جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بمپور

ایرنشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز بمپور


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٣٥
اذان ظهر: ١١:٣٩:٠٠
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:٣٩
اذان مغرب: ١٧:١٧:٢١
نیمه شب: ٢٢:٥٩:٠٧

دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
٢٤ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بمپور (شهرستان ایرنشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ دی ٩٨ شهر بمپور)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر بمپور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بمپور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مایكل جردن
قلب همان چیزی است كه خوب را از عالی جدا می كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بمپور

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بمپور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بمپور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بمپور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بمپور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بمپور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:٣٢٠٥:٥٥:١٨١٢:٢٦:١٨١٨:٥٧:٤١١٩:١٤:٥٢٢٣:٤٥:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:٢٦٠٥:٥٤:٢٥١٢:٢٦:٠٨١٨:٥٨:١٤١٩:١٥:٢٧٢٣:٤٥:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٢١٠٥:٥٣:٣٢١٢:٢٥:٥٨١٨:٥٨:٤٧١٩:١٦:٠٢٢٣:٤٥:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٢:٤٠١٢:٢٥:٤٩١٨:٥٩:٢٠١٩:١٦:٣٧٢٣:٤٤:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٠:١٣٠٥:٥١:٤٩١٢:٢٥:٤٠١٨:٥٩:٥٤١٩:١٧:١٣٢٣:٤٤:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٩:١٠٠٥:٥٠:٥٩١٢:٢٥:٣٢١٩:٠٠:٢٧١٩:١٧:٤٨٢٣:٤٤:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٠:١٠١٢:٢٥:٢٤١٩:٠١:٠١١٩:١٨:٢٤٢٣:٤٤:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٤٩:٢٢١٢:٢٥:١٧١٩:٠١:٣٤١٩:١٨:٥٩٢٣:٤٣:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٠٦٠٥:٤٨:٣٤١٢:٢٥:١٠١٩:٠٢:٠٨١٩:١٩:٣٥٢٣:٤٣:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٤٧:٤٨١٢:٢٥:٠٤١٩:٠٢:٤٢١٩:٢٠:١١٢٣:٤٣:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٤٧:٠٣١٢:٢٤:٥٨١٩:٠٣:١٥١٩:٢٠:٤٧٢٣:٤٣:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:١٠٠٥:٤٦:١٨١٢:٢٤:٥٣١٩:٠٣:٤٩١٩:٢١:٢٣٢٣:٤٣:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:١٣٠٥:٤٥:٣٥١٢:٢٤:٤٩١٩:٠٤:٢٣١٩:٢١:٥٩٢٣:٤٢:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:١٧٠٥:٤٤:٥٣١٢:٢٤:٤٥١٩:٠٤:٥٧١٩:٢٢:٣٦٢٣:٤٢:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٤٤:١٢١٢:٢٤:٤١١٩:٠٥:٣١١٩:٢٣:١٢٢٣:٤٢:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٢٩٠٥:٤٣:٣٢١٢:٢٤:٣٨١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٣:٤٨٢٣:٤٢:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٣٦٠٥:٤٢:٥٣١٢:٢٤:٣٦١٩:٠٦:٤٠١٩:٢٤:٢٥٢٣:٤٢:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٤٥٠٥:٤٢:١٥١٢:٢٤:٣٤١٩:٠٧:١٤١٩:٢٥:٠١٢٣:٤٢:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٥٤٠٥:٤١:٣٨١٢:٢٤:٣٣١٩:٠٧:٤٨١٩:٢٥:٣٧٢٣:٤١:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:٠٥٠٥:٤١:٠٣١٢:٢٤:٣٣١٩:٠٨:٢٢١٩:٢٦:١٤٢٣:٤١:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٥:١٨٠٥:٤٠:٢٨١٢:٢٤:٣٣١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٦:٥٠٢٣:٤١:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٤:٣١٠٥:٣٩:٥٥١٢:٢٤:٣٣١٩:٠٩:٣٠١٩:٢٧:٢٦٢٣:٤١:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٣:٤٦٠٥:٣٩:٢٣١٢:٢٤:٣٥١٩:١٠:٠٤١٩:٢٨:٠٢٢٣:٤١:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٣:٠٢٠٥:٣٨:٥٣١٢:٢٤:٣٧١٩:١٠:٣٨١٩:٢٨:٣٨٢٣:٤١:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٢:٢٠٠٥:٣٨:٢٣١٢:٢٤:٣٩١٩:١١:١٢١٩:٢٩:١٤٢٣:٤١:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١١:٣٨٠٥:٣٧:٥٥١٢:٢٤:٤٢١٩:١١:٤٦١٩:٢٩:٥٠٢٣:٤١:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٠:٥٩٠٥:٣٧:٢٨١٢:٢٤:٤٥١٩:١٢:١٩١٩:٣٠:٢٥٢٣:٤١:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٢١٠٥:٣٧:٠٣١٢:٢٤:٤٩١٩:١٢:٥٢١٩:٣١:٠١٢٣:٤١:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٣٦:٣٩١٢:٢٤:٥٤١٩:١٣:٢٦١٩:٣١:٣٦٢٣:٤١:١٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٣٦:١٥١٢:٢٤:٥٩١٩:١٣:٥٨١٩:٣٢:١٠٢٣:٤١:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بمپور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بمپور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بمپور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بمپور

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر بمپور

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر بمپور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بمپور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر بمپور

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٦:٢١١١:٢٩:٣٠١٦:٤٢:٤٣١٧:٠٠:٥٤٢٢:٤٨:٥٣
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٤:٥٥:٠٣٠٦:١٦:٤٣١١:٣٠:٠٠١٦:٤٣:٢٠١٧:٠١:٣١٢٢:٤٩:٢٣
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٧:٠٣١١:٣٠:٢٩١٦:٤٣:٥٨١٧:٠٢:٠٨٢٢:٤٩:٥٣
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٤:٥٥:٤٨٠٦:١٧:٢٣١١:٣٠:٥٨١٦:٤٤:٣٧١٧:٠٢:٤٧٢٢:٥٠:٢٣
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٤:٥٦:٠٩٠٦:١٧:٤١١١:٣١:٢٦١٦:٤٥:١٧١٧:٠٣:٢٦٢٢:٥٠:٥٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٤:٥٦:٢٨٠٦:١٧:٥٧١١:٣١:٥٥١٦:٤٥:٥٨١٧:٠٤:٠٦٢٢:٥١:٢٢
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٤:٥٦:٤٧٠٦:١٨:١٢١١:٣٢:٢٣١٦:٤٦:٤٠١٧:٠٤:٤٦٢٢:٥١:٥٢
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٤:٥٧:٠٤٠٦:١٨:٢٦١١:٣٢:٥٠١٦:٤٧:٢٢١٧:٠٥:٢٨٢٢:٥٢:٢١
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٤:٥٧:٢٠٠٦:١٨:٣٨١١:٣٣:١٨١٦:٤٨:٠٤١٧:٠٦:٠٩٢٢:٥٢:٥٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٤:٥٧:٣٥٠٦:١٨:٤٨١١:٣٣:٤٤١٦:٤٨:٤٨١٧:٠٦:٥٢٢٢:٥٣:١٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٤:٥٧:٤٨٠٦:١٨:٥٧١١:٣٤:١١١٦:٤٩:٣٢١٧:٠٧:٣٤٢٢:٥٣:٤٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٤:٥٨:٠٠٠٦:١٩:٠٥١١:٣٤:٣٦١٦:٥٠:١٦١٧:٠٨:١٨٢٢:٥٤:١٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٤:٥٨:١١٠٦:١٩:١١١١:٣٥:٠٢١٦:٥١:٠١١٧:٠٩:٠١٢٢:٥٤:٤١
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٤:٥٨:٢١٠٦:١٩:١٥١١:٣٥:٢٦١٦:٥١:٤٧١٧:٠٩:٤٥٢٢:٥٥:٠٨
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٤:٥٨:٢٩٠٦:١٩:١٨١١:٣٥:٥١١٦:٥٢:٣٣١٧:١٠:٣٠٢٢:٥٥:٣٤
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٤:٥٨:٣٦٠٦:١٩:٢٠١١:٣٦:١٤١٦:٥٣:١٩١٧:١١:١٥٢٢:٥٦:٠٠
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٤:٥٨:٤١٠٦:١٩:٢٠١١:٣٦:٣٧١٦:٥٤:٠٥١٧:١٢:٠٠٢٢:٥٦:٢٥
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٤:٥٨:٤٦٠٦:١٩:١٨١١:٣٧:٠٠١٦:٥٤:٥٢١٧:١٢:٤٥٢٢:٥٦:٥٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٤:٥٨:٤٨٠٦:١٩:١٥١١:٣٧:٢١١٦:٥٥:٤٠١٧:١٣:٣١٢٢:٥٧:١٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٤:٥٨:٥٠٠٦:١٩:١٠١١:٣٧:٤٣١٦:٥٦:٢٧١٧:١٤:١٧٢٢:٥٧:٣٨
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٤:٥٨:٥٠٠٦:١٩:٠٤١١:٣٨:٠٣١٦:٥٧:١٥١٧:١٥:٠٣٢٢:٥٨:٠١
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٤:٥٨:٤٨٠٦:١٨:٥٦١١:٣٨:٢٣١٦:٥٨:٠٣١٧:١٥:٤٩٢٢:٥٨:٢٤
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٤:٥٨:٤٥٠٦:١٨:٤٦١١:٣٨:٤٢١٦:٥٨:٥١١٧:١٦:٣٥٢٢:٥٨:٤٦
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٤:٥٨:٤١٠٦:١٨:٣٥١١:٣٩:٠٠١٦:٥٩:٣٩١٧:١٧:٢١٢٢:٥٩:٠٧
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٤:٥٨:٣٥٠٦:١٨:٢٣١١:٣٩:١٨١٧:٠٠:٢٧١٧:١٨:٠٨٢٢:٥٩:٢٨
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٤:٥٨:٢٨٠٦:١٨:٠٩١١:٣٩:٣٥١٧:٠١:١٥١٧:١٨:٥٤٢٢:٥٩:٤٧
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٤:٥٨:٢٠٠٦:١٧:٥٣١١:٣٩:٥١١٧:٠٢:٠٣١٧:١٩:٤١٢٣:٠٠:٠٦
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٤:٥٨:١٠٠٦:١٧:٣٦١١:٤٠:٠٧١٧:٠٢:٥١١٧:٢٠:٢٧٢٣:٠٠:٢٥
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٧:١٨١١:٤٠:٢١١٧:٠٣:٣٩١٧:٢١:١٣٢٣:٠٠:٤٢
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٤:٥٧:٤٥٠٦:١٦:٥٨١١:٤٠:٣٥١٧:٠٤:٢٧١٧:٢١:٥٩٢٣:٠٠:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر بمپور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بمپور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بمپور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بمپور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بمپور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر بمپور

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر بمپور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بمپور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر بمپور

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٣:٤٢١١:٢٦:٣١١٦:٣٩:٢٠١٦:٥٧:٣٣٢٢:٤٥:٥٢
٠٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٤:١١١١:٢٧:٠١١٦:٣٩:٥١١٦:٥٨:٠٤٢٢:٤٦:٢٢
٠٣ دی ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٤:٤٠١١:٢٧:٣١١٦:٤٠:٢٤١٦:٥٨:٣٦٢٢:٤٦:٥٢
٠٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٥:٠٧١١:٢٨:٠١١٦:٤٠:٥٧١٦:٥٩:٠٩٢٢:٤٧:٢٢
٠٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٥:٣٣١١:٢٨:٣١١٦:٤١:٣١١٦:٥٩:٤٣٢٢:٤٧:٥٣
٠٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٥:٥٧١١:٢٩:٠١١٦:٤٢:٠٧١٧:٠٠:١٨٢٢:٤٨:٢٣
٠٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٦:٢١١١:٢٩:٣٠١٦:٤٢:٤٣١٧:٠٠:٥٤٢٢:٤٨:٥٣
٠٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٣٠٦:١٦:٤٣١١:٣٠:٠٠١٦:٤٣:٢٠١٧:٠١:٣١٢٢:٤٩:٢٣
٠٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٧:٠٣١١:٣٠:٢٩١٦:٤٣:٥٨١٧:٠٢:٠٨٢٢:٤٩:٥٣
١٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٨٠٦:١٧:٢٣١١:٣٠:٥٨١٦:٤٤:٣٧١٧:٠٢:٤٧٢٢:٥٠:٢٣
١١ دی ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٩٠٦:١٧:٤١١١:٣١:٢٦١٦:٤٥:١٧١٧:٠٣:٢٦٢٢:٥٠:٥٣
١٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٨٠٦:١٧:٥٧١١:٣١:٥٥١٦:٤٥:٥٨١٧:٠٤:٠٦٢٢:٥١:٢٢
١٣ دی ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٧٠٦:١٨:١٢١١:٣٢:٢٣١٦:٤٦:٤٠١٧:٠٤:٤٦٢٢:٥١:٥٢
١٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:١٨:٢٦١١:٣٢:٥٠١٦:٤٧:٢٢١٧:٠٥:٢٨٢٢:٥٢:٢١
١٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٠٠٦:١٨:٣٨١١:٣٣:١٨١٦:٤٨:٠٤١٧:٠٦:٠٩٢٢:٥٢:٥٠
١٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٥٠٦:١٨:٤٨١١:٣٣:٤٤١٦:٤٨:٤٨١٧:٠٦:٥٢٢٢:٥٣:١٨
١٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٨٠٦:١٨:٥٧١١:٣٤:١١١٦:٤٩:٣٢١٧:٠٧:٣٤٢٢:٥٣:٤٦
١٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٠٠٦:١٩:٠٥١١:٣٤:٣٦١٦:٥٠:١٦١٧:٠٨:١٨٢٢:٥٤:١٤
١٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:١١٠٦:١٩:١١١١:٣٥:٠٢١٦:٥١:٠١١٧:٠٩:٠١٢٢:٥٤:٤١
٢٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢١٠٦:١٩:١٥١١:٣٥:٢٦١٦:٥١:٤٧١٧:٠٩:٤٥٢٢:٥٥:٠٨
٢١ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٩٠٦:١٩:١٨١١:٣٥:٥١١٦:٥٢:٣٣١٧:١٠:٣٠٢٢:٥٥:٣٤
٢٢ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٦٠٦:١٩:٢٠١١:٣٦:١٤١٦:٥٣:١٩١٧:١١:١٥٢٢:٥٦:٠٠
٢٣ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤١٠٦:١٩:٢٠١١:٣٦:٣٧١٦:٥٤:٠٥١٧:١٢:٠٠٢٢:٥٦:٢٥
٢٤ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٦٠٦:١٩:١٨١١:٣٧:٠٠١٦:٥٤:٥٢١٧:١٢:٤٥٢٢:٥٦:٥٠
٢٥ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٨٠٦:١٩:١٥١١:٣٧:٢١١٦:٥٥:٤٠١٧:١٣:٣١٢٢:٥٧:١٥
٢٦ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٠٠٦:١٩:١٠١١:٣٧:٤٣١٦:٥٦:٢٧١٧:١٤:١٧٢٢:٥٧:٣٨
٢٧ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٠٠٦:١٩:٠٤١١:٣٨:٠٣١٦:٥٧:١٥١٧:١٥:٠٣٢٢:٥٨:٠١
٢٨ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٨٠٦:١٨:٥٦١١:٣٨:٢٣١٦:٥٨:٠٣١٧:١٥:٤٩٢٢:٥٨:٢٤
٢٩ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:١٨:٤٦١١:٣٨:٤٢١٦:٥٨:٥١١٧:١٦:٣٥٢٢:٥٨:٤٦
٣٠ دی ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤١٠٦:١٨:٣٥١١:٣٩:٠٠١٦:٥٩:٣٩١٧:١٧:٢١٢٢:٥٩:٠٧

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بمپور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر بمپور شهر بمپور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر بمپور شهر بمپور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بمپور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بمپور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بمپور

بَمپور یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران، در منطقه مکران است

شهر بمپور در ویکیپدیا

شهر بمپور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بمپور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بمپور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بمپور بر روی نقشه

شهر بمپور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بمپور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بمپور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بمپور
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر بمپور + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر بمپور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بمپور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بمپور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بمپور رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بمپور
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بمپور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بمپور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بمپور دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بمپور دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بمپور
جدول اوقات شرعی امروز فردا بمپور دانلود pdf
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ بمپور دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بمپور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو