جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بسطام

شاهرود | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز بسطام


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٥٥
اذان ظهر: ١١:٣٥:٢٩
غروب آفتاب: ١٦:٣٨:٤٢
اذان مغرب: ١٦:٥٨:٢٨
نیمه شب: ٢٢:٥١:٣٦

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بسطام (شهرستان شاهرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر بسطام)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر بسطام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بسطام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

الیوید کلد اسمیت
ساعاتی كه در انتظار خوشبختی هستیم، لذت بخش تر از دقایقی است كه به لذت خوشبختی رسیده ایم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بسطام

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بسطام در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بسطام ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بسطام (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بسطام ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بسطام ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٢:١٢١٢:٤٧:٤٦١٩:٣٣:٥٥١٩:٥٣:١٥٠٠:٠٠:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٥٤٠٦:٠١:٠١١٢:٤٧:٣٧١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٤:١١٠٠:٠٠:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٩:٥١١٢:٤٧:٢٨١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٥:٠٦٠٠:٠٠:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٥٨:٤٢١٢:٤٧:٢٠١٩:٣٦:٣١١٩:٥٦:٠١٢٣:٥٩:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٢٤٠٥:٥٧:٣٤١٢:٤٧:١٢١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٦:٥٦٢٣:٥٩:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢١:٥٦٠٥:٥٦:٢٧١٢:٤٧:٠٥١٩:٣٨:١٦١٩:٥٧:٥٢٢٣:٥٩:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٥٥:٢٢١٢:٤٦:٥٨١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٨:٤٧٢٣:٥٩:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٤:١٧١٢:٤٦:٥٢١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٩:٤٢٢٣:٥٨:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٧:٣٧٠٥:٥٣:١٤١٢:٤٦:٤٦١٩:٤٠:٥١٢٠:٠٠:٣٧٢٣:٥٨:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٦:١٢٠٥:٥٢:١١١٢:٤٦:٤١١٩:٤١:٤٣٢٠:٠١:٣٢٢٣:٥٨:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:٤٩٠٥:٥١:١١١٢:٤٦:٣٦١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٢:٢٦٢٣:٥٨:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:٢٧٠٥:٥٠:١١١٢:٤٦:٣٣١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٣:٢١٢٣:٥٧:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:٠٥٠٥:٤٩:١٢١٢:٤٦:٢٩١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٤:١٥٢٣:٥٧:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٤٥٠٥:٤٨:١٥١٢:٤٦:٢٦١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٥:١٠٢٣:٥٧:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٤٧:٢٠١٢:٤٦:٢٤١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٦:٠٤٢٣:٥٧:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٤٦:٢٥١٢:٤٦:٢٢١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٦:٥٨٢٣:٥٦:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٤٥:٣٢١٢:٤٦:٢١١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٧:٥١٢٣:٥٦:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٥:٣٩٠٥:٤٤:٤١١٢:٤٦:٢١١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٨:٤٥٢٣:٥٦:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٤:٢٦٠٥:٤٣:٥٠١٢:٤٦:٢١١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٩:٣٨٢٣:٥٦:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٣:١٤٠٥:٤٣:٠٢١٢:٤٦:٢١١٩:٥٠:١٠٢٠:١٠:٣٠٢٣:٥٦:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٢:٠٤٠٥:٤٢:١٥١٢:٤٦:٢٣١٩:٥٠:٥٩٢٠:١١:٢٣٢٣:٥٥:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٠:٥٥٠٥:٤١:٢٩١٢:٤٦:٢٥١٩:٥١:٤٨٢٠:١٢:١٥٢٣:٥٥:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٩:٤٩٠٥:٤٠:٤٥١٢:٤٦:٢٧١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٣:٠٦٢٣:٥٥:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٨:٤٣٠٥:٤٠:٠٢١٢:٤٦:٣٠١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٣:٥٧٢٣:٥٥:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٧:٤٠٠٥:٣٩:٢١١٢:٤٦:٣٣١٩:٥٤:١١٢٠:١٤:٤٨٢٣:٥٥:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٦:٣٨٠٥:٣٨:٤٢١٢:٤٦:٣٨١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٥:٣٨٢٣:٥٥:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٥:٣٩٠٥:٣٨:٠٤١٢:٤٦:٤٢١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٦:٢٧٢٣:٥٥:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٤:٤١٠٥:٣٧:٢٨١٢:٤٦:٤٧١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٧:١٥٢٣:٥٥:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٣:٤٥٠٥:٣٦:٥٤١٢:٤٦:٥٣١٩:٥٧:١٥٢٠:١٨:٠٣٢٣:٥٥:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بسطام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بسطام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بسطام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بسطام

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر بسطام

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بسطام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بسطام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر بسطام

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر بسطام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بسطام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بسطام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بسطام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بسطام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بسطام

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر بسطام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بسطام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بسطام

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٣:٥٨١١:٣٤:٢٢١٧:٠٤:١٥١٧:٢٢:٥٤٢٢:٥٢:٠٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠٤:٥٥١١:٣٤:١٣١٧:٠٣:٠٣١٧:٢١:٤٤٢٢:٥١:٥٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٠٥:٥٢١١:٣٤:٠٦١٧:٠١:٥١١٧:٢٠:٣٤٢٢:٥١:٤٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٥٠٦:٠٦:٤٩١١:٣٣:٥٩١٧:٠٠:٤٠١٧:١٩:٢٥٢٢:٥١:٣٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٧:٤٧١١:٣٣:٥٣١٦:٥٩:٣١١٧:١٨:١٨٢٢:٥١:٣٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٠٨:٤٥١١:٣٣:٤٨١٦:٥٨:٢٣١٧:١٧:١٢٢٢:٥١:٢٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٩:٤٤١١:٣٣:٤٤١٦:٥٧:١٥١٧:١٦:٠٧٢٢:٥١:١٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٠:٤٢١١:٣٣:٤٠١٦:٥٦:١٠١٧:١٥:٠٣٢٢:٥١:٠٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١١:٤١١١:٣٣:٣٧١٦:٥٥:٠٥١٧:١٤:٠١٢٢:٥١:٠١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٢:٤١١١:٣٣:٣٥١٦:٥٤:٠٢١٧:١٣:٠٠٢٢:٥٠:٥٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٣:٤٠١١:٣٣:٣٣١٦:٥٣:٠٠١٧:١٢:٠٠٢٢:٥٠:٥١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٤:٤٠١١:٣٣:٣٣١٦:٥١:٥٩١٧:١١:٠٢٢٢:٥٠:٤٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١٥:٤٠١١:٣٣:٣٣١٦:٥٠:٥٩١٧:١٠:٠٥٢٢:٥٠:٤٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٦:٤٠١١:٣٣:٣٤١٦:٥٠:٠٢١٧:٠٩:٠٩٢٢:٥٠:٤١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٠٠٦:١٧:٤١١١:٣٣:٣٦١٦:٤٩:٠٥١٧:٠٨:١٥٢٢:٥٠:٣٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٨:٤١١١:٣٣:٣٨١٦:٤٨:١٠١٧:٠٧:٢٣٢٢:٥٠:٣٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٩:٤٢١١:٣٣:٤٢١٦:٤٧:١٦١٧:٠٦:٣١٢٢:٥٠:٣٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٠:٤٣١١:٣٣:٤٦١٦:٤٦:٢٤١٧:٠٥:٤٢٢٢:٥٠:٣٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢١:٤٤١١:٣٣:٥١١٦:٤٥:٣٤١٧:٠٤:٥٤٢٢:٥٠:٣٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٢:٤٥١١:٣٣:٥٧١٦:٤٤:٤٥١٧:٠٤:٠٨٢٢:٥٠:٤١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٣:٤٦١١:٣٤:٠٤١٦:٤٣:٥٨١٧:٠٣:٢٣٢٢:٥٠:٤٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٤:٤٧١١:٣٤:١١١٦:٤٣:١٢١٧:٠٢:٤٠٢٢:٥٠:٤٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٥:٤٩١١:٣٤:٢٠١٦:٤٢:٢٩١٧:٠١:٥٩٢٢:٥٠:٥١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٦:٥٠١١:٣٤:٢٩١٦:٤١:٤٦١٧:٠١:١٩٢٢:٥٠:٥٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٧:٥١١١:٣٤:٣٩١٦:٤١:٠٦١٧:٠٠:٤١٢٢:٥١:٠٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٨:٥٢١١:٣٤:٥٠١٦:٤٠:٢٧١٧:٠٠:٠٥٢٢:٥١:١٠
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٩:٥٣١١:٣٥:٠٢١٦:٣٩:٥١١٦:٥٩:٣١٢٢:٥١:١٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٣٠:٥٤١١:٣٥:١٥١٦:٣٩:١٦١٦:٥٨:٥٩٢٢:٥١:٢٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣١:٥٥١١:٣٥:٢٩١٦:٣٨:٤٢١٦:٥٨:٢٨٢٢:٥١:٣٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣٢:٥٦١١:٣٥:٤٣١٦:٣٨:١١١٦:٥٧:٥٩٢٢:٥١:٤٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بسطام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بسطام شهر بسطام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بسطام شهر بسطام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بسطام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بسطام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بسطام

بسطام نام شهری در شهرستان شاهرود استان سمنان در ایران است. این شهر در ۶ کیلومتری شمال شرقی شاهرود و در بخش بسطام جای دارد و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن، برابر با ۷٫۷۲۴ نفر بوده‌است

شهر بسطام در ویکیپدیا

شهر بسطام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بسطام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بسطام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بسطام بر روی نقشه

شهر بسطام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بسطام

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بسطام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بسطام
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر بسطام + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر بسطام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بسطام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بسطام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بسطام رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بسطام
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بسطام دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بسطام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق بسطام
زمان پخش اذان مستقیم به افق بسطام
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بسطام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ بسطام دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بسطام دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بسطام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو