جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بلاوه

چرداول | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز بلاوه

اذان صبح: ٠٤:٣٧:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٥٨
اذان ظهر: ١٣:٢٧:٢٦
غروب آفتاب: ٢٠:٣٦:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:٥٦:٥٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٧:٢٣

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بلاوه (شهرستان چرداول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ شهر بلاوه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بلاوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بلاوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

جبران خلیل جبران
اگر یكی از شما بخواهد با نام دادگری بر درخت بدی تیشه زند، در آغاز باید نگاهی به ریشه‌ی آن بیندازد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بلاوه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بلاوه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بلاوه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بلاوه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بلاوه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بلاوه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٥٣:٣٣١٣:٢٣:٠١١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:١٠٠٠:٣٩:٥١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٥٢:١٩١٣:٢٢:٤٧١٩:٥٣:٤٧٢٠:١١:٥٧٠٠:٣٩:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٥:١٣٠٦:٥١:٠٥١٣:٢٢:٣٣١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٢:٤٤٠٠:٣٩:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٤٩:٥٢١٣:٢٢:١٩١٩:٥٥:١٨٢٠:١٣:٣٢٠٠:٣٨:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٢:١٨٠٦:٤٨:٤٠١٣:٢٢:٠٦١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٤:١٩٠٠:٣٨:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٧:٢٨١٣:٢١:٥٢١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٠٧٠٠:٣٨:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤٦:١٧١٣:٢١:٤٠١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٥:٥٥٠٠:٣٧:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:٥٩٠٦:٤٥:٠٧١٣:٢١:٢٨١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٦:٤٣٠٠:٣٧:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٣:٥٨١٣:٢١:١٦١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٧:٣١٠٠:٣٧:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٥:٠٩٠٦:٤٢:٤٩١٣:٢١:٠٤١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:١٩٠٠:٣٦:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٣:٤٥٠٦:٤١:٤٢١٣:٢٠:٥٣٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:٠٧٠٠:٣٦:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٢١٠٦:٤٠:٣٥١٣:٢٠:٤٣٢٠:٠١:٢٢٢٠:١٩:٥٥٠٠:٣٦:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٩:٢٩١٣:٢٠:٣٣٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٣٥:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٨:٢٤١٣:٢٠:٢٣٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢١:٣٢٠٠:٣٥:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٧:٢٠١٣:٢٠:١٤٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٣٥:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٦:١٧١٣:٢٠:٠٦٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٣٥:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٥:١٥١٣:١٩:٥٨٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٣٤:٤٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٤:١٤١٣:١٩:٥١٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٤:٤٦٠٠:٣٤:٢٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣٣:١٤١٣:١٩:٤٤٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٣٤:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠١:٤٠٠٦:٣٢:١٥١٣:١٩:٣٨٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٣٣:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٣١:١٧١٣:١٩:٣٢٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٧:١٢٠٠:٣٣:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٣٠:٢١١٣:١٩:٢٧٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:٠١٠٠:٣٣:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٩:٢٥١٣:١٩:٢٢٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٣٣:١٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٨:٣١١٣:١٩:١٨٢٠:١٠:٣٣٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٣٣:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٧:٣٨١٣:١٩:١٥٢٠:١١:١٩٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٣٢:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢٦:٤٧١٣:١٩:١٢٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:١٦٠٠:٣٢:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٥:٥٧١٣:١٩:١٠٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٣٢:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٢٥:٠٧١٣:١٩:٠٨٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٣٢:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٢٤:٢٠١٣:١٩:٠٧٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٣:٤٠٠٠:٣٢:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بلاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بلاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بلاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بلاوه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بلاوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بلاوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بلاوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بلاوه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر بلاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بلاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بلاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بلاوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بلاوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بلاوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر بلاوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بلاوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بلاوه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بلاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بلاوه شهر بلاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بلاوه شهر بلاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بلاوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بلاوه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بلاوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بلاوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بلاوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بلاوه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠١٠٦:١٢:٥٢١٣:٢٤:٣٨٢٠:٣٦:٢٤٢٠:٥٦:٥٣٠٠:٣٣:٥٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٦٠٦:١٣:٠٦١٣:٢٤:٥٢٢٠:٣٦:٣٦٢٠:٥٧:٠٥٠٠:٣٤:٠٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٢٠٦:١٣:٢٢١٣:٢٥:٠٥٢٠:٣٦:٤٥٢٠:٥٧:١٤٠٠:٣٤:١٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥١٠٦:١٣:٣٨١٣:٢٥:١٨٢٠:٣٦:٥٤٢٠:٥٧:٢٢٠٠:٣٤:٣٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٢٠٦:١٣:٥٦١٣:٢٥:٣٠٢٠:٣٧:٠١٢٠:٥٧:٢٩٠٠:٣٤:٤٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٤٠٦:١٤:١٦١٣:٢٥:٤٣٢٠:٣٧:٠٦٢٠:٥٧:٣٣٠٠:٣٥:٠٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٩٠٦:١٤:٣٦١٣:٢٥:٥٥٢٠:٣٧:١٠٢٠:٥٧:٣٦٠٠:٣٥:١٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٦٠٦:١٤:٥٧١٣:٢٦:٠٨٢٠:٣٧:١٢٢٠:٥٧:٣٨٠٠:٣٥:٣٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٤٠٦:١٥:٢٠١٣:٢٦:٢٠٢٠:٣٧:١٣٢٠:٥٧:٣٧٠٠:٣٥:٤٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٥٠٦:١٥:٤٤١٣:٢٦:٣٢٢٠:٣٧:١٢٢٠:٥٧:٣٥٠٠:٣٦:٠٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٧٠٦:١٦:٠٩١٣:٢٦:٤٣٢٠:٣٧:٠٩٢٠:٥٧:٣٢٠٠:٣٦:٢٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣١٠٦:١٦:٣٥١٣:٢٦:٥٤٢٠:٣٧:٠٥٢٠:٥٧:٢٦٠٠:٣٦:٣٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٧٠٦:١٧:٠١١٣:٢٧:٠٥٢٠:٣٦:٥٩٢٠:٥٧:١٩٠٠:٣٦:٥١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٤٠٦:١٧:٢٩١٣:٢٧:١٦٢٠:٣٦:٥١٢٠:٥٧:١٠٠٠:٣٧:٠٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١٧:٥٨١٣:٢٧:٢٦٢٠:٣٦:٤٢٢٠:٥٦:٥٩٠٠:٣٧:٢٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٤٠٦:١٨:٢٨١٣:٢٧:٣٦٢٠:٣٦:٣٢٢٠:٥٦:٤٧٠٠:٣٧:٣٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٨:٥٩١٣:٢٧:٤٦٢٠:٣٦:١٩٢٠:٥٦:٣٣٠٠:٣٧:٥٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٩:٣٠١٣:٢٧:٥٥٢٠:٣٦:٠٥٢٠:٥٦:١٧٠٠:٣٨:١٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٤٠٦:٢٠:٠٣١٣:٢٨:٠٤٢٠:٣٥:٥٠٢٠:٥٦:٠٠٠٠:٣٨:٢٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٠٠٦:٢٠:٣٦١٣:٢٨:١٢٢٠:٣٥:٣٣٢٠:٥٥:٤١٠٠:٣٨:٤٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٨٠٦:٢١:١٠١٣:٢٨:٢٠٢٠:٣٥:١٤٢٠:٥٥:٢٠٠٠:٣٨:٥٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٢١:٤٤١٣:٢٨:٢٧٢٠:٣٤:٥٤٢٠:٥٤:٥٨٠٠:٣٩:١٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٢٢:٢٠١٣:٢٨:٣٤٢٠:٣٤:٣٢٢٠:٥٤:٣٤٠٠:٣٩:٢٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٨٠٦:٢٢:٥٦١٣:٢٨:٤١٢٠:٣٤:٠٨٢٠:٥٤:٠٨٠٠:٣٩:٣٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٠٠٦:٢٣:٣٣١٣:٢٨:٤٧٢٠:٣٣:٤٣٢٠:٥٣:٤٠٠٠:٣٩:٥٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٤٠٦:٢٤:١٠١٣:٢٨:٥٣٢٠:٣٣:١٦٢٠:٥٣:١١٠٠:٤٠:٠٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٢٤:٤٨١٣:٢٨:٥٨٢٠:٣٢:٤٨٢٠:٥٢:٤١٠٠:٤٠:٢١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٢٥:٢٦١٣:٢٩:٠٢٢٠:٣٢:١٨٢٠:٥٢:٠٨٠٠:٤٠:٣٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٢٦:٠٥١٣:٢٩:٠٦٢٠:٣١:٤٧٢٠:٥١:٣٤٠٠:٤٠:٤٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٢٦:٤٤١٣:٢٩:١٠٢٠:٣١:١٤٢٠:٥٠:٥٩٠٠:٤٠:٥٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٢٧:٢٤١٣:٢٩:١٣٢٠:٣٠:٣٩٢٠:٥٠:٢٢٠٠:٤١:١٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بلاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بلاوه شهر بلاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بلاوه شهر بلاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بلاوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بلاوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بلاوه

بلاوه شهری در بخش زاگرس شهرستان چرداول استان ایلام ایران است. با مصوبه تیر ۱۳۹۲ هیئت وزیران، روستای بلاوه تره به شهر تبدیل و به نام شهر بلاوه نامگذاری شد

شهر بلاوه در ویکیپدیا

شهر بلاوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بلاوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بلاوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بلاوه بر روی نقشه

شهر بلاوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بلاوه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بلاوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بلاوه
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بلاوه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر بلاوه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بلاوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بلاوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بلاوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بلاوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بلاوه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بلاوه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بلاوه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بلاوه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بلاوه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بلاوه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بلاوه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق بلاوه
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بلاوه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بلاوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو