناسردره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بناسردره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بناسردره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بناسردره رسیده اید.

جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ بناسردره دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بناسردره
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بناسردره
زمان پخش اذان زنده به افق بناسردره
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بناسردره
جدول اوقات شرعی امروز فردا بناسردره دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بناسردره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بناسردره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بناسردره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو