جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بلقزن

چهریق | سلماس | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز بلقزن


اذان صبح: ٠٥:٤٧:١٥
طلوع آفتاب: ٠٧:١٤:٤٢
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٣٧:٢٩
اذان مغرب: ١٩:٥٦:١٠
نیمه شب: ٠٠:٤٢:٥٢

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بلقزن (شهرستان سلماس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای بلقزن)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بلقزن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بلقزن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فریدریش شیلر
با مردم زمانه همنشین باش، اما مانند آنان مباش و برای معاصرین خود مطالبی بنویس كه به آن محتاجند، نه مطالبی كه می پسندند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بلقزن

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بلقزن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بلقزن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بلقزن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بلقزن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بلقزن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٤١:٢٣١٣:٢٩:٣٣٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٨:٠٩٠٠:٤١:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:١٦٠٦:٤٠:٠٩١٣:٢٩:٢٤٢٠:١٩:١٦٢٠:٣٩:٠٨٠٠:٤٠:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٣٨:٥٥١٣:٢٩:١٥٢٠:٢٠:١٢٢٠:٤٠:٠٨٠٠:٤٠:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٠٤٠٦:٣٧:٤٢١٣:٢٩:٠٧٢٠:٢١:٠٨٢٠:٤١:٠٧٠٠:٤٠:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٣٦:٣١١٣:٢٨:٥٩٢٠:٢٢:٠٤٢٠:٤٢:٠٦٠٠:٣٩:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٣٥:٢٠١٣:٢٨:٥٢٢٠:٢٢:٥٩٢٠:٤٣:٠٥٠٠:٣٩:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢١٠٦:٣٤:١١١٣:٢٨:٤٥٢٠:٢٣:٥٥٢٠:٤٤:٠٤٠٠:٣٩:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٣٣:٠٣١٣:٢٨:٣٩٢٠:٢٤:٥٠٢٠:٤٥:٠٣٠٠:٣٩:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١٧٠٦:٣١:٥٦١٣:٢٨:٣٣٢٠:٢٥:٤٦٢٠:٤٦:٠٢٠٠:٣٨:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٤٧٠٦:٣٠:٥٠١٣:٢٨:٢٨٢٠:٢٦:٤١٢٠:٤٧:٠٠٠٠:٣٨:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٩:٤٦١٣:٢٨:٢٤٢٠:٢٧:٣٦٢٠:٤٧:٥٩٠٠:٣٨:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٢٨:٤٣١٣:٢٨:٢٠٢٠:٢٨:٣١٢٠:٤٨:٥٧٠٠:٣٧:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:٢٧:٤١١٣:٢٨:١٦٢٠:٢٩:٢٦٢٠:٤٩:٥٥٠٠:٣٧:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٢٦:٤٠١٣:٢٨:١٤٢٠:٣٠:٢٠٢٠:٥٠:٥٣٠٠:٣٧:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣١٠٦:٢٥:٤١١٣:٢٨:١١٢٠:٣١:١٤٢٠:٥١:٥١٠٠:٣٧:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٢٤:٤٤١٣:٢٨:١٠٢٠:٣٢:٠٨٢٠:٥٢:٤٨٠٠:٣٦:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٤٦٠٦:٢٣:٤٨١٣:٢٨:٠٩٢٠:٣٣:٠٢٢٠:٥٣:٤٦٠٠:٣٦:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٢٥٠٦:٢٢:٥٣١٣:٢٨:٠٨٢٠:٣٣:٥٥٢٠:٥٤:٤٢٠٠:٣٦:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٠٦٠٦:٢٢:٠٠١٣:٢٨:٠٨٢٠:٣٤:٤٨٢٠:٥٥:٣٩٠٠:٣٦:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٢١:٠٨١٣:٢٨:٠٩٢٠:٣٥:٤١٢٠:٥٦:٣٥٠٠:٣٦:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٢٠:١٨١٣:٢٨:١٠٢٠:٣٦:٣٣٢٠:٥٧:٣١٠٠:٣٥:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:١٨٠٦:١٩:٢٩١٣:٢٨:١٢٢٠:٣٧:٢٥٢٠:٥٨:٢٦٠٠:٣٥:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٠٥٠٦:١٨:٤٢١٣:٢٨:١٤٢٠:٣٨:١٦٢٠:٥٩:٢٠٠٠:٣٥:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٥٤٠٦:١٧:٥٧١٣:٢٨:١٧٢٠:٣٩:٠٧٢١:٠٠:١٥٠٠:٣٥:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤٥٠٦:١٧:١٣١٣:٢٨:٢١٢٠:٣٩:٥٧٢١:٠١:٠٨٠٠:٣٥:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٣٨٠٦:١٦:٣١١٣:٢٨:٢٥٢٠:٤٠:٤٧٢١:٠٢:٠١٠٠:٣٥:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٣٢٠٦:١٥:٥٠١٣:٢٨:٣٠٢٠:٤١:٣٦٢١:٠٢:٥٣٠٠:٣٥:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٢٩٠٦:١٥:١١١٣:٢٨:٣٥٢٠:٤٢:٢٤٢١:٠٣:٤٥٠٠:٣٤:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٧:٢٨٠٦:١٤:٣٤١٣:٢٨:٤٠٢٠:٤٣:١٢٢١:٠٤:٣٥٠٠:٣٤:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بلقزن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بلقزن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بلقزن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بلقزن

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای بلقزن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بلقزن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بلقزن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای بلقزن

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای بلقزن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای بلقزن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای بلقزن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بلقزن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بلقزن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بلقزن

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای بلقزن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بلقزن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بلقزن

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٧٠٦:٥٣:١٦١٣:٣٤:٣١٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٤:٣٣٠٠:٤٨:٠٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٥٤:٠٨١٣:٣٤:١٥٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٤٧:٥٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٠٠٦:٥٥:٠٠١٣:٣٣:٥٩٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٤٠٠٠:٤٧:٥٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٠٠٦:٥٥:٥٢١٣:٣٣:٤٢٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:١٢٠٠:٤٧:٤٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣١٠٦:٥٦:٤٤١٣:٣٣:٢٥٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٤٧:٣٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤١٠٦:٥٧:٣٦١٣:٣٣:٠٨٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:١٤٠٠:٤٧:٢٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٥٨:٢٨١٣:٣٢:٥٠٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٤٧:١٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٩٠٦:٥٩:٢٠١٣:٣٢:٣٢٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٤:١٥٠٠:٤٧:٠٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٧٠٧:٠٠:١١١٣:٣٢:١٣٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:٤٤٠٠:٤٦:٥٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٥٠٧:٠١:٠٣١٣:٣١:٥٥٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:١٣٠٠:٤٦:٤٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٢٠٧:٠١:٥٤١٣:٣١:٣٦٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:٤١٠٠:٤٦:٣٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٩٠٧:٠٢:٤٦١٣:٣١:١٦١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٠٩٠٠:٤٦:٢٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٦٠٧:٠٣:٣٧١٣:٣٠:٥٧١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٣٦٠٠:٤٦:١٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٢٠٧:٠٤:٢٩١٣:٣٠:٣٧١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٥:٠٣٠٠:٤٥:٥٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٧٠٧:٠٥:٢٠١٣:٣٠:١٧١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٣٠٠٠:٤٥:٤٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٢٠٧:٠٦:١١١٣:٢٩:٥٦١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٥٦٠٠:٤٥:٣٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٧:٠٢١٣:٢٩:٣٦١٩:٥١:٣١٢٠:١٠:٢٣٠٠:٤٥:١٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٠٠٧:٠٧:٥٣١٣:٢٩:١٥١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٤٥:٠١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٣٠٧:٠٨:٤٤١٣:٢٨:٥٤١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٧:١٤٠٠:٤٤:٤٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٦٠٧:٠٩:٣٥١٣:٢٨:٣٣١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٤٤:٣٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٩٠٧:١٠:٢٧١٣:٢٨:١٢١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٤:٠٥٠٠:٤٤:١٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:١١٠٧:١١:١٨١٣:٢٧:٥٠١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٤٣:٥٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٢٠٧:١٢:٠٩١٣:٢٧:٢٩١٩:٤٢:١١٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٤٣:٤٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٣٠٧:١٣:٠٠١٣:٢٧:٠٧١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٩:٢٠٠٠:٤٣:٢٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٤٠٧:١٣:٥١١٣:٢٦:٤٦١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٧:٤٥٠٠:٤٣:٠٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٥٠٧:١٤:٤٢١٣:٢٦:٢٤١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٦:١٠٠٠:٤٢:٥٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٥٠٧:١٥:٣٤١٣:٢٦:٠٣١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٤:٣٥٠٠:٤٢:٣٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٤٠٧:١٦:٢٥١٣:٢٥:٤٢١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٣:٠٠٠٠:٤٢:١٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٤٠٧:١٧:١٧١٣:٢٥:٢٠١٩:٣٢:٤٦١٩:٥١:٢٥٠٠:٤١:٥٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٥١:١٣٠٧:١٨:٠٩١٣:٢٤:٥٩١٩:٣١:١٢١٩:٤٩:٥٠٠٠:١١:٤٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٩:٠٠١٢:٢٤:٣٨١٨:٢٩:٣٨١٨:٤٨:١٥٢٣:٤١:٢٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بلقزن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بلقزن روستای بلقزن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بلقزن روستای بلقزن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بلقزن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بلقزن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بلقزن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بلقزن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بلقزن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بلقزن

روستای بلقزن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بلقزن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بلقزن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بلقزن
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بلقزن + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای بلقزن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بلقزن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بلقزن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بلقزن رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بلقزن دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بلقزن
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بلقزن
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بلقزن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بلقزن دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بلقزن
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بلقزن
زمان پخش اذان زنده به افق بلقزن

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بلقزن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو