جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بشیک تپه

کبودرآهنگ | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز بشیک تپه

اذان صبح: ٠٤:٤٤:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٢٨
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٣١
غروب آفتاب: ١٨:٠٧:٠٢
اذان مغرب: ١٨:٢٥:٠٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:٥٦

شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩
٠٨ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٦ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بشیک تپه (شهرستان کبودرآهنگ) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ مهر ٩٩ شهر بشیک تپه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بشیک تپه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بشیک تپه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الایمه علیهالسلام (1360 هـ ش)

گئورگ بوشنر
صلح در كلبه ها، جنگ در كاخ ها.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بشیک تپه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بشیک تپه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بشیک تپه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بشیک تپه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بشیک تپه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بشیک تپه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٤٩٠٦:٤٣:٥١١٣:١٦:٢٠١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٠١٠٠:٣١:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:١٥٠٦:٤٢:٣٣١٣:١٦:٠٦١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٣١:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٤٢٠٦:٤١:١٦١٣:١٥:٥٢١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٣١:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٩:٥٩١٣:١٥:٣٩١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٣٧٠٠:٣٠:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٨:٤٣١٣:١٥:٢٦١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٢٩٠٠:٣٠:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٧:٢٨١٣:١٥:١٣١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٢١٠٠:٣٠:٠٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣٦:١٤١٣:١٥:٠١١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:١٤٠٠:٢٩:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٥:٠٠١٣:١٤:٤٩١٩:٥٥:١٢٢٠:١٤:٠٦٠٠:٢٩:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٣٣:٤٧١٣:١٤:٣٨١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٥٩٠٠:٢٩:٠١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٣٢:٣٥١٣:١٤:٢٧١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٥:٥١٠٠:٢٨:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٣١:٢٤١٣:١٤:١٦١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٤٤٠٠:٢٨:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠١٠٦:٣٠:١٤١٣:١٤:٠٦١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٣٧٠٠:٢٨:٠٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٩:٠٥١٣:١٣:٥٧١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:٢٩٠٠:٢٧:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٧:٥٧١٣:١٣:٤٨٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:٢٢٠٠:٢٧:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٦:٥٠١٣:١٣:٣٩٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢٠:١٥٠٠:٢٧:٠٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٥:٤٤١٣:١٣:٣١٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢١:٠٨٠٠:٢٦:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢٤:٣٩١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:٠١٠٠:٢٦:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٣:٣٥١٣:١٣:١٧٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٢٦:١٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٢٢:٣٢١٣:١٣:١١٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٢٥:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٢١:٣٠١٣:١٣:٠٥٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٢٥:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:١٦٠٦:٢٠:٣٠١٣:١٣:٠٠٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٢٥:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٩:٣١١٣:١٢:٥٦٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٢٥:١٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٨:٣٣١٣:١٢:٥٢٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢٥:٠٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٧:٣٦١٣:١٢:٤٨٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٨:١١٠٠:٢٤:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٦:٤١١٣:١٢:٤٥٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٢٤:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٥:٤٧١٣:١٢:٤٣٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٢٤:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٢٠٦:١٤:٥٤١٣:١٢:٤٢٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٢٤:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٤:٠٣١٣:١٢:٤٠٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:٣٩٠٠:٢٣:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٠٧٠٦:١٣:١٣١٣:١٢:٤٠٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:٣١٠٠:٢٣:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بشیک تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بشیک تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بشیک تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بشیک تپه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بشیک تپه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بشیک تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بشیک تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بشیک تپه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بشیک تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بشیک تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بشیک تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بشیک تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بشیک تپه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بشیک تپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر بشیک تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بشیک تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بشیک تپه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بشیک تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بشیک تپه شهر بشیک تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بشیک تپه شهر بشیک تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بشیک تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بشیک تپه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بشیک تپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بشیک تپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بشیک تپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بشیک تپه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٤:٢٤١٢:٠٨:٥٥١٨:١٢:٥٢١٨:٣٠:٥٣٢٣:٢٧:١١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٥:١٠١٢:٠٨:٣٤١٨:١١:٢٤١٨:٢٩:٢٥٢٣:٢٦:٥٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٥:٥٥١٢:٠٨:١٣١٨:٠٩:٥٧١٨:٢٧:٥٧٢٣:٢٦:٣٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٦:٤١١٢:٠٧:٥٢١٨:٠٨:٢٩١٨:٢٦:٣٠٢٣:٢٦:١٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠١٠٦:٠٧:٢٨١٢:٠٧:٣١١٨:٠٧:٠٢١٨:٢٥:٠٣٢٣:٢٥:٥٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٨:١٤١٢:٠٧:١١١٨:٠٥:٣٥١٨:٢٣:٣٦٢٣:٢٥:٣٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٠٩:٠٠١٢:٠٦:٥١١٨:٠٤:٠٨١٨:٢٢:٠٩٢٣:٢٥:١٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٠٠٦:٠٩:٤٧١٢:٠٦:٣١١٨:٠٢:٤٢١٨:٢٠:٤٣٢٣:٢٥:٠١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٠:٣٤١٢:٠٦:١١١٨:٠١:١٦١٨:١٩:١٧٢٣:٢٤:٤٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١١:٢١١٢:٠٥:٥٢١٧:٥٩:٥٠١٨:١٧:٥١٢٣:٢٤:٢٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٢:٠٨١٢:٠٥:٣٢١٧:٥٨:٢٤١٨:١٦:٢٦٢٣:٢٤:٠٥
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٢:٥٦١٢:٠٥:١٤١٧:٥٦:٥٩١٨:١٥:٠١٢٣:٢٣:٤٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٣:٤٤١٢:٠٤:٥٥١٧:٥٥:٣٤١٨:١٣:٣٧٢٣:٢٣:٢٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٤:٣٢١٢:٠٤:٣٧١٧:٥٤:١٠١٨:١٢:١٤٢٣:٢٣:١٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٥:٢٠١٢:٠٤:١٩١٧:٥٢:٤٦١٨:١٠:٥١٢٣:٢٢:٥٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١٦:٠٩١٢:٠٤:٠٢١٧:٥١:٢٣١٨:٠٩:٢٨٢٣:٢٢:٣٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٦:٥٨١٢:٠٣:٤٥١٧:٥٠:٠١١٨:٠٨:٠٧٢٣:٢٢:٢٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٧:٤٧١٢:٠٣:٢٩١٧:٤٨:٣٩١٨:٠٦:٤٥٢٣:٢٢:٠٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٨:٣٧١٢:٠٣:١٣١٧:٤٧:١٧١٨:٠٥:٢٥٢٣:٢١:٤٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٧٠٦:١٩:٢٧١٢:٠٢:٥٧١٧:٤٥:٥٦١٨:٠٤:٠٥٢٣:٢١:٣١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٠:١٧١٢:٠٢:٤٢١٧:٤٤:٣٦١٨:٠٢:٤٦٢٣:٢١:١٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢١:٠٨١٢:٠٢:٢٨١٧:٤٣:١٧١٨:٠١:٢٨٢٣:٢١:٠٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢١:٥٩١٢:٠٢:١٤١٧:٤١:٥٨١٨:٠٠:١١٢٣:٢٠:٤٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٢:٥١١٢:٠٢:٠١١٧:٤٠:٤٠١٧:٥٨:٥٤٢٣:٢٠:٣٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٣:٤٣١٢:٠١:٤٨١٧:٣٩:٢٣١٧:٥٧:٣٨٢٣:٢٠:١٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٤:٣٥١٢:٠١:٣٦١٧:٣٨:٠٧١٧:٥٦:٢٣٢٣:٢٠:٠٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٥:٢٧١٢:٠١:٢٤١٧:٣٦:٥١١٧:٥٥:٠٩٢٣:١٩:٤٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٦:٢٠١٢:٠١:١٣١٧:٣٥:٣٧١٧:٥٣:٥٧٢٣:١٩:٣٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٢٧:١٣١٢:٠١:٠٣١٧:٣٤:٢٣١٧:٥٢:٤٤٢٣:١٩:٢٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٢٨:٠٧١٢:٠٠:٥٣١٧:٣٣:١٠١٧:٥١:٣٣٢٣:١٩:١٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بشیک تپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بشیک تپه شهر بشیک تپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بشیک تپه شهر بشیک تپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بشیک تپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بشیک تپه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بشیک تپه

بشیکتپه، روستایی از توابع بخش شیرین‌سو شهرستان کبودرآهنگ در استان همدان ایران است

شهر بشیک تپه در ویکیپدیا

شهر بشیک تپه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بشیک تپه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بشیک تپه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بشیک تپه بر روی نقشه

شهر بشیک تپه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بشیک تپه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بشیک تپه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بشیک تپه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بشیک تپه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر بشیک تپه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بشیک تپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بشیک تپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بشیک تپه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بشیک تپه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بشیک تپه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بشیک تپه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بشیک تپه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بشیک تپه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ بشیک تپه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بشیک تپه
افق شرعی امروز فردا بشیک تپه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بشیک تپه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بشیک تپه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بشیک تپه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو