جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بقچیر

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز بقچیر


اذان صبح: ٠٥:١٤:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٣٩
اذان ظهر: ١١:٤٨:١١
غروب آفتاب: ١٦:٥٦:٠٢
اذان مغرب: ١٧:١٥:١٣
نیمه شب: ٢٣:٠٥:١٣

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بقچیر (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای بقچیر)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای بقچیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بقچیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)‌
‌همانا شیطان بزرگ (ابلیس)، محكم¬ترین و نیرومندترین یاران خود را به سوی كسی كه با ثروت خود، كار نیك می¬سازد، می¬فرستد. (مثل ساختن مسجد، مدرسه و تأسیس مراكز توانبخشی و امور محرومین.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای بقچیر

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بقچیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بقچیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بقچیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بقچیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بقچیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٥٤:٣٦١٢:٣٤:٥٤١٩:١٥:٤٥١٩:٣٤:٢٥٢٣:٥٠:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:١٨٠٥:٥٣:٢٨١٢:٣٤:٤٤١٩:١٦:٣٢١٩:٣٥:١٥٢٣:٤٩:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٢:٢١١٢:٣٤:٣٤١٩:١٧:١٩١٩:٣٦:٠٥٢٣:٤٩:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥١:١٥١٢:٣٤:٢٥١٩:١٨:٠٧١٩:٣٦:٥٥٢٣:٤٩:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥٠:١٠١٢:٣٤:١٦١٩:١٨:٥٤١٩:٣٧:٤٥٢٣:٤٨:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٤٣٠٥:٤٩:٠٦١٢:٣٤:٠٨١٩:١٩:٤٢١٩:٣٨:٣٥٢٣:٤٨:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٢٢٠٥:٤٨:٠٣١٢:٣٤:٠٠١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٩:٢٦٢٣:٤٨:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:٠١٠٥:٤٧:٠١١٢:٣٣:٥٣١٩:٢١:١٦١٩:٤٠:١٦٢٣:٤٧:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٤١٠٥:٤٦:٠٠١٢:٣٣:٤٦١٩:٢٢:٠٤١٩:٤١:٠٦٢٣:٤٧:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:٢٢٠٥:٤٥:٠٠١٢:٣٣:٤٠١٩:٢٢:٥١١٩:٤١:٥٦٢٣:٤٧:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:٠٤٠٥:٤٤:٠١١٢:٣٣:٣٥١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٢:٤٦٢٣:٤٧:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٠:٤٧٠٥:٤٣:٠٣١٢:٣٣:٣٠١٩:٢٤:٢٥١٩:٤٣:٣٦٢٣:٤٦:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٣١٠٥:٤٢:٠٧١٢:٣٣:٢٥١٩:٢٥:١٢١٩:٤٤:٢٦٢٣:٤٦:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٨:١٦٠٥:٤١:١٢١٢:٣٣:٢١١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٥:١٦٢٣:٤٦:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٤٠:١٨١٢:٣٣:١٨١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٦:٠٥٢٣:٤٦:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٣٩:٢٥١٢:٣٣:١٥١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٦:٥٥٢٣:٤٦:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٣٨:٣٤١٢:٣٣:١٢١٩:٢٨:١٩١٩:٤٧:٤٥٢٣:٤٥:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٢٨٠٥:٣٧:٤٣١٢:٣٣:١١١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٨:٣٤٢٣:٤٥:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٢:١٩٠٥:٣٦:٥٥١٢:٣٣:١٠١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٩:٢٣٢٣:٤٥:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠١:١٢٠٥:٣٦:٠٧١٢:٣٣:٠٩١٩:٣٠:٣٨١٩:٥٠:١٢٢٣:٤٥:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٠:٠٦٠٥:٣٥:٢١١٢:٣٣:٠٩١٩:٣١:٢٤١٩:٥١:٠١٢٣:٤٥:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٠١٠٥:٣٤:٣٦١٢:٣٣:١٠١٩:٣٢:٠٩١٩:٥١:٤٩٢٣:٤٥:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٥٨٠٥:٣٣:٥٣١٢:٣٣:١١١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٢:٣٧٢٣:٤٤:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٥٧٠٥:٣٣:١٢١٢:٣٣:١٣١٩:٣٣:٤٠١٩:٥٣:٢٥٢٣:٤٤:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٥٧٠٥:٣٢:٣١١٢:٣٣:١٥١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٤:١٢٢٣:٤٤:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٥٩٠٥:٣١:٥٢١٢:٣٣:١٨١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٤:٥٩٢٣:٤٤:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٠٢٠٥:٣١:١٥١٢:٣٣:٢٢١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٥:٤٦٢٣:٤٤:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٠٧٠٥:٣٠:٣٩١٢:٣٣:٢٦١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٦:٣٢٢٣:٤٤:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:١٤٠٥:٣٠:٠٥١٢:٣٣:٣١١٩:٣٧:١٨١٩:٥٧:١٧٢٣:٤٤:٢١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٢٣٠٥:٢٩:٣٢١٢:٣٣:٣٦١٩:٣٨:٠١١٩:٥٨:٠٢٢٣:٤٤:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بقچیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بقچیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بقچیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بقچیر

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای بقچیر

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای بقچیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بقچیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای بقچیر

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٣:٢٧٠٦:٤١:٤٧١١:٣٨:٠٧١٦:٣٤:٣٠١٦:٥٤:٢٢٢٢:٥٤:٠٩
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٣:٤٨٠٦:٤٢:٠٦١١:٣٨:٣٦١٦:٣٥:١١١٦:٥٥:٠٢٢٢:٥٤:٤٠
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٤:٠٩٠٦:٤٢:٢٤١١:٣٩:٠٥١٦:٣٥:٥٢١٦:٥٥:٤٢٢٢:٥٥:١٠
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١٤:٢٨٠٦:٤٢:٤٠١١:٣٩:٣٤١٦:٣٦:٣٥١٦:٥٦:٢٤٢٢:٥٥:٤٠
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٤:٤٥٠٦:٤٢:٥٤١١:٤٠:٠٣١٦:٣٧:١٩١٦:٥٧:٠٧٢٢:٥٦:١٠
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٥:٠١٠٦:٤٣:٠٦١١:٤٠:٣١١٦:٣٨:٠٤١٦:٥٧:٥١٢٢:٥٦:٤٠
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٥:١٦٠٦:٤٣:١٧١١:٤٠:٥٩١٦:٣٨:٥٠١٦:٥٨:٣٦٢٢:٥٧:٠٩
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤٣:٢٥١١:٤١:٢٧١٦:٣٩:٣٧١٦:٥٩:٢٢٢٢:٥٧:٣٩
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤٣:٣٢١١:٤١:٥٤١٦:٤٠:٢٦١٧:٠٠:٠٩٢٢:٥٨:٠٨
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٥:٥٠٠٦:٤٣:٣٧١١:٤٢:٢١١٦:٤١:١٥١٧:٠٠:٥٧٢٢:٥٨:٣٦
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤٣:٣٩١١:٤٢:٤٧١٦:٤٢:٠٥١٧:٠١:٤٦٢٢:٥٩:٠٥
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤٣:٤٠١١:٤٣:١٣١٦:٤٢:٥٦١٧:٠٢:٣٦٢٢:٥٩:٣٣
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٦:١٠٠٦:٤٣:٤٠١١:٤٣:٣٨١٦:٤٣:٤٨١٧:٠٣:٢٦٢٣:٠٠:٠١
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٣:٣٧١١:٤٤:٠٣١٦:٤٤:٤١١٧:٠٤:١٧٢٣:٠٠:٢٨
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٣:٣٢١١:٤٤:٢٧١٦:٤٥:٣٥١٧:٠٥:٠٩٢٣:٠٠:٥٥
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٣:٢٦١١:٤٤:٥١١٦:٤٦:٢٩١٧:٠٦:٠١٢٣:٠١:٢١
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٣:١٧١١:٤٥:١٤١٦:٤٧:٢٤١٧:٠٦:٥٤٢٣:٠١:٤٧
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٦:١٠٠٦:٤٣:٠٧١١:٤٥:٣٦١٦:٤٨:١٩١٧:٠٧:٤٨٢٣:٠٢:١٢
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤٢:٥٥١١:٤٥:٥٨١٦:٤٩:١٦١٧:٠٨:٤٢٢٣:٠٢:٣٧
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤٢:٤١١١:٤٦:١٩١٦:٥٠:١٢١٧:٠٩:٣٧٢٣:٠٣:٠١
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٥:٥٠٠٦:٤٢:٢٥١١:٤٦:٤٠١٦:٥١:١٠١٧:١٠:٣٢٢٣:٠٣:٢٥
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤٢:٠٨١١:٤٦:٥٩١٦:٥٢:٠٧١٧:١١:٢٧٢٣:٠٣:٤٨
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٥:٢٨٠٦:٤١:٤٨١١:٤٧:١٨١٦:٥٣:٠٥١٧:١٢:٢٣٢٣:٠٤:١٠
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٥:١٥٠٦:٤١:٢٧١١:٤٧:٣٧١٦:٥٤:٠٤١٧:١٣:٢٠٢٣:٠٤:٣٢
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٥:٠٠٠٦:٤١:٠٤١١:٤٧:٥٥١٦:٥٥:٠٣١٧:١٤:١٦٢٣:٠٤:٥٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١٤:٤٣٠٦:٤٠:٣٩١١:٤٨:١١١٦:٥٦:٠٢١٧:١٥:١٣٢٣:٠٥:١٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٤:٢٥٠٦:٤٠:١٣١١:٤٨:٢٨١٦:٥٧:٠١١٧:١٦:١٠٢٣:٠٥:٣٣
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٤:٠٥٠٦:٣٩:٤٤١١:٤٨:٤٣١٦:٥٨:٠١١٧:١٧:٠٧٢٣:٠٥:٥٢
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣٩:١٤١١:٤٨:٥٨١٦:٥٩:٠١١٧:١٨:٠٥٢٣:٠٦:١٠
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١٣:١٩٠٦:٣٨:٤٣١١:٤٩:١٢١٧:٠٠:٠٠١٧:١٩:٠٢٢٣:٠٦:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای بقچیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای بقچیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای بقچیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بقچیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بقچیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بقچیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای بقچیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بقچیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بقچیر

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٠٠٦:٤١:٠٤١١:٤٧:٥٥١٦:٥٥:٠٣١٧:١٤:١٦٢٣:٠٤:٥٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٣٠٦:٤٠:٣٩١١:٤٨:١١١٦:٥٦:٠٢١٧:١٥:١٣٢٣:٠٥:١٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٥٠٦:٤٠:١٣١١:٤٨:٢٨١٦:٥٧:٠١١٧:١٦:١٠٢٣:٠٥:٣٣
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٥٠٦:٣٩:٤٤١١:٤٨:٤٣١٦:٥٨:٠١١٧:١٧:٠٧٢٣:٠٥:٥٢
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣٩:١٤١١:٤٨:٥٨١٦:٥٩:٠١١٧:١٨:٠٥٢٣:٠٦:١٠
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:١٩٠٦:٣٨:٤٣١١:٤٩:١٢١٧:٠٠:٠٠١٧:١٩:٠٢٢٣:٠٦:٢٧
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٨:٠٩١١:٤٩:٢٥١٧:٠١:٠٠١٧:٢٠:٠٠٢٣:٠٦:٤٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٧:٣٤١١:٤٩:٣٧١٧:٠٢:٠٠١٧:٢٠:٥٨٢٣:٠٦:٥٩
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٦:٥٧١١:٤٩:٤٨١٧:٠٣:٠٠١٧:٢١:٥٥٢٣:٠٧:١٤
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٦:١٩١١:٤٩:٥٩١٧:٠٤:٠٠١٧:٢٢:٥٣٢٣:٠٧:٢٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٥:٣٩١١:٥٠:٠٨١٧:٠٥:٠٠١٧:٢٣:٥٠٢٣:٠٧:٤٢
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٤:٥٧١١:٥٠:١٧١٧:٠٦:٠٠١٧:٢٤:٤٨٢٣:٠٧:٥٤
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٤:١٤١١:٥٠:٢٥١٧:٠٧:٠٠١٧:٢٥:٤٥٢٣:٠٨:٠٥
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:١١٠٦:٣٣:٢٩١١:٥٠:٣٣١٧:٠٧:٥٩١٧:٢٦:٤٢٢٣:٠٨:١٦
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٢:٤٣١١:٥٠:٣٩١٧:٠٨:٥٩١٧:٢٧:٣٩٢٣:٠٨:٢٦
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣١:٥٥١١:٥٠:٤٤١٧:٠٩:٥٨١٧:٢٨:٣٦٢٣:٠٨:٣٥
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:١١٠٦:٣١:٠٦١١:٥٠:٤٩١٧:١٠:٥٧١٧:٢٩:٣٣٢٣:٠٨:٤٣
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٣٠:١٥١١:٥٠:٥٣١٧:١١:٥٦١٧:٣٠:٣٠٢٣:٠٨:٥٠
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٢٩:٢٣١١:٥٠:٥٦١٧:١٢:٥٤١٧:٣١:٢٦٢٣:٠٨:٥٦
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٨:٣٠١١:٥٠:٥٩١٧:١٣:٥٣١٧:٣٢:٢٢٢٣:٠٩:٠١
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٧:٣٥١١:٥١:٠٠١٧:١٤:٥١١٧:٣٣:١٨٢٣:٠٩:٠٦
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٦:٣٩١١:٥١:٠١١٧:١٥:٤٨١٧:٣٤:١٤٢٣:٠٩:٠٩
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٥:٤٢١١:٥١:٠١١٧:١٦:٤٦١٧:٣٥:٠٩٢٣:٠٩:١٢
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٤:٤٣١١:٥١:٠٠١٧:١٧:٤٣١٧:٣٦:٠٤٢٣:٠٩:١٤
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٣:٤٤١١:٥٠:٥٩١٧:١٨:٤٠١٧:٣٦:٥٩٢٣:٠٩:١٥
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٢:٤٣١١:٥٠:٥٦١٧:١٩:٣٧١٧:٣٧:٥٤٢٣:٠٩:١٦
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢١:٤١١١:٥٠:٥٣١٧:٢٠:٣٣١٧:٣٨:٤٨٢٣:٠٩:١٥
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٠:٣٨١١:٥٠:٥٠١٧:٢١:٢٩١٧:٣٩:٤٣٢٣:٠٩:١٤
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٨٠٦:١٩:٣٤١١:٥٠:٤٦١٧:٢٢:٢٥١٧:٤٠:٣٧٢٣:٠٩:١٢
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٨٠٦:١٨:٢٨١١:٥٠:٤١١٧:٢٣:٢١١٧:٤١:٣٠٢٣:٠٩:٠٩

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بقچیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بقچیر روستای بقچیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای بقچیر روستای بقچیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بقچیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بقچیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بقچیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بقچیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بقچیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بقچیر

روستای بقچیر بر روی نقشه

روستای بقچیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بقچیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بقچیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بقچیر
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای بقچیر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای بقچیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بقچیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بقچیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بقچیر رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بقچیر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بقچیر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بقچیر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بقچیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بقچیر
زمان پخش اذان زنده به افق بقچیر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بقچیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بقچیر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بقچیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو