جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بلوک

جیرفت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز بلوک


اذان صبح: ٠٥:٠٧:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:١٣
اذان ظهر: ١٢:٣٤:٥٧
غروب آفتاب: ١٨:٤٤:١٥
اذان مغرب: ١٩:٠٠:٥٦
نیمه شب: ٢٣:٥٦:١٥

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بلوک (شهرستان جیرفت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر بلوک)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بلوک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بلوک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بیل گیتس
هر گاه خبرهای بد را به عنوان یك نیاز به تغییر و نه یك خبر منفی پذیرفتید، شما از آن شكست نخورده اید، بلكه چیزهای تازه ای از آن آموخته اید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بلوک

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بلوک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بلوک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بلوک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بلوک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بلوک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٤٥٠٦:٠٣:٥٧١٢:٣٧:٤٣١٩:١١:٥٤١٩:٢٩:٢٠٢٣:٥٦:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٣:٠٣١٢:٣٧:٣٤١٩:١٢:٢٩١٩:٢٩:٥٨٢٣:٥٦:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٢:١٠١٢:٣٧:٢٥١٩:١٣:٠٥١٩:٣٠:٣٥٢٣:٥٥:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠١:١٨١٢:٣٧:١٧١٩:١٣:٤٠١٩:٣١:١٢٢٣:٥٥:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٠:٢٧١٢:٣٧:١٠١٩:١٤:١٥١٩:٣١:٥٠٢٣:٥٥:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:١٨٠٥:٥٩:٣٧١٢:٣٧:٠٢١٩:١٤:٥١١٩:٣٢:٢٨٢٣:٥٥:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:١٥٠٥:٥٨:٤٨١٢:٣٦:٥٦١٩:١٥:٢٦١٩:٣٣:٠٥٢٣:٥٤:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:١٣٠٥:٥٨:٠٠١٢:٣٦:٤٩١٩:١٦:٠٢١٩:٣٣:٤٣٢٣:٥٤:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:١٢٠٥:٥٧:١٣١٢:٣٦:٤٤١٩:١٦:٣٨١٩:٣٤:٢١٢٣:٥٤:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:١٢٠٥:٥٦:٢٧١٢:٣٦:٣٩١٩:١٧:١٣١٩:٣٤:٥٩٢٣:٥٤:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:١٣٠٥:٥٥:٤٢١٢:٣٦:٣٤١٩:١٧:٤٩١٩:٣٥:٣٧٢٣:٥٤:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:١٤٠٥:٥٤:٥٧١٢:٣٦:٣٠١٩:١٨:٢٥١٩:٣٦:١٥٢٣:٥٣:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٤:١٥١٢:٣٦:٢٧١٩:١٩:٠١١٩:٣٦:٥٣٢٣:٥٣:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥٣:٣٣١٢:٣٦:٢٤١٩:١٩:٣٦١٩:٣٧:٣١٢٣:٥٣:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٥٢:٥٢١٢:٣٦:٢٢١٩:٢٠:١٢١٩:٣٨:٠٩٢٣:٥٣:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٥٢:١٣١٢:٣٦:٢٠١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٨:٤٨٢٣:٥٣:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥١:٣٤١٢:٣٦:١٩١٩:٢١:٢٤١٩:٣٩:٢٦٢٣:٥٣:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٥٠:٥٧١٢:٣٦:١٨١٩:٢٢:٠٠١٩:٤٠:٠٤٢٣:٥٢:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٥٠:٢١١٢:٣٦:١٨١٩:٢٢:٣٥١٩:٤٠:٤٢٢٣:٥٢:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:١٠٠٥:٤٩:٤٧١٢:٣٦:١٩١٩:٢٣:١١١٩:٤١:١٩٢٣:٥٢:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٤٩:١٣١٢:٣٦:٢٠١٩:٢٣:٤٦١٩:٤١:٥٧٢٣:٥٢:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٣٦٠٥:٤٨:٤١١٢:٣٦:٢٢١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٢:٣٥٢٣:٥٢:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٤٨:١٠١٢:٣٦:٢٥١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٣:١٢٢٣:٥٢:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٤٧:٤١١٢:٣٦:٢٨١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٣:٤٩٢٣:٥٢:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٢٧٠٥:٤٧:١٣١٢:٣٦:٣١١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٤:٢٦٢٣:٥٢:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٤٦٠٥:٤٦:٤٦١٢:٣٦:٣٥١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٥:٠٣٢٣:٥٢:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٠٨٠٥:٤٦:٢٠١٢:٣٦:٤٠١٩:٢٧:١٦١٩:٤٥:٣٩٢٣:٥٢:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٣٠٠٥:٤٥:٥٦١٢:٣٦:٤٥١٩:٢٧:٥٠١٩:٤٦:١٦٢٣:٥٢:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٦:٥٥٠٥:٤٥:٣٣١٢:٣٦:٥٠١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٦:٥١٢٣:٥٢:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بلوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بلوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بلوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بلوک

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر بلوک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بلوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بلوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر بلوک

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر بلوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر بلوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر بلوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بلوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بلوک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بلوک

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر بلوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بلوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بلوک

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٣:٣٦١٢:٤٢:٤٢١٩:١١:٢٣١٩:٢٨:٣٣٠٠:٠٢:١٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٤:٠٦١٢:٤٢:٢٦١٩:١٠:٢٠١٩:٢٧:٢٩٠٠:٠٢:٠٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٨٠٦:١٤:٣٦١٢:٤٢:٠٩١٩:٠٩:١٨١٩:٢٦:٢٥٠٠:٠١:٥٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٥:٠٦١٢:٤١:٥٣١٩:٠٨:١٤١٩:٢٥:٢٠٠٠:٠١:٤٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٥:٣٦١٢:٤١:٣٦١٩:٠٧:١٠١٩:٢٤:١٤٠٠:٠١:٣٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠١٠٦:١٦:٠٦١٢:٤١:١٩١٩:٠٦:٠٥١٩:٢٣:٠٨٠٠:٠١:٢٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:١٦:٣٦١٢:٤١:٠١١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٢:٠١٠٠:٠١:١١
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٧:٠٦١٢:٤٠:٤٣١٩:٠٣:٥٤١٩:٢٠:٥٤٠٠:٠٠:٥٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠١٠٦:١٧:٣٥١٢:٤٠:٢٤١٩:٠٢:٤٨١٩:١٩:٤٦٠٠:٠٠:٤٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٠٠٦:١٨:٠٤١٢:٤٠:٠٦١٩:٠١:٤١١٩:١٨:٣٧٠٠:٠٠:٣٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٨٠٦:١٨:٣٤١٢:٣٩:٤٧١٩:٠٠:٣٤١٩:١٧:٢٩٠٠:٠٠:١٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٧٠٦:١٩:٠٣١٢:٣٩:٢٧١٨:٥٩:٢٦١٩:١٦:٢٠٠٠:٠٠:٠٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٥٠٦:١٩:٣٢١٢:٣٩:٠٨١٨:٥٨:١٨١٩:١٥:١٠٢٣:٥٩:٤٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٠:٠٠١٢:٣٨:٤٨١٨:٥٧:٠٩١٩:١٤:٠٠٢٣:٥٩:٢٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٠:٢٩١٢:٣٨:٢٨١٨:٥٦:٠٠١٩:١٢:٥٠٢٣:٥٩:١٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٠:٥٨١٢:٣٨:٠٧١٨:٥٤:٥١١٩:١١:٤٠٢٣:٥٨:٥٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢١:٢٦١٢:٣٧:٤٧١٨:٥٣:٤١١٩:١٠:٢٩٢٣:٥٨:٤٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٢١:٥٥١٢:٣٧:٢٦١٨:٥٢:٣١١٩:٠٩:١٨٢٣:٥٨:٢٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٤٠٦:٢٢:٢٣١٢:٣٧:٠٥١٨:٥١:٢١١٩:٠٨:٠٧٢٣:٥٨:٠٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٢٢:٥١١٢:٣٦:٤٤١٨:٥٠:١١١٩:٠٦:٥٥٢٣:٥٧:٤٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٢٣:٢٠١٢:٣٦:٢٣١٨:٤٩:٠٠١٩:٠٥:٤٤٢٣:٥٧:٣٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٢٣:٤٨١٢:٣٦:٠١١٨:٤٧:٤٩١٩:٠٤:٣٢٢٣:٥٧:١١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٢٤:١٦١٢:٣٥:٤٠١٨:٤٦:٣٨١٩:٠٣:٢٠٢٣:٥٦:٥٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٢٤:٤٥١٢:٣٥:١٨١٨:٤٥:٢٧١٩:٠٢:٠٨٢٣:٥٦:٣٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٢٥:١٣١٢:٣٤:٥٧١٨:٤٤:١٥١٩:٠٠:٥٦٢٣:٥٦:١٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٥٠٦:٢٥:٤١١٢:٣٤:٣٥١٨:٤٣:٠٤١٨:٥٩:٤٤٢٣:٥٥:٥٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٩٠٦:٢٦:١٠١٢:٣٤:١٤١٨:٤١:٥٣١٨:٥٨:٣٣٢٣:٥٥:٣٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٢٦:٣٨١٢:٣٣:٥٢١٨:٤٠:٤١١٨:٥٧:٢١٢٣:٥٥:١٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٢٧:٠٧١٢:٣٣:٣١١٨:٣٩:٣٠١٨:٥٦:٠٩٢٣:٥٤:٥٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٨٠٦:٢٧:٣٦١٢:٣٣:١٠١٨:٣٨:١٨١٨:٥٤:٥٧٢٣:٢٤:٤٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١١:٠١٠٥:٢٨:٠٤١١:٣٢:٤٨١٧:٣٧:٠٧١٧:٥٣:٤٦٢٢:٥٤:٢٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بلوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بلوک شهر بلوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بلوک شهر بلوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بلوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بلوک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بلوک

بلوک، شهری از توابع شهرستان جیرفت در استان کرمان ایران است

شهر بلوک در ویکیپدیا

شهر بلوک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بلوک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بلوک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بلوک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بلوک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بلوک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بلوک
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بلوک + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر بلوک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بلوک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بلوک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بلوک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بلوک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بلوک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بلوک
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بلوک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بلوک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بلوک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بلوک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بلوک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بلوک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو