جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بمپور

ایرنشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز بمپور


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٥:٤٢
اذان ظهر: ١١:١٢:١٦
غروب آفتاب: ١٦:٣٨:٣٢
اذان مغرب: ١٦:٥٥:٥٥
نیمه شب: ٢٢:٣٣:٠٥

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بمپور (شهرستان ایرنشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر بمپور)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر بمپور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بمپور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
ای مردم! تأدیب و تربیتِ نفوس خویش را خود به عهده بگیرید و نفس‌های خود را از عاداتِ پلید منصرف كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بمپور

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بمپور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بمپور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بمپور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بمپور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بمپور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٢١٠٥:٥٣:٣٢١٢:٢٥:٥٨١٨:٥٨:٤٧١٩:١٦:٠٢٢٣:٤٥:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٢:٤٠١٢:٢٥:٤٩١٨:٥٩:٢٠١٩:١٦:٣٧٢٣:٤٤:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:١٣٠٥:٥١:٤٩١٢:٢٥:٤٠١٨:٥٩:٥٤١٩:١٧:١٣٢٣:٤٤:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٩:١٠٠٥:٥٠:٥٩١٢:٢٥:٣٢١٩:٠٠:٢٧١٩:١٧:٤٨٢٣:٤٤:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٠:١٠١٢:٢٥:٢٤١٩:٠١:٠١١٩:١٨:٢٤٢٣:٤٤:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٤٩:٢٢١٢:٢٥:١٧١٩:٠١:٣٤١٩:١٨:٥٩٢٣:٤٣:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٠٦٠٥:٤٨:٣٤١٢:٢٥:١٠١٩:٠٢:٠٨١٩:١٩:٣٥٢٣:٤٣:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٤٧:٤٨١٢:٢٥:٠٤١٩:٠٢:٤٢١٩:٢٠:١١٢٣:٤٣:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٤٧:٠٣١٢:٢٤:٥٨١٩:٠٣:١٥١٩:٢٠:٤٧٢٣:٤٣:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:١٠٠٥:٤٦:١٨١٢:٢٤:٥٣١٩:٠٣:٤٩١٩:٢١:٢٣٢٣:٤٣:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:١٣٠٥:٤٥:٣٥١٢:٢٤:٤٩١٩:٠٤:٢٣١٩:٢١:٥٩٢٣:٤٢:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:١٧٠٥:٤٤:٥٣١٢:٢٤:٤٥١٩:٠٤:٥٧١٩:٢٢:٣٦٢٣:٤٢:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٤٤:١٢١٢:٢٤:٤١١٩:٠٥:٣١١٩:٢٣:١٢٢٣:٤٢:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٢٩٠٥:٤٣:٣٢١٢:٢٤:٣٨١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٣:٤٨٢٣:٤٢:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٣٦٠٥:٤٢:٥٣١٢:٢٤:٣٦١٩:٠٦:٤٠١٩:٢٤:٢٥٢٣:٤٢:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٤٥٠٥:٤٢:١٥١٢:٢٤:٣٤١٩:٠٧:١٤١٩:٢٥:٠١٢٣:٤٢:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٥٤٠٥:٤١:٣٨١٢:٢٤:٣٣١٩:٠٧:٤٨١٩:٢٥:٣٧٢٣:٤١:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:٠٥٠٥:٤١:٠٣١٢:٢٤:٣٣١٩:٠٨:٢٢١٩:٢٦:١٤٢٣:٤١:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٥:١٨٠٥:٤٠:٢٨١٢:٢٤:٣٣١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٦:٥٠٢٣:٤١:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٤:٣١٠٥:٣٩:٥٥١٢:٢٤:٣٣١٩:٠٩:٣٠١٩:٢٧:٢٦٢٣:٤١:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٣:٤٦٠٥:٣٩:٢٣١٢:٢٤:٣٥١٩:١٠:٠٤١٩:٢٨:٠٢٢٣:٤١:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٣:٠٢٠٥:٣٨:٥٣١٢:٢٤:٣٧١٩:١٠:٣٨١٩:٢٨:٣٨٢٣:٤١:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٢:٢٠٠٥:٣٨:٢٣١٢:٢٤:٣٩١٩:١١:١٢١٩:٢٩:١٤٢٣:٤١:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١١:٣٨٠٥:٣٧:٥٥١٢:٢٤:٤٢١٩:١١:٤٦١٩:٢٩:٥٠٢٣:٤١:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٠:٥٩٠٥:٣٧:٢٨١٢:٢٤:٤٥١٩:١٢:١٩١٩:٣٠:٢٥٢٣:٤١:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٢١٠٥:٣٧:٠٣١٢:٢٤:٤٩١٩:١٢:٥٢١٩:٣١:٠١٢٣:٤١:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٣٦:٣٩١٢:٢٤:٥٤١٩:١٣:٢٦١٩:٣١:٣٦٢٣:٤١:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٣٦:١٥١٢:٢٤:٥٩١٩:١٣:٥٨١٩:٣٢:١٠٢٣:٤١:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٣٥:٥٤١٢:٢٥:٠٥١٩:١٤:٣١١٩:٣٢:٤٥٢٣:٤١:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بمپور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بمپور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بمپور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بمپور

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر بمپور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بمپور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بمپور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر بمپور

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر بمپور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بمپور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بمپور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بمپور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بمپور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بمپور

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر بمپور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بمپور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بمپور

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٣١٠٥:٣٢:١٣١١:١٢:٣٤١٦:٥٢:٣٤١٧:٠٩:٢٣٢٢:٣٤:١٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٣٠٥:٣٢:٤٩١١:١٢:٢٦١٦:٥١:٤١١٧:٠٨:٣١٢٢:٣٤:٠٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٦٠٥:٣٣:٢٦١١:١٢:١٨١٦:٥٠:٤٩١٧:٠٧:٤١٢٢:٣٣:٥٩
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٨٠٥:٣٤:٠٤١١:١٢:١١١٦:٤٩:٥٩١٧:٠٦:٥٢٢٢:٣٣:٥٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٤١٠٥:٣٤:٤١١١:١٢:٠٥١٦:٤٩:٠٩١٧:٠٦:٠٤٢٢:٣٣:٤١
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:١٤٠٥:٣٥:٢٠١١:١٢:٠٠١٦:٤٨:٢٠١٧:٠٥:١٧٢٢:٣٣:٣٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٧٠٥:٣٥:٥٩١١:١١:٥٦١٦:٤٧:٣٣١٧:٠٤:٣١٢٢:٣٣:٢٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٢١٠٥:٣٦:٣٨١١:١١:٥٢١٦:٤٦:٤٦١٧:٠٣:٤٦٢٢:٣٣:٢٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٤٠٥:٣٧:١٧١١:١١:٤٩١٦:٤٦:٠١١٧:٠٣:٠٢٢٢:٣٣:١٥
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٣٧:٥٧١١:١١:٤٧١٦:٤٥:١٦١٧:٠٢:٢٠٢٢:٣٣:١٠
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٣٠٥:٣٨:٣٨١١:١١:٤٥١٦:٤٤:٣٣١٧:٠١:٣٨٢٢:٣٣:٠٥
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٧٠٥:٣٩:١٩١١:١١:٤٥١٦:٤٣:٥٢١٧:٠٠:٥٨٢٢:٣٣:٠٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٢٠٥:٤٠:٠٠١١:١١:٤٥١٦:٤٣:١١١٧:٠٠:١٩٢٢:٣٢:٥٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٤٠:٤٢١١:١١:٤٦١٦:٤٢:٣١١٦:٥٩:٤٢٢٢:٣٢:٥٧
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٤١:٢٣١١:١١:٤٨١٦:٤١:٥٣١٦:٥٩:٠٥٢٢:٣٢:٥٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٤٢:٠٦١١:١١:٥٠١٦:٤١:١٦١٦:٥٨:٣٠٢٢:٣٢:٥٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٤٢:٤٨١١:١١:٥٤١٦:٤٠:٤١١٦:٥٧:٥٧٢٢:٣٢:٥٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:١١٠٥:٤٣:٣٢١١:١١:٥٨١٦:٤٠:٠٧١٦:٥٧:٢٤٢٢:٣٢:٥٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٤٤:١٥١١:١٢:٠٣١٦:٣٩:٣٤١٦:٥٦:٥٣٢٢:٣٢:٥٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٤٤:٥٨١١:١٢:٠٩١٦:٣٩:٠٢١٦:٥٦:٢٤٢٢:٣٣:٠٢
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠١٠٥:٤٥:٤٢١١:١٢:١٦١٦:٣٨:٣٢١٦:٥٥:٥٥٢٢:٣٣:٠٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٤٦:٢٧١١:١٢:٢٣١٦:٣٨:٠٣١٦:٥٥:٢٨٢٢:٣٣:١٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٦٠٥:٤٧:١١١١:١٢:٣٢١٦:٣٧:٣٦١٦:٥٥:٠٣٢٢:٣٣:١٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٤٠٥:٤٧:٥٦١١:١٢:٤١١٦:٣٧:١٠١٦:٥٤:٣٩٢٢:٣٣:٢١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٤٨:٤١١١:١٢:٥١١٦:٣٦:٤٦١٦:٥٤:١٧٢٢:٣٣:٢٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٠٠٥:٤٩:٢٦١١:١٣:٠٢١٦:٣٦:٢٣١٦:٥٣:٥٦٢٢:٣٣:٣٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٩٠٥:٥٠:١٢١١:١٣:١٤١٦:٣٦:٠٢١٦:٥٣:٣٦٢٢:٣٣:٤٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٨٠٥:٥٠:٥٧١١:١٣:٢٧١٦:٣٥:٤٢١٦:٥٣:١٨٢٢:٣٣:٥٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٦٠٥:٥١:٤٣١١:١٣:٤٠١٦:٣٥:٢٤١٦:٥٣:٠٢٢٢:٣٤:٠٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٥٠٥:٥٢:٢٩١١:١٣:٥٥١٦:٣٥:٠٧١٦:٥٢:٤٧٢٢:٣٤:١٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بمپور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بمپور شهر بمپور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بمپور شهر بمپور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بمپور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بمپور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بمپور

بَمپور یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران، در منطقه مکران است

شهر بمپور در ویکیپدیا

شهر بمپور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بمپور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بمپور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بمپور بر روی نقشه

شهر بمپور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بمپور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بمپور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بمپور
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر بمپور + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر بمپور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بمپور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بمپور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بمپور رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بمپور دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بمپور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ بمپور دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بمپور
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بمپور
زمان پخش اذان مستقیم به افق بمپور
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ بمپور دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بمپور

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بمپور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو