جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بستک

بستک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز بستک


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٤١:٣٢
اذان مغرب: ١٩:٥٩:٥٥
نیمه شب: ٠٠:٠٥:٤٨

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بستک (شهرستان بستک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر بستک)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بستک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بستک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

میگوئل سروانتس ساآودِرا
برای یك زندگی آرام و بدون دردسر، شوهر باید كر و زن باید لال باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بستک

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بستک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بستک ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بستک (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بستک ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بستک ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٣٥٠٦:٢٩:٢٨١٢:٥٢:٤٩١٩:١٦:٣٥١٩:٣٣:٢٨٠٠:١٣:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٢٨:٢٨١٢:٥٢:٣٥١٩:١٧:٠٧١٩:٣٤:٠١٠٠:١٢:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:١٤٠٦:٢٧:٢٨١٢:٥٢:٢١١٩:١٧:٣٨١٩:٣٤:٣٥٠٠:١٢:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٦:٢٨١٢:٥٢:٠٧١٩:١٨:١٠١٩:٣٥:٠٨٠٠:١٢:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٢٥:٢٩١٢:٥١:٥٤١٩:١٨:٤٢١٩:٣٥:٤١٠٠:١١:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٤:٣١١٢:٥١:٤٠١٩:١٩:١٤١٩:٣٦:١٥٠٠:١١:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٢٣:٣٤١٢:٥١:٢٨١٩:١٩:٤٦١٩:٣٦:٤٩٠٠:١١:٠٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٢:٣٧١٢:٥١:١٦١٩:٢٠:١٨١٩:٣٧:٢٣٠٠:١٠:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢١:٤١١٢:٥١:٠٤١٩:٢٠:٥١١٩:٣٧:٥٧٠٠:١٠:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٠:٤٥١٢:٥٠:٥٢١٩:٢١:٢٣١٩:٣٨:٣٢٠٠:١٠:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٠٧٠٦:١٩:٥١١٢:٥٠:٤١١٩:٢١:٥٦١٩:٣٩:٠٦٠٠:٠٩:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٠١٠٦:١٨:٥٧١٢:٥٠:٣١١٩:٢٢:٢٨١٩:٣٩:٤١٠٠:٠٩:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٥٠٦:١٨:٠٤١٢:٥٠:٢١١٩:٢٣:٠١١٩:٤٠:١٦٠٠:٠٩:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٧:١٢١٢:٥٠:١١١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٠:٥١٠٠:٠٩:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٦:٢١١٢:٥٠:٠٢١٩:٢٤:٠٧١٩:٤١:٢٦٠٠:٠٨:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٥:٣٠١٢:٤٩:٥٤١٩:٢٤:٤١١٩:٤٢:٠١٠٠:٠٨:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٤:٤١١٢:٤٩:٤٦١٩:٢٥:١٤١٩:٤٢:٣٧٠٠:٠٨:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٣:٥٢١٢:٤٩:٣٩١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٣:١٢٠٠:٠٨:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٣:٠٥١٢:٤٩:٣٢١٩:٢٦:٢١١٩:٤٣:٤٨٠٠:٠٨:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٢:١٨١٢:٤٩:٢٥١٩:٢٦:٥٥١٩:٤٤:٢٤٠٠:٠٧:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١١:٣٢١٢:٤٩:٢٠١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٥:٠٠٠٠:٠٧:٣٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٠:٤٨١٢:٤٩:١٥١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٥:٣٧٠٠:٠٧:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٠:٠٤١٢:٤٩:١٠١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٦:١٣٠٠:٠٧:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٠٩:٢٢١٢:٤٩:٠٦١٩:٢٩:١١١٩:٤٦:٤٩٠٠:٠٧:٠٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٠٨:٤١١٢:٤٩:٠٣١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٧:٢٦٠٠:٠٦:٥٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٨:٠٠١٢:٤٩:٠٠١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٨:٠٢٠٠:٠٦:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٧:٢١١٢:٤٨:٥٨١٩:٣٠:٥٤١٩:٤٨:٣٩٠٠:٠٦:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠٦:٤٣١٢:٤٨:٥٦١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:١٥٠٠:٠٦:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٦:٠٧١٢:٤٨:٥٥١٩:٣٢:٠٣١٩:٤٩:٥٢٠٠:٠٦:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بستک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بستک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بستک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بستک

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بستک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بستک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بستک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بستک

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر بستک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بستک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بستک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بستک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بستک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بستک

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر بستک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بستک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بستک

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠١:٢٣١٢:٤٩:١١١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:٢٤٠٠:٠٥:٣٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٠:٥٩١٢:٤٩:١٦١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٥٩٠٠:٠٥:٣٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٠:٣٦١٢:٤٩:٢١١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٦:٣٤٠٠:٠٥:٣٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٠:١٤١٢:٤٩:٢٦١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٧:٠٨٠٠:٠٥:٣٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢١٠٥:٥٩:٥٣١٢:٤٩:٣٣١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٧:٤٢٠٠:٠٥:٣٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٩:٣٤١٢:٤٩:٣٩١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٨:١٦٠٠:٠٥:٤٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٩:١٦١٢:٤٩:٤٦١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٤٩٠٠:٠٥:٤٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٩:٠٠١٢:٤٩:٥٤١٩:٤١:٠١١٩:٥٩:٢٢٠٠:٠٥:٤٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥٨:٤٥١٢:٥٠:٠٢١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:٥٥٠٠:٠٥:٤٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٨:٣١١٢:٥٠:١٠١٩:٤٢:٠٢٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٠٥:٥١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤١٠٥:٥٨:١٨١٢:٥٠:١٩١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٠٥:٥٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٥٨:٠٧١٢:٥٠:٢٨١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠١:٢٨٠٠:٠٦:٠٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٠٠٥:٥٧:٥٦١٢:٥٠:٣٧١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٥٨٠٠:٠٦:٠٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٧:٤٨١٢:٥٠:٤٧١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٠٦:١٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٦٠٥:٥٧:٤٠١٢:٥٠:٥٧١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٠٦:١٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٢٠٥:٥٧:٣٤١٢:٥١:٠٨١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:٢٤٠٠:٠٦:٢٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٩٠٥:٥٧:٢٩١٢:٥١:١٩١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٣:٥١٠٠:٠٦:٣٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٨٠٥:٥٧:٢٥١٢:٥١:٣٠١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٤:١٨٠٠:٠٦:٤١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٥٧:٢٣١٢:٥١:٤١١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٠٦:٤٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣١٠٥:٥٧:٢١١٢:٥١:٥٣١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:٠٨٠٠:٠٦:٥٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٥٠٥:٥٧:٢٢١٢:٥٢:٠٥١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٠٧:٠٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢١٠٥:٥٧:٢٣١٢:٥٢:١٧١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٠٧:١٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٨٠٥:٥٧:٢٥١٢:٥٢:٢٩١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:١٨٠٠:٠٧:٢٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٨٠٥:٥٧:٢٩١٢:٥٢:٤٢١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٣٩٠٠:٠٧:٣٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٩٠٥:٥٧:٣٤١٢:٥٢:٥٥١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٧:٠٠٠٠:٠٧:٥٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢١٠٥:٥٧:٤٠١٢:٥٣:٠٧١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٧:١٩٠٠:٠٨:٠٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٥٧:٤٨١٢:٥٣:٢٠١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٠٨:١٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٢٠٥:٥٧:٥٦١٢:٥٣:٣٣١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٠٨:٢٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٥٨:٠٦١٢:٥٣:٤٦١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:١١٠٠:٠٨:٣٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٩٠٥:٥٨:١٦١٢:٥٤:٠٠١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٠٨:٥٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٥٨:٢٨١٢:٥٤:١٣١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٠٩:٠٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بستک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بستک شهر بستک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بستک شهر بستک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بستک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بستک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بستک

بستک از شهرهای استان هرمزگان، با قدمتی تاریخی، در قدیم محلی برای استراحت کاروان‌ها بوده‌است. شهر بستک در منطقه‌ای کوهستانی قرار دارد که از شمال و غرب به استان فارس و از شرق و جنوب به استان هرمزگان متصل است. این شهر مرکز شهرستان بستک است

شهر بستک در ویکیپدیا

شهر بستک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بستک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بستک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بستک بر روی نقشه

شهر بستک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بستک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بستک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بستک
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بستک + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر بستک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بستک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بستک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بستک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بستک دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بستک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بستک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بستک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بستک
زمان پخش اذان آنلاین به افق بستک
زمان پخش اذان زنده به افق بستک
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بستک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بستک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو