جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بری بالا

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بری بالا


اذان صبح: ٠٥:٠٢:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٥٥:١٤
غروب آفتاب: ١٩:٢٦:١٨
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٣٠
نیمه شب: ٠٠:١٤:٤٤

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بری بالا (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای بری بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بری بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بری بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
هر كه صبر كند از برای خدا بر كج خلقی زن خود حق تعالی ثواب شكر كنندگان او را كرامت فرماید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بری بالا

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بری بالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بری بالا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بری بالا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بری بالا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بری بالا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٣٩٠٦:١٧:٠٦١٢:٤٩:٢٧١٩:٢٢:١١١٩:٣٩:٢٩٠٠:٠٨:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٣٠٦:١٦:١٢١٢:٤٩:١٧١٩:٢٢:٤٥١٩:٤٠:٠٥٠٠:٠٨:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٥:٢٠١٢:٤٩:٠٨١٩:٢٣:١٩١٩:٤٠:٤٢٠٠:٠٧:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٤:٢٨١٢:٤٨:٥٩١٩:٢٣:٥٤١٩:٤١:١٨٠٠:٠٧:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:١٨٠٦:١٣:٣٧١٢:٤٨:٥١١٩:٢٤:٢٨١٩:٤١:٥٤٠٠:٠٧:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٢:٤٧١٢:٤٨:٤٣١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٢:٣١٠٠:٠٧:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٢٠٦:١١:٥٨١٢:٤٨:٣٦١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٣:٠٨٠٠:٠٦:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١١٠٦:١١:٠٩١٢:٤٨:٢٩١٩:٢٦:١١١٩:٤٣:٤٤٠٠:٠٦:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٠:٢٢١٢:٤٨:٢٣١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٤:٢١٠٠:٠٦:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:١٠٠٦:٠٩:٣٦١٢:٤٨:١٧١٩:٢٧:٢١١٩:٤٤:٥٨٠٠:٠٦:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:١١٠٦:٠٨:٥١١٢:٤٨:١٢١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٥:٣٥٠٠:٠٦:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٣٠٦:٠٨:٠٧١٢:٤٨:٠٨١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٦:١٢٠٠:٠٥:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٧:٢٤١٢:٤٨:٠٤١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٦:٤٩٠٠:٠٥:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٦:٤٢١٢:٤٨:٠٠١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:٢٦٠٠:٠٥:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٦٠٦:٠٦:٠١١٢:٤٧:٥٧١٩:٣٠:١٥١٩:٤٨:٠٣٠٠:٠٥:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٥:٢١١٢:٤٧:٥٥١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٨:٤١٠٠:٠٥:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٠٤:٤٢١٢:٤٧:٥٣١٩:٣١:٢٥١٩:٤٩:١٨٠٠:٠٥:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠٤:٠٥١٢:٤٧:٥٢١٩:٣٢:٠٠١٩:٤٩:٥٥٠٠:٠٤:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٠٣:٢٩١٢:٤٧:٥٢١٩:٣٢:٣٥١٩:٥٠:٣٢٠٠:٠٤:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٢:٥٤١٢:٤٧:٥٢١٩:٣٣:١٠١٩:٥١:٠٩٠٠:٠٤:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠٢:٢٠١٢:٤٧:٥٣١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:٤٦٠٠:٠٤:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠١:٤٧١٢:٤٧:٥٤١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:٢٣٠٠:٠٤:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠١:١٦١٢:٤٧:٥٦١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٣:٠٠٠٠:٠٤:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٠:٤٦١٢:٤٧:٥٨١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:٣٦٠٠:٠٤:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٠:١٧١٢:٤٨:٠١١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٤:١٣٠٠:٠٤:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٤٤٠٥:٥٩:٥٠١٢:٤٨:٠٥١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٤:٤٩٠٠:٠٤:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٠٥٠٥:٥٩:٢٤١٢:٤٨:٠٩١٩:٣٧:١١١٩:٥٥:٢٥٠٠:٠٤:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٢٧٠٥:٥٨:٥٩١٢:٤٨:١٣١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٦:٠١٠٠:٠٤:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٥١٠٥:٥٨:٣٥١٢:٤٨:١٨١٩:٣٨:١٨١٩:٥٦:٣٦٠٠:٠٤:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بری بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بری بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بری بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بری بالا

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بری بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بری بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بری بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بری بالا

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بری بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بری بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بری بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بری بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بری بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بری بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای بری بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بری بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بری بالا

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١١٠٦:٠٩:٢٩١٢:٥٨:٠٠١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:٢٥٠٠:١٤:٣٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٠:٠١١٢:٥٨:٠٢١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٣:٥٤٠٠:١٤:٤٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٠:٣٣١٢:٥٨:٠٣١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:٢١٠٠:١٤:٥١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١١:٠٥١٢:٥٨:٠٣١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٢:٤٧٠٠:١٤:٥٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٢٠٦:١١:٣٨١٢:٥٨:٠٣١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:١٢٠٠:١٥:٠٤
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٢:١٠١٢:٥٨:٠٢١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠١:٣٥٠٠:١٥:١٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٢:٤٢١٢:٥٨:٠١١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠٠:٥٨٠٠:١٥:١٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٣:١٥١٢:٥٧:٥٩١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:١٩٠٠:١٥:٢٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٣:٤٧١٢:٥٧:٥٦١٩:٤١:٤٦١٩:٥٩:٣٩٠٠:١٥:٢٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٤:٢٠١٢:٥٧:٥٣١٩:٤١:٠٧١٩:٥٨:٥٧٠٠:١٥:٢٧
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٤:٥٢١٢:٥٧:٥٠١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:١٥٠٠:١٥:٣٠
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٥:٢٥١٢:٥٧:٤٥١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:٣١٠٠:١٥:٣٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢١٠٦:١٥:٥٧١٢:٥٧:٤٠١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٦:٤٦٠٠:١٥:٣٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٦:٢٩١٢:٥٧:٣٤١٩:٣٨:١٨١٩:٥٦:٠٠٠٠:١٥:٣٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٧:٠٢١٢:٥٧:٢٨١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:١٣٠٠:١٥:٣٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٧:٣٤١٢:٥٧:٢١١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٤:٢٥٠٠:١٥:٣٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٤٠٦:١٨:٠٦١٢:٥٧:١٤١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٣:٣٦٠٠:١٥:٣٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٨:٣٧١٢:٥٧:٠٦١٩:٣٥:١٢١٩:٥٢:٤٥٠٠:١٥:٣٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٤٠٦:١٩:٠٩١٢:٥٦:٥٧١٩:٣٤:٢٣١٩:٥١:٥٤٠٠:١٥:٣١
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٩٠٦:١٩:٤٠١٢:٥٦:٤٨١٩:٣٣:٣٣١٩:٥١:٠٢٠٠:١٥:٢٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٠:١٢١٢:٥٦:٣٨١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٠٨٠٠:١٥:٢٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٠:٤٣١٢:٥٦:٢٨١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:١٤٠٠:١٥:٢١
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢١:١٤١٢:٥٦:١٧١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٨:١٩٠٠:١٥:١٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢١:٤٥١٢:٥٦:٠٥١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٧:٢٣٠٠:١٥:١١
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٢:١٥١٢:٥٥:٥٣١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٦:٢٦٠٠:١٥:٠٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٢:٤٦١٢:٥٥:٤١١٩:٢٨:١٢١٩:٤٥:٢٨٠٠:١٤:٥٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٣:١٦١٢:٥٥:٢٧١٩:٢٧:١٥١٩:٤٤:٣٠٠٠:١٤:٥١
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٣:٤٦١٢:٥٥:١٤١٩:٢٦:١٨١٩:٤٣:٣٠٠٠:١٤:٤٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٤:١٦١٢:٥٥:٠٠١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٢:٣٠٠٠:١٤:٣٦
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٤:٤٦١٢:٥٤:٤٥١٩:٢٤:٢١١٩:٤١:٢٩٠٠:١٤:٢٧
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٢٥:١٦١٢:٥٤:٣٠١٩:٢٣:٢١١٩:٤٠:٢٨٠٠:١٤:١٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بری بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بری بالا روستای بری بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بری بالا روستای بری بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بری بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بری بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بری بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بری بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بری بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بری بالا

روستای بری بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بری بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بری بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بری بالا
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بری بالا + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای بری بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بری بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بری بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بری بالا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بری بالا
زمان پخش اذان زنده به افق بری بالا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بری بالا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بری بالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا بری بالا دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ بری بالا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بری بالا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بری بالا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بری بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو