جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بناب

بناب | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز بناب


اذان صبح: ٠٥:١٥:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:١٢
اذان ظهر: ١٣:٢٨:٢٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:١٨
نیمه شب: ٠٠:٤٢:٣٣

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بناب (شهرستان بناب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر بناب)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بناب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بناب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

امام محمد باقر (ع)
هر مؤمنی كه به قصد دیدن برادر مؤمن خود از خانه بیرون رود حق او را شناسد حق تعالی به هر گامی حسنه‌ای در نامه‌ی عملش بنویسد و گناهی از او محو كند و درجه‌ای برای او بلند كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بناب

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بناب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بناب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بناب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بناب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بناب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٣٧:٤٥١٣:٢٣:٣٨٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٣٦:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:١٧٠٦:٣٦:٣١١٣:٢٣:٢٩٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٣٥:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٣٥:١٨١٣:٢٣:٢٠٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٣٧٠٠:٣٥:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٣٤:٠٦١٣:٢٣:١١٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٣٥:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٣٢:٥٥١٣:٢٣:٠٣٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٣١٠٠:٣٤:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٣١:٤٥١٣:٢٢:٥٥٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٣٤:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٣٠:٣٦١٣:٢٢:٤٨٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٣٤:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٩:٢٨١٣:٢٢:٤١٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٦:٢٣٠٠:٣٤:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٣٢٠٦:٢٨:٢٢١٣:٢٢:٣٥٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٧:٢٠٠٠:٣٣:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٢٧:١٧١٣:٢٢:٢٩٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٨:١٧٠٠:٣٣:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٢٦:١٣١٣:٢٢:٢٤٢٠:١٩:٠٩٢٠:٣٩:١٤٠٠:٣٣:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٢٥:١٠١٣:٢٢:٢٠٢٠:٢٠:٠٣٢٠:٤٠:١١٠٠:٣٢:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٢٤:٠٨١٣:٢٢:١٦٢٠:٢٠:٥٦٢٠:٤١:٠٨٠٠:٣٢:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:١٩٠٦:٢٣:٠٨١٣:٢٢:١٢٢٠:٢١:٤٩٢٠:٤٢:٠٤٠٠:٣٢:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٢٢:٠٩١٣:٢٢:٠٩٢٠:٢٢:٤٢٢٠:٤٣:٠٠٠٠:٣٢:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٣٤٠٦:٢١:١٢١٣:٢٢:٠٧٢٠:٢٣:٣٥٢٠:٤٣:٥٦٠٠:٣١:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٣٠٦:٢٠:١٦١٣:٢٢:٠٥٢٠:٢٤:٢٧٢٠:٤٤:٥٢٠٠:٣١:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١٩:٢١١٣:٢٢:٠٤٢٠:٢٥:١٩٢٠:٤٥:٤٨٠٠:٣١:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٣٦٠٦:١٨:٢٨١٣:٢٢:٠٤٢٠:٢٦:١١٢٠:٤٦:٤٣٠٠:٣١:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٢٠٠٦:١٧:٣٦١٣:٢٢:٠٤٢٠:٢٧:٠٢٢٠:٤٧:٣٨٠٠:٣١:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٠٥٠٦:١٦:٤٥١٣:٢٢:٠٥٢٠:٢٧:٥٤٢٠:٤٨:٣٢٠٠:٣٠:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٥٢٠٦:١٥:٥٧١٣:٢٢:٠٦٢٠:٢٨:٤٤٢٠:٤٩:٢٦٠٠:٣٠:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٤١٠٦:١٥:٠٩١٣:٢٢:٠٨٢٠:٢٩:٣٥٢٠:٥٠:٢٠٠٠:٣٠:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٣١٠٦:١٤:٢٤١٣:٢٢:١٠٢٠:٣٠:٢٥٢٠:٥١:١٣٠٠:٣٠:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٢٣٠٦:١٣:٤٠١٣:٢٢:١٣٢٠:٣١:١٤٢٠:٥٢:٠٦٠٠:٣٠:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:١٦٠٦:١٢:٥٧١٣:٢٢:١٧٢٠:٣٢:٠٣٢٠:٥٢:٥٨٠٠:٣٠:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:١٢٠٦:١٢:١٦١٣:٢٢:٢١٢٠:٣٢:٥١٢٠:٥٣:٤٩٠٠:٣٠:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٠٩٠٦:١١:٣٧١٣:٢٢:٢٥٢٠:٣٣:٣٩٢٠:٥٤:٤٠٠٠:٢٩:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٠٨٠٦:١١:٠٠١٣:٢٢:٣١٢٠:٣٤:٢٦٢٠:٥٥:٣٠٠٠:٢٩:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بناب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بناب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بناب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بناب

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر بناب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بناب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بناب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر بناب

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر بناب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر بناب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر بناب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بناب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بناب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بناب

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر بناب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بناب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بناب

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٨:١٢١٣:٢٨:٢٧٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:١٨٠٠:٤٢:٣٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤٩:٠٢١٣:٢٨:١١٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٤٢:٢٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٤٩:٥٣١٣:٢٧:٥٥٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٤٢:١٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٩٠٦:٥٠:٤٣١٣:٢٧:٣٨٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٤٢:١١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٥١:٣٣١٣:٢٧:٢١٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:٣٦٠٠:٤٢:٠٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٤٠٦:٥٢:٢٣١٣:٢٧:٠٤٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٤١:٥٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤١٠٦:٥٣:١٣١٣:٢٦:٤٦١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٤١٠٠:٤١:٤٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٧٠٦:٥٤:٠٣١٣:٢٦:٢٨١٩:٥٨:١٦٢٠:١٧:١٢٠٠:٤١:٣٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٥٤:٥٣١٣:٢٦:٠٩١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٤٤٠٠:٤١:٢٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٥٥:٤٢١٣:٢٥:٥١١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:١٤٠٠:٤١:١٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥٦:٣٢١٣:٢٥:٣٢١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٢:٤٤٠٠:٤١:٠١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٥٧:٢٢١٣:٢٥:١٢١٩:٥٢:٢٦٢٠:١١:١٤٠٠:٤٠:٤٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٢٠٦:٥٨:١١١٣:٢٤:٥٣١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٤٤٠٠:٤٠:٣٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٥٠٦:٥٩:٠١١٣:٢٤:٣٣١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:١٣٠٠:٤٠:٢٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٨٠٦:٥٩:٥٠١٣:٢٤:١٣١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٤١٠٠:٤٠:٠٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٠٠٧:٠٠:٣٩١٣:٢٣:٥٢١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٥:١٠٠٠:٣٩:٥٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٢٠٧:٠١:٢٩١٣:٢٣:٣٢١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٣٩:٤١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٤٠٧:٠٢:١٨١٣:٢٣:١١١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٣٩:٢٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٥٠٧:٠٣:٠٧١٣:٢٢:٥٠١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٣٩:١٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٥٠٧:٠٣:٥٦١٣:٢٢:٢٩١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٩:٠٠٠٠:٣٨:٥٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٤:٤٦١٣:٢٢:٠٨١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٧:٢٧٠٠:٣٨:٣٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٥٠٧:٠٥:٣٥١٣:٢١:٤٦١٩:٣٧:٢١١٩:٥٥:٥٤٠٠:٣٨:٢٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٤٠٧:٠٦:٢٤١٣:٢١:٢٥١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٤:٢١٠٠:٣٨:٠٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٣٠٧:٠٧:١٣١٣:٢١:٠٣١٩:٣٤:١٧١٩:٥٢:٤٨٠٠:٣٧:٤٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٢٠٧:٠٨:٠٣١٣:٢٠:٤٢١٩:٣٢:٤٤١٩:٥١:١٥٠٠:٣٧:٣٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٠٠٧:٠٨:٥٢١٣:٢٠:٢٠١٩:٣١:١٢١٩:٤٩:٤٢٠٠:٣٧:١٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٨٠٧:٠٩:٤٢١٣:١٩:٥٩١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٨:٠٩٠٠:٣٦:٥٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٥٠٧:١٠:٣١١٣:١٩:٣٧١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٦:٣٥٠٠:٣٦:٤٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٢٠٧:١١:٢١١٣:١٩:١٦١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٥:٠٢٠٠:٣٦:٢٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٩٠٧:١٢:١١١٣:١٨:٥٥١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٣:٢٩٠٠:٠٦:٠٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٣:٠١١٢:١٨:٣٣١٨:٢٣:٣٠١٨:٤١:٥٧٢٣:٣٥:٤٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بناب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بناب شهر بناب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بناب شهر بناب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بناب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بناب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بناب

'بُناب' یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی و مرکز اداری شهرستان بناب است. این شهر در کنار رودخانهٔ صوفی‌چای و در دامنهٔ جنوبی کوه سهند گسترده شده‌است

شهر بناب در ویکیپدیا

شهر بناب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بناب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بناب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بناب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بناب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بناب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بناب
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بناب + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر بناب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بناب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بناب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بناب رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بناب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا بناب دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بناب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بناب
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بناب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بناب دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بناب
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بناب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بناب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو