جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بستک

بستک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز بستک


اذان صبح: ٠٤:٣٦:١٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٣٢
اذان ظهر: ١١:٣٨:١١
غروب آفتاب: ١٧:٢٣:٢٨
اذان مغرب: ١٧:٤٠:٠٨
نیمه شب: ٢٣:٠٠:٠٨

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بستک (شهرستان بستک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ شهر بستک)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر بستک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بستک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

حضرت محمد (ص)
هیچ یك از شما نباید به خاطر سختی‌ای كه به او رسیده است، آرزوی مرگ كند. (زیرا سختی مرگ بسیار بالاتر از سختی‌های در دنیاست.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر بستک

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بستک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بستک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بستک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بستک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بستک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٥٠٦:١٨:٤٥١٢:٥٠:٢٩١٩:٢٢:٣٧١٩:٣٩:٥٠٠٠:٠٩:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٤٠٠٦:١٧:٥٢١٢:٥٠:١٩١٩:٢٣:١٠١٩:٤٠:٢٥٠٠:٠٩:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٧:٠٠١٢:٥٠:١٠١٩:٢٣:٤٣١٩:٤١:٠٠٠٠:٠٩:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١٦:٠٩١٢:٥٠:٠١١٩:٢٤:١٧١٩:٤١:٣٦٠٠:٠٨:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢٩٠٦:١٥:١٩١٢:٤٩:٥٣١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٢:١١٠٠:٠٨:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٤:٣٠١٢:٤٩:٤٥١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٢:٤٧٠٠:٠٨:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٣:٤٢١٢:٤٩:٣٨١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٣:٢٣٠٠:٠٨:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٢:٥٤١٢:٤٩:٣٢١٩:٢٦:٣١١٩:٤٣:٥٩٠٠:٠٧:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٢:٠٨١٢:٤٩:٢٥١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٤:٣٤٠٠:٠٧:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١١:٢٣١٢:٤٩:٢٠١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٥:١٠٠٠:٠٧:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٠:٣٨١٢:٤٩:١٥١٩:٢٨:١٢١٩:٤٥:٤٧٠٠:٠٧:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٠٩:٥٥١٢:٤٩:١٠١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٦:٢٣٠٠:٠٧:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٣٦٠٦:٠٩:١٣١٢:٤٩:٠٦١٩:٢٩:٢١١٩:٤٦:٥٩٠٠:٠٧:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٤١٠٦:٠٨:٣٢١٢:٤٩:٠٣١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٧:٣٥٠٠:٠٦:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٧:٥١١٢:٤٩:٠٠١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٨:١٢٠٠:٠٦:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٥٥٠٦:٠٧:١٢١٢:٤٨:٥٨١٩:٣١:٠٣١٩:٤٨:٤٨٠٠:٠٦:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠٦:٣٥١٢:٤٨:٥٦١٩:٣١:٣٧١٩:٤٩:٢٤٠٠:٠٦:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٥:٥٨١٢:٤٨:٥٥١٩:٣٢:١١١٩:٥٠:٠١٠٠:٠٦:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٢٤٠٦:٠٥:٢٣١٢:٤٨:٥٤١٩:٣٢:٤٥١٩:٥٠:٣٧٠٠:٠٦:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٤:٤٨١٢:٤٨:٥٤١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:١٣٠٠:٠٦:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٤:١٥١٢:٤٨:٥٥١٩:٣٣:٥٤١٩:٥١:٥٠٠٠:٠٥:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٠٥٠٦:٠٣:٤٣١٢:٤٨:٥٦١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٢٦٠٠:٠٥:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٢١٠٦:٠٣:١٣١٢:٤٨:٥٨١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٣:٠٢٠٠:٠٥:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٢:٤٣١٢:٤٩:٠١١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٣٨٠٠:٠٥:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠٢:١٥١٢:٤٩:٠٤١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:١٣٠٠:٠٥:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠١:٤٨١٢:٤٩:٠٧١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:٤٩٠٠:٠٥:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠١:٢٣١٢:٤٩:١١١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:٢٤٠٠:٠٥:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٠٣٠٦:٠٠:٥٩١٢:٤٩:١٦١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٥٩٠٠:٠٥:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٠:٣٦١٢:٤٩:٢١١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٦:٣٤٠٠:٠٥:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بستک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بستک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بستک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بستک

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر بستک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بستک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بستک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر بستک

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر بستک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر بستک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر بستک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بستک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بستک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر بستک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر بستک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بستک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر بستک

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٤١:١٢١١:٤٥:٠٣١٧:٤٨:٣٠١٨:٠٤:٥٩٢٣:٠٦:٥٩
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٤١:٣٩١١:٤٤:٤٢١٧:٤٧:٢١١٨:٠٣:٥٠٢٣:٠٦:٣٩
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٤٢:٠٦١١:٤٤:٢١١٧:٤٦:١٢١٨:٠٢:٤١٢٣:٠٦:٢٠
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٤٢:٣٤١١:٤٤:٠١١٧:٤٥:٠٤١٨:٠١:٣٢٢٣:٠٦:٠٠
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٤٣:٠١١١:٤٣:٤٠١٧:٤٣:٥٥١٨:٠٠:٢٤٢٣:٠٥:٤١
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٤٣:٢٩١١:٤٣:٢٠١٧:٤٢:٤٧١٧:٥٩:١٦٢٣:٠٥:٢١
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٤٣:٥٧١١:٤٣:٠٠١٧:٤١:٣٩١٧:٥٨:٠٨٢٣:٠٥:٠٢
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٤٤:٢٥١١:٤٢:٤٠١٧:٤٠:٣١١٧:٥٧:٠١٢٣:٠٤:٤٣
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٤٤:٥٣١١:٤٢:٢١١٧:٣٩:٢٤١٧:٥٥:٥٤٢٣:٠٤:٢٤
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٤٥:٢٢١١:٤٢:٠١١٧:٣٨:١٧١٧:٥٤:٤٧٢٣:٠٤:٠٥
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٣٠٥:٤٥:٥١١١:٤١:٤٢١٧:٣٧:١٠١٧:٥٣:٤١٢٣:٠٣:٤٧
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٤٦:٢٠١١:٤١:٢٤١٧:٣٦:٠٤١٧:٥٢:٣٥٢٣:٠٣:٢٨
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٤٦:٤٩١١:٤١:٠٥١٧:٣٤:٥٨١٧:٥١:٢٩٢٣:٠٣:١٠
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢١٠٥:٤٧:١٩١١:٤٠:٤٧١٧:٣٣:٥٣١٧:٥٠:٢٤٢٣:٠٢:٥٢
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٠٠٥:٤٧:٤٩١١:٤٠:٣٠١٧:٣٢:٤٨١٧:٤٩:٢٠٢٣:٠٢:٣٤
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٠٠٥:٤٨:١٩١١:٤٠:١٣١٧:٣١:٤٣١٧:٤٨:١٦٢٣:٠٢:١٦
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٩٠٥:٤٨:٤٩١١:٣٩:٥٦١٧:٣٠:٣٩١٧:٤٧:١٣٢٣:٠١:٥٩
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٨٠٥:٤٩:٢٠١١:٣٩:٣٩١٧:٢٩:٣٦١٧:٤٦:١٠٢٣:٠١:٤٢
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٨٠٥:٤٩:٥١١١:٣٩:٢٣١٧:٢٨:٣٣١٧:٤٥:٠٨٢٣:٠١:٢٥
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٧٠٥:٥٠:٢٣١١:٣٩:٠٨١٧:٢٧:٣١١٧:٤٤:٠٧٢٣:٠١:٠٩
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٧٠٥:٥٠:٥٥١١:٣٨:٥٣١٧:٢٦:٢٩١٧:٤٣:٠٦٢٣:٠٠:٥٣
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٧٠٥:٥١:٢٧١١:٣٨:٣٩١٧:٢٥:٢٨١٧:٤٢:٠٦٢٣:٠٠:٣٧
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٧٠٥:٥١:٥٩١١:٣٨:٢٥١٧:٢٤:٢٨١٧:٤١:٠٧٢٣:٠٠:٢٢
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٧٠٥:٥٢:٣٢١١:٣٨:١١١٧:٢٣:٢٨١٧:٤٠:٠٨٢٣:٠٠:٠٨
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٧٠٥:٥٣:٠٦١١:٣٧:٥٩١٧:٢٢:٢٩١٧:٣٩:١٠٢٢:٥٩:٥٤
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٨٠٥:٥٣:٤٠١١:٣٧:٤٦١٧:٢١:٣١١٧:٣٨:١٤٢٢:٥٩:٤٠
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٩٠٥:٥٤:١٤١١:٣٧:٣٥١٧:٢٠:٣٤١٧:٣٧:١٨٢٢:٥٩:٢٧
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٠٠٥:٥٤:٤٩١١:٣٧:٢٤١٧:١٩:٣٨١٧:٣٦:٢٣٢٢:٥٩:١٤
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥١٠٥:٥٥:٢٤١١:٣٧:١٤١٧:١٨:٤٢١٧:٣٥:٢٨٢٢:٥٩:٠٢
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٢٠٥:٥٥:٥٩١١:٣٧:٠٤١٧:١٧:٤٧١٧:٣٤:٣٥٢٢:٥٨:٥١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بستک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر بستک شهر بستک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر بستک شهر بستک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بستک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بستک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بستک

بستک از شهرهای استان هرمزگان، با قدمتی تاریخی، در قدیم محلی برای استراحت کاروان‌ها بوده‌است. شهر بستک در منطقه‌ای کوهستانی قرار دارد که از شمال و غرب به استان فارس و از شرق و جنوب به استان هرمزگان متصل است. این شهر مرکز شهرستان بستک است

شهر بستک در ویکیپدیا

شهر بستک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بستک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بستک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بستک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بستک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بستک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بستک
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر بستک + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر بستک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بستک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بستک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بستک رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بستک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بستک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بستک
افق شرعی امروز فردا بستک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بستک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بستک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بستک
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ بستک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بستک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو