جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بلغان

هرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بلغان


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:١٧
اذان ظهر: ١٢:٥٩:١٨
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:٥٦
اذان مغرب: ١٩:٤٨:١٣
نیمه شب: ٠٠:١٨:٣٥

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بلغان (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای بلغان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بلغان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بلغان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

كُنراد هیلتون
انسان به كمك خداوند و از خودگذشتگی، توانایی انجام هر كاری را دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بلغان

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بلغان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بلغان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بلغان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بلغان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بلغان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٠:٣٥١٢:٥٣:٣١١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٤:١٥٠٠:١٢:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٤٠٦:١٩:٤١١٢:٥٣:٢١١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٤:٥٢٠٠:١١:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:١٨:٤٧١٢:٥٣:١٢١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٥:٢٩٠٠:١١:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٧:٥٤١٢:٥٣:٠٣١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٦:٠٦٠٠:١١:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٧:٠٢١٢:٥٢:٥٥١٩:٢٩:١٢١٩:٤٦:٤٣٠٠:١١:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:١١٠٦:١٦:١٢١٢:٥٢:٤٨١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٧:٢١٠٠:١٠:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٥:٢٢١٢:٥٢:٤٠١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٧:٥٨٠٠:١٠:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٤:٣٣١٢:٥٢:٣٤١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٣٦٠٠:١٠:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٣:٤٥١٢:٥٢:٢٧١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:١٤٠٠:١٠:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٢:٥٧١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٢:٠٩١٩:٤٩:٥٢٠٠:١٠:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٢:١١١٢:٥٢:١٧١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٠:٢٩٠٠:٠٩:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١١:٢٧١٢:٥٢:١٢١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:٠٧٠٠:٠٩:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٠:٤٣١٢:٥٢:٠٨١٩:٣٣:٥٦١٩:٥١:٤٥٠٠:٠٩:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٠:٠٠١٢:٥٢:٠٥١٩:٣٤:٣١١٩:٥٢:٢٣٠٠:٠٩:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٢٠٦:٠٩:١٨١٢:٥٢:٠٢١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:٠١٠٠:٠٩:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٨:٣٨١٢:٥٢:٠٠١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٣:٣٩٠٠:٠٩:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٧:٥٨١٢:٥١:٥٨١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:١٧٠٠:٠٨:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٣١٠٦:٠٧:٢٠١٢:٥١:٥٧١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٤:٥٥٠٠:٠٨:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠٦:٤٣١٢:٥١:٥٦١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:٣٣٠٠:٠٨:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٦:٠٨١٢:٥١:٥٦١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٦:١١٠٠:٠٨:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٥:٣٣١٢:٥١:٥٧١٩:٣٨:٤١١٩:٥٦:٤٨٠٠:٠٨:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٥:٠٠١٢:٥١:٥٨١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:٢٦٠٠:٠٨:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٢:٠٠١٩:٣٩:٥١١٩:٥٨:٠٣٠٠:٠٨:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٣:٥٧١٢:٥٢:٠٣١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٤١٠٠:٠٨:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٣:٢٨١٢:٥٢:٠٦١٩:٤١:٠٢١٩:٥٩:١٨٠٠:٠٨:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٣:٠٠١٢:٥٢:٠٩١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٥٥٠٠:٠٨:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٢:٣٣١٢:٥٢:١٣١٩:٤٢:١١٢٠:٠٠:٣١٠٠:٠٨:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥٢:١٨١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠١:٠٨٠٠:٠٨:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠١:٤٣١٢:٥٢:٢٣١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٤٤٠٠:٠٨:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بلغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بلغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بلغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بلغان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بلغان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بلغان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بلغان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بلغان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بلغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بلغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بلغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بلغان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بلغان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بلغان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای بلغان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بلغان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بلغان

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٢:٣٩١٣:٠٢:٠٥١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٣٠٠٠:١٨:٢٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٣:١١١٣:٠٢:٠٦١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٨:٥٨٠٠:١٨:٣١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٣:٤٤١٣:٠٢:٠٧١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٢٥٠٠:١٨:٣٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٤٠٦:١٤:١٧١٣:٠٢:٠٨١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٧:٥٠٠٠:١٨:٤٥
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٤:٥٠١٣:٠٢:٠٨١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:١٤٠٠:١٨:٥٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٢:٠٧١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٦:٣٧٠٠:١٨:٥٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٥:٥٦١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٥:٥٩٠٠:١٩:٠٣
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١١٠٦:١٦:٢٩١٣:٠٢:٠٤١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:١٩٠٠:١٩:٠٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٧:٠٢١٣:٠٢:٠١١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٤:٣٨٠٠:١٩:١٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٧:٣٦١٣:٠١:٥٨١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٣:٥٦٠٠:١٩:١٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٨:٠٩١٣:٠١:٥٤١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:١٣٠٠:١٩:١٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١٨:٤٢١٣:٠١:٥٠١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٢:٢٨٠٠:١٩:٢٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٩:١٥١٣:٠١:٤٥١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠١:٤٢٠٠:١٩:٢٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٩:٤٨١٣:٠١:٣٩١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠٠:٥٦٠٠:١٩:٢٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٠:٢١١٣:٠١:٣٣١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:٠٨٠٠:١٩:٢٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٠:٥٤١٣:٠١:٢٦١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:١٩٠٠:١٩:٢٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢١:٢٧١٣:٠١:١٨١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٨:٢٩٠٠:١٩:٢٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢١:٥٩١٣:٠١:١٠١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٧:٣٧٠٠:١٩:٢٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٢:٣٢١٣:٠١:٠٢١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٦:٤٥٠٠:١٩:٢١
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٣:٠٤١٣:٠٠:٥٢١٩:٣٨:١٨١٩:٥٥:٥٢٠٠:١٩:١٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٣:٣٦١٣:٠٠:٤٣١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٤:٥٨٠٠:١٩:١٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٤:٠٨١٣:٠٠:٣٢١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٤:٠٣٠٠:١٩:١١
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٤:٤٠١٣:٠٠:٢١١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٠٧٠٠:١٩:٠٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٥:١١١٣:٠٠:١٠١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:١٠٠٠:١٩:٠٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٥:٤٣١٢:٥٩:٥٨١٩:٣٣:٤٨١٩:٥١:١٢٠٠:١٨:٥٦
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٦:١٤١٢:٥٩:٤٥١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٠:١٣٠٠:١٨:٥٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٦:٤٥١٢:٥٩:٣٢١٩:٣١:٥٤١٩:٤٩:١٤٠٠:١٨:٤٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢٧:١٧١٢:٥٩:١٨١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٨:١٣٠٠:١٨:٣٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٤٠٦:٢٧:٤٧١٢:٥٩:٠٤١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٧:١٢٠٠:١٨:٢٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٢٨:١٨١٢:٥٨:٥٠١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٦:١١٠٠:١٨:١٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٢٨:٤٩١٢:٥٨:٣٥١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٥:٠٨٠٠:١٨:٠٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بلغان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بلغان روستای بلغان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بلغان روستای بلغان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بلغان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بلغان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بلغان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بلغان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بلغان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بلغان

روستای بلغان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بلغان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بلغان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بلغان
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بلغان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای بلغان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بلغان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بلغان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بلغان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بلغان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بلغان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا بلغان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بلغان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بلغان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بلغان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بلغان
جدول اوقات شرعی امروز فردا بلغان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بلغان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو