جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بزمان

ایرنشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز بزمان


اذان صبح: ٠٤:٣٣:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٠٠
اذان ظهر: ١١:١٤:٤٥
غروب آفتاب: ١٦:٣٥:١٦
اذان مغرب: ١٦:٥٣:٠١
نیمه شب: ٢٢:٣٤:٥٥

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بزمان (شهرستان ایرنشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر بزمان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر بزمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بزمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ناتانیل براندن
دستیابی به آرمانها، بدون تلاش و جنبش، به هیچ جا جز خواب و گمان راه نخواهد یافت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بزمان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بزمان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بزمان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بزمان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بزمان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بزمان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٥٦٠٥:٥٣:٤٥١٢:٢٧:٠٣١٩:٠٠:٤٤١٩:١٨:٠٦٢٣:٤٥:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:٥٠٠٥:٥٢:٥٢١٢:٢٦:٥٤١٩:٠١:١٩١٩:١٨:٤٣٢٣:٤٥:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٥٢:٠٠١٢:٢٦:٤٥١٩:٠١:٥٣١٩:١٩:١٩٢٣:٤٥:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥١:٠٩١٢:٢٦:٣٧١٩:٠٢:٢٨١٩:١٩:٥٦٢٣:٤٥:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:٣٦٠٥:٥٠:١٨١٢:٢٦:٢٩١٩:٠٣:٠٢١٩:٢٠:٣٣٢٣:٤٤:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٤٩:٢٩١٢:٢٦:٢٢١٩:٠٣:٣٧١٩:٢١:١٠٢٣:٤٤:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٣١٠٥:٤٨:٤٠١٢:٢٦:١٥١٩:٠٤:١٢١٩:٢١:٤٧٢٣:٤٤:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٤٧:٥٣١٢:٢٦:٠٩١٩:٠٤:٤٧١٩:٢٢:٢٤٢٣:٤٤:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٤٧:٠٦١٢:٢٦:٠٣١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٣:٠١٢٣:٤٣:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٤٦:٢١١٢:٢٥:٥٨١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٣:٣٩٢٣:٤٣:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢١:٣٢٠٥:٤٥:٣٦١٢:٢٥:٥٣١٩:٠٦:٣٢١٩:٢٤:١٦٢٣:٤٣:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤٤:٥٣١٢:٢٥:٤٩١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٤:٥٣٢٣:٤٣:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:٣٨٠٥:٤٤:١١١٢:٢٥:٤٦١٩:٠٧:٤٣١٩:٢٥:٣١٢٣:٤٣:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٤٣٠٥:٤٣:٣٠١٢:٢٥:٤٣١٩:٠٨:١٨١٩:٢٦:٠٨٢٣:٤٣:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:٤٩٠٥:٤٢:٤٩١٢:٢٥:٤١١٩:٠٨:٥٣١٩:٢٦:٤٦٢٣:٤٢:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٥٦٠٥:٤٢:١١١٢:٢٥:٣٩١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٧:٢٣٢٣:٤٢:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٠٤٠٥:٤١:٣٣١٢:٢٥:٣٨١٩:١٠:٠٣١٩:٢٨:٠١٢٣:٤٢:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:١٤٠٥:٤٠:٥٦١٢:٢٥:٣٨١٩:١٠:٣٩١٩:٢٨:٣٨٢٣:٤٢:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٢٤٠٥:٤٠:٢١١٢:٢٥:٣٨١٩:١١:١٤١٩:٢٩:١٥٢٣:٤٢:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٣٦٠٥:٣٩:٤٧١٢:٢٥:٣٨١٩:١١:٤٩١٩:٢٩:٥٣٢٣:٤٢:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٥٠٠٥:٣٩:١٤١٢:٢٥:٤٠١٩:١٢:٢٤١٩:٣٠:٣٠٢٣:٤٢:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٢:٠٥٠٥:٣٨:٤٣١٢:٢٥:٤١١٩:١٢:٥٩١٩:٣١:٠٧٢٣:٤٢:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:٢١٠٥:٣٨:١٢١٢:٢٥:٤٤١٩:١٣:٣٣١٩:٣١:٤٤٢٣:٤٢:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:٣٨٠٥:٣٧:٤٣١٢:٢٥:٤٧١٩:١٤:٠٨١٩:٣٢:٢٠٢٣:٤٢:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٣٧:١٥١٢:٢٥:٥٠١٩:١٤:٤٢١٩:٣٢:٥٧٢٣:٤٢:٠٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٩:١٨٠٥:٣٦:٤٩١٢:٢٥:٥٤١٩:١٥:١٦١٩:٣٣:٣٣٢٣:٤١:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٨:٤٠٠٥:٣٦:٢٤١٢:٢٥:٥٩١٩:١٥:٥٠١٩:٣٤:٠٩٢٣:٤١:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٠٣٠٥:٣٦:٠٠١٢:٢٦:٠٤١٩:١٦:٢٤١٩:٣٤:٤٥٢٣:٤١:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٣٥:٣٧١٢:٢٦:١٠١٩:١٦:٥٧١٩:٣٥:٢٠٢٣:٤١:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بزمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بزمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بزمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بزمان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر بزمان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بزمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بزمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر بزمان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر بزمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بزمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بزمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بزمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بزمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بزمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر بزمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بزمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بزمان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٨٠٥:٣٣:٥٧١١:١٣:٣٩١٦:٥٢:٥٨١٧:٠٩:٥٤٢٢:٣٥:١٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٢١٠٥:٣٤:٣٥١١:١٣:٣٠١٦:٥٢:٠٤١٧:٠٩:٠١٢٢:٣٤:٥٩
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٥٠٥:٣٥:١٣١١:١٣:٢٣١٦:٥١:١١١٧:٠٨:١٠٢٢:٣٤:٥٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٨٠٥:٣٥:٥٢١١:١٣:١٦١٦:٥٠:١٩١٧:٠٧:١٩٢٢:٣٤:٤١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٢٠٥:٣٦:٣١١١:١٣:١٠١٦:٤٩:٢٨١٧:٠٦:٣٠٢٢:٣٤:٣٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٧٠٥:٣٧:١١١١:١٣:٠٥١٦:٤٨:٣٨١٧:٠٥:٤١٢٢:٣٤:٢٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:١١٠٥:٣٧:٥١١١:١٣:٠٠١٦:٤٧:٥٠١٧:٠٤:٥٤٢٢:٣٤:١٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٣٨:٣١١١:١٢:٥٧١٦:٤٧:٠٢١٧:٠٤:٠٨٢٢:٣٤:١١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٢١٠٥:٣٩:١٢١١:١٢:٥٤١٦:٤٦:١٥١٧:٠٣:٢٣٢٢:٣٤:٠٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٦٠٥:٣٩:٥٣١١:١٢:٥١١٦:٤٥:٣٠١٧:٠٢:٣٩٢٢:٣٤:٠١
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤٠:٣٥١١:١٢:٥٠١٦:٤٤:٤٥١٧:٠١:٥٧٢٢:٣٣:٥٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٤١:١٧١١:١٢:٤٩١٦:٤٤:٠٢١٧:٠١:١٦٢٢:٣٣:٥٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٤١:٥٩١١:١٢:٥٠١٦:٤٣:٢٠١٧:٠٠:٣٦٢٢:٣٣:٥٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٤٢:٤٢١١:١٢:٥١١٦:٤٢:٤٠١٦:٥٩:٥٧٢٢:٣٣:٤٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٤٣:٢٥١١:١٢:٥٢١٦:٤٢:٠٠١٦:٥٩:١٩٢٢:٣٣:٤٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٤٤:٠٩١١:١٢:٥٥١٦:٤١:٢٢١٦:٥٨:٤٣٢٢:٣٣:٤٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:١١٠٥:٤٤:٥٣١١:١٢:٥٨١٦:٤٠:٤٦١٦:٥٨:٠٨٢٢:٣٣:٤٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٤٥:٣٧١١:١٣:٠٣١٦:٤٠:١٠١٦:٥٧:٣٥٢٢:٣٣:٤٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٤٦:٢١١١:١٣:٠٨١٦:٣٩:٣٦١٦:٥٧:٠٣٢٢:٣٣:٥٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٤٧:٠٦١١:١٣:١٤١٦:٣٩:٠٤١٦:٥٦:٣٢٢٢:٣٣:٥٢
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤١٠٥:٤٧:٥١١١:١٣:٢٠١٦:٣٨:٣٢١٦:٥٦:٠٢٢٢:٣٣:٥٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٠٠٥:٤٨:٣٧١١:١٣:٢٨١٦:٣٨:٠٢١٦:٥٥:٣٥٢٢:٣٤:٠٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٤٩:٢٢١١:١٣:٣٦١٦:٣٧:٣٤١٦:٥٥:٠٨٢٢:٣٤:٠٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٥٠:٠٨١١:١٣:٤٦١٦:٣٧:٠٧١٦:٥٤:٤٣٢٢:٣٤:١٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:١٦٠٥:٥٠:٥٤١١:١٣:٥٦١٦:٣٦:٤٢١٦:٥٤:٢٠٢٢:٣٤:١٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٥٠٥:٥١:٤٠١١:١٤:٠٧١٦:٣٦:١٨١٦:٥٣:٥٨٢٢:٣٤:٢٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٥٠٥:٥٢:٢٧١١:١٤:١٩١٦:٣٥:٥٦١٦:٥٣:٣٧٢٢:٣٤:٣٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٤٠٥:٥٣:١٣١١:١٤:٣٢١٦:٣٥:٣٥١٦:٥٣:١٩٢٢:٣٤:٤٥
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٤٠٥:٥٤:٠٠١١:١٤:٤٥١٦:٣٥:١٦١٦:٥٣:٠١٢٢:٣٤:٥٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٤٠٥:٥٤:٤٧١١:١٥:٠٠١٦:٣٤:٥٨١٦:٥٢:٤٦٢٢:٣٥:٠٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بزمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بزمان شهر بزمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بزمان شهر بزمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بزمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بزمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بزمان

بَزمان یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. بزمان در ۹۰ کیلومتری شمال غرب ایرانشهر واقع است. بزمان یکی از باسابقه‌ترین شهرهای استان سیستان و بلوچستان می‌باشد که تنها سابقه بخشی ۱۱۰ ساله دارد

شهر بزمان در ویکیپدیا

شهر بزمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بزمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بزمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بزمان بر روی نقشه

شهر بزمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بزمان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بزمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بزمان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر بزمان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر بزمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بزمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بزمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بزمان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق بزمان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بزمان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بزمان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بزمان
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ بزمان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بزمان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق بزمان
افق شرعی امروز فردا بزمان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بزمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو