جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بستین

جراحی | بندرماهشهر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز بستین


اذان صبح: ٠٥:٣٠:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٥١
غروب آفتاب: ١٨:٠٤:١٣
اذان مغرب: ١٨:٢١:٣٩
نیمه شب: ٢٣:٤٦:٥٧

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بستین (شهرستان بندرماهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای بستین)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای بستین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بستین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هر كه به سخن گفتن ابتدا كند پیش از سلام جوابش مگویید و كسی را به طعام خود مطلبید پیش از آنكه سلام كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بستین

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بستین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بستین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بستین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بستین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بستین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٥:٣٤١٣:١١:١٠١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٢٨:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٤:٣٤١٣:١١:٠٠١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٢٨:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٣:٣٤١٣:١٠:٥١١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٢٧:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٣٢:٣٥١٣:١٠:٤١١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:١٤٠٠:٢٧:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣١:٣٧١٣:١٠:٣٣١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٢٧:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٠:٤٠١٣:١٠:٢٤١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢٧:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٠:١٧١٩:٥١:١٥٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٢٦:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٨:٤٩١٣:١٠:٠٩١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٠٥٠٠:٢٦:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٧:٥٥١٣:١٠:٠٣١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٠:٤٨٠٠:٢٦:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٧:٠٣١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٣:١٧٢٠:١١:٣٠٠٠:٢٦:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٦:١١١٣:٠٩:٥١١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٢:١٣٠٠:٢٥:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٥:٢٠١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٢:٥٦٠٠:٢٥:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٤:٣٠١٣:٠٩:٤١١٩:٥٥:١٨٢٠:١٣:٣٩٠٠:٢٥:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٣:٤١١٣:٠٩:٣٧١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٢٢٠٠:٢٥:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٥:٠٥٠٠:٢٥:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٢:٠٨١٣:٠٩:٣١١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٤٧٠٠:٢٥:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢١:٢٣١٣:٠٩:٢٩١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٦:٣٠٠٠:٢٤:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٤١٠٦:٢٠:٣٩١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:١٣٠٠:٢٤:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٩:٥٦١٣:٠٩:٢٦١٩:٥٩:١٩٢٠:١٧:٥٥٠٠:٢٤:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٩:١٥١٣:٠٩:٢٦١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٨:٣٨٠٠:٢٤:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٨:٣٥١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:٢٠٠٠:٢٤:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٧:٥٦١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠١:١٨٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٢٤:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٧:١٩١٣:٠٩:٢٨٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٢٤:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١٦:٤٣١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:٢٦٠٠:٢٣:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:١٨٠٦:١٦:٠٨١٣:٠٩:٣٢٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٢٣:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٥:٣٥١٣:٠٩:٣٥٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٢٣:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٥:٠٣١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٢٣:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٤:٣٣١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:١٠٠٠:٢٣:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:١١٠٦:١٤:٠٣١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٢٣:٣٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٣:٣٦١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٢٣:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بستین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بستین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بستین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بستین

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای بستین

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای بستین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بستین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای بستین

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٥:٥٤٠٧:٠٧:٥١١٢:٢٥:٤١١٧:٤٣:٤٩١٨:٠٢:٠١٢٣:٤٤:٤١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٥:٣٣٠٧:٠٧:٢٢١٢:٢٥:٥٣١٧:٤٤:٤٣١٨:٠٢:٥٢٢٣:٤٤:٥٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٥:١٠٠٧:٠٦:٥٢١٢:٢٦:٠٥١٧:٤٥:٣٧١٨:٠٣:٤٤٢٣:٤٥:١١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٤:٤٦٠٧:٠٦:٢٠١٢:٢٦:١٥١٧:٤٦:٣٠١٨:٠٤:٣٥٢٣:٤٥:٢٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٤:١٩٠٧:٠٥:٤٦١٢:٢٦:٢٥١٧:٤٧:٢٣١٨:٠٥:٢٦٢٣:٤٥:٣٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٣:٥٢٠٧:٠٥:١١١٢:٢٦:٣٤١٧:٤٨:١٧١٨:٠٦:١٧٢٣:٤٥:٥٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٣:٢٣٠٧:٠٤:٣٥١٢:٢٦:٤٢١٧:٤٩:٠٩١٨:٠٧:٠٨٢٣:٤٦:٠١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٢:٥٢٠٧:٠٣:٥٧١٢:٢٦:٤٩١٧:٥٠:٠٢١٨:٠٧:٥٩٢٣:٤٦:١١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٢:٢٠٠٧:٠٣:١٧١٢:٢٦:٥٥١٧:٥٠:٥٥١٨:٠٨:٤٩٢٣:٤٦:٢١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤١:٤٦٠٧:٠٢:٣٦١٢:٢٧:٠١١٧:٥١:٤٧١٨:٠٩:٤٠٢٣:٤٦:٢٩
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤١:١١٠٧:٠١:٥٤١٢:٢٧:٠٦١٧:٥٢:٣٩١٨:١٠:٣٠٢٣:٤٦:٣٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٠:٣٥٠٧:٠١:١٠١٢:٢٧:١٠١٧:٥٣:٣١١٨:١١:١٩٢٣:٤٦:٤٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٩:٥٧٠٧:٠٠:٢٥١٢:٢٧:١٣١٧:٥٤:٢٢١٨:١٢:٠٩٢٣:٤٦:٥٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٩:١٧٠٦:٥٩:٣٩١٢:٢٧:١٥١٧:٥٥:١٣١٨:١٢:٥٨٢٣:٤٦:٥٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٨:٣٦٠٦:٥٨:٥٢١٢:٢٧:١٧١٧:٥٦:٠٤١٨:١٣:٤٧٢٣:٤٦:٥٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٧:٥٤٠٦:٥٨:٠٣١٢:٢٧:١٧١٧:٥٦:٥٤١٨:١٤:٣٥٢٣:٤٧:٠٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٧:١١٠٦:٥٧:١٣١٢:٢٧:١٧١٧:٥٧:٤٤١٨:١٥:٢٣٢٣:٤٧:٠٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٦:٢٦٠٦:٥٦:٢٢١٢:٢٧:١٦١٧:٥٨:٣٤١٨:١٦:١١٢٣:٤٧:٠٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٥:٣٩٠٦:٥٥:٣٠١٢:٢٧:١٥١٧:٥٩:٢٤١٨:١٦:٥٩٢٣:٤٧:٠٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٤:٥٢٠٦:٥٤:٣٦١٢:٢٧:١٣١٨:٠٠:١٣١٨:١٧:٤٦٢٣:٤٧:٠٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٤:٠٣٠٦:٥٣:٤٢١٢:٢٧:١٠١٨:٠١:٠٢١٨:١٨:٣٣٢٣:٤٧:٠٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٣:١٣٠٦:٥٢:٤٧١٢:٢٧:٠٦١٨:٠١:٥٠١٨:١٩:٢٠٢٣:٤٧:٠٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٢:٢٢٠٦:٥١:٥٠١٢:٢٧:٠٢١٨:٠٢:٣٨١٨:٢٠:٠٧٢٣:٤٧:٠٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣١:٢٩٠٦:٥٠:٥٢١٢:٢٦:٥٧١٨:٠٣:٢٦١٨:٢٠:٥٣٢٣:٤٧:٠١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٤٩:٥٤١٢:٢٦:٥١١٨:٠٤:١٣١٨:٢١:٣٩٢٣:٤٦:٥٧
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٩:٤١٠٦:٤٨:٥٥١٢:٢٦:٤٥١٨:٠٥:٠٠١٨:٢٢:٢٤٢٣:٤٦:٥٢
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٤٧:٥٤١٢:٢٦:٣٨١٨:٠٥:٤٧١٨:٢٣:٠٩٢٣:٤٦:٤٧
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٤٦:٥٣١٢:٢٦:٣٠١٨:٠٦:٣٣١٨:٢٣:٥٤٢٣:٤٦:٤١
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٤٥:٥١١٢:٢٦:٢٢١٨:٠٧:١٩١٨:٢٤:٣٩٢٣:٤٦:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای بستین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بستین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بستین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بستین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بستین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بستین

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای بستین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بستین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بستین

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٤٩:٥٤١٢:٢٦:٥١١٨:٠٤:١٣١٨:٢١:٣٩٢٣:٤٦:٥٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤١٠٦:٤٨:٥٥١٢:٢٦:٤٥١٨:٠٥:٠٠١٨:٢٢:٢٤٢٣:٤٦:٥٢
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٤٧:٥٤١٢:٢٦:٣٨١٨:٠٥:٤٧١٨:٢٣:٠٩٢٣:٤٦:٤٧
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٤٦:٥٣١٢:٢٦:٣٠١٨:٠٦:٣٣١٨:٢٣:٥٤٢٣:٤٦:٤١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٤٥:٥١١٢:٢٦:٢٢١٨:٠٧:١٩١٨:٢٤:٣٩٢٣:٤٦:٣٤
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٤٤:٤٨١٢:٢٦:١٣١٨:٠٨:٠٥١٨:٢٥:٢٣٢٣:٤٦:٢٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٩٠٦:٤٣:٤٤١٢:٢٦:٠٤١٨:٠٨:٥٠١٨:٢٦:٠٧٢٣:٤٦:١٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٨٠٦:٤٢:٤٠١٢:٢٥:٥٤١٨:٠٩:٣٥١٨:٢٦:٥١٢٣:٤٦:١٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤١:٣٤١٢:٢٥:٤٤١٨:١٠:١٩١٨:٢٧:٣٤٢٣:٤٦:٠٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٢٠٦:٤٠:٢٨١٢:٢٥:٣٣١٨:١١:٠٣١٨:٢٨:١٧٢٣:٤٥:٥٠
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٣٩:٢٢١٢:٢٥:٢١١٨:١١:٤٧١٨:٢٩:٠٠٢٣:٤٥:٣٩
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٢٠٦:٣٨:١٤١٢:٢٥:٠٩١٨:١٢:٣٠١٨:٢٩:٤٢٢٣:٤٥:٢٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٦٠٦:٣٧:٠٦١٢:٢٤:٥٦١٨:١٣:١٣١٨:٣٠:٢٤٢٣:٤٥:١٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:١٨٠٦:٣٥:٥٨١٢:٢٤:٤٣١٨:١٣:٥٦١٨:٣١:٠٦٢٣:٤٥:٠٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:١٠٠٦:٣٤:٤٨١٢:٢٤:٣٠١٨:١٤:٣٨١٨:٣١:٤٧٢٣:٤٤:٥٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٠١٠٦:٣٣:٣٩١٢:٢٤:١٦١٨:١٥:٢٠١٨:٣٢:٢٩٢٣:٤٤:٣٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٥١٠٦:٣٢:٢٨١٢:٢٤:٠١١٨:١٦:٠٢١٨:٣٣:١٠٢٣:٤٤:٢١
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٤١٠٦:٣١:١٧١٢:٢٣:٤٦١٨:١٦:٤٣١٨:٣٣:٥١٢٣:٤٤:٠٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٠:٠٦١٢:٢٣:٣١١٨:١٧:٢٤١٨:٣٤:٣١٢٣:٤٣:٥١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٢٨:٥٤١٢:٢٣:١٦١٨:١٨:٠٥١٨:٣٥:١١٢٣:٤٣:٣٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٢٧:٤٢١٢:٢٣:٠٠١٨:١٨:٤٥١٨:٣٥:٥٢٢٣:٤٣:١٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥١٠٦:٢٦:٣٠١٢:٢٢:٤٤١٨:١٩:٢٦١٨:٣٦:٣٢٢٣:٤٣:٠١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٢٥:١٧١٢:٢٢:٢٧١٨:٢٠:٠٦١٨:٣٧:١٢٢٣:٤٢:٤٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٢٤:٠٤١٢:٢٢:١١١٨:٢٠:٤٦١٨:٣٧:٥١٢٣:٤٢:٢٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٢٢:٥١١٢:٢١:٥٤١٨:٢١:٢٥١٨:٣٨:٣١٢٣:٤٢:٠٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢١:٣٧١٢:٢١:٣٧١٨:٢٢:٠٥١٨:٣٩:١٠٢٣:٤١:٤٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٠:٢٤١٢:٢١:٢٠١٨:٢٢:٤٤١٨:٣٩:٥٠٢٣:٤١:٣١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٧٠٦:١٩:١٠١٢:٢١:٠٢١٨:٢٣:٢٤١٨:٤٠:٢٩٢٣:٤١:١٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٩٠٦:١٧:٥٥١٢:٢٠:٤٥١٨:٢٤:٠٣١٨:٤١:٠٨٢٣:٤٠:٥٢

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بستین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بستین روستای بستین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بستین روستای بستین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بستین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بستین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بستین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بستین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بستین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بستین

روستای بستین بر روی نقشه

روستای بستین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بستین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بستین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بستین
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای بستین + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای بستین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بستین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بستین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بستین رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بستین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بستین
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بستین دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بستین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بستین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ بستین دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بستین
زمان پخش اذان مستقیم به افق بستین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بستین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو