جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بم

بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز بم

اذان صبح: ٠٥:٠٦:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٥٢
غروب آفتاب: ١٨:٣٥:١٨
اذان مغرب: ١٨:٥٢:٠٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٠١

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بم (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ شهر بم)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر بم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

اُرد بزرگ
آینده جوانان را از روی خواسته ها و گفتار ساده شان می توان حدس زد. مپنداریم كه میزان دارایی و یا امكانات آنها دلیلی بر پیروزی و شكست آنهاست، تنها [ مسئله ی ] مهم، خواسته و آرزوی آنهاست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بم

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بم ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بم (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بم ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٠:٤٢١٢:٣٦:٣٥١٩:٠٢:٥٥١٩:٢٠:٠٩٢٣:٥٥:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٨:٤١٠٦:٠٩:٣٨١٢:٣٦:٢١١٩:٠٣:٣١١٩:٢٠:٤٦٢٣:٥٥:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٠٨:٣٥١٢:٣٦:٠٧١٩:٠٤:٠٦١٩:٢١:٢٤٢٣:٥٥:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٦:١٢٠٦:٠٧:٣٢١٢:٣٥:٥٤١٩:٠٤:٤٢١٩:٢٢:٠١٢٣:٥٤:٥٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٠٦:٣٠١٢:٣٥:٤١١٩:٠٥:١٧١٩:٢٢:٣٩٢٣:٥٤:٣١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٣:٤٥٠٦:٠٥:٢٩١٢:٣٥:٢٨١٩:٠٥:٥٣١٩:٢٣:١٧٢٣:٥٤:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٢:٣١٠٦:٠٤:٢٨١٢:٣٥:١٦١٩:٠٦:٢٩١٩:٢٣:٥٤٢٣:٥٣:٥٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤١:١٩٠٦:٠٣:٢٨١٢:٣٥:٠٤١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٤:٣٣٢٣:٥٣:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٢:٢٩١٢:٣٤:٥٢١٩:٠٧:٤١١٩:٢٥:١١٢٣:٥٣:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٨:٥٦٠٦:٠١:٣١١٢:٣٤:٤٢١٩:٠٨:١٨١٩:٢٥:٤٩٢٣:٥٣:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٠٠:٣٤١٢:٣٤:٣١١٩:٠٨:٥٤١٩:٢٦:٢٧٢٣:٥٢:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٣٥٠٥:٥٩:٣٧١٢:٣٤:٢١١٩:٠٩:٣١١٩:٢٧:٠٦٢٣:٥٢:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٢٥٠٥:٥٨:٤١١٢:٣٤:١١١٩:١٠:٠٧١٩:٢٧:٤٥٢٣:٥٢:١٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:١٧٠٥:٥٧:٤٦١٢:٣٤:٠٢١٩:١٠:٤٤١٩:٢٨:٢٤٢٣:٥١:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٠٩٠٥:٥٦:٥٢١٢:٣٣:٥٤١٩:١١:٢١١٩:٢٩:٠٣٢٣:٥١:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٠١٠٥:٥٥:٥٩١٢:٣٣:٤٦١٩:١١:٥٨١٩:٢٩:٤٢٢٣:٥١:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٥٥:٠٧١٢:٣٣:٣٩١٩:١٢:٣٥١٩:٣٠:٢١٢٣:٥١:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٥٠٠٥:٥٤:١٦١٢:٣٣:٣٢١٩:١٣:١٢١٩:٣١:٠١٢٣:٥٠:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٤٥٠٥:٥٣:٢٦١٢:٣٣:٢٦١٩:١٣:٤٩١٩:٣١:٤٠٢٣:٥٠:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٥٢:٣٧١٢:٣٣:٢٠١٩:١٤:٢٦١٩:٣٢:٢٠٢٣:٥٠:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٥١:٤٩١٢:٣٣:١٥١٩:١٥:٠٤١٩:٣٢:٥٩٢٣:٥٠:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٥١:٠٣١٢:٣٣:١٠١٩:١٥:٤١١٩:٣٣:٣٩٢٣:٥٠:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٣٧٠٥:٥٠:١٧١٢:٣٣:٠٦١٩:١٦:١٨١٩:٣٤:١٩٢٣:٤٩:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٣٧٠٥:٤٩:٣٢١٢:٣٣:٠٣١٩:١٦:٥٦١٩:٣٤:٥٩٢٣:٤٩:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٤٨:٤٩١٢:٣٣:٠٠١٩:١٧:٣٣١٩:٣٥:٣٩٢٣:٤٩:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٤٢٠٥:٤٨:٠٧١٢:٣٢:٥٨١٩:١٨:١١١٩:٣٦:١٨٢٣:٤٩:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٤٧:٢٥١٢:٣٢:٥٦١٩:١٨:٤٨١٩:٣٦:٥٨٢٣:٤٩:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٦:٤٦١٢:٣٢:٥٥١٩:١٩:٢٦١٩:٣٧:٣٨٢٣:٤٩:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٥٨٠٥:٤٦:٠٧١٢:٣٢:٥٤١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٨:١٨٢٣:٤٩:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بم

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بم

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بم

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر بم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بم

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بم شهر بم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بم شهر بم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بم

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر بم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بم

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٠٠٦:٠٩:٠٦١٢:٣٩:٢٢١٩:٠٩:١٣١٩:٢٦:٣٣٢٣:٥٨:٣٤
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٥٠٦:٠٩:٣٨١٢:٣٩:٠٧١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٥:٢٨٢٣:٥٨:٢٤
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٠:١٠١٢:٣٨:٥١١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٤:٢٢٢٣:٥٨:١٤
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٠:٤٢١٢:٣٨:٣٤١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٣:١٥٢٣:٥٨:٠٣
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٦٠٦:١١:١٤١٢:٣٨:١٧١٩:٠٤:٥٤١٩:٢٢:٠٧٢٣:٥٧:٥١
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١١:٤٦١٢:٣٨:٠٠١٩:٠٣:٤٧١٩:٢٠:٥٩٢٣:٥٧:٣٩
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٣١٠٦:١٢:١٧١٢:٣٧:٤٢١٩:٠٢:٤٠١٩:١٩:٥١٢٣:٥٧:٢٧
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٢:٤٨١٢:٣٧:٢٤١٩:٠١:٣٣١٩:١٨:٤٢٢٣:٥٧:١٤
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٣:١٩١٢:٣٧:٠٥١٩:٠٠:٢٥١٩:١٧:٣٢٢٣:٥٧:٠٠
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٣:٥٠١٢:٣٦:٤٧١٨:٥٩:١٦١٩:١٦:٢٢٢٣:٥٦:٤٦
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٤:٢١١٢:٣٦:٢٧١٨:٥٨:٠٧١٩:١٥:١١٢٣:٥٦:٣٢
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١٤:٥٢١٢:٣٦:٠٨١٨:٥٦:٥٨١٩:١٤:٠٠٢٣:٥٦:١٧
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٥:٢٣١٢:٣٥:٤٨١٨:٥٥:٤٨١٩:١٢:٤٩٢٣:٥٦:٠٢
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٧٠٦:١٥:٥٣١٢:٣٥:٢٨١٨:٥٤:٣٧١٩:١١:٣٧٢٣:٥٥:٤٧
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٦٠٦:١٦:٢٤١٢:٣٥:٠٨١٨:٥٣:٢٦١٩:١٠:٢٥٢٣:٥٥:٣١
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٥٠٦:١٦:٥٤١٢:٣٤:٤٨١٨:٥٢:١٥١٩:٠٩:١٣٢٣:٥٥:١٥
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٤٠٦:١٧:٢٤١٢:٣٤:٢٧١٨:٥١:٠٤١٩:٠٨:٠٠٢٣:٥٤:٥٨
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٢٠٦:١٧:٥٥١٢:٣٤:٠٧١٨:٤٩:٥٢١٩:٠٦:٤٨٢٣:٥٤:٤١
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٨:٢٥١٢:٣٣:٤٦١٨:٤٨:٤٠١٩:٠٥:٣٥٢٣:٥٤:٢٤
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٨٠٦:١٨:٥٥١٢:٣٣:٢٥١٨:٤٧:٢٨١٩:٠٤:٢١٢٣:٥٤:٠٦
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٥٠٦:١٩:٢٥١٢:٣٣:٠٤١٨:٤٦:١٥١٩:٠٣:٠٨٢٣:٥٣:٤٩
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٢٠٦:١٩:٥٦١٢:٣٢:٤٣١٨:٤٥:٠٣١٩:٠١:٥٥٢٣:٥٣:٣١
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢٠:٢٦١٢:٣٢:٢١١٨:٤٣:٥٠١٩:٠٠:٤١٢٣:٥٣:١٣
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٠:٥٦١٢:٣٢:٠٠١٨:٤٢:٣٧١٨:٥٩:٢٨٢٣:٥٢:٥٤
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢١:٢٧١٢:٣١:٣٩١٨:٤١:٢٤١٨:٥٨:١٤٢٣:٥٢:٣٦
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٢١:٥٧١٢:٣١:١٧١٨:٤٠:١١١٨:٥٧:٠٠٢٣:٥٢:١٧
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٢٢:٢٨١٢:٣٠:٥٦١٨:٣٨:٥٨١٨:٥٥:٤٦٢٣:٥١:٥٩
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٢٢:٥٨١٢:٣٠:٣٥١٨:٣٧:٤٥١٨:٥٤:٣٣٢٣:٥١:٤٠
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٢٣:٢٩١٢:٣٠:١٣١٨:٣٦:٣٢١٨:٥٣:١٩٢٣:٥١:٢١
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٢٣:٥٩١٢:٢٩:٥٢١٨:٣٥:١٨١٨:٥٢:٠٦٢٣:٢١:٠١
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٤٠٥:٢٤:٣٠١١:٢٩:٣١١٧:٣٤:٠٥١٧:٥٠:٥٢٢٢:٥٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بم شهر بم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بم شهر بم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بم

بَم یکی از شهرهای استان کرمان در جنوب شرقی ایران است. ارگ تاریخی و شهر بم در صدر مراکز گردشگری استان کرمان و منطقه جنوبشرق کشور قرار گرفته و به قلب تپنده جذب مسافر و پایتخت گردشگری جنوبشرق بدیل شده‌است. بم در بخش مرکزی شهرستان بم قرار دارد

شهر بم در ویکیپدیا

شهر بم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بم بر روی نقشه

شهر بم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بم
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر بم + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر بم + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بم رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ بم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ بم دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو