جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بزچلو

پیشخور | فامنین | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز بزچلو


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٢٩
اذان ظهر: ١٣:١٥:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٣٧
اذان مغرب: ٢٠:١١:١٦
نیمه شب: ٠٠:٣١:٣٢

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بزچلو (شهرستان فامنین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای بزچلو)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بزچلو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بزچلو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

ویلیام شكسپیر
یك بار دیگر، دوستان عزیز، یك بار دیگر برق آسا حمله كنید!

اوقات شرعی ماه جاری روستای بزچلو

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بزچلو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بزچلو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بزچلو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بزچلو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بزچلو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٨:٢٨١٣:١١:٠٢١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٣:٠٤٠٠:٢٥:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٧:١٩١٣:١٠:٥٢١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٥٦٠٠:٢٥:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٦:١٢١٣:١٠:٤٣١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٤٨٠٠:٢٤:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٥:٠٥١٣:١٠:٣٤١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٤١٠٠:٢٤:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٣:٥٩١٣:١٠:٢٦١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٦:٣٣٠٠:٢٤:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٢:٥٤١٣:١٠:١٨١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٢٥٠٠:٢٣:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٢١:٥٠١٣:١٠:١١١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:١٧٠٠:٢٣:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٧٠٦:٢٠:٤٧١٣:١٠:٠٤١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٩:٠٩٠٠:٢٣:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٩:٤٥١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٠:٤٢٢٠:٢٠:٠١٠٠:٢٣:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٨:٤٥١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٢٢:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٧:٤٥١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:٤٥٠٠:٢٢:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤٥٠٦:١٦:٤٧١٣:٠٩:٤٣٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:٣٧٠٠:٢٢:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٢٢:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:١١٠٦:١٤:٥٥١٣:٠٩:٣٥٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٢١:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٤:٠٠١٣:٠٩:٣٢٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٥:١١٠٠:٢١:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١٣:٠٧١٣:٠٩:٣٠٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٢١:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٢٩٠٦:١٢:١٥١٣:٠٩:٢٨٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٢١:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:١٧٠٦:١١:٢٥١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٧:٤٤٠٠:٢١:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٠٧٠٦:١٠:٣٦١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:٣٥٠٠:٢٠:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٥٩٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٢٠:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٥١٠٦:٠٩:٠٢١٣:٠٩:٢٨٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣٠:١٥٠٠:٢٠:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٨:١٨١٣:٠٩:٢٩٢٠:١١:٠٧٢٠:٣١:٠٥٠٠:٢٠:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٧:٣٤١٣:٠٩:٣١٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٥٤٠٠:٢٠:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٣٩٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠٩:٣٣٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٢٠:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٣٨٠٦:٠٦:١٢١٣:٠٩:٣٦٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٢٠:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٣٩٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٩:٤٠٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٤:٢٠٠٠:١٩:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:٤٢٠٦:٠٤:٥٧١٣:٠٩:٤٤٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٥:٠٧٠٠:١٩:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٤٦٠٦:٠٤:٢١١٣:٠٩:٤٨٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٥:٥٤٠٠:١٩:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٥٣٠٦:٠٣:٤٧١٣:٠٩:٥٤٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٦:٤١٠٠:١٩:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بزچلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بزچلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بزچلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بزچلو

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بزچلو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بزچلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بزچلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بزچلو

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بزچلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بزچلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بزچلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بزچلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بزچلو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بزچلو

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای بزچلو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بزچلو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بزچلو

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٨:٢٩١٣:١٥:٥٠١٩:٥٢:٣٧٢٠:١١:١٦٠٠:٣١:٣٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣٩:١٤١٣:١٥:٣٤١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٣١:٢٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٩:٥٩١٣:١٥:١٨١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٣٧٠٠:٣١:١٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٩٠٦:٤٠:٤٤١٣:١٥:٠١١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:١٦٠٠:٣١:٠٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٩٠٦:٤١:٢٩١٣:١٤:٤٤١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٣٠:٥٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٩٠٦:٤٢:١٣١٣:١٤:٢٧١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٣٠:٤٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤٢:٥٨١٣:١٤:٠٩١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:١١٠٠:٣٠:٣٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٨٠٦:٤٣:٤٣١٣:١٣:٥١١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٤٨٠٠:٣٠:٢٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٧٠٦:٤٤:٢٧١٣:١٣:٣٢١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٣٠:١٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٥:١٢١٣:١٣:١٤١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:٠١٠٠:٣٠:٠٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤٥:٥٦١٣:١٢:٥٥١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٣٧٠٠:٢٩:٥٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٤٦:٤٠١٣:١٢:٣٥١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٦:١٢٠٠:٢٩:٣٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٧٠٦:٤٧:٢٥١٣:١٢:١٦١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٤:٤٧٠٠:٢٩:٢٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٨:٠٩١٣:١١:٥٦١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٣:٢٢٠٠:٢٩:٠٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٠٠٦:٤٨:٥٣١٣:١١:٣٦١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:٥٦٠٠:٢٨:٥٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٥٠٦:٤٩:٣٧١٣:١١:١٥١٩:٣٢:٢٠١٩:٥٠:٣٠٠٠:٢٨:٤٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٥٠:٢١١٣:١٠:٥٥١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٩:٠٣٠٠:٢٨:٢٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٥١:٠٥١٣:١٠:٣٤١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٧:٣٦٠٠:٢٨:٠٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٥١:٤٨١٣:١٠:١٣١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٦:٠٩٠٠:٢٧:٥٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٥٢:٣٢١٣:٠٩:٥٢١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٤:٤٢٠٠:٢٧:٣٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٣:١٦١٣:٠٩:٣١١٩:٢٥:١١١٩:٤٣:١٥٠٠:٢٧:٢٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٩٠٦:٥٤:٠٠١٣:٠٩:٠٩١٩:٢٣:٤٥١٩:٤١:٤٧٠٠:٢٧:٠٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥٤:٤٤١٣:٠٨:٤٨١٩:٢٢:١٨١٩:٤٠:٢٠٠٠:٢٦:٤٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٤٠٦:٥٥:٢٨١٣:٠٨:٢٧١٩:٢٠:٥٢١٩:٣٨:٥٢٠٠:٢٦:٢٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٦٠٦:٥٦:١٢١٣:٠٨:٠٥١٩:١٩:٢٥١٩:٣٧:٢٥٠٠:٢٦:١١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٨٠٦:٥٦:٥٥١٣:٠٧:٤٤١٩:١٧:٥٨١٩:٣٥:٥٧٠٠:٢٥:٥٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٩٠٦:٥٧:٤٠١٣:٠٧:٢٢١٩:١٦:٣١١٩:٣٤:٢٩٠٠:٢٥:٣٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٠٠٦:٥٨:٢٤١٣:٠٧:٠١١٩:١٥:٠٤١٩:٣٣:٠٢٠٠:٢٥:١٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣١٠٦:٥٩:٠٨١٣:٠٦:٣٩١٩:١٣:٣٧١٩:٣١:٣٤٠٠:٢٤:٥٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٢٠٦:٥٩:٥٢١٣:٠٦:١٨١٩:١٢:١٠١٩:٣٠:٠٧٢٣:٥٤:٤١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٠:٣٧١٢:٠٥:٥٧١٨:١٠:٤٣١٨:٢٨:٣٩٢٣:٢٤:٢٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بزچلو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بزچلو روستای بزچلو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بزچلو روستای بزچلو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بزچلو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بزچلو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بزچلو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بزچلو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بزچلو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بزچلو

روستای بزچلو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بزچلو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بزچلو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بزچلو
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بزچلو + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای بزچلو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بزچلو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بزچلو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بزچلو رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بزچلو
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بزچلو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بزچلو دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بزچلو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بزچلو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بزچلو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بزچلو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بزچلو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بزچلو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو