جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بشیک تپه

کبودرآهنگ | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز بشیک تپه

اذان صبح: ٠٤:٢٤:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٤٤
اذان ظهر: ١٣:٢١:٣٧
غروب آفتاب: ٢٠:٣٤:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٥٥:٠٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٩:٥٤

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بشیک تپه (شهرستان کبودرآهنگ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ شهر بشیک تپه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بشیک تپه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بشیک تپه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه به زیاد خوردن و زیاد نوشیدن عادت كند، قلبش سخت می-شود. (هم نسبت به دیگران بی‌اعتنا می¬شود و هم توفیقات خود را از دست می¬دهد.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر بشیک تپه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بشیک تپه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بشیک تپه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بشیک تپه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بشیک تپه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بشیک تپه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤٥:١٠١٣:١٦:٣٥١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٣٢:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٤٩٠٦:٤٣:٥١١٣:١٦:٢٠١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٠١٠٠:٣١:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:١٥٠٦:٤٢:٣٣١٣:١٦:٠٦١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٣١:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٤٢٠٦:٤١:١٦١٣:١٥:٥٢١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٣١:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٩:٥٩١٣:١٥:٣٩١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٣٧٠٠:٣٠:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٨:٤٣١٣:١٥:٢٦١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٢٩٠٠:٣٠:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٧:٢٨١٣:١٥:١٣١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٢١٠٠:٣٠:٠٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣٦:١٤١٣:١٥:٠١١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:١٤٠٠:٢٩:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٥:٠٠١٣:١٤:٤٩١٩:٥٥:١٢٢٠:١٤:٠٦٠٠:٢٩:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٣٣:٤٧١٣:١٤:٣٨١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٥٩٠٠:٢٩:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٣٢:٣٥١٣:١٤:٢٧١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:٥١٠٠:٢٨:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٣١:٢٤١٣:١٤:١٦١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٤٤٠٠:٢٨:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠١٠٦:٣٠:١٤١٣:١٤:٠٦١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٣٧٠٠:٢٨:٠٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٩:٠٥١٣:١٣:٥٧١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:٢٩٠٠:٢٧:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٧:٥٧١٣:١٣:٤٨٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:٢٢٠٠:٢٧:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٦:٥٠١٣:١٣:٣٩٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢٠:١٥٠٠:٢٧:٠٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٥:٤٤١٣:١٣:٣١٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢١:٠٨٠٠:٢٦:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢٤:٣٩١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:٠١٠٠:٢٦:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٣:٣٥١٣:١٣:١٧٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٢٦:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٢٢:٣٢١٣:١٣:١١٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٢٥:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٢١:٣٠١٣:١٣:٠٥٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٢٥:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:١٦٠٦:٢٠:٣٠١٣:١٣:٠٠٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٢٥:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٩:٣١١٣:١٢:٥٦٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٢٥:١٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٨:٣٣١٣:١٢:٥٢٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢٥:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٧:٣٦١٣:١٢:٤٨٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٨:١١٠٠:٢٤:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٦:٤١١٣:١٢:٤٥٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٢٤:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٥:٤٧١٣:١٢:٤٣٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٢٤:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٢٠٦:١٤:٥٤١٣:١٢:٤٢٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٢٤:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٤:٠٣١٣:١٢:٤٠٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:٣٩٠٠:٢٣:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بشیک تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بشیک تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بشیک تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بشیک تپه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بشیک تپه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بشیک تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بشیک تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بشیک تپه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر بشیک تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بشیک تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بشیک تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بشیک تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بشیک تپه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بشیک تپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر بشیک تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بشیک تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بشیک تپه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بشیک تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بشیک تپه شهر بشیک تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بشیک تپه شهر بشیک تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بشیک تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بشیک تپه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بشیک تپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بشیک تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بشیک تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بشیک تپه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٥٠٦:٠١:١٦١٣:١٨:١٢٢٠:٣٥:٠٧٢٠:٥٦:١٦٠٠:٢٥:٠٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٠٠٦:٠١:٣٠١٣:١٨:٢٥٢٠:٣٥:١٩٢٠:٥٦:٢٧٠٠:٢٥:٢٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٦٠٦:٠١:٤٥١٣:١٨:٣٨٢٠:٣٥:٢٨٢٠:٥٦:٣٧٠٠:٢٥:٣٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٦٠٦:٠٢:٠٢١٣:١٨:٥١٢٠:٣٥:٣٦٢٠:٥٦:٤٤٠٠:٢٥:٥٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٧٠٦:٠٢:٢١١٣:١٩:٠٤٢٠:٣٥:٤٣٢٠:٥٦:٥٠٠٠:٢٦:٠٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣١٠٦:٠٢:٤٠١٣:١٩:١٦٢٠:٣٥:٤٧٢٠:٥٦:٥٤٠٠:٢٦:٢٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٧٠٦:٠٣:٠١١٣:١٩:٢٩٢٠:٣٥:٥٠٢٠:٥٦:٥٦٠٠:٢٦:٣٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٥٠٦:٠٣:٢٤١٣:١٩:٤١٢٠:٣٥:٥٢٢٠:٥٦:٥٧٠٠:٢٦:٥٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٦٠٦:٠٣:٤٧١٣:١٩:٥٣٢٠:٣٥:٥١٢٠:٥٦:٥٦٠٠:٢٧:١٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٨٠٦:٠٤:١٢١٣:٢٠:٠٥٢٠:٣٥:٤٩٢٠:٥٦:٥٢٠٠:٢٧:٢٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٢٠٦:٠٤:٣٨١٣:٢٠:١٦٢٠:٣٥:٤٦٢٠:٥٦:٤٧٠٠:٢٧:٤٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٩٠٦:٠٥:٠٥١٣:٢٠:٢٨٢٠:٣٥:٤٠٢٠:٥٦:٤١٠٠:٢٧:٥٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٧٠٦:٠٥:٣٣١٣:٢٠:٣٩٢٠:٣٥:٣٣٢٠:٥٦:٣٢٠٠:٢٨:١٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٧٠٦:٠٦:٠٢١٣:٢٠:٤٩٢٠:٣٥:٢٤٢٠:٥٦:٢٢٠٠:٢٨:٣٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٦:٠٦:٣٢١٣:٢٠:٥٩٢٠:٣٥:١٤٢٠:٥٦:٠٩٠٠:٢٨:٤٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٣٠٦:٠٧:٠٤١٣:٢١:٠٩٢٠:٣٥:٠١٢٠:٥٥:٥٥٠٠:٢٩:٠٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٨٠٦:٠٧:٣٦١٣:٢١:١٩٢٠:٣٤:٤٧٢٠:٥٥:٣٩٠٠:٢٩:٢١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٦٠٦:٠٨:٠٩١٣:٢١:٢٨٢٠:٣٤:٣٢٢٠:٥٥:٢٢٠٠:٢٩:٣٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٤٠٦:٠٨:٤٤١٣:٢١:٣٧٢٠:٣٤:١٤٢٠:٥٥:٠٢٠٠:٢٩:٥٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٤٠٦:٠٩:١٩١٣:٢١:٤٥٢٠:٣٣:٥٥٢٠:٥٤:٤١٠٠:٣٠:١١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٦:٠٩:٥٥١٣:٢١:٥٣٢٠:٣٣:٣٤٢٠:٥٤:١٨٠٠:٣٠:٢٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٩٠٦:١٠:٣١١٣:٢٢:٠١٢٠:٣٣:١٢٢٠:٥٣:٥٣٠٠:٣٠:٤٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٤٠٦:١١:٠٩١٣:٢٢:٠٨٢٠:٣٢:٤٧٢٠:٥٣:٢٦٠٠:٣٠:٥٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٩٠٦:١١:٤٧١٣:٢٢:١٤٢٠:٣٢:٢٢٢٠:٥٢:٥٨٠٠:٣١:١٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٦٠٦:١٢:٢٧١٣:٢٢:٢٠٢٠:٣١:٥٤٢٠:٥٢:٢٨٠٠:٣١:٢٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٤٠٦:١٣:٠٦١٣:٢٢:٢٦٢٠:٣١:٢٥٢٠:٥١:٥٦٠٠:٣١:٤٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٣٠٦:١٣:٤٧١٣:٢٢:٣١٢٠:٣٠:٥٤٢٠:٥١:٢٣٠٠:٣١:٥٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٣٠٦:١٤:٢٨١٣:٢٢:٣٦٢٠:٣٠:٢١٢٠:٥٠:٤٧٠٠:٣٢:١٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٤٠٦:١٥:٠٩١٣:٢٢:٤٠٢٠:٢٩:٤٧٢٠:٥٠:١٠٠٠:٣٢:٢٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٦٠٦:١٥:٥٢١٣:٢٢:٤٣٢٠:٢٩:١١٢٠:٤٩:٣٢٠٠:٣٢:٤٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٩٠٦:١٦:٣٤١٣:٢٢:٤٦٢٠:٢٨:٣٤٢٠:٤٨:٥٢٠٠:٣٢:٥٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بشیک تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بشیک تپه شهر بشیک تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بشیک تپه شهر بشیک تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بشیک تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بشیک تپه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بشیک تپه

بشیکتپه، روستایی از توابع بخش شیرین‌سو شهرستان کبودرآهنگ در استان همدان ایران است

شهر بشیک تپه در ویکیپدیا

شهر بشیک تپه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بشیک تپه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بشیک تپه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بشیک تپه بر روی نقشه

شهر بشیک تپه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بشیک تپه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بشیک تپه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بشیک تپه
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بشیک تپه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر بشیک تپه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بشیک تپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بشیک تپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بشیک تپه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بشیک تپه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بشیک تپه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بشیک تپه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بشیک تپه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق بشیک تپه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بشیک تپه
زمان پخش اذان آنلاین به افق بشیک تپه
افق شرعی امروز فردا بشیک تپه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بشیک تپه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بشیک تپه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بشیک تپه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو