جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بسطام

شاهرود | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز بسطام


اذان صبح: ٠٥:١٢:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:١٠:٣٧
اذان مغرب: ١٩:٢٩:٠١
نیمه شب: ٠٠:١٠:٥٥

دوشنبه ١١ فروردین ١٣٩٩
٠٥ شعبان ١٤٤١ قمری
٣٠ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بسطام (شهرستان شاهرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ فروردین ٩٩ شهر بسطام)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر بسطام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بسطام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام (38 هـ ق)

امام سجاد (ع)
هركس براى رضا و خوشنودى خداوند ازدواج نماید و با خویشان خود صله رحم نماید، خداوند او را در قیامت مفتخر و سربلند مى گرداند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بسطام

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بسطام در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بسطام ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بسطام (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بسطام ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بسطام ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:٥٧٠٦:٠٣:٢٤١٢:٤٧:٥٦١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٢:٢٠٠٠:٠١:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٢:١٢١٢:٤٧:٤٦١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٣:١٥٠٠:٠٠:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠١:٠١١٢:٤٧:٣٧١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٤:١١٠٠:٠٠:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٩:٥١١٢:٤٧:٢٨١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٥:٠٦٠٠:٠٠:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٥٨:٤٢١٢:٤٧:٢٠١٩:٣٦:٣١١٩:٥٦:٠١٢٣:٥٩:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٢٤٠٥:٥٧:٣٤١٢:٤٧:١٢١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٦:٥٦٢٣:٥٩:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢١:٥٦٠٥:٥٦:٢٧١٢:٤٧:٠٥١٩:٣٨:١٦١٩:٥٧:٥٢٢٣:٥٩:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٥٥:٢٢١٢:٤٦:٥٨١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٨:٤٧٢٣:٥٩:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٤:١٧١٢:٤٦:٥٢١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٩:٤٢٢٣:٥٨:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٣٧٠٥:٥٣:١٤١٢:٤٦:٤٦١٩:٤٠:٥١٢٠:٠٠:٣٧٢٣:٥٨:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:١٢٠٥:٥٢:١١١٢:٤٦:٤١١٩:٤١:٤٣٢٠:٠١:٣٢٢٣:٥٨:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:٤٩٠٥:٥١:١١١٢:٤٦:٣٦١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٢:٢٦٢٣:٥٨:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٢٧٠٥:٥٠:١١١٢:٤٦:٣٣١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٣:٢١٢٣:٥٧:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٠٥٠٥:٤٩:١٢١٢:٤٦:٢٩١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٤:١٥٢٣:٥٧:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٤٥٠٥:٤٨:١٥١٢:٤٦:٢٦١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٥:١٠٢٣:٥٧:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٤٧:٢٠١٢:٤٦:٢٤١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٦:٠٤٢٣:٥٧:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٤٦:٢٥١٢:٤٦:٢٢١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٦:٥٨٢٣:٥٦:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٤٥:٣٢١٢:٤٦:٢١١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٧:٥١٢٣:٥٦:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٥:٣٩٠٥:٤٤:٤١١٢:٤٦:٢١١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٨:٤٥٢٣:٥٦:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٤:٢٦٠٥:٤٣:٥٠١٢:٤٦:٢١١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٩:٣٨٢٣:٥٦:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٣:١٤٠٥:٤٣:٠٢١٢:٤٦:٢١١٩:٥٠:١٠٢٠:١٠:٣٠٢٣:٥٦:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٢:٠٤٠٥:٤٢:١٥١٢:٤٦:٢٣١٩:٥٠:٥٩٢٠:١١:٢٣٢٣:٥٥:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٠:٥٥٠٥:٤١:٢٩١٢:٤٦:٢٥١٩:٥١:٤٨٢٠:١٢:١٥٢٣:٥٥:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٩:٤٩٠٥:٤٠:٤٥١٢:٤٦:٢٧١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٣:٠٦٢٣:٥٥:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٨:٤٣٠٥:٤٠:٠٢١٢:٤٦:٣٠١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٣:٥٧٢٣:٥٥:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٧:٤٠٠٥:٣٩:٢١١٢:٤٦:٣٣١٩:٥٤:١١٢٠:١٤:٤٨٢٣:٥٥:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٦:٣٨٠٥:٣٨:٤٢١٢:٤٦:٣٨١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٥:٣٨٢٣:٥٥:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٥:٣٩٠٥:٣٨:٠٤١٢:٤٦:٤٢١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٦:٢٧٢٣:٥٥:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٤:٤١٠٥:٣٧:٢٨١٢:٤٦:٤٧١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٧:١٥٢٣:٥٥:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بسطام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بسطام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بسطام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بسطام

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر بسطام

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر بسطام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بسطام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر بسطام

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٤:٣٥١٢:٥٥:٣٥١٩:٠٧:١١١٩:٢٥:٣٠٠٠:١٢:٢٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:١٧:٤١٠٦:٤٣:٠٧١٢:٥٥:١٧١٩:٠٨:٠٢١٩:٢٦:٢٣٠٠:١٢:٠٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤١:٤٠١٢:٥٤:٥٩١٩:٠٨:٥٤١٩:٢٧:١٦٠٠:١١:٤١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٤:٢٨٠٦:٤٠:١٢١٢:٥٤:٤١١٩:٠٩:٤٦١٩:٢٨:٠٨٠٠:١١:١٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٢:٥١٠٦:٣٨:٤٥١٢:٥٤:٢٣١٩:١٠:٣٧١٩:٢٩:٠١٠٠:١٠:٥٥
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١١:١٣٠٦:٣٧:١٨١٢:٥٤:٠٥١٩:١١:٢٩١٩:٢٩:٥٤٠٠:١٠:٣٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٥:٥٠١٢:٥٣:٤٧١٩:١٢:٢٠١٩:٣٠:٤٦٠٠:١٠:٠٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٣٤:٢٤١٢:٥٣:٣٠١٩:١٣:١٢١٩:٣١:٣٩٠٠:٠٩:٤٦
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٢:٥٧١٢:٥٣:١٢١٩:١٤:٠٣١٩:٣٢:٣٢٠٠:٠٩:٢٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣١:٣١١٢:٥٢:٥٤١٩:١٤:٥٤١٩:٣٣:٢٥٠٠:٠٩:٠٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٣٠:٠٥١٢:٥٢:٣٧١٩:١٥:٤٦١٩:٣٤:١٨٠٠:٠٨:٣٦
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٨:٣٩١٢:٥٢:٢٠١٩:١٦:٣٧١٩:٣٥:١١٠٠:٠٨:١٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٧:١٤١٢:٥٢:٠٣١٩:١٧:٢٨١٩:٣٦:٠٤٠٠:٠٧:٤٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٥:٥٠١٢:٥١:٤٦١٩:١٨:٢٠١٩:٣٦:٥٧٠٠:٠٧:٢٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٤:٢٥١٢:٥١:٣٠١٩:١٩:١١١٩:٣٧:٥٠٠٠:٠٧:٠٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢٣:٠١١٢:٥١:١٤١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٨:٤٤٠٠:٠٦:٤٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢١:٣٨١٢:٥٠:٥٨١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٩:٣٧٠٠:٠٦:١٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢٠:١٦١٢:٥٠:٤٢١٩:٢١:٤٦١٩:٤٠:٣١٠٠:٠٥:٥٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٨:٥٣١٢:٥٠:٢٧١٩:٢٢:٣٧١٩:٤١:٢٥٠٠:٠٥:٣١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٧:٣٢١٢:٥٠:١٢١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٢:١٩٠٠:٠٥:٠٨
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٦:١١١٢:٤٩:٥٨١٩:٢٤:٢١١٩:٤٣:١٣٠٠:٠٤:٤٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٤:٥١١٢:٤٩:٤٤١٩:٢٥:١٣١٩:٤٤:٠٧٠٠:٠٤:٢٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٣:٣١١٢:٤٩:٣٠١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٥:٠١٠٠:٠٤:٠١
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٢:١٢١٢:٤٩:١٧١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٥:٥٦٠٠:٠٣:٣٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٠:٥٤١٢:٤٩:٠٤١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٦:٥١٠٠:٠٣:١٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٩:٣٧١٢:٤٨:٥١١٩:٢٨:٤١١٩:٤٧:٤٥٠٠:٠٢:٥٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٨:٢١١٢:٤٨:٣٩١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٨:٤٠٠٠:٠٢:٣٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٧:٠٥١٢:٤٨:٢٨١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٩:٣٥٠٠:٠٢:١٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٥:٥١١٢:٤٨:١٦١٩:٣١:١٨١٩:٥٠:٣٠٠٠:٠١:٥٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٤:٣٧١٢:٤٨:٠٦١٩:٣٢:١٠١٩:٥١:٢٥٠٠:٠١:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر بسطام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر بسطام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر بسطام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بسطام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بسطام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بسطام

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر بسطام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بسطام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بسطام

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٥٠٥:٥٣:٢٣١١:٥٧:٢٣١٨:٠١:٥٨١٨:٢٠:١٤٢٣:٤٤:٣٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١١٠٦:٥١:٥٥١٢:٥٧:٠٥١٩:٠٢:٥٠١٩:٢١:٠٧٠٠:١٤:١٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٥٠:٢٧١٢:٥٦:٤٧١٩:٠٣:٤٣١٩:٢٢:٠٠٠٠:١٣:٥٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٤٨:٥٩١٢:٥٦:٢٩١٩:٠٤:٣٥١٩:٢٢:٥٢٠٠:١٣:٣١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٧:٣١١٢:٥٦:١١١٩:٠٥:٢٧١٩:٢٣:٤٥٠٠:١٣:١٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٦:٠٣١٢:٥٥:٥٣١٩:٠٦:١٩١٩:٢٤:٣٨٠٠:١٢:٤٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٤:٣٥١٢:٥٥:٣٥١٩:٠٧:١١١٩:٢٥:٣٠٠٠:١٢:٢٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤١٠٦:٤٣:٠٧١٢:٥٥:١٧١٩:٠٨:٠٢١٩:٢٦:٢٣٠٠:١٢:٠٣
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤١:٤٠١٢:٥٤:٥٩١٩:٠٨:٥٤١٩:٢٧:١٦٠٠:١١:٤١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٨٠٦:٤٠:١٢١٢:٥٤:٤١١٩:٠٩:٤٦١٩:٢٨:٠٨٠٠:١١:١٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥١٠٦:٣٨:٤٥١٢:٥٤:٢٣١٩:١٠:٣٧١٩:٢٩:٠١٠٠:١٠:٥٥
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٣٠٦:٣٧:١٨١٢:٥٤:٠٥١٩:١١:٢٩١٩:٢٩:٥٤٠٠:١٠:٣٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٥:٥٠١٢:٥٣:٤٧١٩:١٢:٢٠١٩:٣٠:٤٦٠٠:١٠:٠٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٣٤:٢٤١٢:٥٣:٣٠١٩:١٣:١٢١٩:٣١:٣٩٠٠:٠٩:٤٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٢:٥٧١٢:٥٣:١٢١٩:١٤:٠٣١٩:٣٢:٣٢٠٠:٠٩:٢٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣١:٣١١٢:٥٢:٥٤١٩:١٤:٥٤١٩:٣٣:٢٥٠٠:٠٩:٠٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٣٠:٠٥١٢:٥٢:٣٧١٩:١٥:٤٦١٩:٣٤:١٨٠٠:٠٨:٣٦
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٨:٣٩١٢:٥٢:٢٠١٩:١٦:٣٧١٩:٣٥:١١٠٠:٠٨:١٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٧:١٤١٢:٥٢:٠٣١٩:١٧:٢٨١٩:٣٦:٠٤٠٠:٠٧:٤٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٥:٥٠١٢:٥١:٤٦١٩:١٨:٢٠١٩:٣٦:٥٧٠٠:٠٧:٢٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٤:٢٥١٢:٥١:٣٠١٩:١٩:١١١٩:٣٧:٥٠٠٠:٠٧:٠٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢٣:٠١١٢:٥١:١٤١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٨:٤٤٠٠:٠٦:٤٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢١:٣٨١٢:٥٠:٥٨١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٩:٣٧٠٠:٠٦:١٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢٠:١٦١٢:٥٠:٤٢١٩:٢١:٤٦١٩:٤٠:٣١٠٠:٠٥:٥٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٨:٥٣١٢:٥٠:٢٧١٩:٢٢:٣٧١٩:٤١:٢٥٠٠:٠٥:٣١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٧:٣٢١٢:٥٠:١٢١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٢:١٩٠٠:٠٥:٠٨
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٦:١١١٢:٤٩:٥٨١٩:٢٤:٢١١٩:٤٣:١٣٠٠:٠٤:٤٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٤:٥١١٢:٤٩:٤٤١٩:٢٥:١٣١٩:٤٤:٠٧٠٠:٠٤:٢٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٣:٣١١٢:٤٩:٣٠١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٥:٠١٠٠:٠٤:٠١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٢:١٢١٢:٤٩:١٧١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٥:٥٦٠٠:٠٣:٣٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٠:٥٤١٢:٤٩:٠٤١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٦:٥١٠٠:٠٣:١٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بسطام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بسطام شهر بسطام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بسطام شهر بسطام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بسطام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بسطام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بسطام

بسطام نام شهری در شهرستان شاهرود استان سمنان در ایران است. این شهر در ۶ کیلومتری شمال شرقی شاهرود و در بخش بسطام جای دارد و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن، برابر با ۷٫۷۲۴ نفر بوده‌است

شهر بسطام در ویکیپدیا

شهر بسطام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بسطام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بسطام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بسطام بر روی نقشه

شهر بسطام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بسطام

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بسطام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بسطام
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر بسطام + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر بسطام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بسطام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بسطام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بسطام رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بسطام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ بسطام دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بسطام
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بسطام
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بسطام دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بسطام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بسطام دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بسطام دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بسطام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو