جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بریس

چابهار (چاه بهار) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز بریس

اذان صبح: ٠٤:٠٢:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٥:١٧:٢٧
اذان ظهر: ١١:١٤:٥٠
غروب آفتاب: ١٧:١١:٥٢
اذان مغرب: ١٧:٢٨:٠٤
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٧:٣٣

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بریس (شهرستان چابهار (چاه بهار)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر بریس)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بریس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بریس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

هرمن كین
موفقیت كلید شادی نیست، شادی كلید موفقیت است؛ اگر آن چه انجام می دهی دوست بداری، موفق خواهی بود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بریس

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بریس در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بریس ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بریس (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بریس ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بریس
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٠٣:٠٢١٢:٢٥:١٨١٨:٤٧:٥٧١٩:٠٤:٣٢٢٣:٤٦:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٢:٠٦١٢:٢٥:٠٤١٨:٤٨:٢٤١٩:٠٥:٠١٢٣:٤٥:٥٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٠١:١١١٢:٢٤:٥٠١٨:٤٨:٥٢١٩:٠٥:٣١٢٣:٤٥:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٠:١٦١٢:٢٤:٣٧١٨:٤٩:٢٠١٩:٠٦:٠٠٢٣:٤٥:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤١:١٨٠٥:٥٩:٢٢١٢:٢٤:٢٤١٨:٤٩:٤٨١٩:٠٦:٣٠٢٣:٤٥:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٠:١٤٠٥:٥٨:٢٨١٢:٢٤:١١١٨:٥٠:١٦١٩:٠٧:٠٠٢٣:٤٤:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٩:١١٠٥:٥٧:٣٥١٢:٢٣:٥٩١٨:٥٠:٤٤١٩:٠٧:٣٠٢٣:٤٤:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٨:٠٨٠٥:٥٦:٤٣١٢:٢٣:٤٧١٨:٥١:١٣١٩:٠٨:٠٠٢٣:٤٤:٠٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٧:٠٦٠٥:٥٥:٥١١٢:٢٣:٣٦١٨:٥١:٤٢١٩:٠٨:٣٠٢٣:٤٣:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٦:٠٤٠٥:٥٥:٠١١٢:٢٣:٢٥١٨:٥٢:١٠١٩:٠٩:٠١٢٣:٤٣:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٠٣٠٥:٥٤:١١١٢:٢٣:١٤١٨:٥٢:٣٩١٩:٠٩:٣٢٢٣:٤٣:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:٠٢٠٥:٥٣:٢١١٢:٢٣:٠٤١٨:٥٣:٠٨١٩:١٠:٠٣٢٣:٤٣:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٣:٠٢٠٥:٥٢:٣٣١٢:٢٢:٥٥١٨:٥٣:٣٨١٩:١٠:٣٤٢٣:٤٢:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٢:٠٣٠٥:٥١:٤٥١٢:٢٢:٤٦١٨:٥٤:٠٧١٩:١١:٠٥٢٣:٤٢:٣٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٠٤٠٥:٥٠:٥٩١٢:٢٢:٣٧١٨:٥٤:٣٧١٩:١١:٣٧٢٣:٤٢:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٠٧٠٥:٥٠:١٣١٢:٢٢:٢٩١٨:٥٥:٠٦١٩:١٢:٠٨٢٣:٤٢:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٩:١٠٠٥:٤٩:٢٨١٢:٢٢:٢٢١٨:٥٥:٣٦١٩:١٢:٤٠٢٣:٤١:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٨:١٤٠٥:٤٨:٤٤١٢:٢٢:١٥١٨:٥٦:٠٧١٩:١٣:١٢٢٣:٤١:٤٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٧:١٨٠٥:٤٨:٠١١٢:٢٢:٠٩١٨:٥٦:٣٧١٩:١٣:٤٥٢٣:٤١:٣٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٤٧:١٩١٢:٢٢:٠٣١٨:٥٧:٠٧١٩:١٤:١٧٢٣:٤١:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٣١٠٥:٤٦:٣٧١٢:٢١:٥٨١٨:٥٧:٣٨١٩:١٤:٥٠٢٣:٤١:٠٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٤٥:٥٧١٢:٢١:٥٣١٨:٥٨:٠٩١٩:١٥:٢٣٢٣:٤٠:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٤٥:١٨١٢:٢١:٤٩١٨:٥٨:٣٩١٩:١٥:٥٦٢٣:٤٠:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٤٤:٤٠١٢:٢١:٤٦١٨:٥٩:١٠١٩:١٦:٢٩٢٣:٤٠:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٤٤:٠٣١٢:٢١:٤٣١٨:٥٩:٤١١٩:١٧:٠٢٢٣:٤٠:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢١:١٩٠٥:٤٣:٢٧١٢:٢١:٤١١٩:٠٠:١٣١٩:١٧:٣٥٢٣:٤٠:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٤٢:٥٣١٢:٢١:٣٩١٩:٠٠:٤٤١٩:١٨:٠٨٢٣:٤٠:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٤٥٠٥:٤٢:١٩١٢:٢١:٣٨١٩:٠١:١٥١٩:١٨:٤١٢٣:٤٠:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٩:٠١٠٥:٤١:٤٦١٢:٢١:٣٨١٩:٠١:٤٦١٩:١٩:١٥٢٣:٤٠:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بریس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بریس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بریس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بریس

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بریس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بریس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بریس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بریس

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بریس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بریس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بریس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بریس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بریس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بریس

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر بریس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بریس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بریس

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بریس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بریس شهر بریس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بریس شهر بریس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بریس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بریس برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بریس

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بریس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بریس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بریس

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٤٠٥:١٣:٥٦١١:١٧:٥٣١٧:٢١:٢٨١٧:٣٧:٤٠٢٢:٤٠:٢٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٠٠٥:١٤:١٩١١:١٧:٣٢١٧:٢٠:٢٣١٧:٣٦:٣٥٢٢:٤٠:٠٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٥٠٥:١٤:٤٢١١:١٧:١١١٧:١٩:١٩١٧:٣٥:٣٠٢٢:٣٩:٥٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢١٠٥:١٥:٠٥١١:١٦:٥٠١٧:١٨:١٤١٧:٣٤:٢٦٢٢:٣٩:٣٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٦٠٥:١٥:٢٨١١:١٦:٣٠١٧:١٧:١٠١٧:٣٣:٢١٢٢:٣٩:١٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:١١٠٥:١٥:٥١١١:١٦:٠٩١٧:١٦:٠٦١٧:٣٢:١٧٢٢:٣٨:٥١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٥٠٥:١٦:١٥١١:١٥:٤٩١٧:١٥:٠٢١٧:٣١:١٣٢٢:٣٨:٣١
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٠٠٥:١٦:٣٩١١:١٥:٢٩١٧:١٣:٥٨١٧:٣٠:١٠٢٢:٣٨:١٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٥٠٥:١٧:٠٢١١:١٥:٠٩١٧:١٢:٥٥١٧:٢٩:٠٧٢٢:٣٧:٥٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٠٠٥:١٧:٢٧١١:١٤:٥٠١٧:١١:٥٢١٧:٢٨:٠٤٢٢:٣٧:٣٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٥٠٥:١٧:٥١١١:١٤:٣١١٧:١٠:٤٩١٧:٢٧:٠٢٢٢:٣٧:١٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٩٠٥:١٨:١٦١١:١٤:١٢١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٦:٠٠٢٢:٣٦:٥٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٤٠٥:١٨:٤١١١:١٣:٥٣١٧:٠٨:٤٥١٧:٢٤:٥٨٢٢:٣٦:٣٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٩٠٥:١٩:٠٦١١:١٣:٣٥١٧:٠٧:٤٣١٧:٢٣:٥٧٢٢:٣٦:١٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٤٠٥:١٩:٣٢١١:١٣:١٧١٧:٠٦:٤٢١٧:٢٢:٥٧٢٢:٣٦:٠٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٩٠٥:١٩:٥٨١١:١٣:٠٠١٧:٠٥:٤٢١٧:٢١:٥٧٢٢:٣٥:٤٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٤٠٥:٢٠:٢٤١١:١٢:٤٣١٧:٠٤:٤٢١٧:٢٠:٥٨٢٢:٣٥:٢٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٢٠:٥٠١١:١٢:٢٧١٧:٠٣:٤٢١٧:١٩:٥٩٢٢:٣٥:٠٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٤٠٥:٢١:١٧١١:١٢:١١١٧:٠٢:٤٣١٧:١٩:٠١٢٢:٣٤:٥١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٢١:٤٥١١:١١:٥٥١٧:٠١:٤٥١٧:١٨:٠٣٢٢:٣٤:٣٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٢٢:١٣١١:١١:٤٠١٧:٠٠:٤٧١٧:١٧:٠٧٢٢:٣٤:١٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥١٠٥:٢٢:٤١١١:١١:٢٦١٦:٥٩:٥٠١٧:١٦:١١٢٢:٣٤:٠٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٧٠٥:٢٣:٠٩١١:١١:١٢١٦:٥٨:٥٤١٧:١٥:١٥٢٢:٣٣:٤٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٢٣:٣٨١١:١٠:٥٩١٦:٥٧:٥٩١٧:١٤:٢١٢٢:٣٣:٣٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٢٤:٠٨١١:١٠:٤٦١٦:٥٧:٠٤١٧:١٣:٢٧٢٢:٣٣:٢٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٦٠٥:٢٤:٣٨١١:١٠:٣٤١٦:٥٦:١٠١٧:١٢:٣٤٢٢:٣٣:٠٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٣٠٥:٢٥:٠٨١١:١٠:٢٢١٦:٥٥:١٦١٧:١١:٤٢٢٢:٣٢:٥٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٠٠٥:٢٥:٣٩١١:١٠:١١١٦:٥٤:٢٤١٧:١٠:٥١٢٢:٣٢:٤٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٧٠٥:٢٦:١٠١١:١٠:٠١١٦:٥٣:٣٢١٧:١٠:٠٠٢٢:٣٢:٢٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٤٠٥:٢٦:٤١١١:٠٩:٥١١٦:٥٢:٤١١٧:٠٩:١١٢٢:٣٢:١٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بریس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بریس شهر بریس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بریس شهر بریس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بریس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بریس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بریس

بندر ماهیگیری بــِریس یکی از روستاهای شهرستان چابهار است که در ۵۵ کیلومتری شهر چابهار بریس در دهستان نگور از بخش دشتیاری شهرستان چابهار واقع و فاصله آن از مرکز بخش نگور ۴۴ کیلومتر است. کوسه‌ماهی و میگو از عمده صیدهای ماهیگیران بریس است

شهر بریس در ویکیپدیا

شهر بریس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بریس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بریس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بریس بر روی نقشه

شهر بریس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بریس

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بریس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بریس
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بریس + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر بریس + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر بریس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بریس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بریس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بریس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بریس رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق بریس
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بریس دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بریس
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ بریس دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بریس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بریس دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بریس
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بریس

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بریس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو