جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بقچیر

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز بقچیر


اذان صبح: ٠٥:٠٤:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٢٣
اذان ظهر: ١١:٢٩:٤٩
غروب آفتاب: ١٦:٢٧:٠٨
اذان مغرب: ١٦:٤٦:٥٦
نیمه شب: ٢٢:٤٦:٠٢

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بقچیر (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای بقچیر)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بقچیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بقچیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

اپیكور
برای شاد كردن دیگران، آرزوهایشان را بفهم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بقچیر

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بقچیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بقچیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بقچیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بقچیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بقچیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:١٨٠٥:٥٣:٢٨١٢:٣٤:٤٤١٩:١٦:٣٢١٩:٣٥:١٥٢٣:٤٩:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٢:٢١١٢:٣٤:٣٤١٩:١٧:١٩١٩:٣٦:٠٥٢٣:٤٩:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥١:١٥١٢:٣٤:٢٥١٩:١٨:٠٧١٩:٣٦:٥٥٢٣:٤٩:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥٠:١٠١٢:٣٤:١٦١٩:١٨:٥٤١٩:٣٧:٤٥٢٣:٤٨:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٤٣٠٥:٤٩:٠٦١٢:٣٤:٠٨١٩:١٩:٤٢١٩:٣٨:٣٥٢٣:٤٨:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٢٢٠٥:٤٨:٠٣١٢:٣٤:٠٠١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٩:٢٦٢٣:٤٨:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:٠١٠٥:٤٧:٠١١٢:٣٣:٥٣١٩:٢١:١٦١٩:٤٠:١٦٢٣:٤٧:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٤١٠٥:٤٦:٠٠١٢:٣٣:٤٦١٩:٢٢:٠٤١٩:٤١:٠٦٢٣:٤٧:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:٢٢٠٥:٤٥:٠٠١٢:٣٣:٤٠١٩:٢٢:٥١١٩:٤١:٥٦٢٣:٤٧:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:٠٤٠٥:٤٤:٠١١٢:٣٣:٣٥١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٢:٤٦٢٣:٤٧:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٠:٤٧٠٥:٤٣:٠٣١٢:٣٣:٣٠١٩:٢٤:٢٥١٩:٤٣:٣٦٢٣:٤٦:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٣١٠٥:٤٢:٠٧١٢:٣٣:٢٥١٩:٢٥:١٢١٩:٤٤:٢٦٢٣:٤٦:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٨:١٦٠٥:٤١:١٢١٢:٣٣:٢١١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٥:١٦٢٣:٤٦:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٤٠:١٨١٢:٣٣:١٨١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٦:٠٥٢٣:٤٦:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٣٩:٢٥١٢:٣٣:١٥١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٦:٥٥٢٣:٤٦:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٣٨:٣٤١٢:٣٣:١٢١٩:٢٨:١٩١٩:٤٧:٤٥٢٣:٤٥:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٢٨٠٥:٣٧:٤٣١٢:٣٣:١١١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٨:٣٤٢٣:٤٥:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٢:١٩٠٥:٣٦:٥٥١٢:٣٣:١٠١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٩:٢٣٢٣:٤٥:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠١:١٢٠٥:٣٦:٠٧١٢:٣٣:٠٩١٩:٣٠:٣٨١٩:٥٠:١٢٢٣:٤٥:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٠:٠٦٠٥:٣٥:٢١١٢:٣٣:٠٩١٩:٣١:٢٤١٩:٥١:٠١٢٣:٤٥:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٠١٠٥:٣٤:٣٦١٢:٣٣:١٠١٩:٣٢:٠٩١٩:٥١:٤٩٢٣:٤٥:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٥٨٠٥:٣٣:٥٣١٢:٣٣:١١١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٢:٣٧٢٣:٤٤:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٥٧٠٥:٣٣:١٢١٢:٣٣:١٣١٩:٣٣:٤٠١٩:٥٣:٢٥٢٣:٤٤:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٥٧٠٥:٣٢:٣١١٢:٣٣:١٥١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٤:١٢٢٣:٤٤:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٥٩٠٥:٣١:٥٢١٢:٣٣:١٨١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٤:٥٩٢٣:٤٤:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٠٢٠٥:٣١:١٥١٢:٣٣:٢٢١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٥:٤٦٢٣:٤٤:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٠٧٠٥:٣٠:٣٩١٢:٣٣:٢٦١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٦:٣٢٢٣:٤٤:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:١٤٠٥:٣٠:٠٥١٢:٣٣:٣١١٩:٣٧:١٨١٩:٥٧:١٧٢٣:٤٤:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٢٣٠٥:٢٩:٣٢١٢:٣٣:٣٦١٩:٣٨:٠١١٩:٥٨:٠٢٢٣:٤٤:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بقچیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بقچیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بقچیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بقچیر

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای بقچیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بقچیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بقچیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای بقچیر

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای بقچیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بقچیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بقچیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بقچیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بقچیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بقچیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بقچیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بقچیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بقچیر

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٥:٥٧١١:٢٢:٤٧١٦:٢٩:١٩١٦:٤٨:٣٤٢٢:٣٩:٥٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٦:٥٣١١:٢٣:٠٣١٦:٢٨:٥٥١٦:٤٨:١٢٢٢:٤٠:١١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٧:٤٩١١:٢٣:٢٠١٦:٢٨:٣٣١٦:٤٧:٥٢٢٢:٤٠:٢٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٨:٤٥١١:٢٣:٣٧١٦:٢٨:١٣١٦:٤٧:٣٤٢٢:٤٠:٣٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١٩:٤١١١:٢٣:٥٦١٦:٢٧:٥٥١٦:٤٧:١٨٢٢:٤٠:٥٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٠:٣٦١١:٢٤:١٥١٦:٢٧:٣٩١٦:٤٧:٠٤٢٢:٤١:٠٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢١:٣١١١:٢٤:٣٥١٦:٢٧:٢٤١٦:٤٦:٥١٢٢:٤١:٢٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٢:٢٥١١:٢٤:٥٥١٦:٢٧:١٢١٦:٤٦:٤١٢٢:٤١:٤٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٢٠٦:٢٣:١٩١١:٢٥:١٧١٦:٢٧:٠١١٦:٤٦:٣٢٢٢:٤٢:٠٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٤:١٢١١:٢٥:٣٩١٦:٢٦:٥٢١٦:٤٦:٢٥٢٢:٤٢:١٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٥:٠٥١١:٢٦:٠١١٦:٢٦:٤٥١٦:٤٦:٢٠٢٢:٤٢:٣٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٥:٥٧١١:٢٦:٢٤١٦:٢٦:٤٠١٦:٤٦:١٧٢٢:٤٢:٥٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٦:٤٨١١:٢٦:٤٨١٦:٢٦:٣٧١٦:٤٦:١٥٢٢:٤٣:١٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٧:٣٩١١:٢٧:١٢١٦:٢٦:٣٦١٦:٤٦:١٦٢٢:٤٣:٤٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٨:٢٨١١:٢٧:٣٧١٦:٢٦:٣٧١٦:٤٦:١٨٢٢:٤٤:٠٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٩:١٧١١:٢٨:٠٣١٦:٢٦:٣٩١٦:٤٦:٢٢٢٢:٤٤:٢٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١١٠٦:٣٠:٠٥١١:٢٨:٢٩١٦:٢٦:٤٤١٦:٤٦:٢٨٢٢:٤٤:٤٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٠:٥٢١١:٢٨:٥٥١٦:٢٦:٥٠١٦:٤٦:٣٦٢٢:٤٥:١٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣١:٣٨١١:٢٩:٢٢١٦:٢٦:٥٨١٦:٤٦:٤٥٢٢:٤٥:٣٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٢:٢٣١١:٢٩:٤٩١٦:٢٧:٠٨١٦:٤٦:٥٦٢٢:٤٦:٠٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٣:٠٦١١:٣٠:١٧١٦:٢٧:٢١١٦:٤٧:٠٩٢٢:٤٦:٢٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٣:٤٩١١:٣٠:٤٤١٦:٢٧:٣٤١٦:٤٧:٢٤٢٢:٤٦:٥٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٤:٣٠١١:٣١:١٣١٦:٢٧:٥٠١٦:٤٧:٤١٢٢:٤٧:٢١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٥:١١١١:٣١:٤١١٦:٢٨:٠٨١٦:٤٧:٥٩٢٢:٤٧:٤٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٥:٥٠١١:٣٢:١٠١٦:٢٨:٢٧١٦:٤٨:١٩٢٢:٤٨:١٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٦:٢٨١١:٣٢:٣٩١٦:٢٨:٤٨١٦:٤٨:٤١٢٢:٤٨:٤٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٧:٠٤١١:٣٣:٠٩١٦:٢٩:١١١٦:٤٩:٠٤٢٢:٤٩:١٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٧:٣٩١١:٣٣:٣٨١٦:٢٩:٣٦١٦:٤٩:٢٩٢٢:٤٩:٤١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٣٨:١٣١١:٣٤:٠٨١٦:٣٠:٠٢١٦:٤٩:٥٦٢٢:٥٠:١٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٨:٤٥١١:٣٤:٣٨١٦:٣٠:٣٠١٦:٥٠:٢٤٢٢:٥٠:٣٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بقچیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بقچیر روستای بقچیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بقچیر روستای بقچیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بقچیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بقچیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بقچیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بقچیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بقچیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بقچیر

روستای بقچیر بر روی نقشه

روستای بقچیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بقچیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بقچیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بقچیر
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بقچیر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای بقچیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بقچیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بقچیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بقچیر رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بقچیر
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ بقچیر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بقچیر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بقچیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا بقچیر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بقچیر
زمان پخش اذان زنده به افق بقچیر
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ بقچیر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بقچیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو