جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بمبری

مهرگان | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز بمبری

اذان صبح: ٠٥:١١:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٥٧:١٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٠٣
اذان مغرب: ١٩:٤١:٠٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:٠٤

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بمبری (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای بمبری)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای بمبری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بمبری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

پائولو كوئیلو
خداوند دعای كسانی را می شنود كه می خواهند نفرت از آنها گرفته شود، اما نسبت به آنهایی كه می خواهند از عشق بگریزند ناشنواست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بمبری

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بمبری در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بمبری ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بمبری (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بمبری ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بمبری
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٤:٤٩١٢:٥٨:١٠١٩:٢١:٥٦١٩:٣٨:٤٩٠٠:١٨:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٤٥٠٦:٣٣:٤٨١٢:٥٧:٥٦١٩:٢٢:٢٨١٩:٣٩:٢٢٠٠:١٨:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٣٥٠٦:٣٢:٤٨١٢:٥٧:٤١١٩:٢٢:٥٩١٩:٣٩:٥٥٠٠:١٧:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣١:٤٩١٢:٥٧:٢٨١٩:٢٣:٣١١٩:٤٠:٢٩٠٠:١٧:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:١٥٠٦:٣٠:٥٠١٢:٥٧:١٤١٩:٢٤:٠٣١٩:٤١:٠٢٠٠:١٧:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٠٦٠٦:٢٩:٥٢١٢:٥٧:٠١١٩:٢٤:٣٥١٩:٤١:٣٦٠٠:١٦:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٢٨:٥٤١٢:٥٦:٤٨١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:١٠٠٠:١٦:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٢٧:٥٨١٢:٥٦:٣٦١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٢:٤٤٠٠:١٦:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٤١٠٦:٢٧:٠١١٢:٥٦:٢٤١٩:٢٦:١١١٩:٤٣:١٨٠٠:١٥:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٢٦:٠٦١٢:٥٦:١٣١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٣:٥٢٠٠:١٥:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٢٥:١١١٢:٥٦:٠٢١٩:٢٧:١٦١٩:٤٤:٢٧٠٠:١٥:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٤:١٨١٢:٥٥:٥٢١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:٠٢٠٠:١٥:٠٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٣:٢٥١٢:٥٥:٤٢١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٥:٣٦٠٠:١٤:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١١٠٦:٢٢:٣٣١٢:٥٥:٣٢١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٦:١١٠٠:١٤:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢١:٤١١٢:٥٥:٢٣١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٦:٤٧٠٠:١٤:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٠:٥١١٢:٥٥:١٥١٩:٣٠:٠١١٩:٤٧:٢٢٠٠:١٤:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٠:٠١١٢:٥٥:٠٧١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٧:٥٧٠٠:١٣:٤٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٠٠٠٦:١٩:١٣١٢:٥٤:٥٩١٩:٣١:٠٨١٩:٤٨:٣٣٠٠:١٣:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١٨:٢٥١٢:٥٤:٥٢١٩:٣١:٤٢١٩:٤٩:٠٩٠٠:١٣:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٥٩٠٦:١٧:٣٩١٢:٥٤:٤٦١٩:٣٢:١٦١٩:٤٩:٤٥٠٠:١٣:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠١٠٦:١٦:٥٣١٢:٥٤:٤٠١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٠:٢١٠٠:١٢:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٦:٠٩١٢:٥٤:٣٥١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٠:٥٧٠٠:١٢:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٥:٢٥١٢:٥٤:٣١١٩:٣٣:٥٨١٩:٥١:٣٣٠٠:١٢:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:١٠٠٦:١٤:٤٣١٢:٥٤:٢٧١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٢:١٠٠٠:١٢:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٤:٠١١٢:٥٤:٢٣١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٢:٤٦٠٠:١٢:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٣:٢١١٢:٥٤:٢١١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٣:٢٣٠٠:١٢:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٢:٤٢١٢:٥٤:١٨١٩:٣٦:١٥١٩:٥٣:٥٩٠٠:١١:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١٢:٠٤١٢:٥٤:١٧١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٤:٣٦٠٠:١١:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١١:٢٧١٢:٥٤:١٦١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:١٢٠٠:١١:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بمبری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بمبری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بمبری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بمبری

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای بمبری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بمبری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بمبری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای بمبری

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای بمبری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای بمبری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای بمبری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بمبری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بمبری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای بمبری

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای بمبری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بمبری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای بمبری

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای بمبری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای بمبری روستای بمبری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای بمبری روستای بمبری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بمبری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بمبری برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای بمبری

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای بمبری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بمبری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای بمبری

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٠٠:٤٩١٢:٠٥:٠٣١٨:٠٩:٤٣١٨:٢٦:١٣٢٣:٥٦:٣٥
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٣:٢٨٠٦:٥٩:٤٢١٣:٠٤:٤٦١٩:١٠:١٣١٩:٢٦:٤٤٠٠:٢٦:١٦
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:١٨٠٦:٥٨:٣٦١٣:٠٤:٢٧١٩:١٠:٤٤١٩:٢٧:١٥٠٠:٢٥:٥٥
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤١:٠٧٠٦:٥٧:٢٩١٣:٠٤:٠٩١٩:١١:١٥١٩:٢٧:٤٦٠٠:٢٥:٣٥
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٥٦٠٦:٥٦:٢٢١٣:٠٣:٥١١٩:١١:٤٥١٩:٢٨:١٧٠٠:٢٥:١٥
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٤٤٠٦:٥٥:١٥١٣:٠٣:٣٣١٩:١٢:١٥١٩:٢٨:٤٨٠٠:٢٤:٥٤
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٣٣٠٦:٥٤:٠٩١٣:٠٣:١٥١٩:١٢:٤٦١٩:٢٩:١٩٠٠:٢٤:٣٣
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:٢١٠٦:٥٣:٠٢١٣:٠٢:٥٧١٩:١٣:١٦١٩:٢٩:٥٠٠٠:٢٤:١٢
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٥:٠٩٠٦:٥١:٥٦١٣:٠٢:٣٨١٩:١٣:٤٦١٩:٣٠:٢٠٠٠:٢٣:٥٢
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٥٧٠٦:٥٠:٤٩١٣:٠٢:٢٠١٩:١٤:١٦١٩:٣٠:٥١٠٠:٢٣:٣٠
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٤٥٠٦:٤٩:٤٣١٣:٠٢:٠٢١٩:١٤:٤٦١٩:٣١:٢٢٠٠:٢٣:٠٩
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٣٢٠٦:٤٨:٣٧١٣:٠١:٤٤١٩:١٥:١٧١٩:٣١:٥٣٠٠:٢٢:٤٨
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٤٧:٣١١٣:٠١:٢٧١٩:١٥:٤٧١٩:٣٢:٢٥٠٠:٢٢:٢٧
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٤٦:٢٦١٣:٠١:٠٩١٩:١٦:١٧١٩:٣٢:٥٦٠٠:٢٢:٠٦
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٥٥٠٦:٤٥:٢١١٣:٠٠:٥٢١٩:١٦:٤٨١٩:٣٣:٢٧٠٠:٢١:٤٥
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٤٤:١٦١٣:٠٠:٣٤١٩:١٧:١٨١٩:٣٣:٥٩٠٠:٢١:٢٤
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:٣٠٠٦:٤٣:١١١٣:٠٠:١٧١٩:١٧:٤٩١٩:٣٤:٣٠٠٠:٢١:٠٣
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:١٨٠٦:٤٢:٠٧١٣:٠٠:٠٠١٩:١٨:١٩١٩:٣٥:٠٢٠٠:٢٠:٤٢
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٣:٠٥٠٦:٤١:٠٣١٢:٥٩:٤٤١٩:١٨:٥٠١٩:٣٥:٣٤٠٠:٢٠:٢٢
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٥٣٠٦:٣٩:٥٩١٢:٥٩:٢٨١٩:١٩:٢١١٩:٣٦:٠٦٠٠:٢٠:٠١
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٤١٠٦:٣٨:٥٦١٢:٥٩:١١١٩:١٩:٥١١٩:٣٦:٣٨٠٠:١٩:٤١
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:٣٠٠٦:٣٧:٥٤١٢:٥٨:٥٦١٩:٢٠:٢٢١٩:٣٧:١١٠٠:١٩:٢٠
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:١٨٠٦:٣٦:٥١١٢:٥٨:٤٠١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٧:٤٣٠٠:١٩:٠٠
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٧:٠٧٠٦:٣٥:٥٠١٢:٥٨:٢٥١٩:٢١:٢٥١٩:٣٨:١٦٠٠:١٨:٤٠
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٤:٤٩١٢:٥٨:١٠١٩:٢١:٥٦١٩:٣٨:٤٩٠٠:١٨:٢١
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٤٥٠٦:٣٣:٤٨١٢:٥٧:٥٦١٩:٢٢:٢٨١٩:٣٩:٢٢٠٠:١٨:٠١
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٣٥٠٦:٣٢:٤٨١٢:٥٧:٤١١٩:٢٢:٥٩١٩:٣٩:٥٥٠٠:١٧:٤٢
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣١:٤٩١٢:٥٧:٢٨١٩:٢٣:٣١١٩:٤٠:٢٩٠٠:١٧:٢٣
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:١٥٠٦:٣٠:٥٠١٢:٥٧:١٤١٩:٢٤:٠٣١٩:٤١:٠٢٠٠:١٧:٠٤
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٠:٠٦٠٦:٢٩:٥٢١٢:٥٧:٠١١٩:٢٤:٣٥١٩:٤١:٣٦٠٠:١٦:٤٦
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٢٨:٥٤١٢:٥٦:٤٨١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:١٠٠٠:١٦:٢٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای بمبری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای بمبری روستای بمبری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای بمبری روستای بمبری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بمبری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بمبری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بمبری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بمبری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بمبری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بمبری

روستای بمبری بر روی نقشه

روستای بمبری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بمبری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بمبری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بمبری
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای بمبری + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای بمبری + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای بمبری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بمبری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بمبری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بمبری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بمبری رسیده اید.

جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ بمبری دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بمبری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بمبری دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بمبری
افق شرعی امروز فردا بمبری دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ بمبری دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بمبری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بمبری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بمبری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو