جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بسطام

شاهرود | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز بسطام

اذان صبح: ٠٤:١٩:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:٣٩
اذان ظهر: ١١:٤٠:١٢
غروب آفتاب: ١٧:٣٦:١١
اذان مغرب: ١٧:٥٤:٢٤
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٨:١١

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بسطام (شهرستان شاهرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر بسطام)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بسطام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بسطام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

امام علی (ع)
از مشورت با زنان بپرهیز، زیرا رأی و نظر آنان سست و تصمیم‌شان بی‌اساس است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بسطام

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بسطام در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بسطام ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بسطام (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بسطام ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بسطام
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٦:٣٠١٢:٥٠:٠١١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٣:٠٠٠٠:٠٤:٥١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٥:١٠١٢:٤٩:٤٧١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٣:٥٤٠٠:٠٤:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٣:٥٠١٢:٤٩:٣٣١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٤:٤٨٠٠:٠٤:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٢:٣١١٢:٤٩:٢٠١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٥:٤٣٠٠:٠٣:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١١:١٣١٢:٤٩:٠٧١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٦:٣٧٠٠:٠٣:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٩:٥٦١٢:٤٨:٥٤١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٧:٣٢٠٠:٠٣:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٨:٣٩١٢:٤٨:٤٢١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٨:٢٧٠٠:٠٢:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٧:٢٣١٢:٤٨:٣٠١٩:٣٠:١٣١٩:٤٩:٢٢٠٠:٠٢:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٦:٠٨١٢:٤٨:١٩١٩:٣١:٠٥١٩:٥٠:١٦٠٠:٠١:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٤:٥٤١٢:٤٨:٠٨١٩:٣١:٥٧١٩:٥١:١١٠٠:٠١:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٣:٤١١٢:٤٧:٥٧١٩:٣٢:٤٩١٩:٥٢:٠٦٠٠:٠١:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٢:٢٩١٢:٤٧:٤٧١٩:٣٣:٤١١٩:٥٣:٠١٠٠:٠٠:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠١:١٧١٢:٤٧:٣٨١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٣:٥٦٠٠:٠٠:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٠:٠٧١٢:٤٧:٢٩١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٤:٥١٠٠:٠٠:٢٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٨:٥٨١٢:٤٧:٢٠١٩:٣٦:١٧١٩:٥٥:٤٦٠٠:٠٠:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٥٧:٤٩١٢:٤٧:١٢١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٦:٤١٢٣:٥٩:٤٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٢:١٦٠٥:٥٦:٤٢١٢:٤٧:٠٥١٩:٣٨:٠١١٩:٥٧:٣٧٢٣:٥٩:٢٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٥٥:٣٦١٢:٤٦:٥٨١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٨:٣٢٢٣:٥٩:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٩:٢٢٠٥:٥٤:٣١١٢:٤٦:٥٢١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٩:٢٧٢٣:٥٨:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٧:٥٦٠٥:٥٣:٢٨١٢:٤٦:٤٦١٩:٤٠:٣٧٢٠:٠٠:٢٢٢٣:٥٨:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٦:٣٢٠٥:٥٢:٢٥١٢:٤٦:٤١١٩:٤١:٢٩٢٠:٠١:١٧٢٣:٥٨:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٥:٠٨٠٥:٥١:٢٤١٢:٤٦:٣٦١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٢:١٢٢٣:٥٨:٠٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٣:٤٦٠٥:٥٠:٢٤١٢:٤٦:٣٢١٩:٤٣:١٣٢٠:٠٣:٠٧٢٣:٥٧:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٢:٢٤٠٥:٤٩:٢٦١٢:٤٦:٢٩١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٤:٠١٢٣:٥٧:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١١:٠٤٠٥:٤٨:٢٨١٢:٤٦:٢٦١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٤:٥٦٢٣:٥٧:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٤٧:٣٢١٢:٤٦:٢٤١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٥:٥٠٢٣:٥٧:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٤٦:٣٨١٢:٤٦:٢٢١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٦:٤٤٢٣:٥٦:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:١١٠٥:٤٥:٤٥١٢:٤٦:٢١١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٧:٣٨٢٣:٥٦:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٠٥:٥٦٠٥:٤٤:٥٣١٢:٤٦:٢١١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٨:٣٢٢٣:٥٦:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بسطام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بسطام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بسطام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بسطام

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بسطام

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بسطام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بسطام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بسطام

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بسطام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بسطام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بسطام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بسطام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بسطام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بسطام

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر بسطام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بسطام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بسطام

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بسطام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بسطام شهر بسطام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بسطام شهر بسطام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بسطام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بسطام برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بسطام

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بسطام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بسطام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بسطام

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:١١٠٥:٣٨:٠٠١١:٤٢:٣٦١٧:٤٦:٣٧١٨:٠٤:٥١٢٣:٠٠:٢١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٤٠٥:٣٨:٤٨١١:٤٢:١٥١٧:٤٥:٠٧١٨:٠٣:٢١٢٣:٠٠:٠٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٧٠٥:٣٩:٣٦١١:٤١:٥٤١٧:٤٣:٣٧١٨:٠١:٥١٢٢:٥٩:٤٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥١٠٥:٤٠:٢٤١١:٤١:٣٣١٧:٤٢:٠٨١٨:٠٠:٢١٢٢:٥٩:٢٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٣٠٥:٤١:١٣١١:٤١:١٣١٧:٤٠:٣٨١٧:٥٨:٥١٢٢:٥٩:٠٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٦٠٥:٤٢:٠١١١:٤٠:٥٢١٧:٣٩:٠٩١٧:٥٧:٢٢٢٢:٥٨:٤٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٨٠٥:٤٢:٥٠١١:٤٠:٣٢١٧:٣٧:٤٠١٧:٥٥:٥٣٢٢:٥٨:٣٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٠٠٥:٤٣:٣٩١١:٤٠:١٢١٧:٣٦:١١١٧:٥٤:٢٤٢٢:٥٨:١١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٢٠٥:٤٤:٢٨١١:٣٩:٥٢١٧:٣٤:٤٢١٧:٥٢:٥٦٢٢:٥٧:٥٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٤٠٥:٤٥:١٨١١:٣٩:٣٣١٧:٣٣:١٤١٧:٥١:٢٨٢٢:٥٧:٣٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٥:٤٦:٠٧١١:٣٩:١٤١٧:٣١:٤٦١٧:٥٠:٠١٢٢:٥٧:١٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٤٦:٥٧١١:٣٨:٥٥١٧:٣٠:١٩١٧:٤٨:٣٤٢٢:٥٦:٥٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٤٧:٤٨١١:٣٨:٣٦١٧:٢٨:٥٢١٧:٤٧:٠٨٢٢:٥٦:٤١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٤٨:٣٨١١:٣٨:١٨١٧:٢٧:٢٥١٧:٤٥:٤٢٢٢:٥٦:٢٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢١٠٥:٤٩:٢٩١١:٣٨:٠٠١٧:٢٥:٥٩١٧:٤٤:١٦٢٢:٥٦:٠٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٢٠٥:٥٠:٢٠١١:٣٧:٤٣١٧:٢٤:٣٣١٧:٤٢:٥٢٢٢:٥٥:٤٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥١:١١١١:٣٧:٢٦١٧:٢٣:٠٨١٧:٤١:٢٧٢٢:٥٥:٣١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٤٠٥:٥٢:٠٣١١:٣٧:١٠١٧:٢١:٤٤١٧:٤٠:٠٤٢٢:٥٥:١٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٢:٥٥١١:٣٦:٥٤١٧:٢٠:٢٠١٧:٣٨:٤١٢٢:٥٤:٥٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٧٠٥:٥٣:٤٧١١:٣٦:٣٨١٧:١٨:٥٧١٧:٣٧:١٩٢٢:٥٤:٤٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥٤:٤٠١١:٣٦:٢٣١٧:١٧:٣٥١٧:٣٥:٥٨٢٢:٥٤:٢٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٩٠٥:٥٥:٣٣١١:٣٦:٠٩١٧:١٦:١٣١٧:٣٤:٣٧٢٢:٥٤:١١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٠٠٥:٥٦:٢٦١١:٣٥:٥٥١٧:١٤:٥٢١٧:٣٣:١٨٢٢:٥٣:٥٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠١٠٥:٥٧:٢٠١١:٣٥:٤٢١٧:١٣:٣٢١٧:٣١:٥٩٢٢:٥٣:٤٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٢٠٥:٥٨:١٤١١:٣٥:٢٩١٧:١٢:١٢١٧:٣٠:٤١٢٢:٥٣:٢٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٣٠٥:٥٩:٠٩١١:٣٥:١٧١٧:١٠:٥٤١٧:٢٩:٢٤٢٢:٥٣:١٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٠:٠٤١١:٣٥:٠٥١٧:٠٩:٣٦١٧:٢٨:٠٨٢٢:٥٣:٠١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٠:٥٩١١:٣٤:٥٤١٧:٠٨:١٩١٧:٢٦:٥٢٢٢:٥٢:٤٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٧٠٦:٠١:٥٤١١:٣٤:٤٤١٧:٠٧:٠٣١٧:٢٥:٣٨٢٢:٥٢:٣٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٢:٥٠١١:٣٤:٣٤١٧:٠٥:٤٨١٧:٢٤:٢٥٢٢:٥٢:٢٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بسطام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بسطام شهر بسطام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بسطام شهر بسطام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بسطام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بسطام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بسطام

بسطام نام شهری در شهرستان شاهرود استان سمنان در ایران است. این شهر در ۶ کیلومتری شمال شرقی شاهرود و در بخش بسطام جای دارد و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن، برابر با ۷٫۷۲۴ نفر بوده‌است

شهر بسطام در ویکیپدیا

شهر بسطام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بسطام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بسطام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بسطام بر روی نقشه

شهر بسطام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بسطام

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بسطام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بسطام
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بسطام + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر بسطام + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بسطام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بسطام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بسطام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بسطام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بسطام رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بسطام دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بسطام
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بسطام
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ بسطام دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بسطام ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بسطام ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا بسطام دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ بسطام دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بسطام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو