جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بناب

بناب | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز بناب

اذان صبح: ٠٤:٢١:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٢٦
اذان ظهر: ١٣:٣٠:٣٣
غروب آفتاب: ٢٠:٤٩:٢٦
اذان مغرب: ٢١:١١:٠١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٦:٠٧

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بناب (شهرستان بناب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ شهر بناب)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بناب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بناب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بوبن
مرگ پایان انسان نیست، اما برخی مرگشان زودتر از مردن فرا می رسد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بناب

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بناب در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بناب ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بناب (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بناب ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بناب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:١٧٠٦:٥٢:٣٥١٣:٢٥:٥٩٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٩:٠٣٠٠:٤٠:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٥١:١٢١٣:٢٥:٤٤٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:٥٩٠٠:٣٩:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤٩:٥٠١٣:٢٥:٣٠٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢٠:٥٥٠٠:٣٩:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٨:٢٨١٣:٢٥:١٦٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢١:٥٢٠٠:٣٩:١٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٣٨٠٦:٤٧:٠٧١٣:٢٥:٠٣٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٣٨:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٥٩٠٦:٤٥:٤٧١٣:٢٤:٥٠٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٣٨:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٢٠٠٦:٤٤:٢٧١٣:٢٤:٣٧٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٣٨:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٤٢٠٦:٤٣:٠٨١٣:٢٤:٢٥٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٣٧:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٤١:٥١١٣:٢٤:١٣٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٣٧:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٤٠:٣٣١٣:٢٤:٠٢٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٣٦:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣٩:١٧١٣:٢٣:٥١٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٣٠٠٠:٣٦:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٨:٠٢١٣:٢٣:٤٠٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٣٦:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٣٦:٤٨١٣:٢٣:٣٠٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٠:٢٤٠٠:٣٥:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٥٠٦:٣٥:٣٤١٣:٢٣:٢١٢٠:١١:٤٣٢٠:٣١:٢٢٠٠:٣٥:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٣١٠٦:٣٤:٢٢١٣:٢٣:١٢٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:١٩٠٠:٣٥:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٣٣:١١١٣:٢٣:٠٣٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:١٦٠٠:٣٤:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٣٢:٠١١٣:٢٢:٥٥٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٤:١٣٠٠:٣٤:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٣٠:٥٢١٣:٢٢:٤٨٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٥:١١٠٠:٣٤:٢١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٩:٤٤١٣:٢٢:٤١٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٣٤:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٥٣٠٦:٢٨:٣٧١٣:٢٢:٣٥٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٧:٠٥٠٠:٣٣:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢٧:٣١١٣:٢٢:٢٩٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٨:٠٢٠٠:٣٣:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٥٦٠٦:٢٦:٢٧١٣:٢٢:٢٤٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٨:٥٩٠٠:٣٣:١٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٢٥:٢٤١٣:٢٢:٢٠٢٠:١٩:٤٩٢٠:٣٩:٥٦٠٠:٣٢:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠٣٠٦:٢٤:٢٢١٣:٢٢:١٦٢٠:٢٠:٤٢٢٠:٤٠:٥٣٠٠:٣٢:٤٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٢٣:٢٢١٣:٢٢:١٢٢٠:٢١:٣٥٢٠:٤١:٥٠٠٠:٣٢:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٥٠٦:٢٢:٢٣١٣:٢٢:٠٩٢٠:٢٢:٢٩٢٠:٤٢:٤٦٠٠:٣٢:١١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥٣٠٦:٢١:٢٥١٣:٢٢:٠٧٢٠:٢٣:٢١٢٠:٤٣:٤٢٠٠:٣١:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٢٠:٢٩١٣:٢٢:٠٦٢٠:٢٤:١٤٢٠:٤٤:٣٨٠٠:٣١:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٩:٣٤١٣:٢٢:٠٤٢٠:٢٥:٠٦٢٠:٤٥:٣٤٠٠:٣١:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بناب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بناب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بناب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بناب

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بناب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بناب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بناب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بناب

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر بناب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بناب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بناب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بناب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بناب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بناب

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر بناب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بناب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بناب

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بناب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بناب شهر بناب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بناب شهر بناب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بناب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بناب برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بناب

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بناب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بناب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بناب

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠١٠٦:٠٥:٢٥١٣:٢٧:٣٦٢٠:٤٩:٤٦٢١:١١:٣٨٠٠:٣٢:٠١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٦٠٦:٠٥:٣٩١٣:٢٧:٤٩٢٠:٤٩:٥٧٢١:١١:٤٩٠٠:٣٢:١٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٣٠٦:٠٥:٥٥١٣:٢٨:٠٢٢٠:٥٠:٠٦٢١:١١:٥٨٠٠:٣٢:٣٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٣٠٦:٠٦:١٣١٣:٢٨:١٥٢٠:٥٠:١٤٢١:١٢:٠٥٠٠:٣٢:٤٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٥٠٦:٠٦:٣١١٣:٢٨:٢٨٢٠:٥٠:٢٠٢١:١٢:١٠٠٠:٣٣:٠٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٠٠٦:٠٦:٥١١٣:٢٨:٤٠٢٠:٥٠:٢٤٢١:١٢:١٤٠٠:٣٣:١٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٨٠٦:٠٧:١٣١٣:٢٨:٥٣٢٠:٥٠:٢٦٢١:١٢:١٥٠٠:٣٣:٣٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٨٠٦:٠٧:٣٦١٣:٢٩:٠٥٢٠:٥٠:٢٧٢١:١٢:١٥٠٠:٣٣:٤٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٠٠٦:٠٨:٠٠١٣:٢٩:١٧٢٠:٥٠:٢٦٢١:١٢:١٢٠٠:٣٤:٠٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٥٠٦:٠٨:٢٦١٣:٢٩:٢٩٢٠:٥٠:٢٢٢١:١٢:٠٨٠٠:٣٤:٢٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٢٠٦:٠٨:٥٣١٣:٢٩:٤٠٢٠:٥٠:١٨٢١:١٢:٠٢٠٠:٣٤:٣٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠١٠٦:٠٩:٢١١٣:٢٩:٥٢٢٠:٥٠:١١٢١:١١:٥٣٠٠:٣٤:٥٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٢٠٦:٠٩:٥١١٣:٣٠:٠٣٢٠:٥٠:٠٢٢١:١١:٤٣٠٠:٣٥:١٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٦٠٦:١٠:٢٢١٣:٣٠:١٣٢٠:٤٩:٥٢٢١:١١:٣١٠٠:٣٥:٣٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١١٠٦:١٠:٥٣١٣:٣٠:٢٣٢٠:٤٩:٤٠٢١:١١:١٧٠٠:٣٥:٤٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٩٠٦:١١:٢٦١٣:٣٠:٣٣٢٠:٤٩:٢٦٢١:١١:٠١٠٠:٣٦:٠٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٨٠٦:١٢:٠٠١٣:٣٠:٤٣٢٠:٤٩:١٠٢١:١٠:٤٣٠٠:٣٦:٢٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٩٠٦:١٢:٣٥١٣:٣٠:٥٢٢٠:٤٨:٥٢٢١:١٠:٢٣٠٠:٣٦:٤٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٢٠٦:١٣:١٢١٣:٣١:٠١٢٠:٤٨:٣٣٢١:١٠:٠٢٠٠:٣٧:٠٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٧٠٦:١٣:٤٩١٣:٣١:٠٩٢٠:٤٨:١٢٢١:٠٩:٣٨٠٠:٣٧:١٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٣٠٦:١٤:٢٧١٣:٣١:١٧٢٠:٤٧:٤٩٢١:٠٩:١٣٠٠:٣٧:٣٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢١٠٦:١٥:٠٦١٣:٣١:٢٥٢٠:٤٧:٢٤٢١:٠٨:٤٥٠٠:٣٧:٥٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٠٠٦:١٥:٤٦١٣:٣١:٣٢٢٠:٤٦:٥٧٢١:٠٨:١٦٠٠:٣٨:٠٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٦:١٦:٢٦١٣:٣١:٣٨٢٠:٤٦:٢٩٢١:٠٧:٤٥٠٠:٣٨:٢٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٣٠٦:١٧:٠٨١٣:٣١:٤٤٢٠:٤٥:٥٩٢١:٠٧:١٢٠٠:٣٨:٤٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٦٠٦:١٧:٥٠١٣:٣١:٥٠٢٠:٤٥:٢٧٢١:٠٦:٣٧٠٠:٣٨:٥٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣١٠٦:١٨:٣٣١٣:٣١:٥٥٢٠:٤٤:٥٣٢١:٠٦:٠١٠٠:٣٩:١٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٧٠٦:١٩:١٧١٣:٣٢:٠٠٢٠:٤٤:١٨٢١:٠٥:٢٣٠٠:٣٩:٣١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٢٠:٠٢١٣:٣٢:٠٤٢٠:٤٣:٤١٢١:٠٤:٤٣٠٠:٣٩:٤٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥١٠٦:٢٠:٤٧١٣:٣٢:٠٧٢٠:٤٣:٠٣٢١:٠٤:٠١٠٠:٤٠:٠١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٢١:٣٢١٣:٣٢:١٠٢٠:٤٢:٢٢٢١:٠٣:١٧٠٠:٤٠:١٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بناب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بناب شهر بناب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بناب شهر بناب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بناب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بناب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بناب

'بُناب' یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی و مرکز اداری شهرستان بناب است. این شهر در کنار رودخانهٔ صوفی‌چای و در دامنهٔ جنوبی کوه سهند گسترده شده‌است

شهر بناب در ویکیپدیا

شهر بناب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بناب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بناب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بناب بر روی نقشه

شهر بناب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بناب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بناب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بناب
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بناب + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر بناب + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بناب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بناب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بناب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بناب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بناب رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بناب دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بناب دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بناب
زمان پخش اذان زنده به افق بناب
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بناب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بناب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بناب
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بناب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بناب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو