جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بل وردی

فتویه | بستک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز بل وردی


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٥٥:١٧
غروب آفتاب: ١٩:٠٩:٥٢
اذان مغرب: ١٩:٢٦:٣٠
نیمه شب: ٠٠:١٦:١٤

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بل وردی (شهرستان بستک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ روستای بل وردی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای بل وردی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بل وردی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

مری كرایستل ماكالوسو
اگر شادمانی، پس توانگری. شادمانی، نیازی به حساب بانكی ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بل وردی

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بل وردی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بل وردی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بل وردی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بل وردی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بل وردی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٨٠٦:١٧:٥٢١٢:٤٩:٤٣١٩:٢١:٥٨١٩:٣٩:١٢٠٠:٠٨:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٦:٥٩١٢:٤٩:٣٣١٩:٢٢:٣١١٩:٣٩:٤٧٠٠:٠٨:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:١٦:٠٧١٢:٤٩:٢٤١٩:٢٣:٠٤١٩:٤٠:٢٢٠٠:٠٨:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٥:١٦١٢:٤٩:١٥١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٠:٥٨٠٠:٠٨:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٤:٢٦١٢:٤٩:٠٧١٩:٢٤:١١١٩:٤١:٣٣٠٠:٠٧:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٣:٣٧١٢:٤٨:٥٩١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٢:٠٩٠٠:٠٧:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٢:٤٨١٢:٤٨:٥٢١٩:٢٥:١٩١٩:٤٢:٤٥٠٠:٠٧:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٢:٠١١٢:٤٨:٤٥١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٣:٢١٠٠:٠٧:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١١:١٤١٢:٤٨:٣٩١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٣:٥٧٠٠:٠٦:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٠:٢٩١٢:٤٨:٣٤١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٤:٣٣٠٠:٠٦:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٩٠٦:٠٩:٤٤١٢:٤٨:٢٩١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٥:١٠٠٠:٠٦:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٢٠٦:٠٩:٠١١٢:٤٨:٢٤١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٥:٤٦٠٠:٠٦:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٦٠٦:٠٨:١٨١٢:٤٨:٢٠١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٦:٢٢٠٠:٠٦:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٤١٠٦:٠٧:٣٧١٢:٤٨:١٧١٩:٢٩:١٧١٩:٤٦:٥٩٠٠:٠٦:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٠٦:٥٧١٢:٤٨:١٤١٩:٢٩:٥١١٩:٤٧:٣٥٠٠:٠٥:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٦:١٨١٢:٤٨:١٢١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٨:١٢٠٠:٠٥:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٣٠٦:٠٥:٤٠١٢:٤٨:١٠١٩:٣١:٠٠١٩:٤٨:٤٨٠٠:٠٥:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٥:٠٣١٢:٤٨:٠٩١٩:٣١:٣٤١٩:٤٩:٢٥٠٠:٠٥:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠٤:٢٧١٢:٤٨:٠٨١٩:٣٢:٠٩١٩:٥٠:٠١٠٠:٠٥:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٣:٥٣١٢:٤٨:٠٨١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٠:٣٨٠٠:٠٥:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٣:٢٠١٢:٤٨:٠٩١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:١٤٠٠:٠٥:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠٢:٤٨١٢:٤٨:١٠١٩:٣٣:٥١١٩:٥١:٥٠٠٠:٠٥:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:١٩٠٦:٠٢:١٧١٢:٤٨:١٢١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٢٧٠٠:٠٥:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠١:٤٧١٢:٤٨:١٥١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٠٣٠٠:٠٤:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠١:١٩١٢:٤٨:١٧١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٣٨٠٠:٠٤:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:١٥٠٦:٠٠:٥٢١٢:٤٨:٢١١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٤:١٤٠٠:٠٤:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٠:٢٧١٢:٤٨:٢٥١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٤:٤٩٠٠:٠٤:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٠:٠٢١٢:٤٨:٣٠١٩:٣٧:١٣١٩:٥٥:٢٥٠٠:٠٤:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٢٥٠٥:٥٩:٣٩١٢:٤٨:٣٥١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٥:٥٩٠٠:٠٤:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بل وردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بل وردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بل وردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بل وردی

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای بل وردی

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای بل وردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بل وردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای بل وردی

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٢:١٦٠٦:٤٨:٥٢١٢:٥٧:٢٢١٩:٠٦:١٨١٩:٢٢:٥١٠٠:١٨:٤١
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣١:٠٤٠٦:٤٧:٤٥١٢:٥٧:٠٤١٩:٠٦:٤٩١٩:٢٣:٢٣٠٠:١٨:٢٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٤٦:٣٩١٢:٥٦:٤٦١٩:٠٧:١٩١٩:٢٣:٥٤٠٠:١٨:٠٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٨:٤٠٠٦:٤٥:٣٢١٢:٥٦:٢٨١٩:٠٧:٥٠١٩:٢٤:٢٥٠٠:١٧:٣٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٤٤:٢٦١٢:٥٦:١٠١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٤:٥٦٠٠:١٧:١٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٦:١٥٠٦:٤٣:١٩١٢:٥٥:٥٣١٩:٠٨:٥١١٩:٢٥:٢٨٠٠:١٦:٥٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٤٢:١٣١٢:٥٥:٣٥١٩:٠٩:٢١١٩:٢٥:٥٩٠٠:١٦:٣٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤١:٠٧١٢:٥٥:١٧١٩:٠٩:٥٢١٩:٢٦:٣٠٠٠:١٦:١٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٤٠:٠٢١٢:٥٤:٥٩١٩:١٠:٢٢١٩:٢٧:٠٢٠٠:١٥:٥٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢١:٢٥٠٦:٣٨:٥٦١٢:٥٤:٤٢١٩:١٠:٥٣١٩:٢٧:٣٣٠٠:١٥:٣٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٠:١٢٠٦:٣٧:٥١١٢:٥٤:٢٥١٩:١١:٢٣١٩:٢٨:٠٥٠٠:١٥:١١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٨:٥٩٠٦:٣٦:٤٦١٢:٥٤:٠٨١٩:١١:٥٤١٩:٢٨:٣٧٠٠:١٤:٥٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٧:٤٧٠٦:٣٥:٤٢١٢:٥٣:٥١١٩:١٢:٢٤١٩:٢٩:٠٩٠٠:١٤:٢٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٦:٣٤٠٦:٣٤:٣٨١٢:٥٣:٣٤١٩:١٢:٥٥١٩:٢٩:٤١٠٠:١٤:٠٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٥:٢٢٠٦:٣٣:٣٤١٢:٥٣:١٨١٩:١٣:٢٦١٩:٣٠:١٣٠٠:١٣:٤٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٤:٠٩٠٦:٣٢:٣١١٢:٥٣:٠١١٩:١٣:٥٧١٩:٣٠:٤٥٠٠:١٣:٢٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٢:٥٧٠٦:٣١:٢٨١٢:٥٢:٤٦١٩:١٤:٢٨١٩:٣١:١٧٠٠:١٣:٠٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١١:٤٦٠٦:٣٠:٢٦١٢:٥٢:٣٠١٩:١٤:٥٩١٩:٣١:٥٠٠٠:١٢:٤٧
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٠:٣٤٠٦:٢٩:٢٤١٢:٥٢:١٥١٩:١٥:٣٠١٩:٣٢:٢٣٠٠:١٢:٢٧
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٢٨:٢٣١٢:٥٢:٠٠١٩:١٦:٠٢١٩:٣٢:٥٦٠٠:١٢:٠٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٨:١٢٠٦:٢٧:٢٢١٢:٥١:٤٥١٩:١٦:٣٣١٩:٣٣:٢٩٠٠:١١:٤٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٢٦:٢٢١٢:٥١:٣١١٩:١٧:٠٥١٩:٣٤:٠٢٠٠:١١:٢٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٥١٠٦:٢٥:٢٣١٢:٥١:١٨١٩:١٧:٣٧١٩:٣٤:٣٦٠٠:١١:٠٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٢٤:٢٤١٢:٥١:٠٤١٩:١٨:٠٩١٩:٣٥:١٠٠٠:١٠:٥١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٣:٢٦١٢:٥٠:٥١١٩:١٨:٤١١٩:٣٥:٤٤٠٠:١٠:٣٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٢:٢٨١٢:٥٠:٣٩١٩:١٩:١٣١٩:٣٦:١٨٠٠:١٠:١٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠١:١٥٠٦:٢١:٣١١٢:٥٠:٢٧١٩:١٩:٤٦١٩:٣٦:٥٢٠٠:٠٩:٥٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٠:٣٥١٢:٥٠:١٥١٩:٢٠:١٩١٩:٣٧:٢٧٠٠:٠٩:٣٩
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٠٠٠٦:١٩:٤٠١٢:٥٠:٠٤١٩:٢٠:٥١١٩:٣٨:٠٢٠٠:٠٩:٢٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٥٤٠٦:١٨:٤٦١٢:٤٩:٥٣١٩:٢١:٢٤١٩:٣٨:٣٦٠٠:٠٩:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای بل وردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای بل وردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای بل وردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بل وردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بل وردی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای بل وردی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای بل وردی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بل وردی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای بل وردی

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٠٠٥:٥٥:٣٢١١:٥٩:١٠١٨:٠٣:١٣١٨:١٩:٤٣٢٣:٥٠:٤١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٠٠٦:٥٤:٢٦١٢:٥٨:٥٢١٩:٠٣:٤٤١٩:٢٠:١٥٠٠:٢٠:٢٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٠٠٦:٥٣:١٩١٢:٥٨:٣٤١٩:٠٤:١٥١٩:٢٠:٤٦٠٠:٢٠:٠٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٩٠٦:٥٢:١٢١٢:٥٨:١٧١٩:٠٤:٤٦١٩:٢١:١٨٠٠:١٩:٤٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٩٠٦:٥١:٠٦١٢:٥٧:٥٩١٩:٠٥:١٦١٩:٢١:٤٩٠٠:١٩:٢٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٧٠٦:٤٩:٥٩١٢:٥٧:٤١١٩:٠٥:٤٧١٩:٢٢:٢٠٠٠:١٩:٠٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٦٠٦:٤٨:٥٢١٢:٥٧:٢٢١٩:٠٦:١٨١٩:٢٢:٥١٠٠:١٨:٤١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٤٠٦:٤٧:٤٥١٢:٥٧:٠٤١٩:٠٦:٤٩١٩:٢٣:٢٣٠٠:١٨:٢٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٤٦:٣٩١٢:٥٦:٤٦١٩:٠٧:١٩١٩:٢٣:٥٤٠٠:١٨:٠٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٠٠٦:٤٥:٣٢١٢:٥٦:٢٨١٩:٠٧:٥٠١٩:٢٤:٢٥٠٠:١٧:٣٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٤٤:٢٦١٢:٥٦:١٠١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٤:٥٦٠٠:١٧:١٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٥٠٦:٤٣:١٩١٢:٥٥:٥٣١٩:٠٨:٥١١٩:٢٥:٢٨٠٠:١٦:٥٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٤٢:١٣١٢:٥٥:٣٥١٩:٠٩:٢١١٩:٢٥:٥٩٠٠:١٦:٣٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤١:٠٧١٢:٥٥:١٧١٩:٠٩:٥٢١٩:٢٦:٣٠٠٠:١٦:١٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٧٠٦:٤٠:٠٢١٢:٥٤:٥٩١٩:١٠:٢٢١٩:٢٧:٠٢٠٠:١٥:٥٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٥٠٦:٣٨:٥٦١٢:٥٤:٤٢١٩:١٠:٥٣١٩:٢٧:٣٣٠٠:١٥:٣٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٢٠٦:٣٧:٥١١٢:٥٤:٢٥١٩:١١:٢٣١٩:٢٨:٠٥٠٠:١٥:١١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٩٠٦:٣٦:٤٦١٢:٥٤:٠٨١٩:١١:٥٤١٩:٢٨:٣٧٠٠:١٤:٥٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٧٠٦:٣٥:٤٢١٢:٥٣:٥١١٩:١٢:٢٤١٩:٢٩:٠٩٠٠:١٤:٢٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٤٠٦:٣٤:٣٨١٢:٥٣:٣٤١٩:١٢:٥٥١٩:٢٩:٤١٠٠:١٤:٠٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٢٠٦:٣٣:٣٤١٢:٥٣:١٨١٩:١٣:٢٦١٩:٣٠:١٣٠٠:١٣:٤٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٩٠٦:٣٢:٣١١٢:٥٣:٠١١٩:١٣:٥٧١٩:٣٠:٤٥٠٠:١٣:٢٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٧٠٦:٣١:٢٨١٢:٥٢:٤٦١٩:١٤:٢٨١٩:٣١:١٧٠٠:١٣:٠٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤٦٠٦:٣٠:٢٦١٢:٥٢:٣٠١٩:١٤:٥٩١٩:٣١:٥٠٠٠:١٢:٤٧
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٤٠٦:٢٩:٢٤١٢:٥٢:١٥١٩:١٥:٣٠١٩:٣٢:٢٣٠٠:١٢:٢٧
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٢٨:٢٣١٢:٥٢:٠٠١٩:١٦:٠٢١٩:٣٢:٥٦٠٠:١٢:٠٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٢٠٦:٢٧:٢٢١٢:٥١:٤٥١٩:١٦:٣٣١٩:٣٣:٢٩٠٠:١١:٤٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٢٦:٢٢١٢:٥١:٣١١٩:١٧:٠٥١٩:٣٤:٠٢٠٠:١١:٢٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥١٠٦:٢٥:٢٣١٢:٥١:١٨١٩:١٧:٣٧١٩:٣٤:٣٦٠٠:١١:٠٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٢٤:٢٤١٢:٥١:٠٤١٩:١٨:٠٩١٩:٣٥:١٠٠٠:١٠:٥١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٣:٢٦١٢:٥٠:٥١١٩:١٨:٤١١٩:٣٥:٤٤٠٠:١٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بل وردی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای بل وردی روستای بل وردی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای بل وردی روستای بل وردی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بل وردی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بل وردی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بل وردی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بل وردی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بل وردی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بل وردی

روستای بل وردی بر روی نقشه

روستای بل وردی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بل وردی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بل وردی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بل وردی
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای بل وردی + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای بل وردی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بل وردی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بل وردی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بل وردی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بل وردی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بل وردی دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ بل وردی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بل وردی
زمان پخش اذان زنده به افق بل وردی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بل وردی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بل وردی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بل وردی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بل وردی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو