جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بزمیرآباد

سر پل ذهاب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز بزمیرآباد

اذان صبح: ٠٥:٢١:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٤٠
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:٠٦
اذان مغرب: ١٧:٥٢:٣٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٨:٠٤

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بزمیرآباد (شهرستان سر پل ذهاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر بزمیرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر بزمیرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بزمیرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارد بزرگ
میهن دوستی، دسته و گروه نمی خواهد! این خواستی همه گیر است؛ كه اگر جز این باشد باید در شگفت بود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بزمیرآباد

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بزمیرآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بزمیرآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بزمیرآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بزمیرآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بزمیرآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٩:١٥٠٦:٥٥:٥١١٣:٢٦:١٨١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٤٠٠٠:٤٢:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٥٤:٣٤١٣:٢٦:٠٣١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٦:٢٩٠٠:٤٢:١٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٦:١٤٠٦:٥٣:١٨١٣:٢٥:٤٩١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:١٩٠٠:٤١:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٥٢:٠٣١٣:٢٥:٣٥١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٠٩٠٠:٤١:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٣:١٣٠٦:٥٠:٤٩١٣:٢٥:٢٢٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٨:٥٩٠٠:٤١:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢١:٤٤٠٦:٤٩:٣٥١٣:٢٥:٠٩٢٠:٠١:١٦٢٠:١٩:٤٨٠٠:٤٠:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٨:٢٢١٣:٢٤:٥٦٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٤٠:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٨:٤٦٠٦:٤٧:١٠١٣:٢٤:٤٤٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢١:٢٩٠٠:٤٠:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٥:٥٨١٣:٢٤:٣٢٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٢:١٩٠٠:٣٩:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٥:٤٩٠٦:٤٤:٤٧١٣:٢٤:٢١٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٣٩:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٣:٣٨١٣:٢٤:١٠٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٣٩:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٥٦٠٦:٤٢:٢٩١٣:٢٣:٥٩٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٣٨:٤٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١١:٣٠٠٦:٤١:٢١١٣:٢٣:٤٩٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٣٨:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٠٤٠٦:٤٠:١٣١٣:٢٣:٤٠٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٦:٣١٠٠:٣٨:٠٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٩:٠٧١٣:٢٣:٣١٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٣٧:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٨:٠٢١٣:٢٣:٢٣٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٨:١٢٠٠:٣٧:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٦:٥٨١٣:٢٣:١٥٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٣٧:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٤:٣١٠٦:٣٥:٥٥١٣:٢٣:٠٧٢٠:١٠:٥٠٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٣٧:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٣:١٠٠٦:٣٤:٥٣١٣:٢٣:٠٠٢٠:١١:٣٨٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٣٦:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠١:٥٠٠٦:٣٣:٥٣١٣:٢٢:٥٤٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣١:٣٦٠٠:٣٦:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٣٢:٥٣١٣:٢٢:٤٨٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٣٦:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٩:١٢٠٦:٣١:٥٤١٣:٢٢:٤٣٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:١٧٠٠:٣٥:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٣٠:٥٧١٣:٢٢:٣٩٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٤:٠٨٠٠:٣٥:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٣٠:٠١١٣:٢٢:٣٥٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٣٥:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٩:٠٦١٣:٢٢:٣١٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٥:٤٩٠٠:٣٥:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٤:١٠٠٦:٢٨:١٣١٣:٢٢:٢٩٢٠:١٧:١٣٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٣٥:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٧:٢١١٣:٢٢:٢٦٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٧:٣٠٠٠:٣٤:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٤٦٠٦:٢٦:٣٠١٣:٢٢:٢٥٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٨:٢٠٠٠:٣٤:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٣٧٠٦:٢٥:٤٠١٣:٢٢:٢٤٢٠:١٩:٣٥٢٠:٣٩:١٠٠٠:٣٤:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بزمیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بزمیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بزمیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بزمیرآباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بزمیرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بزمیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بزمیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر بزمیرآباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بزمیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بزمیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر بزمیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بزمیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بزمیرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بزمیرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر بزمیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بزمیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بزمیرآباد

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بزمیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بزمیرآباد شهر بزمیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بزمیرآباد شهر بزمیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بزمیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بزمیرآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بزمیرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر بزمیرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بزمیرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بزمیرآباد

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٧:٤٢١٢:١٠:٢٧١٧:٤٢:٤٥١٨:٠٠:٥٧٢٣:٢٩:١٢
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٩٠٦:٣٨:٣٤١٢:١٠:١٩١٧:٤١:٣٦١٧:٥٩:٥٠٢٣:٢٩:٠١
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٦٠٦:٣٩:٢٦١٢:١٠:١١١٧:٤٠:٢٩١٧:٥٨:٤٥٢٣:٢٨:٥١
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:١٤٠٦:٤٠:١٩١٢:١٠:٠٤١٧:٣٩:٢٢١٧:٥٧:٤٠٢٣:٢٨:٤٢
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٠١٠٦:٤١:١٢١٢:٠٩:٥٨١٧:٣٨:١٧١٧:٥٦:٣٦٢٣:٢٨:٣٣
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤٢:٠٦١٢:٠٩:٥٢١٧:٣٧:١٢١٧:٥٥:٣٤٢٣:٢٨:٢٤
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٧٠٦:٤٣:٠٠١٢:٠٩:٤٨١٧:٣٦:٠٩١٧:٥٤:٣٣٢٣:٢٨:١٧
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٤٠٦:٤٣:٥٤١٢:٠٩:٤٤١٧:٣٥:٠٧١٧:٥٣:٣٣٢٣:٢٨:١٠
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٤:٤٨١٢:٠٩:٤٠١٧:٣٤:٠٦١٧:٥٢:٣٤٢٣:٢٨:٠٤
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠١٠٦:٤٥:٤٣١٢:٠٩:٣٨١٧:٣٣:٠٧١٧:٥١:٣٧٢٣:٢٧:٥٨
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٤٦:٣٨١٢:٠٩:٣٦١٧:٣٢:٠٩١٧:٥٠:٤١٢٣:٢٧:٥٣
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٤٧:٣٤١٢:٠٩:٣٥١٧:٣١:١٢١٧:٤٩:٤٦٢٣:٢٧:٤٩
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٤٨:٢٩١٢:٠٩:٣٥١٧:٣٠:١٦١٧:٤٨:٥٣٢٣:٢٧:٤٥
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٤٠٦:٤٩:٢٥١٢:٠٩:٣٦١٧:٢٩:٢٢١٧:٤٨:٠١٢٣:٢٧:٤٣
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٥٠:٢٢١٢:٠٩:٣٧١٧:٢٨:٢٩١٧:٤٧:١٠٢٣:٢٧:٤١
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٥١:١٨١٢:٠٩:٤٠١٧:٢٧:٣٨١٧:٤٦:٢١٢٣:٢٧:٣٩
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤١٠٦:٥٢:١٥١٢:٠٩:٤٣١٧:٢٦:٤٨١٧:٤٥:٣٤٢٣:٢٧:٣٩
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٠٠٦:٥٣:١٢١٢:٠٩:٤٧١٧:٢٥:٥٩١٧:٤٤:٤٨٢٣:٢٧:٤٠
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٤:٠٩١٢:٠٩:٥٢١٧:٢٥:١٣١٧:٤٤:٠٣٢٣:٢٧:٤١
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٩٠٦:٥٥:٠٦١٢:٠٩:٥٨١٧:٢٤:٢٧١٧:٤٣:٢٠٢٣:٢٧:٤٣
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٥٦:٠٤١٢:١٠:٠٥١٧:٢٣:٤٤١٧:٤٢:٣٩٢٣:٢٧:٤٦
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٨٠٦:٥٧:٠٢١٢:١٠:١٢١٧:٢٣:٠٢١٧:٤١:٥٩٢٣:٢٧:٥٠
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٨٠٦:٥٧:٥٩١٢:١٠:٢١١٧:٢٢:٢١١٧:٤١:٢١٢٣:٢٧:٥٤
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٧٠٦:٥٨:٥٧١٢:١٠:٣٠١٧:٢١:٤٢١٧:٤٠:٤٥٢٣:٢٨:٠٠
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٧٠٦:٥٩:٥٥١٢:١٠:٤٠١٧:٢١:٠٥١٧:٤٠:١٠٢٣:٢٨:٠٦
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٧٠٧:٠٠:٥٣١٢:١٠:٥١١٧:٢٠:٣٠١٧:٣٩:٣٧٢٣:٢٨:١٣
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٦٠٧:٠١:٥١١٢:١١:٠٣١٧:١٩:٥٦١٧:٣٩:٠٦٢٣:٢٨:٢١
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٦٠٧:٠٢:٤٨١٢:١١:١٦١٧:١٩:٢٤١٧:٣٨:٣٦٢٣:٢٨:٣٠
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٥٠٧:٠٣:٤٦١٢:١١:٢٩١٧:١٨:٥٤١٧:٣٨:٠٨٢٣:٢٨:٣٩
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٥٠٧:٠٤:٤٣١٢:١١:٤٤١٧:١٨:٢٦١٧:٣٧:٤٢٢٣:٢٨:٥٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بزمیرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بزمیرآباد شهر بزمیرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر بزمیرآباد شهر بزمیرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بزمیرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بزمیرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بزمیرآباد

بزمیرآباد، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه ایران است

شهر بزمیرآباد در ویکیپدیا

شهر بزمیرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بزمیرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بزمیرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بزمیرآباد بر روی نقشه

شهر بزمیرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بزمیرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بزمیرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بزمیرآباد
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر بزمیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر بزمیرآباد + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بزمیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بزمیرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بزمیرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بزمیرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بزمیرآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بزمیرآباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بزمیرآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بزمیرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق بزمیرآباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بزمیرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بزمیرآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بزمیرآباد
زمان پخش اذان زنده به افق بزمیرآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بزمیرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو