جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بم

دستگردان | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز بم


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٥٦
اذان ظهر: ١١:٣٤:٥٨
غروب آفتاب: ١٦:٣١:٥٤
اذان مغرب: ١٦:٥١:٤٤
نیمه شب: ٢٢:٥١:٠٨

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بم (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای بم)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
از فقر و عیال‌مندی (پر جمعیّت بودن از نظر فرزند) و از ظلم كردن و ظلم دیدن به خدا پناه ببرید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بم

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٨:٠٥١٢:٣٩:٢٥١٩:٢١:١٨١٩:٤٠:٠٢٢٣:٥٤:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٦:٥٨١٢:٣٩:١٦١٩:٢٢:٠٦١٩:٤٠:٥٢٢٣:٥٤:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٠١٠٥:٥٥:٥١١٢:٣٩:٠٦١٩:٢٢:٥٣١٩:٤١:٤٢٢٣:٥٣:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٣٧٠٥:٥٤:٤٦١٢:٣٨:٥٨١٩:٢٣:٤١١٩:٤٢:٣٣٢٣:٥٣:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٣:١٥٠٥:٥٣:٤٢١٢:٣٨:٤٩١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٣:٢٣٢٣:٥٣:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥٢:٣٩١٢:٣٨:٤٢١٩:٢٥:١٦١٩:٤٤:١٣٢٣:٥٢:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥١:٣٧١٢:٣٨:٣٤١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٥:٠٣٢٣:٥٢:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٩:١٢٠٥:٥٠:٣٥١٢:٣٨:٢٨١٩:٢٦:٥١١٩:٤٥:٥٤٢٣:٥٢:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:٥٢٠٥:٤٩:٣٥١٢:٣٨:٢٢١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٦:٤٤٢٣:٥٢:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٦:٣٤٠٥:٤٨:٣٧١٢:٣٨:١٦١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٧:٣٤٢٣:٥١:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٥:١٧٠٥:٤٧:٣٩١٢:٣٨:١١١٩:٢٩:١٣١٩:٤٨:٢٤٢٣:٥١:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:٠١٠٥:٤٦:٤٢١٢:٣٨:٠٦١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٩:١٤٢٣:٥١:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٢:٤٦٠٥:٤٥:٤٧١٢:٣٨:٠٢١٩:٣٠:٤٧١٩:٥٠:٠٤٢٣:٥١:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١١:٣٢٠٥:٤٤:٥٣١٢:٣٧:٥٩١٩:٣١:٣٤١٩:٥٠:٥٤٢٣:٥٠:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٠:١٩٠٥:٤٤:٠٠١٢:٣٧:٥٦١٩:٣٢:٢١١٩:٥١:٤٤٢٣:٥٠:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٤٣:٠٨١٢:٣٧:٥٤١٩:٣٣:٠٧١٩:٥٢:٣٣٢٣:٥٠:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٤٢:١٨١٢:٣٧:٥٢١٩:٣٣:٥٤١٩:٥٣:٢٣٢٣:٥٠:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٤١:٢٩١٢:٣٧:٥١١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٤:١٢٢٣:٥٠:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٥:٤١٠٥:٤٠:٤٢١٢:٣٧:٥١١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٥:٠١٢٣:٥٠:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٤:٣٥٠٥:٣٩:٥٦١٢:٣٧:٥١١٩:٣٦:١٢١٩:٥٥:٥٠٢٣:٤٩:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٣٩:١١١٢:٣٧:٥١١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٦:٣٨٢٣:٤٩:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٢:٢٧٠٥:٣٨:٢٨١٢:٣٧:٥٣١٩:٣٧:٤٣١٩:٥٧:٢٦٢٣:٤٩:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠١:٢٥٠٥:٣٧:٤٦١٢:٣٧:٥٤١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٨:١٤٢٣:٤٩:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٠:٢٥٠٥:٣٧:٠٥١٢:٣٧:٥٧١٩:٣٩:١٣١٩:٥٩:٠٢٢٣:٤٩:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٩:٢٧٠٥:٣٦:٢٧١٢:٣٨:٠٠١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٩:٤٩٢٣:٤٩:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٨:٣٠٠٥:٣٥:٤٩١٢:٣٨:٠٣١٩:٤٠:٤١٢٠:٠٠:٣٥٢٣:٤٩:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٧:٣٥٠٥:٣٥:١٣١٢:٣٨:٠٧١٩:٤١:٢٤٢٠:٠١:٢٢٢٣:٤٩:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٤٢٠٥:٣٤:٣٩١٢:٣٨:١٢١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٢:٠٧٢٣:٤٨:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٥٠٠٥:٣٤:٠٦١٢:٣٨:١٧١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٢:٥٢٢٣:٤٨:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بم

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای بم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای بم

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای بم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بم

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بم

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٠:٤٥١١:٢٧:٢٨١٦:٣٣:٥٤١٦:٥٣:٠٩٢٢:٤٤:٣٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢١:٤٢١١:٢٧:٤٤١٦:٣٣:٣٠١٦:٥٢:٤٧٢٢:٤٤:٥٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٢:٣٨١١:٢٨:٠١١٦:٣٣:٠٨١٦:٥٢:٢٧٢٢:٤٥:٠٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٣:٣٤١١:٢٨:١٩١٦:٣٢:٤٨١٦:٥٢:٠٩٢٢:٤٥:١٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٤:٣٠١١:٢٨:٣٧١٦:٣٢:٢٩١٦:٥١:٥٣٢٢:٤٥:٣٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٥:٢٥١١:٢٨:٥٦١٦:٣٢:١٣١٦:٥١:٣٩٢٢:٤٥:٤٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٦:٢٠١١:٢٩:١٦١٦:٣١:٥٨١٦:٥١:٢٦٢٢:٤٦:٠٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٧:١٤١١:٢٩:٣٧١٦:٣١:٤٥١٦:٥١:١٦٢٢:٤٦:٢٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٨:٠٨١١:٢٩:٥٨١٦:٣١:٣٥١٦:٥١:٠٧٢٢:٤٦:٣٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢٩:٠١١١:٣٠:٢٠١٦:٣١:٢٦١٦:٥١:٠٠٢٢:٤٦:٥٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٩:٥٤١١:٣٠:٤٣١٦:٣١:١٩١٦:٥٠:٥٥٢٢:٤٧:١٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٦٠٦:٣٠:٤٦١١:٣١:٠٦١٦:٣١:١٤١٦:٥٠:٥١٢٢:٤٧:٣٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣١:٣٧١١:٣١:٣٠١٦:٣١:١١١٦:٥٠:٥٠٢٢:٤٧:٥٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣٢:٢٨١١:٣١:٥٤١٦:٣١:٠٩١٦:٥٠:٥٠٢٢:٤٨:٢٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٣:١٧١١:٣٢:١٩١٦:٣١:١٠١٦:٥٠:٥٢٢٢:٤٨:٤٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٤:٠٦١١:٣٢:٤٤١٦:٣١:١٣١٦:٥٠:٥٦٢٢:٤٩:٠٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٤:٥٤١١:٣٣:١٠١٦:٣١:١٧١٦:٥١:٠٢٢٢:٤٩:٢٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٣٥:٤١١١:٣٣:٣٦١٦:٣١:٢٤١٦:٥١:١٠٢٢:٤٩:٥٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٦:٢٧١١:٣٤:٠٣١٦:٣١:٣٢١٦:٥١:١٩٢٢:٥٠:١٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٧:١٢١١:٣٤:٣٠١٦:٣١:٤٢١٦:٥١:٣١٢٢:٥٠:٤٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٧:٥٦١١:٣٤:٥٨١٦:٣١:٥٤١٦:٥١:٤٤٢٢:٥١:٠٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٨:٣٨١١:٣٥:٢٦١٦:٣٢:٠٨١٦:٥١:٥٨٢٢:٥١:٣٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٩:٢٠١١:٣٥:٥٤١٦:٣٢:٢٣١٦:٥٢:١٥٢٢:٥٢:٠١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٣٨٠٦:٤٠:٠٠١١:٣٦:٢٣١٦:٣٢:٤١١٦:٥٢:٣٣٢٢:٥٢:٢٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:١٥٠٦:٤٠:٣٩١١:٣٦:٥٢١٦:٣٣:٠٠١٦:٥٢:٥٣٢٢:٥٢:٥٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٠٠٦:٤١:١٧١١:٣٧:٢١١٦:٣٣:٢١١٦:٥٣:١٥٢٢:٥٣:٢٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٥٠٦:٤١:٥٤١١:٣٧:٥٠١٦:٣٣:٤٤١٦:٥٣:٣٨٢٢:٥٣:٥٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٩٠٦:٤٢:٢٩١١:٣٨:٢٠١٦:٣٤:٠٩١٦:٥٤:٠٣٢٢:٥٤:٢٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٢٠٦:٤٣:٠٢١١:٣٨:٤٩١٦:٣٤:٣٥١٦:٥٤:٣٠٢٢:٥٤:٤٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤٣:٣٥١١:٣٩:١٩١٦:٣٥:٠٣١٦:٥٤:٥٨٢٢:٥٥:١٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بم روستای بم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بم روستای بم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بم

روستای بم بر روی نقشه

روستای بم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بم
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بم + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای بم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بم رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق بم
زمان پخش اذان زنده به افق بم
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بم
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بم
افق شرعی امروز فردا بم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ بم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو