جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بشرویه

فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز بشرویه

اذان صبح: ٠٣:٥٣:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٤:٢٨
اذان ظهر: ١٢:٤٤:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:٥٤:٥٤
اذان مغرب: ٢٠:١٥:١٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٤:٢٥

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بشرویه (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر بشرویه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بشرویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بشرویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

افلاطون
تمسخر، جز در مورد كردارهای زشت، نشانه‌ی سطحی بودن اندیشه است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بشرویه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بشرویه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بشرویه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بشرویه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بشرویه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بشرویه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٠:٥٤١٢:٤٠:٣٣١٩:١٠:٤٤١٩:٢٨:٥٥٢٣:٥٧:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٠٩:٣٩١٢:٤٠:١٨١٩:١١:٣٠١٩:٢٩:٤٣٢٣:٥٦:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٨:٢٥١٢:٤٠:٠٤١٩:١٢:١٦١٩:٣٠:٣٠٢٣:٥٦:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٠:٥٠٠٦:٠٧:١٢١٢:٣٩:٥٠١٩:١٣:٠١١٩:٣١:١٨٢٣:٥٦:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٩:٢٢٠٦:٠٥:٥٩١٢:٣٩:٣٧١٩:١٣:٤٧١٩:٣٢:٠٦٢٣:٥٥:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٠٤:٤٧١٢:٣٩:٢٤١٩:١٤:٣٣١٩:٣٢:٥٤٢٣:٥٥:٣٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٣:٣٥١٢:٣٩:١١١٩:١٥:١٩١٩:٣٣:٤٣٢٣:٥٥:١٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٢:٢٥١٢:٣٨:٥٩١٩:١٦:٠٥١٩:٣٤:٣١٢٣:٥٤:٥٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠١:١٥١٢:٣٨:٤٧١٩:١٦:٥١١٩:٣٥:٢٠٢٣:٥٤:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٢:١٠٠٦:٠٠:٠٦١٢:٣٨:٣٦١٩:١٧:٣٧١٩:٣٦:٠٨٢٣:٥٤:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٠:٤٥٠٥:٥٨:٥٨١٢:٣٨:٢٥١٩:١٨:٢٣١٩:٣٦:٥٧٢٣:٥٣:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٧:٥٠١٢:٣٨:١٤١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:٤٥٢٣:٥٣:٣٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:٥٧٠٥:٥٦:٤٤١٢:٣٨:٠٤١٩:١٩:٥٦١٩:٣٨:٣٤٢٣:٥٣:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٥:٣٨١٢:٣٧:٥٥١٩:٢٠:٤٢١٩:٣٩:٢٣٢٣:٥٢:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:١٢٠٥:٥٤:٣٤١٢:٣٧:٤٦١٩:٢١:٢٨١٩:٤٠:١٢٢٣:٥٢:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٥١٠٥:٥٣:٣٠١٢:٣٧:٣٧١٩:٢٢:١٥١٩:٤١:٠١٢٣:٥٢:٢٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٥٢:٢٨١٢:٣٧:٢٩١٩:٢٣:٠١١٩:٤١:٥٠٢٣:٥٢:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢١:١٠٠٥:٥١:٢٦١٢:٣٧:٢٢١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٢:٣٩٢٣:٥١:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٠:٢٦١٢:٣٧:١٥١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٣:٢٨٢٣:٥١:٣٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٨:٣٤٠٥:٤٩:٢٧١٢:٣٧:٠٩١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٤:١٨٢٣:٥١:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٧:١٧٠٥:٤٨:٢٩١٢:٣٧:٠٣١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٥:٠٧٢٣:٥١:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٦:٠١٠٥:٤٧:٣٢١٢:٣٦:٥٨١٩:٢٦:٥٣١٩:٤٥:٥٦٢٣:٥٠:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٤:٤٦٠٥:٤٦:٣٦١٢:٣٦:٥٣١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٦:٤٥٢٣:٥٠:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٣:٣٢٠٥:٤٥:٤١١٢:٣٦:٤٩١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٧:٣٤٢٣:٥٠:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٢:٢٠٠٥:٤٤:٤٨١٢:٣٦:٤٦١٩:٢٩:١٢١٩:٤٨:٢٣٢٣:٥٠:١٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١١:٠٨٠٥:٤٣:٥٦١٢:٣٦:٤٣١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٩:١٢٢٣:٤٩:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٤٣:٠٥١٢:٣٦:٤١١٩:٣٠:٤٤١٩:٥٠:٠١٢٣:٤٩:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٤٢:١٦١٢:٣٦:٣٩١٩:٣١:٣٠١٩:٥٠:٥٠٢٣:٤٩:٣٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٤١:٢٨١٢:٣٦:٣٨١٩:٣٢:١٥١٩:٥١:٣٨٢٣:٤٩:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بشرویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بشرویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بشرویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بشرویه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بشرویه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بشرویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بشرویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بشرویه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر بشرویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بشرویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بشرویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بشرویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بشرویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بشرویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر بشرویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بشرویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بشرویه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بشرویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بشرویه شهر بشرویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بشرویه شهر بشرویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بشرویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بشرویه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بشرویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بشرویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بشرویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بشرویه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٢٠٥:٢٩:٥٠١٢:٤٢:٠٩١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٥:٠١٢٣:٥١:٠٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٦٠٥:٣٠:٠٤١٢:٤٢:٢٢١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٥:١٢٢٣:٥١:٢١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٣٠٥:٣٠:١٩١٢:٤٢:٣٥١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٥:٢٢٢٣:٥١:٣٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢١٠٥:٣٠:٣٦١٢:٤٢:٤٨١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٥:٣٠٢٣:٥١:٥٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٢٠٥:٣٠:٥٤١٢:٤٣:٠١١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٥:٣٦٢٣:٥٢:٠٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٥٠٥:٣١:١٣١٢:٤٣:١٤١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٥:٤١٢٣:٥٢:٢٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٠٠٥:٣١:٣٤١٢:٤٣:٢٦١٩:٥٥:١٣٢٠:١٥:٤٤٢٣:٥٢:٣٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٦٠٥:٣١:٥٥١٢:٤٣:٣٨١٩:٥٥:١٥٢٠:١٥:٤٥٢٣:٥٢:٥٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٥٠٥:٣٢:١٨١٢:٤٣:٥٠١٩:٥٥:١٦٢٠:١٥:٤٥٢٣:٥٣:٠٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٦٠٥:٣٢:٤٢١٢:٤٤:٠٢١٩:٥٥:١٥٢٠:١٥:٤٣٢٣:٥٣:٢١
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٨٠٥:٣٣:٠٧١٢:٤٤:١٤١٩:٥٥:١٢٢٠:١٥:٣٩٢٣:٥٣:٣٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٢٠٥:٣٣:٣٣١٢:٤٤:٢٥١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٥:٣٣٢٣:٥٣:٥٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٨٠٥:٣٤:٠٠١٢:٤٤:٣٦١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٥:٢٦٢٣:٥٤:٠٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٦٠٥:٣٤:٢٨١٢:٤٤:٤٦١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٥:١٧٢٣:٥٤:٢٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٥٠٥:٣٤:٥٧١٢:٤٤:٥٧١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٥:٠٦٢٣:٥٤:٤٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٦٠٥:٣٥:٢٧١٢:٤٥:٠٧١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٤:٥٤٢٣:٥٤:٥٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٨٠٥:٣٥:٥٧١٢:٤٥:١٦١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٤:٤٠٢٣:٥٥:١٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٢٠٥:٣٦:٢٩١٢:٤٥:٢٥١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٤:٢٤٢٣:٥٥:٢٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٧٠٥:٣٧:٠٢١٢:٤٥:٣٤١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٤:٠٦٢٣:٥٥:٤٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٤٠٥:٣٧:٣٥١٢:٤٥:٤٣١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٣:٤٧٢٣:٥٥:٥٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٢٠٥:٣٨:٠٩١٢:٤٥:٥١١٩:٥٣:١٦٢٠:١٣:٢٦٢٣:٥٦:١٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١١٠٥:٣٨:٤٤١٢:٤٥:٥٨١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٣:٠٣٢٣:٥٦:٢٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٢٠٥:٣٩:٢٠١٢:٤٦:٠٥١٩:٥٢:٣٣٢٠:١٢:٣٩٢٣:٥٦:٤٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٣٠٥:٣٩:٥٦١٢:٤٦:١٢١٩:٥٢:١٠٢٠:١٢:١٣٢٣:٥٦:٥٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٦٠٥:٤٠:٣٣١٢:٤٦:١٨١٩:٥١:٤٤٢٠:١١:٤٥٢٣:٥٧:١٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٠٠٥:٤١:١٠١٢:٤٦:٢٣١٩:٥١:١٧٢٠:١١:١٦٢٣:٥٧:٢٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٤١:٤٨١٢:٤٦:٢٩١٩:٥٠:٤٩٢٠:١٠:٤٥٢٣:٥٧:٣٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٤٢:٢٧١٢:٤٦:٣٣١٩:٥٠:١٩٢٠:١٠:١٣٢٣:٥٧:٥٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٦٠٥:٤٣:٠٦١٢:٤٦:٣٧١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٩:٣٨٢٣:٥٨:٠٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٤٣:٤٦١٢:٤٦:٤١١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٩:٠٣٢٣:٥٨:١٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢١٠٥:٤٤:٢٦١٢:٤٦:٤٤١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٨:٢٥٢٣:٥٨:٣٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بشرویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بشرویه شهر بشرویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بشرویه شهر بشرویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بشرویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بشرویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بشرویه

شهر بُشرویه، مرکز شهرستان بشرویه واقع در استان خراسان جنوبی است

شهر بشرویه در ویکیپدیا

شهر بشرویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بشرویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بشرویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بشرویه بر روی نقشه

شهر بشرویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بشرویه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بشرویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بشرویه
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بشرویه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر بشرویه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بشرویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بشرویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بشرویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بشرویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بشرویه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بشرویه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بشرویه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بشرویه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بشرویه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بشرویه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بشرویه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بشرویه
افق شرعی امروز فردا بشرویه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بشرویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو