جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بلداجی

بروجن | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز بلداجی

اذان صبح: ٠٥:٢٠:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٠٣
اذان ظهر: ١١:٥٣:٣٠
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٢٠:٣٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:١١:٣٣

جمعه ٠٧ آذر ١٣٩٩
١٢ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٧ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بلداجی (شهرستان بروجن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ آذر ٩٩ شهر بلداجی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر بلداجی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بلداجی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز نیروی دریایی

جك كانفیلد
در زندگی خود، به افراد منفی، خرده نگیرید، فقط داد و ستد خود با آنها را تا آنجا كه می‌شود، محدود كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بلداجی

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بلداجی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بلداجی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بلداجی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بلداجی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بلداجی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٥٣٠٦:٣٨:١٩١٣:٠٦:٠٤١٩:٣٤:١٨١٩:٥٢:٠٤٠٠:٢٣:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٣٠٠٦:٣٧:٠٩١٣:٠٥:٤٩١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٢:٤٧٠٠:٢٣:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣٥:٥٩١٣:٠٥:٣٥١٩:٣٥:٤١١٩:٥٣:٣٠٠٠:٢٣:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٤:٥٠١٣:٠٥:٢١١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٤:١٤٠٠:٢٢:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٣:٤١١٣:٠٥:٠٨١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٤:٥٧٠٠:٢٢:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٢:٣٣١٣:٠٤:٥٥١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٥:٤١٠٠:٢٢:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣١:٢٦١٣:٠٤:٤٢١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٦:٢٥٠٠:٢١:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٠:٢٠١٣:٠٤:٣٠١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٧:٠٩٠٠:٢١:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٩:١٤١٣:٠٤:١٨١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٥٣٠٠:٢١:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٢٨:٠٩١٣:٠٤:٠٧١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٨:٣٧٠٠:٢٠:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٧:٠٥١٣:٠٣:٥٦١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:٢١٠٠:٢٠:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٦:٠٢١٣:٠٣:٤٥١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٢٠:٢١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٥:٠٠١٣:٠٣:٣٥١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٢٠:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٣:٥٨١٣:٠٣:٢٦١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠١:٣٥٠٠:١٩:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٢:٥٨١٣:٠٣:١٧١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٢٠٠٠:١٩:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢١:٥٩١٣:٠٣:٠٨١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:٠٤٠٠:١٩:١٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢١:٠٠١٣:٠٣:٠٠١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٤٩٠٠:١٨:٥٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٢:٥٣١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:٣٤٠٠:١٨:٤٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٣٠٦:١٩:٠٦١٣:٠٢:٤٦١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:١٩٠٠:١٨:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٨:١١١٣:٠٢:٤٠١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٦:٠٤٠٠:١٨:١٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٧:١٧١٣:٠٢:٣٤١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٦:٥٠٠٠:١٧:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٢:٢٩١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:٣٥٠٠:١٧:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٥:٣١١٣:٠٢:٢٤١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٢٠٠٠:١٧:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٤:٤١١٣:٠٢:٢٠١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:٠٥٠٠:١٧:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٣:٥١١٣:٠٢:١٧١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٥٠٠٠:١٧:١٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١١٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٢:١٤١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٣٥٠٠:١٦:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٢:١٥١٣:٠٢:١٢١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٢٠٠٠:١٦:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:٠٣٠٦:١١:٣٠١٣:٠٢:١٠١٩:٥٣:١٦٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٦:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٠:٤٥١٣:٠٢:٠٩١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٥٠٠٠:١٦:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بلداجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بلداجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بلداجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بلداجی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر بلداجی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بلداجی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بلداجی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر بلداجی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بلداجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر بلداجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر بلداجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بلداجی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بلداجی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بلداجی

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م شهر بلداجی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بلداجی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بلداجی

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر بلداجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بلداجی شهر بلداجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بلداجی شهر بلداجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بلداجی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بلداجی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر بلداجی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بلداجی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بلداجی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر بلداجی

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٦٠٦:٣٩:٥٠١١:٥١:٤٤١٧:٠٣:٢٢١٧:٢٢:٠١٢٣:١٠:٠٧
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:١٦:٥١٠٦:٤٠:٤٢١١:٥٢:٠٠١٧:٠٣:٠٢١٧:٢١:٤٣٢٣:١٠:١٩
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤١:٣٥١١:٥٢:١٧١٧:٠٢:٤٣١٧:٢١:٢٦٢٣:١٠:٣٢
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:١٨:٢١٠٦:٤٢:٢٧١١:٥٢:٣٤١٧:٠٢:٢٦١٧:٢١:١١٢٣:١٠:٤٦
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٣:١٩١١:٥٢:٥٢١٧:٠٢:١٠١٧:٢٠:٥٧٢٣:١١:٠١
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٤:١١١١:٥٣:١١١٧:٠١:٥٧١٧:٢٠:٤٦٢٣:١١:١٦
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٤٥:٠٣١١:٥٣:٣٠١٧:٠١:٤٥١٧:٢٠:٣٦٢٣:١١:٣٣
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٢١:٢١٠٦:٤٥:٥٤١١:٥٣:٥١١٧:٠١:٣٥١٧:٢٠:٢٧٢٣:١١:٥٠
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٤٦:٤٤١١:٥٤:١٢١٧:٠١:٢٦١٧:٢٠:٢١٢٣:١٢:٠٨
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٤٧:٣٥١١:٥٤:٣٣١٧:٠١:٢٠١٧:٢٠:١٦٢٣:١٢:٢٦
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٣٠٦:٤٨:٢٤١١:٥٤:٥٦١٧:٠١:١٥١٧:٢٠:١٣٢٣:١٢:٤٦
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٦٠٦:٤٩:١٤١١:٥٥:١٨١٧:٠١:١٢١٧:٢٠:١٢٢٣:١٣:٠٦
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٥٠:٠٢١١:٥٥:٤٢١٧:٠١:١١١٧:٢٠:١٢٢٣:١٣:٢٧
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥٠:٥٠١١:٥٦:٠٦١٧:٠١:١٢١٧:٢٠:١٤٢٣:١٣:٤٨
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٤٠٦:٥١:٣٨١١:٥٦:٣١١٧:٠١:١٥١٧:٢٠:١٨٢٣:١٤:١٠
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٦٠٦:٥٢:٢٥١١:٥٦:٥٦١٧:٠١:١٩١٧:٢٠:٢٤٢٣:١٤:٣٣
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٥٣:١١١١:٥٧:٢٢١٧:٠١:٢٥١٧:٢٠:٣٢٢٣:١٤:٥٧
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٣:٥٦١١:٥٧:٤٨١٧:٠١:٣٣١٧:٢٠:٤١٢٣:١٥:٢١
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٨٠٦:٥٤:٤٠١١:٥٨:١٥١٧:٠١:٤٣١٧:٢٠:٥٢٢٣:١٥:٤٥
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٨٠٦:٥٥:٢٤١١:٥٨:٤٢١٧:٠١:٥٤١٧:٢١:٠٤٢٣:١٦:١١
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٧٠٦:٥٦:٠٦١١:٥٩:١٠١٧:٠٢:٠٧١٧:٢١:١٨٢٣:١٦:٣٧
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٦:٤٨١١:٥٩:٣٨١٧:٠٢:٢٢١٧:٢١:٣٤٢٣:١٧:٠٣
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٧:٢٩١٢:٠٠:٠٦١٧:٠٢:٣٩١٧:٢١:٥٢٢٣:١٧:٣٠
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢١٠٦:٥٨:٠٨١٢:٠٠:٣٥١٧:٠٢:٥٨١٧:٢٢:١١٢٣:١٧:٥٧
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٧٠٦:٥٨:٤٧١٢:٠١:٠٤١٧:٠٣:١٨١٧:٢٢:٣١٢٣:١٨:٢٥
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٣٠٦:٥٩:٢٤١٢:٠١:٣٣١٧:٠٣:٣٩١٧:٢٢:٥٤٢٣:١٨:٥٣
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٧٠٧:٠٠:٠٠١٢:٠٢:٠٣١٧:٠٤:٠٣١٧:٢٣:١٧٢٣:١٩:٢٢
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤١٠٧:٠٠:٣٥١٢:٠٢:٣٢١٧:٠٤:٢٧١٧:٢٣:٤٢٢٣:١٩:٥٠
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٤٠٧:٠١:٠٩١٢:٠٣:٠٢١٧:٠٤:٥٤١٧:٢٤:٠٩٢٣:٢٠:٢٠
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٥٠٧:٠١:٤١١٢:٠٣:٣٢١٧:٠٥:٢٢١٧:٢٤:٣٧٢٣:٢٠:٤٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بلداجی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر بلداجی شهر بلداجی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر بلداجی شهر بلداجی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بلداجی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بلداجی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بلداجی

شهر بُلْداجی یکی از شهرهای شهرستان بروجن، استان چهارمحال و بختیاری است

شهر بلداجی در ویکیپدیا

شهر بلداجی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بلداجی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بلداجی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بلداجی بر روی نقشه

شهر بلداجی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بلداجی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بلداجی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بلداجی
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر بلداجی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر بلداجی + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر بلداجی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بلداجی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بلداجی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بلداجی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بلداجی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ بلداجی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بلداجی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بلداجی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق بلداجی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بلداجی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بلداجی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا بلداجی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بلداجی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بلداجی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو