جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بمپور

ایرنشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز بمپور


اذان صبح: ٠٥:٠١:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٤١
اذان ظهر: ١٢:٣١:٥٩
غروب آفتاب: ١٨:٤٥:٤٢
اذان مغرب: ١٩:٠٢:١٩
نیمه شب: ٢٣:٥٣:٠٣

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بمپور (شهرستان ایرنشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر بمپور)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر بمپور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بمپور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

بزرگمهر
دل آدمی بنده آرزو است. سرشتها یكسان نیست، هر كس خویی دارد و جویا و خواهان چیزی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بمپور

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بمپور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بمپور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بمپور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بمپور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بمپور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:٢٦٠٥:٥٤:٢٥١٢:٢٦:٠٨١٨:٥٨:١٤١٩:١٥:٢٧٢٣:٤٥:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٢١٠٥:٥٣:٣٢١٢:٢٥:٥٨١٨:٥٨:٤٧١٩:١٦:٠٢٢٣:٤٥:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٢:٤٠١٢:٢٥:٤٩١٨:٥٩:٢٠١٩:١٦:٣٧٢٣:٤٤:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:١٣٠٥:٥١:٤٩١٢:٢٥:٤٠١٨:٥٩:٥٤١٩:١٧:١٣٢٣:٤٤:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٩:١٠٠٥:٥٠:٥٩١٢:٢٥:٣٢١٩:٠٠:٢٧١٩:١٧:٤٨٢٣:٤٤:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٠:١٠١٢:٢٥:٢٤١٩:٠١:٠١١٩:١٨:٢٤٢٣:٤٤:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٤٩:٢٢١٢:٢٥:١٧١٩:٠١:٣٤١٩:١٨:٥٩٢٣:٤٣:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٠٦٠٥:٤٨:٣٤١٢:٢٥:١٠١٩:٠٢:٠٨١٩:١٩:٣٥٢٣:٤٣:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٤٧:٤٨١٢:٢٥:٠٤١٩:٠٢:٤٢١٩:٢٠:١١٢٣:٤٣:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٤٧:٠٣١٢:٢٤:٥٨١٩:٠٣:١٥١٩:٢٠:٤٧٢٣:٤٣:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:١٠٠٥:٤٦:١٨١٢:٢٤:٥٣١٩:٠٣:٤٩١٩:٢١:٢٣٢٣:٤٣:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:١٣٠٥:٤٥:٣٥١٢:٢٤:٤٩١٩:٠٤:٢٣١٩:٢١:٥٩٢٣:٤٢:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:١٧٠٥:٤٤:٥٣١٢:٢٤:٤٥١٩:٠٤:٥٧١٩:٢٢:٣٦٢٣:٤٢:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٤٤:١٢١٢:٢٤:٤١١٩:٠٥:٣١١٩:٢٣:١٢٢٣:٤٢:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٢٩٠٥:٤٣:٣٢١٢:٢٤:٣٨١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٣:٤٨٢٣:٤٢:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٣٦٠٥:٤٢:٥٣١٢:٢٤:٣٦١٩:٠٦:٤٠١٩:٢٤:٢٥٢٣:٤٢:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٤٥٠٥:٤٢:١٥١٢:٢٤:٣٤١٩:٠٧:١٤١٩:٢٥:٠١٢٣:٤٢:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٥٤٠٥:٤١:٣٨١٢:٢٤:٣٣١٩:٠٧:٤٨١٩:٢٥:٣٧٢٣:٤١:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:٠٥٠٥:٤١:٠٣١٢:٢٤:٣٣١٩:٠٨:٢٢١٩:٢٦:١٤٢٣:٤١:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٥:١٨٠٥:٤٠:٢٨١٢:٢٤:٣٣١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٦:٥٠٢٣:٤١:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٤:٣١٠٥:٣٩:٥٥١٢:٢٤:٣٣١٩:٠٩:٣٠١٩:٢٧:٢٦٢٣:٤١:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٣:٤٦٠٥:٣٩:٢٣١٢:٢٤:٣٥١٩:١٠:٠٤١٩:٢٨:٠٢٢٣:٤١:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٣:٠٢٠٥:٣٨:٥٣١٢:٢٤:٣٧١٩:١٠:٣٨١٩:٢٨:٣٨٢٣:٤١:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٢:٢٠٠٥:٣٨:٢٣١٢:٢٤:٣٩١٩:١١:١٢١٩:٢٩:١٤٢٣:٤١:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١١:٣٨٠٥:٣٧:٥٥١٢:٢٤:٤٢١٩:١١:٤٦١٩:٢٩:٥٠٢٣:٤١:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٠:٥٩٠٥:٣٧:٢٨١٢:٢٤:٤٥١٩:١٢:١٩١٩:٣٠:٢٥٢٣:٤١:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٢١٠٥:٣٧:٠٣١٢:٢٤:٤٩١٩:١٢:٥٢١٩:٣١:٠١٢٣:٤١:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٣٦:٣٩١٢:٢٤:٥٤١٩:١٣:٢٦١٩:٣١:٣٦٢٣:٤١:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٣٦:١٥١٢:٢٤:٥٩١٩:١٣:٥٨١٩:٣٢:١٠٢٣:٤١:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بمپور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بمپور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بمپور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بمپور

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر بمپور

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر بمپور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بمپور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر بمپور

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٢٥:١٩١٢:٣٣:٤٧١٨:٤٢:٤٠١٨:٥٩:١٣٢٣:٥٥:٠٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٢٤:١٢١٢:٣٣:٢٩١٨:٤٣:١١١٨:٥٩:٤٤٢٣:٥٤:٤٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٢٣:٠٦١٢:٣٣:١١١٨:٤٣:٤١١٩:٠٠:١٥٢٣:٥٤:٢٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠٥:١٢٠٦:٢٢:٠٠١٢:٣٢:٥٣١٨:٤٤:١٢١٩:٠٠:٤٦٢٣:٥٤:٠٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٢٠:٥٣١٢:٣٢:٣٥١٨:٤٤:٤٢١٩:٠١:١٧٢٣:٥٣:٤٥
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٠٢:٤٨٠٦:١٩:٤٧١٢:٣٢:١٧١٨:٤٥:١٢١٩:٠١:٤٨٢٣:٥٣:٢٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٠١:٣٥٠٦:١٨:٤١١٢:٣١:٥٩١٨:٤٥:٤٢١٩:٠٢:١٩٢٣:٥٣:٠٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٠٠:٢٣٠٦:١٧:٣٦١٢:٣١:٤٢١٨:٤٦:١٣١٩:٠٢:٥٠٢٣:٥٢:٤٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٩:١١٠٦:١٦:٣٠١٢:٣١:٢٤١٨:٤٦:٤٣١٩:٠٣:٢٢٢٣:٥٢:٢٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٥:٢٥١٢:٣١:٠٧١٨:٤٧:١٣١٩:٠٣:٥٣٢٣:٥١:٥٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٦:٤٦٠٦:١٤:٢٠١٢:٣٠:٤٩١٨:٤٧:٤٤١٩:٠٤:٢٥٢٣:٥١:٣٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:١٣:١٦١٢:٣٠:٣٢١٨:٤٨:١٤١٩:٠٤:٥٦٢٣:٥١:١٧
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٢:١١١٢:٣٠:١٥١٨:٤٨:٤٤١٩:٠٥:٢٨٢٣:٥٠:٥٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١١:٠٧١٢:٢٩:٥٩١٨:٤٩:١٥١٩:٠٥:٥٩٢٣:٥٠:٣٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٠:٠٤١٢:٢٩:٤٢١٨:٤٩:٤٥١٩:٠٦:٣١٢٣:٥٠:١٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٠٩:٠١١٢:٢٩:٢٦١٨:٥٠:١٦١٩:٠٧:٠٣٢٣:٤٩:٥٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٠٧:٥٨١٢:٢٩:١٠١٨:٥٠:٤٧١٩:٠٧:٣٦٢٣:٤٩:٣٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤٨:٢١٠٦:٠٦:٥٦١٢:٢٨:٥٥١٨:٥١:١٨١٩:٠٨:٠٨٢٣:٤٩:١٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤٧:١٠٠٦:٠٥:٥٥١٢:٢٨:٣٩١٨:٥١:٤٩١٩:٠٨:٤١٢٣:٤٨:٥٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٠٤:٥٣١٢:٢٨:٢٥١٨:٥٢:٢٠١٩:٠٩:١٣٢٣:٤٨:٣٤
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٠٣:٥٣١٢:٢٨:١٠١٨:٥٢:٥٢١٩:٠٩:٤٦٢٣:٤٨:١٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٢:٥٣١٢:٢٧:٥٦١٨:٥٣:٢٣١٩:١٠:٢٠٢٣:٤٧:٥٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠١:٥٤١٢:٢٧:٤٢١٨:٥٣:٥٥١٩:١٠:٥٣٢٣:٤٧:٣٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٠:٥٥١٢:٢٧:٢٩١٨:٥٤:٢٧١٩:١١:٢٧٢٣:٤٧:١٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٠:٠٩٠٥:٥٩:٥٧١٢:٢٧:١٦١٨:٥٤:٥٩١٩:١٢:٠٠٢٣:٤٧:٠٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣٩:٠١٠٥:٥٩:٠٠١٢:٢٧:٠٣١٨:٥٥:٣١١٩:١٢:٣٤٢٣:٤٦:٤٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٧:٥٣٠٥:٥٨:٠٣١٢:٢٦:٥١١٨:٥٦:٠٣١٩:١٣:٠٩٢٣:٤٦:٢٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٦:٤٥٠٥:٥٧:٠٨١٢:٢٦:٤٠١٨:٥٦:٣٦١٩:١٣:٤٣٢٣:٤٦:٠٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٥:٣٨٠٥:٥٦:١٢١٢:٢٦:٢٩١٨:٥٧:٠٨١٩:١٤:١٧٢٣:٤٥:٥٠
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:٣٢٠٥:٥٥:١٨١٢:٢٦:١٨١٨:٥٧:٤١١٩:١٤:٥٢٢٣:٤٥:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر بمپور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر بمپور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر بمپور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بمپور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بمپور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بمپور

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر بمپور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بمپور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بمپور

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٠٠٥:٣١:٥٨١١:٣٥:٣٥١٧:٣٩:٣٦١٧:٥٦:٠٦٢٣:٢٧:٠٨
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٠٠٦:٣٠:٥٢١٢:٣٥:١٧١٨:٤٠:٠٧١٨:٥٦:٣٧٢٣:٥٦:٤٩
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٠٠٦:٢٩:٤٥١٢:٣٤:٥٩١٨:٤٠:٣٨١٨:٥٧:٠٩٢٣:٥٦:٢٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٠٠٦:٢٨:٣٩١٢:٣٤:٤١١٨:٤١:٠٩١٨:٥٧:٤٠٢٣:٥٦:٠٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٠٩٠٦:٢٧:٣٢١٢:٣٤:٢٣١٨:٤١:٣٩١٨:٥٨:١١٢٣:٥٥:٤٩
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٢٦:٢٦١٢:٣٤:٠٥١٨:٤٢:١٠١٨:٥٨:٤٢٢٣:٥٥:٢٩
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٢٥:١٩١٢:٣٣:٤٧١٨:٤٢:٤٠١٨:٥٩:١٣٢٣:٥٥:٠٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٢٤:١٢١٢:٣٣:٢٩١٨:٤٣:١١١٨:٥٩:٤٤٢٣:٥٤:٤٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٢٣:٠٦١٢:٣٣:١١١٨:٤٣:٤١١٩:٠٠:١٥٢٣:٥٤:٢٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٢٠٦:٢٢:٠٠١٢:٣٢:٥٣١٨:٤٤:١٢١٩:٠٠:٤٦٢٣:٥٤:٠٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٢٠:٥٣١٢:٣٢:٣٥١٨:٤٤:٤٢١٩:٠١:١٧٢٣:٥٣:٤٥
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٨٠٦:١٩:٤٧١٢:٣٢:١٧١٨:٤٥:١٢١٩:٠١:٤٨٢٣:٥٣:٢٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٥٠٦:١٨:٤١١٢:٣١:٥٩١٨:٤٥:٤٢١٩:٠٢:١٩٢٣:٥٣:٠٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٣٠٦:١٧:٣٦١٢:٣١:٤٢١٨:٤٦:١٣١٩:٠٢:٥٠٢٣:٥٢:٤٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:١١٠٦:١٦:٣٠١٢:٣١:٢٤١٨:٤٦:٤٣١٩:٠٣:٢٢٢٣:٥٢:٢٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٥:٢٥١٢:٣١:٠٧١٨:٤٧:١٣١٩:٠٣:٥٣٢٣:٥١:٥٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٦٠٦:١٤:٢٠١٢:٣٠:٤٩١٨:٤٧:٤٤١٩:٠٤:٢٥٢٣:٥١:٣٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٣٠٦:١٣:١٦١٢:٣٠:٣٢١٨:٤٨:١٤١٩:٠٤:٥٦٢٣:٥١:١٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٢:١١١٢:٣٠:١٥١٨:٤٨:٤٤١٩:٠٥:٢٨٢٣:٥٠:٥٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١١:٠٧١٢:٢٩:٥٩١٨:٤٩:١٥١٩:٠٥:٥٩٢٣:٥٠:٣٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٠:٠٤١٢:٢٩:٤٢١٨:٤٩:٤٥١٩:٠٦:٣١٢٣:٥٠:١٥
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٠٩:٠١١٢:٢٩:٢٦١٨:٥٠:١٦١٩:٠٧:٠٣٢٣:٤٩:٥٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٠٧:٥٨١٢:٢٩:١٠١٨:٥٠:٤٧١٩:٠٧:٣٦٢٣:٤٩:٣٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢١٠٦:٠٦:٥٦١٢:٢٨:٥٥١٨:٥١:١٨١٩:٠٨:٠٨٢٣:٤٩:١٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٠٠٦:٠٥:٥٥١٢:٢٨:٣٩١٨:٥١:٤٩١٩:٠٨:٤١٢٣:٤٨:٥٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٠٤:٥٣١٢:٢٨:٢٥١٨:٥٢:٢٠١٩:٠٩:١٣٢٣:٤٨:٣٤
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٠٣:٥٣١٢:٢٨:١٠١٨:٥٢:٥٢١٩:٠٩:٤٦٢٣:٤٨:١٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٢:٥٣١٢:٢٧:٥٦١٨:٥٣:٢٣١٩:١٠:٢٠٢٣:٤٧:٥٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠١:٥٤١٢:٢٧:٤٢١٨:٥٣:٥٥١٩:١٠:٥٣٢٣:٤٧:٣٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٠:٥٥١٢:٢٧:٢٩١٨:٥٤:٢٧١٩:١١:٢٧٢٣:٤٧:١٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٩٠٥:٥٩:٥٧١٢:٢٧:١٦١٨:٥٤:٥٩١٩:١٢:٠٠٢٣:٤٧:٠٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بمپور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بمپور شهر بمپور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بمپور شهر بمپور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بمپور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بمپور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بمپور

بَمپور یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران، در منطقه مکران است

شهر بمپور در ویکیپدیا

شهر بمپور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بمپور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بمپور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بمپور بر روی نقشه

شهر بمپور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بمپور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بمپور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بمپور
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر بمپور + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر بمپور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بمپور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بمپور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بمپور رسیده اید.

افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ بمپور دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بمپور دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بمپور
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بمپور دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بمپور دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بمپور
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بمپور
زمان پخش اذان مستقیم به افق بمپور

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بمپور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو