جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بمپور

ایرنشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز بمپور

اذان صبح: ٠٤:٠٤:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٠:٥٣
اذان ظهر: ١١:١٧:٤٥
غروب آفتاب: ١٧:١٤:١٣
اذان مغرب: ١٧:٣٠:٤٣
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٩:٤٩

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بمپور (شهرستان ایرنشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر بمپور)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بمپور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بمپور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

حضرت محمد (ص)
سفر، بخشی از عذاب است. (زیرا با امكانات آن روز و زمین ناهموارش، مردم به سختی مسافرت می‌كردند، اگرچه الان نیز با بعضی از وسائل، مسافرت كردن، مشكل است.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر بمپور

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بمپور در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بمپور ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بمپور (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بمپور ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بمپور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠٤:٠٨١٢:٢٨:١٤١٨:٥٢:٤٤١٩:٠٩:٣٩٢٣:٤٨:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٠٣:٠٨١٢:٢٧:٥٩١٨:٥٣:١٦١٩:١٠:١٢٢٣:٤٨:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٠٢:٠٨١٢:٢٧:٤٦١٨:٥٣:٤٧١٩:١٠:٤٥٢٣:٤٧:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠١:٠٩١٢:٢٧:٣٢١٨:٥٤:١٩١٩:١١:١٩٢٣:٤٧:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٠٠:١١١٢:٢٧:١٩١٨:٥٤:٥١١٩:١١:٥٢٢٣:٤٧:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٩:١٧٠٥:٥٩:١٤١٢:٢٧:٠٦١٨:٥٥:٢٣١٩:١٢:٢٦٢٣:٤٦:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٨:٠٩٠٥:٥٨:١٧١٢:٢٦:٥٤١٨:٥٥:٥٥١٩:١٣:٠٠٢٣:٤٦:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٧:٠١٠٥:٥٧:٢١١٢:٢٦:٤٢١٨:٥٦:٢٨١٩:١٣:٣٤٢٣:٤٦:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٥:٥٤٠٥:٥٦:٢٥١٢:٢٦:٣١١٨:٥٧:٠٠١٩:١٤:٠٩٢٣:٤٥:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٤:٤٧٠٥:٥٥:٣١١٢:٢٦:٢٠١٨:٥٧:٣٣١٩:١٤:٤٣٢٣:٤٥:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٣:٤١٠٥:٥٤:٣٧١٢:٢٦:٠٩١٨:٥٨:٠٥١٩:١٥:١٨٢٣:٤٥:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥٣:٤٤١٢:٢٥:٥٩١٨:٥٨:٣٨١٩:١٥:٥٣٢٣:٤٥:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٣١٠٥:٥٢:٥٢١٢:٢٥:٥٠١٨:٥٩:١١١٩:١٦:٢٨٢٣:٤٤:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:٢٧٠٥:٥٢:٠١١٢:٢٥:٤١١٨:٥٩:٤٤١٩:١٧:٠٣٢٣:٤٤:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥١:١٠١٢:٢٥:٣٢١٩:٠٠:١٨١٩:١٧:٣٨٢٣:٤٤:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٠:٢١١٢:٢٥:٢٥١٩:٠٠:٥١١٩:١٨:١٤٢٣:٤٤:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٤٩:٣٢١٢:٢٥:١٧١٩:٠١:٢٤١٩:١٨:٤٩٢٣:٤٣:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٦:١٩٠٥:٤٨:٤٥١٢:٢٥:١٠١٩:٠١:٥٨١٩:١٩:٢٥٢٣:٤٣:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٤٧:٥٨١٢:٢٥:٠٤١٩:٠٢:٣٢١٩:٢٠:٠١٢٣:٤٣:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٢١٠٥:٤٧:١٢١٢:٢٤:٥٨١٩:٠٣:٠٦١٩:٢٠:٣٧٢٣:٤٣:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٤٦:٢٨١٢:٢٤:٥٣١٩:٠٣:٤٠١٩:٢١:١٣٢٣:٤٣:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٤٥:٤٤١٢:٢٤:٤٩١٩:٠٤:١٤١٩:٢١:٥٠٢٣:٤٢:٥٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢١:٣٠٠٥:٤٥:٠٢١٢:٢٤:٤٥١٩:٠٤:٤٨١٩:٢٢:٢٦٢٣:٤٢:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٤٤:٢١١٢:٢٤:٤١١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٣:٠٢٢٣:٤٢:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٩:٤١٠٥:٤٣:٤٠١٢:٢٤:٣٨١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٣:٣٩٢٣:٤٢:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٤٨٠٥:٤٣:٠١١٢:٢٤:٣٦١٩:٠٦:٣١١٩:٢٤:١٥٢٣:٤٢:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٥٧٠٥:٤٢:٢٣١٢:٢٤:٣٤١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٤:٥٢٢٣:٤٢:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٠٦٠٥:٤١:٤٧١٢:٢٤:٣٣١٩:٠٧:٤٠١٩:٢٥:٢٨٢٣:٤١:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٦:١٧٠٥:٤١:١١١٢:٢٤:٣٣١٩:٠٨:١٤١٩:٢٦:٠٥٢٣:٤١:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بمپور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بمپور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بمپور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بمپور

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بمپور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بمپور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بمپور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بمپور

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بمپور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بمپور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بمپور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بمپور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بمپور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بمپور

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر بمپور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بمپور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بمپور

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بمپور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بمپور شهر بمپور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بمپور شهر بمپور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بمپور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بمپور برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بمپور

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بمپور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بمپور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بمپور

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٠٠٥:١٦:٤٥١١:٢٠:٤٨١٧:٢٤:٢٧١٧:٤٠:٥٦٢٢:٤٢:٤٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٠٠٥:١٧:١٢١١:٢٠:٢٧١٧:٢٣:١٨١٧:٣٩:٤٧٢٢:٤٢:٢٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٠٠٥:١٧:٣٩١١:٢٠:٠٦١٧:٢٢:٠٩١٧:٣٨:٣٨٢٢:٤٢:٠٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٠٠٥:١٨:٠٦١١:١٩:٤٦١٧:٢١:٠١١٧:٣٧:٢٩٢٢:٤١:٤٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٩٠٥:١٨:٣٤١١:١٩:٢٥١٧:١٩:٥٢١٧:٣٦:٢١٢٢:٤١:٢٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٩٠٥:١٩:٠١١١:١٩:٠٥١٧:١٨:٤٤١٧:٣٥:١٢٢٢:٤١:٠٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٨٠٥:١٩:٢٩١١:١٨:٤٤١٧:١٧:٣٦١٧:٣٤:٠٥٢٢:٤٠:٤٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٧٠٥:١٩:٥٧١١:١٨:٢٤١٧:١٦:٢٨١٧:٣٢:٥٧٢٢:٤٠:٢٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٧٠٥:٢٠:٢٥١١:١٨:٠٥١٧:١٥:٢٠١٧:٣١:٥٠٢٢:٤٠:٠٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٢٠:٥٣١١:١٧:٤٥١٧:١٤:١٣١٧:٣٠:٤٣٢٢:٣٩:٤٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٢١:٢٢١١:١٧:٢٦١٧:١٣:٠٦١٧:٢٩:٣٦٢٢:٣٩:٣٠
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٤٠٥:٢١:٥١١١:١٧:٠٧١٧:١٢:٠٠١٧:٢٨:٣٠٢٢:٣٩:١١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٢٢:٢٠١١:١٦:٤٩١٧:١٠:٥٤١٧:٢٧:٢٥٢٢:٣٨:٥٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٢٠٥:٢٢:٤٩١١:١٦:٣٠١٧:٠٩:٤٨١٧:٢٦:٢٠٢٢:٣٨:٣٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢١٠٥:٢٣:١٩١١:١٦:١٣١٧:٠٨:٤٣١٧:٢٥:١٥٢٢:٣٨:١٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥١٠٥:٢٣:٤٩١١:١٥:٥٥١٧:٠٧:٣٨١٧:٢٤:١١٢٢:٣٧:٥٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٠٠٥:٢٤:١٩١١:١٥:٣٨١٧:٠٦:٣٤١٧:٢٣:٠٨٢٢:٣٧:٤٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٢٤:٥٠١١:١٥:٢٢١٧:٠٥:٣١١٧:٢٢:٠٥٢٢:٣٧:٢٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٩٠٥:٢٥:٢١١١:١٥:٠٦١٧:٠٤:٢٨١٧:٢١:٠٣٢٢:٣٧:٠٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٨٠٥:٢٥:٥٣١١:١٤:٥٠١٧:٠٣:٢٥١٧:٢٠:٠١٢٢:٣٦:٥٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٨٠٥:٢٦:٢٥١١:١٤:٣٦١٧:٠٢:٢٤١٧:١٩:٠٠٢٢:٣٦:٣٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٨٠٥:٢٦:٥٧١١:١٤:٢١١٧:٠١:٢٣١٧:١٨:٠٠٢٢:٣٦:٢٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:١٨٠٥:٢٧:٣٠١١:١٤:٠٧١٧:٠٠:٢٢١٧:١٧:٠١٢٢:٣٦:٠٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٨٠٥:٢٨:٠٣١١:١٣:٥٤١٦:٥٩:٢٣١٧:١٦:٠٣٢٢:٣٥:٥١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٩٠٥:٢٨:٣٦١١:١٣:٤١١٦:٥٨:٢٤١٧:١٥:٠٥٢٢:٣٥:٣٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٩٠٥:٢٩:١٠١١:١٣:٢٩١٦:٥٧:٢٦١٧:١٤:٠٨٢٢:٣٥:٢٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٠٠٥:٢٩:٤٤١١:١٣:١٧١٦:٥٦:٢٨١٧:١٣:١٢٢٢:٣٥:١٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥١٠٥:٣٠:١٩١١:١٣:٠٦١٦:٥٥:٣٢١٧:١٢:١٧٢٢:٣٤:٥٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٢٠٥:٣٠:٥٤١١:١٢:٥٦١٦:٥٤:٣٦١٧:١١:٢٢٢٢:٣٤:٤٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٤٠٥:٣١:٣٠١١:١٢:٤٦١٦:٥٣:٤٢١٧:١٠:٢٩٢٢:٣٤:٣٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بمپور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بمپور شهر بمپور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بمپور شهر بمپور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بمپور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بمپور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بمپور

بَمپور یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران، در منطقه مکران است

شهر بمپور در ویکیپدیا

شهر بمپور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بمپور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بمپور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بمپور بر روی نقشه

شهر بمپور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بمپور

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بمپور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بمپور
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بمپور + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر بمپور + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بمپور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بمپور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بمپور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بمپور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بمپور رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بمپور
افق شرعی امروز فردا بمپور دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بمپور دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بمپور
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بمپور دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بمپور
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ بمپور دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بمپور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بمپور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو