جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بم

بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز بم


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٣٩
اذان ظهر: ١١:٥٠:٢٠
غروب آفتاب: ١٧:٢٩:٢٥
اذان مغرب: ١٧:٤٦:٣٢
نیمه شب: ٢٣:١١:٠٧

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بم (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ شهر بم)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر بم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویكتور هوگو
مردم، توان و نیرو دارند؛ اراده ندارند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بم

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠١:١٧١٢:٣٤:٣٩١٩:٠٨:٢٧١٩:٢٥:٥٩٢٣:٥٢:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٠:٢٠١٢:٣٤:٢٩١٩:٠٩:٠٤١٩:٢٦:٣٨٢٣:٥٢:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:١٨٠٥:٥٩:٢٤١٢:٣٤:٢٠١٩:٠٩:٤٠١٩:٢٧:١٦٢٣:٥٢:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٠٩٠٥:٥٨:٢٩١٢:٣٤:١٠١٩:١٠:١٧١٩:٢٧:٥٥٢٣:٥٢:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٠١٠٥:٥٧:٣٤١٢:٣٤:٠٢١٩:١٠:٥٤١٩:٢٨:٣٤٢٣:٥١:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٥٣٠٥:٥٦:٤٠١٢:٣٣:٥٣١٩:١١:٣١١٩:٢٩:١٤٢٣:٥١:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥٥:٤٨١٢:٣٣:٤٦١٩:١٢:٠٨١٩:٢٩:٥٣٢٣:٥١:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٤٠٠٥:٥٤:٥٦١٢:٣٣:٣٨١٩:١٢:٤٥١٩:٣٠:٣٢٢٣:٥١:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٣٥٠٥:٥٤:٠٥١٢:٣٣:٣٢١٩:١٣:٢٢١٩:٣١:١٢٢٣:٥٠:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٣١٠٥:٥٣:١٥١٢:٣٣:٢٥١٩:١٣:٥٩١٩:٣١:٥١٢٣:٥٠:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٥٢:٢٧١٢:٣٣:٢٠١٩:١٤:٣٧١٩:٣٢:٣١٢٣:٥٠:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥١:٣٩١٢:٣٣:١٥١٩:١٥:١٤١٩:٣٣:١٠٢٣:٥٠:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٥٠:٥٢١٢:٣٣:١٠١٩:١٥:٥١١٩:٣٣:٥٠٢٣:٥٠:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٥٠:٠٧١٢:٣٣:٠٦١٩:١٦:٢٨١٩:٣٤:٣٠٢٣:٤٩:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٢٤٠٥:٤٩:٢٢١٢:٣٣:٠٣١٩:١٧:٠٦١٩:٣٥:٠٩٢٣:٤٩:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٤٨:٣٩١٢:٣٣:٠٠١٩:١٧:٤٣١٩:٣٥:٤٩٢٣:٤٩:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢١:٢٩٠٥:٤٧:٥٧١٢:٣٢:٥٨١٩:١٨:٢٠١٩:٣٦:٢٨٢٣:٤٩:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٤٧:١٦١٢:٣٢:٥٦١٩:١٨:٥٨١٩:٣٧:٠٨٢٣:٤٩:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٩:٣٨٠٥:٤٦:٣٦١٢:٣٢:٥٥١٩:١٩:٣٥١٩:٣٧:٤٨٢٣:٤٩:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٨:٤٥٠٥:٤٥:٥٨١٢:٣٢:٥٤١٩:٢٠:١٢١٩:٣٨:٢٧٢٣:٤٩:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٥٣٠٥:٤٥:٢١١٢:٣٢:٥٤١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٩:٠٦٢٣:٤٨:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٠٢٠٥:٤٤:٤٥١٢:٣٢:٥٥١٩:٢١:٢٦١٩:٣٩:٤٦٢٣:٤٨:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:١٣٠٥:٤٤:١٠١٢:٣٢:٥٦١٩:٢٢:٠٣١٩:٤٠:٢٥٢٣:٤٨:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٢٥٠٥:٤٣:٣٧١٢:٣٢:٥٨١٩:٢٢:٣٩١٩:٤١:٠٤٢٣:٤٨:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٣٨٠٥:٤٣:٠٤١٢:٣٣:٠١١٩:٢٣:١٦١٩:٤١:٤٢٢٣:٤٨:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:٥٣٠٥:٤٢:٣٤١٢:٣٣:٠٣١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٢:٢١٢٣:٤٨:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:١٠٠٥:٤٢:٠٤١٢:٣٣:٠٧١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٢:٥٩٢٣:٤٨:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٢:٢٧٠٥:٤١:٣٦١٢:٣٣:١١١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٣:٣٧٢٣:٤٨:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٤٧٠٥:٤١:٠٩١٢:٣٣:١٦١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٤:١٥٢٣:٤٨:٢٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٠٨٠٥:٤٠:٤٤١٢:٣٣:٢١١٩:٢٦:١٥١٩:٤٤:٥٢٢٣:٤٨:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بم

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر بم

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر بم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر بم

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٢٨:١٦١١:٤٩:١٠١٧:١٠:٢٠١٧:٢٨:١١٢٣:٠٨:٥٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٢٧:٥٠١١:٤٩:٢٢١٧:١١:١١١٧:٢٩:٠٠٢٣:٠٩:٠٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٢٧:٢٢١١:٤٩:٣٣١٧:١٢:٠٢١٧:٢٩:٤٩٢٣:٠٩:٢٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٢٦:٥٣١١:٤٩:٤٤١٧:١٢:٥٢١٧:٣٠:٣٧٢٣:٠٩:٣٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٢٦:٢٣١١:٤٩:٥٤١٧:١٣:٤٣١٧:٣١:٢٥٢٣:٠٩:٤٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٢٥:٥١١١:٥٠:٠٢١٧:١٤:٣٣١٧:٣٢:١٣٢٣:١٠:٠١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٢٥:١٧١١:٥٠:١٠١٧:١٥:٢٢١٧:٣٣:٠١٢٣:١٠:١٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٢٤:٤٣١١:٥٠:١٨١٧:١٦:١٢١٧:٣٣:٤٩٢٣:١٠:٢٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٢٤:٠٦١١:٥٠:٢٤١٧:١٧:٠١١٧:٣٤:٣٦٢٣:١٠:٣٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٢٣:٢٩١١:٥٠:٣٠١٧:١٧:٥٠١٧:٣٥:٢٣٢٣:١٠:٤٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٢:٥٠١١:٥٠:٣٤١٧:١٨:٣٩١٧:٣٦:١٠٢٣:١٠:٤٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٢:١٠١١:٥٠:٣٨١٧:١٩:٢٧١٧:٣٦:٥٦٢٣:١٠:٥٥
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٢١:٢٨١١:٥٠:٤١١٧:٢٠:١٥١٧:٣٧:٤٣٢٣:١١:٠٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٠:٤٥١١:٥٠:٤٤١٧:٢١:٠٣١٧:٣٨:٢٨٢٣:١١:٠٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٠:٠١١١:٥٠:٤٥١٧:٢١:٥٠١٧:٣٩:١٤٢٣:١١:١٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٠:٢٩٠٦:١٩:١٦١١:٥٠:٤٦١٧:٢٢:٣٧١٧:٣٩:٥٩٢٣:١١:١٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٤:٥٩:٤٩٠٦:١٨:٢٩١١:٥٠:٤٦١٧:٢٣:٢٤١٧:٤٠:٤٤٢٣:١١:١٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٥٩:٠٧٠٦:١٧:٤٢١١:٥٠:٤٥١٧:٢٤:١٠١٧:٤١:٢٩٢٣:١١:١٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٥٨:٢٤٠٦:١٦:٥٣١١:٥٠:٤٤١٧:٢٤:٥٦١٧:٤٢:١٣٢٣:١١:١٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٥٧:٤٠٠٦:١٦:٠٣١١:٥٠:٤٢١٧:٢٥:٤٢١٧:٤٢:٥٧٢٣:١١:١٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٥:١٢١١:٥٠:٣٩١٧:٢٦:٢٧١٧:٤٣:٤٠٢٣:١١:١٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٥٦:٠٨٠٦:١٤:٢١١١:٥٠:٣٥١٧:٢٧:١٢١٧:٤٤:٢٤٢٣:١١:١٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٣:٢٨١١:٥٠:٣١١٧:٢٧:٥٧١٧:٤٥:٠٧٢٣:١١:١٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٥٤:٣١٠٦:١٢:٣٤١١:٥٠:٢٦١٧:٢٨:٤١١٧:٤٥:٤٩٢٣:١١:١١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥٣:٤١٠٦:١١:٣٩١١:٥٠:٢٠١٧:٢٩:٢٥١٧:٤٦:٣٢٢٣:١١:٠٧
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٠:٤٣١١:٥٠:١٤١٧:٣٠:٠٨١٧:٤٧:١٣٢٣:١١:٠٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٥١:٥٨٠٦:٠٩:٤٧١١:٥٠:٠٧١٧:٣٠:٥١١٧:٤٧:٥٥٢٣:١٠:٥٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٥١:٠٤٠٦:٠٨:٤٩١١:٤٩:٥٩١٧:٣١:٣٤١٧:٤٨:٣٦٢٣:١٠:٥٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥٠:١٠٠٦:٠٧:٥١١١:٤٩:٥١١٧:٣٢:١٦١٧:٤٩:١٧٢٣:١٠:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر بم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر بم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر بم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بم

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر بم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بم

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤١٠٦:١١:٣٩١١:٥٠:٢٠١٧:٢٩:٢٥١٧:٤٦:٣٢٢٣:١١:٠٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٠:٤٣١١:٥٠:١٤١٧:٣٠:٠٨١٧:٤٧:١٣٢٣:١١:٠٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٨٠٦:٠٩:٤٧١١:٥٠:٠٧١٧:٣٠:٥١١٧:٤٧:٥٥٢٣:١٠:٥٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:٠٨:٤٩١١:٤٩:٥٩١٧:٣١:٣٤١٧:٤٨:٣٦٢٣:١٠:٥٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٠٠٦:٠٧:٥١١١:٤٩:٥١١٧:٣٢:١٦١٧:٤٩:١٧٢٣:١٠:٤٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٤٠٦:٠٦:٥١١١:٤٩:٤٢١٧:٣٢:٥٨١٧:٤٩:٥٨٢٣:١٠:٣٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٧٠٦:٠٥:٥١١١:٤٩:٣٣١٧:٣٣:٣٩١٧:٥٠:٣٨٢٣:١٠:٢٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٠٤:٥١١١:٤٩:٢٣١٧:٣٤:٢٠١٧:٥١:١٨٢٣:١٠:٢٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:٠٣:٤٩١١:٤٩:١٣١٧:٣٥:٠١١٧:٥١:٥٨٢٣:١٠:١١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢١٠٦:٠٢:٤٧١١:٤٩:٠٢١٧:٣٥:٤١١٧:٥٢:٣٧٢٣:١٠:٠١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠١:٤٤١١:٤٨:٥٠١٧:٣٦:٢١١٧:٥٣:١٦٢٣:٠٩:٥٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٩٠٦:٠٠:٤٠١١:٤٨:٣٨١٧:٣٧:٠١١٧:٥٣:٥٥٢٣:٠٩:٣٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٦٠٥:٥٩:٣٦١١:٤٨:٢٥١٧:٣٧:٤٠١٧:٥٤:٣٣٢٣:٠٩:٢٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:١٣٠٥:٥٨:٣١١١:٤٨:١٢١٧:٣٨:١٩١٧:٥٥:١١٢٣:٠٩:١٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٩٠٥:٥٧:٢٦١١:٤٧:٥٩١٧:٣٨:٥٧١٧:٥٥:٤٩٢٣:٠٩:٠٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٤٠٥:٥٦:٢٠١١:٤٧:٤٥١٧:٣٩:٣٥١٧:٥٦:٢٦٢٣:٠٨:٤٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٨٠٥:٥٥:١٣١١:٤٧:٣٠١٧:٤٠:١٣١٧:٥٧:٠٤٢٣:٠٨:٣٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥١٠٥:٥٤:٠٦١١:٤٧:١٦١٧:٤٠:٥١١٧:٥٧:٤١٢٣:٠٨:١٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٤٠٥:٥٢:٥٩١١:٤٧:٠٠١٧:٤١:٢٨١٧:٥٨:١٧٢٣:٠٨:٠٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٥١:٥١١١:٤٦:٤٥١٧:٤٢:٠٥١٧:٥٨:٥٤٢٣:٠٧:٤٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٧٠٥:٥٠:٤٢١١:٤٦:٢٩١٧:٤٢:٤٢١٧:٥٩:٣٠٢٣:٠٧:٣٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٧٠٥:٤٩:٣٤١١:٤٦:١٣١٧:٤٣:١٨١٨:٠٠:٠٧٢٣:٠٧:١٣
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٧٠٥:٤٨:٢٥١١:٤٥:٥٧١٧:٤٣:٥٥١٨:٠٠:٤٣٢٣:٠٦:٥٦
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٤٧:١٦١١:٤٥:٤٠١٧:٤٤:٣١١٨:٠١:١٩٢٣:٠٦:٣٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٥٠٥:٤٦:٠٦١١:٤٥:٢٣١٧:٤٥:٠٧١٨:٠١:٥٤٢٣:٠٦:٢٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٤٤:٥٦١١:٤٥:٠٦١٧:٤٥:٤٢١٨:٠٢:٣٠٢٣:٠٦:٠٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢١٠٥:٤٣:٤٦١١:٤٤:٤٩١٧:٤٦:١٨١٨:٠٣:٠٦٢٣:٠٥:٤٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٤٢:٣٦١١:٤٤:٣٢١٧:٤٦:٥٣١٨:٠٣:٤١٢٣:٠٥:٢٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٤١:٢٦١١:٤٤:١٤١٧:٤٧:٢٩١٨:٠٤:١٧٢٣:٠٥:٠٥

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بم شهر بم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بم شهر بم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بم

بَم یکی از شهرهای استان کرمان در جنوب شرقی ایران است. ارگ تاریخی و شهر بم در صدر مراکز گردشگری استان کرمان و منطقه جنوبشرق کشور قرار گرفته و به قلب تپنده جذب مسافر و پایتخت گردشگری جنوبشرق بدیل شده‌است. بم در بخش مرکزی شهرستان بم قرار دارد

شهر بم در ویکیپدیا

شهر بم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بم بر روی نقشه

شهر بم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بم

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بم
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر بم + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر بم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ بم دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بم
زمان پخش اذان زنده به افق بم
جدول اوقات شرعی امروز فردا بم دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بم
زمان پخش اذان آنلاین به افق بم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو