جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بستین

جراحی | بندرماهشهر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز بستین

اذان صبح: ٠٤:٤٥:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٥٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٠٣
اذان مغرب: ١٨:٢٠:٠٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:٣٦

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بستین (شهرستان بندرماهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای بستین)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای بستین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بستین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

گوته
ما می توانیم بخشش های بزرگ داشته باشیم، اما در مورد چیزهای كوچك به ندرت از خودگذشتگی به خرج می دهیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بستین

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بستین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بستین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بستین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بستین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بستین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٠٣٠٦:٤٥:٣١١٣:١٣:٠٦١٩:٤١:١٠١٩:٥٨:٤٣٠٠:٣١:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤٤:٢٤١٣:١٢:٥٢١٩:٤١:٤٩١٩:٥٩:٢٤٠٠:٣١:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٢٤٠٦:٤٣:١٧١٣:١٢:٣٨١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٣٠:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤٢:١١١٣:١٢:٢٥١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٣٠:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤١:٠٥١٣:١٢:١٢١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠١:٢٨٠٠:٣٠:٠٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٢٨٠٦:٤٠:٠٠١٣:١١:٥٩١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٢:٠٩٠٠:٢٩:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:١١٠٦:٣٨:٥٦١٣:١١:٤٧١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٢:٥١٠٠:٢٩:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٥٤٠٦:٣٧:٥٣١٣:١١:٣٥١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٣:٣٢٠٠:٢٩:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٦:٥٠١٣:١١:٢٣١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:١٤٠٠:٢٨:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٢١٠٦:٣٥:٤٩١٣:١١:١٢١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٢٨:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣٤:٤٨١٣:١١:٠٢١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٢٨:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٣:٤٨١٣:١٠:٥٢١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٢٨:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٢:٤٩١٣:١٠:٤٣١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٢٧:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣١:٥٠١٣:١٠:٣٤١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٢٧:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:١١٠٦:٣٠:٥٣١٣:١٠:٢٥١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٢٧:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٢٩:٥٧١٣:١٠:١٧١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:١٠٠٠:٢٦:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٢٩:٠٢١٣:١٠:١٠١٩:٥١:٤٤٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٢٦:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٨:٠٧١٣:١٠:٠٣١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٣٦٠٠:٢٦:٢٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٧:١٤١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٣:٠٥٢٠:١١:١٨٠٠:٢٦:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٦:٢٢١٣:٠٩:٥١١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٠١٠٠:٢٦:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:١٥٠٦:٢٥:٣١١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٢:٤٤٠٠:٢٥:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٤:٤١١٣:٠٩:٤١١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:٢٧٠٠:٢٥:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٢٣:٥٢١٣:٠٩:٣٧١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:١٠٠٠:٢٥:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٠٠٠٦:٢٣:٠٥١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٤:٥٣٠٠:٢٥:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٢:١٨١٣:٠٩:٣١١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٥:٣٦٠٠:٢٥:٠٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢١:٣٣١٣:٠٩:٢٩١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:١٩٠٠:٢٤:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٠:٤٩١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٠٢٠٠:٢٤:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢٠:٠٦١٣:٠٩:٢٦١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٧:٤٥٠٠:٢٤:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٩:٢٦١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٨:٢٨٠٠:٢٤:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بستین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بستین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بستین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بستین

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای بستین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بستین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بستین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای بستین

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای بستین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای بستین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای بستین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بستین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بستین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بستین

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای بستین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بستین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بستین

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای بستین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بستین روستای بستین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بستین روستای بستین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بستین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بستین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای بستین

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بستین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بستین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای بستین

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٩٠٦:٠١:٢٧١٢:٠٥:٤١١٨:٠٩:٢٦١٨:٢٦:٣٠٢٣:٢٦:١٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٢:٠٢١٢:٠٥:١٩١٨:٠٨:٠٩١٨:٢٥:١٣٢٣:٢٥:٥٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٠٢:٣٧١٢:٠٤:٥٩١٨:٠٦:٥٢١٨:٢٣:٥٦٢٣:٢٥:٣٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٤٠٦:٠٣:١٢١٢:٠٤:٣٨١٨:٠٥:٣٦١٨:٢٢:٤٠٢٣:٢٥:١٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٣:٤٧١٢:٠٤:١٧١٨:٠٤:١٩١٨:٢١:٢٤٢٣:٢٤:٥٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٠٤:٢٢١٢:٠٣:٥٧١٨:٠٣:٠٣١٨:٢٠:٠٨٢٣:٢٤:٣٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠٤:٥٨١٢:٠٣:٣٧١٨:٠١:٤٨١٨:١٨:٥٢٢٣:٢٤:١٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٦٠٦:٠٥:٣٤١٢:٠٣:١٧١٨:٠٠:٣٢١٨:١٧:٣٦٢٣:٢٣:٥٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٣٠٦:٠٦:٠٩١٢:٠٢:٥٧١٧:٥٩:١٧١٨:١٦:٢١٢٣:٢٣:٣٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠١٠٦:٠٦:٤٦١٢:٠٢:٣٧١٧:٥٨:٠٢١٨:١٥:٠٧٢٣:٢٣:٢٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٨٠٦:٠٧:٢٢١٢:٠٢:١٨١٧:٥٦:٤٧١٨:١٣:٥٣٢٣:٢٣:٠١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٥٠٦:٠٧:٥٨١٢:٠١:٥٩١٧:٥٥:٣٣١٨:١٢:٣٩٢٣:٢٢:٤٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٠٨:٣٥١٢:٠١:٤١١٧:٥٤:١٩١٨:١١:٢٦٢٣:٢٢:٢٤
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٠٠٦:٠٩:١٣١٢:٠١:٢٣١٧:٥٣:٠٦١٨:١٠:١٣٢٣:٢٢:٠٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٧٠٦:٠٩:٥٠١٢:٠١:٠٥١٧:٥١:٥٣١٨:٠٩:٠١٢٣:٢١:٤٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٠:٢٨١٢:٠٠:٤٨١٧:٥٠:٤١١٨:٠٧:٤٩٢٣:٢١:٣١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١١:٠٦١٢:٠٠:٣١١٧:٤٩:٢٩١٨:٠٦:٣٨٢٣:٢١:١٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١١:٤٤١٢:٠٠:١٤١٧:٤٨:١٨١٨:٠٥:٢٨٢٣:٢٠:٥٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٢:٢٣١١:٥٩:٥٨١٧:٤٧:٠٧١٨:٠٤:١٨٢٣:٢٠:٤١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٣:٠٢١١:٥٩:٤٣١٧:٤٥:٥٧١٨:٠٣:٠٩٢٣:٢٠:٢٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٣:٤٢١١:٥٩:٢٨١٧:٤٤:٤٨١٨:٠٢:٠٠٢٣:٢٠:٠٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٤:٢٢١١:٥٩:١٣١٧:٤٣:٣٩١٨:٠٠:٥٣٢٣:١٩:٥٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٧٠٦:١٥:٠٢١١:٥٩:٠٠١٧:٤٢:٣١١٧:٥٩:٤٦٢٣:١٩:٣٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٥٠٦:١٥:٤٣١١:٥٨:٤٦١٧:٤١:٢٤١٧:٥٨:٤٠٢٣:١٩:٢٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٣٠٦:١٦:٢٤١١:٥٨:٣٤١٧:٤٠:١٧١٧:٥٧:٣٥٢٣:١٩:٠٩
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠١٠٦:١٧:٠٦١١:٥٨:٢١١٧:٣٩:١٢١٧:٥٦:٣٠٢٣:١٨:٥٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٠٠٦:١٧:٤٧١١:٥٨:١٠١٧:٣٨:٠٧١٧:٥٥:٢٧٢٣:١٨:٤٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٨٠٦:١٨:٣٠١١:٥٧:٥٩١٧:٣٧:٠٣١٧:٥٤:٢٤٢٣:١٨:٣٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٧٠٦:١٩:١٢١١:٥٧:٤٩١٧:٣٦:٠٠١٧:٥٣:٢٣٢٣:١٨:١٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٦٠٦:١٩:٥٥١١:٥٧:٣٩١٧:٣٤:٥٨١٧:٥٢:٢٢٢٣:١٨:٠٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بستین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای بستین روستای بستین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای بستین روستای بستین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بستین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بستین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بستین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بستین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بستین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بستین

روستای بستین بر روی نقشه

روستای بستین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بستین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بستین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بستین
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای بستین + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای بستین + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای بستین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بستین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بستین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بستین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بستین رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ بستین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بستین
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ بستین دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بستین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بستین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بستین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بستین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بستین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بستین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو