جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بستان آباد

بستان آباد | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز بستان آباد


اذان صبح: ٠٤:١٠:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠١:١٤
اذان ظهر: ١٣:٢١:٠٥
غروب آفتاب: ٢٠:٤١:١١
اذان مغرب: ٢١:٠٢:٥٩
نیمه شب: ٠٠:٢٥:٤٦

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بستان آباد (شهرستان بستان آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ شهر بستان آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بستان آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بستان آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
مرد باید به برادر خود یاری برساند چه برادرش ظالم باشد و چه ستمگر (زیرا) اگر ظالم باشد، او را ظلم باز می‌دارد؛‌ پس (در واقع)‌ به او یاری رسانده است و اگر مظلوم باشد به یاریش بشتابد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بستان آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بستان آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بستان آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بستان آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بستان آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بستان آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٨:٥٩١٣:٢٢:٥٦١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٤٣٠٠:٣٦:٥٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:١٤٠٦:٤٧:٣٥١٣:٢٢:٤٢١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٤١٠٠:٣٦:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٣٢٠٦:٤٦:١١١٣:٢٢:٢٨١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:٣٨٠٠:٣٦:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٥١٠٦:٤٤:٤٨١٣:٢٢:١٤٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:٣٦٠٠:٣٥:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:١٠٠٦:٤٣:٢٦١٣:٢٢:٠٠٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٣٥:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٤٢:٠٤١٣:٢١:٤٧٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:٣٢٠٠:٣٤:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٤٠:٤٤١٣:٢١:٣٥٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٢:٣١٠٠:٣٤:٣٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣٩:٢٤١٣:٢١:٢٢٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٣٤:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣٨:٠٤١٣:٢١:١١٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٣٣:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٣٦:٤٦١٣:٢٠:٥٩٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٣٣:٣١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:١٢٠٦:٣٥:٢٩١٣:٢٠:٤٨٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٣٣:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٣٤:١٢١٣:٢٠:٣٨٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٣٢:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٣٢:٥٧١٣:٢٠:٢٨٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٢١٠٠:٣٢:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٣١:٤٢١٣:٢٠:١٨٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٩:١٩٠٠:٣٢:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٣٠:٢٩١٣:٢٠:٠٩٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:١٧٠٠:٣١:٤٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٩:١٦١٣:٢٠:٠١٢٠:١١:٢٢٢٠:٣١:١٦٠٠:٣١:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢٨:٠٥١٣:١٩:٥٣٢٠:١٢:١٧٢٠:٣٢:١٥٠٠:٣١:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٢٦:٥٥١٣:١٩:٤٦٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٣:١٣٠٠:٣٠:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢٥:٤٦١٣:١٩:٣٩٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٤:١١٠٠:٣٠:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٥٦٠٦:٢٤:٣٨١٣:١٩:٣٣٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٥:١٠٠٠:٣٠:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٢٣:٣١١٣:١٩:٢٧٢٠:١٥:٥٨٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٢٩:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٢٢:٢٥١٣:١٩:٢٢٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٢٩:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٢١:٢١١٣:١٩:١٧٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٢٩:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٢٠:١٨١٣:١٩:١٣٢٠:١٨:٤٢٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٢٩:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٩:١٧١٣:١٩:١٠٢٠:١٩:٣٦٢٠:٤٠:٠١٠٠:٢٨:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٠٧٠٦:١٨:١٧١٣:١٩:٠٧٢٠:٢٠:٣٠٢٠:٤٠:٥٨٠٠:٢٨:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١٧:١٨١٣:١٩:٠٥٢٠:٢١:٢٤٢٠:٤١:٥٦٠٠:٢٨:٢٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٦:٢٠١٣:١٩:٠٣٢٠:٢٢:١٨٢٠:٤٢:٥٣٠٠:٢٨:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٥٩٠٦:١٥:٢٤١٣:١٩:٠٢٢٠:٢٣:١٢٢٠:٤٣:٥٠٠٠:٢٧:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بستان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بستان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بستان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بستان آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بستان آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بستان آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بستان آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بستان آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر بستان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بستان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بستان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بستان آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بستان آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بستان آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر بستان آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بستان آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بستان آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٩٠٦:٠٧:٥٨١٣:١٩:١٨٢٠:٣١:٠٥٢٠:٥٢:١٥٠٠:٢٦:٢٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٦:٠٧:١٨١٣:١٩:٢٣٢٠:٣١:٥٤٢٠:٥٣:٠٦٠٠:٢٦:١٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٢٠٦:٠٦:٤٠١٣:١٩:٢٨٢٠:٣٢:٤٢٢٠:٥٣:٥٨٠٠:٢٦:٠٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٢٠٦:٠٦:٠٣١٣:١٩:٣٤٢٠:٣٣:٢٩٢٠:٥٤:٤٨٠٠:٢٦:٠١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٣٠٦:٠٥:٢٨١٣:١٩:٤٠٢٠:٣٤:١٦٢٠:٥٥:٣٨٠٠:٢٥:٥٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٧٠٦:٠٤:٥٥١٣:١٩:٤٧٢٠:٣٥:٠٢٢٠:٥٦:٢٦٠٠:٢٥:٥٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٣٠٦:٠٤:٢٣١٣:١٩:٥٤٢٠:٣٥:٤٦٢٠:٥٧:١٤٠٠:٢٥:٤٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥١٠٦:٠٣:٥٤١٣:٢٠:٠١٢٠:٣٦:٣١٢٠:٥٨:٠١٠٠:٢٥:٤٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠١٠٦:٠٣:٢٥١٣:٢٠:٠٩٢٠:٣٧:١٤٢٠:٥٨:٤٧٠٠:٢٥:٤٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٤٠٦:٠٢:٥٩١٣:٢٠:١٧٢٠:٣٧:٥٦٢٠:٥٩:٣٢٠٠:٢٥:٤٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٩٠٦:٠٢:٣٥١٣:٢٠:٢٦٢٠:٣٨:٣٧٢١:٠٠:١٥٠٠:٢٥:٤٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٦٠٦:٠٢:١٢١٣:٢٠:٣٥٢٠:٣٩:١٧٢١:٠٠:٥٨٠٠:٢٥:٤٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٦٠٦:٠١:٥١١٣:٢٠:٤٥٢٠:٣٩:٥٦٢١:٠١:٤٠٠٠:٢٥:٤٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٨٠٦:٠١:٣٢١٣:٢٠:٥٥٢٠:٤٠:٣٥٢١:٠٢:٢٠٠٠:٢٥:٤٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٣٠٦:٠١:١٤١٣:٢١:٠٥٢٠:٤١:١١٢١:٠٢:٥٩٠٠:٢٥:٤٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٠٠٦:٠٠:٥٩١٣:٢١:١٥٢٠:٤١:٤٧٢١:٠٣:٣٧٠٠:٢٥:٤٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٠٠٦:٠٠:٤٥١٣:٢١:٢٦٢٠:٤٢:٢٢٢١:٠٤:١٣٠٠:٢٥:٥٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٣٠٦:٠٠:٣٣١٣:٢١:٣٧٢٠:٤٢:٥٥٢١:٠٤:٤٨٠٠:٢٥:٥٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٩٠٦:٠٠:٢٣١٣:٢١:٤٩٢٠:٤٣:٢٧٢١:٠٥:٢٢٠٠:٢٦:٠٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٧٠٦:٠٠:١٤١٣:٢٢:٠٠٢٠:٤٣:٥٨٢١:٠٥:٥٤٠٠:٢٦:٠٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٨٠٦:٠٠:٠٨١٣:٢٢:١٢٢٠:٤٤:٢٧٢١:٠٦:٢٥٠٠:٢٦:١٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠١٠٦:٠٠:٠٣١٣:٢٢:٢٤٢٠:٤٤:٥٥٢١:٠٦:٥٥٠٠:٢٦:٢٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٨٠٦:٠٠:٠٠١٣:٢٢:٣٧٢٠:٤٥:٢٢٢١:٠٧:٢٣٠٠:٢٦:٣٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٥٩:٥٩١٣:٢٢:٤٩٢٠:٤٥:٤٧٢١:٠٧:٤٩٠٠:٢٦:٣٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٩٠٦:٠٠:٠٠١٣:٢٣:٠٢٢٠:٤٦:١١٢١:٠٨:١٤٠٠:٢٦:٤٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٤٠٦:٠٠:٠٢١٣:٢٣:١٥٢٠:٤٦:٣٣٢١:٠٨:٣٧٠٠:٢٦:٥٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٢٠٦:٠٠:٠٦١٣:٢٣:٢٨٢٠:٤٦:٥٤٢١:٠٨:٥٨٠٠:٢٧:٠٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٣٠٦:٠٠:١٢١٣:٢٣:٤١٢٠:٤٧:١٣٢١:٠٩:١٨٠٠:٢٧:٢٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٧٠٦:٠٠:١٩١٣:٢٣:٥٤٢٠:٤٧:٣١٢١:٠٩:٣٦٠٠:٢٧:٣٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٣٠٦:٠٠:٢٩١٣:٢٤:٠٧٢٠:٤٧:٤٧٢١:٠٩:٥٢٠٠:٢٧:٤٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٢٠٦:٠٠:٤٠١٣:٢٤:٢٠٢٠:٤٨:٠١٢١:١٠:٠٦٠٠:٢٧:٥٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بستان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بستان آباد شهر بستان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بستان آباد شهر بستان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بستان آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بستان آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بستان آباد

بُسْتانْ‌آبادْ یکی از شهرهای شرقی استان آذربایجان شرقی و مرکز شهرستان بستان‌آباد است که در فاصلهٔ ۵۰ کیلومتری مرکز استان واقع شده‌است. بستان آباد کنونی، در محل استقرار شهر باستانی اوجان بنا شده‌است

شهر بستان آباد در ویکیپدیا

شهر بستان آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بستان آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بستان آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بستان آباد بر روی نقشه

شهر بستان آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بستان آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بستان آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بستان آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بستان آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر بستان آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بستان آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بستان آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بستان آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بستان آباد
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بستان آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بستان آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بستان آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بستان آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق بستان آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بستان آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بستان آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بستان آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو