جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بزمان

ایرنشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز بزمان

اذان صبح: ٠٤:٢٨:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:١٧
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٢٧
غروب آفتاب: ١٩:١٧:١٦
اذان مغرب: ١٩:٣٥:٠٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٣:١٤

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بزمان (شهرستان ایرنشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ شهر بزمان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر بزمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بزمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رُز كندی
این سالها نیستند كه زندگی را می سازند، بلكه لحظاتند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بزمان

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بزمان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بزمان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بزمان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بزمان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بزمان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٦:١١٠٦:٠٥:٣٧١٢:٢٩:٣٣١٨:٥٣:٥٤١٩:١٠:٥٣٢٣:٤٩:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٠٤:٣٥١٢:٢٩:١٨١٨:٥٤:٢٧١٩:١١:٢٨٢٣:٤٩:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٠٣:٣٤١٢:٢٩:٠٤١٨:٥٤:٥٩١٩:١٢:٠٢٢٣:٤٨:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٢:٣٣١٢:٢٨:٥٠١٨:٥٥:٣٢١٩:١٢:٣٧٢٣:٤٨:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠١:٣٣١٢:٢٨:٣٧١٨:٥٦:٠٦١٩:١٣:١٢٢٣:٤٨:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٠:٣٤١٢:٢٨:٢٤١٨:٥٦:٣٩١٩:١٣:٤٧٢٣:٤٧:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٩:٠٢٠٥:٥٩:٣٥١٢:٢٨:١١١٨:٥٧:١٢١٩:١٤:٢٢٢٣:٤٧:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٧:٥٢٠٥:٥٨:٣٧١٢:٢٧:٥٩١٨:٥٧:٤٦١٩:١٤:٥٧٢٣:٤٧:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٦:٤٣٠٥:٥٧:٣٩١٢:٢٧:٤٧١٨:٥٨:١٩١٩:١٥:٣٣٢٣:٤٦:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٦:٤٣١٢:٢٧:٣٦١٨:٥٨:٥٣١٩:١٦:٠٩٢٣:٤٦:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٤:٢٦٠٥:٥٥:٤٧١٢:٢٧:٢٥١٨:٥٩:٢٧١٩:١٦:٤٤٢٣:٤٦:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٣:١٨٠٥:٥٤:٥٢١٢:٢٧:١٤١٩:٠٠:٠١١٩:١٧:٢٠٢٣:٤٦:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:١١٠٥:٥٣:٥٨١٢:٢٧:٠٤١٩:٠٠:٣٥١٩:١٧:٥٦٢٣:٤٥:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٠٥٠٥:٥٣:٠٤١٢:٢٦:٥٥١٩:٠١:٠٩١٩:١٨:٣٣٢٣:٤٥:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٥٩٠٥:٥٢:١٢١٢:٢٦:٤٦١٩:٠١:٤٣١٩:١٩:٠٩٢٣:٤٥:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥١:٢٠١٢:٢٦:٣٧١٩:٠٢:١٨١٩:١٩:٤٦٢٣:٤٥:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٥٠:٢٩١٢:٢٦:٢٩١٩:٠٢:٥٣١٩:٢٠:٢٣٢٣:٤٤:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٦:٤٧٠٥:٤٩:٤٠١٢:٢٦:٢٢١٩:٠٣:٢٧١٩:٢٠:٥٩٢٣:٤٤:٣٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٤٨:٥١١٢:٢٦:١٥١٩:٠٤:٠٢١٩:٢١:٣٦٢٣:٤٤:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٤:٤٣٠٥:٤٨:٠٣١٢:٢٦:٠٩١٩:٠٤:٣٧١٩:٢٢:١٤٢٣:٤٤:١٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٤٧:١٦١٢:٢٦:٠٣١٩:٠٥:١٢١٩:٢٢:٥١٢٣:٤٣:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٤٦:٣١١٢:٢٥:٥٨١٩:٠٥:٤٧١٩:٢٣:٢٨٢٣:٤٣:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢١:٤٥٠٥:٤٥:٤٦١٢:٢٥:٥٣١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٤:٠٦٢٣:٤٣:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٤٥:٠٣١٢:٢٥:٤٩١٩:٠٦:٥٨١٩:٢٤:٤٣٢٣:٤٣:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٤:٢٠١٢:٢٥:٤٦١٩:٠٧:٣٣١٩:٢٥:٢١٢٣:٤٣:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٨:٥٦٠٥:٤٣:٣٩١٢:٢٥:٤٣١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٥:٥٩٢٣:٤٣:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٠١٠٥:٤٢:٥٩١٢:٢٥:٤١١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٦:٣٦٢٣:٤٢:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٠٨٠٥:٤٢:٢٠١٢:٢٥:٣٩١٩:٠٩:١٩١٩:٢٧:١٤٢٣:٤٢:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:١٦٠٥:٤١:٤٢١٢:٢٥:٣٨١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٧:٥٢٢٣:٤٢:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بزمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بزمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بزمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بزمان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر بزمان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بزمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بزمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر بزمان

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر بزمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر بزمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر بزمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بزمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بزمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر بزمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر بزمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بزمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر بزمان

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر بزمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر بزمان شهر بزمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر بزمان شهر بزمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بزمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بزمان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بزمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر بزمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بزمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بزمان

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٢٠٥:٤٦:٤٦١٢:٣٥:٤٦١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٢:٤٢٢٣:٥٢:١٣
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٧:١٩١٢:٣٥:٤٨١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٢:١١٢٣:٥٢:٢١
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٤٧:٥١١٢:٣٥:٤٩١٩:٢٣:٢٩١٩:٤١:٣٨٢٣:٥٢:٢٩
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٥:٤٨:٢٣١٢:٣٥:٥٠١٩:٢٢:٥٨١٩:٤١:٠٤٢٣:٥٢:٣٦
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٤٠٥:٤٨:٥٦١٢:٣٥:٥٠١٩:٢٢:٢٥١٩:٤٠:٢٩٢٣:٥٢:٤٣
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٤٩:٢٩١٢:٣٥:٤٩١٩:٢١:٥٠١٩:٣٩:٥٣٢٣:٥٢:٤٩
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٠:٠١١٢:٣٥:٤٨١٩:٢١:١٥١٩:٣٩:١٥٢٣:٥٢:٥٤
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٥٠:٣٤١٢:٣٥:٤٦١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٨:٣٦٢٣:٥٢:٥٩
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٩٠٥:٥١:٠٦١٢:٣٥:٤٣١٩:٢٠:٠٠١٩:٣٧:٥٦٢٣:٥٣:٠٣
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٦٠٥:٥١:٣٩١٢:٣٥:٤٠١٩:١٩:٢١١٩:٣٧:١٤٢٣:٥٣:٠٧
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٥٢:١٢١٢:٣٥:٣٦١٩:١٨:٤٠١٩:٣٦:٣٢٢٣:٥٣:١٠
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٥٢:٤٤١٢:٣٥:٣٢١٩:١٧:٥٩١٩:٣٥:٤٨٢٣:٥٣:١٢
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٣:١٧١٢:٣٥:٢٧١٩:١٧:١٦١٩:٣٥:٠٣٢٣:٥٣:١٤
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٣:٤٩١٢:٣٥:٢١١٩:١٦:٣٢١٩:٣٤:١٧٢٣:٥٣:١٥
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٥٤:٢١١٢:٣٥:١٥١٩:١٥:٤٧١٩:٣٣:٣٠٢٣:٥٣:١٥
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٥:٥٤:٥٤١٢:٣٥:٠٨١٩:١٥:٠١١٩:٣٢:٤١٢٣:٥٣:١٥
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٩٠٥:٥٥:٢٦١٢:٣٥:٠١١٩:١٤:١٤١٩:٣١:٥٢٢٣:٥٣:١٥
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٥:٥٨١٢:٣٤:٥٣١٩:١٣:٢٦١٩:٣١:٠٢٢٣:٥٣:١٣
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠١٠٥:٥٦:٣٠١٢:٣٤:٤٤١٩:١٢:٣٧١٩:٣٠:١٠٢٣:٥٣:١١
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٥٧:٠٢١٢:٣٤:٣٥١٩:١١:٤٦١٩:٢٩:١٨٢٣:٥٣:٠٩
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣١٠٥:٥٧:٣٣١٢:٣٤:٢٦١٩:١٠:٥٥١٩:٢٨:٢٤٢٣:٥٣:٠٦
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٦٠٥:٥٨:٠٥١٢:٣٤:١٦١٩:١٠:٠٣١٩:٢٧:٣٠٢٣:٥٣:٠٢
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠١٠٥:٥٨:٣٦١٢:٣٤:٠٥١٩:٠٩:١٠١٩:٢٦:٣٥٢٣:٥٢:٥٨
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٥٠٥:٥٩:٠٨١٢:٣٣:٥٤١٩:٠٨:١٦١٩:٢٥:٣٩٢٣:٥٢:٥٣
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٩٠٥:٥٩:٣٩١٢:٣٣:٤٢١٩:٠٧:٢١١٩:٢٤:٤٢٢٣:٥٢:٤٧
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٣٠٦:٠٠:١٠١٢:٣٣:٣٠١٩:٠٦:٢٥١٩:٢٣:٤٤٢٣:٥٢:٤١
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٠:٤١١٢:٣٣:١٧١٩:٠٥:٢٩١٩:٢٢:٤٦٢٣:٥٢:٣٤
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٠٠٦:٠١:١٢١٢:٣٣:٠٣١٩:٠٤:٣١١٩:٢١:٤٦٢٣:٥٢:٢٧
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠١:٤٢١٢:٣٢:٥٠١٩:٠٣:٣٣١٩:٢٠:٤٦٢٣:٥٢:١٩
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٥٠٦:٠٢:١٣١٢:٣٢:٣٥١٩:٠٢:٣٤١٩:١٩:٤٥٢٣:٥٢:١١
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٨٠٦:٠٢:٤٣١٢:٣٢:٢١١٩:٠١:٣٤١٩:١٨:٤٤٢٣:٥٢:٠٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بزمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بزمان شهر بزمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بزمان شهر بزمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بزمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بزمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بزمان

بَزمان یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. بزمان در ۹۰ کیلومتری شمال غرب ایرانشهر واقع است. بزمان یکی از باسابقه‌ترین شهرهای استان سیستان و بلوچستان می‌باشد که تنها سابقه بخشی ۱۱۰ ساله دارد

شهر بزمان در ویکیپدیا

شهر بزمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بزمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بزمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بزمان بر روی نقشه

شهر بزمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بزمان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بزمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بزمان
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر بزمان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر بزمان + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر بزمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بزمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بزمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بزمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بزمان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا بزمان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بزمان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بزمان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بزمان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بزمان
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بزمان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بزمان
جدول اوقات شرعی امروز فردا بزمان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بزمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو