جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بنارویه

لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بنارویه


اذان صبح: ٠٤:٤٣:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٠٤
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٢٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٣٨
نیمه شب: ٠٠:١٦:٤٢

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بنارویه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ شهر بنارویه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر بنارویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بنارویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بودا
در آن كس كه راستی، نیكویی، آمرزش، پاكدامنی، خویشتنداری، میانه‌روی، بی‌آلایشی و خردمندی باشد، چنین كسی پیر است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بنارویه

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بنارویه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بنارویه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بنارویه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بنارویه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بنارویه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٨٠٦:١٨:٥٨١٢:٥١:٤٨١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٢:٢٦٠٠:١٠:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٠١٠٦:١٨:٠٣١٢:٥١:٣٩١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٣:٠٣٠٠:١٠:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٧:١٠١٢:٥١:٢٩١٩:٢٦:١٣١٩:٤٣:٣٩٠٠:١٠:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٦:١٧١٢:٥١:٢١١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٤:١٧٠٠:٠٩:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٥:٢٦١٢:٥١:١٢١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٤:٥٤٠٠:٠٩:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٤:٣٥١٢:٥١:٠٥١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٥:٣١٠٠:٠٩:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٣:٤٥١٢:٥٠:٥٧١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٦:٠٨٠٠:٠٩:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٢:٥٦١٢:٥٠:٥١١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٦:٤٦٠٠:٠٨:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٢:٠٨١٢:٥٠:٤٥١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٧:٢٣٠٠:٠٨:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١١:٢١١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٠:١٩١٩:٤٨:٠١٠٠:٠٨:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٠:٣٥١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٨:٣٩٠٠:٠٨:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣١٠٦:٠٩:٥١١٢:٥٠:٢٩١٩:٣١:٣٠١٩:٤٩:١٦٠٠:٠٨:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٠٩:٠٧١٢:٥٠:٢٥١٩:٣٢:٠٦١٩:٤٩:٥٤٠٠:٠٧:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٨:٢٤١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:٣٢٠٠:٠٧:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٧:٤٣١٢:٥٠:١٩١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:١٠٠٠:٠٧:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٧:٠٢١٢:٥٠:١٧١٩:٣٣:٥٢١٩:٥١:٤٨٠٠:٠٧:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٦:٢٣١٢:٥٠:١٥١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠٧:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٥:٤٥١٢:٥٠:١٤١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٣:٠٣٠٠:٠٧:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٥:٠٨١٢:٥٠:١٤١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٤١٠٠:٠٧:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٤:٣٣١٢:٥٠:١٤١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:١٩٠٠:٠٦:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٣:٥٨١٢:٥٠:١٤١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٤:٥٦٠٠:٠٦:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٣:٢٥١٢:٥٠:١٦١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٣٤٠٠:٠٦:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٢:٥٣١٢:٥٠:١٧١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٦:١١٠٠:٠٦:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٢:٢٣١٢:٥٠:٢٠١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:٤٨٠٠:٠٦:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠١:٥٣١٢:٥٠:٢٣١٩:٣٩:١٠١٩:٥٧:٢٥٠٠:٠٦:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠١:٢٥١٢:٥٠:٢٦١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٨:٠٢٠٠:٠٦:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥٠:٣٠١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٣٩٠٠:٠٦:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٠:٣٣١٢:٥٠:٣٥١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٩:١٥٠٠:٠٦:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٠:٠٩١٢:٥٠:٤٠١٩:٤١:٢٧١٩:٥٩:٥١٠٠:٠٦:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بنارویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بنارویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بنارویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بنارویه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر بنارویه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بنارویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بنارویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر بنارویه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر بنارویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر بنارویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر بنارویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بنارویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بنارویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بنارویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر بنارویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بنارویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بنارویه

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٧٠٦:١١:٠٤١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٧:٣٨٠٠:١٦:٤٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٢٠٦:١١:٣٧١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٠٦٠٠:١٦:٥٠
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٦:٣٣٠٠:١٦:٥٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٢:٤٢١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٥:٥٨٠٠:١٧:٠٥
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٣:١٥١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٢٢٠٠:١٧:١٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٣:٤٨١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٤:٤٥٠٠:١٧:١٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٤:٢١١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٠٧٠٠:١٧:٢٣
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٤:٥٤١٣:٠٠:٢١١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٢٧٠٠:١٧:٢٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٥:٢٧١٣:٠٠:١٨١٩:٤٤:٤٩٢٠:٠٢:٤٧٠٠:١٧:٣٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٠:١٥١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٠٥٠٠:١٧:٣٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٠:١١١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٢١٠٠:١٧:٣٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٧:٠٦١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠٠:٣٧٠٠:١٧:٤١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٧:٣٩١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٢:٠٣١٩:٥٩:٥٢٠٠:١٧:٤٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٨:١٢١٢:٥٩:٥٦١٩:٤١:١٨١٩:٥٩:٠٥٠٠:١٧:٤٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٨:٤٥١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٨:١٧٠٠:١٧:٤٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١٩:١٨١٢:٥٩:٤٣١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٧:٢٨٠٠:١٧:٤٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٣٠٦:١٩:٥٠١٢:٥٩:٣٦١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٦:٣٨٠٠:١٧:٤٤
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٠:٢٣١٢:٥٩:٢٨١٩:٣٨:١٠١٩:٥٥:٤٧٠٠:١٧:٤٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٠:٥٥١٢:٥٩:١٩١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٤:٥٥٠٠:١٧:٤١
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢١:٢٧١٢:٥٩:١٠١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:٠٢٠٠:١٧:٣٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢١:٥٩١٢:٥٩:٠٠١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:٠٨٠٠:١٧:٣٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٢:٣١١٢:٥٨:٤٩١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:١٣٠٠:١٧:٣١
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٣:٠٣١٢:٥٨:٣٨١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:١٧٠٠:١٧:٢٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٣:٣٤١٢:٥٨:٢٧١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٠:٢٠٠٠:١٧:٢١
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٤:٠٦١٢:٥٨:١٥١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٢٣٠٠:١٧:١٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٤:٣٧١٢:٥٨:٠٢١٩:٣١:٠٣١٩:٤٨:٢٤٠٠:١٧:٠٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٥:٠٨١٢:٥٧:٤٩١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٧:٢٥٠٠:١٧:٠٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٢٥:٣٩١٢:٥٧:٣٦١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٦:٢٥٠٠:١٦:٥٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٢٦:١٠١٢:٥٧:٢١١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٥:٢٤٠٠:١٦:٤٦
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٢٦:٤٠١٢:٥٧:٠٧١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٤:٢٢٠٠:١٦:٣٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٢٧:١١١٢:٥٦:٥٢١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٣:٢٠٠٠:١٦:٢٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بنارویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بنارویه شهر بنارویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بنارویه شهر بنارویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بنارویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بنارویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر بنارویه

بَنارویه شهری است در بخش بنارویه شهرستان لارستان استان فارس در جنوب ایران. بنارویه در ۸۵ کیلومتری شهر لار واقع شده‌است. مردم شهر به زبان محلی موسوم به اچمی صحبت میکنند

شهر بنارویه در ویکیپدیا

شهر بنارویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بنارویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بنارویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بنارویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بنارویه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بنارویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بنارویه
اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر بنارویه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر بنارویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بنارویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بنارویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بنارویه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بنارویه
زمان پخش اذان مستقیم به افق بنارویه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بنارویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق بنارویه
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بنارویه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بنارویه دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بنارویه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بنارویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بنارویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو