جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بلده

نور | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز بلده

اذان صبح: ٠٤:٢٥:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٠٠
اذان ظهر: ١١:٥٥:٤٣
غروب آفتاب: ١٨:٠٠:٥١
اذان مغرب: ١٨:١٩:٠١
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٣:٣٤

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بلده (شهرستان نور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر بلده)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر بلده)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بلده)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

مثل انگلیسی
قمار، مشروب و زن بد، خنده را از لبان مرد دور می كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بلده

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بلده در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بلده ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بلده (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بلده ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بلده
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٩:٣٤١٣:٠٢:٤٧١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٥:٢٢٠٠:١٧:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٨:١٥١٣:٠٢:٣٣١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٦:١٦٠٠:١٧:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٦:٥٦١٣:٠٢:١٩١٩:٣٨:١٨١٩:٥٧:٠٩٠٠:١٧:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٢:٠٥١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٨:٠٣٠٠:١٦:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢٤:٢٠١٣:٠١:٥٢١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:٥٧٠٠:١٦:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٣:٠٣١٣:٠١:٤٠١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٥١٠٠:١٦:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥١:٠٨٠٦:٢١:٤٧١٣:٠١:٢٧١٩:٤١:٤٣٢٠:٠٠:٤٥٠٠:١٥:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٢٠:٣٢١٣:٠١:١٦١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠١:٣٩٠٠:١٥:١٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٨:٠١٠٦:١٩:١٨١٣:٠١:٠٤١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٢:٣٣٠٠:١٤:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٨:٠٤١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٣:٢٧٠٠:١٤:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٦:٥١١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٤:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٥:٤٠١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٥:١٦٠٠:١٣:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٦:١٠٠٠:١٣:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٣:٢٠١٣:٠٠:١٤١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٧:٠٤٠٠:١٣:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١٢:١١١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:٥٩٠٠:١٣:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٢٧٠٦:١١:٠٣١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:٥٣٠٠:١٢:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٩:٥٧١٢:٥٩:٥١١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٩:٤٨٠٠:١٢:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٨:٥٢١٢:٥٩:٤٤١٩:٥١:٠٩٢٠:١٠:٤٢٠٠:١٢:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٧:٤٧١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٢:٠٠٢٠:١١:٣٧٠٠:١١:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣١:٤٣٠٦:٠٦:٤٤١٢:٥٩:٣٢١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٢:٣١٠٠:١١:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٥:٤٢١٢:٥٩:٢٧١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٣:٢٦٠٠:١١:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٥٦٠٦:٠٤:٤٢١٢:٥٩:٢٢١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٤:٢٠٠٠:١١:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٣٥٠٦:٠٣:٤٣١٢:٥٩:١٨١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٥:١٤٠٠:١٠:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٦:١٥٠٦:٠٢:٤٥١٢:٥٩:١٥١٩:٥٦:١٦٢٠:١٦:٠٨٠٠:١٠:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٥٥٠٦:٠١:٤٨١٢:٥٩:١٢١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٧:٠٢٠٠:١٠:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٣٨٠٦:٠٠:٥٢١٢:٥٩:١٠١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٧:٥٦٠٠:١٠:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٩:٥٨١٢:٥٩:٠٨١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٨:٤٩٠٠:٠٩:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٠٦٠٥:٥٩:٠٦١٢:٥٩:٠٧١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:٤٢٠٠:٠٩:٤٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٨:١٥١٢:٥٩:٠٦٢٠:٠٠:٢٧٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٠٩:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بلده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بلده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بلده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بلده

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بلده

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بلده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بلده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بلده

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بلده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بلده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بلده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بلده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بلده برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بلده

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر بلده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بلده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بلده

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بلده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بلده شهر بلده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بلده شهر بلده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بلده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بلده برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بلده

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر بلده قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بلده دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بلده

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٦:٣٦١٣:٠٥:٣٤١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:٥٢٠٠:٢٠:٣٠
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٧:٢٤١٣:٠٥:١٨١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠١:٣١٠٠:٢٠:٢٣
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٨:١١١٣:٠٥:٠٢١٩:٤١:١٨٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٢٠:١٥
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٨:٥٩١٣:٠٤:٤٦١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٨:٤٦٠٠:٢٠:٠٧
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٩:٤٦١٣:٠٤:٢٩١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٧:٢٢٠٠:١٩:٥٨
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٠٠٦:٣٠:٣٣١٣:٠٤:١١١٩:٣٧:١٤١٩:٥٥:٥٨٠٠:١٩:٤٩
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٣١:٢٠١٣:٠٣:٥٤١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٣٣٠٠:١٩:٣٩
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٣٢:٠٧١٣:٠٣:٣٥١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٣:٠٨٠٠:١٩:٢٨
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣٢:٥٤١٣:٠٣:١٧١٩:٣٣:٠٥١٩:٥١:٤٢٠٠:١٩:١٧
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٣:٤١١٣:٠٢:٥٨١٩:٣١:٤٠١٩:٥٠:١٦٠٠:١٩:٠٥
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٣٤:٢٧١٣:٠٢:٣٩١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:٤٩٠٠:١٨:٥٣
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٥:١٤١٣:٠٢:٢٠١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٧:٢٢٠٠:١٨:٤٠
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣٦:٠٠١٣:٠٢:٠٠١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٥٤٠٠:١٨:٢٧
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣٦:٤٧١٣:٠١:٤٠١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٤:٢٦٠٠:١٨:١٣
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣٧:٣٣١٣:٠١:٢٠١٩:٢٤:٣١١٩:٤٢:٥٧٠٠:١٧:٥٩
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٨:٢٠١٣:٠١:٠٠١٩:٢٣:٠٤١٩:٤١:٢٩٠٠:١٧:٤٥
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٦٠٦:٣٩:٠٦١٣:٠٠:٣٩١٩:٢١:٣٦١٩:٤٠:٠٠٠٠:١٧:٣٠
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٩:٥٣١٣:٠٠:١٨١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٨:٣٠٠٠:١٧:١٥
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٠:٣٩١٢:٥٩:٥٧١٩:١٨:٤٠١٩:٣٧:٠١٠٠:١٧:٠٠
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:١٩٠٦:٤١:٢٦١٢:٥٩:٣٦١٩:١٧:١٢١٩:٣٥:٣١٠٠:١٦:٤٤
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:١٦٠٦:٤٢:١٢١٢:٥٩:١٥١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:٠٢٠٠:١٦:٢٨
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٢:٥٩١٢:٥٨:٥٤١٩:١٤:١٥١٩:٣٢:٣٢٠٠:١٦:١١
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٨٠٦:٤٣:٤٥١٢:٥٨:٣٣١٩:١٢:٤٦١٩:٣١:٠٢٠٠:١٥:٥٥
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٤٠٦:٤٤:٣٢١٢:٥٨:١٢١٩:١١:١٦١٩:٢٩:٣٢٠٠:١٥:٣٨
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٩٠٦:٤٥:١٨١٢:٥٧:٥٠١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٨:٠١٠٠:١٥:٢١
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٤٠٦:٤٦:٠٥١٢:٥٧:٢٩١٩:٠٨:١٨١٩:٢٦:٣١٠٠:١٥:٠٣
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٩٠٦:٤٦:٥٢١٢:٥٧:٠٨١٩:٠٦:٤٨١٩:٢٥:٠١٠٠:١٤:٤٦
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤٧:٣٩١٢:٥٦:٤٦١٩:٠٥:١٩١٩:٢٣:٣١٠٠:١٤:٢٨
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٤٨:٢٦١٢:٥٦:٢٥١٩:٠٣:٤٩١٩:٢٢:٠١٠٠:١٤:١٠
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣١٠٦:٤٩:١٣١٢:٥٦:٠٤١٩:٠٢:٢٠١٩:٢٠:٣١٢٣:٤٣:٥٢
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٥٠:٠٠١١:٥٥:٤٣١٨:٠٠:٥١١٨:١٩:٠١٢٣:١٣:٣٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بلده

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بلده شهر بلده در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر بلده شهر بلده بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بلده را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بلده برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بلده

بَلَده یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر در بخش بلده شهرستان نور واقع شده‌است. شهر بلده از طریق سه جاده به شهرهای شمالی و تهران دسترسی دارد. در حدّ فاصل ۵۳ کیلومتری جاده هراز و ۵۵ کیلومتری جاده چالوس قرار دارد

شهر بلده در ویکیپدیا

شهر بلده

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بلده موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بلده برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بلده بر روی نقشه

شهر بلده بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بلده

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بلده است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بلده
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر بلده + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر بلده + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بلده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بلده + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بلده + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بلده

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بلده رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بلده
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بلده
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ بلده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بلده دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بلده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بلده ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ بلده دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بلده دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بلده یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو