جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بنارویه

لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بنارویه


اذان صبح: ٠٤:٢٦:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:١١
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:١٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٥٥
نیمه شب: ٠٠:٠٦:٥٥

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بنارویه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ شهر بنارویه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بنارویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بنارویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
بدان كه پیروزی با صبر كردن و گشایش (در كارها) با رنج و گرفتاری به دست می‌آید و بعد از (هر سختی آرامش وجود دارد.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر بنارویه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بنارویه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بنارویه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بنارویه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بنارویه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بنارویه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٠:٠٠١٢:٥٤:٠٩١٩:١٨:٤٢١٩:٣٥:٤٤٠٠:١٣:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٢٨:٥٨١٢:٥٣:٥٤١٩:١٩:١٦١٩:٣٦:١٩٠٠:١٣:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٢٧:٥٦١٢:٥٣:٤٠١٩:١٩:٤٩١٩:٣٦:٥٤٠٠:١٣:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٢٦:٥٥١٢:٥٣:٢٦١٩:٢٠:٢٢١٩:٣٧:٢٩٠٠:١٢:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٥:٥٥١٢:٥٣:١٣١٩:٢٠:٥٦١٩:٣٨:٠٤٠٠:١٢:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٤:٥٥١٢:٥٣:٠٠١٩:٢١:٣٠١٩:٣٨:٤٠٠٠:١٢:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٣:٥٦١٢:٥٢:٤٧١٩:٢٢:٠٣١٩:٣٩:١٦٠٠:١٢:٠٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٢:٥٧١٢:٥٢:٣٥١٩:٢٢:٣٧١٩:٣٩:٥١٠٠:١١:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢١:٥٩١٢:٥٢:٢٣١٩:٢٣:١١١٩:٤٠:٢٧٠٠:١١:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢١:٠٢١٢:٥٢:١٢١٩:٢٣:٤٥١٩:٤١:٠٣٠٠:١١:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٠:٠٦١٢:٥٢:٠١١٩:٢٤:٢٠١٩:٤١:٤٠٠٠:١٠:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٢٤٠٦:١٩:١٠١٢:٥١:٥٠١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٢:١٦٠٠:١٠:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٦٠٦:١٨:١٦١٢:٥١:٤٠١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٢:٥٣٠٠:١٠:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٧:٢٢١٢:٥١:٣١١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٣:٢٩٠٠:١٠:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٣٠٦:١٦:٢٩١٢:٥١:٢٢١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٤:٠٦٠٠:٠٩:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٨٠٦:١٥:٣٧١٢:٥١:١٣١٩:٢٧:١٣١٩:٤٤:٤٣٠٠:٠٩:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٤:٤٦١٢:٥١:٠٥١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٥:٢٠٠٠:٠٩:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٣:٥٦١٢:٥٠:٥٨١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٥:٥٨٠٠:٠٩:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٣:٠٧١٢:٥٠:٥١١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:٣٥٠٠:٠٨:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٢:١٩١٢:٥٠:٤٥١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٧:١٣٠٠:٠٨:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١١:٣١١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٧:٥٠٠٠:٠٨:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٠:٤٥١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٨:٢٨٠٠:٠٨:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٠:٠٠١٢:٥٠:٢٩١٩:٣١:٢٠١٩:٤٩:٠٦٠٠:٠٨:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠٩:١٦١٢:٥٠:٢٥١٩:٣١:٥٦١٩:٤٩:٤٤٠٠:٠٧:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٨:٣٤١٢:٥٠:٢٢١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٠:٢٢٠٠:٠٧:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠٧:٥٢١٢:٥٠:١٩١٩:٣٣:٠٧١٩:٥١:٠٠٠٠:٠٧:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥٩٠٦:٠٧:١١١٢:٥٠:١٧١٩:٣٣:٤٣١٩:٥١:٣٨٠٠:٠٧:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٦:٣٢١٢:٥٠:١٥١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:١٦٠٠:٠٧:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٥:٥٤١٢:٥٠:١٤١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٢:٥٤٠٠:٠٧:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بنارویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بنارویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بنارویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بنارویه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بنارویه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بنارویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بنارویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بنارویه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر بنارویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بنارویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بنارویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بنارویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بنارویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بنارویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر بنارویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بنارویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بنارویه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥٠:٣٠١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٣٩٠٠:٠٦:٢٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٠:٣٣١٢:٥٠:٣٥١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٩:١٥٠٠:٠٦:٢٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٠:٠٩١٢:٥٠:٤٠١٩:٤١:٢٧١٩:٥٩:٥١٠٠:٠٦:٢٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٠٠٥:٥٩:٤٦١٢:٥٠:٤٦١٩:٤٢:٠١٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٠٦:٢٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٥٩:٢٥١٢:٥٠:٥٢١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠١:٠٢٠٠:٠٦:٢٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٣٠٥:٥٩:٠٥١٢:٥٠:٥٨١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠١:٣٦٠٠:٠٦:٢٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٨:٤٦١٢:٥١:٠٥١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٢:١١٠٠:٠٦:٢٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٤٠٥:٥٨:٢٨١٢:٥١:١٣١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٠٦:٢٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٨:١٢١٢:٥١:٢١١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:١٨٠٠:٠٦:٣٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥٧:٥٧١٢:٥١:٢٩١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:٥٠٠٠:٠٦:٣٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٧:٤٤١٢:٥١:٣٨١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٤:٢٢٠٠:٠٦:٣٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٤٠٥:٥٧:٣١١٢:٥١:٤٧١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٠٦:٤٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٣٠٥:٥٧:٢١١٢:٥١:٥٧١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٥:٢٥٠٠:٠٦:٤٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٤٠٥:٥٧:١١١٢:٥٢:٠٦١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٠٦:٥٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٧:٠٣١٢:٥٢:١٧١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٠٧:٠١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٥٦:٥٦١٢:٥٢:٢٧١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٠٧:٠٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٨٠٥:٥٦:٥٠١٢:٥٢:٣٨١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:٢١٠٠:٠٧:١٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٥٦:٤٦١٢:٥٢:٤٩١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٠٧:٢٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٥٦:٤٣١٢:٥٣:٠٠١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:١٤٠٠:٠٧:٣١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٥٦:٤١١٢:٥٣:١٢١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٠٧:٤٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٥:٥٦:٤١١٢:٥٣:٢٤١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٠٧:٥٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٦:٤٢١٢:٥٣:٣٦١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٠٨:٠٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥٦:٤٤١٢:٥٣:٤٩١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٠٨:١٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢١٠٥:٥٦:٤٧١٢:٥٤:٠١١٩:٥١:٢٠٢٠:١٠:١٢٠٠:٠٨:٢١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٦:٥٢١٢:٥٤:١٤١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٣٣٠٠:٠٨:٣٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٥٦:٥٨١٢:٥٤:٢٧١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٥٢٠٠:٠٨:٤٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٥٧:٠٥١٢:٥٤:٤٠١٩:٥٢:١٧٢٠:١١:١١٠٠:٠٨:٥٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٥٧:١٣١٢:٥٤:٥٣١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٢٨٠٠:٠٩:٠٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤١٠٥:٥٧:٢٣١٢:٥٥:٠٦١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٤٥٠٠:٠٩:٢٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥٧:٣٣١٢:٥٥:١٩١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٢:٠٠٠٠:٠٩:٣٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٥:٥٧:٤٥١٢:٥٥:٣٢١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٢:١٤٠٠:٠٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بنارویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بنارویه شهر بنارویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بنارویه شهر بنارویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بنارویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بنارویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بنارویه

بَنارویه شهری است در بخش بنارویه شهرستان لارستان استان فارس در جنوب ایران. بنارویه در ۸۵ کیلومتری شهر لار واقع شده‌است. مردم شهر به زبان محلی موسوم به اچمی صحبت میکنند

شهر بنارویه در ویکیپدیا

شهر بنارویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بنارویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بنارویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بنارویه بر روی نقشه

شهر بنارویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بنارویه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بنارویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بنارویه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بنارویه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر بنارویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بنارویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بنارویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بنارویه رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بنارویه
زمان پخش اذان مستقیم به افق بنارویه
افق شرعی امروز فردا بنارویه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بنارویه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بنارویه دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بنارویه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بنارویه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بنارویه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بنارویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو