جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بستان

دشت آزادگان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز بستان

اذان صبح: ٠٤:٥١:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٠٨:١٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٥:١٨
اذان مغرب: ١٨:٢٢:٣٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٨:٣٣

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بستان (شهرستان دشت آزادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر بستان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

فرناندو پسوا
یك اثر كامل حتا اگر بد هم باشد بهتر است، چون در هر صورت یك اثر است، یا سكوت واژه ها، خموشی كل روان، تا نویسنده با آن به ناتوانی رفتار خود را ثابت كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بستان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بستان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بستان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بستان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بستان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بستان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٦:١٢٠٦:٤٩:٣٦١٣:١٨:٠٣١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٣٥:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٤٩٠٦:٤٨:٢٦١٣:١٧:٤٩١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٣٥:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٣:٢٨٠٦:٤٧:١٨١٣:١٧:٣٦١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٦:١١٠٠:٣٥:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٢:٠٦٠٦:٤٦:١٠١٣:١٧:٢٢١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٣٤:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٥:٠٢١٣:١٧:٠٩١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٣٤:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤٣:٥٦١٣:١٦:٥٦١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٢١٠٠:٣٤:١٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤٢:٥٠١٣:١٦:٤٤١٩:٥١:٠٨٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٣٣:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٦:٤٥٠٦:٤١:٤٥١٣:١٦:٣٢١٩:٥١:٤٩٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٣٣:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٥:٢٦٠٦:٤٠:٤٠١٣:١٦:٢١١٩:٥٢:٣١٢٠:١٠:٣٢٠٠:٣٣:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٤:٠٨٠٦:٣٩:٣٧١٣:١٦:١٠١٩:٥٣:١٢٢٠:١١:١٦٠٠:٣٣:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٥٠٠٦:٣٨:٣٤١٣:١٦:٠٠١٩:٥٣:٥٤٢٠:١١:٥٩٠٠:٣٢:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٧:٣٢١٣:١٥:٥٠١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٢:٤٣٠٠:٣٢:٢٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٠:١٦٠٦:٣٦:٣١١٣:١٥:٤٠١٩:٥٥:١٧٢٠:١٣:٢٨٠٠:٣٢:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٥:٣١١٣:١٥:٣١١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:١٢٠٠:٣١:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٤:٣٢١٣:١٥:٢٣١٩:٥٦:٤١٢٠:١٤:٥٦٠٠:٣١:٣٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣٣:٣٤١٣:١٥:١٥١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٥:٤١٠٠:٣١:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٥:١٨٠٦:٣٢:٣٧١٣:١٥:٠٧١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٦:٢٥٠٠:٣١:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٣١:٤١١٣:١٥:٠٠١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٧:١٠٠٠:٣٠:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٣٠:٤٦١٣:١٤:٥٤١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٧:٥٤٠٠:٣٠:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢٩:٥٢١٣:١٤:٤٨٢٠:٠٠:١١٢٠:١٨:٣٩٠٠:٣٠:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٩:٠٠١٣:١٤:٤٣٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٢٤٠٠:٣٠:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢٨:٠٨١٣:١٤:٣٩٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٢٩:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٧:١٨١٣:١٤:٣٥٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٢٩:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٦:٢٩١٣:١٤:٣١٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢١:٣٨٠٠:٢٩:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٥:٤١١٣:١٤:٢٩٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٢٩:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٤:٥٤١٣:١٤:٢٦٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٢٩:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢٤:٠٨١٣:١٤:٢٥٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢٩:٠٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٣:٢٤١٣:١٤:٢٤٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٤:٣٦٠٠:٢٨:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٢:٤١١٣:١٤:٢٣٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٢٨:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بستان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بستان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر بستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بستان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بستان شهر بستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بستان شهر بستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بستان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بستان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٠٦:٢٢١٢:١٠:٣٨١٨:١٤:٢٥١٨:٣١:٣٩٢٣:٣٠:٤٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٠٦:٥٩١٢:١٠:١٧١٨:١٣:٠٦١٨:٣٠:٢٠٢٣:٣٠:٢٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٠٧:٣٥١٢:٠٩:٥٦١٨:١١:٤٨١٨:٢٩:٠١٢٣:٣٠:٠٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٠٨:١٢١٢:٠٩:٣٥١٨:١٠:٢٩١٨:٢٧:٤٣٢٣:٢٩:٤٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٠٨:٥٠١٢:٠٩:١٥١٨:٠٩:١١١٨:٢٦:٢٥٢٣:٢٩:٣٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٩٠٦:٠٩:٢٧١٢:٠٨:٥٤١٨:٠٧:٥٣١٨:٢٥:٠٧٢٣:٢٩:١١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٠:٠٤١٢:٠٨:٣٤١٨:٠٦:٣٥١٨:٢٣:٤٩٢٣:٢٨:٥٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٠:٤٢١٢:٠٨:١٤١٨:٠٥:١٨١٨:٢٢:٣٢٢٣:٢٨:٣٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٨٠٦:١١:٢٠١٢:٠٧:٥٤١٨:٠٤:٠٠١٨:٢١:١٥٢٣:٢٨:١٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١١:٥٨١٢:٠٧:٣٥١٨:٠٢:٤٣١٨:١٩:٥٨٢٣:٢٧:٥٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٧٠٦:١٢:٣٦١٢:٠٧:١٦١٨:٠١:٢٧١٨:١٨:٤٢٢٣:٢٧:٣٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٦٠٦:١٣:١٥١٢:٠٦:٥٧١٨:٠٠:١١١٨:١٧:٢٦٢٣:٢٧:١٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٦٠٦:١٣:٥٤١٢:٠٦:٣٨١٧:٥٨:٥٥١٨:١٦:١١٢٣:٢٧:٠٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٥٠٦:١٤:٣٣١٢:٠٦:٢٠١٧:٥٧:٤٠١٨:١٤:٥٦٢٣:٢٦:٤٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٥:١٢١٢:٠٦:٠٢١٧:٥٦:٢٥١٨:١٣:٤٢٢٣:٢٦:٢٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٤٠٦:١٥:٥٢١٢:٠٥:٤٥١٧:٥٥:١١١٨:١٢:٢٩٢٣:٢٦:٠٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٣٠٦:١٦:٣٢١٢:٠٥:٢٨١٧:٥٣:٥٧١٨:١١:١٦٢٣:٢٥:٥٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٢٠٦:١٧:١٢١٢:٠٥:١٢١٧:٥٢:٤٤١٨:١٠:٠٣٢٣:٢٥:٣٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٢٠٦:١٧:٥٣١٢:٠٤:٥٦١٧:٥١:٣١١٨:٠٨:٥٢٢٣:٢٥:١٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠١٠٦:١٨:٣٤١٢:٠٤:٤٠١٧:٥٠:١٩١٨:٠٧:٤١٢٣:٢٥:٠٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤١٠٦:١٩:١٦١٢:٠٤:٢٥١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٦:٣٠٢٣:٢٤:٤٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢١٠٦:١٩:٥٨١٢:٠٤:١١١٧:٤٧:٥٧١٨:٠٥:٢١٢٣:٢٤:٢٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٠:٤٠١٢:٠٣:٥٧١٧:٤٦:٤٧١٨:٠٤:١٢٢٣:٢٤:١٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢١:٢٣١٢:٠٣:٤٤١٧:٤٥:٣٨١٨:٠٣:٠٤٢٣:٢٣:٥٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٢:٠٦١٢:٠٣:٣١١٧:٤٤:٣٠١٨:٠١:٥٧٢٣:٢٣:٤٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٢:٤٩١٢:٠٣:١٩١٧:٤٣:٢٢١٨:٠٠:٥١٢٣:٢٣:٣٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤١٠٦:٢٣:٣٣١٢:٠٣:٠٧١٧:٤٢:١٦١٧:٥٩:٤٦٢٣:٢٣:١٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٤:١٧١٢:٠٢:٥٦١٧:٤١:١٠١٧:٥٨:٤١٢٣:٢٣:٠٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٢٥:٠٢١٢:٠٢:٤٦١٧:٤٠:٠٥١٧:٥٧:٣٨٢٣:٢٢:٥٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٢٥:٤٧١٢:٠٢:٣٦١٧:٣٩:٠١١٧:٥٦:٣٥٢٣:٢٢:٤٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بستان شهر بستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بستان شهر بستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بستان

بستان شهری است در استان خوزستان. این شهر یکی از شهرها و بخش‌های شهرستان دشت آزادگان در مرز غربی خوزستان در ۸۵ کلیومتری مرکز استان خوزستان شهر اهواز و در مجاورت استان میسان عراق شهر العماره کشور عراق می‌باشد

شهر بستان در ویکیپدیا

شهر بستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بستان بر روی نقشه

شهر بستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بستان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بستان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بستان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر بستان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بستان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق بستان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بستان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بستان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بستان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق بستان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بستان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بستان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو