جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بزمان

ایرنشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز بزمان


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٥٣
اذان ظهر: ١١:٤١:١١
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٢٠:٢٨
نیمه شب: ٢٣:٠١:١٥

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بزمان (شهرستان ایرنشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر بزمان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر بزمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بزمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

میلان كوندرا
زمانه ی آكنده از انبوه ایده ها و بی اعتنا نسبت به آثار [ ادبی و هنری ] ، مرا غرق در نومیدی می سازد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بزمان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بزمان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بزمان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بزمان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بزمان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بزمان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:١٠٠٥:٥٥:٣٤١٢:٢٧:٢٣١٨:٥٩:٣٦١٩:١٦:٥٤٢٣:٤٦:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:٠٣٠٥:٥٤:٣٩١٢:٢٧:١٢١٩:٠٠:١٠١٩:١٧:٣٠٢٣:٤٦:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٥٦٠٥:٥٣:٤٥١٢:٢٧:٠٣١٩:٠٠:٤٤١٩:١٨:٠٦٢٣:٤٥:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:٥٠٠٥:٥٢:٥٢١٢:٢٦:٥٤١٩:٠١:١٩١٩:١٨:٤٣٢٣:٤٥:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٥٢:٠٠١٢:٢٦:٤٥١٩:٠١:٥٣١٩:١٩:١٩٢٣:٤٥:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥١:٠٩١٢:٢٦:٣٧١٩:٠٢:٢٨١٩:١٩:٥٦٢٣:٤٥:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:٣٦٠٥:٥٠:١٨١٢:٢٦:٢٩١٩:٠٣:٠٢١٩:٢٠:٣٣٢٣:٤٤:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٤٩:٢٩١٢:٢٦:٢٢١٩:٠٣:٣٧١٩:٢١:١٠٢٣:٤٤:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٣١٠٥:٤٨:٤٠١٢:٢٦:١٥١٩:٠٤:١٢١٩:٢١:٤٧٢٣:٤٤:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٣٠٠٥:٤٧:٥٣١٢:٢٦:٠٩١٩:٠٤:٤٧١٩:٢٢:٢٤٢٣:٤٤:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٤٧:٠٦١٢:٢٦:٠٣١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٣:٠١٢٣:٤٣:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٤٦:٢١١٢:٢٥:٥٨١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٣:٣٩٢٣:٤٣:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢١:٣٢٠٥:٤٥:٣٦١٢:٢٥:٥٣١٩:٠٦:٣٢١٩:٢٤:١٦٢٣:٤٣:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤٤:٥٣١٢:٢٥:٤٩١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٤:٥٣٢٣:٤٣:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:٣٨٠٥:٤٤:١١١٢:٢٥:٤٦١٩:٠٧:٤٣١٩:٢٥:٣١٢٣:٤٣:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٤٣٠٥:٤٣:٣٠١٢:٢٥:٤٣١٩:٠٨:١٨١٩:٢٦:٠٨٢٣:٤٣:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:٤٩٠٥:٤٢:٤٩١٢:٢٥:٤١١٩:٠٨:٥٣١٩:٢٦:٤٦٢٣:٤٢:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٥٦٠٥:٤٢:١١١٢:٢٥:٣٩١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٧:٢٣٢٣:٤٢:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٠٤٠٥:٤١:٣٣١٢:٢٥:٣٨١٩:١٠:٠٣١٩:٢٨:٠١٢٣:٤٢:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:١٤٠٥:٤٠:٥٦١٢:٢٥:٣٨١٩:١٠:٣٩١٩:٢٨:٣٨٢٣:٤٢:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٢٤٠٥:٤٠:٢١١٢:٢٥:٣٨١٩:١١:١٤١٩:٢٩:١٥٢٣:٤٢:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٣٦٠٥:٣٩:٤٧١٢:٢٥:٣٨١٩:١١:٤٩١٩:٢٩:٥٣٢٣:٤٢:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٥٠٠٥:٣٩:١٤١٢:٢٥:٤٠١٩:١٢:٢٤١٩:٣٠:٣٠٢٣:٤٢:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٢:٠٥٠٥:٣٨:٤٣١٢:٢٥:٤١١٩:١٢:٥٩١٩:٣١:٠٧٢٣:٤٢:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:٢١٠٥:٣٨:١٢١٢:٢٥:٤٤١٩:١٣:٣٣١٩:٣١:٤٤٢٣:٤٢:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:٣٨٠٥:٣٧:٤٣١٢:٢٥:٤٧١٩:١٤:٠٨١٩:٣٢:٢٠٢٣:٤٢:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٣٧:١٥١٢:٢٥:٥٠١٩:١٤:٤٢١٩:٣٢:٥٧٢٣:٤٢:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٩:١٨٠٥:٣٦:٤٩١٢:٢٥:٥٤١٩:١٥:١٦١٩:٣٣:٣٣٢٣:٤١:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٨:٤٠٠٥:٣٦:٢٤١٢:٢٥:٥٩١٩:١٥:٥٠١٩:٣٤:٠٩٢٣:٤١:٥٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٠٣٠٥:٣٦:٠٠١٢:٢٦:٠٤١٩:١٦:٢٤١٩:٣٤:٤٥٢٣:٤١:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بزمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بزمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بزمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بزمان

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر بزمان

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر بزمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بزمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر بزمان

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٤:٥٦:٤١٠٦:١٨:٥٤١١:٣٠:٣٥١٦:٤٢:١٩١٧:٠٠:٣٨٢٢:٤٩:٤٢
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٤:٥٧:٠٥٠٦:١٩:١٦١١:٣١:٠٤١٦:٤٢:٥٧١٧:٠١:١٥٢٢:٥٠:١٢
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٤:٥٧:٢٨٠٦:١٩:٣٦١١:٣١:٣٤١٦:٤٣:٣٥١٧:٠١:٥٣٢٢:٥٠:٤٢
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٤:٥٧:٤٩٠٦:١٩:٥٥١١:٣٢:٠٣١٦:٤٤:١٥١٧:٠٢:٣٢٢٢:٥١:١٢
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٠:١٣١١:٣٢:٣١١٦:٤٤:٥٥١٧:٠٣:١١٢٢:٥١:٤٢
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٠:٢٩١١:٣٣:٠٠١٦:٤٥:٣٦١٧:٠٣:٥٢٢٢:٥٢:١٢
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٠:٤٣١١:٣٣:٢٨١٦:٤٦:١٨١٧:٠٤:٣٣٢٢:٥٢:٤١
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٠:٥٧١١:٣٣:٥٥١٦:٤٧:٠٠١٧:٠٥:١٤٢٢:٥٣:١٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢١:٠٨١١:٣٤:٢٢١٦:٤٧:٤٤١٧:٠٥:٥٦٢٢:٥٣:٣٩
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢١:١٨١١:٣٤:٤٩١٦:٤٨:٢٨١٧:٠٦:٣٩٢٢:٥٤:٠٧
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢١:٢٧١١:٣٥:١٥١٦:٤٩:١٢١٧:٠٧:٢٢٢٢:٥٤:٣٥
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢١:٣٤١١:٣٥:٤١١٦:٤٩:٥٧١٧:٠٨:٠٦٢٢:٥٥:٠٣
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢١:٣٩١١:٣٦:٠٧١٦:٥٠:٤٣١٧:٠٨:٥١٢٢:٥٥:٣٠
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢١:٤٣١١:٣٦:٣١١٦:٥١:٢٩١٧:٠٩:٣٥٢٢:٥٥:٥٧
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢١:٤٥١١:٣٦:٥٥١٦:٥٢:١٥١٧:١٠:٢٠٢٢:٥٦:٢٤
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢١:٤٦١١:٣٧:١٩١٦:٥٣:٠٢١٧:١١:٠٦٢٢:٥٦:٥٠
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢١:٤٥١١:٣٧:٤٢١٦:٥٣:٥٠١٧:١١:٥٢٢٢:٥٧:١٥
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢١:٤٣١١:٣٨:٠٤١٦:٥٤:٣٧١٧:١٢:٣٨٢٢:٥٧:٤٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢١:٣٩١١:٣٨:٢٦١٦:٥٥:٢٥١٧:١٣:٢٤٢٢:٥٨:٠٤
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢١:٣٣١١:٣٨:٤٧١٦:٥٦:١٤١٧:١٤:١١٢٢:٥٨:٢٨
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢١:٢٦١١:٣٩:٠٨١٦:٥٧:٠٢١٧:١٤:٥٧٢٢:٥٨:٥١
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢١:١٧١١:٣٩:٢٨١٦:٥٧:٥١١٧:١٥:٤٤٢٢:٥٩:١٤
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢١:٠٧١١:٣٩:٤٧١٦:٥٨:٤٠١٧:١٦:٣٢٢٢:٥٩:٣٦
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٠:٥٥١١:٤٠:٠٥١٦:٥٩:٢٩١٧:١٧:١٩٢٢:٥٩:٥٧
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٠:٤٢١١:٤٠:٢٣١٧:٠٠:١٨١٧:١٨:٠٦٢٣:٠٠:١٧
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٠:٢٧١١:٤٠:٤٠١٧:٠١:٠٧١٧:١٨:٥٣٢٣:٠٠:٣٧
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٠:١١١١:٤٠:٥٦١٧:٠١:٥٦١٧:١٩:٤١٢٣:٠٠:٥٦
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٤:٥٩:٥٧٠٦:١٩:٥٣١١:٤١:١١١٧:٠٢:٤٥١٧:٢٠:٢٨٢٣:٠١:١٥
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٤:٥٩:٤٤٠٦:١٩:٣٣١١:٤١:٢٦١٧:٠٣:٣٤١٧:٢١:١٥٢٣:٠١:٣٢
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٩:١٢١١:٤١:٤٠١٧:٠٤:٢٣١٧:٢٢:٠٢٢٣:٠١:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر بزمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بزمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بزمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بزمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بزمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر بزمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر بزمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بزمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر بزمان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٠:٤٢١١:٤٠:٢٣١٧:٠٠:١٨١٧:١٨:٠٦٢٣:٠٠:١٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٠:٢٧١١:٤٠:٤٠١٧:٠١:٠٧١٧:١٨:٥٣٢٣:٠٠:٣٧
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٠:١١١١:٤٠:٥٦١٧:٠١:٥٦١٧:١٩:٤١٢٣:٠٠:٥٦
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٧٠٦:١٩:٥٣١١:٤١:١١١٧:٠٢:٤٥١٧:٢٠:٢٨٢٣:٠١:١٥
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٤٠٦:١٩:٣٣١١:٤١:٢٦١٧:٠٣:٣٤١٧:٢١:١٥٢٣:٠١:٣٢
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:١٩:١٢١١:٤١:٤٠١٧:٠٤:٢٣١٧:٢٢:٠٢٢٣:٠١:٤٩
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٥٠٦:١٨:٥٠١١:٤١:٥٣١٧:٠٥:١٢١٧:٢٢:٤٩٢٣:٠٢:٠٥
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٨٠٦:١٨:٢٦١١:٤٢:٠٥١٧:٠٦:٠١١٧:٢٣:٣٦٢٣:٠٢:٢٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٠٠٦:١٨:٠٠١١:٤٢:١٦١٧:٠٦:٥٠١٧:٢٤:٢٣٢٣:٠٢:٣٥
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٠٠٦:١٧:٣٣١١:٤٢:٢٧١٧:٠٧:٣٨١٧:٢٥:٠٩٢٣:٠٢:٤٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٩٠٦:١٧:٠٥١١:٤٢:٣٧١٧:٠٨:٢٦١٧:٢٥:٥٥٢٣:٠٣:٠١
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٦٠٦:١٦:٣٥١١:٤٢:٤٦١٧:٠٩:١٤١٧:٢٦:٤١٢٣:٠٣:١٣
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٢٠٦:١٦:٠٤١١:٤٢:٥٤١٧:١٠:٠٢١٧:٢٧:٢٧٢٣:٠٣:٢٤
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٦٠٦:١٥:٣١١١:٤٣:٠١١٧:١٠:٤٩١٧:٢٨:١٢٢٣:٠٣:٣٤
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٩٠٦:١٤:٥٧١١:٤٣:٠٧١٧:١١:٣٦١٧:٢٨:٥٨٢٣:٠٣:٤٣
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥١٠٦:١٤:٢٢١١:٤٣:١٣١٧:١٢:٢٣١٧:٢٩:٤٢٢٣:٠٣:٥٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٣:٤٥١١:٤٣:١٨١٧:١٣:٠٩١٧:٣٠:٢٧٢٣:٠٣:٥٩
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٣:٠٧١١:٤٣:٢١١٧:١٣:٥٥١٧:٣١:١١٢٣:٠٤:٠٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٢:٢٨١١:٤٣:٢٥١٧:١٤:٤١١٧:٣١:٥٥٢٣:٠٤:١٢
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١١:٤٧١١:٤٣:٢٧١٧:١٥:٢٦١٧:٣٢:٣٩٢٣:٠٤:١٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٧٠٦:١١:٠٦١١:٤٣:٢٨١٧:١٦:١١١٧:٣٣:٢٢٢٣:٠٤:٢١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٠:٢٣١١:٤٣:٢٩١٧:١٦:٥٦١٧:٣٤:٠٥٢٣:٠٤:٢٤
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٣٠٦:٠٩:٣٩١١:٤٣:٢٩١٧:١٧:٤٠١٧:٣٤:٤٧٢٣:٠٤:٢٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:١٤٠٦:٠٨:٥٤١١:٤٣:٢٨١٧:١٨:٢٤١٧:٣٥:٢٩٢٣:٠٤:٢٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٠٨:٠٧١١:٤٣:٢٧١٧:١٩:٠٧١٧:٣٦:١١٢٣:٠٤:٢٩
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥١٠٦:٠٧:٢٠١١:٤٣:٢٥١٧:١٩:٥١١٧:٣٦:٥٣٢٣:٠٤:٢٩
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٠٦:٣٢١١:٤٣:٢٢١٧:٢٠:٣٣١٧:٣٧:٣٤٢٣:٠٤:٢٩
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٠٥:٤٢١١:٤٣:١٨١٧:٢١:١٦١٧:٣٨:١٥٢٣:٠٤:٢٧
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٠٤:٥٢١١:٤٣:١٤١٧:٢١:٥٨١٧:٣٨:٥٥٢٣:٠٤:٢٥
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٠٤:٠١١١:٤٣:٠٩١٧:٢٢:٣٩١٧:٣٩:٣٥٢٣:٠٤:٢٢

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بزمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر بزمان شهر بزمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر بزمان شهر بزمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بزمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بزمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بزمان

بَزمان یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. بزمان در ۹۰ کیلومتری شمال غرب ایرانشهر واقع است. بزمان یکی از باسابقه‌ترین شهرهای استان سیستان و بلوچستان می‌باشد که تنها سابقه بخشی ۱۱۰ ساله دارد

شهر بزمان در ویکیپدیا

شهر بزمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بزمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بزمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بزمان بر روی نقشه

شهر بزمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بزمان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بزمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بزمان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر بزمان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر بزمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بزمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بزمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بزمان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ بزمان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بزمان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بزمان
زمان پخش اذان مستقیم به افق بزمان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بزمان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بزمان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بزمان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بزمان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بزمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو