جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بست فاریاب

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بست فاریاب


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٥٥:١٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٣٧
اذان مغرب: ١٩:٤٢:٤٧
نیمه شب: ٠٠:١٤:٥٤

سه شنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٨
١٨ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٠ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بست فاریاب (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ مرداد ٩٨ روستای بست فاریاب)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بست فاریاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بست فاریاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

عید سعید غدیر خم (10 ه ق)

امام رضا (ع)
كسى كه در روز (غدير) مؤمنى را ديدار كند، خداوند هفتاد نور بر قبر او وارد مى كند و قبرش را توسعه مى‏ دهد و هر روز هفتاد هزار فرشته قبر او را زيارت مى‏ كنند و او را به بهشت بشارت مى‏ دهند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بست فاریاب

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بست فاریاب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بست فاریاب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بست فاریاب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بست فاریاب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بست فاریاب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٠٠٦:١٧:٢٦١٢:٤٩:٤٥١٩:٢٢:٢٨١٩:٣٩:٤٦٠٠:٠٨:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٦:٣٢١٢:٤٩:٣٥١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٠:٢٢٠٠:٠٨:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٥:٣٩١٢:٤٩:٢٦١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٠:٥٨٠٠:٠٨:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٤:٤٨١٢:٤٩:١٧١٩:٢٤:١٠١٩:٤١:٣٥٠٠:٠٧:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٣:٥٧١٢:٤٩:٠٩١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٢:١١٠٠:٠٧:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٣:٠٧١٢:٤٩:٠١١٩:٢٥:١٩١٩:٤٢:٤٧٠٠:٠٧:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٢:١٨١٢:٤٨:٥٤١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٣:٢٤٠٠:٠٧:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١١:٢٩١٢:٤٨:٤٧١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٤:٠١٠٠:٠٧:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٠:٤٢١٢:٤٨:٤١١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٤:٣٨٠٠:٠٦:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣١٠٦:٠٩:٥٦١٢:٤٨:٣٦١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٥:١٤٠٠:٠٦:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٢٠٦:٠٩:١١١٢:٤٨:٣٠١٩:٢٨:١٢١٩:٤٥:٥١٠٠:٠٦:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٠٨:٢٧١٢:٤٨:٢٦١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٦:٢٨٠٠:٠٦:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٧:٤٤١٢:٤٨:٢٢١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٧:٠٥٠٠:٠٦:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٠٧:٠٢١٢:٤٨:١٩١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٧:٤٣٠٠:٠٥:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٦:٢١١٢:٤٨:١٦١٩:٣٠:٣١١٩:٤٨:٢٠٠٠:٠٥:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٥:٤١١٢:٤٨:١٣١٩:٣١:٠٦١٩:٤٨:٥٧٠٠:٠٥:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠١٠٦:٠٥:٠٣١٢:٤٨:١٢١٩:٣١:٤١١٩:٤٩:٣٤٠٠:٠٥:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٤:٢٥١٢:٤٨:١١١٩:٣٢:١٦١٩:٥٠:١١٠٠:٠٥:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٣:٤٩١٢:٤٨:١٠١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٤٨٠٠:٠٥:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٣:١٤١٢:٤٨:١٠١٩:٣٣:٢٦١٩:٥١:٢٥٠٠:٠٥:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠٢:٤٠١٢:٤٨:١١١٩:٣٤:٠١١٩:٥٢:٠٢٠٠:٠٤:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٢:٠٨١٢:٤٨:١٢١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٣٩٠٠:٠٤:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠١:٣٧١٢:٤٨:١٤١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:١٦٠٠:٠٤:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠١:٠٦١٢:٤٨:١٦١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٣:٥٢٠٠:٠٤:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٠:٣٨١٢:٤٨:١٩١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:٢٩٠٠:٠٤:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠٠:١٠١٢:٤٨:٢٣١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٥:٠٥٠٠:٠٤:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٢٧٠٥:٥٩:٤٤١٢:٤٨:٢٧١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٤١٠٠:٠٤:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٤٩٠٥:٥٩:١٩١٢:٤٨:٣٢١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٦:١٧٠٠:٠٤:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:١٣٠٥:٥٨:٥٦١٢:٤٨:٣٧١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٦:٥٢٠٠:٠٤:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بست فاریاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بست فاریاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بست فاریاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بست فاریاب

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بست فاریاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بست فاریاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بست فاریاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بست فاریاب

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بست فاریاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بست فاریاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بست فاریاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بست فاریاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بست فاریاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بست فاریاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای بست فاریاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بست فاریاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بست فاریاب

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٣٠٦:٠٩:٥٠١٢:٥٨:١٩١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٤١٠٠:١٤:٥٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٠:٢١١٢:٥٨:٢٠١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٤:١٠٠٠:١٥:٠٢
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٠:٥٤١٢:٥٨:٢١١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٣:٣٧٠٠:١٥:١٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١١:٢٦١٢:٥٨:٢٢١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٠٣٠٠:١٥:١٧
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١١:٥٨١٢:٥٨:٢١١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٢:٢٨٠٠:١٥:٢٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٢:٣٠١٢:٥٨:٢١١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠١:٥٢٠٠:١٥:٢٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٣:٠٣١٢:٥٨:١٩١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:١٤٠٠:١٥:٣٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٣:٣٥١٢:٥٨:١٧١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٠:٣٥٠٠:١٥:٣٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٤:٠٨١٢:٥٨:١٥١٩:٤٢:٠٢١٩:٥٩:٥٥٠٠:١٥:٤٣
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٤:٤٠١٢:٥٨:١٢١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:١٤٠٠:١٥:٤٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٥:١٣١٢:٥٨:٠٨١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٨:٣١٠٠:١٥:٤٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٥:٤٥١٢:٥٨:٠٣١٩:٤٠:٠١١٩:٥٧:٤٧٠٠:١٥:٥٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٦:١٧١٢:٥٧:٥٨١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٠٣٠٠:١٥:٥٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٦:٥٠١٢:٥٧:٥٣١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:١٧٠٠:١٥:٥٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٤٠٦:١٧:٢٢١٢:٥٧:٤٧١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٣٠٠٠:١٥:٥٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٧:٥٤١٢:٥٧:٤٠١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٤:٤١٠٠:١٥:٥٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٥٠٦:١٨:٢٦١٢:٥٧:٣٢١٩:٣٦:١٧١٩:٥٣:٥٢٠٠:١٥:٥٤
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٠٠٦:١٨:٥٧١٢:٥٧:٢٤١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٣:٠٢٠٠:١٥:٥٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٦٠٦:١٩:٢٩١٢:٥٧:١٦١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٢:١١٠٠:١٥:٥٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٠:٠٠١٢:٥٧:٠٦١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:١٨٠٠:١٥:٤٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٠:٣٢١٢:٥٦:٥٦١٩:٣٢:٥٨١٩:٥٠:٢٥٠٠:١٥:٤٤
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢١:٠٣١٢:٥٦:٤٦١٩:٣٢:٠٦١٩:٤٩:٣١٠٠:١٥:٤٠
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢١:٣٤١٢:٥٦:٣٥١٩:٣١:١٣١٩:٤٨:٣٦٠٠:١٥:٣٥
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٢:٠٤١٢:٥٦:٢٣١٩:٣٠:١٩١٩:٤٧:٤٠٠٠:١٥:٣٠
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٢:٣٥١٢:٥٦:١١١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٦:٤٣٠٠:١٥:٢٤
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٣:٠٥١٢:٥٥:٥٩١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٥:٤٥٠٠:١٥:١٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٣:٣٦١٢:٥٥:٤٦١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٤:٤٦٠٠:١٥:١٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٢٤:٠٦١٢:٥٥:٣٢١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٣:٤٧٠٠:١٥:٠٣
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣١٠٦:٢٤:٣٦١٢:٥٥:١٨١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٢:٤٧٠٠:١٤:٥٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٢٠٦:٢٥:٠٦١٢:٥٥:٠٤١٩:٢٤:٣٨١٩:٤١:٤٦٠٠:١٤:٤٦
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٢٥:٣٥١٢:٥٤:٤٩١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٠:٤٥٠٠:١٤:٣٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بست فاریاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بست فاریاب روستای بست فاریاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بست فاریاب روستای بست فاریاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بست فاریاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بست فاریاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بست فاریاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بست فاریاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بست فاریاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بست فاریاب

روستای بست فاریاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بست فاریاب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بست فاریاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بست فاریاب
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بست فاریاب + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای بست فاریاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بست فاریاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بست فاریاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بست فاریاب رسیده اید.

افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بست فاریاب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بست فاریاب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بست فاریاب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بست فاریاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بست فاریاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بست فاریاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بست فاریاب
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بست فاریاب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بست فاریاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو