جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بلیطی

حویق | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز بلیطی

اذان صبح: ٠٤:٠٦:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:١٠
اذان ظهر: ١٣:١٩:٥٠
غروب آفتاب: ٢٠:٤١:١٥
اذان مغرب: ٢١:٠٣:١٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٤:١٠

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بلیطی (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای بلیطی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بلیطی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بلیطی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

امام علی (ع)
پیش از تصمیم گیرى بیندیش و پیش از اقدام، مشورت کن و پیش از داخل شدن [در کار] تدبّر کن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بلیطی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بلیطی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بلیطی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بلیطی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بلیطی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بلیطی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٤١:١٢١٣:١٥:٢٥١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٢٩:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٩:٤٧١٣:١٥:١١١٩:٥١:١٢٢٠:١٠:٣٠٠٠:٢٨:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٨:٢٣١٣:١٤:٥٦١٩:٥٢:٠٨٢٠:١١:٢٩٠٠:٢٨:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٣٦:٥٩١٣:١٤:٤٣١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٢:٢٧٠٠:٢٨:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣٥:٣٧١٣:١٤:٢٩١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٣:٢٦٠٠:٢٧:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:١٦٠٦:٣٤:١٤١٣:١٤:١٦١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٤:٢٥٠٠:٢٧:١٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٣٢:٥٣١٣:١٤:٠٤١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٥:٢٣٠٠:٢٦:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٣١:٣٢١٣:١٣:٥١١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٦:٢٢٠٠:٢٦:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:١٣٠٦:٣٠:١٣١٣:١٣:٣٩١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٧:٢١٠٠:٢٦:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٨:٥٤١٣:١٣:٢٨١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٨:٢٠٠٠:٢٥:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٧:٣٦١٣:١٣:١٧١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٩:١٩٠٠:٢٥:٢٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:١٥٠٦:٢٦:١٩١٣:١٣:٠٧٢٠:٠٠:٣٢٢٠:٢٠:١٨٠٠:٢٥:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٢٥:٠٣١٣:١٢:٥٧٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢١:١٧٠٠:٢٤:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٢٣:٤٧١٣:١٢:٤٧٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢٢:١٦٠٠:٢٤:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٢٢:٣٣١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٣:١٥٠٠:٢٤:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٤٦٠٦:٢١:٢٠١٣:١٢:٣٠٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٤:١٤٠٠:٢٣:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:١١٠٦:٢٠:٠٨١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٥:١٣٠٠:٢٣:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٨:٥٨١٣:١٢:١٤٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٦:١٣٠٠:٢٣:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٧:٤٨١٣:١٢:٠٨٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٧:١٢٠٠:٢٢:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٦:٣٩١٣:١٢:٠١٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٨:١١٠٠:٢٢:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١٥:٣٢١٣:١١:٥٦٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٩:١٠٠٠:٢٢:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١٤:٢٦١٣:١١:٥٠٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٢١:٥٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٥٨٠٦:١٣:٢١١٣:١١:٤٦٢٠:١٠:٤٥٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢١:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٢٩٠٦:١٢:١٨١٣:١١:٤٢٢٠:١١:٤٠٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٢١:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٠١٠٦:١١:١٦١٣:١١:٣٩٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٣:٠٤٠٠:٢١:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٣٥٠٦:١٠:١٥١٣:١١:٣٦٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٢٠:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:١٠٠٦:٠٩:١٦١٣:١١:٣٤٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٢٠:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠٨:١٨١٣:١١:٣٢٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٢٠:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠٧:٢١١٣:١١:٣١٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٢٠:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بلیطی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بلیطی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بلیطی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بلیطی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بلیطی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بلیطی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بلیطی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بلیطی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای بلیطی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بلیطی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بلیطی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بلیطی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بلیطی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بلیطی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای بلیطی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بلیطی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بلیطی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بلیطی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بلیطی روستای بلیطی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بلیطی روستای بلیطی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بلیطی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بلیطی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بلیطی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بلیطی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بلیطی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بلیطی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٤٠٥:٥٢:٣٨١٣:١٧:٠٢٢٠:٤١:٢٦٢١:٠٣:٣٧٠٠:٢٠:١٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٨٠٥:٥٢:٥٢١٣:١٧:١٥٢٠:٤١:٣٧٢١:٠٣:٤٨٠٠:٢٠:٣١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٦٠٥:٥٣:٠٨١٣:١٧:٢٨٢٠:٤١:٤٦٢١:٠٣:٥٧٠٠:٢٠:٤٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٦٠٥:٥٣:٢٥١٣:١٧:٤١٢٠:٤١:٥٤٢١:٠٤:٠٤٠٠:٢١:٠١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٩٠٥:٥٣:٤٤١٣:١٧:٥٤٢٠:٤١:٥٩٢١:٠٤:٠٩٠٠:٢١:١٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٥٠٥:٥٤:٠٤١٣:١٨:٠٧٢٠:٤٢:٠٣٢١:٠٤:١٢٠٠:٢١:٣٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٣٠٥:٥٤:٢٦١٣:١٨:١٩٢٠:٤٢:٠٥٢١:٠٤:١٣٠٠:٢١:٤٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٤٠٥:٥٤:٥٠١٣:١٨:٣١٢٠:٤٢:٠٥٢١:٠٤:١٢٠٠:٢٢:٠٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٧٠٥:٥٥:١٤١٣:١٨:٤٣٢٠:٤٢:٠٤٢١:٠٤:٠٩٠٠:٢٢:٢٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٥٥:٤٠١٣:١٨:٥٥٢٠:٤٢:٠٠٢١:٠٤:٠٥٠٠:٢٢:٤١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢١٠٥:٥٦:٠٨١٣:١٩:٠٧٢٠:٤١:٥٥٢١:٠٣:٥٨٠٠:٢٢:٥٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠١٠٥:٥٦:٣٧١٣:١٩:١٨٢٠:٤١:٤٨٢١:٠٣:٤٩٠٠:٢٣:١٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٤٠٥:٥٧:٠٧١٣:١٩:٢٩٢٠:٤١:٣٩٢١:٠٣:٣٨٠٠:٢٣:٣٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٩٠٥:٥٧:٣٨١٣:١٩:٣٩٢٠:٤١:٢٨٢١:٠٣:٢٥٠٠:٢٣:٥٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٦٠٥:٥٨:١٠١٣:١٩:٥٠٢٠:٤١:١٥٢١:٠٣:١٠٠٠:٢٤:١٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٥٨:٤٤١٣:٢٠:٠٠٢٠:٤١:٠٠٢١:٠٢:٥٤٠٠:٢٤:٢٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٦٠٥:٥٩:١٩١٣:٢٠:٠٩٢٠:٤٠:٤٣٢١:٠٢:٣٥٠٠:٢٤:٤٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٥٩:٥٥١٣:٢٠:١٨٢٠:٤٠:٢٥٢١:٠٢:١٤٠٠:٢٥:٠٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٤٠٦:٠٠:٣٢١٣:٢٠:٢٧٢٠:٤٠:٠٥٢١:٠١:٥٢٠٠:٢٥:٢٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤١٠٦:٠١:١٠١٣:٢٠:٣٦٢٠:٣٩:٤٣٢١:٠١:٢٧٠٠:٢٥:٤١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٩٠٦:٠١:٤٩١٣:٢٠:٤٣٢٠:٣٩:١٩٢١:٠١:٠١٠٠:٢٥:٥٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٩٠٦:٠٢:٢٩١٣:٢٠:٥١٢٠:٣٨:٥٣٢١:٠٠:٣٢٠٠:٢٦:١٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤١٠٦:٠٣:٠٩١٣:٢٠:٥٨٢٠:٣٨:٢٥٢١:٠٠:٠٢٠٠:٢٦:٣٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٤٠٦:٠٣:٥١١٣:٢١:٠٥٢٠:٣٧:٥٦٢٠:٥٩:٣٠٠٠:٢٦:٥٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٨٠٦:٠٤:٣٤١٣:٢١:١١٢٠:٣٧:٢٥٢٠:٥٨:٥٦٠٠:٢٧:١٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٤٠٦:٠٥:١٧١٣:٢١:١٦٢٠:٣٦:٥٢٢٠:٥٨:٢٠٠٠:٢٧:٢٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠١٠٦:٠٦:٠١١٣:٢١:٢١٢٠:٣٦:١٧٢٠:٥٧:٤٢٠٠:٢٧:٤٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٩٠٦:٠٦:٤٦١٣:٢١:٢٦٢٠:٣٥:٤١٢٠:٥٧:٠٢٠٠:٢٨:٠٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٩٠٦:٠٧:٣٢١٣:٢١:٣٠٢٠:٣٥:٠٣٢٠:٥٦:٢١٠٠:٢٨:١٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٩٠٦:٠٨:١٨١٣:٢١:٣٤٢٠:٣٤:٢٣٢٠:٥٥:٣٨٠٠:٢٨:٣١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٠٠٦:٠٩:٠٥١٣:٢١:٣٦٢٠:٣٣:٤١٢٠:٥٤:٥٣٠٠:٢٨:٤٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بلیطی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بلیطی روستای بلیطی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بلیطی روستای بلیطی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بلیطی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بلیطی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بلیطی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بلیطی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بلیطی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بلیطی

روستای بلیطی بر روی نقشه

روستای بلیطی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بلیطی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بلیطی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بلیطی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بلیطی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای بلیطی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بلیطی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بلیطی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بلیطی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بلیطی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بلیطی رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بلیطی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بلیطی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بلیطی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بلیطی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بلیطی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق بلیطی
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بلیطی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بلیطی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بلیطی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو