جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بناری سفلی

چرام | چرام | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز بناری سفلی

اذان صبح: ٠٤:٣٩:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥٦
اذان ظهر: ١٣:١٢:٣٤
غروب آفتاب: ٢٠:١١:٥٧
اذان مغرب: ٢٠:٣١:١٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٥:٥٧

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بناری سفلی (شهرستان چرام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای بناری سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بناری سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بناری سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
عموی ما عباس بن علی دارای بینشی عمیق و ایمانی محکم بود

اوقات شرعی ماه جاری روستای بناری سفلی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بناری سفلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بناری سفلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بناری سفلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بناری سفلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بناری سفلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤٠:٣٥١٣:٠٧:٠٨١٩:٣٤:٠٩١٩:٥١:٤٠٠٠:٢٥:٣٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:٠٨٠٦:٣٩:٢٧١٣:٠٦:٥٣١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٢٠٠٠:٢٥:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٤٩٠٦:٣٨:٢٠١٣:٠٦:٣٩١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٣:٠١٠٠:٢٤:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:٣٠٠٦:٣٧:١٤١٣:٠٦:٢٥١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٣:٤١٠٠:٢٤:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:١١٠٦:٣٦:٠٨١٣:٠٦:١٢١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٢٢٠٠:٢٤:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٥:٠٣١٣:٠٥:٥٩١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:٠٣٠٠:٢٣:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٣:٥٨١٣:٠٥:٤٦١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٥:٤٤٠٠:٢٣:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٢:٥٤١٣:٠٥:٣٤١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٦:٢٦٠٠:٢٣:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣١:٥١١٣:٠٥:٢٢١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:٠٧٠٠:٢٣:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٠:٤٩١٣:٠٥:١١١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٧:٤٨٠٠:٢٢:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٢٩:٤٨١٣:٠٥:٠٠١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٣٠٠٠:٢٢:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:١٥٠٦:٢٨:٤٧١٣:٠٤:٤٩١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:١٢٠٠:٢٢:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٧:٤٧١٣:٠٤:٣٩١٩:٤١:٥٩١٩:٥٩:٥٤٠٠:٢١:٥٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٦:٤٨١٣:٠٤:٣٠١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٠:٣٦٠٠:٢١:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٥:٥٠١٣:٠٤:٢١١٩:٤٣:١٨٢٠:٠١:١٨٠٠:٢١:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٤:٥٣١٣:٠٤:١٢١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٢١:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:١١٠٦:٢٣:٥٧١٣:٠٤:٠٤١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٢٠:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٣:٠٢١٣:٠٣:٥٧١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٢٠:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٢:٠٨١٣:٠٣:٥٠١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٠٧٠٠:٢٠:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢١:١٥١٣:٠٣:٤٤١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٤:٥٠٠٠:٢٠:٠٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٠:٢٤١٣:٠٣:٣٨١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٣٢٠٠:١٩:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٩:٣٣١٣:٠٣:٣٣١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:١٥٠٠:١٩:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٨:٤٣١٣:٠٣:٢٩١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٦:٥٨٠٠:١٩:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٧:٥٥١٣:٠٣:٢٥١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:٤١٠٠:١٩:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٧:٠٧١٣:٠٣:٢١١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٢٣٠٠:١٩:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٦:٢١١٣:٠٣:١٨١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٠٦٠٠:١٨:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٥:٣٦١٣:٠٣:١٦١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:٤٩٠٠:١٨:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:١٠٠٦:١٤:٥٢١٣:٠٣:١٥١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:٣١٠٠:١٨:٣٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٤:١٠١٣:٠٣:١٣١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:١٤٠٠:١٨:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بناری سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بناری سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بناری سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بناری سفلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بناری سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بناری سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بناری سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بناری سفلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای بناری سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بناری سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بناری سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بناری سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بناری سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بناری سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای بناری سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بناری سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بناری سفلی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بناری سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بناری سفلی روستای بناری سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بناری سفلی روستای بناری سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بناری سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بناری سفلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بناری سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بناری سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بناری سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بناری سفلی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٨:٤٥٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢٠:٥٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٦٠٦:٠٤:٥٣١٣:٠٨:٥٨٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٣٦٠٠:٢١:٠٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٩:١١٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٢١:٢١
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٠٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠٩:٢٤٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٢١:٣٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٥:٤١١٣:٠٩:٣٧٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٣:٠٢٠٠:٢١:٥٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١١٠٦:٠٦:٠٠١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٢٢:٠٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠٦:١٩١٣:١٠:٠٢٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:١٢٠٠:٢٢:١٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٦:٤٠١٣:١٠:١٤٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٣:١٥٠٠:٢٢:٣٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠٧:٠١١٣:١٠:٢٦٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:١٦٠٠:٢٢:٤٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٧:٢٤١٣:١٠:٣٨٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:١٥٠٠:٢٣:٠٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٢٠٦:٠٧:٤٧١٣:١٠:٤٩٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:١٣٠٠:٢٣:١٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٨:١١١٣:١١:٠١٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:١٠٠٠:٢٣:٣٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٨:٣٦١٣:١١:١١٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٢٣:٤٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٩:٠٢١٣:١١:٢٢٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٢:٥٨٠٠:٢٤:٠٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٩:٢٩١٣:١١:٣٢٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٢٤:١٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٩:٥٦١٣:١١:٤٢٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٢:٤١٠٠:٢٤:٣٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٧٠٦:١٠:٢٤١٣:١١:٥٢٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٢٤:٤٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٦٠٦:١٠:٥٣١٣:١٢:٠١٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:١٧٠٠:٢٥:٠١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٦٠٦:١١:٢٣١٣:١٢:١٠٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٠٢٠٠:٢٥:١٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٧٠٦:١١:٥٣١٣:١٢:١٨٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣١:٤٦٠٠:٢٥:٣٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٢:٢٤١٣:١٢:٢٦٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٢٩٠٠:٢٥:٤٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٢:٥٦١٣:١٢:٣٤٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:١٠٠٠:٢٥:٥٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٣:٢٨١٣:١٢:٤١٢٠:١١:٣٨٢٠:٣٠:٥٠٠٠:٢٦:١٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٤:٠١١٣:١٢:٤٧٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٢٨٠٠:٢٦:٢٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٤:٣٤١٣:١٢:٥٣٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:٠٤٠٠:٢٦:٣٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٥:٠٧١٣:١٢:٥٩٢٠:١٠:٣٤٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٢٦:٤٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٥:٤١١٣:١٣:٠٤٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:١٢٠٠:٢٧:٠٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٦:١٦١٣:١٣:٠٩٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢٧:١٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٦:٥١١٣:١٣:١٣٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٨:١٥٠٠:٢٧:٢٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٧:٢٦١٣:١٣:١٦٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٧:٤٤٠٠:٢٧:٣٤
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٨:٠٢١٣:١٣:١٩٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:١١٠٠:٢٧:٤٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بناری سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بناری سفلی روستای بناری سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بناری سفلی روستای بناری سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بناری سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بناری سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بناری سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بناری سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بناری سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بناری سفلی

روستای بناری سفلی بر روی نقشه

روستای بناری سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بناری سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بناری سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بناری سفلی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بناری سفلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای بناری سفلی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بناری سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بناری سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بناری سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بناری سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بناری سفلی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بناری سفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بناری سفلی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بناری سفلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بناری سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق بناری سفلی
زمان پخش اذان مستقیم به افق بناری سفلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بناری سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بناری سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بناری سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو