جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بلبلو

توتان ومهمدان | نیکشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز بلبلو


اذان صبح: ٠٤:٣٨:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:١٥
اذان ظهر: ١١:٢٠:١١
غروب آفتاب: ١٦:٤١:٥٤
اذان مغرب: ١٦:٥٩:٢٩
نیمه شب: ٢٢:٤٠:٤٣

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بلبلو (شهرستان نیکشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای بلبلو)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بلبلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بلبلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
برای خودتان، آیین و تشریفاتی به وجود آورید كه تنها از آن خودتان باشد و با یك راه "میان‌بر"، شما را به دگرگونی برساند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بلبلو

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بلبلو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بلبلو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بلبلو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بلبلو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بلبلو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٥٢٠٦:٠٠:١٨١٢:٣١:٤٣١٩:٠٣:٣٠١٩:٢٠:٣٦٢٣:٥١:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٥٠٠٥:٥٩:٢٨١٢:٣١:٣٤١٩:٠٤:٠١١٩:٢١:١٠٢٣:٥٠:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٤٨٠٥:٥٨:٣٩١٢:٣١:٢٥١٩:٠٤:٣٣١٩:٢١:٤٤٢٣:٥٠:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٤٧٠٥:٥٧:٥٠١٢:٣١:١٧١٩:٠٥:٠٥١٩:٢٢:١٨٢٣:٥٠:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٤٧٠٥:٥٧:٠٢١٢:٣١:٠٩١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٢:٥٢٢٣:٥٠:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٤٧٠٥:٥٦:١٥١٢:٣١:٠٢١٩:٠٦:٠٩١٩:٢٣:٢٦٢٣:٤٩:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٤٩٠٥:٥٥:٣٠١٢:٣٠:٥٥١٩:٠٦:٤٢١٩:٢٤:٠٠٢٣:٤٩:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٥١٠٥:٥٤:٤٥١٢:٣٠:٤٩١٩:٠٧:١٤١٩:٢٤:٣٥٢٣:٤٩:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:٥٤٠٥:٥٤:٠١١٢:٣٠:٤٣١٩:٠٧:٤٦١٩:٢٥:٠٩٢٣:٤٩:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٥٨٠٥:٥٣:١٨١٢:٣٠:٣٨١٩:٠٨:١٩١٩:٢٥:٤٤٢٣:٤٩:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٠٣٠٥:٥٢:٣٦١٢:٣٠:٣٣١٩:٠٨:٥١١٩:٢٦:١٩٢٣:٤٩:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٠٩٠٥:٥١:٥٥١٢:٣٠:٢٩١٩:٠٩:٢٤١٩:٢٦:٥٤٢٣:٤٨:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:١٦٠٥:٥١:١٥١٢:٣٠:٢٦١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٧:٢٨٢٣:٤٨:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥٠:٣٦١٢:٣٠:٢٣١٩:١٠:٣٠١٩:٢٨:٠٣٢٣:٤٨:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٤٩:٥٩١٢:٣٠:٢١١٩:١١:٠٣١٩:٢٨:٣٨٢٣:٤٨:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٤٩:٢٢١٢:٣٠:١٩١٩:١١:٣٥١٩:٢٩:١٣٢٣:٤٨:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٤٨:٤٧١٢:٣٠:١٨١٩:١٢:٠٨١٩:٢٩:٤٨٢٣:٤٨:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٤٨:١٢١٢:٣٠:١٨١٩:١٢:٤١١٩:٣٠:٢٣٢٣:٤٨:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٤٧:٣٩١٢:٣٠:١٨١٩:١٣:١٤١٩:٣٠:٥٨٢٣:٤٧:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٤٧:٠٧١٢:٣٠:١٨١٩:١٣:٤٧١٩:٣١:٣٣٢٣:٤٧:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٥٤٠٥:٤٦:٣٧١٢:٣٠:٢٠١٩:١٤:٢٠١٩:٣٢:٠٨٢٣:٤٧:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:١٢٠٥:٤٦:٠٧١٢:٣٠:٢١١٩:١٤:٥٣١٩:٣٢:٤٣٢٣:٤٧:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٣١٠٥:٤٥:٣٩١٢:٣٠:٢٤١٩:١٥:٢٥١٩:٣٣:١٨٢٣:٤٧:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٥:١٢١٢:٣٠:٢٧١٩:١٥:٥٨١٩:٣٣:٥٢٢٣:٤٧:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:١٣٠٥:٤٤:٤٦١٢:٣٠:٣٠١٩:١٦:٣٠١٩:٣٤:٢٧٢٣:٤٧:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٣٦٠٥:٤٤:٢٢١٢:٣٠:٣٤١٩:١٧:٠٣١٩:٣٥:٠١٢٣:٤٧:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٠١٠٥:٤٣:٥٩١٢:٣٠:٣٩١٩:١٧:٣٥١٩:٣٥:٣٥٢٣:٤٧:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤٣:٣٧١٢:٣٠:٤٤١٩:١٨:٠٦١٩:٣٦:٠٩٢٣:٤٧:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٦:٥٥٠٥:٤٣:١٦١٢:٣٠:٥٠١٩:١٨:٣٨١٩:٣٦:٤٢٢٣:٤٧:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بلبلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بلبلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بلبلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بلبلو

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای بلبلو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بلبلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بلبلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای بلبلو

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای بلبلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای بلبلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای بلبلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بلبلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بلبلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بلبلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بلبلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بلبلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بلبلو

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٥٠٥:٥٧:٣١١١:١٩:٥٥١٦:٤٢:٠٧١٦:٥٩:٤٠٢٢:٤٠:٣٠
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٣٠٥:٥٨:١٥١١:٢٠:١١١٦:٤١:٥٤١٦:٥٩:٢٩٢٢:٤٠:٤٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٢٠٥:٥٩:٠٠١١:٢٠:٢٨١٦:٤١:٤٣١٦:٥٩:٢٠٢٢:٤٠:٥٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١١٠٥:٥٩:٤٥١١:٢٠:٤٦١٦:٤١:٣٤١٦:٥٩:١٣٢٢:٤١:١٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٠:٣٠١١:٢١:٠٤١٦:٤١:٢٦١٦:٥٩:٠٦٢٢:٤١:٢٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠١:١٥١١:٢١:٢٣١٦:٤١:٢٠١٦:٥٩:٠٢٢٢:٤١:٤٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٠٢:٠٠١١:٢١:٤٣١٦:٤١:١٦١٦:٥٨:٥٩٢٢:٤٢:٠١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٦٠٦:٠٢:٤٥١١:٢٢:٠٤١٦:٤١:١٣١٦:٥٨:٥٧٢٢:٤٢:١٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٤٠٦:٠٣:٢٩١١:٢٢:٢٥١٦:٤١:١١١٦:٥٨:٥٧٢٢:٤٢:٣٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٣٠٦:٠٤:١٣١١:٢٢:٤٧١٦:٤١:١١١٦:٥٨:٥٩٢٢:٤٢:٥٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٢٠٦:٠٤:٥٧١١:٢٣:٠٩١٦:٤١:١٣١٦:٥٩:٠٢٢٢:٤٣:١٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٠٥:٤١١١:٢٣:٣٣١٦:٤١:١٦١٦:٥٩:٠٦٢٢:٤٣:٣٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٠٦:٢٤١١:٢٣:٥٦١٦:٤١:٢١١٦:٥٩:١٢٢٢:٤٣:٥٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٠٧:٠٧١١:٢٤:٢١١٦:٤١:٢٧١٦:٥٩:٢٠٢٢:٤٤:٢١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٥٠٦:٠٧:٤٩١١:٢٤:٤٦١٦:٤١:٣٥١٦:٥٩:٢٩٢٢:٤٤:٤٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٠٨:٣١١١:٢٥:١١١٦:٤١:٤٤١٦:٥٩:٣٩٢٢:٤٥:٠٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٠٩:١٣١١:٢٥:٣٧١٦:٤١:٥٤١٦:٥٩:٥١٢٢:٤٥:٣١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٠٩:٥٤١١:٢٦:٠٣١٦:٤٢:٠٧١٧:٠٠:٠٤٢٢:٤٥:٥٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٠:٣٤١١:٢٦:٣٠١٦:٤٢:٢٠١٧:٠٠:١٩٢٢:٤٦:٢٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢١٠٦:١١:١٤١١:٢٦:٥٧١٦:٤٢:٣٥١٧:٠٠:٣٥٢٢:٤٦:٤٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١١:٥٣١١:٢٧:٢٥١٦:٤٢:٥٢١٧:٠٠:٥٢٢٢:٤٧:١٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٢:٣١١١:٢٧:٥٣١٦:٤٣:١٠١٧:٠١:١١٢٢:٤٧:٣٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٣:٠٩١١:٢٨:٢١١٦:٤٣:٢٩١٧:٠١:٣١٢٢:٤٨:٠٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٢٠٦:١٣:٤٦١١:٢٨:٥٠١٦:٤٣:٥٠١٧:٠١:٥٢٢٢:٤٨:٣٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٤:٢٢١١:٢٩:١٩١٦:٤٤:١٢١٧:٠٢:١٥٢٢:٤٩:٠١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٤:٥٧١١:٢٩:٤٨١٦:٤٤:٣٦١٧:٠٢:٣٨٢٢:٤٩:٢٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٣٠٦:١٥:٣٢١١:٣٠:١٧١٦:٤٥:٠١١٧:٠٣:٠٤٢٢:٤٩:٥٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٦٠٦:١٦:٠٥١١:٣٠:٤٧١٦:٤٥:٢٧١٧:٠٣:٣٠٢٢:٥٠:٢٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٧٠٦:١٦:٣٨١١:٣١:١٦١٦:٤٥:٥٤١٧:٠٣:٥٧٢٢:٥٠:٥٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٨٠٦:١٧:٠٩١١:٣١:٤٦١٦:٤٦:٢٣١٧:٠٤:٢٦٢٢:٥١:٢٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بلبلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بلبلو روستای بلبلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بلبلو روستای بلبلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بلبلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بلبلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بلبلو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بلبلو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بلبلو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بلبلو

روستای بلبلو بر روی نقشه

روستای بلبلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بلبلو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بلبلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بلبلو
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بلبلو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای بلبلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بلبلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بلبلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بلبلو رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بلبلو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بلبلو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بلبلو
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ بلبلو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بلبلو
زمان پخش اذان زنده به افق بلبلو
زمان پخش اذان مستقیم به افق بلبلو
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ بلبلو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بلبلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو