جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بشرویه

فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز بشرویه


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٣٢
اذان ظهر: ١١:٣٥:١٠
غروب آفتاب: ١٦:٣٢:٤٣
اذان مغرب: ١٦:٥٢:٢٧
نیمه شب: ٢٢:٥١:٣١

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بشرویه (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ شهر بشرویه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر بشرویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بشرویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
بزرگترین خردمندی، خرد و معرفتی است كه به تنظیم امور خانواده و اجتماع مربوط است و آن، تسلط بر خود و حق طلبی و اعتدال نامیده می شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بشرویه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بشرویه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بشرویه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بشرویه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بشرویه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بشرویه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٠:٢٥٠٥:٥٨:٤٢١٢:٣٨:٢٣١٩:١٨:٣٥١٩:٣٧:٠٩٢٣:٥٣:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٠١٠٥:٥٧:٣٥١٢:٣٨:١٢١٩:١٩:٢٢١٩:٣٧:٥٨٢٣:٥٣:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٥٦:٢٩١٢:٣٨:٠٣١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٨:٤٧٢٣:٥٣:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:١٥٠٥:٥٥:٢٣١٢:٣٧:٥٣١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٩:٣٦٢٣:٥٢:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٥٤:١٩١٢:٣٧:٤٥١٩:٢١:٤١١٩:٤٠:٢٥٢٣:٥٢:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٥٣:١٦١٢:٣٧:٣٦١٩:٢٢:٢٧١٩:٤١:١٤٢٣:٥٢:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٢:١٢٠٥:٥٢:١٤١٢:٣٧:٢٩١٩:٢٣:١٤١٩:٤٢:٠٣٢٣:٥٢:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٥١:١٣١٢:٣٧:٢١١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٢:٥٣٢٣:٥١:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٩:٣٤٠٥:٥٠:١٣١٢:٣٧:١٥١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٣:٤٢٢٣:٥١:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٨:١٦٠٥:٤٩:١٤١٢:٣٧:٠٩١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٤:٣١٢٣:٥١:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٦:٥٩٠٥:٤٨:١٦١٢:٣٧:٠٣١٩:٢٦:١٩١٩:٤٥:٢٠٢٣:٥١:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٥:٤٤٠٥:٤٧:١٩١٢:٣٦:٥٨١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٦:٠٩٢٣:٥٠:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:٢٩٠٥:٤٦:٢٤١٢:٣٦:٥٣١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٦:٥٨٢٣:٥٠:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:١٦٠٥:٤٥:٢٩١٢:٣٦:٤٩١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٧:٤٧٢٣:٥٠:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٠٣٠٥:٤٤:٣٦١٢:٣٦:٤٦١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٨:٣٦٢٣:٥٠:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٥٢٠٥:٤٣:٤٤١٢:٣٦:٤٣١٩:٣٠:١٠١٩:٤٩:٢٥٢٣:٤٩:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٤٢:٥٤١٢:٣٦:٤١١٩:٣٠:٥٥١٩:٥٠:١٣٢٣:٤٩:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٤٢:٠٤١٢:٣٦:٣٩١٩:٣١:٤١١٩:٥١:٠١٢٣:٤٩:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٤١:١٦١٢:٣٦:٣٨١٩:٣٢:٢٦١٩:٥١:٥٠٢٣:٤٩:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٦:٢٠٠٥:٤٠:٣٠١٢:٣٦:٣٨١٩:٣٣:١٢١٩:٥٢:٣٨٢٣:٤٩:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٥:١٥٠٥:٣٩:٤٥١٢:٣٦:٣٨١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٣:٢٦٢٣:٤٩:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:١٢٠٥:٣٩:٠١١٢:٣٦:٣٨١٩:٣٤:٤١١٩:٥٤:١٣٢٣:٤٨:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:١٠٠٥:٣٨:١٨١٢:٣٦:٤٠١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٥:٠٠٢٣:٤٨:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:١٠٠٥:٣٧:٣٧١٢:٣٦:٤١١٩:٣٦:١٠١٩:٥٥:٤٧٢٣:٤٨:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠١:١٢٠٥:٣٦:٥٨١٢:٣٦:٤٤١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٦:٣٤٢٣:٤٨:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٠:١٥٠٥:٣٦:٢٠١٢:٣٦:٤٧١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٧:٢٠٢٣:٤٨:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٩:١٩٠٥:٣٥:٤٣١٢:٣٦:٥٠١٩:٣٨:٢٠١٩:٥٨:٠٦٢٣:٤٨:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٨:٢٦٠٥:٣٥:٠٨١٢:٣٦:٥٤١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٨:٥١٢٣:٤٨:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٧:٣٤٠٥:٣٤:٣٤١٢:٣٦:٥٩١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٩:٣٦٢٣:٤٨:١٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٦:٤٤٠٥:٣٤:٠٢١٢:٣٧:٠٤١٩:٤٠:٢٧٢٠:٠٠:٢٠٢٣:٤٨:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بشرویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بشرویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بشرویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بشرویه

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر بشرویه

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر بشرویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بشرویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر بشرویه

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٣:٥٩١١:٢٨:٠٣١٦:٣١:٥٣١٦:٥١:١٣٢٢:٤٥:٠٧
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٤:٥٣١١:٢٨:٢٤١٦:٣١:٤١١٦:٥١:٠٣٢٢:٤٥:٢٤
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٥:٤٦١١:٢٨:٤٥١٦:٣١:٣١١٦:٥٠:٥٥٢٢:٤٥:٤٢
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٦:٣٩١١:٢٩:٠٧١٦:٣١:٢٣١٦:٥٠:٤٩٢٢:٤٦:٠١
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٧:٣١١١:٢٩:٣٠١٦:٣١:١٦١٦:٥٠:٤٤٢٢:٤٦:٢١
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٨:٢٢١١:٢٩:٥٣١٦:٣١:١٢١٦:٥٠:٤١٢٢:٤٦:٤١
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٩:١٣١١:٣٠:١٦١٦:٣١:٠٩١٦:٥٠:٤٠٢٢:٤٧:٠٢
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٠:٠٣١١:٣٠:٤١١٦:٣١:٠٨١٦:٥٠:٤١٢٢:٤٧:٢٣
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٣٠:٥٢١١:٣١:٠٦١٦:٣١:١٠١٦:٥٠:٤٤٢٢:٤٧:٤٥
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣١:٤٠١١:٣١:٣١١٦:٣١:١٣١٦:٥٠:٤٨٢٢:٤٨:٠٨
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣٢:٢٨١١:٣١:٥٧١٦:٣١:١٨١٦:٥٠:٥٤٢٢:٤٨:٣٢
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣٣:١٤١١:٣٢:٢٣١٦:٣١:٢٤١٦:٥١:٠٢٢٢:٤٨:٥٦
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣٤:٠٠١١:٣٢:٥٠١٦:٣١:٣٣١٦:٥١:١٢٢٢:٤٩:٢٠
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٣٤:٤٥١١:٣٣:١٧١٦:٣١:٤٣١٦:٥١:٢٤٢٢:٤٩:٤٥
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٥:٢٨١١:٣٣:٤٥١٦:٣١:٥٦١٦:٥١:٣٧٢٢:٥٠:١١
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٦:١٠١١:٣٤:١٣١٦:٣٢:١٠١٦:٥١:٥٢٢٢:٥٠:٣٧
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٣٦:٥٢١١:٣٤:٤١١٦:٣٢:٢٦١٦:٥٢:٠٩٢٢:٥١:٠٤
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٧:٣٢١١:٣٥:١٠١٦:٣٢:٤٣١٦:٥٢:٢٧٢٢:٥١:٣١
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٨:١١١١:٣٥:٣٩١٦:٣٣:٠٣١٦:٥٢:٤٨٢٢:٥١:٥٩
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٨:٤٨١١:٣٦:٠٨١٦:٣٣:٢٤١٦:٥٣:٠٩٢٢:٥٢:٢٧
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٩:٢٥١١:٣٦:٣٧١٦:٣٣:٤٧١٦:٥٣:٣٣٢٢:٥٢:٥٥
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:١٢:٠٣٠٦:٤٠:٠٠١١:٣٧:٠٧١٦:٣٤:١٢١٦:٥٣:٥٨٢٢:٥٣:٢٤
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:١٢:٣٦٠٦:٤٠:٣٣١١:٣٧:٣٦١٦:٣٤:٣٨١٦:٥٤:٢٥٢٢:٥٣:٥٣
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:١٣:٠٨٠٦:٤١:٠٥١١:٣٨:٠٦١٦:٣٥:٠٧١٦:٥٤:٥٣٢٢:٥٤:٢٢
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:١٣:٣٨٠٦:٤١:٣٦١١:٣٨:٣٦١٦:٣٥:٣٦١٦:٥٥:٢٣٢٢:٥٤:٥٢
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:١٤:٠٨٠٦:٤٢:٠٥١١:٣٩:٠٦١٦:٣٦:٠٨١٦:٥٥:٥٤٢٢:٥٥:٢٢
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:١٤:٣٦٠٦:٤٢:٣٣١١:٣٩:٣٦١٦:٣٦:٤٠١٦:٥٦:٢٦٢٢:٥٥:٥٢
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤٢:٥٩١١:٤٠:٠٦١٦:٣٧:١٥١٦:٥٧:٠١٢٢:٥٦:٢٢
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤٣:٢٤١١:٤٠:٣٦١٦:٣٧:٥١١٦:٥٧:٣٦٢٢:٥٦:٥٢
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:١٥:٥٤٠٦:٤٣:٤٧١١:٤١:٠٦١٦:٣٨:٢٨١٦:٥٨:١٣٢٢:٥٧:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر بشرویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر بشرویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر بشرویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بشرویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بشرویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر بشرویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر بشرویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بشرویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر بشرویه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٨:٢٩١١:٢٦:١٥١٦:٣٣:٤٤١٦:٥٢:٥٢٢٢:٤٣:٤٠
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٩:٢٥١١:٢٦:٣١١٦:٣٣:٢١١٦:٥٢:٣١٢٢:٤٣:٥٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٠:٢٠١١:٢٦:٤٨١٦:٣٣:٠٠١٦:٥٢:١٢٢٢:٤٤:٠٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢١:١٥١١:٢٧:٠٦١٦:٣٢:٤٠١٦:٥١:٥٤٢٢:٤٤:٢٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٢:١٠١١:٢٧:٢٤١٦:٣٢:٢٣١٦:٥١:٣٩٢٢:٤٤:٣٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٣:٠٥١١:٢٧:٤٣١٦:٣٢:٠٧١٦:٥١:٢٥٢٢:٤٤:٥١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٣:٥٩١١:٢٨:٠٣١٦:٣١:٥٣١٦:٥١:١٣٢٢:٤٥:٠٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٤:٥٣١١:٢٨:٢٤١٦:٣١:٤١١٦:٥١:٠٣٢٢:٤٥:٢٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٥:٤٦١١:٢٨:٤٥١٦:٣١:٣١١٦:٥٠:٥٥٢٢:٤٥:٤٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٦:٣٩١١:٢٩:٠٧١٦:٣١:٢٣١٦:٥٠:٤٩٢٢:٤٦:٠١
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٧:٣١١١:٢٩:٣٠١٦:٣١:١٦١٦:٥٠:٤٤٢٢:٤٦:٢١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٨:٢٢١١:٢٩:٥٣١٦:٣١:١٢١٦:٥٠:٤١٢٢:٤٦:٤١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٩:١٣١١:٣٠:١٦١٦:٣١:٠٩١٦:٥٠:٤٠٢٢:٤٧:٠٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٠:٠٣١١:٣٠:٤١١٦:٣١:٠٨١٦:٥٠:٤١٢٢:٤٧:٢٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٣٠:٥٢١١:٣١:٠٦١٦:٣١:١٠١٦:٥٠:٤٤٢٢:٤٧:٤٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣١:٤٠١١:٣١:٣١١٦:٣١:١٣١٦:٥٠:٤٨٢٢:٤٨:٠٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣٢:٢٨١١:٣١:٥٧١٦:٣١:١٨١٦:٥٠:٥٤٢٢:٤٨:٣٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣٣:١٤١١:٣٢:٢٣١٦:٣١:٢٤١٦:٥١:٠٢٢٢:٤٨:٥٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣٤:٠٠١١:٣٢:٥٠١٦:٣١:٣٣١٦:٥١:١٢٢٢:٤٩:٢٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٣٤:٤٥١١:٣٣:١٧١٦:٣١:٤٣١٦:٥١:٢٤٢٢:٤٩:٤٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٥:٢٨١١:٣٣:٤٥١٦:٣١:٥٦١٦:٥١:٣٧٢٢:٥٠:١١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣٦:١٠١١:٣٤:١٣١٦:٣٢:١٠١٦:٥١:٥٢٢٢:٥٠:٣٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٣٦:٥٢١١:٣٤:٤١١٦:٣٢:٢٦١٦:٥٢:٠٩٢٢:٥١:٠٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٧:٣٢١١:٣٥:١٠١٦:٣٢:٤٣١٦:٥٢:٢٧٢٢:٥١:٣١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٨:١١١١:٣٥:٣٩١٦:٣٣:٠٣١٦:٥٢:٤٨٢٢:٥١:٥٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٨:٤٨١١:٣٦:٠٨١٦:٣٣:٢٤١٦:٥٣:٠٩٢٢:٥٢:٢٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٩:٢٥١١:٣٦:٣٧١٦:٣٣:٤٧١٦:٥٣:٣٣٢٢:٥٢:٥٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٣٠٦:٤٠:٠٠١١:٣٧:٠٧١٦:٣٤:١٢١٦:٥٣:٥٨٢٢:٥٣:٢٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٦٠٦:٤٠:٣٣١١:٣٧:٣٦١٦:٣٤:٣٨١٦:٥٤:٢٥٢٢:٥٣:٥٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٨٠٦:٤١:٠٥١١:٣٨:٠٦١٦:٣٥:٠٧١٦:٥٤:٥٣٢٢:٥٤:٢٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بشرویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر بشرویه شهر بشرویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر بشرویه شهر بشرویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بشرویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بشرویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بشرویه

شهر بُشرویه، مرکز شهرستان بشرویه واقع در استان خراسان جنوبی است

شهر بشرویه در ویکیپدیا

شهر بشرویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بشرویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بشرویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بشرویه بر روی نقشه

شهر بشرویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بشرویه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بشرویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بشرویه
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر بشرویه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر بشرویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بشرویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بشرویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بشرویه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ بشرویه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بشرویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا بشرویه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بشرویه
زمان پخش اذان زنده به افق بشرویه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بشرویه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بشرویه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بشرویه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بشرویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو