جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بزمیرآباد

سر پل ذهاب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز بزمیرآباد


اذان صبح: ٠٤:٢٩:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:١٢
اذان ظهر: ١٣:٢٧:٣٢
غروب آفتاب: ٢٠:٤١:٥٣
اذان مغرب: ٢١:٠٢:٤٢
نیمه شب: ٠٠:٣٥:٣٧

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بزمیرآباد (شهرستان سر پل ذهاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر بزمیرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر بزمیرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بزمیرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دموكریت
در این هستی هیچ چیز وجود ندارد، مگر اتم و فضای خالی؛ هر چیز دیگری پندار آدمی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بزمیرآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بزمیرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بزمیرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بزمیرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بزمیرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بزمیرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٣٥٠٦:٤٢:١٣١٣:٢٣:٥٨٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٣٨:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١١:١٠٠٦:٤١:٠٥١٣:٢٣:٤٨٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٥:٥٤٠٠:٣٨:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٩:٥٨١٣:٢٣:٣٩٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٣٨:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٣٨:٥٢١٣:٢٣:٣٠٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٣٧:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٧:٤٨١٣:٢٣:٢٢٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٨:٢٦٠٠:٣٧:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٦:٤٤١٣:٢٣:١٤٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:١٧٠٠:٣٧:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣٥:٤١١٣:٢٣:٠٧٢٠:١١:٠٤٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٣٦:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣٤:٤٠١٣:٢٣:٠٠٢٠:١١:٥٢٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٣٦:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٣١٠٦:٣٣:٣٩١٣:٢٢:٥٤٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣١:٥٠٠٠:٣٦:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:١٢٠٦:٣٢:٤٠١٣:٢٢:٤٨٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٣٦:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٣١:٤٢١٣:٢٢:٤٣٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٣:٣١٠٠:٣٥:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٣٠:٤٥١٣:٢٢:٣٩٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٣٥:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٩:٤٩١٣:٢٢:٣٥٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:١٢٠٠:٣٥:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٨:٥٤١٣:٢٢:٣١٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٣٥:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٨:٠١١٣:٢٢:٢٩٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٦:٥٣٠٠:٣٥:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٧:٠٩١٣:٢٢:٢٦٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٧:٤٣٠٠:٣٤:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٦:١٨١٣:٢٢:٢٥٢٠:١٨:٥٩٢٠:٣٨:٣٣٠٠:٣٤:٤٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٥:٢٩١٣:٢٢:٢٤٢٠:١٩:٤٦٢٠:٣٩:٢٢٠٠:٣٤:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:١٢٠٦:٢٤:٤١١٣:٢٢:٢٣٢٠:٢٠:٣٣٢٠:٤٠:١٢٠٠:٣٤:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٠٥٠٦:٢٣:٥٤١٣:٢٢:٢٣٢٠:٢١:١٩٢٠:٤١:٠١٠٠:٣٤:٠٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٠٠٠٦:٢٣:٠٩١٣:٢٢:٢٤٢٠:٢٢:٠٥٢٠:٤١:٥٠٠٠:٣٤:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٢٢:٢٥١٣:٢٢:٢٥٢٠:٢٢:٥١٢٠:٤٢:٣٩٠٠:٣٣:٥٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٢١:٤٣١٣:٢٢:٢٧٢٠:٢٣:٣٦٢٠:٤٣:٢٧٠٠:٣٣:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٢١:٠٢١٣:٢٢:٢٩٢٠:٢٤:٢١٢٠:٤٤:١٥٠٠:٣٣:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٢٠:٢٣١٣:٢٢:٣٢٢٠:٢٥:٠٦٢٠:٤٥:٠٣٠٠:٣٣:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٩:٤٥١٣:٢٢:٣٦٢٠:٢٥:٥٠٢٠:٤٥:٥٠٠٠:٣٣:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٩:٠٩١٣:٢٢:٤٠٢٠:٢٦:٣٤٢٠:٤٦:٣٦٠٠:٣٣:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٨:٣٤١٣:٢٢:٤٥٢٠:٢٧:١٧٢٠:٤٧:٢٢٠٠:٣٣:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:١٤٠٦:١٨:٠١١٣:٢٢:٥٠٢٠:٢٨:٠٠٢٠:٤٨:٠٨٠٠:٣٣:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بزمیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بزمیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بزمیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بزمیرآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر بزمیرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بزمیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بزمیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر بزمیرآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر بزمیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر بزمیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر بزمیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بزمیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بزمیرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بزمیرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر بزمیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بزمیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بزمیرآباد

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٩:٠١١٣:٢٢:٤١٢٠:٢٦:٤٥٢٠:٤٦:٤٧٠٠:٣٣:١٩
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٨:٢٦١٣:٢٢:٤٦٢٠:٢٧:٢٨٢٠:٤٧:٣٣٠٠:٣٣:١٥
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٧:٥٣١٣:٢٢:٥١٢٠:٢٨:١٠٢٠:٤٨:١٨٠٠:٣٣:١١
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٢٠٦:١٧:٢٢١٣:٢٢:٥٦٢٠:٢٨:٥٢٢٠:٤٩:٠٣٠٠:٣٣:٠٨
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٤٠٦:١٦:٥٢١٣:٢٣:٠٣٢٠:٢٩:٣٤٢٠:٤٩:٤٧٠٠:٣٣:٠٦
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٨٠٦:١٦:٢٤١٣:٢٣:٠٩٢٠:٣٠:١٤٢٠:٥٠:٣٠٠٠:٣٣:٠٤
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٤٠٦:١٥:٥٨١٣:٢٣:١٦٢٠:٣٠:٥٥٢٠:٥١:١٣٠٠:٣٣:٠٣
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٢٠٦:١٥:٣٣١٣:٢٣:٢٤٢٠:٣١:٣٤٢٠:٥١:٥٥٠٠:٣٣:٠٣
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٢٠٦:١٥:٠٩١٣:٢٣:٣٢٢٠:٣٢:١٣٢٠:٥٢:٣٦٠٠:٣٣:٠٤
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٤٠٦:١٤:٤٨١٣:٢٣:٤١٢٠:٣٢:٥١٢٠:٥٣:١٦٠٠:٣٣:٠٥
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٨٠٦:١٤:٢٨١٣:٢٣:٥٠٢٠:٣٣:٢٨٢٠:٥٣:٥٥٠٠:٣٣:٠٦
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٥٠٦:١٤:٠٩١٣:٢٣:٥٩٢٠:٣٤:٠٥٢٠:٥٤:٣٤٠٠:٣٣:٠٩
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٣٠٦:١٣:٥٣١٣:٢٤:٠٩٢٠:٣٤:٤٠٢٠:٥٥:١١٠٠:٣٣:١٢
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٤٠٦:١٣:٣٨١٣:٢٤:١٩٢٠:٣٥:١٥٢٠:٥٥:٤٨٠٠:٣٣:١٦
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:١٧٠٦:١٣:٢٤١٣:٢٤:٢٩٢٠:٣٥:٤٨٢٠:٥٦:٢٣٠٠:٣٣:٢٠
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٣٠٦:١٣:١٢١٣:٢٤:٤٠٢٠:٣٦:٢١٢٠:٥٦:٥٧٠٠:٣٣:٢٦
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٠٠٦:١٣:٠٢١٣:٢٤:٥١٢٠:٣٦:٥٢٢٠:٥٧:٣٠٠٠:٣٣:٣١
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٠٠٦:١٢:٥٣١٣:٢٥:٠٣٢٠:٣٧:٢٣٢٠:٥٨:٠٢٠٠:٣٣:٣٨
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٢٠٦:١٢:٤٦١٣:٢٥:١٤٢٠:٣٧:٥٢٢٠:٥٨:٣٣٠٠:٣٣:٤٥
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٧٠٦:١٢:٤١١٣:٢٥:٢٦٢٠:٣٨:٢١٢٠:٥٩:٠٣٠٠:٣٣:٥٢
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٤٠٦:١٢:٣٧١٣:٢٥:٣٨٢٠:٣٨:٤٨٢٠:٥٩:٣١٠٠:٣٤:٠٠
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٣٠٦:١٢:٣٥١٣:٢٥:٥٠٢٠:٣٩:١٣٢٠:٥٩:٥٨٠٠:٣٤:٠٩
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٤٠٦:١٢:٣٤١٣:٢٦:٠٣٢٠:٣٩:٣٨٢١:٠٠:٢٣٠٠:٣٤:١٨
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٨٠٦:١٢:٣٥١٣:٢٦:١٥٢٠:٤٠:٠١٢١:٠٠:٤٨٠٠:٣٤:٢٨
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٤٠٦:١٢:٣٨١٣:٢٦:٢٨٢٠:٤٠:٢٣٢١:٠١:١٠٠٠:٣٤:٣٨
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٣٠٦:١٢:٤٢١٣:٢٦:٤٠٢٠:٤٠:٤٤٢١:٠١:٣٢٠٠:٣٤:٤٩
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٤٠٦:١٢:٤٧١٣:٢٦:٥٣٢٠:٤١:٠٣٢١:٠١:٥١٠٠:٣٥:٠٠
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٧٠٦:١٢:٥٤١٣:٢٧:٠٦٢٠:٤١:٢١٢١:٠٢:١٠٠٠:٣٥:١٢
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٣٠٦:١٣:٠٢١٣:٢٧:١٩٢٠:٤١:٣٨٢١:٠٢:٢٧٠٠:٣٥:٢٤
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١١٠٦:١٣:١٢١٣:٢٧:٣٢٢٠:٤١:٥٣٢١:٠٢:٤٢٠٠:٣٥:٣٧
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢١٠٦:١٣:٢٤١٣:٢٧:٤٥٢٠:٤٢:٠٧٢١:٠٢:٥٦٠٠:٣٥:٥٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بزمیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بزمیرآباد شهر بزمیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر بزمیرآباد شهر بزمیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بزمیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بزمیرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر بزمیرآباد

بزمیرآباد، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه ایران است

شهر بزمیرآباد در ویکیپدیا

شهر بزمیرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بزمیرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بزمیرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بزمیرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بزمیرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بزمیرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بزمیرآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر بزمیرآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر بزمیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بزمیرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بزمیرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بزمیرآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق بزمیرآباد
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بزمیرآباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بزمیرآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بزمیرآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بزمیرآباد
زمان پخش اذان زنده به افق بزمیرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بزمیرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بزمیرآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بزمیرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو