جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بستان آباد

بستان آباد | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز بستان آباد


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٠٢
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٢٣
غروب آفتاب: ٢٠:١١:٠٨
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٤١
نیمه شب: ٠٠:٣٩:٢٦

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بستان آباد (شهرستان بستان آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ شهر بستان آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر بستان آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بستان آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

لین یوتانك
آرامش حقیقی زمانی به دست می آید كه بتوانیم بدترین حادثه و نتیجه را بپذیریم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بستان آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بستان آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بستان آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بستان آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بستان آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بستان آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:١١٠٦:٣٣:٥٤١٣:٢٠:٣٦٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٧:٣٧٠٠:٣٢:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٣٢:٣٩١٣:٢٠:٢٦٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٣٢:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٣١:٢٥١٣:٢٠:١٧٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:٣٤٠٠:٣٢:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢١٠٦:٣٠:١٢١٣:٢٠:٠٨٢٠:١٠:٤١٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٣١:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٩:٠٠١٣:٢٠:٠٠٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:٣٢٠٠:٣١:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١٢٠٦:٢٧:٤٩١٣:١٩:٥٢٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٣١:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٩٠٦:٢٦:٣٩١٣:١٩:٤٥٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:٢٩٠٠:٣٠:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٢٥:٣٠١٣:١٩:٣٩٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٣٠:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٣٥٠٦:٢٤:٢٢١٣:١٩:٣٢٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٣٠:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٢٣:١٦١٣:١٩:٢٧٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٢٩:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٢٢:١١١٣:١٩:٢٢٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٢٩:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٢١:٠٧١٣:١٩:١٧٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٨:٢٠٠٠:٢٩:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٢٠:٠٤١٣:١٩:١٣٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٩:١٨٠٠:٢٩:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:١٢٠٦:١٩:٠٣١٣:١٩:١٠٢٠:١٩:٥٠٢٠:٤٠:١٥٠٠:٢٨:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٤٧٠٦:١٨:٠٣١٣:١٩:٠٧٢٠:٢٠:٤٤٢٠:٤١:١٣٠٠:٢٨:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٢٣٠٦:١٧:٠٤١٣:١٩:٠٥٢٠:٢١:٣٨٢٠:٤٢:١٠٠٠:٢٨:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٠٠٠٦:١٦:٠٧١٣:١٩:٠٣٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٣:٠٧٠٠:٢٨:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٣٩٠٦:١٥:١١١٣:١٩:٠٢٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٤:٠٣٠٠:٢٧:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:٢٠٠٦:١٤:١٧١٣:١٩:٠٢٢٠:٢٤:١٧٢٠:٤٥:٠٠٠٠:٢٧:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٠١٠٦:١٣:٢٤١٣:١٩:٠٢٢٠:٢٥:١٠٢٠:٤٥:٥٦٠٠:٢٧:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:٤٥٠٦:١٢:٣٣١٣:١٩:٠٢٢٠:٢٦:٠٢٢٠:٤٦:٥١٠٠:٢٧:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٨:٢٩٠٦:١١:٤٣١٣:١٩:٠٤٢٠:٢٦:٥٤٢٠:٤٧:٤٦٠٠:٢٧:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٧:١٦٠٦:١٠:٥٥١٣:١٩:٠٥٢٠:٢٧:٤٥٢٠:٤٨:٤١٠٠:٢٦:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٠٤٠٦:١٠:٠٨١٣:١٩:٠٨٢٠:٢٨:٣٦٢٠:٤٩:٣٥٠٠:٢٦:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:٥٤٠٦:٠٩:٢٣١٣:١٩:١١٢٠:٢٩:٢٦٢٠:٥٠:٢٩٠٠:٢٦:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:٤٦٠٦:٠٨:٤٠١٣:١٩:١٤٢٠:٣٠:١٦٢٠:٥١:٢٢٠٠:٢٦:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٣٩٠٦:٠٧:٥٨١٣:١٩:١٨٢٠:٣١:٠٥٢٠:٥٢:١٥٠٠:٢٦:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٣٥٠٦:٠٧:١٨١٣:١٩:٢٣٢٠:٣١:٥٤٢٠:٥٣:٠٦٠٠:٢٦:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٣٢٠٦:٠٦:٤٠١٣:١٩:٢٨٢٠:٣٢:٤٢٢٠:٥٣:٥٨٠٠:٢٦:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بستان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بستان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بستان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بستان آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر بستان آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بستان آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بستان آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر بستان آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر بستان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر بستان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر بستان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بستان آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بستان آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بستان آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر بستان آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بستان آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بستان آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٣٠٦:١٨:١١١٣:٢٩:١٠٢٠:٣٩:٤٢٢١:٠٠:٤٤٠٠:٣٦:٥٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٥٠٦:١٨:٥٩١٣:٢٩:١٢٢٠:٣٨:٥٧٢٠:٥٩:٥٦٠٠:٣٧:٠٧
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٨٠٦:١٩:٤٧١٣:٢٩:١٣٢٠:٣٨:١٠٢٠:٥٩:٠٦٠٠:٣٧:٢١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣١٠٦:٢٠:٣٥١٣:٢٩:١٣٢٠:٣٧:٢٢٢٠:٥٨:١٤٠٠:٣٧:٣٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٢١:٢٤١٣:٢٩:١٣٢٠:٣٦:٣٢٢٠:٥٧:٢١٠٠:٣٧:٤٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٩٠٦:٢٢:١٣١٣:٢٩:١٢٢٠:٣٥:٤١٢٠:٥٦:٢٦٠٠:٣٧:٥٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٤٠٦:٢٣:٠٣١٣:٢٩:١١٢٠:٣٤:٤٨٢٠:٥٥:٣٠٠٠:٣٨:٠٨
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٩٠٦:٢٣:٥٣١٣:٢٩:٠٩٢٠:٣٣:٥٣٢٠:٥٤:٣٢٠٠:٣٨:١٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٢٤:٤٣١٣:٢٩:٠٦٢٠:٣٢:٥٧٢٠:٥٣:٣٣٠٠:٣٨:٢٩
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٢٥:٣٤١٣:٢٩:٠٣٢٠:٣٢:٠٠٢٠:٥٢:٣٢٠٠:٣٨:٣٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:٢٦:٢٤١٣:٢٨:٥٩٢٠:٣١:٠١٢٠:٥١:٣٠٠٠:٣٨:٤٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٢٠٦:٢٧:١٥١٣:٢٨:٥٥٢٠:٣٠:٠١٢٠:٥٠:٢٦٠٠:٣٨:٥٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢٨:٠٧١٣:٢٨:٥٠٢٠:٢٩:٠٠٢٠:٤٩:٢١٠٠:٣٩:٠٢
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٢٨:٥٨١٣:٢٨:٤٤٢٠:٢٧:٥٧٢٠:٤٨:١٥٠٠:٣٩:٠٩
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٩:٤٩١٣:٢٨:٣٨٢٠:٢٦:٥٢٢٠:٤٧:٠٧٠٠:٣٩:١٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٧٠٦:٣٠:٤١١٣:٢٨:٣١٢٠:٢٥:٤٧٢٠:٤٥:٥٨٠٠:٣٩:٢٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٣٠٦:٣١:٣٣١٣:٢٨:٢٣٢٠:٢٤:٤٠٢٠:٤٤:٤٨٠٠:٣٩:٢٤
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٣٢:٢٤١٣:٢٨:١٥٢٠:٢٣:٣٢٢٠:٤٣:٣٦٠٠:٣٩:٢٨
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٣٣:١٦١٣:٢٨:٠٧٢٠:٢٢:٢٢٢٠:٤٢:٢٤٠٠:٣٩:٣١
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٣٤:٠٨١٣:٢٧:٥٧٢٠:٢١:١٢٢٠:٤١:١٠٠٠:٣٩:٣٣
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٣٥:٠٠١٣:٢٧:٤٨٢٠:٢٠:٠٠٢٠:٣٩:٥٥٠٠:٣٩:٣٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٠٠٦:٣٥:٥١١٣:٢٧:٣٧٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٣٩:٣٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٣٦:٤٣١٣:٢٧:٢٦٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٣٩:٣٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٩٠٦:٣٧:٣٥١٣:٢٧:١٥٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٦:٠٣٠٠:٣٩:٣٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٣٨:٢٧١٣:٢٧:٠٢٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٣٩:٣٤
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٣٩:١٨١٣:٢٦:٥٠٢٠:١٣:٤٥٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٣٩:٣٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٤٠:١٠١٣:٢٦:٣٧٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٣٩:٣٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٤١:٠٢١٣:٢٦:٢٣٢٠:١١:٠٨٢٠:٣٠:٤١٠٠:٣٩:٢٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٤١:٥٣١٣:٢٦:٠٩٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:١٨٠٠:٣٩:٢٣
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٤٢:٤٥١٣:٢٥:٥٥٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٧:٥٥٠٠:٣٩:١٨
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٩٠٦:٤٣:٣٧١٣:٢٥:٤٠٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٣٩:١٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بستان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بستان آباد شهر بستان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بستان آباد شهر بستان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بستان آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بستان آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بستان آباد

بُسْتانْ‌آبادْ یکی از شهرهای شرقی استان آذربایجان شرقی و مرکز شهرستان بستان‌آباد است که در فاصلهٔ ۵۰ کیلومتری مرکز استان واقع شده‌است. بستان آباد کنونی، در محل استقرار شهر باستانی اوجان بنا شده‌است

شهر بستان آباد در ویکیپدیا

شهر بستان آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بستان آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بستان آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بستان آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بستان آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بستان آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بستان آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ شهر بستان آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر بستان آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بستان آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بستان آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بستان آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بستان آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بستان آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بستان آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق بستان آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق بستان آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بستان آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بستان آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بستان آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بستان آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو