جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بلده

نور | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز بلده


اذان صبح: ٠٥:٢١:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:١٩
اذان ظهر: ١٣:٠٦:١٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٤٧
اذان مغرب: ١٩:٤٤:١١
نیمه شب: ٠٠:٢٢:٤٢

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بلده (شهرستان نور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر بلده)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر بلده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بلده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

رندل جرل
یكی از روشن ترین راستی‌ها درباره‌ی دیدگاه افراد بزرگسال نسبت به كودك، این است كه كودكی را فراموش كرده‌اند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بلده

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بلده در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بلده ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بلده (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بلده ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بلده ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٦:٣٥١٣:٠٠:٤١١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٤:٣٥٠٠:١٤:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٠:٣١١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٥:٣٠٠٠:١٣:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٣٣٠٦:١٤:١٣١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١٣:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٣:٠٤١٣:٠٠:١٣١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٧:١٩٠٠:١٣:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١١:٥٥١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٨:١٤٠٠:١٢:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١٠:٤٨١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٩:٠٨٠٠:١٢:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٩:٤٢١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٠:٣٢٢٠:١٠:٠٣٠٠:١٢:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٨:٣٧١٢:٥٩:٤٣١٩:٥١:٢٣٢٠:١٠:٥٧٠٠:١٢:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٧:٣٣١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٥١٠٠:١١:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٦:٣٠١٢:٥٩:٣٢١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٢:٤٦٠٠:١١:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٠٠٠٦:٠٥:٢٩١٢:٥٩:٢٧١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٣:٤٠٠٠:١١:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٩:٢٢١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:٣٤٠٠:١١:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:١٦٠٦:٠٣:٢٩١٢:٥٩:١٨١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٥:٢٨٠٠:١٠:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٥٦٠٦:٠٢:٣١١٢:٥٩:١٥١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٦:٢٢٠٠:١٠:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠١:٣٥١٢:٥٩:١٢١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٧:١٦٠٠:١٠:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:١٩٠٦:٠٠:٤٠١٢:٥٩:١٠١٩:٥٨:١٠٢٠:١٨:٠٩٠٠:١٠:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٩:٤٦١٢:٥٩:٠٨١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٩:٠٢٠٠:٠٩:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٥٨:٥٤١٢:٥٩:٠٧١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٩:٥٥٠٠:٠٩:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٣٤٠٥:٥٨:٠٣١٢:٥٩:٠٦٢٠:٠٠:٣٩٢٠:٢٠:٤٨٠٠:٠٩:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٨:٢٢٠٥:٥٧:١٣١٢:٥٩:٠٦٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢١:٤١٠٠:٠٩:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:١٢٠٥:٥٦:٢٥١٢:٥٩:٠٧٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٠٩:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٠٣٠٥:٥٥:٣٨١٢:٥٩:٠٨٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٠٩:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:٥٥٠٥:٥٤:٥٣١٢:٥٩:١٠٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٤:١٦٠٠:٠٨:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٤٩٠٥:٥٤:١٠١٢:٥٩:١٣٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٠٨:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:٤٥٠٥:٥٣:٢٨١٢:٥٩:١٦٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٠٨:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٤٣٠٥:٥٢:٤٧١٢:٥٩:١٩٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٠٨:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٤٢٠٥:٥٢:٠٨١٢:٥٩:٢٣٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٠٨:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٥١:٣١١٢:٥٩:٢٨٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٠٨:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٤٦٠٥:٥٠:٥٥١٢:٥٩:٣٣٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٩:١٣٠٠:٠٨:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بلده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بلده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بلده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بلده

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر بلده

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر بلده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بلده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر بلده

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٢:٢٧٠٦:٥٧:٢٥١٣:٠٨:٢٠١٩:١٩:٥١١٩:٣٨:٠٧٠٠:٢٥:٢١
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٠:٥١٠٦:٥٥:٥٨١٣:٠٨:٠٢١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٨:٥٩٠٠:٢٤:٥٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٩:١٦٠٦:٥٤:٣١١٣:٠٧:٤٤١٩:٢١:٣٣١٩:٣٩:٥١٠٠:٢٤:٣٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥٣:٠٤١٣:٠٧:٢٦١٩:٢٢:٢٤١٩:٤٠:٤٣٠٠:٢٤:١٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٥١:٣٨١٣:٠٧:٠٨١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:٣٥٠٠:٢٣:٥١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٥٠:١١١٣:٠٦:٥٠١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٢:٢٧٠٠:٢٣:٢٨
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٢:٥١٠٦:٤٨:٤٥١٣:٠٦:٣٣١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٣:١٩٠٠:٢٣:٠٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٧:١٩١٣:٠٦:١٥١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٤:١١٠٠:٢٢:٤٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٩:٣٧٠٦:٤٥:٥٣١٣:٠٥:٥٧١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٥:٠٣٠٠:٢٢:١٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٨:٠٠٠٦:٤٤:٢٧١٣:٠٥:٤٠١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٥:٥٥٠٠:٢١:٥٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٣:٠٢١٣:٠٥:٢٣١٩:٢٨:١٩١٩:٤٦:٤٧٠٠:٢١:٣٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤١:٣٧١٣:٠٥:٠٦١٩:٢٩:١٠١٩:٤٧:٣٩٠٠:٢١:٠٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٣:٠٩٠٦:٤٠:١٣١٣:٠٤:٤٩١٩:٣٠:٠١١٩:٤٨:٣٢٠٠:٢٠:٤٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٨:٤٩١٣:٠٤:٣٢١٩:٣٠:٥١١٩:٤٩:٢٤٠٠:٢٠:٢٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٧:٢٥١٣:٠٤:١٦١٩:٣١:٤٢١٩:٥٠:١٧٠٠:٢٠:٠٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٦:٠٢١٣:٠٣:٥٩١٩:٣٢:٣٣١٩:٥١:١٠٠٠:١٩:٣٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٤:٣٩١٣:٠٣:٤٣١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٢:٠٢٠٠:١٩:١٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣٣:١٧١٣:٠٣:٢٨١٩:٣٤:١٤١٩:٥٢:٥٥٠٠:١٨:٥١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٣١:٥٦١٣:٠٣:١٣١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٣:٤٨٠٠:١٨:٢٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠١:٥١٠٦:٣٠:٣٥١٣:٠٢:٥٨١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:٤٢٠٠:١٨:٠٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٩:١٥١٣:٠٢:٤٣١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٥:٣٥٠٠:١٧:٤٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٧:٥٥١٣:٠٢:٢٩١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٦:٢٨٠٠:١٧:٢١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٦:٣٧١٣:٠٢:١٥١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٧:٢٢٠٠:١٦:٥٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٢٥:١٩١٣:٠٢:٠٢١٩:٣٩:٢١١٩:٥٨:١٦٠٠:١٦:٣٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٤:٠١١٣:٠١:٤٩١٩:٤٠:١٣١٩:٥٩:١٠٠٠:١٦:١٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٢:١٩٠٦:٢٢:٤٥١٣:٠١:٣٧١٩:٤١:٠٤٢٠:٠٠:٠٤٠٠:١٥:٥٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:٤٥٠٦:٢١:٢٩١٣:٠١:٢٥١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٥٨٠٠:١٥:٣٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:١٢٠٦:٢٠:١٤١٣:٠١:١٣١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠١:٥٢٠٠:١٥:١٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٩:٠٠١٣:٠١:٠٢١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٢:٤٧٠٠:١٤:٥٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٠:٥١١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٣:٤١٠٠:١٤:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر بلده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر بلده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر بلده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بلده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بلده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بلده

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر بلده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بلده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بلده

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٦:٠٨١٢:١٠:٠٨١٨:١٤:٤٣١٨:٣٢:٥٥٢٣:٥٧:٣٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٧٠٧:٠٤:٤١١٣:٠٩:٥٠١٩:١٥:٣٥١٩:٣٣:٤٧٠٠:٢٧:٠٩
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠٣:١٤١٣:٠٩:٣٢١٩:١٦:٢٦١٩:٣٤:٣٩٠٠:٢٦:٤٨
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٠٠٧:٠١:٤٧١٣:٠٩:١٤١٩:١٧:١٨١٩:٣٥:٣١٠٠:٢٦:٢٧
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٦٠٧:٠٠:٢٠١٣:٠٨:٥٦١٩:١٨:٠٩١٩:٣٦:٢٣٠٠:٢٦:٠٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٢٠٦:٥٨:٥٢١٣:٠٨:٣٨١٩:١٩:٠٠١٩:٣٧:١٥٠٠:٢٥:٤٣
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٧٠٦:٥٧:٢٥١٣:٠٨:٢٠١٩:١٩:٥١١٩:٣٨:٠٧٠٠:٢٥:٢١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥١٠٦:٥٥:٥٨١٣:٠٨:٠٢١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٨:٥٩٠٠:٢٤:٥٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٦٠٦:٥٤:٣١١٣:٠٧:٤٤١٩:٢١:٣٣١٩:٣٩:٥١٠٠:٢٤:٣٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥٣:٠٤١٣:٠٧:٢٦١٩:٢٢:٢٤١٩:٤٠:٤٣٠٠:٢٤:١٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٥١:٣٨١٣:٠٧:٠٨١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:٣٥٠٠:٢٣:٥١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٥٠:١١١٣:٠٦:٥٠١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٢:٢٧٠٠:٢٣:٢٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥١٠٦:٤٨:٤٥١٣:٠٦:٣٣١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٣:١٩٠٠:٢٣:٠٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٧:١٩١٣:٠٦:١٥١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٤:١١٠٠:٢٢:٤٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٧٠٦:٤٥:٥٣١٣:٠٥:٥٧١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٥:٠٣٠٠:٢٢:١٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٠٠٦:٤٤:٢٧١٣:٠٥:٤٠١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٥:٥٥٠٠:٢١:٥٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٣:٠٢١٣:٠٥:٢٣١٩:٢٨:١٩١٩:٤٦:٤٧٠٠:٢١:٣٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤١:٣٧١٣:٠٥:٠٦١٩:٢٩:١٠١٩:٤٧:٣٩٠٠:٢١:٠٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٩٠٦:٤٠:١٣١٣:٠٤:٤٩١٩:٣٠:٠١١٩:٤٨:٣٢٠٠:٢٠:٤٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٨:٤٩١٣:٠٤:٣٢١٩:٣٠:٥١١٩:٤٩:٢٤٠٠:٢٠:٢٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٧:٢٥١٣:٠٤:١٦١٩:٣١:٤٢١٩:٥٠:١٧٠٠:٢٠:٠٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٧٠٦:٣٦:٠٢١٣:٠٣:٥٩١٩:٣٢:٣٣١٩:٥١:١٠٠٠:١٩:٣٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٤:٣٩١٣:٠٣:٤٣١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٢:٠٢٠٠:١٩:١٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣٣:١٧١٣:٠٣:٢٨١٩:٣٤:١٤١٩:٥٢:٥٥٠٠:١٨:٥١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٣١:٥٦١٣:٠٣:١٣١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٣:٤٨٠٠:١٨:٢٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٥١٠٦:٣٠:٣٥١٣:٠٢:٥٨١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:٤٢٠٠:١٨:٠٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٩:١٥١٣:٠٢:٤٣١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٥:٣٥٠٠:١٧:٤٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٢٧:٥٥١٣:٠٢:٢٩١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٦:٢٨٠٠:١٧:٢١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٦:٣٧١٣:٠٢:١٥١٩:٣٨:٣٠١٩:٥٧:٢٢٠٠:١٦:٥٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٢٥:١٩١٣:٠٢:٠٢١٩:٣٩:٢١١٩:٥٨:١٦٠٠:١٦:٣٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٤:٠١١٣:٠١:٤٩١٩:٤٠:١٣١٩:٥٩:١٠٠٠:١٦:١٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بلده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بلده شهر بلده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بلده شهر بلده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بلده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بلده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بلده

بَلَده یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر در بخش بلده شهرستان نور واقع شده‌است. شهر بلده از طریق سه جاده به شهرهای شمالی و تهران دسترسی دارد. در حدّ فاصل ۵۳ کیلومتری جاده هراز و ۵۵ کیلومتری جاده چالوس قرار دارد

شهر بلده در ویکیپدیا

شهر بلده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بلده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بلده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بلده بر روی نقشه

شهر بلده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بلده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بلده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بلده
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر بلده + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر بلده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بلده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بلده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بلده رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بلده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ بلده دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بلده
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بلده ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بلده دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بلده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بلده
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بلده

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بلده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو