جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بلقزن

چهریق | سلماس | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز بلقزن


اذان صبح: ٠٥:٥٣:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٠:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٤٥:٤٩
غروب آفتاب: ١٨:١١:٤٥
اذان مغرب: ١٨:٣٠:٥٤
نیمه شب: ٠٠:٠٢:٠٩

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بلقزن (شهرستان سلماس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای بلقزن)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای بلقزن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بلقزن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پائولو كوئیلو
خودت را تسلیم ناامیدی نكن؛ این امر تو را از گفتگو با قلبت باز می دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بلقزن

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بلقزن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بلقزن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بلقزن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بلقزن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بلقزن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:١٠٠٦:٤٣:٥٦١٣:٢٩:٥٣٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٦:١١٠٠:٤٢:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٤٢:٣٩١٣:٢٩:٤٣٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٧:١٠٠٠:٤١:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٤١:٢٣١٣:٢٩:٣٣٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٨:٠٩٠٠:٤١:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:١٦٠٦:٤٠:٠٩١٣:٢٩:٢٤٢٠:١٩:١٦٢٠:٣٩:٠٨٠٠:٤٠:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٣٨:٥٥١٣:٢٩:١٥٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤٠:٠٨٠٠:٤٠:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٠٤٠٦:٣٧:٤٢١٣:٢٩:٠٧٢٠:٢١:٠٨٢٠:٤١:٠٧٠٠:٤٠:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٣٦:٣١١٣:٢٨:٥٩٢٠:٢٢:٠٤٢٠:٤٢:٠٦٠٠:٣٩:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٣٥:٢٠١٣:٢٨:٥٢٢٠:٢٢:٥٩٢٠:٤٣:٠٥٠٠:٣٩:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢١٠٦:٣٤:١١١٣:٢٨:٤٥٢٠:٢٣:٥٥٢٠:٤٤:٠٤٠٠:٣٩:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٣٣:٠٣١٣:٢٨:٣٩٢٠:٢٤:٥٠٢٠:٤٥:٠٣٠٠:٣٩:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١٧٠٦:٣١:٥٦١٣:٢٨:٣٣٢٠:٢٥:٤٦٢٠:٤٦:٠٢٠٠:٣٨:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٤٧٠٦:٣٠:٥٠١٣:٢٨:٢٨٢٠:٢٦:٤١٢٠:٤٧:٠٠٠٠:٣٨:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٩:٤٦١٣:٢٨:٢٤٢٠:٢٧:٣٦٢٠:٤٧:٥٩٠٠:٣٨:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٢٨:٤٣١٣:٢٨:٢٠٢٠:٢٨:٣١٢٠:٤٨:٥٧٠٠:٣٧:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٢٧:٤١١٣:٢٨:١٦٢٠:٢٩:٢٦٢٠:٤٩:٥٥٠٠:٣٧:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٢٦:٤٠١٣:٢٨:١٤٢٠:٣٠:٢٠٢٠:٥٠:٥٣٠٠:٣٧:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣١٠٦:٢٥:٤١١٣:٢٨:١١٢٠:٣١:١٤٢٠:٥١:٥١٠٠:٣٧:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٢٤:٤٤١٣:٢٨:١٠٢٠:٣٢:٠٨٢٠:٥٢:٤٨٠٠:٣٦:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٤٦٠٦:٢٣:٤٨١٣:٢٨:٠٩٢٠:٣٣:٠٢٢٠:٥٣:٤٦٠٠:٣٦:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٢٥٠٦:٢٢:٥٣١٣:٢٨:٠٨٢٠:٣٣:٥٥٢٠:٥٤:٤٢٠٠:٣٦:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٢٢:٠٠١٣:٢٨:٠٨٢٠:٣٤:٤٨٢٠:٥٥:٣٩٠٠:٣٦:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٢١:٠٨١٣:٢٨:٠٩٢٠:٣٥:٤١٢٠:٥٦:٣٥٠٠:٣٦:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٢٠:١٨١٣:٢٨:١٠٢٠:٣٦:٣٣٢٠:٥٧:٣١٠٠:٣٥:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:١٨٠٦:١٩:٢٩١٣:٢٨:١٢٢٠:٣٧:٢٥٢٠:٥٨:٢٦٠٠:٣٥:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٠٥٠٦:١٨:٤٢١٣:٢٨:١٤٢٠:٣٨:١٦٢٠:٥٩:٢٠٠٠:٣٥:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٥٤٠٦:١٧:٥٧١٣:٢٨:١٧٢٠:٣٩:٠٧٢١:٠٠:١٥٠٠:٣٥:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤٥٠٦:١٧:١٣١٣:٢٨:٢١٢٠:٣٩:٥٧٢١:٠١:٠٨٠٠:٣٥:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٣٨٠٦:١٦:٣١١٣:٢٨:٢٥٢٠:٤٠:٤٧٢١:٠٢:٠١٠٠:٣٥:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٣٢٠٦:١٥:٥٠١٣:٢٨:٣٠٢٠:٤١:٣٦٢١:٠٢:٥٣٠٠:٣٥:٠٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٢٩٠٦:١٥:١١١٣:٢٨:٣٥٢٠:٤٢:٢٤٢١:٠٣:٤٥٠٠:٣٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بلقزن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بلقزن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بلقزن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بلقزن

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای بلقزن

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای بلقزن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بلقزن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای بلقزن

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:١١:١٨٠٧:٤٠:٥٢١٢:٤٤:٢٤١٧:٤٨:١٩١٨:٠٨:٢٢٢٣:٥٩:٣٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٦:١٠:٤٥٠٧:٤٠:٠٩١٢:٤٤:٣٦١٧:٤٩:٢٧١٨:٠٩:٢٦٢٣:٥٩:٤٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٦:١٠:٠٩٠٧:٣٩:٢٥١٢:٤٤:٤٧١٧:٥٠:٣٤١٨:١٠:٣١٠٠:٠٠:٠٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٦:٠٩:٣٢٠٧:٣٨:٣٩١٢:٤٤:٥٨١٧:٥١:٤٢١٨:١١:٣٦٠٠:٠٠:١٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٦:٠٨:٥٤٠٧:٣٧:٥١١٢:٤٥:٠٨١٧:٥٢:٥٠١٨:١٢:٤١٠٠:٠٠:٣١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٦:٠٨:١٣٠٧:٣٧:٠١١٢:٤٥:١٧١٧:٥٣:٥٨١٨:١٣:٤٦٠٠:٠٠:٤٤
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٦:٠٧:٣١٠٧:٣٦:١٠١٢:٤٥:٢٥١٧:٥٥:٠٥١٨:١٤:٥١٠٠:٠٠:٥٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٦:٠٦:٤٧٠٧:٣٥:١٧١٢:٤٥:٣٢١٧:٥٦:١٣١٨:١٥:٥٦٠٠:٠١:٠٧
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٦:٠٦:٠١٠٧:٣٤:٢٢١٢:٤٥:٣٨١٧:٥٧:٢١١٨:١٧:٠١٠٠:٠١:١٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٦:٠٥:١٤٠٧:٣٣:٢٦١٢:٤٥:٤٤١٧:٥٨:٢٨١٨:١٨:٠٦٠٠:٠١:٢٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٦:٠٤:٢٤٠٧:٣٢:٢٨١٢:٤٥:٤٨١٧:٥٩:٣٦١٨:١٩:١١٠٠:٠١:٣٥
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٦:٠٣:٣٤٠٧:٣١:٢٩١٢:٤٥:٥٢١٨:٠٠:٤٣١٨:٢٠:١٦٠٠:٠١:٤٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٦:٠٢:٤١٠٧:٣٠:٢٩١٢:٤٥:٥٥١٨:٠١:٥٠١٨:٢١:٢٠٠٠:٠١:٤٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٦:٠١:٤٧٠٧:٢٩:٢٧١٢:٤٥:٥٨١٨:٠٢:٥٧١٨:٢٢:٢٥٠٠:٠١:٥٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٦:٠٠:٥٢٠٧:٢٨:٢٣١٢:٤٥:٥٩١٨:٠٤:٠٤١٨:٢٣:٢٩٠٠:٠١:٥٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥٩:٥٤٠٧:٢٧:١٩١٢:٤٦:٠٠١٨:٠٥:١٠١٨:٢٤:٣٣٠٠:٠٢:٠٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٥٨:٥٦٠٧:٢٦:١٢١٢:٤٦:٠٠١٨:٠٦:١٧١٨:٢٥:٣٧٠٠:٠٢:٠٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٥٧:٥٥٠٧:٢٥:٠٥١٢:٤٥:٥٩١٨:٠٧:٢٣١٨:٢٦:٤١٠٠:٠٢:٠٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٥٦:٥٤٠٧:٢٣:٥٦١٢:٤٥:٥٧١٨:٠٨:٢٩١٨:٢٧:٤٤٠٠:٠٢:١٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٥٥:٥١٠٧:٢٢:٤٧١٢:٤٥:٥٥١٨:٠٩:٣٤١٨:٢٨:٤٨٠٠:٠٢:١٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٥٤:٤٦٠٧:٢١:٣٦١٢:٤٥:٥٢١٨:١٠:٤٠١٨:٢٩:٥١٠٠:٠٢:١٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٥٣:٤٠٠٧:٢٠:٢٤١٢:٤٥:٤٩١٨:١١:٤٥١٨:٣٠:٥٤٠٠:٠٢:٠٩
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٥٢:٣٣٠٧:١٩:١٠١٢:٤٥:٤٤١٨:١٢:٥٠١٨:٣١:٥٧٠٠:٠٢:٠٧
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٥١:٢٤٠٧:١٧:٥٦١٢:٤٥:٣٩١٨:١٣:٥٤١٨:٣٢:٥٩٠٠:٠٢:٠٤
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٥٠:١٤٠٧:١٦:٤١١٢:٤٥:٣٤١٨:١٤:٥٩١٨:٣٤:٠٢٠٠:٠٢:٠١
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤٩:٠٣٠٧:١٥:٢٤١٢:٤٥:٢٧١٨:١٦:٠٣١٨:٣٥:٠٤٠٠:٠١:٥٦
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٤٧:٥٠٠٧:١٤:٠٧١٢:٤٥:٢٠١٨:١٧:٠٧١٨:٣٦:٠٦٠٠:٠١:٥١
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٤٦:٣٦٠٧:١٢:٤٩١٢:٤٥:١٣١٨:١٨:١٠١٨:٣٧:٠٧٠٠:٠١:٤٥
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٤٥:٢١٠٧:١١:٢٩١٢:٤٥:٠٥١٨:١٩:١٣١٨:٣٨:٠٩٠٠:٠١:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای بلقزن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بلقزن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بلقزن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بلقزن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بلقزن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بلقزن

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای بلقزن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بلقزن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بلقزن

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٤:٠٠٠٧:٤٤:٢٩١٢:٤٢:٥٤١٧:٤١:٣٩١٨:٠١:٥٨٢٣:٥٧:٣٨
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٣:٣٨٠٧:٤٣:٥٨١٢:٤٣:١١١٧:٤٢:٤٥١٨:٠٣:٠١٢٣:٥٧:٥٩
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٣:١٤٠٧:٤٣:٢٤١٢:٤٣:٢٧١٧:٤٣:٥١١٨:٠٤:٠٥٢٣:٥٨:١٩
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٢:٤٨٠٧:٤٢:٤٩١٢:٤٣:٤٣١٧:٤٤:٥٨١٨:٠٥:٠٩٢٣:٥٨:٣٩
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٢:٢٠٠٧:٤٢:١٢١٢:٤٣:٥٧١٧:٤٦:٠٥١٨:٠٦:١٣٢٣:٥٨:٥٧
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:١١:٥٠٠٧:٤١:٣٣١٢:٤٤:١١١٧:٤٧:١٢١٨:٠٧:١٧٢٣:٥٩:١٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:١١:١٨٠٧:٤٠:٥٢١٢:٤٤:٢٤١٧:٤٨:١٩١٨:٠٨:٢٢٢٣:٥٩:٣٢
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٤٥٠٧:٤٠:٠٩١٢:٤٤:٣٦١٧:٤٩:٢٧١٨:٠٩:٢٦٢٣:٥٩:٤٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٠٩٠٧:٣٩:٢٥١٢:٤٤:٤٧١٧:٥٠:٣٤١٨:١٠:٣١٠٠:٠٠:٠٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:٣٢٠٧:٣٨:٣٩١٢:٤٤:٥٨١٧:٥١:٤٢١٨:١١:٣٦٠٠:٠٠:١٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:٥٤٠٧:٣٧:٥١١٢:٤٥:٠٨١٧:٥٢:٥٠١٨:١٢:٤١٠٠:٠٠:٣١
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:١٣٠٧:٣٧:٠١١٢:٤٥:١٧١٧:٥٣:٥٨١٨:١٣:٤٦٠٠:٠٠:٤٤
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٧:٣١٠٧:٣٦:١٠١٢:٤٥:٢٥١٧:٥٥:٠٥١٨:١٤:٥١٠٠:٠٠:٥٦
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:٤٧٠٧:٣٥:١٧١٢:٤٥:٣٢١٧:٥٦:١٣١٨:١٥:٥٦٠٠:٠١:٠٧
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:٠١٠٧:٣٤:٢٢١٢:٤٥:٣٨١٧:٥٧:٢١١٨:١٧:٠١٠٠:٠١:١٧
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:١٤٠٧:٣٣:٢٦١٢:٤٥:٤٤١٧:٥٨:٢٨١٨:١٨:٠٦٠٠:٠١:٢٦
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٤:٢٤٠٧:٣٢:٢٨١٢:٤٥:٤٨١٧:٥٩:٣٦١٨:١٩:١١٠٠:٠١:٣٥
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٣٤٠٧:٣١:٢٩١٢:٤٥:٥٢١٨:٠٠:٤٣١٨:٢٠:١٦٠٠:٠١:٤٢
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٤١٠٧:٣٠:٢٩١٢:٤٥:٥٥١٨:٠١:٥٠١٨:٢١:٢٠٠٠:٠١:٤٩
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٤٧٠٧:٢٩:٢٧١٢:٤٥:٥٨١٨:٠٢:٥٧١٨:٢٢:٢٥٠٠:٠١:٥٤
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٥٢٠٧:٢٨:٢٣١٢:٤٥:٥٩١٨:٠٤:٠٤١٨:٢٣:٢٩٠٠:٠١:٥٩
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٥٤٠٧:٢٧:١٩١٢:٤٦:٠٠١٨:٠٥:١٠١٨:٢٤:٣٣٠٠:٠٢:٠٣
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٥٦٠٧:٢٦:١٢١٢:٤٦:٠٠١٨:٠٦:١٧١٨:٢٥:٣٧٠٠:٠٢:٠٦
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٥٠٧:٢٥:٠٥١٢:٤٥:٥٩١٨:٠٧:٢٣١٨:٢٦:٤١٠٠:٠٢:٠٨
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٤٠٧:٢٣:٥٦١٢:٤٥:٥٧١٨:٠٨:٢٩١٨:٢٧:٤٤٠٠:٠٢:١٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥١٠٧:٢٢:٤٧١٢:٤٥:٥٥١٨:٠٩:٣٤١٨:٢٨:٤٨٠٠:٠٢:١٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٦٠٧:٢١:٣٦١٢:٤٥:٥٢١٨:١٠:٤٠١٨:٢٩:٥١٠٠:٠٢:١٠
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٠٠٧:٢٠:٢٤١٢:٤٥:٤٩١٨:١١:٤٥١٨:٣٠:٥٤٠٠:٠٢:٠٩
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٣٠٧:١٩:١٠١٢:٤٥:٤٤١٨:١٢:٥٠١٨:٣١:٥٧٠٠:٠٢:٠٧
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٤٠٧:١٧:٥٦١٢:٤٥:٣٩١٨:١٣:٥٤١٨:٣٢:٥٩٠٠:٠٢:٠٤

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بلقزن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بلقزن روستای بلقزن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بلقزن روستای بلقزن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بلقزن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بلقزن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بلقزن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بلقزن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بلقزن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بلقزن

روستای بلقزن بر روی نقشه

روستای بلقزن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بلقزن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بلقزن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بلقزن
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای بلقزن + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای بلقزن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بلقزن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بلقزن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بلقزن رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بلقزن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ بلقزن دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بلقزن دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بلقزن
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ بلقزن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بلقزن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بلقزن
زمان پخش اذان آنلاین به افق بلقزن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بلقزن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو