جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بم

دستگردان | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز بم

اذان صبح: ٠٤:٠١:٤١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:١٢
اذان ظهر: ١٢:٤٧:٣٦
غروب آفتاب: ١٩:٥٣:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٥٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٨:٠٩

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بم (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای بم)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

ماهاتما گاندی
آزادی، هرگز به معنی مجوز [ =روا دارنده ] برای به كار بستن استبداد نبوده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بم

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بم ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بم (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بم ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٥:٢١٠٦:١١:٣٧١٢:٤١:٤٦١٩:١٢:٢٨١٩:٣٠:٤٦٢٣:٥٨:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٠:٢١١٢:٤١:٣١١٩:١٣:١٥١٩:٣١:٣٥٢٣:٥٧:٤٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٩:٠٥١٢:٤١:١٧١٩:١٤:٠٢١٩:٣٢:٢٤٢٣:٥٧:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٧:٥١١٢:٤١:٠٣١٩:١٤:٤٩١٩:٣٣:١٣٢٣:٥٧:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٩:٢٢٠٦:٠٦:٣٧١٢:٤٠:٥٠١٩:١٥:٣٦١٩:٣٤:٠٢٢٣:٥٦:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٥:٢٤١٢:٤٠:٣٧١٩:١٦:٢٣١٩:٣٤:٥١٢٣:٥٦:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٤:١١١٢:٤٠:٢٤١٩:١٧:١٠١٩:٣٥:٤١٢٣:٥٦:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠٢:٥٩١٢:٤٠:١٢١٩:١٧:٥٧١٩:٣٦:٣٠٢٣:٥٥:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠١:٤٨١٢:٤٠:٠٠١٩:١٨:٤٤١٩:٣٧:٢٠٢٣:٥٥:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٠:٣٨١٢:٣٩:٤٩١٩:١٩:٣١١٩:٣٨:٠٩٢٣:٥٥:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٥٩:٢٩١٢:٣٩:٣٨١٩:٢٠:١٩١٩:٣٨:٥٩٢٣:٥٤:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٩:١٠٠٥:٥٨:٢١١٢:٣٩:٢٧١٩:٢١:٠٦١٩:٣٩:٤٩٢٣:٥٤:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٥٧:١٣١٢:٣٩:١٧١٩:٢١:٥٣١٩:٤٠:٣٩٢٣:٥٤:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٥٦:٠٦١٢:٣٩:٠٨١٩:٢٢:٤١١٩:٤١:٢٩٢٣:٥٣:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٥٥:٠١١٢:٣٨:٥٩١٩:٢٣:٢٨١٩:٤٢:١٩٢٣:٥٣:٣١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٥٣:٥٦١٢:٣٨:٥٠١٩:٢٤:١٥١٩:٤٣:٠٩٢٣:٥٣:١٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٢:١٢٠٥:٥٢:٥٣١٢:٣٨:٤٢١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٣:٥٩٢٣:٥٢:٥٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥١:٥٠١٢:٣٨:٣٥١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٤:٥٠٢٣:٥٢:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٠:٤٩١٢:٣٨:٢٨١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٥:٤٠٢٣:٥٢:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٨:١٠٠٥:٤٩:٤٩١٢:٣٨:٢٢١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٦:٣٠٢٣:٥٢:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٦:٥٢٠٥:٤٨:٥٠١٢:٣٨:١٦١٩:٢٨:١٢١٩:٤٧:٢٠٢٣:٥١:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٥:٣٥٠٥:٤٧:٥٢١٢:٣٨:١١١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٨:١١٢٣:٥١:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٤:١٨٠٥:٤٦:٥٥١٢:٣٨:٠٦١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٩:٠١٢٣:٥١:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٣:٠٣٠٥:٤٥:٥٩١٢:٣٨:٠٢١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٩:٥١٢٣:٥١:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١١:٤٩٠٥:٤٥:٠٥١٢:٣٧:٥٩١٩:٣١:٢٢١٩:٥٠:٤١٢٣:٥٠:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٠:٣٦٠٥:٤٤:١٢١٢:٣٧:٥٦١٩:٣٢:٠٩١٩:٥١:٣١٢٣:٥٠:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٤٣:٢٠١٢:٣٧:٥٤١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٢:٢١٢٣:٥٠:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٨:١٤٠٥:٤٢:٣٠١٢:٣٧:٥٢١٩:٣٣:٤٢١٩:٥٣:١٠٢٣:٥٠:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٤١:٤١١٢:٣٧:٥١١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٤:٠٠٢٣:٥٠:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بم

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بم

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای بم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بم

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای بم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بم

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بم روستای بم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بم روستای بم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بم

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بم

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٦٠٥:٢٩:٤٣١٢:٤٣:٢٢١٩:٥٧:٠١٢٠:١٧:٤٥٢٣:٥١:٤٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣١٠٥:٢٩:٥٧١٢:٤٣:٣٥١٩:٥٧:١٢٢٠:١٧:٥٦٢٣:٥٢:٠٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٧٠٥:٣٠:١٢١٢:٤٣:٤٨١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٨:٠٥٢٣:٥٢:١٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٦٠٥:٣٠:٢٩١٢:٤٤:٠١١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٨:١٣٢٣:٥٢:٢٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٧٠٥:٣٠:٤٧١٢:٤٤:١٤١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٨:١٩٢٣:٥٢:٤٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٠٠٥:٣١:٠٦١٢:٤٤:٢٧١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٨:٢٤٢٣:٥٢:٥٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٥٠٥:٣١:٢٧١٢:٤٤:٣٩١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٨:٢٧٢٣:٥٣:١٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٢٠٥:٣١:٤٨١٢:٤٤:٥١١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٨:٢٨٢٣:٥٣:٣٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٢٠٥:٣٢:١١١٢:٤٥:٠٣١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٨:٢٧٢٣:٥٣:٤٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٣٠٥:٣٢:٣٦١٢:٤٥:١٥١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٨:٢٥٢٣:٥٤:٠١
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٦٠٥:٣٣:٠١١٢:٤٥:٢٧١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٨:٢١٢٣:٥٤:١٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٠٠٥:٣٣:٢٧١٢:٤٥:٣٨١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٨:١٥٢٣:٥٤:٣٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٧٠٥:٣٣:٥٤١٢:٤٥:٤٩١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٨:٠٧٢٣:٥٤:٤٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٥٠٥:٣٤:٢٣١٢:٤٥:٥٩١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٧:٥٨٢٣:٥٥:٠٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٥٠٥:٣٤:٥٢١٢:٤٦:١٠١٩:٥٧:١٥٢٠:١٧:٤٦٢٣:٥٥:٢١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٧٠٥:٣٥:٢٢١٢:٤٦:٢٠١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٧:٣٤٢٣:٥٥:٣٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٠٠٥:٣٥:٥٤١٢:٤٦:٢٩١٩:٥٦:٥١٢٠:١٧:١٩٢٣:٥٥:٥٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٥٠٥:٣٦:٢٦١٢:٤٦:٣٨١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٧:٠٢٢٣:٥٦:٠٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤١٠٥:٣٦:٥٩١٢:٤٦:٤٧١٩:٥٦:٢١٢٠:١٦:٤٤٢٣:٥٦:٢٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٩٠٥:٣٧:٣٣١٢:٤٦:٥٦١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٦:٢٥٢٣:٥٦:٤٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٨٠٥:٣٨:٠٧١٢:٤٧:٠٤١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٦:٠٣٢٣:٥٦:٥٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٨٠٥:٣٨:٤٣١٢:٤٧:١١١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٥:٤٠٢٣:٥٧:١١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٠٠٥:٣٩:١٩١٢:٤٧:١٨١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٥:١٥٢٣:٥٧:٢٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٢٠٥:٣٩:٥٦١٢:٤٧:٢٥١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٤:٤٨٢٣:٥٧:٤١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٦٠٥:٤٠:٣٣١٢:٤٧:٣١١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٤:٢٠٢٣:٥٧:٥٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤١٠٥:٤١:١٢١٢:٤٧:٣٦١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٣:٥٠٢٣:٥٨:٠٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٤١:٥٠١٢:٤٧:٤٢١٩:٥٣:١٢٢٠:١٣:١٨٢٣:٥٨:٢٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٤٢:٣٠١٢:٤٧:٤٦١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٢:٤٥٢٣:٥٨:٣٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٢٠٥:٤٣:١٠١٢:٤٧:٥٠١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٢:١٠٢٣:٥٨:٥٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٤٣:٥٠١٢:٤٧:٥٤١٩:٥١:٣٥٢٠:١١:٣٣٢٣:٥٩:٠٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٩٠٥:٤٤:٣١١٢:٤٧:٥٧١٩:٥١:٠٠٢٠:١٠:٥٥٢٣:٥٩:١٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بم روستای بم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بم روستای بم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بم

روستای بم بر روی نقشه

روستای بم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بم
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بم + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای بم + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بم دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بم دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بم دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو