جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بزمان

ایرنشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز بزمان

اذان صبح: ٠٤:٤٣:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٣٦
اذان ظهر: ١١:١٩:١٠
غروب آفتاب: ١٦:٣٣:٣٥
اذان مغرب: ١٦:٥١:٤٣
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٨:٤٠

پنج شنبه ١٣ آذر ١٣٩٩
١٨ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٠٣ دسامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بزمان (شهرستان ایرنشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ آذر ٩٩ شهر بزمان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر بزمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بزمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی معلولان

بزرگمهر
دل آدمی بنده آرزو است. سرشتها یكسان نیست، هر كس خویی دارد و جویا و خواهان چیزی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بزمان

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی دسامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بزمان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بزمان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بزمان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بزمان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بزمان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٦:١١٠٦:٠٥:٣٧١٢:٢٩:٣٣١٨:٥٣:٥٤١٩:١٠:٥٣٢٣:٤٩:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٠٤:٣٥١٢:٢٩:١٨١٨:٥٤:٢٧١٩:١١:٢٨٢٣:٤٩:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٠٣:٣٤١٢:٢٩:٠٤١٨:٥٤:٥٩١٩:١٢:٠٢٢٣:٤٨:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٢:٣٣١٢:٢٨:٥٠١٨:٥٥:٣٢١٩:١٢:٣٧٢٣:٤٨:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠١:٣٣١٢:٢٨:٣٧١٨:٥٦:٠٦١٩:١٣:١٢٢٣:٤٨:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٠:٣٤١٢:٢٨:٢٤١٨:٥٦:٣٩١٩:١٣:٤٧٢٣:٤٧:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٩:٠٢٠٥:٥٩:٣٥١٢:٢٨:١١١٨:٥٧:١٢١٩:١٤:٢٢٢٣:٤٧:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٧:٥٢٠٥:٥٨:٣٧١٢:٢٧:٥٩١٨:٥٧:٤٦١٩:١٤:٥٧٢٣:٤٧:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٦:٤٣٠٥:٥٧:٣٩١٢:٢٧:٤٧١٨:٥٨:١٩١٩:١٥:٣٣٢٣:٤٦:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٦:٤٣١٢:٢٧:٣٦١٨:٥٨:٥٣١٩:١٦:٠٩٢٣:٤٦:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٤:٢٦٠٥:٥٥:٤٧١٢:٢٧:٢٥١٨:٥٩:٢٧١٩:١٦:٤٤٢٣:٤٦:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٣:١٨٠٥:٥٤:٥٢١٢:٢٧:١٤١٩:٠٠:٠١١٩:١٧:٢٠٢٣:٤٦:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:١١٠٥:٥٣:٥٨١٢:٢٧:٠٤١٩:٠٠:٣٥١٩:١٧:٥٦٢٣:٤٥:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٠٥٠٥:٥٣:٠٤١٢:٢٦:٥٥١٩:٠١:٠٩١٩:١٨:٣٣٢٣:٤٥:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٥٩٠٥:٥٢:١٢١٢:٢٦:٤٦١٩:٠١:٤٣١٩:١٩:٠٩٢٣:٤٥:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥١:٢٠١٢:٢٦:٣٧١٩:٠٢:١٨١٩:١٩:٤٦٢٣:٤٥:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٥٠:٢٩١٢:٢٦:٢٩١٩:٠٢:٥٣١٩:٢٠:٢٣٢٣:٤٤:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٦:٤٧٠٥:٤٩:٤٠١٢:٢٦:٢٢١٩:٠٣:٢٧١٩:٢٠:٥٩٢٣:٤٤:٣٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٤٨:٥١١٢:٢٦:١٥١٩:٠٤:٠٢١٩:٢١:٣٦٢٣:٤٤:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٤:٤٣٠٥:٤٨:٠٣١٢:٢٦:٠٩١٩:٠٤:٣٧١٩:٢٢:١٤٢٣:٤٤:١٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٤٧:١٦١٢:٢٦:٠٣١٩:٠٥:١٢١٩:٢٢:٥١٢٣:٤٣:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٤٦:٣١١٢:٢٥:٥٨١٩:٠٥:٤٧١٩:٢٣:٢٨٢٣:٤٣:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢١:٤٥٠٥:٤٥:٤٦١٢:٢٥:٥٣١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٤:٠٦٢٣:٤٣:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٤٥:٠٣١٢:٢٥:٤٩١٩:٠٦:٥٨١٩:٢٤:٤٣٢٣:٤٣:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٤:٢٠١٢:٢٥:٤٦١٩:٠٧:٣٣١٩:٢٥:٢١٢٣:٤٣:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٨:٥٦٠٥:٤٣:٣٩١٢:٢٥:٤٣١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٥:٥٩٢٣:٤٣:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٠١٠٥:٤٢:٥٩١٢:٢٥:٤١١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٦:٣٦٢٣:٤٢:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٠٨٠٥:٤٢:٢٠١٢:٢٥:٣٩١٩:٠٩:١٩١٩:٢٧:١٤٢٣:٤٢:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:١٦٠٥:٤١:٤٢١٢:٢٥:٣٨١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٧:٥٢٢٣:٤٢:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بزمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بزمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بزمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بزمان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر بزمان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بزمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بزمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر بزمان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بزمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر بزمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر بزمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بزمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بزمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بزمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ م شهر بزمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بزمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بزمان

ژانویه
دسامبر ٢٠٢٠ م
نوامبر

دانلود اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ شهر بزمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بزمان شهر بزمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بزمان شهر بزمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بزمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بزمان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر بزمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بزمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بزمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر بزمان

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٦٠٥:٥٥:٢٤١١:١٥:١٢١٦:٣٤:٤٧١٦:٥٢:٣٦٢٢:٣٥:١٧
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٦٠٥:٥٦:١١١١:١٥:٢٨١٦:٣٤:٣٢١٦:٥٢:٢٣٢٢:٣٥:٢٩
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٦٠٥:٥٦:٥٨١١:١٥:٤٥١٦:٣٤:١٩١٦:٥٢:١١٢٢:٣٥:٤٣
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٦٠٥:٥٧:٤٤١١:١٦:٠٢١٦:٣٤:٠٧١٦:٥٢:٠١٢٢:٣٥:٥٧
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٧٠٥:٥٨:٣١١١:١٦:٢٠١٦:٣٣:٥٧١٦:٥١:٥٣٢٢:٣٦:١٢
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٧٠٥:٥٩:١٧١١:١٦:٣٩١٦:٣٣:٤٩١٦:٥١:٤٦٢٢:٣٦:٢٨
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٠:٠٤١١:١٦:٥٩١٦:٣٣:٤٢١٦:٥١:٤١٢٢:٣٦:٤٥
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٠٠:٥٠١١:١٧:١٩١٦:٣٣:٣٧١٦:٥١:٣٧٢٢:٣٧:٠٢
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٠١:٣٦١١:١٧:٤٠١٦:٣٣:٣٣١٦:٥١:٣٥٢٢:٣٧:٢٠
١٠ آذر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٧٠٦:٠٢:٢١١١:١٨:٠١١٦:٣٣:٣١١٦:٥١:٣٥٢٢:٣٧:٣٩
١١ آذر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٣:٠٧١١:١٨:٢٤١٦:٣٣:٣١١٦:٥١:٣٦٢٢:٣٧:٥٩
١٢ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٧٠٦:٠٣:٥٢١١:١٨:٤٧١٦:٣٣:٣٢١٦:٥١:٣٩٢٢:٣٨:١٩
١٣ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٤:٣٦١١:١٩:١٠١٦:٣٣:٣٥١٦:٥١:٤٣٢٢:٣٨:٤٠
١٤ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٠٥:٢١١١:١٩:٣٤١٦:٣٣:٣٩١٦:٥١:٤٩٢٢:٣٩:٠٢
١٥ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٠٦:٠٤١١:١٩:٥٩١٦:٣٣:٤٥١٦:٥١:٥٦٢٢:٣٩:٢٤
١٦ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٠٦:٤٨١١:٢٠:٢٤١٦:٣٣:٥٣١٦:٥٢:٠٥٢٢:٣٩:٤٨
١٧ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٠٧:٣٠١١:٢٠:٥٠١٦:٣٤:٠٢١٦:٥٢:١٥٢٢:٤٠:١١
١٨ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٠٨:١٣١١:٢١:١٦١٦:٣٤:١٣١٦:٥٢:٢٧٢٢:٤٠:٣٦
١٩ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٠٨:٥٤١١:٢١:٤٣١٦:٣٤:٢٦١٦:٥٢:٤١٢٢:٤١:٠١
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٠٩:٣٥١١:٢٢:١٠١٦:٣٤:٤٠١٦:٥٢:٥٦٢٢:٤١:٢٦
٢١ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٠:١٥١١:٢٢:٣٨١٦:٣٤:٥٥١٦:٥٣:١٢٢٢:٤١:٥٢
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٠:٥٥١١:٢٣:٠٦١٦:٣٥:١٢١٦:٥٣:٣٠٢٢:٤٢:١٩
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١١:٣٤١١:٢٣:٣٤١٦:٣٥:٣١١٦:٥٣:٤٩٢٢:٤٢:٤٦
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٢:١٢١١:٢٤:٠٣١٦:٣٥:٥١١٦:٥٤:١٠٢٢:٤٣:١٣
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٢:٤٩١١:٢٤:٣٢١٦:٣٦:١٣١٦:٥٤:٣٢٢٢:٤٣:٤١
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٠٠٦:١٣:٢٥١١:٢٥:٠١١٦:٣٦:٣٥١٦:٥٤:٥٥٢٢:٤٤:١٠
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٤٠٦:١٤:٠٠١١:٢٥:٣١١٦:٣٧:٠٠١٦:٥٥:٢٠٢٢:٤٤:٣٨
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٤:٣٤١١:٢٦:٠٠١٦:٣٧:٢٥١٦:٥٥:٤٥٢٢:٤٥:٠٧
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٥:٠٧١١:٢٦:٣٠١٦:٣٧:٥٢١٦:٥٦:١٣٢٢:٤٥:٣٦
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٥:٣٩١١:٢٧:٠٠١٦:٣٨:٢٠١٦:٥٦:٤١٢٢:٤٦:٠٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بزمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر بزمان شهر بزمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر بزمان شهر بزمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بزمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بزمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بزمان

بَزمان یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. بزمان در ۹۰ کیلومتری شمال غرب ایرانشهر واقع است. بزمان یکی از باسابقه‌ترین شهرهای استان سیستان و بلوچستان می‌باشد که تنها سابقه بخشی ۱۱۰ ساله دارد

شهر بزمان در ویکیپدیا

شهر بزمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بزمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بزمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بزمان بر روی نقشه

شهر بزمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بزمان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بزمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بزمان
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر بزمان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر بزمان + دانلود
اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ شهر بزمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بزمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بزمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بزمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بزمان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بزمان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بزمان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بزمان دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ بزمان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بزمان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بزمان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بزمان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بزمان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بزمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو