جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بلوک

جیرفت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز بلوک

اذان صبح: ٠٤:٢٧:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٥٢
اذان ظهر: ١١:٢٤:٢٣
غروب آفتاب: ١٧:٠٣:٣١
اذان مغرب: ١٧:٢٠:٢٩
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٥:٤٧

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بلوک (شهرستان جیرفت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر بلوک)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر بلوک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بلوک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

تناجیو
وقتی در زندگی به داشته هایمان فكر می كنیم، خود را خوشبخت و زمانی كه به نداشته می اندیشیم، خود را بدبخت حس می كنیم؛ پس خوشبختی ما در تصور خود ماست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بلوک

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بلوک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بلوک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بلوک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بلوک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بلوک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٦:١١٠٦:١٥:٥٨١٢:٤٠:١٤١٩:٠٤:٥٥١٩:٢١:٥٨٢٣:٥٩:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٥٨٠٦:١٤:٥٥١٢:٣٩:٥٩١٩:٠٥:٢٩١٩:٢٢:٣٣٢٣:٥٩:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٣:٥٣١٢:٣٩:٤٥١٩:٠٦:٠٢١٩:٢٣:٠٩٢٣:٥٩:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٢:٥٢١٢:٣٩:٣١١٩:٠٦:٣٦١٩:٢٣:٤٤٢٣:٥٨:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٢١٠٦:١١:٥١١٢:٣٩:١٨١٩:٠٧:١٠١٩:٢٤:٢٠٢٣:٥٨:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٠:٥١١٢:٣٩:٠٥١٩:٠٧:٤٤١٩:٢٤:٥٦٢٣:٥٨:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٥٨٠٦:٠٩:٥١١٢:٣٨:٥٢١٩:٠٨:١٨١٩:٢٥:٣٢٢٣:٥٨:٠٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٠٨:٥٢١٢:٣٨:٤٠١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٦:٠٨٢٣:٥٧:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٠٧:٥٤١٢:٣٨:٢٨١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٦:٤٤٢٣:٥٧:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:٢٧٠٦:٠٦:٥٧١٢:٣٨:١٦١٩:١٠:٠١١٩:٢٧:٢٠٢٣:٥٧:٠٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٤:١٨٠٦:٠٦:٠٠١٢:٣٨:٠٥١٩:١٠:٣٥١٩:٢٧:٥٧٢٣:٥٦:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٥:٠٤١٢:٣٧:٥٥١٩:١١:١٠١٩:٢٨:٣٤٢٣:٥٦:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠٤:١٠١٢:٣٧:٤٥١٩:١١:٤٥١٩:٢٩:١١٢٣:٥٦:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٠٣:١٥١٢:٣٧:٣٥١٩:١٢:٢٠١٩:٢٩:٤٨٢٣:٥٦:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٠٢:٢٢١٢:٣٧:٢٦١٩:١٢:٥٥١٩:٣٠:٢٥٢٣:٥٥:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٤٢٠٦:٠١:٣٠١٢:٣٧:١٨١٩:١٣:٣٠١٩:٣١:٠٢٢٣:٥٥:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠٠:٣٩١٢:٣٧:١٠١٩:١٤:٠٥١٩:٣١:٣٩٢٣:٥٥:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:٣٣٠٥:٥٩:٤٨١٢:٣٧:٠٣١٩:١٤:٤١١٩:٣٢:١٧٢٣:٥٥:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٢٩٠٥:٥٨:٥٩١٢:٣٦:٥٦١٩:١٥:١٦١٩:٣٢:٥٥٢٣:٥٤:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٢٧٠٥:٥٨:١٠١٢:٣٦:٤٩١٩:١٥:٥٢١٩:٣٣:٣٣٢٣:٥٤:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٢٦٠٥:٥٧:٢٣١٢:٣٦:٤٤١٩:١٦:٢٨١٩:٣٤:١١٢٣:٥٤:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٢٥٠٥:٥٦:٣٧١٢:٣٦:٣٩١٩:١٧:٠٣١٩:٣٤:٤٩٢٣:٥٤:١٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٢٦٠٥:٥٥:٥١١٢:٣٦:٣٤١٩:١٧:٣٩١٩:٣٥:٢٧٢٣:٥٤:٠٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٢٧٠٥:٥٥:٠٧١٢:٣٦:٣٠١٩:١٨:١٥١٩:٣٦:٠٥٢٣:٥٣:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٥٤:٢٤١٢:٣٦:٢٧١٩:١٨:٥١١٩:٣٦:٤٣٢٣:٥٣:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٥٣:٤٢١٢:٣٦:٢٤١٩:١٩:٢٧١٩:٣٧:٢٢٢٣:٥٣:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٥٣:٠١١٢:٣٦:٢٢١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٨:٠٠٢٣:٥٣:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥٢:٢٢١٢:٣٦:٢٠١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٨:٣٨٢٣:٥٣:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥١:٤٣١٢:٣٦:١٩١٩:٢١:١٥١٩:٣٩:١٦٢٣:٥٣:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بلوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بلوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بلوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بلوک

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بلوک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بلوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بلوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بلوک

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بلوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بلوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بلوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بلوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بلوک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بلوک

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر بلوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بلوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بلوک

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بلوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بلوک شهر بلوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بلوک شهر بلوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بلوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بلوک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بلوک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر بلوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بلوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بلوک

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٤٤:٥٢١١:٢٤:٢٣١٧:٠٣:٣١١٧:٢٠:٢٩٢٢:٤٥:٤٧
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٤٥:٣١١١:٢٤:١٤١٧:٠٢:٣٦١٧:١٩:٣٦٢٢:٤٥:٣٦
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٧٠٥:٤٦:١٠١١:٢٤:٠٧١٧:٠١:٤٢١٧:١٨:٤٣٢٢:٤٥:٢٦
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:١١٠٥:٤٦:٤٩١١:٢٤:٠٠١٧:٠٠:٤٩١٧:١٧:٥٢٢٢:٤٥:١٧
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٤٧:٢٩١١:٢٣:٥٣١٦:٥٩:٥٧١٧:١٧:٠١٢٢:٤٥:٠٨
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٠٠٥:٤٨:٠٩١١:٢٣:٤٨١٦:٥٩:٠٦١٧:١٦:١٢٢٢:٤٥:٠٠
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٥٠٥:٤٨:٤٩١١:٢٣:٤٣١٦:٥٨:١٦١٧:١٥:٢٤٢٢:٤٤:٥٣
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٠٠٥:٤٩:٣٠١١:٢٣:٣٩١٦:٥٧:٢٧١٧:١٤:٣٦٢٢:٤٤:٤٦
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٦٠٥:٥٠:١١١١:٢٣:٣٦١٦:٥٦:٣٩١٧:١٣:٥٠٢٢:٤٤:٤٠
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤١٠٥:٥٠:٥٣١١:٢٣:٣٣١٦:٥٥:٥٣١٧:١٣:٠٦٢٢:٤٤:٣٥
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٧٠٥:٥١:٣٥١١:٢٣:٣١١٦:٥٥:٠٧١٧:١٢:٢٢٢٢:٤٤:٣١
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٤٠٥:٥٢:١٨١١:٢٣:٣٠١٦:٥٤:٢٣١٧:١١:٤٠٢٢:٤٤:٢٧
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٠٠٥:٥٣:٠١١١:٢٣:٣٠١٦:٥٣:٤٠١٧:١٠:٥٩٢٢:٤٤:٢٤
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٧٠٥:٥٣:٤٤١١:٢٣:٣١١٦:٥٢:٥٩١٧:١٠:١٩٢٢:٤٤:٢١
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٤٠٥:٥٤:٢٨١١:٢٣:٣٢١٦:٥٢:١٨١٧:٠٩:٤٠٢٢:٤٤:٢٠
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٢٠٥:٥٥:١٢١١:٢٣:٣٥١٦:٥١:٣٩١٧:٠٩:٠٣٢٢:٤٤:١٩
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٩٠٥:٥٥:٥٦١١:٢٣:٣٨١٦:٥١:٠١١٧:٠٨:٢٧٢٢:٤٤:١٩
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٧٠٥:٥٦:٤١١١:٢٣:٤٢١٦:٥٠:٢٥١٧:٠٧:٥٣٢٢:٤٤:٢٠
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٦٠٥:٥٧:٢٦١١:٢٣:٤٧١٦:٤٩:٥٠١٧:٠٧:٢٠٢٢:٤٤:٢٢
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٤٠٥:٥٨:١٢١١:٢٣:٥٣١٦:٤٩:١٧١٧:٠٦:٤٨٢٢:٤٤:٢٥
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٣٠٥:٥٨:٥٧١١:٢٤:٠٠١٦:٤٨:٤٥١٧:٠٦:١٨٢٢:٤٤:٢٨
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٢٠٥:٥٩:٤٣١١:٢٤:٠٧١٦:٤٨:١٤١٧:٠٥:٥٠٢٢:٤٤:٣٣
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٠:٣٠١١:٢٤:١٦١٦:٤٧:٤٥١٧:٠٥:٢٢٢٢:٤٤:٣٨
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٣١٠٦:٠١:١٦١١:٢٤:٢٥١٦:٤٧:١٧١٧:٠٤:٥٧٢٢:٤٤:٤٤
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٠٠٦:٠٢:٠٣١١:٢٤:٣٥١٦:٤٦:٥١١٧:٠٤:٣٢٢٢:٤٤:٥١
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٠٠٦:٠٢:٥٠١١:٢٤:٤٦١٦:٤٦:٢٦١٧:٠٤:١٠٢٢:٤٤:٥٨
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٣:٣٧١١:٢٤:٥٨١٦:٤٦:٠٣١٧:٠٣:٤٩٢٢:٤٥:٠٧
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٤:٢٤١١:٢٥:١١١٦:٤٥:٤٢١٧:٠٣:٢٩٢٢:٤٥:١٦
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٥:١٢١١:٢٥:٢٤١٦:٤٥:٢٢١٧:٠٣:١١٢٢:٤٥:٢٦
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣١٠٦:٠٥:٥٩١١:٢٥:٣٨١٦:٤٥:٠٣١٧:٠٢:٥٤٢٢:٤٥:٣٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بلوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بلوک شهر بلوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بلوک شهر بلوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بلوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بلوک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بلوک

بلوک، شهری از توابع شهرستان جیرفت در استان کرمان ایران است

شهر بلوک در ویکیپدیا

شهر بلوک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بلوک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بلوک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بلوک بر روی نقشه

شهر بلوک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بلوک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بلوک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بلوک
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر بلوک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر بلوک + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بلوک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بلوک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بلوک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بلوک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بلوک رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بلوک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بلوک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بلوک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بلوک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بلوک
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ بلوک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بلوک
زمان پخش اذان مستقیم به افق بلوک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بلوک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو