جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بزگش

کوه پنج | بردسیر | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز بزگش


اذان صبح: ٠٥:١١:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٤٠:١٣
غروب آفتاب: ١٨:٥٠:٠٠
اذان مغرب: ١٩:٠٦:٥٨
نیمه شب: ٠٠:٠٠:٥١

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بزگش (شهرستان بردسیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ روستای بزگش)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بزگش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بزگش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام حسن عسکری(ع)
از جمله تواضع و فروتنی، سلام كردن بر هر كسی است كه بر او میگذری، و نشستن در پایین مجلس است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بزگش

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بزگش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بزگش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بزگش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بزگش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بزگش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠٦:٥٧١٢:٤٣:٠٠١٩:١٩:٢٩١٩:٣٧:١٥٠٠:٠٠:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٦:٠٠١٢:٤٢:٥١١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٧:٥٦٠٠:٠٠:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٥:٠٤١٢:٤٢:٤٢١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٨:٣٧٠٠:٠٠:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠٤:٠٨١٢:٤٢:٣٤١٩:٢١:٢٥١٩:٣٩:١٨٢٣:٥٩:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:١٦٠٦:٠٣:١٤١٢:٤٢:٢٦١٩:٢٢:٠٣١٩:٣٩:٥٩٢٣:٥٩:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٢:٢١١٢:٤٢:١٩١٩:٢٢:٤٢١٩:٤٠:٣٩٢٣:٥٩:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠١:٢٩١٢:٤٢:١٢١٩:٢٣:٢١١٩:٤١:٢١٢٣:٥٩:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٠:٣٧١٢:٤٢:٠٦١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٢:٠٢٢٣:٥٨:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٤٩٠٥:٥٩:٤٧١٢:٤٢:٠٠١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٢:٤٣٢٣:٥٨:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٤٤٠٥:٥٨:٥٨١٢:٤١:٥٥١٩:٢٥:١٧١٩:٤٣:٢٤٢٣:٥٨:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٤١٠٥:٥٨:١٠١٢:٤١:٥١١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٤:٠٥٢٣:٥٨:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٣٨٠٥:٥٧:٢٣١٢:٤١:٤٧١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٤:٤٦٢٣:٥٨:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٣٧٠٥:٥٦:٣٧١٢:٤١:٤٣١٩:٢٧:١٣١٩:٤٥:٢٧٢٣:٥٧:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٣٧٠٥:٥٥:٥٢١٢:٤١:٤٠١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٦:٠٩٢٣:٥٧:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٥:٠٩١٢:٤١:٣٨١٩:٢٨:٣١١٩:٤٦:٥٠٢٣:٥٧:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٥٤:٢٦١٢:٤١:٣٦١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٧:٣١٢٣:٥٧:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٥٣:٤٥١٢:٤١:٣٥١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٨:١٢٢٣:٥٧:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٤٨٠٥:٥٣:٠٥١٢:٤١:٣٥١٩:٣٠:٢٦١٩:٤٨:٥٣٢٣:٥٧:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٥٢:٢٧١٢:٤١:٣٥١٩:٣١:٠٥١٩:٤٩:٣٣٢٣:٥٧:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٠١٠٥:٥١:٤٩١٢:٤١:٣٦١٩:٣١:٤٣١٩:٥٠:١٤٢٣:٥٦:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥١:١٣١٢:٤١:٣٧١٩:٣٢:٢١١٩:٥٠:٥٥٢٣:٥٦:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٠:٣٩١٢:٤١:٣٩١٩:٣٢:٥٩١٩:٥١:٣٥٢٣:٥٦:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥٠:٠٥١٢:٤١:٤١١٩:٣٣:٣٧١٩:٥٢:١٥٢٣:٥٦:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٤٤٠٥:٤٩:٣٣١٢:٤١:٤٤١٩:٣٤:١٤١٩:٥٢:٥٥٢٣:٥٦:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٥٩٠٥:٤٩:٠٣١٢:٤١:٤٨١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٣٤٢٣:٥٦:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٨:٣٣١٢:٤١:٥٢١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٤:١٣٢٣:٥٦:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٣٢٠٥:٤٨:٠٥١٢:٤١:٥٦١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٤:٥٢٢٣:٥٦:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٥٢٠٥:٤٧:٣٩١٢:٤٢:٠١١٩:٣٦:٤١١٩:٥٥:٣١٢٣:٥٦:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٦:١٣٠٥:٤٧:١٤١٢:٤٢:٠٧١٩:٣٧:١٧١٩:٥٦:٠٩٢٣:٥٦:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بزگش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بزگش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بزگش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بزگش

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای بزگش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بزگش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بزگش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای بزگش

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای بزگش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای بزگش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای بزگش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بزگش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بزگش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بزگش

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای بزگش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بزگش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بزگش

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٦:٥٦١٢:٤٧:٥٨١٩:١٨:٣٣١٩:٣٦:٠٢٠٠:٠٦:٤٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٩٠٦:١٧:٣٠١٢:٤٧:٤٢١٩:١٧:٢٧١٩:٣٤:٥٥٠٠:٠٦:٣٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٨:٠٤١٢:٤٧:٢٦١٩:١٦:٢١١٩:٣٣:٤٧٠٠:٠٦:٢٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣١٠٦:١٨:٣٧١٢:٤٧:٠٩١٩:١٥:١٤١٩:٣٢:٣٨٠٠:٠٦:١٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٦٠٦:١٩:١١١٢:٤٦:٥٢١٩:١٤:٠٦١٩:٣١:٢٩٠٠:٠٦:٠٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠١٠٦:١٩:٤٤١٢:٤٦:٣٥١٩:١٢:٥٨١٩:٣٠:١٩٠٠:٠٥:٥٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٠:١٨١٢:٤٦:١٧١٩:١١:٥٠١٩:٢٩:٠٨٠٠:٠٥:٤٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٠:٥١١٢:٤٥:٥٩١٩:١٠:٤٠١٩:٢٧:٥٨٠٠:٠٥:٢٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢١:٢٤١٢:٤٥:٤١١٩:٠٩:٣٠١٩:٢٦:٤٦٠٠:٠٥:١٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢١:٥٦١٢:٤٥:٢٢١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٥:٣٤٠٠:٠٥:٠٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٢:٢٩١٢:٤٥:٠٣١٩:٠٧:٠٩١٩:٢٤:٢٢٠٠:٠٤:٤٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٣:٠٢١٢:٤٤:٤٤١٩:٠٥:٥٨١٩:٢٣:٠٩٠٠:٠٤:٣٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٣:٣٤١٢:٤٤:٢٤١٩:٠٤:٤٦١٩:٢١:٥٦٠٠:٠٤:١٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٢٤:٠٧١٢:٤٤:٠٤١٩:٠٣:٣٤١٩:٢٠:٤٣٠٠:٠٤:٠١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٢٤:٣٩١٢:٤٣:٤٤١٩:٠٢:٢١١٩:١٩:٢٩٠٠:٠٣:٤٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٠٠٦:٢٥:١١١٢:٤٣:٢٤١٩:٠١:٠٨١٩:١٨:١٥٠٠:٠٣:٢٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٢٥:٤٣١٢:٤٣:٠٣١٨:٥٩:٥٥١٩:١٧:٠٠٠٠:٠٣:١٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٢٦:١٥١٢:٤٢:٤٢١٨:٥٨:٤١١٩:١٥:٤٥٠٠:٠٢:٥٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٠٠٦:٢٦:٤٧١٢:٤٢:٢١١٨:٥٧:٢٨١٩:١٤:٣١٠٠:٠٢:٣٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٢٧:١٩١٢:٤٢:٠٠١٨:٥٦:١٣١٩:١٣:١٥٠٠:٠٢:٢١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٢٧:٥١١٢:٤١:٣٩١٨:٥٤:٥٩١٩:١٢:٠٠٠٠:٠٢:٠٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٢٨:٢٣١٢:٤١:١٨١٨:٥٣:٤٥١٩:١٠:٤٥٠٠:٠١:٤٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٢٨:٥٥١٢:٤٠:٥٦١٨:٥٢:٣٠١٩:٠٩:٢٩٠٠:٠١:٢٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٥٠٦:٢٩:٢٧١٢:٤٠:٣٥١٨:٥١:١٥١٩:٠٨:١٤٠٠:٠١:٠٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٣٠٦:٢٩:٥٩١٢:٤٠:١٣١٨:٥٠:٠٠١٩:٠٦:٥٨٠٠:٠٠:٥١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤١٠٦:٣٠:٣١١٢:٣٩:٥٢١٨:٤٨:٤٥١٩:٠٥:٤٣٠٠:٠٠:٣٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٩٠٦:٣١:٠٣١٢:٣٩:٣٠١٨:٤٧:٣٠١٩:٠٤:٢٧٠٠:٠٠:١٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣١:٣٥١٢:٣٩:٠٩١٨:٤٦:١٥١٩:٠٣:١١٢٣:٥٩:٥٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٣٠٦:٣٢:٠٨١٢:٣٨:٤٧١٨:٤٥:٠٠١٩:٠١:٥٦٢٣:٥٩:٣٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٠٠٦:٣٢:٤٠١٢:٣٨:٢٦١٨:٤٣:٤٥١٩:٠٠:٤٠٢٣:٢٩:١٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٧٠٥:٣٣:١٣١١:٣٨:٠٥١٧:٤٢:٣٠١٧:٥٩:٢٥٢٢:٥٨:٥٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بزگش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بزگش روستای بزگش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بزگش روستای بزگش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بزگش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بزگش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بزگش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بزگش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بزگش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بزگش

روستای بزگش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بزگش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بزگش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بزگش
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بزگش + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای بزگش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بزگش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بزگش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بزگش رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بزگش دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بزگش
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بزگش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق بزگش
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بزگش دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بزگش
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بزگش دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بزگش دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بزگش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو