جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بلاوه

چرداول | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز بلاوه


اذان صبح: ٠٥:٥٢:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٠:١٠
اذان ظهر: ١٢:١٨:٠٩
غروب آفتاب: ١٧:١٦:٠٤
اذان مغرب: ١٧:٣٥:٤٥
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٣٥

دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨
١٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٦ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بلاوه (شهرستان چرداول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ آذر ٩٨ شهر بلاوه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر بلاوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بلاوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز پژوهش

كریشنا مورتی
مادام كه حیوان، ناز و نوازش می شود، واكنش های زیبایی دارد، ولی به محض اینكه با او مخالفت می شود، همه ی خشونت طبیعتش پدیدار می گردد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بلاوه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بلاوه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بلاوه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بلاوه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بلاوه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بلاوه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٣:٢٥٠٦:٤١:٢٦١٣:٢٠:٥١٢٠:٠٠:٤٨٢٠:١٩:١٩٠٠:٣٦:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٠٢٠٦:٤٠:١٩١٣:٢٠:٤١٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٠٨٠٠:٣٦:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٩:١٤١٣:٢٠:٣١٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٣٥:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٨:٠٩١٣:٢٠:٢٢٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢١:٤٥٠٠:٣٥:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٣٧:٠٥١٣:٢٠:١٤٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٣٥:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٦:٠٣١٣:٢٠:٠٥٢٠:٠٤:٣٨٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٣٤:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٥:٠١١٣:١٩:٥٨٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:١١٠٠:٣٤:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٣٤:٠٠١٣:١٩:٥٠٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٣٤:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٣٣:٠١١٣:١٩:٤٤٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٣٤:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٢٢٠٦:٣٢:٠٢١٣:١٩:٣٧٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٣٣:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٣١:٠٥١٣:١٩:٣٢٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٣٣:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٥١٠٦:٣٠:٠٨١٣:١٩:٢٧٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٨:١٤٠٠:٣٣:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٩:١٣١٣:١٩:٢٢٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٣٣:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٢٤٠٦:٢٨:١٩١٣:١٩:١٨٢٠:١٠:٤٥٢٠:٢٩:٥١٠٠:٣٢:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٧:٢٧١٣:١٩:١٥٢٠:١١:٣١٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٣٢:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٦:٣٥١٣:١٩:١٢٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:٢٨٠٠:٣٢:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٥٣٠٦:٢٥:٤٥١٣:١٩:١٠٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:١٦٠٠:٣٢:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٤٥٠٦:٢٤:٥٦١٣:١٩:٠٨٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:٠٤٠٠:٣٢:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢٤:٠٩١٣:١٩:٠٧٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٣٢:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٢٣:٢٢١٣:١٩:٠٧٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٤:٤٠٠٠:٣١:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢٢:٣٨١٣:١٩:٠٧٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٣١:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٢١:٥٤١٣:١٩:٠٧٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:١٤٠٠:٣١:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٢١:١٢١٣:١٩:٠٩٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٧:٠١٠٠:٣١:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٢٠:٣١١٣:١٩:١٠٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٣١:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٩:٥٢١٣:١٩:١٣٢٠:١٨:٥٧٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٣١:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٩:١٥١٣:١٩:١٦٢٠:١٩:٤٠٢٠:٣٩:٢٠٠٠:٣١:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٨:٣٨١٣:١٩:١٩٢٠:٢٠:٢٣٢٠:٤٠:٠٥٠٠:٣١:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٨:٠٤١٣:١٩:٢٣٢٠:٢١:٠٦٢٠:٤٠:٥٠٠٠:٣٠:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٧:٣٠١٣:١٩:٢٨٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤١:٣٥٠٠:٣٠:٥٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٦:٥٩١٣:١٩:٣٣٢٠:٢٢:٢٩٢٠:٤٢:١٩٠٠:٣٠:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بلاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بلاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بلاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بلاوه

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر بلاوه

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر بلاوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بلاوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر بلاوه

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٣٩:٥٠٠٧:٠٦:٠٢١٢:١٠:٣٣١٧:١٤:٤٩١٧:٣٤:٠٧٢٣:٢٧:٤٣
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٤٠:٣٧٠٧:٠٦:٥٦١٢:١٠:٥٣١٧:١٤:٣٨١٧:٣٣:٥٧٢٣:٢٨:٠٠
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٤١:٢٣٠٧:٠٧:٤٩١٢:١١:١٥١٧:١٤:٢٨١٧:٣٣:٤٩٢٣:٢٨:١٨
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٤٢:٠٩٠٧:٠٨:٤١١٢:١١:٣٧١٧:١٤:٢٠١٧:٣٣:٤٣٢٣:٢٨:٣٧
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٤٢:٥٤٠٧:٠٩:٣٣١٢:١١:٥٩١٧:١٤:١٤١٧:٣٣:٣٨٢٣:٢٨:٥٧
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٤٣:٣٩٠٧:١٠:٢٤١٢:١٢:٢٢١٧:١٤:١٠١٧:٣٣:٣٦٢٣:٢٩:١٧
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٤٤:٢٤٠٧:١١:١٤١٢:١٢:٤٦١٧:١٤:٠٧١٧:٣٣:٣٥٢٣:٢٩:٣٨
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٤٥:٠٨٠٧:١٢:٠٤١٢:١٣:١١١٧:١٤:٠٧١٧:٣٣:٣٦٢٣:٢٩:٥٩
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٤٥:٥٢٠٧:١٢:٥٣١٢:١٣:٣٦١٧:١٤:٠٨١٧:٣٣:٣٩٢٣:٣٠:٢٢
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٤٦:٣٥٠٧:١٣:٤١١٢:١٤:٠١١٧:١٤:١٢١٧:٣٣:٤٤٢٣:٣٠:٤٤
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٤٧:١٧٠٧:١٤:٢٨١٢:١٤:٢٧١٧:١٤:١٧١٧:٣٣:٥٠٢٣:٣١:٠٨
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٤٧:٥٩٠٧:١٥:١٥١٢:١٤:٥٣١٧:١٤:٢٤١٧:٣٣:٥٩٢٣:٣١:٣٢
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٤٨:٤٠٠٧:١٦:٠٠١٢:١٥:٢٠١٧:١٤:٣٣١٧:٣٤:٠٩٢٣:٣١:٥٧
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٤٩:٢١٠٧:١٦:٤٥١٢:١٥:٤٧١٧:١٤:٤٣١٧:٣٤:٢٠٢٣:٣٢:٢٢
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٥٠:٠١٠٧:١٧:٢٨١٢:١٦:١٥١٧:١٤:٥٦١٧:٣٤:٣٤٢٣:٣٢:٤٨
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٥٠:٤٠٠٧:١٨:١٠١٢:١٦:٤٣١٧:١٥:١٠١٧:٣٤:٤٩٢٣:٣٣:١٤
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٥١:١٨٠٧:١٨:٥١١٢:١٧:١١١٧:١٥:٢٦١٧:٣٥:٠٦٢٣:٣٣:٤١
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٥١:٥٥٠٧:١٩:٣١١٢:١٧:٤٠١٧:١٥:٤٤١٧:٣٥:٢٥٢٣:٣٤:٠٨
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٥٢:٣٢٠٧:٢٠:١٠١٢:١٨:٠٩١٧:١٦:٠٤١٧:٣٥:٤٥٢٣:٣٤:٣٥
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٥٣:٠٧٠٧:٢٠:٤٧١٢:١٨:٣٨١٧:١٦:٢٥١٧:٣٦:٠٧٢٣:٣٥:٠٣
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٥٣:٤٢٠٧:٢١:٢٤١٢:١٩:٠٧١٧:١٦:٤٨١٧:٣٦:٣٠٢٣:٣٥:٣٢
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٥٤:١٦٠٧:٢١:٥٩١٢:١٩:٣٧١٧:١٧:١٣١٧:٣٦:٥٥٢٣:٣٦:٠١
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٥٤:٤٨٠٧:٢٢:٣٢١٢:٢٠:٠٦١٧:١٧:٣٩١٧:٣٧:٢٢٢٣:٣٦:٣٠
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٥٥:٢٠٠٧:٢٣:٠٤١٢:٢٠:٣٦١٧:١٨:٠٨١٧:٣٧:٥٠٢٣:٣٦:٥٩
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٥٥:٥١٠٧:٢٣:٣٥١٢:٢١:٠٦١٧:١٨:٣٧١٧:٣٨:٢٠٢٣:٣٧:٢٩
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٥٦:٢٠٠٧:٢٤:٠٤١٢:٢١:٣٦١٧:١٩:٠٩١٧:٣٨:٥٢٢٣:٣٧:٥٨
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٥٦:٤٨٠٧:٢٤:٣٢١٢:٢٢:٠٦١٧:١٩:٤٢١٧:٣٩:٢٤٢٣:٣٨:٢٨
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٥٧:١٥٠٧:٢٤:٥٨١٢:٢٢:٣٦١٧:٢٠:١٦١٧:٣٩:٥٨٢٣:٣٨:٥٩
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٥٧:٤١٠٧:٢٥:٢٢١٢:٢٣:٠٦١٧:٢٠:٥٢١٧:٤٠:٣٤٢٣:٣٩:٢٩
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٥٨:٠٦٠٧:٢٥:٤٥١٢:٢٣:٣٦١٧:٢١:٢٩١٧:٤١:١٠٢٣:٣٩:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر بلاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر بلاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر بلاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بلاوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بلاوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر بلاوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر بلاوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بلاوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر بلاوه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٦٠٧:٠٠:٣٤١٢:٠٨:٤٥١٧:١٦:٣٨١٧:٣٥:٤٣٢٣:٢٦:١٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٤٠٧:٠١:٢٩١٢:٠٩:٠١١٧:١٦:١٦١٧:٣٥:٢٢٢٣:٢٦:٢٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤١٠٧:٠٢:٢٤١٢:٠٩:١٨١٧:١٥:٥٥١٧:٣٥:٠٤٢٣:٢٦:٤٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٩٠٧:٠٣:١٩١٢:٠٩:٣٥١٧:١٥:٣٦١٧:٣٤:٤٧٢٣:٢٦:٥٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٦٠٧:٠٤:١٤١٢:٠٩:٥٤١٧:١٥:١٨١٧:٣٤:٣١٢٣:٢٧:١١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٣٠٧:٠٥:٠٨١٢:١٠:١٣١٧:١٥:٠٣١٧:٣٤:١٨٢٣:٢٧:٢٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٠٠٧:٠٦:٠٢١٢:١٠:٣٣١٧:١٤:٤٩١٧:٣٤:٠٧٢٣:٢٧:٤٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٧٠٧:٠٦:٥٦١٢:١٠:٥٣١٧:١٤:٣٨١٧:٣٣:٥٧٢٣:٢٨:٠٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٣٠٧:٠٧:٤٩١٢:١١:١٥١٧:١٤:٢٨١٧:٣٣:٤٩٢٣:٢٨:١٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٩٠٧:٠٨:٤١١٢:١١:٣٧١٧:١٤:٢٠١٧:٣٣:٤٣٢٣:٢٨:٣٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٤٠٧:٠٩:٣٣١٢:١١:٥٩١٧:١٤:١٤١٧:٣٣:٣٨٢٣:٢٨:٥٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٩٠٧:١٠:٢٤١٢:١٢:٢٢١٧:١٤:١٠١٧:٣٣:٣٦٢٣:٢٩:١٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٤٠٧:١١:١٤١٢:١٢:٤٦١٧:١٤:٠٧١٧:٣٣:٣٥٢٣:٢٩:٣٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٨٠٧:١٢:٠٤١٢:١٣:١١١٧:١٤:٠٧١٧:٣٣:٣٦٢٣:٢٩:٥٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٢٠٧:١٢:٥٣١٢:١٣:٣٦١٧:١٤:٠٨١٧:٣٣:٣٩٢٣:٣٠:٢٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٥٠٧:١٣:٤١١٢:١٤:٠١١٧:١٤:١٢١٧:٣٣:٤٤٢٣:٣٠:٤٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٧٠٧:١٤:٢٨١٢:١٤:٢٧١٧:١٤:١٧١٧:٣٣:٥٠٢٣:٣١:٠٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٩٠٧:١٥:١٥١٢:١٤:٥٣١٧:١٤:٢٤١٧:٣٣:٥٩٢٣:٣١:٣٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٠٠٧:١٦:٠٠١٢:١٥:٢٠١٧:١٤:٣٣١٧:٣٤:٠٩٢٣:٣١:٥٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢١٠٧:١٦:٤٥١٢:١٥:٤٧١٧:١٤:٤٣١٧:٣٤:٢٠٢٣:٣٢:٢٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠١٠٧:١٧:٢٨١٢:١٦:١٥١٧:١٤:٥٦١٧:٣٤:٣٤٢٣:٣٢:٤٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٠٠٧:١٨:١٠١٢:١٦:٤٣١٧:١٥:١٠١٧:٣٤:٤٩٢٣:٣٣:١٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:١٨٠٧:١٨:٥١١٢:١٧:١١١٧:١٥:٢٦١٧:٣٥:٠٦٢٣:٣٣:٤١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٥٠٧:١٩:٣١١٢:١٧:٤٠١٧:١٥:٤٤١٧:٣٥:٢٥٢٣:٣٤:٠٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٢٠٧:٢٠:١٠١٢:١٨:٠٩١٧:١٦:٠٤١٧:٣٥:٤٥٢٣:٣٤:٣٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٧٠٧:٢٠:٤٧١٢:١٨:٣٨١٧:١٦:٢٥١٧:٣٦:٠٧٢٣:٣٥:٠٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٢٠٧:٢١:٢٤١٢:١٩:٠٧١٧:١٦:٤٨١٧:٣٦:٣٠٢٣:٣٥:٣٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٦٠٧:٢١:٥٩١٢:١٩:٣٧١٧:١٧:١٣١٧:٣٦:٥٥٢٣:٣٦:٠١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٨٠٧:٢٢:٣٢١٢:٢٠:٠٦١٧:١٧:٣٩١٧:٣٧:٢٢٢٣:٣٦:٣٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٠٠٧:٢٣:٠٤١٢:٢٠:٣٦١٧:١٨:٠٨١٧:٣٧:٥٠٢٣:٣٦:٥٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بلاوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر بلاوه شهر بلاوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر بلاوه شهر بلاوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بلاوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بلاوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بلاوه

بلاوه شهری در بخش زاگرس شهرستان چرداول استان ایلام ایران است. با مصوبه تیر ۱۳۹۲ هیئت وزیران، روستای بلاوه تره به شهر تبدیل و به نام شهر بلاوه نامگذاری شد

شهر بلاوه در ویکیپدیا

شهر بلاوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بلاوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بلاوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بلاوه بر روی نقشه

شهر بلاوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بلاوه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بلاوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بلاوه
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر بلاوه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر بلاوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بلاوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بلاوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بلاوه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بلاوه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بلاوه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ بلاوه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بلاوه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بلاوه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بلاوه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ بلاوه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بلاوه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بلاوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو