جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بلبلو

توتان ومهمدان | نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز بلبلو

اذان صبح: ٠٤:٢٠:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٣٩:١٤
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:١٢
اذان مغرب: ١٩:٤٨:٢٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٥:٢٥

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بلبلو (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای بلبلو)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بلبلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بلبلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

محمد غزالی
راه حق یكی و راه باطل هزار.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بلبلو

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بلبلو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بلبلو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بلبلو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بلبلو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بلبلو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١١:٣٥١٢:٣٤:١٣١٨:٥٧:١٤١٩:١٣:٥٩٢٣:٥٤:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٠:٣٦١٢:٣٣:٥٨١٨:٥٧:٤٤١٩:١٤:٣١٢٣:٥٤:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥١:٠٦٠٦:٠٩:٣٨١٢:٣٣:٤٤١٨:٥٨:١٤١٩:١٥:٠٢٢٣:٥٤:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٠٨:٤٠١٢:٣٣:٣٠١٨:٥٨:٤٤١٩:١٥:٣٤٢٣:٥٣:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٨:٥٠٠٦:٠٧:٤٣١٢:٣٣:١٧١٨:٥٩:١٤١٩:١٦:٠٦٢٣:٥٣:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٠٦:٤٦١٢:٣٣:٠٤١٨:٥٩:٤٥١٩:١٦:٣٨٢٣:٥٣:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٠٥:٥٠١٢:٣٢:٥١١٩:٠٠:١٥١٩:١٧:١٠٢٣:٥٢:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٠٤:٥٥١٢:٣٢:٣٩١٩:٠٠:٤٦١٩:١٧:٤٢٢٣:٥٢:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٢٤٠٦:٠٤:٠١١٢:٣٢:٢٧١٩:٠١:١٧١٩:١٨:١٥٢٣:٥٢:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:١٩٠٦:٠٣:٠٧١٢:٣٢:١٦١٩:٠١:٤٧١٩:١٨:٤٨٢٣:٥٢:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٢:١٤١٢:٣٢:٠٥١٩:٠٢:١٨١٩:١٩:٢١٢٣:٥١:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤١:١٠٠٦:٠١:٢١١٢:٣١:٥٤١٩:٠٢:٥٠١٩:١٩:٥٤٢٣:٥١:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٠:٣٠١٢:٣١:٤٤١٩:٠٣:٢١١٩:٢٠:٢٧٢٣:٥١:١٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٠٤٠٥:٥٩:٣٩١٢:٣١:٣٥١٩:٠٣:٥٢١٩:٢١:٠١٢٣:٥٠:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٠٢٠٥:٥٨:٥٠١٢:٣١:٢٦١٩:٠٤:٢٤١٩:٢١:٣٤٢٣:٥٠:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٠١٠٥:٥٨:٠١١٢:٣١:١٧١٩:٠٤:٥٦١٩:٢٢:٠٨٢٣:٥٠:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٠٠٠٥:٥٧:١٣١٢:٣١:٠٩١٩:٠٥:٢٨١٩:٢٢:٤٢٢٣:٥٠:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٥:٠٠٠٥:٥٦:٢٦١٢:٣١:٠٢١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٣:١٦٢٣:٥٠:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٠٢٠٥:٥٥:٣٩١٢:٣٠:٥٥١٩:٠٦:٣٢١٩:٢٣:٥٠٢٣:٤٩:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٠٤٠٥:٥٤:٥٤١٢:٣٠:٤٩١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٤:٢٥٢٣:٤٩:٣٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٠٧٠٥:٥٤:١٠١٢:٣٠:٤٣١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٥:٠٠٢٣:٤٩:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:١٠٠٥:٥٣:٢٧١٢:٣٠:٣٨١٩:٠٨:١٠١٩:٢٥:٣٤٢٣:٤٩:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:١٥٠٥:٥٢:٤٥١٢:٣٠:٣٣١٩:٠٨:٤٢١٩:٢٦:٠٩٢٣:٤٩:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٢:٠٤١٢:٣٠:٢٩١٩:٠٩:١٥١٩:٢٦:٤٤٢٣:٤٨:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥١:٢٤١٢:٣٠:٢٦١٩:٠٩:٤٨١٩:٢٧:١٩٢٣:٤٨:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٣٦٠٥:٥٠:٤٥١٢:٣٠:٢٣١٩:١٠:٢١١٩:٢٧:٥٤٢٣:٤٨:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٤٥٠٥:٥٠:٠٧١٢:٣٠:٢١١٩:١٠:٥٤١٩:٢٨:٢٩٢٣:٤٨:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٤٩:٣٠١٢:٣٠:١٩١٩:١١:٢٧١٩:٢٩:٠٥٢٣:٤٨:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٠٧٠٥:٤٨:٥٥١٢:٣٠:١٨١٩:١٢:٠٠١٩:٢٩:٤٠٢٣:٤٨:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بلبلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بلبلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بلبلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بلبلو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بلبلو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بلبلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بلبلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بلبلو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای بلبلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بلبلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بلبلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بلبلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بلبلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بلبلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای بلبلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بلبلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بلبلو

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بلبلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بلبلو روستای بلبلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بلبلو روستای بلبلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بلبلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بلبلو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بلبلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بلبلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بلبلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بلبلو

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٥٠٥:٤١:٥٧١٢:٣٥:٤٩١٩:٢٩:٤١١٩:٤٨:١٣٢٣:٥١:١٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٩٠٥:٤٢:١٠١٢:٣٦:٠٢١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٨:٢٤٢٣:٥١:٢٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٤٠٥:٤٢:٢٥١٢:٣٦:١٥١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٨:٣٥٢٣:٥١:٤٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢١٠٥:٤٢:٤١١٢:٣٦:٢٨١٩:٣٠:١٣١٩:٤٨:٤٤٢٣:٥١:٥٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٠٠٥:٤٢:٥٧١٢:٣٦:٤١١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٨:٥٢٢٣:٥٢:١١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٩٠٥:٤٣:١٥١٢:٣٦:٥٤١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:٥٩٢٣:٥٢:٢٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٠٠٥:٤٣:٣٣١٢:٣٧:٠٦١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٩:٠٥٢٣:٥٢:٣٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٣٠٥:٤٣:٥٢١٢:٣٧:١٨١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٩:٠٩٢٣:٥٢:٥٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٦٠٥:٤٤:١٢١٢:٣٧:٣٠١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٩:١٢٢٣:٥٣:٠٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣١٠٥:٤٤:٣٢١٢:٣٧:٤٢١٩:٣٠:٤٧١٩:٤٩:١٤٢٣:٥٣:٢٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٧٠٥:٤٤:٥٤١٢:٣٧:٥٤١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٩:١٥٢٣:٥٣:٣٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٥:١٦١٢:٣٨:٠٥١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٩:١٤٢٣:٥٣:٥٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٢٠٥:٤٥:٣٨١٢:٣٨:١٦١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٩:١١٢٣:٥٤:٠٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٢٠٥:٤٦:٠١١٢:٣٨:٢٦١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٩:٠٨٢٣:٥٤:١٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٢٠٥:٤٦:٢٥١٢:٣٨:٣٧١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٩:٠٣٢٣:٥٤:٣٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٣٠٥:٤٦:٥٠١٢:٣٨:٤٧١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٨:٥٦٢٣:٥٤:٤٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٦٠٥:٤٧:١٥١٢:٣٨:٥٦١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:٤٩٢٣:٥٤:٥٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٩٠٥:٤٧:٤٠١٢:٣٩:٠٥١٩:٣٠:٢١١٩:٤٨:٤٠٢٣:٥٥:١٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٤٨:٠٦١٢:٣٩:١٤١٩:٣٠:١٢١٩:٤٨:٢٩٢٣:٥٥:٢٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٤٨:٣٣١٢:٣٩:٢٣١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٨:١٨٢٣:٥٥:٣٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٤٠٥:٤٩:٠٠١٢:٣٩:٣١١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٨:٠٥٢٣:٥٥:٥١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥١٠٥:٤٩:٢٧١٢:٣٩:٣٨١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٧:٥٠٢٣:٥٦:٠٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٤٩:٥٥١٢:٣٩:٤٥١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٧:٣٤٢٣:٥٦:١٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٥٠:٢٣١٢:٣٩:٥٢١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٧:١٧٢٣:٥٦:٢٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٥٠:٥٢١٢:٣٩:٥٨١٩:٢٨:٥١١٩:٤٦:٥٩٢٣:٥٦:٣٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٥١:٢١١٢:٤٠:٠٣١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٦:٣٩٢٣:٥٦:٤٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٥١:٥٠١٢:٤٠:٠٩١٩:٢٨:١٣١٩:٤٦:١٨٢٣:٥٦:٥٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٥٢:١٩١٢:٤٠:١٣١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٥:٥٥٢٣:٥٧:٠٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥٢:٤٩١٢:٤٠:١٧١٩:٢٧:٣١١٩:٤٥:٣٢٢٣:٥٧:١٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٣:١٩١٢:٤٠:٢١١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٥:٠٦٢٣:٥٧:٢٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٩٠٥:٥٣:٤٩١٢:٤٠:٢٤١٩:٢٦:٤٣١٩:٤٤:٤٠٢٣:٥٧:٣٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بلبلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بلبلو روستای بلبلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بلبلو روستای بلبلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بلبلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بلبلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بلبلو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بلبلو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بلبلو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بلبلو

روستای بلبلو بر روی نقشه

روستای بلبلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بلبلو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بلبلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بلبلو
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بلبلو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای بلبلو + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بلبلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بلبلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بلبلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بلبلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بلبلو رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بلبلو
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بلبلو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بلبلو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بلبلو دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بلبلو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بلبلو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق بلبلو
زمان پخش اذان مستقیم به افق بلبلو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بلبلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو