جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بشیک تپه

کبودرآهنگ | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز بشیک تپه


اذان صبح: ٠٥:٢٨:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٦:١٢
اذان ظهر: ١٢:٠١:٤٨
غروب آفتاب: ١٧:٠٧:٠٥
اذان مغرب: ١٧:٢٦:٣٥
نیمه شب: ٢٣:١٨:٢٧

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بشیک تپه (شهرستان کبودرآهنگ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر بشیک تپه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر بشیک تپه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بشیک تپه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام مازلو
ما باید به توانمندی و توانایی خود باور داشته باشیم كه اگر در آینده با چیز تازه‌ای روبرو شدیم، بتوانیم نااندیشیده به كنش بپردازیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بشیک تپه

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بشیک تپه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بشیک تپه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بشیک تپه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بشیک تپه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بشیک تپه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٩:٥٨١٣:١٤:٠٥١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٥٠٠٠:٢٧:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٨:٤٩١٣:١٣:٥٦١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٤٣٠٠:٢٧:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٧:٤١١٣:١٣:٤٧٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:٣٦٠٠:٢٧:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢٦:٣٥١٣:١٣:٣٩٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٢٧:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٥٣٠٦:٢٥:٢٩١٣:١٣:٣١٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:٢٢٠٠:٢٦:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢٤:٢٤١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:١٥٠٠:٢٦:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢٣:٢١١٣:١٣:١٧٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٣:٠٨٠٠:٢٦:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤١٠٦:٢٢:١٨١٣:١٣:١١٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:٠١٠٠:٢٥:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٨٠٦:٢١:١٧١٣:١٣:٠٥٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٢٥:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٢٠:١٧١٣:١٣:٠٠٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٢٥:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٩:١٨١٣:١٢:٥٦٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٢٥:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٨:٢٠١٣:١٢:٥٢٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٢٤:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٧:٢٤١٣:١٢:٤٨٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٢٤:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٦:٢٨١٣:١٢:٤٥٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:١٦٠٠:٢٤:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢٨٠٦:١٥:٣٥١٣:١٢:٤٣٢٠:١٠:٢١٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٢٤:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:١٤٠٦:١٤:٤٢١٣:١٢:٤١٢٠:١١:١٠٢٠:٣١:٠٠٠٠:٢٤:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٠٢٠٦:١٣:٥١١٣:١٢:٤٠٢٠:١١:٥٩٢٠:٣١:٥٢٠٠:٢٣:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٥٠٠٦:١٣:٠١١٣:١٢:٤٠٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٢٣:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٤٠٠٦:١٢:١٣١٣:١٢:٤٠٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٢٣:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٣٢٠٦:١١:٢٦١٣:١٢:٤١٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٢٣:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٢٥٠٦:١٠:٤١١٣:١٢:٤٢٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٥:١٥٠٠:٢٣:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٩:٥٧١٣:١٢:٤٤٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٢٣:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:١٦٠٦:٠٩:١٤١٣:١٢:٤٦٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٦:٥٥٠٠:٢٢:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٨:٣٤١٣:١٢:٤٩٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٢٢:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠٧:٥٤١٣:١٢:٥٣٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٨:٣٣٠٠:٢٢:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:١٦٠٦:٠٧:١٧١٣:١٢:٥٧٢٠:١٩:٠١٢٠:٣٩:٢١٠٠:٢٢:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:١٩٠٦:٠٦:٤٠١٣:١٣:٠١٢٠:١٩:٤٦٢٠:٤٠:٠٩٠٠:٢٢:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠٦:٠٦١٣:١٣:٠٧٢٠:٢٠:٣٠٢٠:٤٠:٥٦٠٠:٢٢:٣١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٤:٣١٠٦:٠٥:٣٣١٣:١٣:١٢٢٠:٢١:١٤٢٠:٤١:٤٢٠٠:٢٢:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بشیک تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بشیک تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بشیک تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بشیک تپه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر بشیک تپه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بشیک تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بشیک تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر بشیک تپه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر بشیک تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بشیک تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بشیک تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بشیک تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بشیک تپه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بشیک تپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر بشیک تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بشیک تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بشیک تپه

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٢٩:١٢١٢:٠٠:٤١١٧:٣١:٤٠١٧:٥٠:٠٦٢٣:١٨:٥٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٠:٠٧١٢:٠٠:٣٣١٧:٣٠:٣٠١٧:٤٨:٥٧٢٣:١٨:٤٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣١:٠١١٢:٠٠:٢٥١٧:٢٩:٢٠١٧:٤٧:٥٠٢٣:١٨:٣٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣١:٥٧١٢:٠٠:١٨١٧:٢٨:١٢١٧:٤٦:٤٣٢٣:١٨:٢٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٢:٥٢١٢:٠٠:١٢١٧:٢٧:٠٥١٧:٤٥:٣٨٢٣:١٨:١٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٣:٤٨١٢:٠٠:٠٧١٧:٢٥:٥٩١٧:٤٤:٣٤٢٣:١٨:١١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٤:٤٤١٢:٠٠:٠٣١٧:٢٤:٥٤١٧:٤٣:٣١٢٣:١٨:٠٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٣٠٦:٣٥:٤١١١:٥٩:٥٩١٧:٢٣:٥٠١٧:٤٢:٣٠٢٣:١٧:٥٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٦:٣٨١١:٥٩:٥٦١٧:٢٢:٤٨١٧:٤١:٢٩٢٣:١٧:٥١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٧:٣٥١١:٥٩:٥٤١٧:٢١:٤٧١٧:٤٠:٣٠٢٣:١٧:٤٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٨:٣٢١١:٥٩:٥٢١٧:٢٠:٤٧١٧:٣٩:٣٣٢٣:١٧:٤٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٤٠٦:٣٩:٣٠١١:٥٩:٥٢١٧:١٩:٤٨١٧:٣٨:٣٦٢٣:١٧:٣٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٥٠٦:٤٠:٢٨١١:٥٩:٥٢١٧:١٨:٥١١٧:٣٧:٤٢٢٣:١٧:٣٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:١٥٠٦:٤١:٢٦١١:٥٩:٥٣١٧:١٧:٥٥١٧:٣٦:٤٨٢٣:١٧:٣١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٦٠٦:٤٢:٢٤١١:٥٩:٥٥١٧:١٧:٠١١٧:٣٥:٥٦٢٣:١٧:٢٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٣:٢٣١١:٥٩:٥٧١٧:١٦:٠٨١٧:٣٥:٠٥٢٣:١٧:٢٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤٤:٢١١٢:٠٠:٠١١٧:١٥:١٦١٧:٣٤:١٦٢٣:١٧:٢٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٨٠٦:٤٥:٢٠١٢:٠٠:٠٥١٧:١٤:٢٦١٧:٣٣:٢٩٢٣:١٧:٢٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٦:١٩١٢:٠٠:١٠١٧:١٣:٣٨١٧:٣٢:٤٣٢٣:١٧:٢٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٠٠٦:٤٧:١٩١٢:٠٠:١٦١٧:١٢:٥١١٧:٣١:٥٨٢٣:١٧:٣١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:١١٠٦:٤٨:١٨١٢:٠٠:٢٣١٧:١٢:٠٦١٧:٣١:١٦٢٣:١٧:٣٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤٩:١٧١٢:٠٠:٣١١٧:١١:٢٢١٧:٣٠:٣٥٢٣:١٧:٣٨
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٥٠:١٦١٢:٠٠:٣٩١٧:١٠:٤٠١٧:٢٩:٥٥٢٣:١٧:٤٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٥١:١٦١٢:٠٠:٤٩١٧:١٠:٠٠١٧:٢٩:١٧٢٣:١٧:٤٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٥٢:١٥١٢:٠٠:٥٩١٧:٠٩:٢١١٧:٢٨:٤١٢٣:١٧:٥٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٥٣:١٥١٢:٠١:١٠١٧:٠٨:٤٥١٧:٢٨:٠٧٢٣:١٨:٠١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٧٠٦:٥٤:١٤١٢:٠١:٢٢١٧:٠٨:١٠١٧:٢٧:٣٤٢٣:١٨:٠٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٨٠٦:٥٥:١٣١٢:٠١:٣٤١٧:٠٧:٣٦١٧:٢٧:٠٤٢٣:١٨:١٨
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٥٦:١٢١٢:٠١:٤٨١٧:٠٧:٠٥١٧:٢٦:٣٥٢٣:١٨:٢٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٠٠٦:٥٧:١١١٢:٠٢:٠٣١٧:٠٦:٣٥١٧:٢٦:٠٧٢٣:١٨:٣٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بشیک تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بشیک تپه شهر بشیک تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بشیک تپه شهر بشیک تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بشیک تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بشیک تپه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بشیک تپه

بشیکتپه، روستایی از توابع بخش شیرین‌سو شهرستان کبودرآهنگ در استان همدان ایران است

شهر بشیک تپه در ویکیپدیا

شهر بشیک تپه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بشیک تپه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بشیک تپه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بشیک تپه بر روی نقشه

شهر بشیک تپه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بشیک تپه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بشیک تپه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بشیک تپه
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر بشیک تپه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر بشیک تپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بشیک تپه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بشیک تپه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بشیک تپه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بشیک تپه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بشیک تپه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بشیک تپه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بشیک تپه
زمان پخش اذان زنده به افق بشیک تپه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بشیک تپه
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ بشیک تپه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بشیک تپه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بشیک تپه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو